Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

2 SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune. Eiendommen består av ett garasjebygg, en garasjehall (plasthall, ikke kartlagt) en konsmomodul (sovebrakke), garasjeanlegg fra 1930-tallet, slangetårn (kun besiktiget under befaringsdagen, da dette bygget i utgangspunktet ikke var tenkt revet), påbygg fra 1960-tallet, påbygg fra 1970-tallet, og påbygd moelvenbrakke i seksjoner (kontorbygg) fra 2000-tallet (kartlagt, men ikke inkludert i denne rapporten, da brakken skal demonteres/flyttes). Den aktuelle bygningsmassen som skal rives er om lag 1635 m² fordelt på: 1930-tallsbygget: 280 m 2, en etasje 1960-tallsbygget: 690 m 2, to etasjer Slangetårnet: 13 m tallsbygget: 340 m 2, tre etasjer Utvendig garasje: 312 m 2, en etasje Denne rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. Fase 1 er Grunnlagsgjennomgang og fase 2 er Visuell befaring og materialprøver. Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse- og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan- og fasadetegning av bygget. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold. Ved Arendal brannstasjon ble det registrert forekomster av: Asbest: Eternittplater på tak PCB: Maling, puss, betong, isolerglassruter Tungmetaller: Maling, betong, soilrør, kabelkanaler, trådglassruter, termostater, batteri, linoleum Ftalater: Gulvbelegg, våtromstapet og vaskelister Bromerte flammehemmere: Cellegummi, isolasjonsplater på tak og i grunn (ikke verifisert) EE-avfall: Diverse elektriske og elektroniske komponenter KFK/Ozonødeleggende stoffer: Leddporter, skumplast og PUR-skum Olje/Diesel: Aggregat, fyringstank til aggregat, fyrkjel, oljetank i grunnen (ikke verifisert), oljeutskiller (ikke verifisert) og hensatte kjemikalier, oljeforurenset betong, oljeforurenset treverk, asfalt PAH: Pipeløp, asfaltbasert takpapp Impregnert trevirke: CCA-impregnert trevirke Isolerglassruter

3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3 (111) ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Arendal brannstasjon Dokument nr.: 001 Filnavn: N-rap-001-Miljøsaneringsbeskrivelse Arendal brannstasjon rev-1.docx Revisjon Dato Utarbeidet av MSJTRH MSJTRH Kontrollert av JFATRH JNY Godkjent av MSJTRH MSJTRH Beskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Noen endringer i kap. 1.6 eksisterende bygningsmasse Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Befaring, tid og sted Oppdragsgiver og involverte parter Underlagsdokumenter Registreringsomfang og nivå Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Generelle vurderinger Prøvetaking Begrensninger Avfallsplan Ansvar REGISTRERTE FOREKOMSTER ASBEST PCB TUNGMETALLER FTALATER BROMERTE FLAMMEHEMMERE EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER OLJE/DIESEL PAH IMPREGNERT TREVIRKE ISOLERGLASSRUTER KONKLUSJON SAMMENDRAG, TABELL VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Rambøll

5 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 5 (111) 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ved Arendal brannstasjon, beliggende i Parkveien 8 i forbindelse med forestående riving. Eiendommen består av ett garasjebygg, en garasjehall (ikke kartlagt) en konsmomodul (sovebrakke), garasjeanlegg fra 1930-tallet, slangetårn (kun besiktiget), påbygg fra 1960-tallet, påbygg fra tallet, og påbygd moelvenbrakke i seksjoner (kontorbygg, skal ikke rives) fra 2000-tallet. Det er tatt utgangspunkt i at moelvenbrakker skal selges. Plasthallen er ikke kartlagt, da det er opplyst om at den skal demonteres og flyttes. Se figur 2 for oversikt over de ulike delene av bygningsmassen. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene til rapportering gitt i tidligere kapitel 15 i Avfallsforskriften, og som nå omfattes av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapitel 9 (gjeldene fra ). Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIFs veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). 1.2 Befaring, tid og sted Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring 19. mai Befaringen ble utført av Rambøll ved miljørådgiver Maria Helene Steinnes Jensen og sivilingeniør Jon Nordby. 1.3 Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er Arendal Eiendom KF. Firma Postadresse Telefon/ E-post Arendal Eiendom KF v/ Ida Kristine Steffensen Sam Eides Plass Arendal Tlf: E-Post: Rapporten er utført av Rambøll v/ Maria Helene Steinnes Jensen. Firma Postadresse Telefon/ E-post Rambøll v/maria Helene S. Jensen Pb Sluppen N-7493 Trondheim Tlf: E-post: ALS Laboratory group Norway AS Pb. 643 Skøyen 0214 Oslo Tlf: E-post: Ramboll

6 6 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.4 Underlagsdokumenter Plantegninger av bygningsmassen 1.5 Registreringsomfang og nivå Denne rapporten er utarbeidet etter Rambølls prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. I fase 1 Grunnlagsgjennomgang gjennomgås tegninger og opplysninger om bygget og sannsynlige prøvepunkter vurderes. I fase 2 Visuell befaring og materialprøver gjennomføres en befaring med visuell kontroll inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Disse er tatt med små destruktive inngrep med kniv, hammer, skrujern etc. Er det ikke mulig å ta materialprøver på denne måten (f.eks. er materialet for hardt eller er utilgjengelig) er videre kartlegging/prøvetaking anbefalt. Kartleggingen setter fokus på: Asbest PCB f.eks. i isolerglass, lysarmaturer, betong, maling og fugemasser Ftalater i vinylbelegg Elektrisk og elektronisk avfall Klorparafiner Andre skadelige stoffer som olje, KFK-gasser, bromerte flammehemmere, bly, kvikksølv etc. Hvis analyseresultatene eller andre hendelser gjør videre kartlegging nødvendig, vil vi anbefale at det gjennomføres en fase 3: Miljøkartlegging; Utvidede materialprøver av spesielle forekomster. Videre utredning/kartlegging kan være anbefalt hvis: Materialet var utilgjengelig (f.eks. for høyt) Materialets tilstand ikke gjorde prøvetaking mulig (f.eks. for hardt) Analyseresultatene krever videre utredning Saneringsmetode krever videre utredning Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivingen, skal dette behandles etter retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer. Rambøll

7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 7 (111) 1.6 Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Beliggenhet: Parkveien 8, Arendal kommune Gårds- og bruksnummer: 505/107 Byggeår: Garasje ukjent byggeår, hovedbygg 1933, 1960-tallet, og 1970-tallet Rehabiliteringsår: Utbygd i flere omganger, se info over vdr. byggeår. Ytterligere rehabilitering er ukjent. Funksjon og areal: Eiendommen har blitt brukt som brannstasjon, garasje for større kjøretøyer, verksted, lager, kontorlokaler. Etasje Oppgitt Areal Funksjon 1. etasje 70-tallsbygg 136 m 2 Alarmsentral, oppholdsrom, kontor/hvilerom, gang, garderober, trapperom 1. etasje hall/vindfang mellom 70-tallsbygg og moelvenbrakke 25 m 2 Hall/vindfang 1. etasje 30-tallsbygg 280 m 2 Vaskehall, lager, gang, brannbilgarasje 1. etasje 60-tallsbygg 345 m 2 Brannbilgarasje, verksted, fyrrom, toaletter, lager 2. etasje 70-tallsbygg 136 m 2 Spiserom, kjøkken, oppholdsrom, arkiv, trapperom tele 2. etasje hall/vindfang mellom 70-tallsbygg og moelvenbrakke 13 m 2 Trapperom 2. etasje 60-tallsbygg 345 m 2 Gymsal, soverom, garderober, lager, gang 3. etasje 70-tallsbygg 30 m 2 Disp.rom Garasje 312 m 2 Garasje Slangetårnet 13 m 2 Slangetårn/ teknisk rom Sum 1635 m² Oversiktskart: Ramboll

8 8 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Figur 1: Situasjonsplan med oversikt over bygningsmassen, hvilke deler som er planlagt revet, og hvilke som skal bestå/evt flyttes. Rambøll

9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 9 (111) Oversiktsbilder: Bilde 1: Fasade mot nordøst. 60-tallsbygget ses lengst bort på bildet. Slangetårnet ses nærmest kamera Bilde 2: Fasade mot nordøst. På bildet vises slangetårnet og 1930-tallsbygget Ramboll

10 10 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 3: Fasade på garasjeanlegg, sørvestlige del Bilde 4: Vestlig fasade på 1960-tallsbygget Rambøll

11 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 11 (111) Bilde 5: Vestlig fasade på moelvenbrakke fra 2000-tallet, påbygg fra 70-tallet, 1960-tallsbygget, og tallsbygget Bilde 6: Vestlig fasade på 1960-tallsbygg Bilde 7: Vestlig fasade på 1930-tallsbygg. På bildet ses også deler av garasjehallen som er tenkt demontert og flyttet Ramboll

12 12 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Historikk og bygningsmessig tiltak: Ut i fra plantegninger og skisser er bygningskomplekset bygd i flere omganger: Garasjeanlegg; ukjent byggeår Plasthall, ikke inkludert i denne rapporten. Garasjehallen er den nordligste delen av det sammenhengende bygningskomplekset (nord for 1930-tallsbygget). Den er tenkt demontert og flyttet 1930-tallsbygget, trolig oppført i Bygget ligger mellom plasthallen som skal demonteres og flyttes, og 1960-tallsbygget, som skal rives. Det er høyt sannsynlig at slangetårnet er fra 1970-tallet basert på tegningsgrunnlag, men bygningsmassen skal behandles som 1960-tallsbygningsmasse og er klassifisert slikt. Dette på grunn av prøvetaking basert på riveplan under befaring og analyseresultatene. Vi har fått opplyst om at arealet ble benyttet som brannstasjon frem til om lag 2 år siden. Beskrivelse av eksisterende bygningsmasse: Grunn og fundamenter 30-tallsbygget: Bygningen har betongfundament 60-tallsbygget: Bygningen har betongfundament 70-tallspåbygg: Bygningen har betongfundament Garasje: Bygningen har betongfundament Slangetårnet: Bygningen har betongfundament Bæresystem 30-tallsbygget: Bygningen har yttervegger i pusset og malt tegl 60-tallsbygget: Bygningen er et plasstøpt betongbygg med plasstøpte dekker og skillevegger 70-tallspåbygg: Oppført i trebindingsverk og kledd med liggende malt panel Garasje: Bindingsverk og trebjelker og metallsøyler Slangetårnet: Bæresystem i plasstøpt betong Yttervegger 30-tallsbygget: Yttervegger i pusset og malt teglstein 60-tallsbygget: Yttervegger i pusset og malt betong 70-tallspåbygg: Yttervegger med liggende malt panel Garasje: Metallplater og treporter. Betongvegg i bakkant av garasjen Slangetårnet: Malt betong Yttertak 30-tallsbygget: Tekket med asfaltpapp 60-tallsbygget: Taket er tekket med bølgede eternittplater Rambøll

13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 13 (111) 70-tallspåbygg: Takstein Garasje: Tekket med bølgeblikkplater Slangetårnet: Antas å være asfaltpapp eller liknende materiale. Dersom det viser seg å være protan må dette behandles som farlig avfall. Hvis materialet er ukjent må det tas en videre vurdering på dette Vinduer 30-tallsbygget: Bygget har ettlagsruter 60-tallsbygget og 70-tallsbygget: De fleste er isolerglassruter, og er byttet ut i Noen isolerglassruter er fra 1971 i gymsalen. Garasje: Ingen vinduer Slangetårnet: Produsent og produksjonsår er foreløpig ukjent og dermed klassifisert som PCBholdige. Dette må kontrolleres før riving tiltar Innvendige vegger 30-tallsbygget: Vegger i tyngre bygningsmaterialer/betong 60-tallsbygget og 70-tallspåbygg: Vegger med sponplater Garasje: Innervegger/skillevegger i treverk Gulvbelegg 30-tallsbygget: Malt betong og ubehandlet betong på gulv 60-tallsbygget70-tallspåbygg: Malt betong og ubehandlet betong på gulv i 1. etasje. På deler av gulv i brannbilgarasje har malte metallplater på gulv. I 2. etasje er det linoleum og vinylbelegg på gulv Garasje: Bygningen har jord/grus og asfalt på gulv Slangetårnet: Ubehandlet betonggulv. Øvrige gulvmaterialer er metaller knyttet til trappen Himlinger 30-tallsbygget: Malt betong og gips i himling 60-tallsbygget og 70-tallspåbygg: Malt betong, systemhimlingsplater, sponplater og panel Garasje: metallbølgeblikkplater Slangetårnet: Betongplate i taket 1.7 Generelle vurderinger Asbest Bygningen ble oppført i en periode da det var vanlig å bruke asbest i en rekke materialer. Det være seg både fasadeplater, takplater, vindusbrett, innvendige plater, gulvbelegg, flislim, rørisolasjon med mer. Ramboll

14 14 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE PCB PCB ble brukt i norskproduserte isolerglassruter fra 1965 til 1975 og importerte isolerglassruter frem til Alle isolerglassvinduer uten stempel i avstandslisten er klassifisert som PCB-holdige. PCB ble for øvrig brukt i en rekke produkter som har vært i bruk i bygningsbransjen opp gjennom årene. Vanlige forekomster inkluderer, men er ikke begrenset til, maling, murpuss, fugemasse og diverse produkter som klassifiseres som EE-avfall. PCB ble brukt i maling og murpuss, som et eksempel, fra 1940 til 1975, men kan være aktuelt i bygg fra etter 1975 om gamle produkter var tatt i bruk. I gamle bygg er det også viktig å være oppmerksom på områder som har vært gjennom rehabilitering. TUNGMETALLER Tungmetaller finnes i mange produkter knyttet til bygningsbransjen. Maling, murpuss, soilrør, farget glass, beslag rundt piper, takrenner i plast, vinylbelegg, vinylgulvbelegg, isolerglassruter og EE-avfall er noen av kildene til tungmetaller som finnes i bygninger. Tungmetaller er aktuelle i bygg fra alle perioder. FTALATER Ftalater har vært i bruk i mange tiår. De er stort sett brukt som mykgjørere i plast. I bygg sammenheng, finnes de som regel i vinylbelegg og vinylgulvbelegg. Ftalater finnes i isolerglassvinduer fra 1975 frem til i dag. Ftalater kan være aktuelle i bygg fra alle perioder ettersom rehabilitering kan ha introdusert belegg eller vinduers om inneholder ftalater. BROMERTE FLAMMEHEMMERE Bromerte flammehemmere finnes i en del materialer assosiert med bygg. Enklest å identifisere er cellegummi som brukes som rørisolasjon. Disse kan være tilsatt bromerte flammehemmere for å forhindre rask spredning av brann. Da det er vanskelig å skille ulike typer cellegummi fra hverandre er all cellegummi angitt som farlig avfall. Andre bygningsmaterialer kan også inneholde bromerte flammehemmere som blant annet XPS isolasjonsplater, tepper og tekstiler. Bromerte flammehemmere er aktuelle for alle bygg, men spesielt relevant for industribygg, hoteller og skoler. EE-AVFALL EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc, og skal behandles forskriftsmessig. KFK Eldre skumplast av typene isopor, XPS, PE, polyuretan eller PF inneholder klorflourkarboner (KFK) fra oppskumings-prosessen, og kan også være tilsatt bromerte flammehemmere. KFK er relevant i eldre kjøleskap og kjøleanlegg, samt isolasjonsskum fra før ca OLJE Olje og oljeholdige komponenter er vanlig i bygg og må tas spesiell hensyn til når et bygg skal rives eller rehabiliteres. Olje eller oljeholdige komponenter finnes som, men er ikke begrenset til, oljesøl i garasje fra kjøretøy, oljesøl i teknisk rom i forbindelse med oljefyring, i forbindelse med nedgravde eller stående tanker med parafin/fyringsolje, som dieselaggregater med dieseltanker, som hensatt olje (eller kjemikalier) og som asfalt. PENTAKLORFENOL Pentaklorfenol er et tilsetningsstoff som finnes i baderomspanel som var produsert fra ca til Rambøll

15 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 15 (111) PAH PAH finnes i bygningsmaterialer som skorstein (med pipeløp i både tegl og metall) og i takpapp (asfaltpapp). PAH i pipeløp dannes som et resultat av ufullstendig forbrenning av organisk materiale, som regel er dette ved. KLORPARAFINER Klorparafiner fikk utbredt bruk i gummilister på vinduer samt i vinduslim etter 1975 og frem til ca Slike isolerglassvinduer er farlig avfall. Klorparafiner har også blitt tilsatt slike materialer som PVC. IMPREGNERT TREVERK CCA-impregnert treverk ble forbudt å bruke i Norge i Kobber, krom og arsen er tilsatt i CCAimpregnert trevirke for å beskytte mot sopp og bakterier. Impregnert trevirke brukes i råteutsatte konstruksjoner som utvendige platting, trapp, veranda, balkong og liknende. ISOLERGLASSRUTER Isolerglassruter kan inneholde flere typer forbindelser som kategoriserer de som farlig avfall. Vi kategoriserer rutene etter merking, eller eventuelt manglende merking, på avstandslisten. Dette først og fremst etter årstall, og så sekundært produsent. Ukjente vinduer skal behandles som PCB-ruter inntil eventuelt det motsatte er bevist. 1.8 Prøvetaking Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvetatte objektene. Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. Usikkerheten varierer innenfor intervallet % avhengig av analyseparameter, metode og prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelse baserer seg på det faktiske resultat som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se vedlagte analyserapporter. En av prøvene, prøve 8, ble reanalysert for å sikre at analyseresultatene var riktige. Dette fordi blant annet denne prøven viste innhold av PCB 7 over grenseverdi for farlig avfall. Det ble tatt en fase 3 kartlegging 9. juni for å identifisere videre omfanget av farlig avfall med PCB i form av rød maling på fasade. Det ble tatt ytterligere 2 prøver, en prøve av rød maling på fasaden av 60- tallsbygget, og en av rød maling på treverk på 70-tallspåbygget. 1.9 Begrensninger Denne rapporten tar kun for seg miljøkartlegging av de berørte deler av bygningsmassen. Dette er basert på utarbeidet riveplan og informasjon gitt av prosjektleder. Deler av garasjen var avlåst. Det var imidlertid mulig å se inn i deler av garasjen gjennom porten. Denne delen av garasjen var fylt med diverse utstyr, slik at det var noe vanskelig å få full oversikt over bygningsmassen her. Det blir likevel sett på som at resten av garasjen og vår befaring der representerer også denne delen av garasjen, slik at våre registreringer og funn i resten av garasjen også representerer denne delen. Riveplanene ble endret etter befaringstidspunktet. Det ble da bestemt at Moelvenbrakke/kontorbygg skal demonteres og flyttes/selges, mens slangetårnet er bestemt revet. Det er ikke tatt prøver fra slangetårnet. Dette bygget ble kun visuelt observert under befaringen. Taket er ikke visuelt observert. Det ble ikke registrert årstall og produsent på vinduene i dette bygget. Det er ikke registrert ee-avfall i slangetårnet, det er derfor sannsynlig at det antall lysarmaturer og lysrør er noe høyere i realiteten enn registrert i sammendragstabellen i kapittel 4. Det er i rapporten lagt til grunn at slangetårnet er bygget Ramboll

16 16 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE samtidig som 1970-tallsbygget, og at prøver av betong, maling og puss fra 1960-tallsbygget representerer også slangetårnet. Miljøkartlegging er et fagfelt som er i stadig utvikling; nye stoffer blir betegnet som farlig avfall etter hvert som fagfeltet tilegner seg mer kunnskap. En miljøkartleggingsrapport er derfor ferskvare. Rambøll utarbeider miljøsaneringsbeskrivelsene med bakgrunn i at bygning(ene) skal rives/ombygges i umiddelbar fremtid. Dersom det går vesentlig tid mellom miljøsaneringsbeskrivelsen ble utarbeidet, og bygningen(e) skal rives/ombygges, må Rambøll kontaktes for å vurdere om rapporten fortsatt er gyldig. Denne rapporten tar kun for seg bygningsmassen og grunnforhold, samt evt. grunnforurensning omfattes ikke av denne rapporten. Det bør gjennomføres egen miljøteknisk grunnundersøkelse på denne eiendommen for å kartlegge grunnforhold. Dette med tanken på at det er observert oljesøl i garasje, oljekjel og at det er høyst sannsynlig nedgravd oljetank og oljeutskiller(e) på eiendommen Avfallsplan Avfallsplan er utarbeidet med tanken på type bygg, byggeår og registreringer gjort under befaring. Mengder er regnet ut med å kombinere registreringer og beregninger med statistikk fra blant annet Veileder for avfallsprodusenter med flere: Avfallsforskriften Kapittel 15 om byggavfall, TA-2357/2007. Materialer som er prøvetatt er gitt klassifikasjoner slik at de vil høre til en bestemt type avfall i avfallsplan. Farlig avfall er skilt ut fra ikke farlig avfall, samt at forurenset avfall for tyngre bygningselementer er skilt fra ikke forurenset tyngre bygningselementer. For forurensede tyngre bygningsmaterialer er det i avfallsplanen regnet at hele vegger/gulv leveres som forurensede tyngre bygningsmaterialer. For tyngre bygningsmaterialer malt med maling inneholdende PCB/tungmetaller over grenseverdi for farlig avfall, er det i avfallsplanen beregnet at kun maling og 2 cm av puss/betong/tegl leveres som farlig avfall (bortsett fra yttervegger i rom 122; vaskehall, og i lager1 der det er lagt til grunn at hele yttervegg leveres som farlig avfall til godkjent mottak). Det bemerkes at mengde forurensede masser og farlig avfall derfor vil avhenge av saneringsmetode til UTF (hele vegg/gulv eller kun ytterste 2 cm) Ansvar Rambøll har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket, f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. Miljøkartleggeren (PRO) har gjennomført kartleggingen på en måte som skal dekke bygningsmaterialene innenfor det berørte arealet, men det påpekes at det er mulig at det, under rivingsarbeid avdekkes videre forekomster. Det er derfor entreprenørens (UTF) ansvar å følge opp materialene beskrevet i denne rapporten, samt være oppmerksom på at det må tas en fortløpende vurdering av funn under rivingsarbeidet. UTF har ansvar for denne oppfølging under rivingsarbeidet og oppfordres til å ta kontakt med PRO dersom det er gjort funn av materialer det er tvil om inngår i miljøsaneringsbeskrivelsen eller er kartlagt. Rambøll har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlige, påviste helse- og miljøfarlige stoffer og håndtering av denne. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse- og miljøfarlige stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll. Rambøll

17 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 17 (111) 2. REGISTRERTE FOREKOMSTER I dette kapittelet omtales materialer og komponenter som er påvist eller prøvetatt. De registrerte forekomstene er i henhold til NS 9431 Klassifikasjon av avfall. Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, type, mengde og plassering. 2.1 ASBEST Utvendige takplater Taket på 60-tallsbygget er tekket med bølgede eternittplater. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Ikke prøvetatt Bølgede grå eternittplater på tak på 60-tallsbygget (Se vedlegg 1: Tegninger) Inneholder asbest Bilde 8: Tak på 60-tallsbygget er tekket med eternittplater med asbest Rørisolasjon Rørbend i fyrrom og i brannbilgarasje i 60-tallsbygget ble kontrollert ved å ta hull på det hvite isolasjonsmaterialet. Hulltakingen viste imidlertid at rørene er isolert med sort isolasjonsmateriale, som trolig er cellegummi med bromerte flammehemmere. Det er derfor ikke påvist asbest i rørbend. Rambøll tar imidlertid forbehold om at det kan finnes asbest i rørbend andre steder i bygget. UTF har ansvar for å utføre sikker fjerning av rørisolasjon i bygningene. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Ikke prøvetatt, kun kontrollert ved hulltaking på stedet Brannbilgarasje og fyrrom i 60- tallsbygget Inneholder cellegummi med bromerte flammehemmere Ramboll

18 18 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 9: Et av rørene i tak i brannbilgarasje i 60- tallsbygget ble kontrollert ved å åpne opp isolasjon i rørbend. Det viste seg å være cellegummimateriale som isolasjon på dette røret. Et rør på fyrrom ble også åpnet, med samme resultat Bilde 10: Rørisolasjon i 30-tallsbygget. På bildet kan det ses et rørbend som allerede var åpnet før Rambøll var på befaring. Det ble ikke observert andre rørbend i dette bygget som var tilgjengelig for prøvetaking. Det anses midlertid som sannsynlig at det finnes slike rørbend i 30-tallsbygget, og disse bendene må UTF kontrollere før riving for asbest Vinduskitt Det ble tatt prøve av vinduskitt på ruter på 30-tallsbygget. Slik eldre vinduskitt er utbredt brukt på de fleste rutene i 30-tallsbygget. Kittet ble også analysert for PCB 7. Analyseresultater viser at prøven ikke inneholder asbest, og at det ikke er detektert PCB 7 i prøvematerialet. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 12 Vinduskitt vindu i vaskehall på tallsbygget Ikke detektert asbest Rambøll

19 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 19 (111) Bilde 11: Prøvetakingspunkt for prøve 12, vinduskitt i 1930-tallsbygget, er merket med X på tegningen Bilde 12: Prøve 12 ble tatt av vinduskitt i vaskehall i 1930-tallsbygget. Analyseresultater viser ikke innhold av asbest, og PCB7 er ikke detektert Asbest i soilrør Rambøll er kjent med tilfeller der asbest har blitt oppdaget i fuge i soilrør. Entreprenøren har ansvar for å rive soilrør med tanken på at det kan være asbest i materialer i selve soilrøret. Dersom det er tvil på om det kan være asbest oppfordres UTF til å kontakte PRO for videre avklaring. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes i henhold til forskrift om utførelse av arbeid før annet rivingsarbeid påbegynnes. Dette gjelder ikke dersom det medfører mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes før annet rivingsarbeid påbegynnes. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer Ramboll

20 20 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.2 PCB Maling, puss og betong Det ble tatt prøver av diverse maling, puss og betong i bygget. Fasademaling på 1930-tallsbygget, samt grå maling på vegg i vaskehall på samme bygget inneholder PCB 7 over grenseverdi for farlig avfall. Blå maling i gang, og gulvmaling i 1930-tallsbygget inneholder PCB 7 over normverdien for mest følsomt arealbruk. Det ble også analysert for tungmetaller i alle prøvene, se kap 2.3. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 1 Betong utvending garasje Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 2 Betong utvendig garasje fint materiale Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 3 Prøve 6 Betong under gjerde Betong fra fasade 1930-tallsbygget Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 7 Puss med maling fra fasade på tallsbygget Prøve 8 Maling rød, fasade på tallsbygget Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Sum PCB7: 89 mg/kg! Prøve 8 (reanalyse) Maling rød, fasade på tallsbygget Sum PCB7: 66,6 mg/kg! Prøve 9 Puss med maling på fasade på tallsbygget Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 10 Betong på fasade på 1960-tallsbygget Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 11 Grå maling i vaskehall på tallsbygget Sum PCB7: 410 mg/kg! Prøve 13 Blå maling i gang på 1930-tallsbygget Sum PCB7: 1,1 mg/kg Prøve 14 Gulvmaling hvit og grå i tallsbygget Sum PCB7: 2,7 mg/kg Prøve 16 Hvit maling på vegg i 1930-tallsbygget Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 1, fase 3* Rød maling på 1960-tallsbygget Sum PCB7: 0,197 mg/kg (Se vedlegg 3: Analyseresultater, vedlegg 1: Tegninger). Prøver i uthevet skrift har PCB7 over normverdien for mest følsomt arealbruk. Prøver merket med! har PCB7-konsentrasjon over grenseverdi for farlig avfall. *Oppfølgingsprøve av maling på fasade Rambøll

21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 21 (111) Hvis innholdet av PCB 7 er 50 mg/kg eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da deklareres og leveres som farlig avfall 1. Avfall med konsentrasjon av PCB 7 under 50 mg/kg og over 0,01 mg/kg betegnes forurenset og kan leveres på ordinært deponi, med mindre det dreier seg om treverk eller annet nedbrytbart avfall. Betong, maling og puss med konsentrasjon av PCB 7 under 1 mg/kg kan leveres på deponi for inert avfall 2. Betong, maling og puss som inneholder konsentrasjoner av PCB 7 under 0,01 mg/kg er regnet som rene masser 3. Disponering av betongavfall må oppfylle kravene i faktaark M fra Miljødirektoratet. 1 Avfallsforskriftens kap.11, Vedlegg 1 del B angir grensen for farlig avfall til 50 mg/kg PCB7. 2 Miljødirektoratet 3 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

22 22 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 13: Prøve 9 ble tatt av puss med maling på baksiden av 1960-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 14: Prøve 9 ble tatt av puss og maling på fasadevegg på 1960-tallsbygget. Analyseresultater viser ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7. Det er imidlertid funnet konsentrasjoner av krom, kvikksølv, bly og sink over normverdi for mest følsomt arealbruk. Under ytterligere prøvetaking av kun rød maling på 1960-tallsbygget (prøve 1, fase 3) viser analyseresultater at malingen inneholder Sum PCB7 under grenseverdien for farlig avfall, men over normverdien for mest følsomt arealbruk Bilde 15: Prøve 10 ble tatt av betongen under puss og maling på 1960-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 16: Prøve 10 ble tatt av betong under pussen på fasadevegg på 1960-tallsbygget. Analyseresultater viser ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 og ingen tungmetallkonsentrasjoner over normverdi for mest følsomt arealbruk Rambøll

23 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 23 (111) Bilde 17: Prøve 8 ble tatt av rød maling på fasadesøyle på 1930-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 18: Analyseresultater for prøve 8, rød maling på fasadesøyle på 1930-tallsbygget viser at malingen inneholder PCB over grenseverdi for farlig avfall, og skal behandles som PCB-holdig farlig avfall Bilde 19: Prøve 7, puss med maling ble tatt på fasadevegg på 1930-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 20: Analyseresultater for prøve 7, puss med maling, viser ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Ramboll

24 24 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 21: Prøvetakingspunkt for prøve 6, betong, er tatt på fasadevegg under puss og maling, på tallsbygget Bilde 22: Analyseresultater for prøve 6 viser at betongen ikke inneholder detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Bilde 23: Prøve 13 er tatt av blå maling i gang i tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 24: Analyseresultater viser at blå maling i gang på 1930-tallsbygget, prøve 13, inneholder PCB7 i konsentrasjoner godt over normverdien for mest følsomt arealbruk, men under grenseverdien for farlig avfall Rambøll

25 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 25 (111) Bilde 25: Prøve 1 ble tatt av betong under utvendig garasje. Prøvetakingspunkt er merket med X på tegningen. Det forelå ikke plantegninger av utvendig garasje, garasjen ble derfor skisset opp under befaringen. Prøven ble tatt på sørsiden av garasjen Bilde 26: Analyseresultater viser at betongen under garasje, prøve 1, ikke inneholder detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Bilde 27: Prøve 2, nyere betong på utvendig garasje ble tatt på prøvetakingspunktet angitt som X på tegningen over Bilde 28: Analyseresultater viser at betongen tilknyttet til garasjen, prøve 2, ikke inneholder detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Bilde 29: Prøvetakingspunkt for prøve 14, gulvmaling hvit og grå, er merket med X på tegningen. Prøven ble tatt i lager1 rom Bilde 30: Analyseresultater for prøve 14, hvit og grå maling på gulv i 1930-tallsbygget, viser at malingen inneholder PCB7 godt over normverdien for mest følsomt arealbruk, men under grenseverdien for farlig avfall Ramboll

26 26 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 31: Prøvetakingspunkt for prøve 16, hvit veggmaling i 1930-tallsbygget er merket med X på tegningen Bilde 32: Analyseresultater viser at prøve 16, hvit veggmaling i 1930-tallsbygget ikke inneholder detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Rambøll

27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 27 (111) Bilde 33: Betongen under gjerde ble prøvetatt for å avdekke evt innhold av tungmetaller og PCB. Analyseresultater for prøve 3 viser at det ikke er detekterbare konsentrasjoner av PCB7 i betongen Bilde 34: Tegningen over viser prøvetakingspunktet for prøve 11, grå maling på vegg i vaskehallen i tallsbygget. Prøvetakingspunktet er angitt med X på tegningen Bilde 35: Analyseresultater for prøve 11, grå veggmaling i vaskehall på 1930-tallsbygget, viser at malingen inneholder PCB7-konsentrasjoner langt over grenseverdi for farlig avfall! Ramboll

28 28 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 36: Det ble utført en ytterligere prøvetaking av maling på fasade 9. juni. Dette for å prøve å avgrense forekomst av maling med PCB7 over grenseverdi for farlig avfall. Prøven er tatt på vestsiden av tallsbygget, på betongsøyle mellom garasjeporter. Analyseresultater viser PCB7-konsentrasjon over normverdien, men under grenseverdi for farlig avfall Treverk Det ble tatt prøver av diverse maling på treverk. Ingen av malingsprøvene viste innhold av PCB 7. Det ble også analysert for tungmetaller i alle prøvene, se kap 2.4. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 4 Maling rødt gjerde Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 5 Hvit maling på garasjedør Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Prøve 2, fase 3* Rød maling på fasade av 1970-tallsbygget Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 (Se vedlegg 3: Analyseresultater). *Oppfølgingsprøve av maling på fasade Hvis innholdet av PCB 7 er 50 mg/kg eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da deklareres og leveres som farlig avfall 4. 4 Avfallsforskriftens kap.11, Vedlegg 1 del B angir grensen for farlig avfall til 50 mg/kg PCB7. Rambøll

29 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 29 (111) Malt treverk med konsentrasjon av PCB 7 under 50 mg/kg betegnes som forurenset og kan leveres som blandet treverk med opplysninger om innhold av PCB 7. Ramboll

30 30 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 37: Analyseresultater for rød maling på gjerde, prøve 4, viser ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Bilde 38: Prøvetakingspunkt for prøve 5, hvit maling på garasjeport på utvendig garasje, er merket med X på tegningen Bilde 39: Analyseresultater viser at hvit maling på garasjeport på utvendig garasje, prøve 5, ikke inneholder detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Rambøll

31 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 31 (111) Bilde 40: Det ble utført en ytterligere prøvetaking av maling på fasade 9. juni. Dette for å prøve å avgrense forekomst av maling med PCB7 over grenseverdi for farlig avfall. Prøven er tatt på vestsiden av tallsbygget. Analyseresultater viser ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Vinduskitt Det ble tatt en prøve av vinduskitt på ettlagsvindu i 1930-tallsbygget. Prøven ble også analysert for innhold av asbest. Analyseresultater viser verken detekterbare nivåer av PCB 7 eller asbest. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 12 Vinduskitt vaskehall 1930-tallsbygget Ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 (Se vedlegg 3: Analyseresultater) Bilde 41: Prøvetakingspunkt for prøve 12, vinduskitt, vises med X på tegningen. Prøven ble tatt av kitt på vindu i vaskehall. Tilsvarende vinduskitt finnes på de fleste ruter i 1930-tallsbygget Bilde 42: Analyseresultater for vinduskittet, prøve 12, viser at det ikke er detekterbare konsentrasjoner av PCB7 og asbest i materialet PCB-ruter Det ble registrert 6 ruter i gymsal i 2. etasje på 1960-tallsbygget av merket Drammen 71. Disse rutene ble merket med PCB-klistremerker, og skal behandles som PCB-holdige isolerglassruter. Det er også registrert et umerket vindu i en dør i hall/vindfang på 1970-tallsbygget. Siden dette vinduet er umerket, skal det også behandles som PCB-vindu. Rutene er også beskrevet under kapittel 2.11 isolerglassruter. Ramboll

32 32 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Maling og betong Ubehandlet betong fra utvendig garasje: Det er ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB 7 i betongen, men den inneholder krom og arsen over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 5. Betongen leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Ubehandlet betong under gjerde: Betongen inneholder ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB 7 og tungmetaller. Betongen kan derfor leveres som tyngre bygningsmaterialer. Malt og pusset betong og tegl på 1930-tallsbygget - yttervegger: Rød maling på 1930-tallsbygget inneholder PCB over grenseverdien for farlig avfall. Malingen inneholder også krom, bly og sink over normverdien for mest følsomt arealbruk. Maling og de 2 øverste cm av puss/betong/tegl separeres for vegg, deklareres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Eventuelt kan hele ytterveggkonstruksjonen leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Det anbefales at hele yttervegg ved vaskehall, på nordsiden av bygget, deklareres og leveres som farlig avfall med PCB. Dette fordi store deler av veggflaten også på innsiden av veggen er dekket med maling som inneholdende PCB over grenseverdien for farlig avfall. Malte vegger og malt gulv fra 1930-tallsbygget innervegger og gulv: Grå maling på vegg i rom 122 (vaskehall), 121 (lager1) og inneholder PCB 7 og bly over grenseverdi for farlig avfall (prøve 11). For yttervegger i rom 122 og rom 121 anbefales det at hele vegg deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. For innervegger i rom 122 og 121 fjernes maling og øverste 2 cm av betongen. Dette samles opp, deklareres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan hele veggene leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Resterende malte innervegger og gulv i 1930-tallsbygget leveres som lett forurenset med PCB og tungmetaller til godkjent mottak. Dersom kun fasademaling inkl 2 ytterste cm leveres som farlig avfall, må innsiden av ytterveggene også saneres for maling lett forurenset med PCB. Alternativt leveres hele veggen som farlig avfall pga. innhold av PCB i rød fasademaling (prøve 8). Malt og pusset betong på 1960-tallsbygget og slangetårnet - yttervegger: Rød maling på fasade er lett forurenset med PCB. PCB 7-konsentrasjon er under grenseverdi for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 6. Betong som er dekket med maling eller puss, slik at den er forurenset, leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen og leveres som egen fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss kan leveres som forurenset betong. Malte vegger og gulv i 1960-tallsbygget innervegger og gulv: Grå maling på vegg i rom 112 skal deklareres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Grå maling (prøve 11) inneholder PCB og bly over grenseverdi for farlig avfall. Alternativt kan hele deler av vegg malt med grå maling deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Malt betonggulv leveres som lett forurenset med PCB og tungmetaller (prøve 14). Alternativt kan maling og 2 øverste cm av betongen leveres forurensede tyngre bygningsmaterialer til godkjent mottak. 5 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier 6 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Rambøll

33 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 33 (111) Dersom malt betong (kun lett forurenset betong, ikke betong med maling som klassifiseres som farlig avfall) ønskes benyttet som fyllmasse må dette vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7210 EAL-kode: betong * blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer Malt treverk Det er ikke detektert PCB 7-konsentrasjoner i maling på treverk. Det er imidlertid funnet tungmetallkonsentrasjoner over grenseverdi for farlig avfall i rød maling på gjerde. Det konkluderes med at underliggende treverk trolig er av trykkimpregnert trevirke. Alt treverk fra gjerde leveres som trykkimpregnert trevirke til godkjent mottak for farlig avfall. PCB-ruter Rutene demonteres og transporteres i hel tilstand til godkjent mottak for PCB-ruter. Ramboll

34 34 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.3 TUNGMETALLER På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. Alle prøvene under er også prøvetatt for PCB 7. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 1 Betong utvending garasje Krom (Cr): 106 mg/kg Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Betong utvendig garasje fint materiale Betong under gjerde Rød maling på gjerde Hvit maling på garasjeport på utvendig garasje Betong fra fasade 1930-tallsbygget Arsen (As): 11 mg/kg Ingen tungmetaller over normverdien for mest følsomt arealbruk, og grenseverdien for farlig avfall Arsen (As): 971±194,2 mg/kg Kadmium (Cd): 12 mg/kg Krom (Cr): 810 mg/kg Kobber (Cu): 534 mg/kg Bly (Pb): 62 mg/kg! Arsen (As): 7±1,4 mg/kg Kobber (Cu): 227 mg/kg Sink (Zn): 190±19 mg/kg Arsen (As): 9 mg/kg Krom (Cr): 69 mg/kg Sink (Zn): 435 mg/kg Prøve 7 Puss med maling fra fasade på tallsbygget Prøve 8 Maling rød, fasade på tallsbygget Prøve 9 Puss med maling på fasade på tallsbygget Prøve 10 Betong på fasade på 1960-tallsbygget Prøve 11 Grå maling i vaskehall på tallsbygget Krom (Cr): 47±6,58 mg/kg Krom (Cr): 76 mg/kg Bly (Pb): 1020 mg/kg Sink (Zn): 678 mg/kg Krom (Cr): 134 mg/kg Kvikksølv (Hg): 11 mg/kg Bly (Pb): 437 mg/kg Sink (Zn): 641 mg/kg Ingen tungmetaller over normverdien for mest følsomt arealbruk, og grenseverdien for farlig avfall Krom (Cr): 733 mg/kg Kvikksølv (Hg): 1,7 mg/kg Bly (Pb): 3630 mg/kg Sink (Zn): 3820 mg/kg! Prøve 13 Blå maling i gang på 1930-tallsbygget Krom (Cr): 80 mg/kg Kvikksølv (Hg): 3,8 mg/kg Sink (Zn): 205 mg/kg Prøve 14 Gulvmaling hvit og grå i tallsbygget Prøve 16 Hvit maling på vegg i tallsbygget Bly (Pb): 104 mg/kg Sink (Zn): 316 mg/kg (Se vedlegg 3: Analyseresultater, vedlegg 1: Tegninger). Prøver i fet skrift angir en eller flere tungmetaller over normverdien for mest følsomt arealbruk. Prøver merket med! har en eller flere tungmetaller over grenseverdi for farlig avfall Rambøll

35 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 35 (111) Det skilles på hhv farlig avfall 7 og over normverdi for forurenset grunn 8. Stoffer som er regnet som farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for denne type farlig stoff. Dersom maling inneholder tungmetaller over normverdien skal ikke betongkonstruksjoner som inneholder denne type maling benyttes som fyllmasser med mindre det vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. I tabellen under vises en sammenstilling av grenseverdier for tungmetaller. Symbol Navn Grenseverdi Farlig avfall (mg/kg)! Normverdi (mg/kg) Anvendelse As Arsen Arsen ble mye benyttet i fargepigmenter. Pb Bly Brukes som fargestoff i keramikk og som pigment i maling. Cu Kobber Cd Kadmium ,5 Cr Krom Krom (3): Krom (6): 1000 Krom (3): 50 (tot) Krom (6): 2 Hg Kvikksølv Ni Nikkel Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Gir røde, oransje og gule pigmenter til innfarging av maling og lakk (f.eks. maling som må tåle varme). Videre brukes kadmium som stabilisator i PVC (f.eks. kunststoffvinduer) Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Kan være benyttet i maling som insektdrepende middel. Det brukes til overflatebehandling av andre metaller. Zn Sink I maling er sinkoksid brukt som hvitt pigment Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

36 36 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 43: Prøve 9 ble tatt av puss med maling på baksiden av 1960-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 44: Prøve 9 ble tatt av puss og maling på fasadevegg på 1960-tallsbygget. Analyseresultater viser at prøven inneholder krom, kvikksølv, bly og sink over normverdien for mest følsomt arealbruk Bilde 45: Prøve 10 ble tatt av betongen under puss og maling på 1960-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 46: Prøve 10 ble tatt av betong under pussen på fasadevegg på 1960-tallsbygget. Analyseresultater viser ingen tungmetaller over gjeldende grenseverdi og normverdi for mest følsomt arealbruk Rambøll

37 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 37 (111) Bilde 47: Prøve 8 ble tatt av rød maling på fasadesøyle på 1930-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 48: Analyseresultater for prøve 8, rød maling på fasadesøyle på 1930-tallsbygget viser at malingen inneholder krom, bly og sink over normverdien for mest følsomt arealbruk. Malingen inneholder også PCB over grenseverdien for farlig avfall! Bilde 49: Prøve 7, puss med maling ble tatt på fasadevegg på 1930-tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 50: Analyseresultater for prøve 7, puss med maling, viser at dersom en tar med usikkerheten til analysen, er kromkonsentrasjon i puss med maling over normverdien for mest følsomt arealbruk Ramboll

38 38 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 51: Prøvetakingspunkt for prøve 6, betong, er tatt på fasadevegg under puss og maling, på tallsbygget Bilde 52: Analyseresultater for prøve 6 viser at betongen inneholder arsen, krom og sink over normverdien for mest følsomt arealbruk Bilde 53: Prøve 13 er tatt av blå maling i gang i tallsbygget. Prøvetakingspunktet er merket med X på tegningen Bilde 54: Analyseresultater viser at blå maling i gang på 1930-tallsbygget, prøve 13, inneholder krom, kvikksølv og sink i konsentrasjoner over normverdien for mest følsomt arealbruk. Malingen inneholder også PCB7 i konsentrasjoner godt over normverdien for mest følsomt arealbruk, men under grenseverdien for farlig avfall Rambøll

39 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 39 (111) Bilde 55: Prøve 1 ble tatt av betong under utvendig garasje. Prøvetakingspunkt er merket med X på tegningen. Det forelå ikke plantegninger av utvendig garasje, garasjen ble derfor skisset opp under befaringen. Prøven ble tatt på sørsiden av garasjen Bilde 56: Analyseresultater viser at betongen under garasje, prøve 1, inneholder krom over normverdien for mest følsomt arealbruk. Det er ikke detektert PCB7 i betongen Bilde 57: Prøve 2, nyere betong på utvendig garasje ble tatt på prøvetakingspunktet angitt som X på tegningen over Bilde 58: Analyseresultater viser at betongen tilknyttet til garasjen, prøve 2, inneholder arsen over normverdien for mest følsomt arealbruk. Det er ikke detektert PCB7 i prøven Ramboll

40 40 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 59: Prøvetakingspunkt for prøve 14, gulvmaling hvit og grå, er merket med X på tegningen. Prøven ble tatt i lager1 rom Bilde 60: Analyseresultater for prøve 14, hvit og grå maling på gulv i 1930-tallsbygget, viser at malingen inneholder blykonsentrasjon over normverdien for mest følsomt arealbruk. Malingen inneholder også PCB7 godt over normverdien for mest følsomt arealbruk, men under grenseverdien for farlig avfall Bilde 61: Prøvetakingspunkt for prøve 16, hvit veggmaling i 1930-tallsbygget er merket med X på tegningen Bilde 62: Analyseresultater viser at prøve 16, hvit veggmaling i 1930-tallsbygget inneholder sink over normverdien for mest følsomt arealbruk. Prøven inneholder ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB7 Rambøll

41 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 41 (111) Bilde 63: Analyseresultater for rød maling på gjerde, prøve 4, viser arsen over grenseverdi for farlig avfall! Malingen inneholder også kadmium, krom, kobber og bly over normverdien for mest følsomt arealbruk. Det er ikke detektert konsentrasjoner av PCB7 i malingen Bilde 64: Prøvetakingspunkt for prøve 5, hvit maling på garasjeport på utvendig garasje, er merket med X på tegningen Kabelkanaler Bilde 65: Analyseresultater viser at hvit maling på garasjeport på utvendig garasje, prøve 5, inneholder arsen, kobber og sink over normverdien for mest følsomt arealbruk dersom usikkerheten til analysen inkluderes. Det er ikke detektert PCB7 i prøven Det ble registrert om lag 3 løpemeter med hvite kabelkanaler i og 1960-tallsbygget, og 102 løpemeter i 1970-tallsbygget og trapperom/hall/vindfang mellom 70-tallsbygget og rivesnittet mot Moelvenbrakkekomplekset. Slike kabelkanaler inneholder erfaringsmessig bly over grensen for farlig avfall. Ramboll

42 42 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 66: På bildet ses mange løpemeter med kabelkanal i moelvenbrakken. Bildet vieser også eeavfall som varmepumpe, elkabler, elpunkter, lysarmatur og lysrør Soilrør med blyskjøter Det ble påvist eldre soilrør i bygningene, både på fasade og i bygningene. Disse soilrørene inneholder bly i skjøtene. Det er funnet soilrør på fasade, i tak i fyrrom, i rom 116, 215 og på balkong. Til sammen er det registrert 8 soilrør, men det kan også finnes skjulte soilrørskjøter i bygget. Bilde 67: Soilrør i tak på fyrrom i 1960-tallsbygget Kvikksølv Det er påvist flere eldre termostater av i fyrrom. Slike termostater inneholder kvikksølv. Kvikksølv er blant de farligste tungmetallene vi har. Det fordamper ved vanlig romtemperatur, og spres derfor lett. Kvikksølvdamp er ekstremt farlig å puste i, noe som kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet. Rambøll

43 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 43 (111) Bilde 68: Termostater knyttet til fyringsanlegget på fyrrom i 1960-tallsbygget Batteri Det ble påvist batteri i fyrrom i 1960-tallsbygget. Bilde 69: Batteri på fyrrom Trådglass med bly Det ble registrert trådglassruter med blytråder i rom 112, brannbilgarasje, i 1960-tallsbygget, samt i 2 dører mot hall/vindfang/trapperom mellom 70-tallsbygget og rivesnittet mot Moelvenbrakkekomplekset. Det ble også registrert en rute med trådglassrute i alarmsentralen i 70-tallsbygget. Ramboll

44 44 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 70: Trådglassruter med bly i rom 112, brannbilgarasje, i 1960-tallsbygget Linoleum Det ble funnet linoleumsbelegg i flere rom i 2. etasje på og 1970-tallsbygget. Det ble tatt prøve av linoleumsbelegg i gymsal i 2.-etasje på 1960-tallsbygget. Dette belegget dekker om lag 87 m 2. Det ble registrert utbredt bruk av linoleum på gulv i 2.-etasje på 1960-og 1970-tallsbygget (201; gang, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210; gymsal, 217, 218, brannsklie, 220). Det ble derfor besluttet å ta prøve av belegget som dekker mest areal. Analyseresultater viser at belegget ikke inneholder tungmetaller over grenseverdi for farlig avfall. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 15 Rødt linoleumsbelegg i gymsal, 2.- etasje på 1960-tallsbygget Kadmium (Cd): 27 mg/kg Krom (Cr): 80 mg/kg Bly (Pb): 415 mg/kg Sink (Zn): 391 mg/kg (Se vedlegg 3: Analyseresultater, vedlegg 1: Tegninger). Prøver i fet skrift angir en eller flere tungmetaller over normverdien for mest følsomt arealbruk. Prøver merket med! har en eller flere tungmetaller over grenseverdi for farlig avfall Rambøll

45 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 45 (111) Bilde 71: Prøvetakingspunkt for prøve 15, rødt linoleumsbelegg i gymsal, er merket med X på tegningen. Prøven er tatt i gymsal på tallsbygget Bilde 72: Analyseresultater viser at gulvbelegg i gymsalen ikke inneholder tungmetaller over grenseverdi for farlig avfall Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Maling og betong Ubehandlet betong fra utvendig garasje: Det er ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB 7 i betongen, men den inneholder krom og arsen over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 9. Betongen leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Ubehandlet betong under gjerde: Betongen inneholder ikke detekterbare konsentrasjoner av PCB 7 og tungmetaller. Betongen kan derfor leveres som tyngre bygningsmaterialer. Malt og pusset betong og tegl på 1930-tallsbygget - yttervegger: Rød maling på 1930-tallsbygget inneholder PCB over grenseverdien for farlig avfall. Malingen inneholder også krom, bly og sink over normverdien for mest følsomt arealbruk. Maling og de 2 øverste cm av puss/betong/tegl separeres for vegg, deklareres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Eventuelt kan hele ytterveggkonstruksjonen leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Det anbefales at hele yttervegg ved vaskehall, på nordsiden av bygget, deklareres og leveres som farlig avfall med PCB. Dette fordi store deler av veggflaten også på innsiden av veggen er dekket med maling inneholdende PCB over grenseverdien for farlig avfall. Malte vegger og malt gulv fra 1930-tallsbygget innervegger og gulv: Grå maling på vegg i rom 122 (vaskehall), 121 (lager1) og inneholder PCB 7 og bly over grenseverdi for farlig avfall (prøve 11). For yttervegger i rom 122 og rom 121 anbefales det at hele vegg deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. For innervegger i rom 122 og 121 fjernes maling og øverste 2 cm av betongen. Dette samles opp, deklareres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan hele veggene leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Resterende malte innervegger og gulv i 1930-tallsbygget leveres som lett forurenset med PCB og tungmetaller til godkjent mottak. Dersom kun fasademaling inkl 2 ytterste cm leveres som farlig avfall, må innsiden av ytterveggene også saneres for maling lett 9 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

46 46 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE forurenset med PCB. Alternativt leveres hele veggen som farlig avfall pga. innhold av PCB i rød fasademaling (prøve 8). Malt og pusset betong på 1960-tallsbygget og slangetårnet - yttervegger: Rød maling på fasade er lett forurenset med PCB. PCB 7-konsentrasjon er under grenseverdi for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel Betong som er dekket med maling eller puss, slik at den er forurenset, leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen og leveres som egen fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss kan leveres som forurenset betong. Malte vegger og gulv i 1960-tallsbygget innervegger og gulv: Grå maling på vegg i rom 112 skal deklareres og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Grå maling (prøve 11) inneholder PCB og bly over grenseverdi for farlig avfall. Alternativt kan hele deler av vegg malt med grå maling deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Malt betonggulv leveres som lett forurenset med PCB og tungmetaller (prøve 14). Alternativt kan maling og 2 øverste cm av betongen leveres forurensede tyngre bygningsmaterialer til godkjent mottak. Dersom malt betong (kun lett forurenset betong, ikke betong med maling som klassifiseres som farlig avfall) ønskes benyttet som fyllmasse må dette vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Ved deklarering av farlig avfall benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7210 EAL-kode: betong * blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige stoffer Malt treverk Det er ikke detektert PCB 7-konsentrasjoner i maling på treverk. Det er imidlertid funnet tungmetallkonsentrasjoner over grenseverdi for farlig avfall i rød maling på gjerde. Det konkluderes med at underliggende treverk trolig er av trykkimpregnert trevirke. Alt treverk fra gjerde leveres som trykkimpregnert trevirke til godkjent mottak for farlig avfall. Kabelkanaler Alle kabelkanaler leveres som ee-avfall til godkjent mottak. Soilrør med blyskjøter Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Resten av støpejernsrøret leveres godkjent mottak, ev. skraphandler. Det vil være sannsynlig å finne skjulte soilrørskjøter i bygget. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Termostater Skru ut termostaten og legg den i en eske hvor den ikke kan skades. Alle elektriske termostater skal leveres som Elektrisk- og elektronisk avfall, se kap 2.6. Batteri 10 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Rambøll

47 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 47 (111) Batteriet leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Trådglassruter Glassene demonteres og leveres til godkjent mottaker med informasjon om innhold av bly i trådene i glasset. Linoleumsbelegg Linoleumsbelegg leveres som brennbart restavfall med informasjon om tungmetallinnhold. Ramboll

48 48 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.4 FTALATER Gulvbelegg Det ble registrert ulike typer vinylbelegg i bygningene. Slike gulvbelegg inneholder erfaringsmessig ftalater over grenseverdi for farlig avfall. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Anslått areal Ikke prøvetatt Gulvbelegg i 2. etasje 2,5 m 2 Ikke prøvetatt Vaskelist i 2. etasje 6,5 løpemeter Ikke prøvetatt Gulvbelegg i 2. etasje 12,7 m 2 Ikke prøvetatt Baderomstapet i dusj i garderobe 7,5 m 2 Ikke prøvetatt Gulvbelegg rom 116 2,8 m 2 Ikke prøvetatt Vaskelist rom 201, gang, 2.etasje 1960-tallsbygg 5 løpemeter Ikke prøvetatt Gulvbelegg rom 208, 2. etasje tallsbygg Ikke prøvetatt Gulvbelegg badstu, 2. etasje tallsbygg 9,7 m 2 3,5 m 2 Ikke prøvetatt Gulvbelegg rom 215, do, 2. etasje 1960-tallsbygg 1,2 m 2 Ikke prøvetatt Gulvbelegg rom 216, 2. etasje tallsbygg Ikke prøvetatt Vaskelist rom 216, 2. etasje tallsbygg 12,3 m 2 16 løpemeter Ikke prøvetatt Gulvbelegg rom 219, instrumentrom, 2. etasje 1960-tallsbygg 16,5 m 2 Ikke prøvetatt Gulvbelegg brorom til brakke, 2. etasje 1960-tallsbygg 2,6 m 2 Ikke prøvetatt 2. etg tallsbygget 136 m 2 Ikke prøvetatt 3. etg tallsbygget 30 m 2 Ikke prøvetatt Gang 2. etg tallsbygget 5 m 2 Rambøll

49 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 49 (111) Ikke prøvetatt Alarmsentral 1970-tallsbygget 31 m 2 Ikke prøvetatt Bk 1970-tallsbygget 2 m 2 Ikke prøvetatt Hall/vindfang 1970-tallsbygget 25 m 2 Ikke prøvetatt Kontor/hvilerom 1970-tallsbygget 7 m 2 Ikke prøvetatt Oppholdsrom 1970-tallsbygget 17,7 m 2 Ikke prøvetatt Trapperom 1970-tallsbygget 22 m 2 Ikke prøvetatt Wc 1970-tallsbygget 2,4 m 2 TOTALT m 2 vinylgulvbelegg 350 m 2 TOTALT løpemeter vaskelist Ca. 27,5 løpemeter (Se vedlegg 1: Tegninger) Materialer regnes som farlig avfall dersom innholdet av Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) eller DBP er mer enn 0,5 prosent (5000 mg/kg) eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent (2500 mg/kg) 11. Når det gjelder ftalatene DIDP og DINP er det, på grunnlag av dagens dokumentasjon, ikke påvist effekter som tilsier at stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøfarlige Ramboll

50 50 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 73: Baderomstapet i dusj i 2. etasje i tallsbygget Bilde 74: Vaskelist i rom 216, 2. etasje tallsbygget Bilde 75: Vinylbelegg på gulv på toalett, rom 215, i 2. etasje 1960-tallsbygget. Det ses også et rør med soilrør i rommet Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt spesifisert gulvbelegg og alle vaskelister, som inneholder ftalater, må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer Rambøll

51 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 51 (111) 2.5 BROMERTE FLAMMEHEMMERE Cellegummi Det ble registrert rørisolasjon av cellegummi i bygget. Disse kan være tilsatt bromerte flammehemmere for å forhindre rask spredning av brann. Da det er vanskelig å skille ulike typer cellegummi fra hverandre er all cellegummi angitt som farlig avfall og er ikke prøvetatt. Rørbend i fyrrom og i brannbilgarasje i 60- tallsbygget ble kontrollert ved å ta hull på det hvite isolasjonsmaterialet. Hulltakingen viste imidlertid at rørene er isolert med sort isolasjonsmateriale, som trolig er cellegummi med bromerte flammehemmere. Sort/grå cellegummi i isolerte rør fra fyrkjel skal sorteres ut som cellegummi med bromerte flammehemmere. Bromerte flammehemmere er regnet som farlig avfall når (HBCDD, penta-bde, okta-bde, deka-bde og TBBPA) overstiger 0,25 % (2500 mg/kg (PPM)) for hvert enkelt stoff. Bilde 76: Cellegummi i himling i gang, rom 119. Ekspandert polystyren (EPS) Det antas at det kan ligge harde isolasjonsplater under gulv på grunn og i taket. Dette er kun en antagelse da vi ikke har mulighet for å åpne konstruksjoner for å kontrollere dette. Plater av ekspandert polystyren ble først produsert i Norge fra 1955 under varemerket Isopor, og fikk raskt omfattende anvendelse som isolasjon blant annet i betongkonstruksjoner. Slike eldre skumplast materialer kan inneholde bromerte flammehemmere fra oppskummingsprosessen, og kan også være tilsatt klorflourkarboner (KFK). Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7155 EAL-kode: * Andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer Cellegummi Cellegummi rives, sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ekspandert polystyren (EPS) Ramboll

52 52 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Alle typer skumplastmaterialer skal sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som farlig avfall. Rambøll

53 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 53 (111) 2.6 EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL Det ble påvist en rekke forskjellige typer EE-avfall i bygget, bl.a.: - Lysarmaturer, lysrør - El-skap/tavler - Div. elektronisk avfall som f.eks. kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, brannvarslingsanlegg, nødlys etc. - Ventilasjonsaggregater - Varmepumpe - El-kjel - Varmtvannsberedere - Heismaskin til leddport - Aggregat Tabell i kapittel 4 viser oversikt over funn av EE-avfall, type, mengde og plassering. EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc, og skal behandles forskriftsmessig. Ramboll

54 54 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 77: Varmtvannsbereder, el-kjel, aggregat og fyrkjel på fyrrom i 1960-tallsbygget Bilde 78: Vegghengt varmtvannstank Rambøll

55 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 55 (111) Bilde 79: Varmtvannsbereder, el-kjel, aggregat og fyrkjel på fyrrom i 1960-tallsbygget Bilde 80: Heismaskin til leddport i garasje 120 Bilde 81: Lyspunkt på fasade utvendig garasje. Slike lyspunkter kan inneholde kondensator med PCB Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak. Alle lysarmaturer leveres til godkjent EE-avfallsmottak. Lysarmaturene kan inneholde en PCB-holdig kondensator. Kondensatoren skal ikke fjernes fra armaturet. EE-avfallsmottaket vil ta hånd om kondensatoren og behandle den forskriftsmessig. Lysarmaturer og lysrør/lyspærer legges separat i hver sin kasse. Lysrør inneholder kvikksølv, og skal ikke knuses. RENAS har definert 5 grupper for innlevering næringselektro og 4 grupper for innlevering av forbrukerelektro: Næringselektro: Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som ikke er rette. Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. Ramboll

56 56 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, etc. Forbrukerelektro: Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PC'er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer etc. Rambøll

57 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 57 (111) 2.7 KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER PUR-skum Eldre PUR-skum kan inneholde klorflourkarboner (KFK) fra oppskummingsprosessen, og kan også være tilsatt bromerte flammehemmere. Det ble registrert PUR-skum rundt dør i vaskehall (rom 122), på vegg i vaskehall (rom 122), rundt rute i gang (rom 119), og mellom vegg og gulv i slangeverkstedet (rom 121). Det er sannsynlig at det finnes PUR-skum skjult i konstruksjonen. Bilde 82: PUR-skum på vegg, og rundt port i vaskehallen. Den isolerte leddporten skal også behandles som KFK/HKFK-innholdende materiale Bilde 83: PUR-skum rundt dør i vaskehall, rom 122, i 1930-tallsbygget Leddporter Det ble påvist seks leddporter i bygningene. Disse er isolert med stivt skum av polyuretan (PUR). Bilde 84: Isolerte leddporter skal behandles som KFKholdig materiale, og skal fraktes i hel tilstand til godkjent mottak Bilde 85: Isolert portsystem i brannbilgarasje, rom 118 Konklusjon og anbefalt saneringsmetode PUR-skum Sorteres ut som egen fraksjon og leveres til mottak for farlig avfall. Ved deklarering benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7157 EAL-kode: * andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer. Ramboll

58 58 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Leddport Leddportene rives hele og leveres separat til mottak som farlig avfall. Ved deklarering benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7157 EAL-kode: * andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer. Rambøll

59 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 59 (111) 2.8 OLJE/DIESEL Betong med oljesøl Det ble observert oljesøl på betong i fyrrom i 1960-tallsbygget. Dette i tilknytning til fyringsoljetank. Det ble også identifisert oljesøl på gulv i verkstedsgropa ved rom 118. Oljeutskiller Det er en vaskehall i 1930-tallsbygget, og en verkstedsgrop i 1960-tallsbygget. Det er sannsynlig at det finnes en (og kanskje to) oljeutskillere knyttet til disse avløpene. Dette er imidlertid ikke verifisert, og det finnes ikke grunnlag fra oppdragsgiver vdr. evt. oljeutskillere. Det legges til grunn at det er en oljeutskiller tilknytning til disse arealene. Bilde 86: Verkstedsgrop under rom 118. Det er oljesøl på gulv, og det er trolig koblet en oljeutskiller til avløpet Bilde 87: Vaskehall i 1930-tallsbygget har slisser i gulvet, og avløpet er trolig koblet til en oljeutskiller Fyrkjel I fyrrom i 1. etasje av 1960-tallsbygget ble det påvist en eldre fyrkjel (se vedlegg 1: Tegninger). Ramboll

60 60 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 88: Bildet viser fyringsoljetank (bak aggregatet), aggregat, og oljesøl på gulv i fyrrom i 1. etasje på 1960-tallsbygget Bilde 89: Fyrkjel på fyrrom i 1. etasje på tallsbygget. Kjelen er merket med Hogfors bruk Tank for fyringsolje og aggregat Det ble registrert en tank for fyringsolje tilknyttet aggregat i fyrrom i 1. etasje på 1960-tallsbygget. Det er ikke kjent hva tanken inneholder, men trolig er dette drivstoff til aggregat. Bilde 90: Det finnes trolig en nedgravd oljetank i området på nord/østsiden av 1960-tallsbygget. Evt. størrelse, tilstand og mengde olje på denne er ukjent Nedgravde tanker for parafin/fyringsolje Det er trolig koblet en nedgravd tank for fyringsolje til fyrkjelen. Dette er ikke verifisert, og Rambøll har ikke mottatt grunnlag vdr. evt. størrelse og tilstand på denne. Det anses som sannsynlig at tanken ligger i nær tilknytning til fyrrommet, og dette ses også på rør utendørs. Rambøll

61 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 61 (111) Bilde 91: I utvendig garasje ble det registrert en oljekanne, og påfyllingspunkt for drivstoff. Det ses på sannsynlig at det er oljeforurensning i grunnen i området ved den utvendige garasjen, men det er ikke gjennomført egen grunnundersøkelse i forbindelse med denne rapporten. Bilde 92: Det ble registrert en dunk med diverse hensatte kjemikalier. Kjemikaliene må leveres til godkjent mottak. Arendal kommune informerer om at alt av løsøre skal fjernes før riving, Rambøll ønsker imidlertid å påpeke forekomsten, for å sikre at dersom kommunen ikke fjerner dette, må UTF sikre saneringen Hensatt olje/kjemikalier Det er registrert noen hensatte oljekanner og dunker. Dette i forbindelse med utvendig garasje, og med dunk utendørs på østsiden av tomta. Asfalt Store deler av kjøreområdene i er asfaltert. Asfalt er et oljeprodukt som inneholder høye konsentrasjoner av alifater og PAH. Oljeforurenset treverk I utvendig garasje ble det funnet tresøyler som trolig er farget etter oljeforurensning. Forurensningen er under og i området rundt skal med oljekanne (se bilde over). Bilde 93: Søyler i utvendig garasje ser ut til å være forurenset med olje fra oljekanne og påfyllingspunkt Ramboll

62 62 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Betong med oljesøl Betongen som er forurenset av olje skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent deponi for forurensede masser. Det spikes ut 2 cm under dekket, samt 2 cm rundt området. Betongen fra dette området leveres som oljeforurenset masse til godkjent mottak. Oljeutskiller og nedgravd tank for parafin/fyringsolje Iht. Forurensningsforskriftens kapittel 1 12, skal tanker som tas ut av bruk skal tømmes, avgasses og fjernes fra grunnen og leveres til godkjent mottak. Alternativt kan tanken gjenbrukes dersom den ikke representerer noen fare for lekkasje. Det skal også vurderes om det kan ha vært lekkasje fra tanken til grunnen, og det skal eventuelt iverksettes tiltak for påvisning av forurenset masse. Sanering av oljetanker skal kun gjennomføres av godkjente firma. Når tanken er tatt ut av bruk skal dette meldes inn til brannvesenet. Ved deklarering av oljen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7021/7023 EAL-kode: * Fyringsolje og dieselolje Fyrkjel Oljekjel inkludert rør skal tømmes, avgasses og rengjøres for ev. rester av olje og leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Det påpekes at slike oljekjeler kan inneholde asbestholdige pakninger og at ved eventuell demontering må dette påregnes. Ved deklarering av oljen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7021/7023 EAL-kode: * Fyringsolje og dieselolje Dieselaggregat med dieseltank Hovedtank, ledninger og aggregat skal tømmes, avgasses og rengjøres for evt. rester av diesel, olje og kjølevæske. Installasjonene skal deretter demonteres, gjenbrukes og/eller leveres til godkjent mottak. Ved deklarering av oljen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7021/7023/7024 EAL-kode: * Fyringsolje og dieselolje * Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer Hensatt olje/kjemikalier Alle mindre dunker/kanner med olje/kjemikalier skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7023 EAL-kode: * Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer 12 Rambøll

63 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 63 (111) Asfalt Asfalt skal leveres til godkjent mellomlager for mellomlagring og/eller gjenvinning. Dersom asfalten ikke leveres til gjenvinning skal den leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Hvis man vurderer å bruke oppmalt asfalt som fyllmasse må konsentrasjoner dokumenteres og ev. risikoanalyser utføres. Oljeforurenset treverk Treverk i utvendig garasje som er tydelige farget av oljeforurensning, leveres som egen fraksjon av behandlet trevirke med informasjon om oljeinnhold. Ramboll

64 64 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.9 PAH Skorstein/Pipeløp Piper kan inneholde mye sot, avhengig av hvor lenge det er siden pipen ble feid. Sot inneholder bl.a. tungmetaller, kreftfremkallende PAH, klorerte dioksiner og dibenzo-furaner. Tegl og betong som vender inn mot pipeløpet inneholder PAH og er klassifisert og skal behandles som forurenset masse dersom innholdet av PAH overstiger 2 mg/kg 13. Ved riving av pipene, må steinen sorteres ut separat for levering til godkjent deponi. Med mindre det kan vises til analyser som dokumenterer at massene er rene, dvs at innholdet av PAH ikke overstiger 2 mg/kg. Det ble påvist ett pipeløp fra oljefyr (se vedlegg 1: Tegninger). Bilde 94: Pipeløp i tegl skal behandles som forurenset med PAH Takpapp Det ble registrert takpapp på taket av 1930-tallsbygget. Det sees på som mest sannsynlig at Slangetårnet har takpapp. Slik takpapp inneholder erfaringsmessig PAH under grensen for farlig avfall. Bilde 95: Takpapp på 1930-tallsbygget skal behandles som brennbart restavfall 13 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normer for mest følsom arealbruk Rambøll

65 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 65 (111) Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Skorstein/Pipeløp All pipestein/pipeløp inn mot pipeløpet skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres som lett forurenset masse til godkjent mottak. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7152 EAL-kode: * Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer. Takpapp Takpapp sorteres ut som egen fraksjon, og leveres som restavfall som forbrennes, med informasjon om innhold av PAH. Ramboll

66 66 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.10 IMPREGNERT TREVIRKE Trykkimpregnert trevirke (CCA) Gjerdet som står på nordvestsiden av eiendommen består av trykkimpregnert trevirke. Gjerdet er om lag 36 meter langt. Maling på porten på gjerdet, som så ut som vanlig trevirke, ble analysert for innhold av tungmetaller. Analyseresultater viser høyt nivå av arsen, kadmium, krom, kobber og bly, noe som kan tyde på at også dette treverket er impregnert, eventuelt gjør malingen at også dette treverket kan behandles som trykkimpregnert trevirke. Det ble registrert trykkimpregnert trevirke i bjelker på garasjen utendørs. I alle fall en bjelke er i impregnert trevirke. Lokk på kum på nordvestsiden av tomten er også i impregnert trevirke. Trykkimpregnert trevirke inneholder kobber, krom og arsen, og er definert som farlig avfall (se vedlegg 1: Tegninger). Bilde 96: Gjerde i impregnert trevirke nordvest på eiendommen Bilde 97: Lokk på kum er i impregnert trevirke Bilde 99: Veranda mellom 1970-tallsbygget og Moelvenbrakkekomplekset er utført i impregnert trevirke Bilde 98: Stolpe i utvendig garasje i impregnert trevirke Rambøll

67 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 67 (111) Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Trykkimpregnert trevrike (CCA) Trykkimpregnert trevirke skal sorteres ut som egen fraksjon, merkes og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke det er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg! Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7098 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer Ramboll

68 68 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.11 ISOLERGLASSRUTER Rambøll forholder seg til anbefalinger fra styret i Forum for miljøkartlegging og sanering. Anbefalingene tilsier at alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Dette gjelder ikke gamle, koblede vinduer. Kunnskapsnivået om bruk av farlige stoffer i isolerglassvinduer er ikke godt nok formidlet til bransjen. Men det vi vet i dag er: Vinduer med asbest og bly (Avfallsstoffnr 7250, EAL-kode: Asbestholdige byggematerialer): Thermopane vinduer har ofte asbestholdig fugemasse mellom glasset og ramma, og spacer av bly. Vinduene er ofte stemplet med Glaverbel eller Vitrage isolant. Vinduer med PCB (Avfallsstoffnr 7211, EAL-kode: * avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB): Norskproduserte vinduer fram til 1975, utenlandsk produserte fram til 1980, og alle vinduer uten stempel i avstandslisten. For disse eksisterer det et retursystem (Ruteretur). Vinduer med klorparafiner (Avfallsstoffnr 7158, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Alle vinduer produsert fra 1975 til ca. 1990, muligens også senere. Vinduer med ftalater (Avfallsstoffnr 7156, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Vinduer produsert fra 1975 til i dag. Kan muligens også inneholde klorparafiner. Vinduer med polysiloksaner: Dagens vinduer. Vi vet imidlertid lite om innhold av de polysiloksanene som regnes som miljøfarlige. De aller fleste vindusrammer i tre er innsatt med tinnorganiske treimpregneringsmidler. Alle vinduer med treramme er malt eller beiset, men vi vet lite om innhold av evt. farlige stoffer i malingen. PVC vinduer kan innholde kadmium eller blystabilisatorer, som gjør disse til farlig avfall. Imidlertid er det svært lite slike vinduer som kommer inn i avfallskretsløpet foreløpig. I EU er det godkjent at slik plast kan gjenvinnes til annen type plast, noe som er miljømessig lite akseptabelt. Samtlige isolerglassruter i bygget er kontrollert ved å kontrollere innpregingen i avstandsskinnen mellom glassene. Det er registrert produsenter, årstall, antall ruter og i hvilken etasje rutene befinner seg. I tabellen under oppsummeres funnene, og de som inneholder PCB holdig fugelim iht Rutereturs liste og info funnet på Det finnes også ukjente ruter som kan inneholde PCB og klorparafiner. Ukjente ruter er ruter som ikke har vært mulig å identifisere. Rambøll

69 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 69 (111) Produsent og produksjons år 2.etg 1.etg 3.etg Sum alle etasjer Antall (stk) PCB Klorparafiner Ftalater Asbest/ Bly CG glass x - KO x - Drammen x KO x - KO x - Nordan x - Glasspartner CG-glass x - Ukjent 1 1 x KO x x - Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at isolerglassrutene ikke inneholder PCB, klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt. Ukjente ruter som ikke har vært mulig å identifisere skal behandles som PCB-holdige iht. Ruteretur-systemet. Ramboll

70 70 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3. KONKLUSJON Asbest Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Dette gjelder spesifikt takplater på 60-tallsbygget, eventuelt fuger på soilrør og asbest i rørbend. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. PCB Mesteparten av de malte tyngre konstruksjonene er klassifisert som forurenset pga innhold av PCB og/eller tungmetaller. Malingen skal fortrinnsvis separeres fra betongen og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall, alternativt kan hele vegger leveres som forurensede tyngre bygningsmaterialer til godkjent mottak. Dette med unntak av malingen i prøve 8 og prøve 11 som er klassifisert som farlig avfall. Malingen skal separeres fra betongen og deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Eventuelt kan hele vegger malt med disse malingene leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Ruter i gymsal i 2. etasje på 1970-tallsbygget av merket Drammen 71, også merket med PCBklistremerker, skal behandles som PCB-holdige isolerglassruter, og skal demonteres og fraktes i hel tilstand til godkjent mottak. Umerket rute i dør i hall/vindfang på 1970-tallsbygget skal også behandles som PCB-holdig og leveres i hel tilstand til godkjent mottak. Isolerglassruter i slangetårnet er foreløpig klassifisert som PCB-holdige, men dette må kontrolleres før riving tiltar. Tungmetaller Mesteparten av de malte tyngre konstruksjonene er klassifisert som forurenset pga innhold av PCB og/eller tungmetaller. Malingen skal fortrinnsvis separeres fra betongen og leveres til godkjent mottak for forurenset avfall, alternativt kan hele vegger leveres som forurensede tyngre bygningsmaterialer til godkjent mottak. Dette med unntak av malingen i prøve 8 og prøve 11 som er klassifisert som farlig avfall. Malingen skal separeres fra betongen og deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Eventuelt kan hele vegger malt med disse malingene leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Soilrørskjøter, batteri, termostater, og trådglass med bly må sorteres som egne fraksjoner, og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Kabelkanaler leveres som ee-avfall til godkjent mottak med informasjon om innhold av bly. Linoleum leveres om brennbart restavfall med informasjon om tungmetallinnhold. Ftalater Gulvbelegg og vaskelister samt våtromstapet, som inneholder ftalater skal sorteres som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Brommerte flammehemmere Cellegummi og isolasjonsmaterialer ifm. fyrkjel, sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Dersom det oppdages harde isolasjonsplater i grunnen eller i taket skal disse også leveres som farlig avfall. EE-avfall Byggene skal saneres for alle elektriske og elektroniske komponenter. Dette gjelder spesifikke installasjoner samt alt av kabler, kontakter, lyspunkter etc. iht. sammendrag i kap. 4. Rambøll

71 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 71 (111) KFK Leddportene rives hele og leveres separat til mottak som farlig avfall. PUR-skum sorteres ut som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Olje Betongen som er forurenset av olje skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent deponi for forurensede masser. Det spikes ut 5 cm under dekket, samt 5 cm rundt området. Betongen fra dette området leveres som oljeforurenset masse til godkjent mottak. Nedgravd oljetank og oljeutskiller skal tømmes, avgasses og fjernes fra grunnen og leveres til godkjent mottak. Dette skal gjøres av godkjent firma. Når arbeidet er utført skal dette meldes til korrekt kommunal instans, som oftest brannvesenet. Oljekjel inkludert rør skal tømmes, avgasses og rengjøres for ev. rester av olje og leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Det påpekes at slike oljekjeler kan inneholde asbestholdige pakninger og at ved eventuell demontering må noe sanering påregnes. Dieselaggregat inkludert rør skal tømmes for rester av diesel, og leveres til godkjent mottak. Dieseltank og dagtanker skal tømmes, avgasses og rengjøres for rester av diesel og leveres til godkjent mottak. Hensatt olje og kjemikalier leveres til godkjent mottak for farlig avfall. PAH All pipestein/pipeløp med belegg skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres som lett forurenset masse til godkjent mottak. Takpapp leveres om brennbart restavfall, med informasjon om PAH-innhold. Impregnert trevirke Impregnert trevirke sorteres, håndteres atskilt fra annet avfall og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Isolerglassruter Alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Vinduene leveres hele, stående, til godkjent mottak. Ukjente ruter som ikke har vært mulig å identifisere skal behandles som PCB-holdige iht. Ruteretur-systemet. Ovenstående punkter skal være utført og sanert forsvarlig før øvrig riving tiltar. Ramboll

72 72 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 4. SAMMENDRAG, TABELL Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet Totalt registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar ASBEST Utvendige takplater Tak på tallsbygget 7210/LETT FORURENSET - PCB ~490 m² 40 kg/m² inkl lekter 19,6 tonn Ikke prøvetatt. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Rød maling Fasade på tallsbygget Hele fasaden på 1930-tallsbygget ~336 m 2 malt fasade Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele vegger leveres som farlig avfall, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som farlig avfall: ~80 m 3 /8 m 3 Prøve 8: Sum PCB 7:89 mg/kg Reanalyse prøve 8: Sum PCB 7: 66,6 mg/kg! Malingen er definert som farlig avfall. Malingen skal separeres fra betongen og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan den malte betongen leveres samlet til godkjent deponi for farlig avfall. Rød maling Fasade på tallsbygget Hele fasaden på 1960-tallsbygget Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele vegger leveres som farlig avfall, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som farlig avfall: Prøve 1, fase 3 kartlegging sum PCB 7: 0,197 mg/kg Rambøll

73 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 73 (111) Grå maling Veggmaling på om lag 60 % av vegg på vaskehall, rom 122 på 1930-tallsbygget Ca. 90 m 2 malt betong i vaskehall; rom 122, ca. 120 m 2 i brannbilgarasje; rom 112, lager 1 ca 64 m 2. TOTALT CA: 274 m 2 malt veggareal Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele vegger leveres som farlig avfall, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som farlig avfall: ~5,48 m 3 /54,8 m 3 Prøve 11: Sum PCB 7: 410 mg/kg! Malingen er definert som farlig avfall. Malingen skal separeres fra betongen og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan den malte betongen leveres samlet til godkjent deponi for farlig avfall. Blå maling Veggmaling i gang, rom 119, på tallsbygget Dekker nederste ca. 1,5 m av vegg i gangen, TOTALT OM LAG 42 m 2 malt veggareal Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele vegger leveres som forurenset masse, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som forurensede tyngre bygningsmaterialer Prøve 13: Sum PCB 7: 1,1 mg/kg Gulvmaling hvit og grå Gulvmaling, hvit og grå, på lager 1 i 1930-tallsbygget Dekker alt gulv i 1. etasje på og 1960-tallsbygget. Malte metallplater på gulv i rom 112, brannbilgarasje, er skilt ut som egen fraksjon. TOTALT CA. 454 m 2 malt areal Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele massen leveres som forurenset masse, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som forurensede tyngre bygningsmaterialer Prøve 14: Sum PCB 7: 2,7 mg/kg Malte metallplater på gulv Malte metallplater på gulv i brannbilgarasje, rom 112, i tallsbygget. TOTALT CA 171 m 2 Se prøve 14 i raden ovenfor Leveres som metall med informasjon om maling lett forurenset med PCB og bly Isolerglassruter Gymsal, 2. etasje på 1960-tallsbygget 6 stk vinduer 25 kg/stk 150 kg Vinduene er av merket Drammen 71. Merket med PCB-klistremerke på befaringsdagen Rutene, med karm, transporteres stående og må ikke knuses. Leveres til godkjent mottak for PCB-holdige isolerglassruter. Isolerglassruter Umerket vindu i dør i hall/vindfang i tallsbygget 1 stk vindu 25 kg/stk 25 kg Umerket vindu skal behandles som PCB-holdig Rutene, med dør, transporteres stående og må ikke knuses. Leveres til godkjent mottak for PCB-holdige isolerglassruter. Ramboll

74 74 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Isolerglassruter Vinduer i slangetårnet 10 stk vindu 25 kg/stk 250 kg Umerket vindu skal behandles som PCB-holdig TUNGMETALLER Rutene, med dør, transporteres stående og må ikke knuses. Leveres til godkjent mottak for PCB-holdige isolerglassruter. Disse er foreløpig klassifisert som PCB-holdige vinduer. Dette må kontrolleres av entreprenøren før riving tiltar. Betong Utvendig garasje All betong fra utvendig garasje Betong Utvendig garasje, fint materiale Prøve 1: Krom: 106 mg/kg Prøve 2: Arsen: 11 mg/kg Betong fra utvendig garasje leveres som lett tungmetallforurensede tyngre bygningsmaterialer til godkjent mottak. Dersom betongen ønskes brukt som fyllmasse, må det utføres en risiko- og spredningsvurdering sett i forhold til den planlagte arealbruken. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. En del av disse prøvene inneholder også PCB. Se eget avsnitt. Betong Fasadesøyle tallsbygget All betong fra tallsbygget som er på fasade, og ikke påvirkes av innvendig maling. De tyngre bygningsmaterialene i vegger i tallsbygget er i stor grad utført i tegl, mens søyler og gulv er utført i betong Prøve 6: Arsen: 9 mg/kg Krom: 69 mg/kg Sink: 435 mg/kg Rød maling på tallsbygget inneholder PCB over grenseverdi for farlig avfall. Dersom UTF kun leverer de ytterste cm med malt betong som farlig avfall, skal resten av betongen leveres som lett forurenset med tungmetaller. Rød maling på gjerde Gjerde i trevirke på nordvestsiden av tomten, rødmalt. Store deler av gjerdet er utført i impregnert trevirke Alt trevirke fra gjerde leveres som malt impregnert trevirke til godkjent mottak 35 løpemeter 0,68 tonn Prøve 4: Arsen: 971±194,2 mg/kg Kadmium: 12 mg/kg Krom: 810 mg/kg Kobber: 534 mg/kg Bly: 62 mg/kg Hvit maling på garasjeport Hvit maling på garasjeport på utvendig garasje Alt hvitmalt trevirke på utvendig garasje 40 m 2 Rambøll

75 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 75 (111) Puss på fasade Malt puss på tallsbygget All puss på fasade på 1930-tallsbygget Prøve 7: Krom 47±6,58 mg/kg Pussen skal behandles som farlig avfall sammen med den røde malingen på fasaden av tallsbygget. Rød maling på bygget inneholder PCB over grensen for farlig avfall, og fraksjonen skal leveres til godkjent mottak som farlig avfall. Rød maling Rød fasademaling på 1930-tallsbygget All maling på fasade på 1930-tallsbygget ~336 m 2 malt fasade Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele vegger leveres som farlig avfall, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som farlig avfall. ~80 m 3 /8 m 3 Prøve 8: Krom: 76 mg/kg Bly: 1020 mg/kg Sink: 678 mg/kg Malingen som er definert som farlig avfall på grunn av PCB-innhold. Malingen inkl puss skal separeres fra betongen og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Alternativt kan den malte betongen leveres samlet til godkjent deponi for farlig avfall. Puss på fasade Malt puss på tallsbygget Prøve 9: Krom: 134 mg/kg Kvikksølv: 11 mg/kg Bly: 437 mg/kg Sink: 641 mg/kg Grå maling Veggmaling på om lag 60 % av vegg på vaskehall, rom 122 på 1930-tallsbygget Ca. 90 m 2 malt betong i vaskehall; rom 122, ca. 120 m 2 i brannbilgarasje; rom 112, lager 1 ca 64 m 2. TOTALT CA: 274 m 2 malt veggareal Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele vegger leveres som farlig avfall, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som farlig avfall: ~5,48 m 3 /54,8 m 3 Prøve 11: Krom: 733 mg/mg Kvikksølv: 1,7 mg/kg Bly: 3630 mg/kg Sink: 3820 mg/kg! Malingen inneholder også PCB 7 over grenseverdi for farlig avfall. Blå maling Veggmaling i gang, rom 119, på Dekker nederste ca. 1,5 m av vegg i Avhenger av saneringsmetode; Prøve 13: Krom: 80 mg/kg tallsbygget gangen, TOTALT OM LAG 42 m 2 malt veggareal dvs. hele vegger leveres som forurenset masse, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som forurensede tyngre bygningsmaterialer Kvikksølv: 3,8 mg/kg Sink: 205 mg/kg Ramboll

76 76 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gulvmaling hvit og grå Gulvmaling, hvit og grå, på lager 1 i 1930-tallsbygget Dekker alt gulv i 1. etasje på og 1960-tallsbygget. Malte metallplater på gulv i rom 112, brannbilgarasje, er skilt ut som egen fraksjon. TOTALT CA. 454 m 2 malt areal Avhenger av saneringsmetode; dvs. hele vegger leveres som farlig avfall, eller kun maling og underliggende 2 cm leveres som forurensede tyngre bygningsmaterialer Prøve 14: Bly: 104 mg/kg Malte metallplater på gulv Malte metallplater på gulv i brannbilgarasje, rom 112, i Se prøve 14 i raden ovenfor Leveres som metall med informasjon om maling lett forurenset med PCB og bly tallsbygget. TOTALT CA 171 m 2 Hvit veggmaling Hvit veggmaling i 1930-tallsbygget Arealer i tallsbygget, og i 1. etasje av tallsbygget som ikke er malt med grå eller blå veggmaling er malt med hvit veggmaling. Dvs at malte tyngre bygningsmaterialer som ikke er klassifisert ut fra prøve 6-9, 11, og 13-14, skal klassifiseres ut prøve 16; hvit veggmaling Prøve 16: Sink: 316 mg/kg Soilrørskjøter Fasade, rom 116, rom 215 og balkong 8 skjøter 30 kg Skjøtene inneholder bly. Bly er farlig avfall. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Finnes trolig også skjult i konstruksjonen Kabelkanaler Termostater Rom 118, 2. etg tallsbygget, rom 202, alarmsentral, hall/vindfang, teknisk rom 1970-tallsbygget, trapperom tallsbygget Fyrrom 1960-tallsbygget 105 løpemeter 80 kg Leveres som ee-avfall med informasjon om innhold av bly. 9 stk 9 kg Inneholder kvikksølv Termostat skrus ut og legges i eske der den ikke kan skades. Alle elektriske termostater skal leveres som eeavfall. Rambøll

77 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 77 (111) Trådglassruter Rom 112; brannbilgarasje, 2 dører i tallsbygget 6 stk 150 kg Inneholder blytråder Glassene demonteres og leveres til godkjent mottak med informasjon om innhold av bly i trådene i glasset. Batteri Fyrrom 1960-tallsbygget 1 stk 10 kg Inneholder bly. Batteriet leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Linoleum 2. etasje tallsbygget FTALATER ~252 m 2 2,5 kg/m 2 0,63 tonn Inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall. Leveres som brennbart restavfall med informasjon om tungmetallinnhold. Vaskelister Rom 212, 2. etasje på 1960-tallsbygget 6,5 løpemeter 10 kg Ikke prøvetatt, inneholder erfaringsmessig ftalater langt over grensen for farlig avfall. Vaskelister fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Vaskelister Rom 201, gang, 2. etasje tallsbygget 5 løpemeter Vaskelister Rom 216, 2. etasje 1960-tallsbygget 16 løpemeter Gulvbelegg Rom 212, 2. etasje 1960-tallsbygget 2,5 m 2 4 kg/m² 10 kg Ikke prøvetatt, inneholder erfaringsmessig ftalater langt over grensen for farlig avfall. Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg etasje tallsbygget 12,7 m 2 4 kg/m² 50,8 kg Baderomstapet i dusj i garderobe 7,5 m 2 4 kg/m² 30 kg Rom 116 2,8 m 2 4 kg/m² 11,2 kg Rom 208, 2. etasje på 1960-tallsbygget 9,7 m 2 4 kg/m² 38,8 kg Ramboll

78 78 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Badstu, 2. etasje på 1960-tallsbygget 3,5 m 2 4 kg/m² 14 kg Rom 215, do, 2. etasje på tallsbygget 1,2 m 2 4 kg/m² 6 kg Rom 216, 2. etasje på 1960-tallsbygget 12,3 m 2 4 kg/m² 49,2 kg Rom 219, instrumentrom, 2. etasje på tallsbygget Brorom til brakke, 2. etasje på tallsbygget 16,5 m 2 4 kg/m² 66 kg 2,6 m 2 4 kg/m² 10,4 kg 2. etasje på tallsbygget 136 m 2 4 kg/m² 544 kg 3. etasje på tallsbygget 30 m 2 4 kg/m² 120 kg Gang 2. etasje på 1970-tallsbygget 5 m 2 4 kg/m² 20 kg Alarmsentral tallsbygget 31 m 2 4 kg/m² 124 kg Bk 1970-tallsbygget 2 m 2 4 kg/m² 8 kg Hall/vindfang tallsbygget 25 m 2 4 kg/m² 100 kg Rambøll

79 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 79 (111) Kontor/hvilerom 1970-tallsbygget 7 m 2 4 kg/m² 28 kg Oppholdsrom tallsbygget 17,7 m 2 4 kg/m² 70,8 kg Trapperom tallsbygget 22 m 2 4 kg/m² 88 kg Wc 1970-tallsbygget 2,4 m 2 4 kg/m² 9,6 kg EE-AVFALL Lysarmaturer Hele bygget Lysarmaturer: 130 stk. 10 kg/m² Kondensatoren i lysarmaturene kan inneholde PCB. Lysrør Hele bygget Lysrør: 247 stk 0,2 kg/stk 49,4 kg Lysrør inneholder kvikksølv. Sorteres og leveres EEavfallsmottak iht. grupper for innlevering av EE-avfall (se kap ); gruppe 1 og 4 Lysrør og armaturer leveres i separate kasser. Lysrør/pærer må ikke knuses. El-skap og tavler Hele bygget 18 stk Ca 25 kg/stk 450 kg Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 EL-kjel Rom: Fyrrom 1 stk Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Varmtvannsbereder 1. etasje, 2. etasje og bk 4 stk 40 kg/stk 160 kg Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Aggregat Fyrrom 1 stk 40 kg/stk 40 kg Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Heismaskin til leddpport Ventilasjonsaggregater Rom 112; brannbilgarasje, garasje utendørs, og garasje 120 Hele bygget, 3. etasje på 1970-tallsbygget 4 stk 2 kg/stk 8 kg Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 1 stk 50 kg Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Ramboll

80 80 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Varmepumpe 2. etasje tallsbygget, alarmsentral, teknisk rom 1970-tallsbygget 3 stk 8 kg/stk 24 kg Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 5 Div. EE-avfall Hele bygningsmassen Moderate mengder Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 1-9 Lyspunkter, panelovner, nødlys, brytere, kabler, kontakter, tv-er, lydanlegg, div. mindre el-enheter etc. 7157/ KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER PUR-skum Rom 119, gang, rundt rute 5 kg Slike eldre materialer kan inneholde klorflourkarboner (KFK) og kan også være tilsatt bromerte PUR-skum skal sorters ut og leveres separat til mottak som farlig avfall. Finnes trolig også skjult i konstruksjonen Rom 121, slangeverksted, mellom vegg og gulv flammehemmere. Rom 122, vaskehall, rundt dør og på vegg Isolert port Rom 112, brannbilgarasje 2 stk 300 kg/stk 600 kg Isolerte porter kan inneholde KFK/HKFK i sandwitchkonstruksjonen Demonteres og transporteres i hel tilstand til godkjent mottak for farlig avfall. Rom stk 240 kg/stk 480 kg Rom 120, garasje 1 stk 240 kg/stk 240 kg Rom 122, vaskehall 1 stk 240 kg/stk 240 kg OLJE/DIESEL Fyrkjel Fyrrom 1960-tallsbygget 1 stk ~500 kg Fyringsolje Tømmes, avgasses og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Slike gamle oljekjeler kan ha asbestholdige pakninger. Dette er ikke mulig å avdekke før kjelen åpnes. Fyrkjelen er merket med Hogfors bruk. Fyringsoljetank Utvendig 1 stk, ukjent størrelse og evt. mengde fyringsolje ~500 kg Fyringsolje Tømmes, avgasses og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Tanken er ikke verifisert, men ligger trolig i grunn på østsiden av 1960-tallsbygget Rambøll

81 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 81 (111) Tank for aggregat Fyrrom 1960-tallsbygget 1 stk, ca 100 liter 100 kg Diesel/fyringsolje Ukjent hvor mye som er igjen på tanken. Aggregat Fyrrom 1960-tallsbygget 1 stk 40 kg Diesel, olje og kjølevæske er farlig avfall. Tømmes, demonteres og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Oljeutskiller Utvendig 1 stk, ukjent størrelse og evt. mengde olje Olje Tømmes, avgasses og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Oljeutskilleren er ikke verifisert, men ligger trolig i tilknytning til verkstedsgrop og/eller vaskehall Oljeforurenset betong Rom 118, Verkstedsgrop i tallsbygget, søl på gulv i gropen Oljeforurenset betong Fyrrom 1960-tallsbygget, Søl på gulv rundt aggregat Området i verkstedsgropen Ca 0,5x0,5 m oljeflekk på gulv 700 kg 12 kg Olje Betongen som er forurenset av olje skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent deponi for forurensede masser. Det spikes ut 2 cm under dekket, samt 2 cm rundt området. Betongen fra dette området leveres som oljeforurenset masse til godkjent mottak. Hensatt olje og kjemikalier Fasade, vestsiden, utvendig garasje Små mengder 10 liter Olje og kjemikalier er farlig avfall. All hensatt olje og kjemikalier, som ikke skal beholdes, leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Oljeforurenset treverk Utvendig garasje 100 kg Olje Treverk i utvendig garasje som er tydelige farget av oljeforurensning, leveres som egen fraksjon av behandlet trevirke med informasjon om oljeinnhold. Ramboll

82 82 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Asfalt Utvendig på tomten ~2100 m 2 56 tonn Asfalt skal leveres til godkjent mellomlager for mellomlagring eller gjenvinning. Dersom asfalt ikke leveres til gjenvinning skal den leveres som farlig avfall. Dersom man vurderer å bruke oppmalt asfalt som fyllmasse må konsentrasjoner dokumenteres og evt. risikoanalyser utføres PAH Pipeløp Fra fyrrom og opp over tak 1 stk Dimensjoner ukjent, utført i malt og pusset tegl 0,5 tonn Sot i pipeløpet inneholder PAH og er farlig avfall. All pipestein/pipeløp med belegg skal sorteres ut som egen fraksjon og leveres som lett forurenset masse til godkjent mottak. Takpapp Tak på tallsbygget og trolig slangetårnet 280 m 2 5 kg/m 2 1,4 tonn PAH Takpapp sorteres ut som egen fraksjon, og leveres som restavfall som forbrennes, med informasjon om innhold av PAH. 7154/7098 -IMPREGNERT TREVIRKE Gjerde Gjerde i trevirke på nordvestsiden av tomten, rødmalt. Store deler av gjerdet er utført i impregnert trevirke 35 løpemeter 0,68 tonn Prøve 4: Arsen: 971±194,2 mg/kg Kadmium: 12 mg/kg Krom: 810 mg/kg Kobber: 534 mg/kg Bly: 62 mg/kg Alt trevirke fra gjerde leveres som malt impregnert trevirke til godkjent mottak Inneholder CCAimpregnering Kumlokk På nordvestsiden av tomten ~1 m 2 0,012 tonn Inneholder CCAimpregnering Sorteres ut som egen fraksjon og leveres til mottak for farlig avfall Stolper Utvendig garasje 0,23 tonn Inneholder CCAimpregnering Sorteres ut som egen fraksjon og leveres til mottak for farlig avfall Rambøll

83 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 83 (111) Veranda Mellom tallsbygget og Moelvenbrakkekomple kset. Veranda i to etasjer med trapp mellom 43 m 2, samt trapp mellom etasjene og rekkverk 1 tonn Inneholder CCAimpregnering Sorteres ut som egen fraksjon og leveres til mottak for farlig avfall 7156, ISOLERGLASSRUTER Isolerglassruter Hele bygget CG glass 95: 2 stk KO 98: 13 stk KO 2003: 16 stk KO 2002: 1 stk Nordan 88: 2 stk Glasspartner CGglass 03: 4 stk KO 91: 3 stk (PCB-ruter medtatt under PCB) 20 kg/stk 1,025 tonn Klorparafiner og ftalater Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at de øvrige isolerglassrutene ikke inneholder klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt BROMERTE FLAMMEHEMMERE Ekspandert polystyren (EPS) Gulv på grunn Tak 761 m² ~960 m² 0,6 kg/m² 0,6 kg/m² 0,457 tonn 0,576 tonn Slike eldre skumplast materialer kan inneholde bromerte flammehemmere, og evt. også klorflourkarboner (KFK) fra oppskummingsprosessen Alle typer skumplastmaterialer skal sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som farlig avfall. Det er ikke bekreftet at det finnes slike plater i bygget. Dette avdekkes først når rivingen tiltar. Cellegummi Alarmsentral, rom 119; gang, trapperom 6 løpemeter 1 kg Erfaringsmessig inneholder cellegummi bromerte flammehemmere over grenseverdi for farlig avfall. Rives, sorteres ut som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak Finnes trolig også skjult i konstruksjonen Rørisolasjon Fra fyrkjel i tallsbygget Ukjent, men antar 100 løpemeter 20 kg Erfaringsmessig inneholder cellegummi bromerte flammehemmere over grenseverdi for farlig avfall. Rives, sorteres ut som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak Finnes trolig også skjult i konstruksjonen Ramboll

84 84 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Rambøll

85 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 85 (111) VEDLEGG 1: TEGNINGER Miljøkartlegging Plantegning 1. ETG 30- og 60- tallsbygg TEGNFORKLARING Maling som klassifiseres som farlig avfall med PCB og tungmetaller Maling som klassifiserer tyngre bygningsmaterialer som forurenset Isolerte porter med KFK/HKFK Oljeforurenset betong PCB-holdige isolerglassruter Må kontrolleres Oljefyr Aggregat, batteri Pipeløp Trådglassruter med bly Isolerte rør med cellegummi PUR-skum Nedgravd oljefyrtank (ikke verifisert, kun antatt. Plassering ukjent) Oljeutskiller (ikke verifisert, kun antatt. Plassering ukjent) Prøvetakingspunkter Rambøll Region Midt & Nord Mellomila 79 Pb Sluppen N-7493 Trondheim Tel: Prosjekt: Arendal brannstasjon Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: MSJTRH Tegningsgrunnlag fra Arendal kommune Utarbeidet av: MSJTRH Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

86 86 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging Plantegning 2. ETG tallsbygget TEGNFORKLARING Vaskelist med ftalater Linoleum med tungmetaller under grenseverdi for farlig avfall Vinyl med ftalater Prøvetakingspunkt PCB-ruter Maling som klassifiserer tyngre bygningsmaterialer som forurenset Utendørsarealet er dekket med asfalt Rambøll Region Midt & Nord Mellomila 79 Pb Sluppen N-7493 Trondheim Tel: Prosjekt: Arendal brannstasjon Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: MSJTRH Utarbeidet av: MSJTRH Tegningsgrunnlag fra Arendal kommune Målestokk: NA Rambøll

87 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 87 (111) Miljøkartlegging Plantegning 1. ETG tallsbygget TEGNFORKLARING Vinyl med ftalater CCA-impregnert trevirke Ikke en del av rapporten Utendørsarealet er dekket med asfalt Rambøll Region Midt & Nord Mellomila 79 Pb Sluppen N-7493 Trondheim Tel: Prosjekt: Arendal brannstasjon Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: MSJTRH Utarbeidet av: MSJTRH Tegningsgrunnlag fra Arendal kommune Målestokk: NA Ramboll

88 88 (111) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging Plantegning 2. ETG tallsbygget TEGNFORKLARING Vinyl med ftalater CCA-impregnert trevirke Ikke en del av rapporten Kabelkanaler Utendørsarealet er dekket med asfalt Rambøll Region Midt & Nord Mellomila 79 Pb Sluppen N-7493 Trondheim Tel: Prosjekt: Arendal brannstasjon Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: MSJTRH Utarbeidet av: MSJTRH Tegningsgrunnlag fra Arendal kommune Målestokk: NA Rambøll

89 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 89 (111) Miljøkartlegging Plantegning Garasje TEGNFORKLARING CCA-impregnert trevirke Prøvetakingspunkter Forurenset betong Oljeforurenset treverk Oljekanne Kjemikaliedunker Utendørsarealet er dekket med asfalt Rambøll Region Midt & Nord Mellomila 79 Pb Sluppen N-7493 Trondheim Tel: Prosjekt: Arendal brannstasjon Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: MSJTRH Utarbeidet av: MSJTRH Tegningsgrunnlag fra Arendal kommune Målestokk: NA Ramboll

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 Oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-07-04 VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Gymnasveien 13 er en enebolig opprinnelig

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei Oppdragsgiver Statsbygg Øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei 3 Dato 2015-11-09 GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE (bilde fra https://www.google.no/maps) SAMMENDRAG Gamle

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole Miljøsaneringsrapport Valheim skole 1 Oppdragsgiver Stema Rådgiving AS. Organisasjonsnummer 983 794 971 Adresse Pb 1. 2030 Nannestad Kontaktperson Magnar Rusten. Tel /epost 90 57 62 10. mr@stema-r.no Oppdrags

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

for Veggene innvendig er kledd med en kombinasjon av malt strie på trepanel, malt strie på gips og malt mur.

for Veggene innvendig er kledd med en kombinasjon av malt strie på trepanel, malt strie på gips og malt mur. MILJØSANERINGSRAPPORT for Grønmovn.15 Oppdragsgiver : Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Byggherre : Oslo kommune Rapport utført av : AR Miljøsikring As v/ Arild Strømsborg. Dato : 14.10.2010

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 7 1.6 Forutsetninger... 7 2. Metode for

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Vadsø Kommunale Eindomsselskap KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SENTRUM SKOLE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Vadsø Kommunale Eindomsselskap KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SENTRUM SKOLE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Vadsø Kommunale Eindomsselskap KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-05-26 SENTRUM SKOLE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Sentrum Skole er en barne- og ungdomsskole som ligger

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer 2012.03.30 MMo MKv/ EW Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Ant. sider Fase: Detaljplan

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Horten kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Horten medisinske senter 5., 4., 1. og deler av 3. og 2. etasje 2015-03-27 J02 2015-03-26 Utvidet med 1. etasje, deler av 2. etasje + Asbest i gulvbelegg postkjøkken

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Omsorgsbygg Oslo KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-06-17 HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Hallagerbakken barnehage er en barnehagebygning fra

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Brumunddal kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2011-11-23 BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Eiendommen Brugata 10 har 3 bygg som skal rives, hovedhus,

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-09-01 BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Brakker ved gamle lærerskolen Bodø er

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i 1978.

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse

Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse Södra Cell Tofte AS Søknad om nyttiggjøring av lett forurenset betong fra rivningsmasse 2013089909R 9. juli 2014 0 Prosjekt Prosjekt: Dokumenttittel: Dokumentnr.: Dato: 9. juli 2014 Rev. nr./rev. dato:

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe

Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Prøvetaking av betong status arbeidsgruppe Silje Skogvold Fagtreff Forum for miljøkartlegging 10. februar 2016 Bakgrunn Ulik praksis rundt prøvetaking av betong/tyngre bygningsmaterialer Fagtreffet 16.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Undervisningsbygg v/ Roy Themte Fra: Norconsult AS v/ Kristian Ulla Dato: 2013-02-25 Funn av asbest i Sogn VGS som krever sikringstiltak 1 BAKGRUNN Norconsult har de siste ukene gjennomført miljøkartlegging

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling (ROAF), Bøler gjenvinningsstasjon- Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 834 391 0231.0071.01 2012.076.I.FMOA 2012/9316

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

GAMLE LÆRERSKOLEN, RØNVIK - BODØ

GAMLE LÆRERSKOLEN, RØNVIK - BODØ Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-09-01 GAMLE LÆRERSKOLEN, RØNVIK - BODØ MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Gamle lærerskolen, Rønvik - Bodø er en tidligere

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Forurenset jord? Hva trenger du for å finne ut om jord er forurenset? Når kan vi bruke

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Foto: Conpot Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS Bakgrunn Dersom innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i eller på tyngre bygningsmaterialer

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Lade skole

Miljøsaneringsbeskrivelse Lade skole COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Lade skole Oppdragsnummer hos COWI:

Detaljer

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bjugn kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-11-24 BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bjugn Høydebasseng er et bygg som er i bruk som lagringslokale

Detaljer