Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, okt. 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006"

Transkript

1 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, okt Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver

2 Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer: Statistikk BA-avfall Hvor mye farlig avfall oppstår? Krav til håndtering av BA-avfall og virkemidler Hvilke typer farlig avfall finner vi i byggematerialer Kontrollrutiner og håndtering

3 Avfall fra bygging, rehabilitering og riving 2004-tall Byggvirksomhet førte til 1,24 millioner tonn avfall Dette er 14 % av de totale avfallsmengdene i Norge 38% av dette avfallet ble deponert Farlig avfall utgjør tonn I tillegg tonn forurenset tegl/betong Kilde: SSB, 27. april 2006

4 Krav til håndtering av BA-avfall - Myndighetskrav 1996: Kommunal forskrift om styring av produksjonsavfall i Oslo, delegert myndighet etter 32 i Forurensningslov. Resultat: krav om Avfallsplaner og miljøsaneringsrapport 2002: MD fattet et delegasjonsvedtak som gir alle kommuner mulighet til å treffe enkeltvedtak, eller å gi forskrift om opplysningsplikt vedrørende håndtering av BAavfall. Status nå: ca. 45 kommuner har innført egen forskrift 2004: Nye retningslinjer innført i Oslo kommune. Omfatter bl. a.: Krav til avfallsplan ved mer enn 10 tonn avfall, uansett størrelse på tiltaket Nytt skjema for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser Avfallsmottaket skal ha konsesjon fra Fylkesmannen Evt. forurenset grunn skal vurderes kan gi krav om tiltaksplan 2007??: Obligatorisk med avfallsplaner og miljøsan. beskr. Forskrift på høring nå...

5 Krav til håndtering av BA-avfall - Myndighetskrav Det er byggherren som nå er avfallsprodusent og har dermed det overordnede ansvaret for byggeavfallet. Byggherreforskriften pålegger byggherren å planlegge og tilrettelegge oppsamling, lagring og fjerning av BA-avfall. I realiteten vil dette si krav om utarbeidelse av avfallsplan. Dette ansvaret blir snart flyttet over på entreprenør!

6 Virkemidler for å styre farlig avfall vekk fra deponi Avfallsplaner Kildesortering Miljøsaneringsbeskrivelser Kartlegging av farlig avfall (hva, hvor og mengder) Nasjonal handlingsplan for BA-avfall (NHP) Består av aktører fra hele bransjen, også deponieiere?? Egen arbeidsgruppe for farlig avfall Målsetning: 100% innsamling av farlig avfall Øke kunnskapen, bl. a. sluttbehandlingsmetoder og -mottak

7 Farlig avfall i bygg- og riveavfall SFT har definert 12 prioriterte typer farlig avfall 9 av disse finnes i bygg- og riveavfall Kvikksølvholdige komponenter i elektroavfall Lysstoffrør og sparepærer med kvikksølv PCB-holdige isolerglassruter PCB-holdige kondensatorer i eldre lysarmatur PCB-holdige eldre fuger Isolasjon av ekspandert/ ekstrudert plast med bromerte flammehemmere Isolasjon av cellegummi med bromerte flammehemmere Plast fra elektroprodukter med bromerte flammehemmere Impregnert trevirke

8 Farlig avfall i bygg- og riveavfall

9 Mer farlig avfall...

10 PCB PCB Polyklorerte bifenyler: PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 1920-tallet. Det har overlegende egenskaper i form av isolasjonsevne, holdbarhet, lav brennbarhet og god kjøleevne Utpekt som en av verdens farligste miljøgifter Akkumuleres i næringskjeden, forårsaker bl. a. nedsatt forplantingsevne Når kan det forventes å finne PCB: Bygg oppført i perioden eller rehabilitert i perioden. Hvor finner vi PCB: Isolerruter Fugemassen som limer glassene, frem til 1975 (norske) og 1980 (importerte) Lysarmaturer Kondensatoren, frem til 1980 Fugemasser Inne og ute rundt dører, vinduer og betongel., våtrom og svømmehaller, Mørteltilsetning Avretting på betong, flissetting og fuging i våtrom, Maling Toaletter på skoler (betonggulv og vegger), svømmebasseng,

11 Asbest Når kan det forventes å finne asbest: Bygg oppført eller rehab. i perioden ca Spesielt mye brukt på 60- og 70-tallet Isolasjon på rørbend med innhold av asbest Hvor finner vi asbest: Rørisolasjon på varmerør (rørbend og endestykker) Avtrekkskanaler (eternitt) Isolasjon i rørgjennomføringer (gjennom betongvegger) Vinylfliser på gulv Vegg- og takplater Pakninger, f. eks. på eldre oljekjeler

12 Andre vanlige typer farlig avfall i bygg- og riveavfall Bromerte flammehemmere: cellegummi, skumplast, EE-avfall, plast Kortkjedete klorerte parafiner: plastprodukter, lim, maling Kjølemedier (HKFK): kjøleanlegg, kjølemøbler (frittstående), skumplast Bly: beslag, blyglass, soilrør (skjøter), EE-avfall Kvikksølv: termometre, termostater, halogenpærer, lysstoffrør, nivåbrytere, EE-avfall PAH: takbelegg, fugemasser Radioaktive stoffer: brannvarslere (EE-avfall) Impregnert trevirke

13 Riving av bygg i Bergen oppført midt på 60-tallet Funnet STORE mengder farlig avfall Asbest Himlinger, vegger, tekn. isolasjon, kanaler, etc. PCB Vinduer, fugemasser, kondensatorer Kvikksølv Vannlåser, avløpsrør PAH Takbelegg Impregnert trevirke Kjølerom EE-avfall Bly Pakninger på soilrør Bromerte flammehemmere Cellegummi på rør

14 Eksempler på asbestfunn Eternitt på oppside av systemhimlinger Eternitt Glasal på elementvegger Porøs asbestoluxplate på konvektorbenker

15 Eksempler på asbestfunn Vinylfliser med asbest Eternitt Glasal på lab. benker Eternitt avtrekkskanaler

16 Eksempler på funn av PCB PCB-kondensator Isolérglassrute med PCB

17 Fasader med både asbest og PCB Opprinnelig fasadefelt Gule eternittplater bak glassfelt

18 Fasader med både asbest og PCB Vinduer med PCB PCB-holdig fuge mellom betongsøylene og vindusfelt

19 Funn av bromerte flammehemmere Cellegummi er farlig avfall!

20 Kontrollrutiner og håndtering Hva om byggherren/rådgiver/entreprenøren ikke hadde hatt kunnskaper om dette farlige avfallet? Avfallsmottakene må: Be om dokumentasjon på hva avfallet består av (miljøsaneringsbeskrivelse/deklarasjonsskjema) Kvalifisert mottakskontroll (visuell inspeksjon) Stikkprøvekontroll (testing) Nekte deponering hvis avfallet ikke er dokumentert godt nok eller mottakskontroll gir mistanke om farlig avfall

21 Takk for oppmerksomheten!

22 Rådgivende ingeniører og planleggere Etablert i 1946 K. Hjellnes Tekniske Konsulenter eies: 70% av COWI AS (Danmark) og 30% av medarbeidere Hovedkontor i Oslo med totalt 130 ansatte Avdelingskontor i Florø med 7 ansatte eier: Johs. Holt AS 100% Aviaplan 33%

23 - Miljøgruppen Våre fagfelt: Miljøsikring bygg Generelle miljøvurderinger Miljøkartlegging Selektiv riving og miljøriktig håndtering av bygningsavfall Miljøriktig prosjektering og bygging Innemiljøundersøkelser Avfall Farlig avfall Prosjektering av anlegg Avfallsplaner Utredninger (vedrørende avfall/miljø) Kontrahering innen avfallsområdet Deponier (sigevann, metangass)

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 8

Prosjekteringsanvisning 8 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 28 Prosjekteringsanvisning 8 BYGG- OG ANLEGGSAVFALL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT OG MILJØSANERINGS- BESKRIVELSE FOR KLØVERTUN, FAGERHEIM OG FJELLSTUA PROSJEKT NR:14171 Frøystadtunet UTFØRT : MSc. Bygg, Javad Darvishi STED / DATO: Oslo 21.08.14 SIDER INKL. VEDLEGG: 47 + 7 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Lunner kommune OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : Eiendom og Infrastruktur

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

LORUM IPSUM MORBI LACUS AVFALLSHÅNDTERING. Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum. Sikring og opprydding i Regjeringskvartalet.

LORUM IPSUM MORBI LACUS AVFALLSHÅNDTERING. Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum. Sikring og opprydding i Regjeringskvartalet. LORUM IPSUM MILJØSANERING SITANNET OG AVFALLSHÅNDTERING MORBI LACUS Sikring og opprydding i Regjeringskvartalet Lorem ipsum sit annet morbi lacus lorem ipsum Sluttrapport www.statsbygg.no Innhold 1Innledning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller krav om minimum 60% kildesortering av avfallet på

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Regelverk i forbindelse med avfallshåndtering i anleggsnæringen...8 3.1 Forurensningsloven...8 3.2 Avfallsforskriften...8 3.2.1 Hvem

Detaljer

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...5 2 DEFINISJONER...6 2.1 Avfall...6 2.2...6 3 DAGENS LOVVERK OG PRAKSIS...7 3.1 Deponiforskriften...7

Detaljer

Tema Rehabilitering av rørgater. Miljøkonsekvenser og tiltak.

Tema Rehabilitering av rørgater. Miljøkonsekvenser og tiltak. Tema Rehabilitering av rørgater. Miljøkonsekvenser og tiltak. Framlegg for Energi Norge 31/1 Harald Baardseth, Naturvernforbundet Fokus for dagens møte; (På bakgrunn av erfaringer fra Hakavika kraftstasjon)

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Kommunens ansvar for farlig avfall

Kommunens ansvar for farlig avfall Kommunens ansvar for farlig avfall - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706030 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 0 Innledning... 1 0.1 Bakgrunn og rammer... 1 0.2 Renovasjonsordningen

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall

FORVALTNINGSREVISJON. Farlig avfall FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Tromsø kommune Vi skaper trygghet Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Tromsø kommune har gjennom bestilling

Detaljer

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

Proffe råd om byggavfall

Proffe råd om byggavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

VEDLEGG 2 TILLEGGSINFORMASJON

VEDLEGG 2 TILLEGGSINFORMASJON VEDLEGG 2 TILLEGGSINFORMASJON Tilleggsinformasjon til terskelkrav i kategorien helse og innemiljø samt konkretiserte delmål i handlingsplan for bygg og anleggsavfall. VEDLEGG 2.1 TYPER FUKTSIKRING OG EKSEMPLER

Detaljer

Norsk Industri Adresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Telefon: (+47) 22 59 00 00, faks: (+47) 22 59 00 01, e-post: post@norskindustri.

Norsk Industri Adresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Telefon: (+47) 22 59 00 00, faks: (+47) 22 59 00 01, e-post: post@norskindustri. Norsk Industri Adresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Telefon: (+47) 22 59 00 00, faks: (+47) 22 59 00 01, e-post: post@norskindustri.no, web: www.norskindustri.no Bergfald & Co as Adresse: Kongens

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer