OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF 29/10 10/621 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET 30/10 10/485 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 31/10 10/618 SAKSPROTOKOLL: STYRKING AV NÆRINGSFONDET I /10 10/477 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 33/10 10/503 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK 34/10 10/463 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD I BEDRIFTSUTVIKLING 35/10 10/414 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - LIFT 36/10 10/413 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD-TRANSPORTFLAK 37/10 10/608 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV FARTØY 38/10 10/557 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅTEN "SOLBERG" T-3-K 39/10 10/482 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD FOR Å TILRETTELEGGE FOR BOBIL OG CAMPINGTURISME I BÅTSFJORD KOMMUNE Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: 9991 BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 40/10 10/550 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ÅRLIG STØTTE 41/10 10/632 SAKSPROTOKOLL: VIDERFØRING AV BÅTSFJORD INVEST AS 42/10 10/260 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD HAVN 43/10 10/354 SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 44/10 10/613 SAKSPROTOKOLL: TIDSPLAN FOR BUDSJETTARBEIDET HØSTEN /10 10/629 SAKSPROTOKOLL: ANBUD BÅTSFJORD TORG 46/10 10/532 SAKSPROTOKOLL: SKJØNNSMIDLER /10 10/533 SAKSPROTOKOLL: SAMKOMMUNEMODELLEN - HØRING 48/10 10/440 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING 49/10 10/498 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING Side 2 av 12

3 28/10 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF Båtsfjord kommune slutter seg til styret i IKAF sitt forslag til budsjett og framtidig organisasjonsform som Interkommunalt selskap (IKS). 29/10 SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I næringsfondets vedtekter 2, 3. avsnitt føyes det til: Det gis heller ikke støtte til investering i egenkapital. 30/10 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: 1. Lånet er rentefritt 2. Ingen lån kommer til utbetaling før den øvrige finansiering er i orden. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP enstemmig vedtatt. Side 3 av 12

4 Omstillingsstyrets forslag til vedtekter for butikkfond med tilleggsforslag fra BAP vedtas. 31/10 SAKSPROTOKOLL: STYRKING AV NÆRINGSFONDET I 2010 Næringsfondet styrkes med kr ,- i Disse midlene hentes fra omstillingsfondet. 32/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr ,- til næringsfondet i 2010 innvilges Materialhandelen AS 25 % av inntil kr ,- i tilskudd til kursing av sine ansatte i forbindelse med lagerstyringsprosjekt. Det forutsettes at tilskuddet beregnes kun av utgifter knyttet til kursing, ikke utgifter til programvare og maskinvare. Beløpet er redusert i forhold til maksimalt tilskudd i henhold til næringsfondets vedtekter, og dette begrunnes med begrenset bevilgning til næringsfondet i forhold til innkomne søknader i Dersom kommunestyret ikke tilleggbevilger kr ,- til næringsfondet i 2010 avslås søknaden. Dette begrunnes med at næringsfondet er brukt opp. 33/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Side 4 av 12

5 Søknaden behandles i FSK da den hører til under næringsfondet. Forslag fra H v/gunn Marit Nilsen: Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr ,- til næringsfondet i 2010 innvilges Bygg og industriservice AS 25 % av inntil kr ,- i tilskudd til at to ansatte deltar på Formannskolen. Avstemming: Forslag fra H enstemmig vedtatt. Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr ,- til næringsfondet i 2010 innvilges Bygg og industriservice AS 25 % av inntil kr ,- i tilskudd til at to ansatte deltar på Formannskolen. 34/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD I BEDRIFTSUTVIKLING Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr ,- til næringsfondet i 2010 innvilges Havly Båtsfjord 50 % av inntil kr ,- i tilskudd. Tilskuddet gis i henhold til vedtektene angående kvinnearbeidsplasser. Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Under forutsetning av at Kommunestyret tilleggsbevilger kr ,- til næringsfondet i 2010 innvilges Havly Båtsfjord 50 % av inntil kr ,- i tilskudd. Tilskuddet gis i henhold til vedtektene angående kvinnearbeidsplasser. 35/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - LIFT Side 5 av 12

6 Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad kan sendes januar Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad kan sendes januar /10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD- TRANSPORTFLAK Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad kan sendes januar Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad kan sendes januar /10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV FARTØY Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad kan sendes januar Da næringsfondet er brukt opp, vil søknaden ikke bli behandlet i denne omgang. Ny søknad kan sendes januar Side 6 av 12

7 38/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM LÅN TIL FISKEBÅTEN "SOLBERG" T-3-K KHH AS innvilges kr ,- i lån for kjøp av fiskebåten Solberg T-3-K med kvote. Dette forutsatt at øvrig finansiering går i orden. Betingelsene for lånet følger av fondets vedtekter 7. 39/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM TILSKUDD FOR Å TILRETTELEGGE FOR BOBIL OG CAMPINGTURISME I BÅTSFJORD KOMMUNE Båtsfjord kommune ser positivt på søkers planer om campingplass. Båtsfjord kommune har etablert et tiltaksapparat med økonomiske virkemidler for å hjelpe personer som ønsker å starte bedrift. Ett av disse virkemidlene er veiledning, en tjeneste som Båtsfjord kommune kjøper fra Linken næringshage. Økonomiske virkemidler er omstillingsfond, næringsfond, fiskerifond og butikkfond. Foreliggende søknad avslås da den i sin nåværende utforming ikke hjemler tilskudd fra noen av disse fondene. Vi anbefaler søker å ta videre kontakt med Linken næringshage for å videreutvikle sine planer om campingplass. Båtsfjord kommune kan ikke og ønsker heller ikke å bruke midler etter forsikringsoppgjør garasje gamle flyplass til næringsstøtte. 40/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ÅRLIG STØTTE Side 7 av 12

8 Søknaden avslås. Dette begrunnes med at Båtsfjord kommune ikke har behov for kjøp av en slik tjeneste nå. 41/10 SAKSPROTOKOLL: VIDERFØRING AV BÅTSFJORD INVEST AS H, FRP og SP ønsker å videreføre selskapet i nåværende form i ytterligere to år. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Selskapet videreføres i nåværende form i ytterligere to år. Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Selskapet videreføres i nåværende form i ytterligere to år. 42/10 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD HAVN Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Støtter Havnestyrets vedtak. Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra BAP. Innstilling vedtatt 3 mot 2 stemmer. Båtsfjord kommunestyre godkjenner regnskap og årsberetning 2009 for Båtsfjord havn K/F. Overskuddet på kr ,75 disponeres som følger: - Kr ,- brukes til ekstraordinært avdrag på lån Side 8 av 12

9 - Inntil kr ,- av dokumenterte utgifter til opplæring av ansatt i Båtsfjord Havn som i 2009 ble omplassert til Båtsfjord kommune overføres til Båtsfjord kommune. - Resterende avsettes til disposisjonsfond 43/10 SAKSPROTOKOLL: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Det forutsettes at kontrollutvalget og revisor ikke har noen merknader. Endringsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Resterende benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Avstemming: Tilleggsforslag fra BAP enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra BAP falt mot tre stemmer. Hele innstillingen med tilleggsforslag: enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2009 godkjennes. Overskuddet disponeres som følger: - Netto premieavvik overføres pensjonsfond - Resterende overføres disposisjonsfond Det forutsettes at kontrollutvalget og revisor ikke har noen merknader. 44/10 SAKSPROTOKOLL: TIDSPLAN FOR BUDSJETTARBEIDET HØSTEN 2010 I pkt 8 legges til: Budsjettforslag fra Rådmann gjøres tilgjengelig mandag Enstemmig vedtatt. Tidsplan for budsjettarbeidet høsten 2010 er som følger: Side 9 av 12

10 Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig saksbehandler 1 Formannskapet har godkjent denne planen I møte Rådmann for budsjettarbeidet 2 Budsjettskriv med retningslinjer og foreløpige rammer er sendt virksomhetene Rådmann og økonomisjef 3 Virksomhetslederne har lagt forslag til Virksomhetslederne investeringstiltak i økonomiplanperioden inn i Arena 4 Hovedutvalgene har vedtatt innstilling til nytt regulativ for priser og avgifter innen Innen Rådmann og virksomhetsledere sitt område 5 Forslaget til statsbudsjett legges fram Kommunestyret har vedtatt nytt regulativ I møte Rådmann for priser og avgifter 7 Virksomhetslederne har lagt forslag til Innen Virksomhetslederne driftstiltak i økonomiplanperioden inn i Arena 8 Administrasjonens forslag til årsbudsjett og økonomiplan er presentert i fellesmøte mellom administrative ledergruppe, politikere i kommunestyre og hovedutvalg, samt hovedtillitsvalgte I møte torsdag kl Budsjettforslag fra Rådmannen gjøres tilgjengelig mandag Rådmann 9 Alle hovedutvalg (inkludert formannskapet når det gjelder ansvarsområde 1.0, 1.1 og 1.9) har behandlet sitt område av budsjettet Innen Rådmann og respektive møtesekretærer 10 Formannskapet har avgitt sin innstilling I møte Rådmann 11 Kommunestyret har gjort sitt vedtak I møte Rådmann Det er en forutsetning at et best mulig trepartsamarbeid; mellom administrasjon, politikere og tillitsvalgte, skal gjennomsyre budsjettprosessen. 45/10 SAKSPROTOKOLL: ANBUD BÅTSFJORD TORG Forslag: Formannskapet foreslår alternativ to i saksutredningen: Formannskapet ber arbeidsgruppe/arkitekt utarbeide billigere alternativer enn det som nå er prosjektert. Side 10 av 12

11 I tillegg ønsker formannskapet at det legges ut på Doffin på nytt. Forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet ber arbeidsgruppe/arkitekt utarbeide billigere alternativer enn det som nå er prosjektert. Og at det legges ut på Doffin på nytt. 46/10 SAKSPROTOKOLL: SKJØNNSMIDLER 2011 Båtsfjord kommune kan også i 2011, som en følge av vår vedtatte oppreisningsordning for barnehjemsbarn, komme til å erfare et vesentlig utgiftsbehov som ikke kompenseres av inntektssystemet eller dekkes opp på annen måte. Båtsfjord kommune vil derfor på nytt anmode Fylkesmannen i Finnmark om, bl. a. gjennom ordningen med skjønnsmidler, å bidra til at enkeltkommuner ikke kommer ut i store økonomiske problemer pga. denne oppreisningsordningen. Båtsfjord kommune ønsker også tilbakemelding fra Fylkesmannen i Finnmark om andre Fylkesmannembeter i Norge har ytt økonomisk bistand overfor kommuner i forbindelse med lignende oppreisningsordninger. 47/10 SAKSPROTOKOLL: SAMKOMMUNEMODELLEN - HØRING Båtsfjord kommune stiller seg positiv til departementets forslag om samkommune. Vi legger avgjørende vekt på at samkommune er en fleksibel modell som åpner for både begrenset og utvidet samarbeid, alt etter hva de samarbeidende kommunene finner formålstjenelig, samt at samarbeid i en samkommune er frivillig. Vi støtter også departementets forslag om at det ikke bør åpnes for samkommuner der fylkeskommuner og kommuner er deltakere, at det ikke skal stilles særlige krav til en Side 11 av 12

12 kommunes vedtak om å delta i en samkommune og at samkommuner ikke kan eie aksjeselskaper, interkommunale selskaper og lignende. 48/10 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING Søknaden fra As Radioservice v/ Andor Kristiansen om salgsbevilling for alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol avslås. Dette begrunnes med at tilgangen på øl og andre alkoholholdige drikker med høyst 4,7 volumprosent alkohol er god i Båtsfjord. Alle de tre dagligvarebutikkene har slik bevilling og med salgstid etter lovens maksimum. Videre ønsker Båtsfjord kommune, ut fra ruspolitiske vurderinger, å begrense slik salgsbevilling til dagligvarebutikker. 49/10 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 - Opplysningar som er underlagde teieplikt SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SALGSBEVILLING Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer