HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen, Stein Kollstrøm, Geir Knutsen, Per Gunnar Hansen, Tonny Nilsen, Anne Olavson, Einar Sørnes, Mona Lill Jessen, Thor Anders Eriksen, Andor Sund, Bjørn Harald Fagerli, Pål Forbergskog og Harald Aas. Forfall: Finn Tore Frantzen og Bjørn Johnny Eriksen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Øyvind Hauken, Britt M Hansen, Line Røtvold, Sølvi Mathisen, Bente Iversen, Kjersti Nergaard, Cesilie J Borge, Wanja Karstensen, Rune Reisænen og Tove Godtvassli (sekretær). Innkalling: Merknader: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Godkjent Ingen Geir Knutsen mener saksutredningene i sak 23/10, 24/10 og 25/10 er mangelfull, samtidig som det i sak 24/10 og 25/10 mangler vedtak gjort i teknisk styre og redegjøring for økonomiske konsekvenser hvis man går for innstillingen. Det er også uheldig at kommunen rett etter budsjettbehandlingen må øke lånegjelda, dette hvis vedtak går igjennom. Andor Sund spurte ordfører om sak 31/10 skulle være åpen eller lukket. Ordfører svarer med at denne skulle behandles i åpent møte. Ordfører svarer Geir Knutsen med at innstillingene i sak 24/10 og 25/10 er det samme som ved vedtatt i Teknisk styre. Økonomisjef Sølvi Mathisen svarte at i sak 23/10 er regnskapsrapporten pr og ikke som sakspapirene viser. Kjell Olaf Larsen sier vi ikke bare må se det negative men også ta med oss det positive. Skatteinngangen har økt, og dette er svært positivt. Ingen 21/10 32/10 Før møtet hadde ordfører den glede å dele ut fagbrev til personer som i 2009 har fullført og bestått sin fagprøve. I 2009 var det 21 personer som besto fagprøven og 14 av disse møtte. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 Helsesøster Kjersti Nergaard hadde et kort fremlegg angående prosjektet Koordinerende enhet for barn og unge. I innbyggernes kvarter ble følgende spørsmål stilt: Hva er status for arbeidet med nasjonalparken, og med hvilke konkrete satsingsområder og visjoner arbeider ordfører for at Båtsfjord, som nasjonalpark - kommune nr. 1, skal få sin rettmessige del av? Spørsmålet ble besvart av ordfører. I sak 22/10 sier Anne Grethe Strandheim seg innhabil og Bjørn Are Lund inntrer. I sak 24/10 sier Kjell Olaf Larsen seg innhabil og Bjørn Are Lund inntrer. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: møteleder sekretær Side 2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/10 10/310 VALG AV VARAREPRESENTANT I FORMANNSKAPET 22/10 10/309 ENDRING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 23/10 10/250 REGNSKAPSRAPPORT PR /10 06/885 KRAV OM UTFYLLING AV SJØTOMT GNR. 2 BNR. 31 I BÅTSFJORD KOMMUNE 25/10 09/464 VEIEN TIL ORDO OG ADAMSDALEN 26/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 27/10 10/300 TAK PÅ HAMNINGBERG KAPELL 28/10 10/57 FINANSIERING AV STILLING SOM KONTORSJEF 29/10 10/249 FINANSIERING AV OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN 30/10 10/283 UNG JOBB /10 10/284 SØKNAD OM LÅN 32/10 10/7 UTKAST TIL REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 21/10 Emnekode: 033 VALG AV VARAREPRESENTANT I FORMANNSKAPET Forslag fra Frp v/pål Forbergskog: Foreslår Harald Aas som nytt varamedlem til formannskapet. Enstemmig vedtatt. Harald Aas velges som nytt varamedlem til formannskapet. Sak nr.: 22/10 Emnekode: F61 &30 ENDRING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Det foretas de endringene av ruspolitisk handlingsplan som framgår av vedlagte oppsett. Planen gjøres gjeldende til og med Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Kap 6.5 endres ikke. Forslag fra AP settes opp mot innstilling: Innstillingen vedtatt 9 mot 6 stemmer. Det foretas de endringene av ruspolitisk handlingsplan som framgår av vedlagte oppsett. Planen gjøres gjeldende til og med Sak nr.: 23/10 Emnekode: 212 REGNSKAPSRAPPORT PR Regnskapsrapport for Båtsfjord kommune pr tas til etterretning. møteleder sekretær Side 4

5 Dato endres til da dette er den korrekte dato for rapport. Innstilling med endring av dato enstemmig vedtatt. Regnskapsrapport for Båtsfjord kommune pr tas til etterretning. Sak nr.: 24/10 Emnekode: Saksbehandler: Rune Reisænen KRAV OM UTFYLLING AV SJØTOMT GNR. 2 BNR. 31 I BÅTSFJORD KOMMUNE Det bevilges kr ,- til utredning og prosjektering av utfylling mellom Båtsfjordbruket og Servicekaia. Beløpet tas opp som lån. Forslag fra SP v/andor Sund: Det bevilges kr ,- til utredning og prosjektering av utfylling mellom Båtsfjordbruket og Servicekaia. Forslag fra SP settes opp mot innstilling: Forslag fra SP enstemmig vedtatt. Det bevilges kr ,- til utredning og prosjektering av utfylling mellom Båtsfjordbruket og Servicekaia. Sak nr.: 25/10 Emnekode: Q15 Saksbehandler: Rune Reisænen VEIEN TIL ORDO OG ADAMSDALEN Søknadene innvilges med kr til hver hytteforening, samlet kr ,- Beløpet tas fra investeringsbudsjettet for Syltefjordveien. Søknad fra Adamsdalen hytteforening om tilskudd til bygging av gapahuk avslås. Det finnes andre støtteordninger til finansiering av slike tiltak, eksvis grønne midler som utdeles gjennom fefo. Forslag fra BAP v/tonny Nilsen: Søknaden innvilges med kr ,- til hver hytteforening, samlet kr ,-. Finansieres innenfor avdelingens eget budsjett (teknisk). IKKE fra Investeringsbudsjettet til Syltefjordveien. møteleder sekretær Side 5

6 Forslag fra BAP settes opp mot innstilling. Innstilling vedtatt 9 mot 6 stemmer. Søknadene innvilges med kr til hver hytteforening, samlet kr ,- Beløpet tas fra investeringsbudsjettet for Syltefjordveien. Søknad fra Adamsdalen hytteforening om tilskudd til bygging av gapahuk avslås. Det finnes andre støtteordninger til finansiering av slike tiltak, eksvis grønne midler som utdeles gjennom fefo. Sak nr.: 26/10 Emnekode: K22 Saksbehandler: Rune Reisænen ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Det bevilges kr ,- til å lage energi- og klimaplan for Båtsfjord kommune. Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen Innstilling enstemmig vedtatt Det bevilges kr ,- til å lage energi- og klimaplan for Båtsfjord kommune. Det stilles krav til anbyderne at klima- og energiplanen er i henhold til Enovas retningslinjer/forskrifter, samt at reise og oppholdsutgifter er inkludert i anbudsprisen Sak nr.: 27/10 Emnekode: 614 TAK PÅ HAMNINGBERG KAPELL Båtsfjord kommune bevilger kr ,- inkludert moms til nytt skifertak på Hamningberg kapell. Beløpet lånefinansieres. Innstilling enstemmig vedtatt Båtsfjord kommune bevilger kr ,- inkludert moms til nytt skifertak på Hamningberg kapell. Beløpet lånefinansieres. møteleder sekretær Side 6

7 Sak nr.: 28/10 Emnekode: 053 Saksbehandler: Line Røtvold FINANSIERING AV STILLING SOM KONTORSJEF Det bevilges inntil kr ,- for 2010 til å finansiere nyopprettet stilling som kontorsjef fra Beløpet overføres fra konto renteutgifter til nyopprettete konti for den nye stillingen. Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Det opprettes ikke ei 100 % stilling som kontorsjef i Båtsfjord kommune. Forslag fra BAP settes opp mot innstilling: Innstilling vedtatt 9 mot 6 stemmer. Det bevilges inntil kr ,- for 2010 til å finansiere nyopprettet stilling som kontorsjef fra Beløpet overføres fra konto renteutgifter til nyopprettete konti for den nye stillingen. Fra 2011 innarbeides lønnsutgiftene i budsjettet. Sak nr.: 29/10 Emnekode: 202 FINANSIERING AV OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN Konto styrkes med kr ,- som dekkes av disposisjonsfond opprettet ved bokføring av likviditetsreservens driftsdel. Innstilling enstemmig vedtatt Konto styrkes med kr ,- som dekkes av disposisjonsfond opprettet ved bokføring av likviditetsreservens driftsdel. Sak nr.: 30/10 Emnekode: 412 Saksbehandler: May Bente Eriksen UNG JOBB 2010 Barne- og ungdomsleder får disponere inntil kr ,- i lønnsmidler til Ung jobb i møteleder sekretær Side 7

8 Utgiftene tas fra lønnsreserven. Innstilling enstemmig vedtatt. Barne- og ungdomsleder får disponere inntil kr ,- i lønnsmidler til Ung jobb i Utgiftene tas fra lønnsreserven. Sak nr.: 31/10 Emnekode: 252 SØKNAD OM LÅN Søknaden avslås. Dette begrunnes med at søknaden faller utenom Båtsfjord kommune sine vedtatte virkemidler gjennom strategisk næringsplan. Innstilling enstemmig vedtatt. Søknaden avslås. Dette begrunnes med at søknaden faller utenom Båtsfjord kommune sine vedtatte virkemidler gjennom strategisk næringsplan. Sak nr.: 32/10 Emnekode: 044 &00 UTKAST TIL REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Gjeldende delegasjonsreglement beholdes med pkt 1 og 2 som vedtatt i formannskapet. Pkt. 1 - enstemmig vedtatt Pkt. 2 - enstemmig vedtatt Forslag fra BAP settes opp mot rådmannens forslag til nytt delegasjonsreglement: Forslag fra BAP, enstemmig vedtatt. Gjeldende delegasjonsreglement med tillegg pkt. 1 og 2 beholdes. møteleder sekretær Side 8

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 14.05.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/09 09/8 SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN HAMNEFJELL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. kl. 10.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Elisabeth Lyngedal, Bjørn

Detaljer