For syk for eget hjem?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For syk for eget hjem?"

Transkript

1 For syk for eget hjem? Kasuspresentasjon om utfordringer knyttet til tilrettelegging i eget hjem for person med genetisk syndrom i kombinasjon med psykisk lidelse Jon Olav Skavhaug og Camilla N Fossli, Regionalt senter for utviklingshemmede

2 Disposisjon Presentasjon av pasient med sammensatte utfordringer Klinikk, forløp, tiltak og behandling Våre hypoteser og diskusjoner og hva kan vi lære av dette? Status pr i dag og hva med fremtiden?

3 Mann ca 40 år Bor i kommunalt bofellesskap God kontakt med familie Lett psykisk utviklingshemming 9 år gml. Klinefelter syndrom, diagnose 13 år gml. Testosteronbehandling fra 17 års alder Paranoid psykose, massiv angst, ADHD

4 Klinefelters syndrom (47XXY) Medfødt, kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter, ikke nedarvet Ved KS finner en ett ekstra X-kromosom (enten fra mor eller far)- dermed 47 XXY. 80% av de med KS har det slik, resten har flere ekstra kjønnskromosomer, som betyr mer vansker/ avvik Ukjent årsak, underdiagnostisert

5

6

7

8 Testosteron er viktig for: Fruktbarhet og seksualitet, mannlig behåring, økt muskelkraft, bindevev og beinsubstans Bedre fysisk og psykisk prestasjonsevne; bedre humør, mer energi, mindre irritabel, mindre trett, bedre konsentrasjon, bedre sosial, mer tålmodig og fleksibel

9 Fysiske trekk ved KS Små tekstikler (fra pubertet),nedsatt testosteron, nedsatt maskulinisering inkl. redusert kroppsbehåring, gynekomasti (brystutvikling), smale skuldre, brede hofter, noe økt høyde, obs. tenner

10 Andre medisinske vansker Økt forekomst av diabetes, høyt blodtrykk og metabolsk syndrom (44% av 71 danske menn (19-66 år) med KS) og derav økt risiko for hjerte- og karsykdom. Motoriske vansker og redusert utholdenhet, osteoporose, overstrekkbare ledd Obs smerter ++

11 Kognitiv fungering ved KS Vanligvis normalt evnenivå (verbal IQ lavere enn utførings-iq) Lese- og skrivevansker og forsinket taleutvikling (vår mann; ekspressive språkvansker) Visuelt god hukommelse mens den auditive er redusert Konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker

12 Bakgrunnsopplysninger og sykehistorie Svangerskap, fødsel, spebarns/småbarnstid: Intet å bemerke, normalt svangerskap og utvikling, født til termin Gikk 15 mnd gammel, ofte hyperaktiv, snakket seint, klønete, dårlig motorikk, sein modning. Ved 4-års alder; stort manglende ordforråd, logoped i barnehage, generell forsinket utvikling

13 Skolealder Dårlig sosialt fungerende, problemer med å henge med, hjelpelærer, hyperaktivitet, stor frustrasjon over ikke å bli forstått PPT, Habiliteringstjenesten og BUP koblet på etterhvert: MBD-diagnose. Ritalin ; meget god effekt, tilegner seg læring som aldri før. Bivirkninger; dårlig matlyst, søvnvansker. Ritalin seponert.

14 Flere spesialskoler inkl. internatskole, økte problemer; Mange nederlag ila. skolegangen med mobbing, utsatt for trusler, men utviklet også selv voldelige tendenser, rammet de som var svakere enn han Sein modning, lavt selvbilde, sosiale relasjonsvansker og isoleringstendens

15 Ny psykologvurdering (2003) Lett utviklingshemming bekreftet og indikasjoner på ADHD ; Ritalin anbefales Gi straks tilbakemeldinger og tydelige konsekvenser ift. atferd, struktur og organiser, planlegg i forkant, gjør avtaler, gi ofte tilbakemeldinger, vær konsekvent, bruk belønning før straff Gjør noe, ikke prat: Vær konkret og tydelig! Kortfattet!

16 Kontakt med psyk. spesialisthelsetjeneste Innleggelse Spesialenheten 1 mnd vår -93, og 3 mnd -94 To opphold Psyk. avd. des.-93 /jan.-94; omfattende angst, sinne, uro Lokal DPS polikliniske kontakt høst -04; klare psykosetegn Poliklinisk/ambulant kontakt med Regionalt senter i-04, -06 til -07, -08 til -10, og fra mai- 13. Innl. Reg. senter 2 mnd før jul-13

17 Innlagt 4 ggr på akuttpsyk. avd. mellom aug.-13 og januar-14 (1 døgn);..romvesener gjorde han redd.. Diazepam injeksjon i.m.; svært god effekt Ikke vært innlagt siden

18 Henvisning fra fastlege : Pasienten opptrer truende ovenfor personell. Har aktivitetstopper og kan være rolig ellers. Sover lite, ca 4-5 t. pr døgn, noe som erfaringsmessig øker symptomene. Flere tilfeller av klar psykotisk atferd; skriker høylytt med tydelig adresse mot folk som ikke finnes. Skyter ned fly osv. Siste halvår har antipsykotisk behandling blitt trappet noe ned, da helst Nozinan, som ble omgjort fra fast til behovsmedisin. Dette etter påtrykk fra familien, som også syntes at pasienten har blitt våknere, og mer aktiv i hverdagen. Symptomoppblussingen skjedde i påskeferien, da han reiste på ferie med familien. Ferien måtte avbrytes. ( ) Det er holdepunkter for økende psykose, dog svært svingende forløp. ( ) I samråd med boligen prøver vi nå mer skjerming, økt bruk av Nozinan som behovsmedisinering. Dersom det oppstår situasjoner igjen som oppleves truende for personalet, eller behov for tvangsmedisinering anbefaler jeg akutt innleggelse i psyk. avd.

19 Fra poliklinikk til innleggelse: Jevn forverring Tatt ut av bolig og hjem til familien pga økende utagering Flere korte akuttpsykiatriske innleggelser Medisinering fungerer ikke på langt nær godt nok Ute av kontroll

20 Mål for opphold i avdeling: Utredning for psykose eller annen psykisk lidelse Stabilisere/ bedre tilstand Bedre søvnkvaliteten Redusere utfordrende atferd Mer optimal medikamentell behandling

21 Fra dårlig til verre. Til tross for. Bedre søvnkvalitet Innføring av dagsplan økt struktur Svært begrensa tilgang på stimuli Tett på Men allikevel ;..økende uro, angst, desorganisert atferd, mindre kommunikativ, redusert utgang.

22 For syk for eget hjem? Hyppige utbrudd psykose? Selvskading, angrep på personal og inventar, verbalt utfordrende Stor bruk av behovsmedisin Engstelig personale Stress sårbarhet og høy EE Økning i enkeltmeldinger til Fylkesmannen

23 Svært syk mann, med sammensatt og skiftende klinisk bilde av massiv angst, psykose, forvirring og desorientering (inkl. tegn til delir og kataton uro?), svært stresset fysisk og psykisk, perioder med stor psykomotorisk uro, svært verbalt høylytt og truende, også utageringer en sjelden gang, andre perioder med mye tilbaketrekking

24 Tiltak positivt vendepunkt? Full skjerming i egen leilighet Svært stimulusfattig miljø Fokus på stressutløsere og tidligtegn Vedtak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap 9

25 Utfordringer med tiltakene: Vanskelig å finne innhold til dagene Utfordrende å samle hele personalgruppa om gjennomføringen Anerkjennelse av å gjøre minst mulig i personalgruppa Utenforliggende forhold

26 Utfordring forts. Hvordan skape trygt nok miljø som innbefatter nok nærhet og tilstedeværelse av miljøpersonal ovenfor klienter som er utagerende og truende, når en som miljøterapeut kan være redd og utrygg? Analyse av forvarsler og sårbarhetssammenger for vold Håndtering av utageringer

27 Psykologiske,psykiatriske aspekter ved KS Økt forekomst av KS hos de med angst, depresjon, atferdsforstyrrelser og psykose Og omvendt: Økt forekomst av psykiatriske lidelser hos de med KS vist i et studie. En studie (-06) av 32 menn med KS ; sterk assosiasjon mellom 47XXY og schizofreni Us.-05:Hørselshallusinasjoner 4 av 11 med KS

28 28

29 29

30 30

31 Psykososiale forhold og kjennetegn ved KS vs. psykiatrisk tilleggsdiagnose Ikke alltid lett å avgjøre hva som er hva, og hva som er primært og sekundært. Tenk biopsykososialt! (arv + miljø) Viktig å avdekke samsykelighet, somatisk og psykiatrisk Vedr. vår pasient: Viktig å ha samtidig kjennskap til flere tilstander: KS, utviklingshemming, ADHD, alvorlige psykiatriske lidelser som psykose.

32 Årsaker til atferdsutfordringer Psykose, angst, depresjon, frustrasjon, spenning, sensoriske vansker Kommunikasjonsproblem auditivt og nonverbalt Kognitiv og emosjonell umoden Oppmerksomhets-, konsentrasjons- og minnefunksjonsvansker Medisinske problem ; smerter, testosteron

33 Status nå: Betydelig nedgang i utbrudd mer stemningsstabil Stor reduksjon i bruk behovsmedisin Økt aktivitetsnivå Bedre kognitiv fungering/tilstedeværelse Bedre kommunikative ferdigheter

34 Før og nå Politi Securitas Ambulanse Alene i leiligheten/ute Stoler som skjold Akuttinnleggelse Full dose behovsmedisin + ekstra forskriving fra legevakt Sammen med 2 personalet Tett inntil trygge Begrensa tilgang på stimuli Låste dører Behovsmedisin Fysisk sterkere

35 Behovsmedisin Utagering Før tiltak 3 uker Etter tiltak 3 uker

36 Hypoteser om årsak til bedring: Innføring av ADHD-medisinen Strattera ( i tillegg til antipsykotikaene Abilify og Quetiapin og sovetablett (Apodorm)? Nedkorting av intervallene mellom hver testosteron-injeksjon (Nebido)? Miljøterapiens betydning Andre faktorer? Tverrfaglighet helt nødvendig!!

37 Hva har vi lært, selverkjennelse Ikke systematisk nok i utredning og beh., viktig å tenke helhetlig og på flere ting samtidig uten at det går i ball vanskelig! Det akutte bilde dominerte også vår tenking ift. intervensjoner, og analysene ble dermed dårligere, mer ad hoc -preget Undervurderte somatikk; betydningen av testosteron-nivå ift. stabilisering, ikke nok kunnskap om KS

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Fagdager med stor bredde Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Tekst og foto: Sølvi Linde, Rapports redaksjonsutvalg. Fokus på fag Konferansen hadde tydelig fokus på fag, men det var

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Lloyd Varne Lloyd Varne Lloyd Varne Helse-Fonna, BUP Haugesund ADHD poliklinikk Helse-Fonna, Helse-Fonna, BUP BUP Haugesund Haugesund ADHD poliklinikk ADHD poliklinikk

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD Kommunale behov for ambulerende tjenester relatert til psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Heidi Sageng Mastergrad Psykisk Helsearbeid MMCH HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE

KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE KARTLEGGING AV PEDAGOGISK TILBUD TIL BARN OG UNGE MED TUBERØS SKLEROSE FASE 3: DE GODE LØSNINGENE ET PROSJEKT GJENNOMFØRT AV NORSK FORENING FOR TUBERØS SKLEROSE FINANSIERT AV UTDANNINGSDIREKTORATET Forord

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

Epilepsi hos barnehage og skolebarn

Epilepsi hos barnehage og skolebarn D Epilepsi hos barnehage og skolebarn HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Silje Systad

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x

Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu. Senter for sjeldne funksjonshemninger. ISBN 1501-973x Småskrift nr. 41 DiGeorges syndrom (22q11.2 delesjonssyndrom) Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973x Innhold Forord... 3 Kort omtale av DiGeorges syndrom... 4 Forekomst og arvelighet...

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte:

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte: Denne brosjyren er ment å være et helpemiddel på veien til å få et arbeid, både for personer med Klinefelter syndrom og aktuelle samarbeidspartnere i prosessen. Brosjyren kan fungere som en veileder, som

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING

Rapport SOR NR. 2 2007 53. ÅRGANG SAMORDNINGSRÅDET FOR ARBEID FOR MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING SOR Rapport NR. 2 2007 53. ÅRGANG Storebror ser deg! «Mange bekker små» «Jeg kjenner folk rundt meg det gir meg trygghet» Fastlegen, et viktig kort i kabalen Anvendelse av «miljøregler» et eksempel En

Detaljer

Nonverbale lærevansker (NLD)

Nonverbale lærevansker (NLD) Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak Av Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff STATPED SKRIFTSERIE NR. 20 Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf:

Detaljer

Tilpasset turnus = redusert medikament bruk færre reinnleggelser bedre samhandling

Tilpasset turnus = redusert medikament bruk færre reinnleggelser bedre samhandling «Døgnet har mange timer, året har mange dage» Arbeidskonferanse i Bergen 4. 5. november 2010 Tilpasset turnus = redusert medikament bruk færre reinnleggelser bedre samhandling Tekst: Sølvi Linde Foto:

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer