GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei"

Transkript

1 Oppdragsgiver Statsbygg Øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei 3 Dato GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE (bilde fra

2 SAMMENDRAG Gamle Hovsetervei 3 er en statlig spesialpedagogisk tjeneste. Eiendommen består av tre bygninger A, B og C som er fra ulike årstall. A bygg er fra 1947 helt frem til 2000-tallet. Byggene skal nå renoveres innvendig for å flytte flere kontorer inn her. Denne rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. Fase 1 er Grunnlagsgjennomgang og fase 2 er Visuell befaring og materialprøver. Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse- og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan- og fasadetegning av bygget. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold. Ved Gamle Hovsetervei 3 ble det påvist forekomster av: Asbest: Gulvfliser, gulvlim og rørende PCB: Maling og fugemasser Tungmetaller: Maling, betong, linoleum, keramiske fliser og fugemasse Ftalater: Gulvbelegg og vaskelister EE-avfall: Diverse elektriske og elektroniske komponenter KFK/Ozonødeleggende stoffer: Kjølemaskin Olje/Diesel: Svart lim under påstøp Ved Gamle Hovsetervei 3 er det mistanke om forekomster av: Asbest: Dører, asbestplate og vindusplater.

3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3 (77) GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Gamle Hovsetervei 3 Dokument nr.: 001 Filnavn: N-rap-001-Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei 3 (2) (Gjenopprettet).docx Revisjon Dato Utarbeidet av STAP Kontrollert av SBA Godkjent av SBA Beskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Befaring, tid og sted Oppdragsgiver og involverte parter Underlagsdokumenter Registreringsomfang og nivå Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Vurderinger Prøvetaking Begrensninger Ansvar REGISTRERTE FOREKOMSTER ASBEST PCB TUNGMETALLER FTALATER BROMERTE FLAMMEHEMMERE EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL OLJE/DIESEL KFK/HKFK PAH KLORPARAFINER ISOLERGLASSRUTER KONKLUSJON SAMMENDRAG, TABELL VEDLEGG VEDLEGG 1: PRØVELOGG VEDLEGG 2: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Rambøll

5 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ved kontorbygg i Gamle Hovsetervei 3, i forbindelse med forestående rehabilitering. Denne rapporten omhandler kun de berørte arealer. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene til rapportering gitt i tidligere kapittel 15 i Avfallsforskriften, og som nå omfattes av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapittel 9 (gjeldene fra ). Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIFs veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). 1.2 Befaring, tid og sted Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring i 06, 08 og 09. oktober Befaringen ble utført av Rambøll ved miljørådgiverne Sunniva Baarnes og Stefani Erika Papadaki. 1.3 Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er Statsbygg. Firma Postadresse Telefon/ E-post Statsbygg Øst v/bjarni S. Einarsson Biskop Gunnerus gate Oslo Tlf: E-Post: Rapporten er utført av Rambøll v/sunniva Baarnes og Stefani Erika Papadaki. Firma Postadresse Telefon/ E-post Rambøll v/sunniva Baarnes Hoffsveien Oslo Tlf: E-post: Eurofins Norsk Miljøanalyse AS (leverandør av laboratorieanalyser) Møllebakken Moss Tlf: E-post: Ramboll

6 6 (77) MILJØ 1.4 Underlagsdokumenter Påvisning og informasjon om bygget Nåværende og fremtidige plantegninger fra av Statsbygg Øst. Mistanke om asbest fra teknikeren i fyrrom og fra oppdragsgiveren på vindusbrettene. 1.5 Registreringsomfang og nivå Denne rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. I fase 1 Grunnlagsgjennomgang gjennomgås tegninger og opplysninger om bygget og sannsynlige prøvepunkter vurderes. I fase 2 Visuell befaring og materialprøver gjennomføres en befaring med visuell kontroll inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Disse er tatt med små destruktive inngrep med kniv, hammer, skrujern etc. Dersom det ikke er mulig å ta materialprøver på denne måten (f.eks. hvis materialet er for hardt eller er utilgjengelig), anbefales videre kartlegging/prøvetaking. Kartleggingen setter fokus på: Asbest PCB f.eks. i isolerglass, lysarmaturer, betong, maling og fugemasser Ftalater i vinylbelegg Elektrisk og elektronisk avfall Klorparafiner Andre skadelige stoffer som olje, KFK-gasser, bromerte flammehemmere, bly, kvikksølv etc. Hvis analyseresultatene eller andre hendelser gjør videre kartlegging nødvendig, vil vi anbefale at det gjennomføres en fase 3: Miljøkartlegging; Utvidede materialprøver av spesielle forekomster. Videre utredning/kartlegging kan være anbefalt hvis: Materialet var utilgjengelig (f.eks. for høyt) Materialets tilstand ikke gjorde prøvetaking mulig (f.eks. for hardt) Analyseresultatene krever videre utredning Saneringsmetode krever videre utredning Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivingen, skal dette behandles etter retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer. Rambøll

7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.6 Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Beliggenhet: Gamle Hovsetervei 3, Oslo kommune Gårds- og bruksnummer: 32/488 Byggeår: Bygg A ble bygget i 1953, bygg B i 200 og bygg C i 1947 Rehabiliteringsår: I 2000 ble bygg A rehabilitert. Ifm. rehabilitering ble oljetank fjernet, fikk bygget et helt nytt fyrrom og vinduene ble skiftet. Funksjon og areal: Eiendommen består av 3 bygninger A, B og C. Den huser Statped som er en statlig spesialpedagogisk tjenestesenter. Alle bygningene er fordelt på 3 hovedetasje og bygg A har i tillegg undre etasje og loft etasje. I oversikten under er kun de berørte arealer inkludert. Etasje Berørt Funksjon Areal U.etg 749 m² Garderober, basseng, sauna, gymrom, arkivrom, tekniske rom, lager. 1.etg 812,75 m² Bibliotek, gang, resepsjon, kontorer og værelse 2.etg 1180,5 m² Kontorer, ganger, lager og møterom 3.etg 1265,1 m² Kontorer, ganger, lager og møterom Loft 261,1 m² Kontorer, ganger, lager og møterom Sum 4268,5 m² Oversiktskart: Figur 1: Oversiktskart over bygningsmassen ( Ramboll

8 8 (77) MILJØ Bilde 1: Oversiktskart over bygningsmassen (www. google.no/maps) Oversiktsbilder: Bilde 2: Bygg A, vest fasade Bilde 3: Bygg B og C, vest fasade Rambøll

9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Historikk og bygningsmessig tiltak: Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er huset i 3 bygningene som er fra forskjellige årstall. Bygg A er fra 1953, bygg B er fra 2000 og bygg C er fra Statsbygg har planlagt å rehabilitere noe av de arealene på eiendommen. Beskrivelse av eksisterende bygningsmasse: Grunn og fundamenter Bygg A har gulv på underetasje og bygg B og C har gulv direkte på grunnen delvis i skrånende terreng. Deler av grunn og fundamenter berøres ikke av tiltaket. Bæresystem Bygningene er hovedsakelig plasstøpte betongbygg med et bæresystem av betong Yttervegger Består av teglsteinsvegger og betongvegger med puss og maling. Yttertak Yttertakene av bygg A og C består av oransje keramiske takstein men bygg B har flate tak. Øvrig oppbygning er ukjent. Vinduer Vinduene ble ikke registrert pga. at de berøres ikke av rehabiliteringen. Innvendige vegger Innvendige vegger er stort sett av malt betong og lettvegger i treverk eller gips. Gulvbelegg Mesteparten av byggene har gulvbelegg av vinyl og linoleum, og noe av rommene (toaletter, foaje osv) har keramiske gulvfliser. Trapperommene er i stort sett av terrazzo og det er registrert innslag av noe tregulv/parkett. Himlinger Det finnes forskjellige typer himlinger i byggene. Mesteparten er malt betong eller trepanel. Gipsplater ble registrert i noen av rommene. 1.7 Vurderinger Asbest Bygningene ble oppført i en periode da det var vanlig å bruke asbest i en rekke materialer. Det være seg både fasadeplater, takplater, vindusbrett, innvendige plater, gulvbelegg, flislim, rørisolasjon med mer. Byggene er pusset opp i senere tid, men noen asbestfunn ble gjort. Det ble tatt to prøver av rørender hvorav en av de viste innhold av asbest, men ikke den andre. Det er uvisst hvor mange av rørendene i bygget den positive prøven representerer, det anbefales derfor videre testing om noen av disse skal fjernes. Det ble også tatt prøve av sorte innvendige vindusbrett etter misstanke om asbest i disse både på bakgrunn av informasjon fra byggherre og at de så ut som karakteristiske asbestholdige vindusbrett. Asbest ble ikke påvist i disse, men vi anbefaler videre prøvetaking dersom disse skal fjernes, da vår misstanke ikke er helt tilbakevist. KFK Ramboll

10 10 (77) MILJØ Det kan ligge harde isolasjonsplater under gulv på grunn og i taket. Dette var ikke mulighet for å finne ut av på befaringen. Slike harde isolasjonsplater kan være eldre skumplastisolasjon. Eldre skumplast av typene isopor, XPS, PE, polyuretan eller PF inneholder klorflourkarboner (KFK) fra oppskumingsprosessen, og kan også være tilsatt bromerte flammehemmere. Dette var dog ikke del av kartleggingen da disse ikke omfattes av rehabiliteringen. EE-avfall Det er ikke beskrivet totale mengder EE avfall i bygget, men trukket ut noen eksempler på EE- avfall. Belysning og panelovner vil for eksempel kunne gjenbrukes etter rehabiliteringen. Rambøll

11 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.8 Prøvetaking Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvetatte objektene. Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. Usikkerheten varierer innenfor intervallet % avhengig av analyseparameter, metode og prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelsen baserer seg på det faktiske resultatet som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se vedlagte analyserapporter. 1.9 Begrensninger Denne rapporten tar kun for seg miljøkartlegging av de berørte deler av bygningsmassen. Dette er basert på utarbeidet riveplan og informasjon gitt av prosjektleder. Hele bygningsmassen A, B og C er befart, men det er kun registrert mengder og prøvetatt de arealer vi har fått oppgitt at skal berøres av rehabiliteringen. Bakgrunn for dette er, oversendte tegninger med før- og etterplaner, befaring med byggherre og avklaringer underveis. Noen rom har vi ikke fått tilgang til under befaringen. Det gjelder enkelte små rom rundt om i etasjene der det ikke fantes nøkkel til. Det var heller ikke mulig å komme seg in i Statsbyggs kontorer i 1. et. bygg C. Men gjennom vinduene kunne vi skimte noe belegg vi synes å ha sett flere steder i bygget, så noen av de er prøvetatt og kan finnes igjen i rapporten, men må da mengde beregnes av entreprenør. Skulle det være noen andre belegg eller veggmaling og betong skal berøres av rehabiliteringen må dette prøvetas før videre sanering tiltar Ansvar Rambøll har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket, f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. Rambøll har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlige, påviste helse- og miljøfarlige stoffer og håndtering av denne. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse- og miljøfarlige stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll. Ramboll

12 12 (77) MILJØ 2. REGISTRERTE FOREKOMSTER I dette kapittelet omtales materialer og komponenter som er påvist eller prøvetatt. De registrerte forekomstene er i henhold til NS 9431 Klassifikasjon av avfall. Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, type, mengde og plassering. 2.1 ASBEST Gulvbelegg Det ble tatt prøve av to typer gulvbelegg i bygget grunnet mistanke om innhold av asbest. En av prøvene viste innhold av asbest. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 16 Khaki gulvbelegg ROM: 19 ASBEST KOMMENTAR: Testet også for ftalater Resultat: Ikke påvist Prøve 24 Mørk gulvbelegg under P23 ROM: 38 ASBEST Resultat: Krysotiasbest! Rambøll

13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gulvlim Det ble tatt prøve av 4 typer gulvlim i bygget grunnet mistanke om innhold av asbest. En av prøvene viste innhold av asbest. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 17 Svart gulvlim under P16 ROM: 19 ASBEST KOMMENTAR: Testet også for PAH Resultat: Ikke påvist Prøve 25 Svart gulvlim under P24 ROM: 38 ASBEST Resultat: Krysotil og antofylittasbest! Prøve 35 Gulvlim under blått teppe ROM: 61 ASBEST KOMMENTAR: Testet for også for bromerte flammehemmere og THC Resultat: Ikke påvist Ramboll

14 14 (77) MILJØ Prøve 54 Hvitt påstøp med svart lim under ROM: 21 ASBEST KOMMENTAR: Testet også for PCB og tungmetaller Resultat: Ikke påvist Vindusbrett Det ble tatt prøve av vindusbrett i bygget. Prøven viste ikke innhold av asbest. Disse finnes i stort omfang rundt om i bygget. Det er på grunnlag av informasjon fra statsbygg fattet mistanke om asbest i disse platene. Hvis det foreligger påvisning av asbest i liknende vindusbrett rundt om i bygget bør disse prøvetas igjen. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 55 Svarte vindusbrett ROM: 160 ASBEST Resultat: Ikke påvist Rambøll

15 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rørisolasjon Det ble tatt prøve av to forskjellige rørende i bygget. Det ble kun påvist asbest i rørendene knyttet til rom 08. I rørbendene fant vi kun glassull. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 30 Rørende ROM: 8 ASBEST Resultat: Krysotilasbest! Prøve 31 Rørende ROM: 1 ASBEST Resultat: Ikke påvist Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes i henhold til asbestforskriften før annet rivningsarbeid påbegynnes. Dette gjelder ikke dersom det medfører mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes før annet rivningsarbeid påbegynnes. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer Ramboll

16 16 (77) MILJØ 2.2 PCB Hvis innholdet av PCB-7 er 50 eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da deklareres og leveres som farlig avfall 1. Avfall med konsentrasjon av PCB-7 under 50 og over 0,01 betegnes forurenset og kan leveres på ordinært deponi, med mindre det dreier seg om treverk eller annet nedbrytbart avfall. Betong, maling og puss med konsentrasjon av PCB under 1 kan leveres på deponi for inert avfall 2. Betong, maling og puss som inneholder konsentrasjoner av PCB under 0,01 er regnet som rene masser 3. Maling Det ble tatt 8 prøver av diverse maling i bygget. 6 av malingsprøvene viste innhold av PCB. Det ble også analysert for tungmetaller i alle prøvene, se kap 2.3. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 2 Hvit veggmaling ROM: 12 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: 0,2 Prøve 5 Gul veggmaling ROM: 13 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist 1 Avfallsforskriftens kapittel11, Vedlegg 1 del B angir grensen for farlig avfall til 50 PCB Forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1 Normverdier Rambøll

17 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 12 Lysmalt betong med blå under ROM: 14 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Prøve 21 Lysegult veggmaling ROM: 34 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: 0,099 Prøve 26 Gul veggmaling ROM: 37 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: 0,066 Ramboll

18 18 (77) MILJØ Prøve 29 Hvit veggmaling ROM: 44 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: 0,28 Prøve 34 Lys gul veggmaling ROM: 47 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: 0,28 Prøve 51 Hvit veggmaling på tegl ROM: 161 BYGG: C PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: 0,20 Rambøll

19 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Betong og puss Det ble tatt to prøver av betong og en av puss i bygget. Ingen av prøvene viste innhold av PCB over gjeldende grenseverdier. Det ble også analysert for tungmetaller i alle prøvene, se kap 2.3. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 3 Puss på tegl ROM: 12 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Prøve 22 Betongvegg ROM: 34 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Prøve 27 Betongvegg ROM: 37 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Ramboll

20 20 (77) MILJØ Fugemasse, avrettingsmasse og mørtelmasse Det ble tatt 5 prøver av fugemasse, en av avrettingsmasse, en av mørtelmasse og en av påstøp i bygget. En av prøvene viste innhold av PCB. Det ble også analysert for tungmetaller i alle prøvene, se kap 2.3. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 8 Fugemasse mellom P7 ROM: 14 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Prøve 9 Fugemasse mellom P7 ROM: 13 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Prøve 13 Avrettingsmasse og flisunderlag under P6 ROM: 13 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Rambøll

21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 15 Mørtelmasse bak P14 ROM: 18 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Prøve 48 Fugemasse mellom p47 PLASSERING: 162 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Prøve 50 Fugemasse mellom p49 ROM: 161 BYGG: C PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Ramboll

22 22 (77) MILJØ Prøve 53 Fugemasse mellom P52 PLASSERING: 21 PCB KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: 0,028 Prøve 54 Hvitt påstøp med svart lim under ROM: 21 ASBEST KOMMENTAR: Testet også for tungmetaller Resultat: Ikke påvist Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Maling Prøve 2, 21, 26, 29, 34, 51 viste innehold av PCB under grensen for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 4. Betong som er dekket med maling eller puss, slik at den er forurenset, leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen og leveres som egen fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss kan leveres som forurenset betong. Dersom den malte betongen/teglstein ønskes benyttet som fyllmasse må dette vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7210 EAL-kode: * blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer 4 Forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1 Normverdier Rambøll

23 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Fugemasse Det er påvist PCB i fugemassene i prøve 53 under grensen for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2. Fugemassene betegnes derfor som forurenset, og skal leveres på ordinært deponi. Sanering av PCB-holdige fugemasser foregår normalt i tre-trinn: 1) Fjerning av den PCB-holdige fugemassen. 2) Rengjøring av fugesidene 3) Fjerning av tilgrensende bygningsmateriale PCB-holdige fugemasser lagres i tette beholdere. Normalt vil saneringsfirmaet ta hånd om både lagring, transport og levering til godkjent deponi for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7210 EAL-kode: * avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB. * Annet avfall fra bygge- og rivningsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer. Ramboll

24 24 (77) MILJØ 2.3 TUNGMETALLER Det skilles mellom farlig avfall 5 og avfall med tungmetallinnhold over normverdi for forurenset grunn 6. Stoffer som er regnet som farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for den gjeldende farligavfallsfraksjonen. Dersom maling inneholder tungmetaller over normverdien skal ikke betongkonstruksjoner som inneholder denne type maling benyttes som fyllmasser med mindre det vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. I tabellen under vises en sammenstilling av grenseverdier for tungmetaller. Symbol Navn Grenseverdi Farlig avfall ()! Normverdi () Anvendelse As Arsen Arsen ble mye benyttet i fargepigmenter. Pb Bly Brukes som fargestoff i keramikk og som pigment i maling. Cu Kobber Cd Kadmium ,5 Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Gir røde, oransje og gule pigmenter til innfarging av maling og lakk (f.eks. maling som må tåle varme). Videre brukes kadmium som stabilisator i PVC (f.eks. kunststoffvinduer) Cr Krom Krom (3): Krom (3): 50 (tot) Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Hg Kvikksølv Ni Nikkel Kan være benyttet i maling som insektdrepende middel. Brukes til overflatebehandling av andre metaller. Zn Sink I maling er sinkoksid brukt som hvitt pigment. På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. En del av prøvene under er også prøvetatt for PCB Forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1 Normverdier Rambøll

25 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Maling 8 forskjellige prøver av maling ble analysert for tungmetaller. Alle prøvene viste innhold av tungmetaller og de ble også analysert for PCB (se kapitel 2.2). Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 2 Hvit veggmaling ROM: 12 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 5700 Sink (Zn) Prøve 5 Gul veggmaling ROM: 13 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 970 Bly(Pb) 3,1 Kadmium(Cd) 1900 Sink (Zn) Prøve 12 Lysmalt betong med blå under ROM: 14 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Ramboll

26 26 (77) MILJØ Resultat: 820 Bly (Pb) 780 Sink (Zn) Prøve 21 Lysegult veggmaling ROM: 34 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 430 Sink (Zn) Prøve 26 Gul veggmaling ROM: 37 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 490 Bly (Pb) 580 Sink (Zn) Prøve 29 Hvit veggmaling ROM: 44 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 1,7 Kadmium (Cd) Sink (Zn) Rambøll

27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 34 Lys gul veggmaling ROM: 47 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 270 Bly (Pb) 9400 Sink (Zn) Prøve 51 Hvit veggmaling på tegl ROM: 161 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 160 Bly (Pb) Betong og puss Det ble tatt to prøver av betong og en fra puss. To av prøvene påviste tungmetaller. De ble også analysert for PCB (se kapitel 2.2). Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 3 Puss på tegl ROM: 12 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 5700 Ramboll

28 28 (77) MILJØ Sink (Zn) Prøve 22 Betongvegg ROM: 34 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Prøve 27 Betongvegg ROM: 37 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 60 Bly (Pb) Rambøll

29 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gulvbelegg 12 forskjellige typer av gulvbelegg ble testet for tungmetaller. Alle viste innhold av tungmetaller over de normverdien. En av prøvene viste innhold av tungmetaller over grensen for farlig avfall. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 18 Oransje linoleum ROM: 29 TUNGMETALLER Resultat: 90 Bly (Pb) 3100 Sink (Zn) Prøve 19 Rød linoleum ROM: 29 TUNGMETALLER Resultat: 2900 Bly (Pb)! Prøve 20 Rosa linoleum ROM: 30 TUNGMETALLER Resultat: 3400 Sink (Zn) Ramboll

30 30 (77) MILJØ Prøve 32 Oransje linoleumsbelegg ROM: 47 TUNGMETALLER Resultat: 3300 Sink (Zn) Prøve 33 Blågult linoleumsbelegg ROM: 54 TUNGMETALLER Resultat: 100 Kobber (Cu) 3400 Sink (Zn) Prøve 36 Grå linoleum ROM: 80 TUNGMETALLER Resultat: 3200 Sink (Zn) Rambøll

31 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 37 Oransje blå linoleum ROM: 86 TUNGMETALLER Resultat: 3400 Sink (Zn) Prøve 40 Mørkeblå linoleum ROM: 111 BYGG: B TUNGMETALLER Resultat: 130 Kobber (Cu) 3200 Sink (Zn) Prøve 41 Lyseblå linoleum PLASSERING: BYGG: B TUNGMETALLER Resultat: 3600 Sink (Zn) Prøve 43 Rød linoleum ROM: 143 BYGG: C TUNGMETALLER Resultat: 3400 Sink (Zn) Ramboll

32 32 (77) MILJØ Prøve 45 Guloransje linoleum Bilde finnes ikke se rom for referanse. PLASSERING: 156 BYGG: B TUNGMETALLER Resultat: 2800 Sink (Zn) Keramiske veggfliser og takstein 8 prøver av ulike keramiske gulvfliser ble testet for tungmetaller. Fire av prøvene inneholder tungmetaller over normverdier. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 1 Grå keramiske fliser ROM: 11 TUNGMETALLER Resultat: Ikke påvist Prøve 6 Lyseblå keramiske veggfliser ROM: 13 TUNGMETALLER Resultat: 1600 Bly (Pb) 510 Sink (Zn) Rambøll

33 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 7 Lyse keramiske ROM: 14 TUNGMETALLER Resultat: 8 Arsen (As) 210 Bly (Pb) 51 Krom (Cr) Prøve 14 Hvite keramiske veggfliser ROM: 18 TUNGMETALLER Resultat: 820 Bly (Pb) 780 Sink (Zn) Prøve 28 Hvite veggfliser ROM: 37 TUNGMETALLER Resultat: 1000 Bly (Pb) 830 Sink (Zn) Ramboll

34 34 (77) MILJØ Prøve 47 Røde fliser store ROM: 162 BYGG: C TUNGMETALLER Resultat: Ikke påvist Prøve 49 Røde gulvfliser små ROM: 161 BYGG: C TUNGMETALLER Resultat: Ikke påvist Prøve 52 Svarte gulvfliser ROM: 21 TUNGMETALLER Resultat: Ikke påvist Fugemasse, avrettingsmasse og mørtelmasse 5 prøver av forskjellige fugemasser, en prøve av avrettingsmasse, en prøve av mørtelmasse og en prøve av påstøp ble testet for tungmetaller. En av prøvene inneholder tungmetaller over normverdier. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Rambøll

35 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 8 Fugemasse mellom P7 ROM: 14 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Prøve 9 Fugemasse mellom P7 ROM: 13 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Prøve 13 Avrettingsmasse og flisunderlag under P6 ROM: 13 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Ramboll

36 36 (77) MILJØ Prøve 15 Mørtelmasse bak P14 ROM: 18 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Prøve 48 Fugemasse mellom p47 PLASSERING: 162 BYGG: C Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: 54 Krom (Cr) Prøve 50 Fugemasse mellom p49 ROM: 161 BYGG: C Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Rambøll

37 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 53 Fugemasse mellom p52 PLASSERING: 21 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Prøve 54 Hvitt påstøp med svart lim under ROM: 21 Tungmetaller KOMMENTAR: Testet også for PCB Resultat: Ikke påvist Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7051 EAL-kode: * blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer takstein og keramikk murstein betong kobber, bronse, messing bly metaller I blanding * annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer Maling på betong/teglstein Alle malingsprøvene inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over normverdien i forurensningsforskriften kapittel 2. Malingen er derfor regnet som forurenset. Den angitte malingen fjernes fra underlaget og leveres til godkjent mottak som forurenset masse. Alternativt kan betongen/teglsteinen og den angitte malingen leveres samlet som forurenset masse til godkjent mottak. Ramboll

38 38 (77) MILJØ Prøvene bør sees i sammenheng med konklusjon og anbefalinger i Kap 2.2. Betong og puss på teglstein. Prøve 3 av puss på tegl og prøve 27 av betongvegg inneholder tungmetaller over grensen for forurenset avfall, men under grensen for farlig avfall. Teglsteinen med pusset på kan renses for puss og maling og puss med maling kan leveres til godkjent mottak som forurenset avfall. Evt. kan teglstein og puss leveres samlet til godkjent mottak som forurenset avfall. Betongen kan leveres som forurenset avfall til godkjent mottak. Gulvbelegg Elleve av de tolv gulvbeleggsprøvene viste innehold av tungmetaller over grensen til forurenset avfall. Gulvbelegget fjernes fra underlaget og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Prøve 19 viste innhold av bly over grensen for farlig avfall. Gulvbelegget fjernes og leveres til godkjent mottak som farlig avfall. Keramiske gulvfliser 4 av de 8 prøvene av keramiske gulvfliser viste innhold av tungmetaller over grensen for forurenset avfall. Flisene fjernes fra underlaget og leveres til godkjent mottak som forurenset avfall. Prøvene må ses i sammenheng med påstøpet, mørtelen under og fugemassen mellom. Både ifm. tungmetaller og PCB samt THC. Fugemasse, avretningsmasse og mørtel Kun fugemassen i prøve 48 viste innhold av tungmetaller over grenseverdien for forurenset avfall. Fugemassen kan skilles fra flisene og underlaget eller alt kan leveres samlet som forurenset avfall til godkjent mottak. Soilrør med blyskjøter Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Resten av støpejernsrøret leveres godkjent mottak, ev. skraphandler. Det vil være sannsynlig å finne skjulte soilrørskjøter i bygget. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Termostater Skru ut termostaten og legg den i en eske hvor den ikke kan skades. Alle elektriske termostater skal leveres som elektrisk- og elektronisk avfall, se kap 2.6. Rambøll

39 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.4 FTALATER Materialer regnes som farlig avfall dersom innholdet av Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) eller DBP er mer enn 0,5 prosent (5000 ) eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent (2500 ) 7. Når det gjelder ftalatene DIDP og DINP er det, på grunnlag av dagens dokumentasjon, ikke påvist effekter som tilsier at stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Alle vaskelister langs vegger inneholder erfaringsmessig også ftalater over grensen for farlig avfall. Gulvbelegg Det ble tatt prøver av ulike typer vinylbelegg i bygget. Fem av gulvbeleggene inneholder ftalater over grensen for farlig avfall. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 4 Grå vinyl ROM: 12 FTALATER Resultater: Ikke påvist Prøve 10 Blått vinyl ROM: 15 FTALATER Resultater: 6300 BBP! DEHP! 7 Avfallsforskriftens kapittel11, Vedlegg 1 del B Ramboll

40 40 (77) MILJØ Prøve 11 Brunt vinyl under P10 ROM: 15 FTALATER Resultater: BBP! DEHP! Prøve 16 Khaki gulvbelegg ROM: 19 Ftalater KOMMENTAR: Testet også for asbest Resultater: Ikke påvist Prøve 23 Grønn vinyl ROM: 38 FTALATER Resultater: BBP! DEHP! Rambøll

41 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Prøve 38 Mørk grønn vinyl ROM: 93 FTALATER Resultater: DEHP! Prøve 39 Gråprikkete gulvbelegg ROM: 101 FTALATER Resultater: BBP! 6300 DEHP! Prøve 44 Svart prikkete gulvbelegg ROM: 143 FTALATER Resultater: Ikke påvist Ramboll

42 42 (77) MILJØ Prøve 46 Mørkeblå vinyl ROM: 157 FTALATER Resultater: Ikke påvist Vaskelister Vaskelister ble ikke prøvetatt for disse erfaringsmessige inneholder alltid ftalater. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Gulvbelegg og vaskelister Alt spesifisert gulvbelegg og alle vaskelister, som inneholder ftalater, må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer Rambøll

43 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.5 BROMERTE FLAMMEHEMMERE Bromerte flammehemmere er regnet som farlig avfall når (HBCDD, penta-bde, okta-bde, deka-bde og TBBPA) overstiger 0,25 % (2500 (PPM)) for hvert enkelt stoff. Cellegummi Det ble registrert rørisolasjon av cellegummi i bygget. Disse kan være tilsatt bromerte flammehemmere for å forhindre rask spredning av brann. Da det er vanskelig å skille ulike typer cellegummi fra hverandre er all cellegummi angitt som farlig avfall og er ikke prøvetatt. Bilde Informasjon Funnsted: Rom 5 MATERIALTYPE: CELLEGUMMI Tepper Det ble registrert et teppe i bygget som kan være tilsatt bromerte flammehemmere for å forhindre rask spredning av brann. Prøven viste ikke innhold av bromerte flammehemmere.limet som satt fast i teppet er testet for THC og asbest. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 35 Blått teppe ROM: 61 BROMERTE FLAMMEHEMMERE KOMMENTAR: Testet også for THC og asbest pga svart lim Resultat: Ikke påvist Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7155 Ramboll

44 44 (77) MILJØ EAL-kode: * Andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer Cellegummi Cellegummi rives på vanlig måte, sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tepper Det er ikke påvist tepper som inneholder bromerte flammehemmere over grenseverdien for farlig avfall. Tepper kan rives på vanlig mottak og leveres som ordinært restavfall til godkjent mottak. Rambøll

45 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.6 EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL Det ble påvist en rekke forskjellige typer EE-avfall i bygget, bl.a.: - Lysarmaturer, lysrør - El-skap/tavler - Div. elektronisk avfall som f.eks. kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, brannvarslingsanlegg, nødlys etc. - Ventilasjonsaggregater - Varmtvannsberedere - Hvitevarer - Tver og lydutstyr Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av EE-avfall, type, mengde og plassering. (se Vedlegg 1: Tegninger) EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc., og skal behandles forskriftsmessig. Bilde 4: Eksempel på el-skap. Bilde 5: Lysfiksturer med lysrør er eksempel på EEavfall. Bilde 6: Eksempel på røykvarsler som ble registrert i bygget Bilde 7: Eksempel på kjølemaskin som kan inneholde KFK/HKFK. Ramboll

46 46 (77) MILJØ Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak. Alle lysarmaturer leveres til godkjent EE-avfallsmottak. Lysarmaturene kan inneholde en PCB-holdig kondensator. Kondensatoren skal ikke fjernes fra armaturen. EE-avfallsmottaket vil ta hånd om kondensatoren og behandle den forskriftsmessig. Lysarmaturer og lysrør/lyspærer legges separat i hver sin kasse. Lysrør inneholder kvikksølv, og skal ikke knuses. RENAS har definert 5 grupper for innlevering næringselektro og 4 grupper for innlevering av forbrukerelektro: Næringselektro: Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som ikke er rette. Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, etc. Forbrukerelektro: Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PCer og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer etc. Rambøll

47 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.7 OLJE/DIESEL Tepper og svart lim Det ble registrert et teppe og noen fliser i bygget som hadde sort lim under med mistanke om innhold av THC. En av prøvene viste ikke innhold av THC. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 35 Blått teppe ROM: 61 THC KOMMENTAR: Testet også for bromerte flammehemmere og asbest pga svart lim Resultat: Ikke påvist Prøve 54 Hvitt påstøp med svart lim under ROM: 21 THC KOMMENTAR: Testet også for PCB og Tungmetaller Resultat: THC! Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Gulvlim Gulvlim som inneholder THC skal fjernes fra rene masser det er i kontakt med eller leveres samlet med massene det er i kontakt med og leveres som forurenset avfall til godkjent mottak. Ramboll

48 48 (77) MILJØ 2.8 KFK/HKFK Det ble registrert en kjølemaskin i svømmehallen, undre etasje, A bygg. Bilde 8: Kjølemaskin kan inneholde KFK/HKFK. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Kjølemaskiner skal tappes for kjølevæske/gass av godkjent kjølemaskinist, og kan leveres som EEavfall når gassen er tappet ned. Dersom det oppdages harde isolasjonsplater i grunnen eller i taket skal disse også leveres som farlig avfall dersom disse skulle omfattes av rehabiliteringen. Rambøll

49 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.9 PAH Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Viktige kilder til utslipp av PAH er blant annet visse industriprosesser og vedfyring. Grensen for farlig avfall er 2500 PAH16, mens normverdien for forurenset avfall er 2 for PAH16 og 0,10 for benzo(a)pyren (BBP) alene. Gulvlim Prøve 17, gulvlim under prøve 16, ble i tillegg analysert for asbest. Prøven viste ikke innhold av PAH. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 17 Svart gulvlim under P16 ROM: 19 PAH KOMMENTAR: Testet også for asbest Resultat: Ikke påvist Ramboll

50 50 (77) MILJØ 2.10 KLORPARAFINER Avfall med kort- og mellomkjedede klorparafiner er regnet som farlig avfall når konsentrasjonene overstiger 0,25 % (2500 (ppm)). Gulvbelegg Det ble tatt prøve av gulvbelegg som var registrert under topplaget i hele bygg C. Prøven viste ikke innhold av klorparafiner. Prøvetakingssted Prøvebilde Informasjon/Resultat Prøve 44 Svart prikkete gulvbelegg ROM: 143 Klorparafiner KOMMENTAR: Testet også for ftalater Resultat: Ikke påvist 2.11 ISOLERGLASSRUTER De isolerglassrutene i byggene ble ikke registrert pga. at de skal ikke berøres under rehabiliteringen. Om de skal berøres de må fjernes uten å bryte dem og leveres til godkjent mottak. Rambøll

51 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3. KONKLUSJON Asbest Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. PCB Fugemasse Det er påvist PCB i fugemassene i prøve 53 under grensen for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2. Fugemassene betegnes derfor som forurenset, og skal leveres på ordinært deponi. Maling Prøve 2, 21, 26, 29, 34, 51 viste innehold av PCB under grensen for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 8. Betong som er dekket med maling eller puss, slik at den er forurenset, leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen og leveres som egen fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss kan leveres som forurenset betong. Tungmetaller Maling på betong/teglstein Alle malingsprøvene inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over normverdien i forurensningsforskriften kapittel 2. Malingen er derfor regnet som forurenset. Den angitte malingen fjernes fra underlaget og leveres til godkjent mottak som forurenset masse. Alternativt kan betongen/teglsteinen og den angitte malingen leveres samlet som forurenset masse til godkjent mottak. Prøvene bør sees i sammenheng med konklusjon og anbefalinger i Kap 2.2. Betong og puss på teglstein. Prøve 3 av puss på tegl og prøve 27 av betongvegg inneholder tungmetaller over grensen for forurenset av fall, men under grensen for farlig avfall. Teglsteinen med pusset på kan renses for puss og maling og puss med maling kan leveres til godkjent mottak som forurenset avfall. Evt. kan teglstein og puss leveres samlet til godkjent mottak som forurenset avfall. Betongen kan leveres som forurenset avfall til godkjent mottak. Gulvbelegg Elleve av de tolv gulvbeleggsprøvene viste innehold av tungmetaller over grensen til forurenset avfall. Gulvbelegget fjernes fra underlaget og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Prøve 19 viste innhold av bly over grensen for farlig avfall. Gulvbelegget fjernes og leveres til godkjent mottak som farlig avfall. 8 Forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

52 52 (77) MILJØ Keramiske gulvfliser 4 av de 8 prøvene av keramiske gulvfliser viste innhold av tungmetaller over grensen for forurenset avfall. Flisene fjernes fra underlaget og leveres til godkjent mottak som forurenset avfall. Prøvene må ses i sammenheng med påstøpet, mørtelen under og fugemassen mellom. Både ifm. Tungmetaller og PCB samt THC. Fugemasse, avretningsmasse og mørtel Kun fugemassen i prøve 48 viste innhold av tungmetaller over grenseverdien for forurenset avfall. Fugemassen kan skilles fra flisene og underlaget eller alt kan leveres samlet som forurenset avfall til godkjent mottak. Soilrør med blyskjøter Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Resten av støpejernsrøret leveres godkjent mottak, ev. skraphandler. Det vil være sannsynlig å finne skjulte soilrørskjøter i bygget. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Termostater Skru ut termostaten og legg den i en eske hvor den ikke kan skades. Alle elektriske termostater skal leveres som Elektrisk- og elektronisk avfall, se kap 2.6. Ftalater Gulvbelegg og vaskelister Alt spesifisert gulvbelegg og alle vaskelister, som inneholder ftalater, må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Brommerte flammehemmere Cellegummi rives på vanlig måte, sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. EE-avfall Byggene skal saneres for alle elektriske og elektroniske komponenter. Dette gjelder spesifikke installasjoner samt alt av teknisk utstyr, kabler, kontakter, lyspunkter etc. iht. sammendrag i kapittel 4. KFK Kjølemaskiner skal tappes for kjølevæske/gass av godkjent kjølemaskinist, og kan leveres som EEavfall når gassen er tappet ned. Dersom det oppdages harde isolasjonsplater i grunnen eller i taket skal disse også leveres som farlig avfall. THC Gulvlim Gulvlim som inneholder THC skal fjernes fra rene masser det er i kontakt med eller leveres samlet med massene det er i kontakt med og leveres som forurenset avfall til godkjent mottak. Ovenstående punkter skal være utført og sanert forsvarlig før øvrig riving tiltar. Rambøll

53 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 53 (77) 4. SAMMENDRAG, TABELL Sammendragstabellen viser mengdene fra alle rommene av hver prøve som påvist farlige stoffer. Hvis materialet er klassifisert som farlig avfall, er det markert med:! En anbefaling for hvert materiale er gitt i kolonnen for saneringsmetode. Funnstedet av de fleste stoffene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet Totalt registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar ASBEST Gulvfliser Gulvlim Rørisolasjon Andre observasjoner som kan inneholde asbest, men som av praktiske grunner ikke er prøvetatt 7210 PCB Mørkt gulvbelegg under prøve 24 1.et Rom: 37, 38 Sort gulvlim under prøve et Rom 37, 38 Hvitt påstøp med sort lim under sorte fliser i prøve 52. u.et. 20, 23, 24, 25 Rørende Kjeller A bygg Rom: Rom 8 og rundt om i bygget. Dør med mulig innhold av asbest Rom: 7 og 8 Mulig asbestplate bak styringsskap i rom m² 3,5 kg/m² 248,6 kg Prøve 24: Krysotilasbest! 71 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 25: 119 m 2 35 kg/m kg Prøve 54: 20 stk. Vurderes Vurderes Prøve 30: Krysotil og antofylittasbest! Krysotilasbest! Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes i henhold til asbestforskriften før annet rivningsarbeid påbegynnes. Dette gjelder ikke dersom det medfører mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes før annet rivningsarbeid påbegynnes. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Det ble tatt to prover av rørender i to ulike rom i kjeller bygget og det er kun prøven i rom 8 som fikk påvist asbest. Det er derfor usikkert hvilken prøve som reprensenterer hvilke rørender rundt om i bygget, men det bør tas hensyn til at alle rørender unntatt de i rom 1 kan inneholde asbest. Vurderes. Vurderes Vurderes Ikke analysert Må prøvetas dersom det er aktuelt å fjerne. Maling Veggmaling (Hvit) Rom: 12 Lysegul veggmaling Rom: 33, 34, 36 3 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 2: 0,2 PCB 49,4 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 21: 0,099 PCB Alle materialer som er klassifisert som forurenset pga. innhold av PCB og/eller tungmetaller skal leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Alternativt kan malte betong leveres samlet til godkjent deponi En del av disse prøvene inneholder også tungmetaller. Se eget avsnitt. Ramboll

54 54 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gul veggmaling Rom: 37, m 2 Vurderes Vurderes Prøve 26: 0,066 PCB for lett forurensede masser. Hvit veggmaling Rom: 44 5,6 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 29: 0,28 PCB Lys gul veggmaling Rom: 47, 56, 63, 64, 67, 93 73,4 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 34: 0,28 PCB Hvit veggmaling på tegl Rom: m 2 Vurderes Vurderes Prøve 51: 0,20 PCB Fugemasse (grå) Fugemasse mellom prøve 52 Rom: 20, 21, 22, 23, m 2 Vurderes Vurderes Prøve 53: 0,028 PCB TUNGMETALLER Maling Hvit veggmaling Rom: 12 Gul veggmaling Rom: 13 Lysmalt betong med blå under Rom: 14 3 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 2: 5700 Sink (Zn) 98 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 5: 970 Bly(Pb) 3,1 Kadmium(Cd) 1900 Sink (Zn) 14,1 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 12: 820 Bly (Pb) 780 Sink (Zn) Malingen som er definert som forurenset avfall skal separeres fra betongen og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Alternativt kan den malte betongen leveres samlet til godkjent deponi for forurenset avfall. En del av disse prøvene inneholder også PCB. Se eget avsnitt. Lysgult veggmaling Rom: 34 Finnes også i rom: 33 og 36 49,4 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 21: 430 Sink (Zn) Gul veggmaling Rom: 37 Finnes også i rom: m 2 Vurderes Vurderes Prøve 26: 490 Bly (Pb) 580 Sink (Zn) Hvit veggmaling Rom: 44 5,6 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 29: 1,7 Kadmium (Cd) Sink (Zn) Rambøll

55 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 55 (77) Lys gul veggmaling Rom: 47 Finnes også i rom: 56, 63, 64, 67 og 93 73,4 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 34: 270 Bly (Pb) 9400 Sink (Zn) Hvit veggmaling på tegl Rom: m 2 Vurderes Vurderes Prøve 51: 160 Bly (Pb) Keramiske fliser Lyseblå keramiske vegger Rom: 16, 17 Lyse keramiske veggfliser Rom: 14 23,3 m 2 35 kg/m2 815,5 kg Prøve 6: 1600 Bly (Pb) 510 Sink (Zn) 51,5 m 2 35 kg/m2 1802,5 kg Prøve 7: 8 Arsen (As) 210 Bly (Pb) 51 Krom (Cr) Alle de keramiske fliser som er definert som forurenset avfall skal fjernes og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Hvite keramiske veggfliser Rom: ,5 m 2 35 kg/m2 4707,5 kg Prøve 14: 820 Bly (Pb) 780 Sink (Zn) Hvite veggfliser veggfliser Rom: 37 20,1 m 2 35 kg/m2 703,5 kg Prøve 28: 1000 Bly (Pb) 830 Sink (Zn) Linoleum gulvbelegg Oransje linoleum Rom: 17, 18, 43, 44, 75, 77 Rød linoleum 53,1 m² 2,5 kg/m2 132,8 kg Prøve 18: 90 Bly (Pb) 3100 Sink (Zn) 34,9 m² 2,5 kg/m2 87,25 kg Prøve 19: De gulvbelegg som er definert som forurenset avfall skal fjernes og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Rom: 27, 28, Bly (Pb) Rosa linoleum Rom: 30, 31, 36, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 145, 146, 147, 158, 160, ,8 m 2 2,5 kg/m kg Prøve 20: 3400 Sink (Zn) Oransje linoleumsbelegg Rom: ,1 m 2 2,5 kg/m kg Prøve 32: 3300 Sink (Zn) Ramboll

56 56 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Blågult linoleumsbelegg Rom: ,1 m 2 2,5 kg/m2 495,3 kg Prøve 33: 100 Kobber (Cu) 3400 Sink (Zn) Grå linoleum Rom: ,2 m 2 2,5 kg/m2 680,5kg Prøve 36: 3200 Sink (Zn) Oransje blå linoleum Rom: ,6 m 2 2,5 kg/m2 501,5 kg Prøve 37: 3400 Sink (Zn) Mørkeblå linoleum Rom: m 2 2,5 kg/m2 865 kg Prøve 40: 130 Kobber (Cu) 3200 Sink (Zn) Lyseblå linoleum Rom: 127 Finnes også i rom: 128, 129, 132, 133, , 139, 140 og ,4 m 2 2,5 kg/m2 646 kg Prøve 41: 3600 Sink (Zn) Rød linoleum Rom: 143 Finnes også i rom: 142, 149, 150, 151, 152 og ,1 m 2 2,5 kg/m2 452,8 kg Prøve 43: 3400 Sink (Zn) Guloransje linoleum Rom: 156 Finnes også i rom: 146, 148, 154 og ,9 m 2 2,5 kg/m2 307,3 kg Prøve 45: 2800 Sink (Zn) Betong Betongvegg Rom: 37, 38, 47, 56, 63, 64, 67, 74, 80, 81, 82, 86, 90, 95 46,1 m kg/m3 110,64 tonn Prøve 27: 6o bly (Pb) Puss Puss på tegl Rom: 11, 12 33,2 m 2 Vurderes Vurderes Prøve 3: 5700 Sink (Zn) Pussen kan separeres fra tegl og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Alternativt kan den leveres samlet med teglene til en mottak for forurenset avfall. Termometer Rom: 1, 8 og 16 4 stk. Vurderes Vurderes Termometere inneholder kvikksølv som er farlig avfall. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Rambøll

57 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 57 (77) Soilrørskjøter Hele bygget 89 skjøter Vurderes Vurderes Skjøtene inneholder bly. Bly er farlig avfall. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall FTALATER Vaskelister Rom 12 15,1 løpemeter Vurderes Vurderes Ikke prøvetatt, inneholder erfaringsmessig ftalater langt over grensen for farlig avfall. Vaskelister fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Gulvbelegg Blått vinyl Rom: 15 32,2 m² 4 kg/m² 129 kg Prøve 10: 6300 BBP! DEHP! Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Brunt vinyl under P10 Rom: 15 19,2 m² 4 kg/m² 76,8 kg Prøve 11: BBP! DEHP! Grønn vinyl Rom: 38 75,3 m² 4 kg/m² 301,2 kg Prøve 23: BBP! DEHP! Mørk grønn vinyl Rom: ,3 m² 4 kg/m² 629 kg Prøve 38: DEHP! Gråprikkete gulvbelegg Rom: m² 4 kg/m² 292 kg Prøve 39: BBP! 6300 DEHP! EE-AVFALL Lysarmaturer Hele bygget Lysarmaturer: 60 stk. 10 kg/stk. 600 kg Kondensatoren i lysarmaturene kan inneholde PCB. Lysrør Hele bygget Lysrør: 120 stk. 0,2 kg/stk. 24 kg Lysrør inneholder kvikksølv. Sorteres og leveres EEavfallsmottak iht. grupper for innlevering av EE-avfall (se kapittel 2.4.1); gruppe 1 og 4 Lysrør og armaturer leveres i separate kasser. Lysrør/pærer må ikke knuses. Nødlys Rom: 13, 15, 20 og 25 6 stk. Vurderes Vurderes Røykvarslere Hele bygget 16 stk. Vurderes Vurderes Kabelkanal Rom: 5, 32, 33, 34, 35, 36 71,7 løpemeter Vurderes Vurderes Ramboll

58 58 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Dataskap og styringsskap Rom: 5, 25 2 stk. Ca. 25 kg/stk. 50 kg Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Elskap Rom: 11, 15, 25 og 5 6 stk. Ca. 25 kg/stk. 150 kg Ventilasjonsaggregater Rom: 13 1 stk. Vurderes Vurderes Diverse Dantherm kjøleanlegg Rom: 13 1 stk. Vurderes Vurderes Vurderes 7157/ KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER Kjølemaskiner Rom: 13 1 stk. Vurderes Vurderes Dette er samme kjølemaskienen som beskrievet undr EE-avfall THC Gulvlim Hvitt påstøp med sort lim under sorte fliser i prøve 52. u.et. 20, 23, 24, m 2 35 kg/m kg Prøve 54: THC! Rambøll

59 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 5. VEDLEGG VEDLEGG 1: PRØVELOGG VEDLEGG 2: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Ramboll

60 60 (77) VEDLEGG 1: PRØVELOGG Rambøll

61 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Ramboll

62 62 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG 2: TEGNINGER Miljøkartlegging Kjeller A TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Rambøll

63 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 63 (77) Miljøkartlegging 1.ET. A TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

64 64 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging 1. ET.B TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Rambøll

65 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 65 (77) Miljøkartlegging 1. ET. C TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

66 66 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging 2. ET. A TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Rambøll

67 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 67 (77) Miljøkartlegging 2. ET B TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

68 68 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging 2.ET. C TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Rambøll

69 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 69 (77) Miljøkartlegging 3. ET A TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

70 70 (77) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging 3. ET. B TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Rambøll

71 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 71 (77) Miljøkartlegging 3.ET.C TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: - PCB - FTALATER - TUNGMETALLER Rambøll Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Gamle Hovsetervei 3 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: STAP Tegningsgrunnlag fra Statsbygg Utarbeidet av: STAP og SBA OSL Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Hamar kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-21 SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seaside ungdomshus er en tidligere restaurant. Eiendommen består

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Brumunddal kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2011-11-23 BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Eiendommen Brugata 10 har 3 bygg som skal rives, hovedhus,

Detaljer

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune Rapporttype Rapport 2010-03-12 MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Revisjon 01 Dato 2010-03-12 Utført av Kontrollert av Maria Helene S. Jensen/Frank Holmgaard

Detaljer

RKV STI UNDERJORDSANLEGG

RKV STI UNDERJORDSANLEGG Oppdragsgiver Statsbygg Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-02 RKV STI UNDERJORDSANLEGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Det skal rives en stålkulvert og utføres stabilitetssikring i

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG Oppdragsgiver Universitetet i Oslo Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2012-11-16 LUCY SMITHS HUS, 5.ETG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Administrasjonsbygget på Blindern (Lucy Smiths hus)

Detaljer

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 Beregnet til Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes Dokument type Rapport, rev. 00 Dato 2011-03-18 MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 2 Revisjon 00 Dato 2011-03-18

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse 2011-11-08 MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE HAUKÅSEN BARNEHAGE 3 (21) MILJØKARTLEGGINGS-RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsnr.:

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i 1978.

Detaljer

BANKGATA SKOLE OMBYGGING

BANKGATA SKOLE OMBYGGING Oppdragsgiver Bodø Kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-06-07 BANKGATA SKOLE OMBYGGING MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bankgata skole ombygging er en ungdomsskole i Bodø. Eiendommen

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Omsorgsbygg Oslo KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-06-17 HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Hallagerbakken barnehage er en barnehagebygning fra

Detaljer

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 Oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-07-04 VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Gymnasveien 13 er en enebolig opprinnelig

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype FORELØPIG RAPPORT - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-19 VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Vest-Lofoten videregående

Detaljer

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 21.04.2016 Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med bygging av nye tanker skal bygget

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppdragsgiver. Vadsø Kommunale Eindomsselskap KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SENTRUM SKOLE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Vadsø Kommunale Eindomsselskap KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SENTRUM SKOLE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Vadsø Kommunale Eindomsselskap KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-05-26 SENTRUM SKOLE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Sentrum Skole er en barne- og ungdomsskole som ligger

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS Oppdragsgiver SUS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 6. januar 2012 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS SAMMENDRAG 3 bygninger på Lassa, tilhørende Stavanger DPS, skal rives, for å bygge en

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 13.05.17 Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med en delrivning av en enebolig er Miljø og Sikkerhetsrådgivning

Detaljer

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-09-01 BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Brakker ved gamle lærerskolen Bodø er

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A

Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A COWI AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Undervisningsbygg Oslo KF Miljøsaneringsbeskrivelse for Årvoll skole bygning A Oppdragsnummer

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT UNN Åsgård Bygg 7 1. Bakgrunn Bygg 7 ved UNN Åsgård skal totalrenoveres. Prosjektet skal gjennomføres i 2 entrepriser, hvorav den første entreprisen gjelder riving- og saneringsarbeider.

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bjugn kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-11-24 BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bjugn Høydebasseng er et bygg som er i bruk som lagringslokale

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

GAMLE LÆRERSKOLEN, RØNVIK - BODØ

GAMLE LÆRERSKOLEN, RØNVIK - BODØ Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-09-01 GAMLE LÆRERSKOLEN, RØNVIK - BODØ MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Gamle lærerskolen, Rønvik - Bodø er en tidligere

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 99310001 28.03.2014 Kunde: Naustdal kommune

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 03.09.2017 Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av en utbrent bolig er det foretatt

Detaljer

MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88

MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88 Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse 2012-11-08 MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88 JAKOBSLIVEIEN 88 3 (21) MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88 Oppdragsnr.: 6120848 Oppdragsnavn:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

INTRODUKSJONSSENTERET

INTRODUKSJONSSENTERET Oppdragsgiver Drammen Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-01-25 INTRODUKSJONSSENTERET MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Introduksjonssenteret i gamle Fjellheim skole rehabiliteres.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Oppdragsgiver. UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype. Miljøkartleggingsrapport. Dato MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK

Oppdragsgiver. UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype. Miljøkartleggingsrapport. Dato MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK Oppdragsgiver UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype Miljøkartleggingsrapport Dato 2010-08-31 MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK SAMMENDRAG Tanum transittmottak er planlagt fjernet og ønskes tilbakeført

Detaljer

Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bærum Kommune Eiendom Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-10-23 LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Levrestien 12 er en del av Bo- og Arbeidskollektivene for psykisk

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Åfjord Kommune Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 10.04.2015 Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Prestegårdsleia 5 og 7 skal rives. Begge bygg er fra første

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

813009A/ lin August 2011

813009A/ lin August 2011 MILJØKARTLEGGING NES TUNNEL Miljøkartlegging for rehabilitering 813009A/ lin August 2011 AS Drammen Lesenøkkel: Denne rapporten har lesere med vidt forskjellige utgangspunkt. Det er derfor sortert ut

Detaljer

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Silje Skogvold Fagtreff Forum for miljøkartlegging 10. februar 2016 Bakgrunn Ulik praksis rundt prøvetaking av betong/tyngre bygningsmaterialer Fagtreffet 16.

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Eikefjorden barne- og ungdomsskole 6940 Eikefjorden MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 6940 Eikefjorden September 2013 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 98956021 09.11.2013 Rev: 09.11.2013

Detaljer

Internatet, Vefsn Folkehøyskole

Internatet, Vefsn Folkehøyskole Oppdragsgiver Vefsn Folkehøyskole Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 17.10.2013 Internatet, Vefsn Folkehøyskole Miljøsaneringsbeskrivelse SAMMENDRAG Internatet ved Vefsn Folkehøyskole begynner

Detaljer

MILJØKARTLEGGING BRUNDALEN VGS, BLOKK A-G

MILJØKARTLEGGING BRUNDALEN VGS, BLOKK A-G Beregnet til Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) Dokument type Rapport Dato 2009-10-02 MILJØKARTLEGGING BRUNDALEN VGS, BLOKK A-G BRUNDALEN VGS, BLOKK A-G 2 Revisjon 01 Dato 2009-10-02 Utført av Ingunn T.

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 01.06.16 Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av Yrjarsgate 20, skal bygget rives. Bygget er

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Undervisningsbygg v/ Roy Themte Fra: Norconsult AS v/ Kristian Ulla Dato: 2013-02-25 Funn av asbest i Sogn VGS som krever sikringstiltak 1 BAKGRUNN Norconsult har de siste ukene gjennomført miljøkartlegging

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206

Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Grimstad kommune Gnr 88, bnr 206 COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Miljøsaneringsbeskrivelse for del av LANDVIK SKOLE i Gnr 88, bnr 206 Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer