Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Bærum Kommune Eiendom Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

2 SAMMENDRAG Levrestien 12 er en del av Bo- og Arbeidskollektivene for psykisk utviklingshemmede til Bærum kommune. Den aktuelle bygningsmassen er antatt å være 435 m² fordelt på to etasjer. Første etasje består av 5 beboerrom med WC/bad, felles arealer som tv-stue/spisestue, kjøkken, vaskerom og boder, samt kontor og overnattingsrom for personale. Kjelleren inneholder garasje og lagerrom, og er kun tilgjengelig fra utsiden av bygget. Bygget er oppført i etter tegninger fra LMR arkitektur AS. Bygget var bebodd på befaringstidspunktet. fikk derfor kun tilgang til 3 av beboerrommene inkl. WC/bad, men antar at disse er representative for de resterende. Bærum kommune skal rive og rehabilitere deler av bygget for å gjøre det om til 5 selvstendige boenheter. I forbindelse med dette skal første etasje totalrehabiliteres, samt bytte ut alle vinduer. I tillegg skal det bygges en trapp ned til underetasjen, og bygge om garasjeområdet til boder og lignende. Alle fasader skal bevares. Denne rapporten er utarbeidet etter s prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. Fase 1 er Grunnlagsgjennomgang og fase 2 er Visuell befaring og materialprøver. Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse- og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan- og fasadetegning av bygget. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold. Ved Levrestien 12 ble det påvist forekomster av: Tungmetaller: Gulvdekke av betong Ftalater: Gulvbelegg og våtromstapet EE-avfall: Diverse elektriske og elektroniske komponenter Isolerglassruter Denne rapporten ansees som gyldig i to år fra utgivelsesdato på grunn av blant annet forventede endringer i lovverk og kunnskapsendringer.

3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3 (40) LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Levrestien 12 Dokument nr.: 001 Filnavn: N-rap-001-Miljøsaneringsbeskrivelse Levrestien 12 Revisjon 000 Dato Utarbeidet av Monica Kviljo Kontrollert av Turid Bye Godkjent av Turid Bye Beskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (40) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Befaring, tid og sted Oppdragsgiver og involverte parter Underlagsdokumenter Registreringsomfang og nivå Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Vurderinger Prøvetaking Begrensninger Ansvar REGISTRERTE FOREKOMSTER PCB TUNGMETALLER FTALATER EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL IMPREGNERT TREVIRKE ISOLERGLASSRUTER KONKLUSJON SAMMENDRAG, TABELL SAMMENDRAG, ROMLOGG VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER

5 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ved Levrestien 12, i forbindelse med forestående riving og rehabilitering. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene til rapportering gitt i tidligere kapittel 15 i Avfallsforskriften, og som nå omfattes av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapittel 9 (gjeldene fra ). Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIFs veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). 1.2 Befaring, tid og sted Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring 19. september Befaringen ble utført av ved miljørådgiverne Kristoffer Hesstvedt og Monica Kviljo. 1.3 Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er Bærum Kommune Eiendom. Firma Postadresse Telefon/ E-post Bærum Kommune Eiendom v/jon Tveiten Skuterud Bærum Kommune Eiendom, 1304 Sandvika Tlf: E-Post: Rapporten er utført av v/monica Kviljo. Firma Postadresse Telefon/ E-post v/monica Kviljo Eurofins Norsk Miljøanalyse AS (leverandør av laboratorieanalyser) Hoffsveien 4 PB. 427 Skøyen 0213 Møllebakken Moss Tlf: E-post: Tlf: E-post: Ramboll

6 6 (40) 1.4 Underlagsdokumenter Plantegninger 1.5 Registreringsomfang og nivå Denne rapporten er utarbeidet etter s prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. I fase 1 Grunnlagsgjennomgang gjennomgås tegninger og opplysninger om bygget og sannsynlige prøvepunkter vurderes. I fase 2 Visuell befaring og materialprøver gjennomføres en befaring med visuell kontroll inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Disse er tatt med små destruktive inngrep med kniv, hammer, skrujern etc. Dersom det ikke er mulig å ta materialprøver på denne måten (f.eks. hvis materialet er for hardt eller er utilgjengelig), anbefales videre kartlegging/prøvetaking. Kartleggingen setter fokus på: Asbest PCB f.eks. i isolerglass, lysarmaturer, betong, maling og fugemasser Ftalater i vinylbelegg Elektrisk og elektronisk avfall Klorparafiner Andre skadelige stoffer som olje, KFK-gasser, bromerte flammehemmere, bly, kvikksølv etc. Hvis analyseresultatene eller andre hendelser gjør videre kartlegging nødvendig, vil vi anbefale at det gjennomføres en fase 3: Miljøkartlegging; Utvidede materialprøver av spesielle forekomster. Videre utredning/kartlegging kan være anbefalt hvis: Materialet var utilgjengelig (f.eks. for høyt) Materialets tilstand ikke gjorde prøvetaking mulig (f.eks. for hardt) Analyseresultatene krever videre utredning Saneringsmetode krever videre utredning Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivingen, skal dette behandles etter retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer.

7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.6 Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Beliggenhet: Levrestien 12, 1346 Gjettum Gårds- og bruksnummer: 86/22 Byggeår: Funksjon og areal Den aktuelle bygningsmassen er et bo- og arbeidskollektiv for psykisk utviklingshemmede. Bygget består av 5 beboerrom inkl. WC/bad, diverse boder, fellesrom samt garasje i underetasje. Etasje Oppgitt Areal Funksjon U.et. 85 m² Garasje og lagerrom 1.et. 325 m² 5 stk. beboerrom inkl. WC/bad, flere boder, kjøkken, stue, vaskerom, kontorer og øvrige fellesareal. Terrassebord 25 m 2 Utvendig platting Sum 435 m² Oversiktskart: Bilde 1: Oversiktskart over bygningsmassen Ramboll

8 8 (40) Oversiktsbilder Bilde 2: Flyfoto (Kilde: Google maps) Bilde 3: Fasade framside Bilde 4: Fasade framside Bilde 5: Fasade mot nordvest Bilde 6: Fasade mot sørøst

9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 7: Fasade mot øst (baksiden) Bilde 8: Fasade mot nordvest Historikk og bygningsmessig tiltak Levrestien 12 er en del av Bo- og Arbeidskollektivene for psykisk utviklingshemmede til Bærum kommune. Den aktuelle bygningsmassen er oppgitt til 435 m 2 fordelt på to etasjer. Første etasje inneholder 5 beboerrom med WC/bad, fellesarealer som tv-stue/spisestue, kjøkken, vaskerom og boder, samt kontor og overnattingsrom for personale. Underetasjen inneholder garasje og lagerrom og er kun tilgjengelig fra utsiden av bygget. Bygget er oppført i etter tegninger fra LMR arkitektur AS. Bærum kommune skal rive og rehabilitere deler av bygget for å gjøre det om til 5 selvstendige boenheter. I forbindelse med dette skal alt innvendig i første etasje rives, i tillegg til at alle vinduer skal skiftes ut. Det skal også bygges en trapp ned til underetasjen og garasjeområdet skal bygges om til boder o.l. Alle fasader skal bevares. Beskrivelse av eksisterende bygningsmasse Grunn og fundamenter Deler av bygningen har ringmur av leca, og er antatt fundamentert til fast fjell. Resterende bygg har underetasje/garasje. Vegger av pusset leca, og gulv av betong. Det antas at det kan være isopor under betonggulvet. Bæresystem Bæresystem i gulv/etasjeskiller er antatt å være bjelkelag av tre med mineralull som isolasjon. Sponplater er lagt over og bjelkelag er antatt å være foret ned med trelekter. Yttervegger Yttervegger av bindingsverk av tre og antatt mineralull som isolasjon. Vindsperre antas å være av enten asfaltpapp eller asfaltplater. Yttervegg vil ha fuktsperre mot innvendige plater. Yttertak Takkonstruksjonen består av W-takstol av tre. Taktro av treplanker og antatt asfaltpapp/takpapp under sort takstein. Yttertaket består ikke av isolasjon ettersom det er kaldt loft. Vinduer Vinduene er isolerglassruter. De fleste fra byggeårene av merkene EBJ og Emmaboda Isonova (svensk). Resterende vinduer er av typen Glaspol (2003) og Natre Gjøvik (2008). Innvendige vegger Innvendige vegger er stort sett av huntonit, med presset trevirke eller gipsplater under. WC/bad og vaskerom har primært veggplater med våtromstapet av vinyl e.l. bindingsverk av tre og antatt isolert med mineralull. Ramboll

10 10 (40) Gulvbelegg Hele bygget har enten et beige gulvbelegg eller parkettimitasjon, begge antatt å være av vinyl. WC/vaskerom har blått våtromsbelegg. Terrassebord av trykkimpregnert trevirke. Himlinger Alle himlinger er laget av plater av huntonit med unntak av skråtak av gips på deler av kontoret. Kjeller har himling av gips. 1.7 Vurderinger Asbest Det er ikke registrert funn av asbest på befaringen. Asbest ble forbudt i 1980 og hadde en periode med utfasing fram til Ettersom det aktuelle bygget har byggeår var det heller ikke forventet å finne asbest. 1.8 Prøvetaking Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvetatte objektene. Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. Usikkerheten varierer innenfor intervallet % avhengig av analyseparameter, metode og prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelsen baserer seg på det faktiske resultatet som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se vedlagte analyserapporter. 1.9 Begrensninger Denne rapporten tar kun for seg miljøkartlegging av bygningsmassen. Alle de 5 beboerrommene var opptatt på befaringstidspunktet. fikk derfor kun tilgang til 3 av rommene. Da vi ikke har hatt tilgang til de øvrige, må vi anta at disse 3 rommene er representative for de øvrige delene av bygget. Alle fellesarealer som korridor, enkelte boder, kjøkken, vaskerom, stuer og fasader utvendig er befart. Videre ble et utvendig loft, samt underetasje med garasje og lagerrom kartlagt. Se angivelser på tegningene hvilke deler av bygget som er befart Ansvar har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket, f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlige, påviste helse- og miljøfarlige stoffer og håndtering av denne. påtar seg ikke ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse- og miljøfarlige stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra.

11 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2. REGISTRERTE FOREKOMSTER I dette kapittelet omtales materialer og komponenter som er påvist eller prøvetatt. De registrerte forekomstene er i henhold til NS 9431 Klassifikasjon av avfall. Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, type, mengde og plassering. 2.1 PCB Maling, puss og betong Det ble tatt prøver av murpuss og betong i garasjen, ettersom det skal gjøres endringer i fasaden her. Ingen av materialene viste innhold av PCB. Det ble også analysert for tungmetaller i begge prøvene, se kap 2.2. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 4 Betonggulv Garasje/lagerrom U.et. Ikke påvist PCB over gjeldene grenseverdier. Prøve 5 Murpuss og maling på vegg Garasje/lagerrom U.et. (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Ikke påvist PCB over gjeldene grenseverdier. Hvis innholdet av PCB-7 er 50 mg/kg eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da deklareres og leveres som farlig avfall 1. Avfall med konsentrasjon av PCB-7 under 50 mg/kg og over 0,01 mg/kg betegnes forurenset og kan leveres på ordinært deponi, med mindre det dreier seg om treverk eller annet nedbrytbart avfall. Betong, maling og puss med konsentrasjon av PCB under 1,0 mg/kg kan leveres på deponi for inert avfall 2. Betong, maling og puss som inneholder konsentrasjoner av PCB under 0,01 mg/kg er regnet som rene masser 3. 1 Avfallsforskriftens kapittel11, Vedlegg 1 del B angir grensen for farlig avfall til 50 mg/kg PCB-7. 2 KLIF Klima- og forurensningsdirektoratet 3 Forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

12 12 (40) Bilde 9: Prøve 4 viser ikke innhold av PCB i betonggulvet i garasje/lagerrom. Bilde 10: Prøve 5 viser ikke innhold av PCB i murpuss og maling på leca-blokker i garasje/lagerrom. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Maling og betong Prøve 4 og 5 inneholdt ikke PCB over gjeldende grenseverdier og betong, leca-blokker og maling kan leveres som rene masser. 2.2 TUNGMETALLER Maling, puss og betong På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. Alle prøvene under er også prøvetatt for PCB. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 4 Betonggulv Garasje/lagerrom U.et. Ikke påvist tungmetaller over gjeldene grenseverdier. Prøve 5 Murpuss og maling på vegger Garasje/lagerrom U.et. (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Ikke påvist tungmetaller over gjeldene grenseverdier. Det skilles mellom farlig avfall 4 og avfall med tungmetallinnhold over normverdi for forurenset grunn 5. Stoffer som er regnet som farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for den gjeldende farlig-avfallsfraksjonen. Dersom maling inneholder tungmetaller over normverdien skal ikke betongkonstruksjoner som inneholder denne type maling benyttes som fyllmasser med mindre det vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. I tabellen under vises en sammenstilling av grenseverdier for tungmetaller Forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1 Normverdier

13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Symbol Navn Grenseverdi Farlig avfall (mg/kg)! Normverdi (mg/kg) Anvendelse As Arsen Arsen ble mye benyttet i fargepigmenter. Pb Bly Brukes som fargestoff i keramikk og som pigment i maling. Cu Kobber Cd Kadmium ,5 Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Gir røde, oransje og gule pigmenter til innfarging av maling og lakk (f.eks. maling som må tåle varme). Videre brukes kadmium som stabilisator i PVC (f.eks. kunststoffvinduer). Cr Krom Krom (3): Krom (3): 50 (tot) Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Hg Kvikksølv Ni Nikkel Zn Sink Kan være benyttet i maling som insektdrepende middel. Brukes til overflatebehandling av andre metaller. I maling er sinkoksid brukt som hvitt pigment. Bilde 11: Prøve 4 viser ikke innhold av tungmetaller i betonggulvet i garasje/lagerrom. Bilde 12: Prøve 5 viser ikke innhold av tungmetaller i murpuss på leca-blokker i garasje/lagerrom. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Maling, puss og betong Ingen av prøvene inneholder tungmetaller over normverdien i forurensningsforskriften kapittel 2. Dette bør sees i sammenheng med konklusjon og anbefalinger i kap 2.1. Ramboll

14 14 (40) 2.3 FTALATER Gulvbelegg Det ble tatt prøver av ulike typer gulvbelegg i bygget. Ingen av prøvene viste innhold av ftalater over grensen for farlig avfall. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 1 Gulvbelegg (Beige) Rom 1 1. et. Ikke påvist ftalater over gjeldene grenseverdier. Prøve 3 Parkettimitasjon Gang 1. et. (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Ikke påvist ftalater over gjeldene grenseverdier. Materialer regnes som farlig avfall dersom innholdet av Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) eller DBP er mer enn 0,5 prosent (5000 mg/kg) eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent (2500 mg/kg) 6. For ftalatene DIDP og DINP er det, på grunnlag av dagens dokumentasjon, ikke påvist effekter som tilsier at stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Ingen av prøvene viste innhold av ftalater over grensen for farlig avfall. Bilde 13: Prøve 1 viser at gulvbelegget ikke inneholder ftalater og klassifiseres derfor ikke som farlig avfall. Bilde 14: Prøve 3 viser at gulvbelegget ikke inneholder ftalater og klassifiseres derfor ikke som farlig avfall aspx

15 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Veggplater på våtrom Det ble tatt prøver av veggplate på vaskerommet, som hadde tilsvarende veggplater på WC/bad tilknyttet de 3 beboerrommene og ett WC i fellesarealet. Det antas at de øvrige WC/bad har samme veggplater. Prøve 2 viste innhold av ftalater over grensen for farlig avfall. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 2 Veggplate med våtromstapet (Blå) Vaskerom 1. et. Dietylhekzylftalat (DEHP): mg/kg! Butylbenzylftalat (BBP): mg/kg! (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Materialer regnes som farlig avfall dersom innholdet av Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) eller DBP er mer enn 0,5 prosent (5000 mg/kg) eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent (2500 mg/kg) 7. Når det gjelder ftalatene DIDP og DINP er det, på grunnlag av dagens dokumentasjon, ikke påvist effekter som tilsier at stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Prøve 2 viste innehold av ftalater over grensen for farlig avfall. Bilde 15: Prøve 2 viser at gulvbelegg inneholder ftalater og er farlig avfall aspx Ramboll

16 16 (40) Gulvbelegg på våtrom på WC/bad og vaskerom Det ble registrert et blått gulvbelegg på WC/bad tilknyttet de 3 beboerrommene, ett WC i fellesarealet og på vaskerom. Det antas at de øvrige WC/bad og våtrom har samme gulvbelegg. Ettersom det er små arealmengder og inneholder av erfaring mye ftalater, er de derfor ikke prøvetatt. Bilde 16: Blått gulvbelegg i våtrom inneholder ftalater Vaskelister Alle vaskelister langs vegger inneholder erfaringsmessig også ftalater over grensen for farlig avfall. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alle gulvbelegg og veggplater med tapet på våtrom inneholder ftalater. Gulvbelegg og veggplater med tapet på våtrom må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Dette gjelder også for vaskelister. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

17 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.4 EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL Det ble påvist en rekke forskjellige typer EE-avfall i bygget, bl.a.: - Lysarmaturer, lysrør - El-skap - Panelovner - Div. elektronisk avfall som f.eks. kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, nødlys etc. - Varmtvannsbereder - Hvitevarer - Sentralstøvsuger Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av EE-avfall, type, mengde og plassering. (se Vedlegg 1: Tegninger) EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc., og skal behandles forskriftsmessig. Ramboll

18 18 (40) Bilde 17: Lysarmatur er EE-avfall. Bilde 18: Lysarmatur og kabler er EE-avfall. Bilde 19: Lysarmatur er EE-avfall. Bilde 20: Hvitevarer er EE-avfall. Bilde 21: Sentralstøvsuger er EE-avfall. Bilde 22: Røykvarsler er EE-avfall.

19 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 23: Panelovn er EE-avfall. Bilde 24: El-skap er EE-avfall. Kabelkanaler Kabelkanaler defineres som EE-avfall. Alle kabelkanaler kan leveres som plastholdig avfall til godkjent mottak. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak. Det er usikkert om hvitevarer skal bevares eller ikke i forbindelse med rehabiliteringen. Alle lysarmaturer leveres til godkjent EE-avfallsmottak. Lysarmaturene kan inneholde en PCBholdig kondensator. Kondensatoren skal ikke fjernes fra armaturet. EE-avfallsmottaket vil ta hånd om kondensatoren og behandle den forskriftsmessig. Lysarmaturer og lysrør/lyspærer legges separat i hver sin kasse. Lysrør inneholder kvikksølv, og skal ikke knuses. Kabelkanaler kan leveres som plastholdig avfall til godkjent mottak. RENAS har definert 5 grupper for innlevering næringselektro og 4 grupper for innlevering av forbrukerelektro: Næringselektro: Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som ikke er rette. Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, etc. Forbrukerelektro: Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PCer og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer etc. Ramboll

20 20 (40) 2.5 IMPREGNERT TREVIRKE Trykkimpregnert trevirke (CCA) Det ble registrert en utvendig tretrapp og terrassebord på eiendommen. Begge er utført i trykkimpregnert trevirke. Trykkimpregnert trevirke inneholder kobber, krom og arsen, og er farlig avfall. (Se vedlegg 1: Tegninger). Bilde 25: Trykkimpregnert terrassetrapp Bilde 26: Trykkimpregnert terrassebord/platting Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Trykkimpregnert trevirke (CCA) Kreosotimpregnert trevirke skal sorteres ut som egen fraksjon, merkes og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Bruk arbeidshansker ved håndtering av impregnert trevirke det er uheldig å få flis med impregneringsstoffer i seg! Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7098 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer 2.6 ISOLERGLASSRUTER forholder seg til anbefalinger fra styret i Forum for miljøkartlegging og sanering. Anbefalingene tilsier at alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Dette gjelder ikke gamle, koblede vinduer. Kunnskapsnivået om bruk av farlige stoffer i isolerglassvinduer er ikke godt nok formidlet til bransjen. Men det vi vet i dag er: Vinduer med asbest og bly (Avfallsstoffnr 7250, EAL-kode: Asbestholdige byggematerialer): Thermopane vinduer har ofte asbestholdig fugemasse mellom glasset og ramma, og spacer av bly. Vinduene er ofte stemplet med Glaverbel eller Vitrage isolant. Vinduer med PCB (Avfallsstoffnr 7211, EAL-kode: * avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB ): Norskproduserte vinduer fram til 1975, utenlandsk produserte fram til 1980, og alle vinduer uten stempel i avstandslisten. For disse eksisterer det et retursystem (Ruteretur).

21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Vinduer med klorparafiner (Avfallsstoffnr 7158, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Alle vinduer produsert fra 1975 til ca. 1990, muligens også senere. Vinduer med ftalater (Avfallsstoffnr 7156, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Vinduer produsert fra 1975 til i dag. Kan muligens også inneholde klorparafiner. Vinduer med polysiloksaner: Dagens vinduer. Vi vet imidlertid lite om innhold av de polysiloksanene som regnes som miljøfarlige. De aller fleste vindusrammer i tre er innsatt med tinnorganiske treimpregneringsmidler. Alle vinduer med treramme er malt eller beiset, men vi vet lite om innhold av evt. farlige stoffer i malingen. PVC vinduer kan inneholde kadmium eller blystabilisatorer, som gjør disse til farlig avfall. Imidlertid er det svært lite slike vinduer som kommer inn i avfallskretsløpet foreløpig. I EU er det godkjent at slik plast kan gjenvinnes til annen type plast, noe som er miljømessig lite akseptabelt. 39 isolerglassruter i bygget er kontrollert ved å kontrollere innpregingen i avstandsskinnen mellom glassene. Det er registrert produsenter, årstall, antall ruter og i hvilken etasje rutene befinner seg. I tabellen under oppsummeres funnene, og de som inneholder PCB-holdig fugelim iht. Rutereturs liste og info funnet på Det finnes også ukjente ruter som kan inneholde PCB og klorparafiner. Ukjente ruter er ruter som ikke har vært mulig å identifisere. Se vedlegg 1 for egne vindustegninger. Produsent og produksjons år 1.et. U1 Sum alle etasjer Antall (stk.) PCB Klorparafiner Ftalater Asbest/ Bly Emmaboda Isonova NEI JA JA NEI Emmaboda Isonova NEI JA JA NEI EBJ NEI JA JA NEI Natre Gjøvik NEI NEI JA NEI Glaspol NEI NEI JA NEI Ukjent JA NEI NEI NEI Ramboll

22 22 (40) Bilde 27: Isolerglassrute Emmaboda Isonova 1987 Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at isolerglassrutene ikke inneholder PCB, klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt. Ukjente ruter som ikke har vært mulig å identifisere skal behandles som PCB-holdige iht. Ruteretur-systemet. 3. KONKLUSJON Ftalater Alle gulvbelegg og veggplater med tapet på våtrom inneholder ftalater. Gulvbelegg og veggplater med tapet på våtrom må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Dette gjelder også for vaskelister. EE-avfall Byggene skal saneres for alle elektriske og elektroniske komponenter. Dette gjelder spesifikke installasjoner samt alt av kabler, kontakter, lyspunkter etc. iht. sammendrag i kapittel 4. Kabelkanaler kan leveres som plastholdig avfall til godkjent mottak. Impregnert trevirke Impregnert trevirke sorteres, håndteres atskilt fra annet avfall og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Isolerglassruter Alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Vinduene leveres hele, stående, til godkjent mottak. Ukjente ruter som ikke har vært mulig å identifisere skal behandles som PCB-holdige iht. Ruteretur-systemet. Ovenstående punkter skal være utført og sanert forsvarlig før øvrig riving tiltar.

23 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 23 (40) 4. SAMMENDRAG, TABELL Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet Totalt registrert mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar FTALATER Gulvbelegg Gulvbelegg, våtrom (blå) 6 WC/bad og 1 vaskerom 1. et. 28 m 2 (befart) 9 m 2 (ikke befart) 4 kg/m² 112 kg (befart) 36 kg (ikke befart) Ikke prøvetatt, inneholder erfaringsmessig ftalater langt over grensen for farlig avfall. Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Veggplater Veggplater med våtromstapet (hvit) 6 WC/bad og 1 vaskerom 1. et. 115 m 2 (befart) 40 m 2 (ikke befart) Antar 2,4 m fra gulv med listverk til takhøyde over karm. 4 kg/m² 460 kg (befart) 160 kg (ikke befart) Prøve 2 viser innhold av ftalater over grensen for farlig avfall. Veggplater fjernes og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg EE-AVFALL Lysarmaturer Hele bygget Befart og ubefart areal. Ca. 27 stk. (befart) Ca. 6 stk. (ikke befart) 5 kg/stk. 135 kg (befart) 30 kg (ikke befart) Kondensatoren i lysarmaturene kan inneholde PCB. Sorteres og leveres EEavfallsmottak iht. grupper for innlevering av EE-avfall (se kapittel 2.4.1); gruppe 1 og 4. Lysrør og armaturer leveres i separate kasser. Lysrør/pærer må ikke knuses. Lysrør Hele bygget Befart og ubefart areal. Ca. 33 stk. Ca. 6 stk. (ikke befart) 0,2 kg/stk. 6,6 kg (befart) 1,2 kg (ikke befart) Lysrør inneholder kvikksølv. El-skap Gang 1. et. 1 stk. Ca. 25 kg/stk. 25 kg Diverse Sorteres og leveres til EEavfallsmottak, gruppe 5. Varmtvannsbereder Vaskerom 1. et. 1 stk. 200 liter: 40 kg/stk. 300 liter: 65 kg/stk. Diverse Sorteres og leveres til EEavfallsmottak, gruppe 5. Kabelkanaler Gang og vindfang 1. et. Ca. 11 løpemeter Diverse Kabelkanaler kan leveres som plastholdig avfall til godkjent mottak. Div. EE-avfall Hele bygget Befart og ubefart areal. Moderate mengder Diverse Lyspunkter, nødlys, brytere, kabler, kontakter, lydanlegg, sentralstøvsuger, div. mindre elenheter etc. Ramboll

24 24 (40) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 7154/7098 -IMPREGNERT TREVIRKE Trapp og terrassebord Utvendig på baksiden av bygningen Ca. 35 m 2 Vurderes. Inneholder CCA-impregnering. Sorteres ut som egen fraksjon og leveres til mottak for farlig avfall. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg , 7158, 7211, ISOLERGLASSRUTER Isolerglassruter Hele bygget Emmaboda Isonova 1986: 24 stk. Emmaboda Isonova 1987: 3 stk. EBJ 1986: 9 stk. Natre Gjøvik 2008: 1 stk. Glaspol 2003: 1 stk. 30 kg/stk. 1,17 tonn Bly, PCB, Klorparafiner og ftalater. Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at de øvrige isolerglassrutene ikke inneholder klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt. Se egne angivelser på tegningene i Vedlegg 1 hvor de ulike rutene befinner seg. Ukjent: 1 stk.

25 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 25 (40) 5. SAMMENDRAG, ROMLOGG Plassering Overflater EE-avfall Tekniske installasjoner Bygg Et. Rom Areal Vegg Gulv Vaskelist Himling Armaturer lysstoffrør El- og styringsskap Annet EE-avfall Asbest Kabelkanal lm Cellegummi Soil Annet [m²] [lm] [stk.] [stk.] [lm] [lm] [stk.] 1 Rom 1 21,9 Huntonit/presset trefiberplater Prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 2 x panelovn 1 WC/Bad 1 4,2 Prøve 2 Veggplater med våtromstapet Blått våtromsbelegg (ftalatholdig) - Huntonit Bod 1 8,5 Huntonit/presset trefiberplater Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 1 Kontor 1 12,4 Gipsplater Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit og skråtak av gips x røykvarsler 1 x panelovn 1 Rom 2 22 Huntonit/presset trefiberplater Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x panelovn 1 x røykvarsler 1 WC/Bad 2 5,3 Tilsvarende prøve 2 Veggplater med våtromstapet Blått våtromsbelegg (ftalatholdig) - Huntonit Vaskerom 7,7 Tilsvarende prøve 2 Veggplater med våtromstapet Ftalatholdig gulvbelegg - Huntonit x varmtvannsbereder 1 x røykvarsler 1 Vindfang 25 Trepanel og huntonit Prøve 3 - Parkettimitasjon med spon under - Huntonit x panelovn Brannskap 1 x røykvarsler 3,6 1 Kjøkken 18,8 Huntonit og stripe med fliser Tilsvarende prøve 3 - Parkettimitasjon med spon under - Huntonit Hvitevarer 1 x røykvarsler 1 x panelovn Ramboll

26 26 (40) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1 Matbod 5,9 Huntonit (sponplater) Tilsvarende prøve 3 - Parkettimitasjon med spon under - Huntonit Hvitevarer 1 x røykvarsler 1 Tv-stue 37,9 Trepanel Tilsvarende prøve 3 - Parkettimitasjon med spon under - Huntonit x røykvarsler 2 x panelovn 1 Gang 36,8 Trepanel og gips Tilsvarende prøve 3 - Parkettimitasjon med spon under - Huntonit 6 6 El-skap 2 x panelovn 2 x røykvarsler 7,2 1 WC/Bad 3 6,7 Tilsvarende prøve 2 Veggplater med våtromstapet Ftalatholdig gulvbelegg - Huntonit x panelovn 1 Bod 2 3,9 Huntonit Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 1 Bod 3 3,9 Huntonit Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 1 Bod 4 3,9 Huntonit Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 1 Overnattingskontor 12,0 Trepanel Tilsvarende prøve 3 - Parkettimitasjon med spon under - Huntonit x panelovn 1 Nattevakt soverom 6,5 Huntonit Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 1 x panelovn 1 Rom 3 22,1 Huntonit/presset trefiberplater Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 2 x panelovn 1 WC /Bad 4 4,0 Tilsvarende prøve 2 Veggplater med våtromstapet Blått våtromsbelegg (ftalatholdig) - Huntonit Rom 4 21,9 Huntonit/presset trefiberplater Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 2 x panelovn Ikke tilgjengelig for befaring

27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 27 (40) 1 WC/Bad 5 4,2 Tilsvarende prøve 2 Veggplater med våtromstapet Blått våtromsbelegg (ftalatholdig) - Huntonit Ikke tilgjengelig for befaring 1 Rom 5 21,9 Huntonit/presset trefiberplater Tilsvarende prøve 1 - Beige gulvbelegg - Huntonit x røykvarsler 2 x panelovn Ikke tilgjengelig for befaring 1 WC/Bad 6 4,2 Tilsvarende prøve 2 Veggplater med våtromstapet Blått våtromsbelegg (ftalatholdig) - Huntonit Ikke tilgjengelig for befaring U Garasje 1 26,7 Tilsvarende prøve 5 - Hvitpusset leca-blokker Tilsvarende prøve 4 - Betongdekke - Gips Store mengder hensatt skrot Standard garasjeport med trevirke og mineraler U Garasje 2 57,8 Tilsvarende prøve 5 - Hvitpusset leca-blokker Tilsvarende prøve 4 - Betongdekke - Gips x sentralstøvsuger Store mengder hensatt skrot Standard garasjeport med trevirke og mineraler Ramboll

28 28 (40) VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER

29 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 29 (40) VEDLEGG 1: TEGNINGER Miljøkartlegging Plantegning Vinduer 1.ET. TEGNFORKLARING Glassprodusent og år Fargekoder på tekst angir: PCB KLORPARAFINER FTALATER Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Levrestien 12 Oppdragsnr: A Dokumentansvarlig: MOKV Tegningsgrunnlag fra Bærum Kommune Utarbeidet av: MOKV Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

30 30 (40) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging Plantegning 1.ET. TEGNFORKLARING X PRØVESTED ASBEST PCB FTALATER ANNET (EE-avfall, tungmetaller, olje, etc) C Cellegummi Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Levrestien 12 Oppdragsnr: A Dokumentansvarlig: MOKV Dokumentansvarlig: MOKV Tegningsgrunnlag fra Bærum Kommune Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK

31 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 31 (40) Miljøkartlegging Plantegning U.ET. TEGNFORKLARING X PRØVESTED ASBEST PCB FTALATER ANNET (EE-avfall, tungmetaller, olje, etc) C Cellegummi Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Levrestien 12 Oppdragsnr: A Dokumentansvarlig: MOKV Dokumentansvarlig: MOKV Tegningsgrunnlag fra Bærum Kommune Målestokk: IKKE I MÅLESTOKK Ramboll

32 32 (40) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

33 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER Her beskrives hvilke helse- og miljøfarlige stoffer man normalt vil finne i bygg ved riving og ombygging, og hvilke materialer og komponenter de finnes i. Listen er ikke uttømmende. Asbest Asbest er en fellesbetegnelse på flere fibrøse silikatmaterialer som har krystallisert på en slik måte at de danner lange tynne, bøyelige og fremfor alt sterke og bestandige fibrer. Asbest ble brukt i bygningsmaterialer produsert før 1980, spesielt for bygg oppført i perioden Etter 1980 ble asbest forbudt i Norge ved Asbestforskriften. Asbest ble bl.a. brukt i materialer for å hindre brann. Asbest er kreftfremkallende og skal saneres av godkjent foretak. Disse sørger for godkjent saneringsmetode, pakking og innlevering. Bruksområder: Isolasjon i rørbend, -ender og papp innerst mot røret Eternittplater; tak- og vegg-plater og innkassinger (ventilasjonskanaler), utvendig og innvendig Innvendige tak- og veggplater, perforerte plater, innkassing av kanaler etc. Pakninger i teknisk utstyr, heisbånd, ovner, gjennomføringer i dekke Maling, evt. belegg under maling, på korrugerte stålplater Vinylfliser og lim/avretningsmasse under belegget Asbestpapp i skillevegger Avfallsstoffnummer: 7250 Grense for farlig avfall: Påvist asbest PCB PCB (Polyklorerte bifenyler) er en gruppe kjemiske forbindelser med egenskaper som lav brennbarhet og ledningsevne og høy kjemisk og termisk stabilitet. Dette førte til at PCB tidligere hadde et stort anvendelsesområde særlig i elektriske produkter og bygningsartikler. PCB ble forbudt ved lov i Norge i 1979, og brukes ikke lenger i nye produkter. I dag reguleres PCB av produktforskriften. Bruk av PCB var særlig utbredt i PCB-holdige komponenter i elektrisk og elektronisk avfall skal ved riving bli sittende i produktet, og vil bli tatt hånd om av mottaket. PCB i en konsentrasjon over 50 mg/kg i puss, maling og fugemasse er klassifisert som farlig avfall. I jord, evt. ved gjenbruk av rivemasser skal ikke konsentrasjonen overstige 0,01mg/kg iht. normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2. Massene som har et innhold av PCB mellom 0,01-50mg/kg klassifiseres som forurensede, og skal vurderes spesielt ved hvert tilfelle. PCB kan smitte til omkringliggende materialer, f.eks. fra isolerglassruter. Da må både isolerglassruten, karmen og en del av for eksempel betongen rundt fjernes og behandles som PCB-holdig. Bruksområder: Isolerglassruter (norskprodusert , utenlandske frem til 1980) Kondensatorer i lysrørarmaturer ( ): PCB-holdige kondensatorer er i dag forbudt å ha i bygg. Fugemasser ( ), særlig elastisk fugemasse brukt mellom betongelementer Puss, betong og reparasjonsmørtler ( ) Maling ( ) Brytere, strømgjennomføringer, kondensatorer i teknisk utstyr i trafo og høyspentutstyr Olje i bl.a. tykke el-kabler Avfallsstoffnummer: PCB-holdig avfall: 7210 PCB-holdige isolerglassruter: 7211 Grense for farlig avfall: 50 mg/kg PCB7 Ramboll

34 34 (40) PAH Gruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Viktige kilder til utslipp av PAH er blant annet visse industriprosesser og vedfyring. PAH er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Bruksområder: Forkullet materiale f.eks. i pipe Kreosot og annen tjære Mineralolje og oljeprodukter Steinkulltjære Avfallsstoffnummer: 7051 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg PAH16 Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er en samlebetegnelse på en rekke forskjellige organiske stoffer. Felles for de omkring 75 ulike forbindelsene er at de inneholder brom som virker hemmende på utvikling av brann. Bromerte flammehemmere har vært brukt og brukes fortsatt i mange forskjellige materialer og produkter. Fem bromerte flammehemmere er oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste. Bruksområder: Cellegummi-isolasjon Tekstiler (f.eks. enkelte typer gardiner) Tepper/belegg Fugemasser forskjellige typer elektrisk og elektroniske komponenter Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av penta- og okta- BDE. Forbudet gjelder også produkter eller flammehemmende deler av produkter. Bromerte flammehemmere er farlig avfall og skal leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Avfall som inneholder følgende stoffer er definert som farlig avfall: pentabde oktabde dekabde HBCDD TBBPA Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke de bromerte flammehemmere PBB og PBDE i de fleste EE-produkter. Forbudet gjelder import, produksjon, eksport og omsetning. Avfallsstoffnummer: 7155 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg for hver av de prioriterte flammehemmerne

35 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE KFK/Ozonødeleggende stoffer KFK (klorfluorkarboner) er en gruppe stabile organiske forbindelser som har evne til å ødelegge ozonlaget. Stoffene er også kjent ved handelsnavn som Freon, Arcton og Frigen. KFK er nå forbudt i alle industrialiserte land, med unntak av bruk til kjemiske analyser. KFK er regulert gjennom produktforskriften kapittel 6. I følge forskriften er det forbudt å importere, eksportere, produsere, bruke og omsette KFK med unntak av bruk til kjemiske analyser. Det er tillatt å bruke eksisterende kuldeanlegg som inneholder KFK, men etterfylling med KFK er ikke tillatt. HKFK, eller hydroklorfluorkarboner, HKFK brukes som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. HKFK ble tatt i bruk som erstatningsstoffer for KFK fra begynnelsen av 1990-tallet, fordi HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK. Bruksområder: Gamle kjøleskap Kjøleanlegg Isvannsanlegg Skumplastisolasjon (f.eks. industriporter, sandwichselementer polyuretanskum, til tekstilrensing og avfetting etc.) Spraybokser Avfallsstoffnummer: Skumplastisolasjon: 5157 KFK-gass: 7240 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg KFK-gass Kvikksølv Kvikksølv er et grunnstoff som i naturen er sterkt bundet til sedimenter og organisk materiale. Kvikksølv kan bli omdannet til giftig metylkvikksølv som er fettløselig og tas opp av planter og dyr. Kvikksølv akkumulerer i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden. Kvikksølv er regulert gjennom flere forskrifter. Blant annet er kvikksølvholdige termometre forbudt. Det er forbud mot kvikksølv i emballasje og batterier (unntatt knappcelle batterier). Kvikksølvbrytere i biler skal tas ut før bilen vrakes. Tannleger er pålagt rensetiltak for å hindre utslipp av kvikksølvholdig amalgam til avløpet. Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke kvikksølv i de fleste EE-produkter. Bruksområder: Måleinstrumenter som blodtrykksmålere, barometre og noen termometre Lysstoffrør og sparepærer. Avfallsstoffnummer: 7081 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg Bly Bly er et giftig tungmetall og grunnstoff med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Faren for utslipp av bly til miljøet vil oftest være størst når produktene kastes. Bly er regulert gjennom flere forskrifter, blant annet gjennom produktforskriften. Bly er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke bly i de fleste EEprodukter. Bruksområder: Skjøter i soilrør Beslag rundt takgjennomføringer, piper Kappen på elektriske kabler Blybatterier og blyakkumulatorer EE-avfall Maling Avfallsstoffnummer: Blybatterier: 7092 Maling: 7051 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg Ramboll

36 36 (40) Ftalater Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Noen er reproduksjonsskadelige og miljøskadelige. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker til daglig. Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet, som kan føre til at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet. Ftalater står på både myndighetenes OBS liste og prioritetsliste. Bruksområder: Gulv- og takbelegg Vaskelister/ membraner for våtrom Fugemasser Plasthaller Presenninger Takfolie Leker Småbarnsprodukter Kosmetikk PVC-isolerte kabler Avfallsstoffnummer: 7156 Grense for farlig avfall: 5000 mg/kg DEHP 2500 mg/kg BBP 5000 mg/kg DBP Klorparafiner Klorparafiner tas lett opp i organismer og har stort potensial for bioakkumulering. Dette gjelder særlig kortkjedete klorparafiner. Stoffene er klassifisert som miljøfarlige og meget giftige for vannlevende organismer. Klorparafiner er funnet i luft, vann, vannlevende organismer, matvarer og morsmelk. Klorparafiner har først og fremst vært brukt som myknere og brannhemmere. Kortkjedete klorparafiner er forbudt i Norge og er ikke registrert brukt siden Bruksområder: Fugemasser Importerte isolasjonsmaterialer som fugeskum Maling, lim og lakk Rør og glassfiberarmert polyester Gummilister på vinduer Vinduslim i isolerglassruter PVC Avfallsstoffnummer: Klorparafinholdige isolerglassruter: 7158 Klorparafinholdig avfall: 7159 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg SCCP 2500 mg/kg MCCP Pentaklorfenoler (PCP) PCP brytes langsomt ned og opphopes i organismer. Utvikler nye farlige stoffer ved forbrenning (f.eks. dioksiner), og må derfor behandles spesielt. PCP er i tillegg kreftfremkallende og meget giftig ved innånding. Inntak av fisk som er forgiftet med pentaklorfenol er også kreftfremkallende. PCP ble tidligere brukt som treimpregneringsmiddel og beskyttelsesmiddel mot insekter fra ca til Etter norsk lov er det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette og bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer pentaklorfenol. Bruksområder: Overflater i imitert marmor, typisk i bad og kjøkken Avfallsstoffnummer: 7098 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg

37 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Ramboll

38 38 (40)

39 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Ramboll

40 40 (40)

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i 1978.

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bjugn kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-11-24 BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bjugn Høydebasseng er et bygg som er i bruk som lagringslokale

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012 Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere Isolerruter, klorparafiner og ftalater 29. mai 2012 Glass og Fasadeforeningens fagkurs Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45, Vika, Oslo Eirik Wormstrand

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN KIRKE NOTAT Oppdragsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim Oppdrag: 532509 Byåsen kirke miljøsanering av vinduer Dato: 2013-09-18 Skrevet av: Annette Elisabeth Lund MILJØSANERINGSBESKRIVELSE AV VINDUER VED BYÅSEN

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Grinda Gjenvinningsstasjon

Grinda Gjenvinningsstasjon VESAR Grinda Gjenvinningsstasjon Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 7.2.15 Oppdatert pga mottatte tegn 1 3.1.13 Miljøkartlegging NS 3424 nivå 2 Rev./ Rev./ status dato Revisjonstekst

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg

Miljøsaneringsbeskrivelse for Skarpnes skole, Gulbygg Saksbehandler Kontrollør Norsas AS Otto Nielsens veg 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski. Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø Miljøkartlegging Kaffebua Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Innføring Oslo S Rapport Ytre miljø 00 For kommentarer 2012.03.30 MMo MKv/ EW Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Ant. sider Fase: Detaljplan

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign.

Sørum sykehjem. Planforum Arkitekter AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse. Heggelia 3, 1921 Sørumsand. Tiltakshaver Sign. Planforum Arkitekter AS Sørum sykehjem Heggelia 3, 1921 Sørumsand Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 2 3.11.9 Sjekket plater bak stålplater på fasade 1 3.1.9 Miljøkartlegging NS 3424

Detaljer

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Proffe råd om byggavfall. Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter. og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Konstruksjonsbeskrivelse... 5 1.4.1 1967-bygget... 5 1.4.2 Brakkene... 6 1.4.3 1976-Bygget...

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Miljøkartleggingsrapport

Miljøkartleggingsrapport Miljøkartleggingsrapport Nordseterveien 222, gnr./bnr. 49/14. Prosjekt: Fv. 311 Ersgaard-Sjøsetervegen Lillehammer kommune 1 Miljøkartleggingsrapport Oppdragsgiver: Utført av: Statens vegvesen, vegavdeling

Detaljer

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole

Miljøsaneringsrapport. Valheim skole Miljøsaneringsrapport Valheim skole 1 Oppdragsgiver Stema Rådgiving AS. Organisasjonsnummer 983 794 971 Adresse Pb 1. 2030 Nannestad Kontaktperson Magnar Rusten. Tel /epost 90 57 62 10. mr@stema-r.no Oppdrags

Detaljer

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse:

1/13. Adresse: Postnr.: Poststed: Mobil: Bergen kommunale bygg Navn: Adresse: 1/13 RAPPORTER Miljøkartlegging Oppdragsnr.: 122690 Dok.nr.: Bergen/ Rapport pr.: 25.4.2012 Oppdragsnavn: Skansedammen Parkeringsanlegg Utført av: Jarle Svanæs og Helge Haugland Distribusjon: Oppdragsgiver

Detaljer

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård

Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Miljøkartlegging kloakkanlegg Botngård Kartleggingen er utført av Idar Rønne AS ved Morten Jenssen Kartleggingen ble gjennomført den 19. april 2011 Kartleggingsobjektet er kloakkrenseanlegg Botngård. Det

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Garlivegen. Fv 264. Gnr: 26. Bnr: 65. Fagernes. 0542 Nord-Aurdal kommune

Garlivegen. Fv 264. Gnr: 26. Bnr: 65. Fagernes. 0542 Nord-Aurdal kommune Miljøkartleggingsrapport Garlivegen Fv 264 Gnr: 26. Bnr: 65. Fagernes 0542 Nord-Aurdal kommune 1 Miljøkartleggingsrapport Oppdragsgiver: Utført av: Statens vegvesen, vegavdeling Oppland v/vidar Øfstaas

Detaljer

Proffe råd om byggavfall

Proffe råd om byggavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Oppdragsparter... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Eiendomsbeskrivelse... 4 1.4 Bygningsbeskrivelse... 5 1.5 Prosjektutforming... 7 1.6 Forutsetninger... 7 2. Metode for

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Sammendrag og konklusjon

Sammendrag og konklusjon Flesland RA Miljøkartlegging Rivingsarbeider Sammendrag og konklusjon Arbeidet omfatter riving av betongkonstruksjoner, ventilasjonsanlegg og utstyr brukt til mekanisk rensing av kloakk. Utstyr i renseanlegget

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall. Transport Isolerglassrutene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker. Pass på at de står støtt. Knuste isolerglassruter bør fraktes i lukket beholder. SKIFTE VINDU? Levering Isolerglass

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Sørum kommune Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato: 9. april 2010 Tittel: Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse GYMNASBYGGET Trolladalen 28, GBNR 13/113 - SOGNDAL 2015-07-10 J01 2015-07-10 For bruk SR MNHEG SR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Gjerderudvegen 10 Miljøsaneringsbeskrivelse 04.07.2013. Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810 015 MVA DATO 04.07.2013

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

KRAV TIL GRAVEARBEIDE

KRAV TIL GRAVEARBEIDE KRAV TIL GRAVEARBEIDE 1. Generelt Før det settes i gang arbeider etc. innenfor et flyplassområde, skal arbeidet meldes til lufthavnsjefen, eller prosjektleder/byggeleder som har fått ansvaret for å koordinere

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014

Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Miljøkartlegging - Slik skal det gjøres! Steinar Amlo, Norconsult Avfallsdagene 2014, Oslo, 26. februar 2014 Om Norconsult Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgiver rettet mot

Detaljer

Referat fra fagtreff i Forum for Miljøkartlegging, Oslo 27.01.15

Referat fra fagtreff i Forum for Miljøkartlegging, Oslo 27.01.15 Innhold: (Ctrl+klikk for å hoppe) Analysemetoder for betongprøver Trevirke med overflate som defineres som farlig avfall Avfallstoffnummer for isolerglassvinduer med andre forurensninger enn PCB HMS-instruks

Detaljer

RAPPORT. Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse ENGEVOLD GÅRD 7.10.2014. Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke

RAPPORT. Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse ENGEVOLD GÅRD 7.10.2014. Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke RAPPORT Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse Sendt til: Trysilhus Nordøst AS v/ Cecilie Bakke Rapport nummer: 14509130135-2 Rapportnavn: Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse Engevold

Detaljer

Erfaringer med tilsyn

Erfaringer med tilsyn Forurensningskonferansen 2014 Erfaringer med tilsyn FM Vest-Agder Solvår Reiten 22. januar 2014 Innhold i presentasjonen Hvorfor tilsyn? Miljøgifter Hva sjekkes? Funn Konklusjon Tilsyn hvorfor? Regelverket

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 30, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Årfallvegen 3, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 16.4.16 Miljøkartleggingsrapport Årfallvegen 3 Side 2 av 17 Inderøy kommune

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

MINIMUM 60% Husk: Legg sorteringshåndboka. på arbeidsjakken. Hilsen Retura. Slik sorterer du avfallet ditt ET MILJØ I BALANSE.

MINIMUM 60% Husk: Legg sorteringshåndboka. på arbeidsjakken. Hilsen Retura. Slik sorterer du avfallet ditt ET MILJØ I BALANSE. Skriv ditt sorteringsmål her: MINIMUM 60% Husk: Legg sorteringshåndboka i lomma på arbeidsjakken Hilsen Retura Slik sorterer du avfallet ditt Utgave 2016 ET MILJØ I BALANSE 2 INNHOLD Bygg- og anleggsavfall...

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort

Miljøsaneringsbeskrivelse for tre anlegg ved Malangen kystfort Norsas AS Grenseveien 88 PB 5412 Etterstad N-0605 Oslo Tlf.: (+ 47) 40 61 82 00 http://www.norsas.no Foretaksregisteret: NO 948 287 129 MVA Et selskap Et selskap i COWI AS Forsvarsbygg Skifte Eiendom Miljøsaneringsbeskrivelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal

Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Rapport Oppdrag: Planlagt utbygning på Nedre Malmø, Mandal Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Miljøkartlegging sbeskrivelse Halse Eiendom AS Dato: 11. november 2008 Oppdrag / Rapportnr. 311727-3 Tilgjengelighet

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Miljøkartlegging Riskahallen

Miljøkartlegging Riskahallen RAPPORT Riskahallen OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE DATO / REVISJON: 27. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 217858 1 RIM RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Sellanrå Skole Miljøsanering og riving

Sellanrå Skole Miljøsanering og riving Sellanrå Skole Miljøsanering og riving Konkurransegrunnlag Vedlegg A1 Miljøsaneringsbeskrivelse Prosjektnummer: 3-00117 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-04-18 Utarbeidet av: Tone Rangnes

Detaljer

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Hvorfor fokus på foruenset jord

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levanger stasjon. Riving av godshus. Miljøsanering og føringer for riving.

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levanger stasjon. Riving av godshus. Miljøsanering og føringer for riving. Levanger stasjon. Riving av godshus. Miljøsanering og føringer for riving. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Lov- og regelverk... 4 1.3 Helse- og miljøskadelige stoffer... 5

Detaljer

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse:

HELSE BERGEN Att: Geir Pedersen Haukeland Universitessykehus Jonas Lies vei 68 5021 BERGEN 27428 11 + 2 + 3 Rapport referanse: Kunde: Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Forskningsvn. 1 Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT

Detaljer