Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

2 SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i Kjelleren har parkering og bilheis. Tekniske rom ligger i 8. etasje og kjeller. 1. etasje har hatt butikker mot Kongens gate og utested/bar mot Nedre slottsgate. Bygget skal totalrehabiliteres og strippes ned til betongen samt at alle vinduer skal byttes ut. Taket skal også byttes ut. Fasader mot Kongens gate/nedre slottsgate skal beholdes samt noen nyere tekniske installasjoner, blant annet et nyere kjølemedium på tak. Ellers skal rør, kanalnett og installasjoner byttes ut. Av konstruktive elementer er det dekket i bakgården, bilheisen samt noen vegger ifm. med heisen som skal rives. Byggets fotavtrykk er på ca. 920m 2. Denne rapporten er utarbeidet etter s prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. Fase 1 er Grunnlagsgjennomgang og fase 2 er Visuell befaring og materialprøver. Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse- og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan- og fasadetegning av bygget. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold. I Kongens gate 9 ble det påvist forekomster av: Tungmetaller: Blyskjøter i soilrør Bromerte flammehemmere: Cellegummi Ftalater: Gulvbelegg Pentaklorfenol: Marmorisert baderomspanel EE-avfall: Diverse elektriske og elektroniske komponenter Olje: Takpapp og hydraulikkolje KFK/Ozonødeleggende stoffer: Kjøleromspanel, skumplast og kjølemaskiner Isolerglassruter

3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3 (51) KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Kongens gate 9 Dokument nr.: 001 Filnavn: N-rap-001-Miljøsaneringsbeskrivelse Kongens gate 9 Revisjon 00 A B Dato Utarbeidet av Geir Terkelsen Kontrollert av Steffen Røgeberg Godkjent av Geir Terkelsen Beskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder A B Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Befaring, tid og sted Oppdragsgiver og involverte parter Underlagsdokumenter Registreringsomfang og nivå Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Vurderinger Prøvetaking Begrensninger Ansvar REGISTRERTE FOREKOMSTER ASBEST PCB TUNGMETALLER BROMERTE FLAMMEHEMMERE FTALATER EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL PENTAKLORFENOL (PCP) OLJE KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER ISOLERGLASSRUTER KONKLUSJON SAMMENDRAG, TABELL VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER

5 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 5 (51) 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer i Kongens gate 9, i forbindelse med forestående rehabilitering. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene i Tek10 kapittel 9-7. Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIFs veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). 1.2 Befaring, tid og sted Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring mars og 17. mars Befaringen ble utført av ved miljørådgiver/ingeniør Geir Terkelsen. Delvis med på befaring var Ann Kristin Engen fra Peab AS. 1.3 Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er Peab AS. Firma Postadresse Telefon/ E-post PEAB v/ Ann Kristin Engen Postboks 143, 1325 Lysaker Tlf: E-Post: Rapporten er utført av v/geir Terkelsen. Firma Postadresse Telefon/ E-post v/geir Terkelsen Eurofins Norsk Miljøanalyse AS (leverandør av laboratorieanalyser) Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo Møllebakken Moss Tlf: E-post: Tlf: E-post: Ramboll

6 6 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.4 Underlagsdokumenter Plantegninger Informasjon fra Ann Kristin Engen (Peab AS) og Tore Eriksen på drift. 1.5 Registreringsomfang og nivå Denne rapporten er utarbeidet etter s prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. I fase 1 Grunnlagsgjennomgang gjennomgås tegninger og opplysninger om bygget og sannsynlige prøvepunkter vurderes. I fase 2 Visuell befaring og materialprøver gjennomføres en befaring med visuell kontroll inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Disse er tatt med små destruktive inngrep med kniv, hammer, skrujern etc. Dersom det ikke er mulig å ta materialprøver på denne måten (f.eks. hvis materialet er for hardt eller er utilgjengelig), anbefales videre kartlegging/prøvetaking. Kartleggingen setter fokus på: Asbest PCB f.eks. i isolerglass, lysarmaturer, betong, maling og fugemasser Ftalater i vinylbelegg Elektrisk og elektronisk avfall Klorparafiner Andre skadelige stoffer som olje, KFK-gasser, bromerte flammehemmere, bly, kvikksølv etc. Hvis analyseresultatene eller andre hendelser gjør videre kartlegging nødvendig, vil vi anbefale at det gjennomføres en fase 3: Miljøkartlegging; Utvidede materialprøver av spesielle forekomster. Videre utredning/kartlegging kan være anbefalt hvis: Materialet var utilgjengelig (f.eks. for høyt) Materialets tilstand ikke gjorde prøvetaking mulig (f.eks. for hardt) Analyseresultatene krever videre utredning Saneringsmetode krever videre utredning Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivingen, skal dette behandles etter retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer.

7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 7 (51) 1.6 Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Beliggenhet: Kongens gate 9 Gårds- og bruksnummer: 207/140 Byggeår: 1978 Rehabiliteringsår: Bygget er i hovedsak ikke rehabilitert siden byggeår. Funksjon og areal: Eiendommen er frem til i dag brukt til kontorer samt butikk og utested/bar i 1. etasje. Byggets fotavtrykk er på ca. 920m 2. Oversiktskart: Figur 1: Oversiktskart over bygningsmassen Ramboll

8 8 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Figur 2: Dekke og tak i bakgård skal rives, samt bilheis og noen vegger ifm. heisen Bygningsmessige tiltak: Bygget skal totalrehabiliteres, strippes ned til betongen samt at alle vinduer skal byttes ut. Taket skal også byttes ut. Fasader mot Kongens gate/nedre slottsgate skal beholdes samt noen nyere tekniske installasjoner, blant annet et nyere kjølemedium på tak. Ellers skal rør, kanalnett og installasjoner byttes ut. Av konstruktive elementer er det dekket i bakgården, bilheisen samt noen vegger ifm. med heisen som skal rives. Beskrivelse av eksisterende bygningsmasse: Bæresystem Betong. Skal i hovedsak beholdes. Yttervegger Betong med metallprofiler og metallplater på utsiden. Det er stort sett påforet mineralull, plastfolie og gips med malt strie på innsiden. Fasadene mot Kongens gate og Nedre slottsgate er planlagt beholdt. Vinduer I hovedsak isolerglass av typen Drammen fra Noe nyere isolerglass eller enkeltglass i 1. etasje. Yttertak Yttertakene er flate tak med tekking av granulert asfaltpapp. Takkonstruksjonens øvrige oppbygging er ukjent. Det er antatt at det ligger harde isolasjonsplater under tekkingen. Innvendige vegger Innvendige vegger er stort sett malt strie på gips. Stenderverk av tre eller stålprofiler.

9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 9 (51) Gulvbelegg Kontorfløyene har i hovedsak parkett med en del linoleum under. Terazzo i vestibyler/trapp og ellers noe banebelegg. Himlinger Bygget har stort sett nedsenket systemhimling med mineralullplater eller er uten himling. 1.7 Vurderinger Asbest Vi er ikke kjent med om det tidligere er gjennomført en asbestkartlegging av bygget. Vi sjekket alle typer rør i bygget. Noen hadde plastkapper med isopor, skumgummi eller mineralull, mens noen hadde cellegummi surret med gasbind. Vi registrerte ikke noen rør med asbestpapp innerst. Vi fant ikke eldre branndører, vinylfliser, vindsperrer, eternittkanaler eller platekledning inne som vi mistenker kan inneholde asbest. Tettemasse i gjennomføringer som vi har registrert er av nyere dato og mistenkes heller ikke å inneholde asbest. Vi fant en type tettemasse på endestykker i ventilasjonsrom i 8. etasje som vi prøvetok for asbest. Analyse av tettemassen viser ikke innhold av asbest. Bremsebånd med asbest kan muligens finnes i heismaskinrommet i 8. etasje. Utover dette har vi ikke noen særskilt grunn til å anta at det finnes asbest i bygget. Vinduer I hovedsak er vinduer av type Drammen -78. I 1. etasje har vi funnet 4 doble isolerglass av type Bøckmann -82, 8 nyere isolerglass og enkeltglass. Det er på bakgrunn av produsent og produksjonsårstall ikke mistanke om innhold av PCB i disse vinduene. Det er iht. Klima- og forurensningsdirektoratet 1 mistanke om innhold av klorparafiner i lim og tetningslister i isolerglass laget fra midten av 1970-tallet og fram til rundt Klorparafiner er en miljøgift og kasserte ruter med mer enn 0,25 prosent klorparafiner er farlig avfall som skal leveres godkjent mottak for miljømessig forsvarlig behandling. Dette er ikke mulig å avdekke på en miljøkartlegging og dette bør analyseres av entreprenør når rehabiliteringen av bygget starter. Betong Vi har grunn til å tro at bygget er oppført i et byggetrinn og vi anser derfor prøve 5 med betong som representativ for all betong som rives. Pulverapparater Da pulverapparater står med gass under trykk, skal disse leveres til godkjent mottak for farlig avfall, selv om ikke pulveret i seg selv er farlig avfall. Det var i alt 25 pulverapparater i bygget. Pulverapparater, panelovner og lysarmaturer mm. er ikke tegnet inn på Vedlegg 1:TEGNINGER av plasshensyn. 1 Ramboll

10 10 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.8 Prøvetaking Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvetatte objektene. Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. Usikkerheten varierer innenfor intervallet % avhengig av analyseparameter, metode og prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelsen baserer seg på det faktiske resultatet som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se vedlagte analyserapporter. 1.9 Begrensninger Denne rapporten tar kun for seg miljøkartlegging av de berørte deler av bygningsmassen. Rom som var avlåst under miljøkartleggingen, er ikke en del av denne rapporten Ansvar har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket, f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlige, påviste helse- og miljøfarlige stoffer og håndtering av denne. påtar seg ikke ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse- og miljøfarlige stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra.

11 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 11 (51) 2. REGISTRERTE FOREKOMSTER I dette kapittelet omtales materialer og komponenter som er påvist eller prøvetatt. De registrerte forekomstene er i henhold til NS 9431 Klassifikasjon av avfall. 2.1 ASBEST Tettemasse Vi fant en type tettemasse på endestykker i ventilasjonsrom i 8. etasje som vi prøvetok for asbest. Analyse av tettemassen viser ikke innhold av asbest. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 1 Tettemasse på endestykke (rør) Ventilasjonsrom i 8. etg. (Se vedlegg 3: Analyseresultater, vedlegg 1: Tegninger) Inneholder ikke asbest Bilde 1: Prøve 1 med tettemasse inneholder ikke asbest. Vi antar at bremsebånd med asbest kan finnes i heismaskinrommet i 8. etasje Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Dersom det avdekkes asbest eller asbestholdige materialer, skal dette fjernes i henhold til asbestforskriften før annet rivingsarbeid påbegynnes. Dette gjelder ikke dersom det medfører mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes før annet rivingsarbeid påbegynnes. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer Ramboll

12 12 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.2 PCB Betong Det ble tatt prøve av betong i bygget, i dekket over 1. etg som skal rives. Prøven ble også analysert for tungmetaller, se kapittel 2.3. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 5 Betong Dekke over 1. etg. (Se vedlegg 3: Analyseresultater, vedlegg 1: Tegninger) PCB-innhold over gjeldende grenseverdier ikke påvist Hvis innholdet av PCB-7 er 50 mg/kg eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da deklareres og leveres som farlig avfall 2. Det er ikke påvist betong som inneholder PCB over grensen for farlig avfall. Avfall med konsentrasjon av PCB-7 under 50 mg/kg og over 1 mg/kg betegnes lett forurenset kan leveres på ordinært deponi, med mindre det dreier seg om treverk eller annet nedbrytbart avfall. Betong, maling og puss med konsentrasjon av PCB under 1 mg/kilo kan leveres på deponi for inert avfall 3. Materialer som inneholder konsentrasjoner av PCB under 0,01 mg/kg er regnet som rene masser. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Betong Betongen betraktes som rene masser. 2 Avfallsforskriftens kap.11, vedlegg 3 del B angir grensen for farlig avfall til 50 mg/kg PCB-7. 3 KLIF Klima- og forurensningsdirektoratet

13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 13 (51) 2.3 TUNGMETALLER På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 4 Prøve 5 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 10 Prøve 11 Linoleum (under parkett) 4. etg, kontorfløy mot Nedre slottsgate Betong Dekke over 1. etg. Teppe 2. etg, rom mot Nedre slottsgate Linoleum 1. etg, butikk mot Kongens gate Linoleum 5. etg, kontorfløy mot Nedre slottsgate Linoleum 5. etg, kontorfløy mot Nedre slottsgate Sink (Zn): 2300 mg/kg Ingen tungmetaller over gjeldende grenseverdier Kadmium (Cd): 14 mg/kg Sink (Zn): 3300 mg/kg Bly (Pb): 87 mg/kg Sink (Zn): 2900 mg/kg Bly (Pb): 100 mg/kg Sink (Zn): 2800 mg/kg Prøve 12 Linoleum (under parkett) 6. etg, kontorfløy mot Kongens gate (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Sink (Zn): 3000 mg/kg Det skilles mellom farlig avfall 4 og avfall med tungmetallinnhold over normverdi for forurenset grunn 5. Stoffer som er regnet som farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for den gjeldende farligavfallsfraksjonen. Dersom maling inneholder tungmetaller over normverdien skal ikke betongkonstruksjoner som inneholder denne type maling benyttes som fyllmasser med mindre det vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. I tabellen under vises en sammenstilling av grenseverdier for tungmetaller. Symbol Navn Grenseverdi Farlig avfall (mg/kg)! Normverdi (mg/kg) Anvendelse As Arsen Arsen ble mye benyttet i fargepigmenter. Pb Bly Cd Kadmium ,5 Brukes som fargestoff i keramikk og som pigment i maling. Gir røde, oransje og gule pigmenter til innfarging av maling og lakk (f.eks. maling som må tåle varme). Videre brukes kadmium som stabilisator i PVC (f.eks. kunststoffvinduer) Forurensningsforskriftens kapittel 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

14 14 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Cu Kobber Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Cr Krom Krom (3): Krom (6): 1000 Krom (3): 50 (tot) Krom (6): 2 Hg Kvikksølv Ni Nikkel Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Kan være benyttet i maling som insektdrepende middel. Brukes til overflatebehandling av andre metaller. Zn Sink I maling er sinkoksid brukt som hvitt pigment. Bilde 2: Prøve 4 Linoleum under parkett inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over grenseverdien for følsomt arealbruk. Bilde 3: Prøve 5 betong er tatt i dekke over 1. etg. Prøven ansees som representativ for all betong som skal rives og inneholder tungmetaller under grenseverdien for følsomt arealbruk. Bilde 4: Prøve 7 Teppe inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over grenseverdien for følsomt arealbruk. Bilde 5: Prøve 8 Linoleum inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over grenseverdien for følsomt arealbruk.

15 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 15 (51) Bilde 6: Prøve 10 Linoleum inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over grenseverdien for følsomt arealbruk. Bilde 7: Prøve 11 Linoleum inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over grenseverdien for følsomt arealbruk. Bilde 8: Prøve 12 Linoleum (under parkett) inneholder tungmetaller under grensen for farlig avfall, men over grenseverdien for følsomt arealbruk. Bilde 9: Soilrør i berederrom i kjeller. Generelt liten utbredelse av soilrør i bygget. Det kan finnes skjulte blyskjøter i muffer på soilrør. Soilrør med blyskjøter Det ble påvist eldre soilrør i bygget. Disse soilrørene inneholder bly i skjøtene. Det kan også være skjulte soilrørskjøter i bygget. (Se Vedlegg 1: Tegninger) Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Soilrør med blyskjøter Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Resten av støpejernsrøret leveres godkjent mottak, ev. skraphandler. Det vil være sannsynlig å finne skjulte soilrørskjøter i bygget. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Linoleum/teppe Linoleumen/teppet som er prøvetatt inneholder ikke tungmetaller over grensen for farlig avfall. Selv om linoleumen/teppet inneholder tungmetaller over grenseverdien for følsomt arealbruk, går stive gulvbelegg generelt som «brennbart etter sortering» i Oslo kommune. Rune Bergly i Norsk Gjenvinning bekrefter at lettere forurenset gulvbelegg går som vanlig brennbart avfall. Leveres godkjent mottak som vanlig brennbart avfall. Betong Betongen betraktes som rene masser. Ramboll

16 16 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.4 BROMERTE FLAMMEHEMMERE Bromerte flammehemmere er regnet som farlig avfall når (HBCDD, penta-bde, okta-bde, deka-bde og TBBPA) overstiger 0,25 % (2500 mg/kg (PPM)) for hvert enkelt stoff. Teppe Et grønt teppe (teppeflis) ble prøvetatt for bromerte flammehemmere. Prøven viste ikke innhold av bromerte flammehemmere over grensen til farlig avfall. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 7 Teppe 2. etg, rom mot Nedre slottsgate Ikke påvist bromerte flammehemmere over grensen til farlig avfall (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Cellegummi Det ble registrert rørisolasjon av cellegummi mange steder i bygget. Disse kan være tilsatt bromerte flammehemmere for å forhindre rask spredning av brann. Da det er vanskelig å skille ulike typer cellegummi fra hverandre er all cellegummi angitt som farlig avfall og er ikke prøvetatt. Ekspandert polystyren (EPS) Det antas at det kan ligge harde isolasjonsplater i taket. Dette er kun en antagelse da vi ikke har mulighet for å åpne konstruksjoner for å kontrollere dette. EPS kan være tilsatt bromerte flammehemmere. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Cellegummi/EPS Cellegummi/EPS rives på vanlig måte, sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av cellegummi/eps benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7155 EAL-kode: * Andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer Teppe Teppe (prøve 7) saneres iht. kapittel 2.3, dvs. leveres godkjent mottak som vanlig brennbart avfall.

17 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 17 (51) 2.5 FTALATER Gulvbelegg Det ble tatt prøver av ulike typer vinylbelegg i bygget. Halvparten av prøvene viste innhold av ftalater. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 2 Prøve 3 Prøve 6 Prøve 9 Gulvbelegg (gul) 7. etg, korridor Gulvbelegg (grønt) 6. etg, dametoalett Gulvbelegg (lyst brunt/grått) 3.etg, kontorfløy mot Nedre Slottsgate Gulvbelegg (rødt) Kjeller mot Kongens gate Ikke påvist ftalater over grensen til farlig avfall Ikke påvist ftalater over grensen til farlig avfall mg/kg (10 %) Dietylheksylftalat (DEHP) mg/kg (0,46 %) Butylbensylftalat (BBP) mg/kg (1,1 %) Dietylheksylftalat (DEHP) (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Materialer regnes som farlig avfall dersom innholdet av Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) eller DBP er mer enn 0,5 prosent (5000 mg/kg) eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent (2500 mg/kg) 6. Når det gjelder ftalatene DIDP og DINP er det, på grunnlag av dagens dokumentasjon, ikke påvist effekter som tilsier at stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Alle vaskelister langs vegger inneholder erfaringsmessig også ftalater over grensen for farlig avfall. Bilde 10: Prøve 2, gult banebelegg viste ikke innhold av ftalater over grensen til farlig avfall. Bilde 11: Prøve 3, grønt banebelegg viste ikke innhold av ftalater over grensen til farlig avfall aspx Ramboll

18 18 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 12: Prøve 6, lyst brunt/grått banebelegg viser innhold av ftalater over grensen til farlig avfall. Bilde 13: Prøve 9, rødt banebelegg viser innhold av ftalater over grensen til farlig avfall. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt spesifisert gulvbelegg og alle vaskelister, som inneholder ftalater, må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

19 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 19 (51) 2.6 EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL Det ble påvist en rekke forskjellige typer EE-avfall i bygget, bl.a.: - Lysarmaturer, lysrør, sparepærer, halogenpærer - Div. elektronisk avfall som f.eks. kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, portåpnere etc. - Kjølemedium - Luft-til-luft varmepumper - Parabol, antenner - Heismaskin - Hydraulisk pumpe for bilheis - Avtrekksvifter - Base-stasjoner - Varmtvannsberedere - Hvitevarer - Kompressorer - El-skap og tavler - Nødventilasjon og ventilasjonsanlegg - Brannvarslingsanlegg, røykdetektorer - Innbruddsalarmer - Lydutstyr - Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av EE-avfall, type, mengde og plassering. (se Vedlegg 1: Tegninger) EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc., og skal behandles forskriftsmessig. Bilde 14: Kjølemedium på nedre tak Bilde 15: Innedel til luft-til-luft varmepumpe Bilde 16: Base-stasjon med XPS-plater, øverste tak Bilde 17: Avtrekksvifte på øverste tak, 4. etg Ramboll

20 20 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Bilde 18: Heismaskin, 8. etg Bilde 19: Parabol, tak i 8. etg Bilde 20: Hydraulisk pumpe for bilheis, kjeller Bilde 21: Tavlerom, kjeller Bilde 22: Mye hensatte hvitevarer i bygget. Bildet er fra kjeller på bar/utested. Bilde 23: Mye hensatte hvitevarer i kjeller, under butikk. Bilde 24: Varmtvannsberedere i kjeller Bilde 25: Kompressor i kjølerom med øltanker på bar/utested i 1. etg

21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 21 (51) Bilde 27: Innbruddsalarm i 1. etg Bilde 26: Nødventilasjon i kjeller Bilde 28: Fiberoptisk kabel i tavlerom i kjeller antas gjenbrukt Bilde 29: Hensatt lydutstyr i 2. etg. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak. Alle lysarmaturer leveres til godkjent EE-avfallsmottak. Lysarmaturene kan inneholde en PCB-holdig kondensator. Kondensatoren skal ikke fjernes fra armaturet. EE-avfallsmottaket vil ta hånd om kondensatoren og behandle den forskriftsmessig. Lysarmaturer og lysrør/lyspærer legges separat i hver sin kasse. Lysrør inneholder kvikksølv, og skal ikke knuses. Ramboll

22 22 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE RENAS har definert 5 grupper for innlevering næringselektro og 4 grupper for innlevering av forbrukerelektro: Næringselektro: Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som ikke er rette. Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, etc. Forbrukerelektro: Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PCer og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer etc.

23 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 23 (51) 2.7 PENTAKLORFENOL (PCP) Det ble avdekket bruk av marmoriserte veggplater på toaletter i kjeller, 2. og 3. etg. Denne typen plater kan inneholde pentaklorfenol (se Vedlegg 1: Tegninger). Bilde 31: Marmorisert baderomspanel, 3. etg Bilde 30: Marmorisert baderomspanel, kjeller. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Rives på vanlig måte og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Utvikler nye farlige stoffer ved forbrenning, så avfallsmottak må informeres om at disse inneholder pentaklorfenol (PCP). Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7098 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer Ramboll

24 24 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.8 OLJE Takpapp og vindtettingspapp, samt svart tjæreaktig lim under gulvbelegg inneholder ofte høye konsentrasjoner av olje (THC). THC er total mengde hydrokarboner, dvs. summen av ulike oljeforbindelser. Grensen for farlig avfall for THC er mg/kg. Normverdi for THC for forurenset grunn er 100 mg/kg. Erfaringsmessig inneholder takpapp ofte THC rundt eller over grensen til farlig avfall. Takpapp består av organisk materiale og det er forbud mot å lagre nedbrytbart avfall på deponier. I Oslo går takpapp til forbrenning. Skal gå i fraksjonen «brennbart etter sortering» ref. Sindre Aarseth i Renovasjonsetaten. Vi registrerte granulert asfaltpapp som tekking på tak. Vi fant også en hydraulisk pumpe for bilheisen i kjeller. Bilde 32: Granulert asfaltbelegg på tak. Bilde 33: Det finnes hydraulikkolje i pumpe for bilheisen i kjeller. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Asfaltpapp Skal gå til forbrenning ved godkjent mottak. Olje Oljen leveres godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av takpappen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7022 EAL-kode: * absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer Ved deklarering av olje benyttes følgende koder Avfallsstoffnr: 7021/7023/7024 EAL-kode: * Fyringsolje og dieselolje * Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

25 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 25 (51) 2.9 KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER Kjølemaskiner/luft-til-luft varmepumper Det er påvist kjølemaskiner på øvre og nedre tak. Slike maskiner kan ha kjølevæske/gass som inneholder KFK (klor- fluorkarboner). (Se Vedlegg 1: Tegninger) Skumplast Eldre skumplast av typene isopor, XPS, PE, polyuretan eller PF inneholder klorflourkarboner (KFK) fra oppskummingsprosessen, og kan også være tilsatt bromerte flammehemmere. Vi registrerte noen blå plater under base-stasjoner på øvre tak (antatt XPS). Kjøleromspanel Vi registrerte ca. 20 kvm. kjøleromspanel rundt øltankene på utested/bar i 1. etasje. Bilde 34: Kjøleromspanel på bar/utested i 1. etg Bilde 35: Utedel til luft-til-luft varmepumpe på øvre tak må tappes for kjøleveske Bilde 36: Ventilasjonsanlegg med kondensatorer på nedre tak. Bilde 37: XPS-plater under base-stasjoner på øvre tak. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Kjølemaskiner/luft-til-luft varmepumper Kjølemaskiner skal tappes for eventuell kjølevæske/gass av godkjent kjølemaskinist før øvrig riving påbegynnes. Kjølemaskiner/luft-til-luft varmepumper kan leveres som EE-avfall når gassen er tappet ned. Ramboll

26 26 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Ved deklarering av kjølegassen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7240 EAL-kode: * gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer. Skumplast Alle typer skumplast-materialer skal sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som farlig avfall. Kjøleromspanel Kjøleromspanel rives hele og leveres separat til mottak som farlig avfall. Ved deklarering av skumplast/kjølreromspanel benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7157 EAL-kode: * andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer.

27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 27 (51) 2.10 ISOLERGLASSRUTER forholder seg til anbefalinger fra styret i Forum for miljøkartlegging og sanering. Anbefalingene tilsier at alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Dette gjelder ikke gamle, koblede vinduer. Kunnskapsnivået om bruk av farlige stoffer i isolerglassvinduer er ikke godt nok formidlet til bransjen. Men det vi vet i dag er: Vinduer med asbest og bly (Avfallsstoffnr 7250, EAL-kode: Asbestholdige byggematerialer): Thermopane vinduer har ofte asbestholdig fugemasse mellom glasset og ramma, og spacer av bly. Vinduene er ofte stemplet med Glaverbel eller Vitrage isolant. Vinduer med PCB (Avfallsstoffnr 7211, EAL-kode: * avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB ): Norskproduserte vinduer fram til 1975, utenlandsk produserte fram til 1980, og alle vinduer uten stempel i avstandslisten. For disse eksisterer det et retursystem (Ruteretur). Vinduer med klorparafiner (Avfallsstoffnr 7158, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Alle vinduer produsert fra 1975 til ca. 1990, muligens også senere. Vinduer med ftalater (Avfallsstoffnr 7156, EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer): Vinduer produsert fra 1975 til i dag. Kan muligens også inneholde klorparafiner. Vinduer med polysiloksaner: Dagens vinduer. Vi vet imidlertid lite om innhold av de polysiloksanene som regnes som miljøfarlige. De aller fleste vindusrammer i tre er innsatt med tinnorganiske treimpregneringsmidler. Alle vinduer med treramme er malt eller beiset, men vi vet lite om innhold av evt. farlige stoffer i malingen. PVC vinduer kan innholde kadmium eller blystabilisatorer, som gjør disse til farlig avfall. Imidlertid er det svært lite slike vinduer som kommer inn i avfallskretsløpet foreløpig. I EU er det godkjent at slik plast kan gjenvinnes til annen type plast, noe som er miljømessig lite akseptabelt. Isolerglassruter I hovedsak er vinduer av isolerglass type Drammen -78. På bar/utested i 1. etg fant vi 4 nyere Pilkington Elverum isolerglass og mot Kongens gate fant vi 4 doble Bøckmann -82 og 4 nyere isolerglass uten merke i avstandsskinnen. Vi registrerte også 4 ruter med enkelt glass i 1. etg. Alle umerkede vinduer i bygget er fra etter Vi har grunn til å anta at det ikke finnes vinduer som inneholder PCB i bygget. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at isolerglassrutene ikke inneholder klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt. Ramboll

28 28 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3. KONKLUSJON Tungmetaller Soilrørskjøter med bly må sorteres som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Bromerte flammehemmere Cellegummi/EPS rives på vanlig måte, sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ftalater Gulvbelegg og vaskelister, som inneholder ftalater skal sorteres som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. EE-avfall Byggene skal saneres for alle elektriske og elektroniske komponenter. Dette gjelder spesifikke installasjoner samt alt av kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, portåpnere, parabol etc. iht. sammendrag i kapittel 4. Pentaklorfenol (PCP) Marmorisert veggpanel med pentaklorfenol skal leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Olje Asfaltpapp skal gå til forbrenning ved godkjent mottak. Hydraulikkolje leveres godkjent mottak for farlig avfall. KFK Kjølemaskiner/luft-til-luft varmepumper skal tappes for kjølevæske/gass av godkjent kjølemaskinist, og kan leveres som EE-avfall når gassen er tappet ned. Kjøleromspanel og skumplast leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Dersom det oppdages harde isolasjonsplater i tak skal disse også leveres som farlig avfall. Isolerglassruter Alle isolerglassruter er regnet som farlig avfall inntil dette er avkreftet med analyser. Vinduene leveres hele, stående, til godkjent mottak. Ovenstående punkter skal være utført og sanert forsvarlig før øvrig riving tiltar. Pulverapparater Da pulverapparater står med gass under trykk, skal disse leveres til godkjent mottak for farlig avfall, selv om ikke pulveret i seg selv er farlig avfall. Det var i alt 25 pulverapparater i bygget.

29 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 29 (51) 4. SAMMENDRAG, TABELL Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Ca. vekt pr enhet Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar OLJE Takpapp Øvre og nedre tak 4 tonn 5 kg/m² THC (hydrokarboner totalt) Asfaltpapp skal gå til forbrenning ved godkjent mottak. Hydraulikkolje Pumpe for bilheis i 1. etg. Liten mengde Hydraulikkolje leveres godkjent mottak for farlig avfall. Hensatt olje og kjemikalier TUNGMETALLER Hele bygget Små mengder Diverse All hensatt olje og kjemikalier, som ikke skal beholdes, leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Blyskjøter i soilrør Hele bygget Antatt små mengder 0,8 kg/stk Skjøtene inneholder bly. Bly er farlig avfall. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Ikke analysert. Inneholder erfaringsmessig farlig avfall. KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER Kjølemedium/luft-tilluft varmepumper Hele bygget 13 stk. Varierer Slike maskiner kan ha kjølevæske/gass som inneholder KFK (klor- fluorkarboner) som er en ozonødeleggende gass. Tømmes. Kjølevæsken/gassen leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Enhetene kan deretter leveres som EE-avfall, se under. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Skumplast Blå plater under basestasjoner på øverste tak Antatt små mengder Kjøleromspanel Bar/utested i 1 etg. 20 m² Varierer Slike eldre skum-plast materialer kan inneholde klorflourkarboner (KFK) fra oppskumings-prosessen og kan også være tilsatt bromerte flamme-hemmere. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. BROMERTE FLAMMEHEMMERE Cellegummi Hele bygget 50 løpemeter 130 g/lm Bromerte flammehemmere Cellegummi/EPS rives på vanlig måte, sorteres ut som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. EPS Antas benyttet i taket Ukjent Ikke registrert på befaring/kartlegging EE-AVFALL Lysarmaturer. Lysrør, sparepærer og halogenpærer Hele bygget Lysarmaturer: 547 stk. Lysrør: 1025 stk. Sparepærer: 195 stk. Halogenpærer: 258 stk. Varierer Kondensatoren i lysarmaturene kan inneholde PCB. Lysrør inneholder kvikksølv. Sorteres og leveres EE-avfallsmottak iht. grupper for innlevering av EE-avfall, gruppe 1, 2 og 4. Lysrør og armaturer leveres i separate kasser. Lysrør/pærer må ikke knuses. El-skap og tavler Hele bygget 34 stk. Varierer Diverse Sorteres og leveres EE-avfallsmottak, gruppe 5 Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Ramboll

30 30 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Kjølemedium/luft-tilluft varmepumper Hele bygget 13 stk. Varierer Diverse Sorteres og leveres EE-avfallsmottak, gruppe 5, etter tapping av kjølevæske/gass. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Heismaskiner Kjeller og 8. etg 3 stk. Vurderes Sorteres og leveres EE-avfallsmottak, gruppe 5. Bremsebånd kan inneholde asbest. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Varmtvannsberedere Kjeller 3 stk. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Ventilasjonsaggregater Hele bygget 7 stk. Kompressorer Kjølerom i 1. etg 2 stk. El-kjel Ventilasjonsrom i 8. etg 1 stk. Avtrekksvifter Hele bygget 8 stk. Panelovner Hele bygget 198 stk. Leveres EE-avfallsmottak, gruppe 4 Div. EE-avfall Hele det berørte arealet Større mengder Vurderes Diverse Sorteres og leveres EE-avfallsmottak, gruppe 1-9 Kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, brannvarslingsanlegg, røykdetektorer, innbruddsalarmer, portåpnere, paraboler, antenner, base-stasjoner, hvitevarer og div. mindre el-enheter etc. Paraboler, antenner, base-stasjoner, innbruddsalarmer og hvitevarer er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. FTALATER Gulvbelegg Hele bygget 370 m² 4 kg/m² Ftalater Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. PENTAKLORFENOL Marmorerte plater Hele bygget 35 m² Varierer Pentaklorfenol er farlig avfall. Rives på vanlig måte og sorteres ut som egen fraksjon og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Funnstedene er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. ISOLERGLASSRUTER Isolerglassruter Hele bygget 362 stk. Varierer Klorparafiner og ftalater. Alle isolerglassrutene skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak. Dersom det ved prøvetaking kan avkreftes at de øvrige isolerglassrutene ikke inneholder klorparafiner eller ftalater trenger disse ikke å behandles spesielt.

31 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 31 (51) VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Ramboll

32 32 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG 1: TEGNINGER Kjeller TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk

33 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 33 (51) 1. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk Ramboll

34 34 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk

35 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 35 (51) 3. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk Ramboll

36 36 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 4. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk

37 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 37 (51) 5. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk Ramboll

38 38 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 6. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk

39 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 39 (51) 7. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk Ramboll

40 40 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 8.etg og tak TEGNFORKLARING X PRØVESTED FTALATER ANNET (EE-avfall, KFK, bromerte flammehemmere, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Kongens gate 9 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: Ikke i målestokk

41 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 41 (51) VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER Her beskrives hvilke helse- og miljøfarlige stoffer man normalt vil finne i bygg ved riving og ombygging, og hvilke materialer og komponenter de finnes i. Listen er ikke uttømmende. Asbest Asbest er en fellesbetegnelse på flere fibrøse silikatmaterialer som har krystallisert på en slik måte at de danner lange tynne, bøyelige og fremfor alt sterke og bestandige fibrer. Asbest ble brukt i bygningsmaterialer produsert før 1980, spesielt for bygg oppført i perioden Etter 1980 ble asbest forbudt i Norge ved Asbestforskriften. Asbest ble bl.a. brukt i materialer for å hindre brann. Asbest er kreftfremkallende og skal saneres av godkjent foretak. Disse sørger for godkjent saneringsmetode, pakking og innlevering. Bruksområder: Isolasjon i rørbend, -ender og papp innerst mot røret Eternittplater; tak- og vegg-plater og innkassinger(ventilasjonskanaler), utvendig og innvendig Innvendige tak- og veggplater, perforerte plater, innkassing av kanaler etc. Pakninger i teknisk utstyr, heisbånd, ovner, gjennomføringer i dekke Maling, evt. belegg under maling, på korrugerte stålplater Vinylfliser og lim/avretningsmasse under belegget Asbestpapp i skillevegger Avfallsstoffnummer: 7250 Grense for farlig avfall: Påvist asbest PCB PCB (Polyklorerte bifenyler) er en gruppe kjemiske forbindelser med egenskaper som lav brennbarhet og ledningsevne og høy kjemisk og termisk stabilitet. Dette førte til at PCB tidligere hadde et stort anvendelsesområde særlig i elektriske produkter og bygningsartikler. PCB ble forbudt ved lov i Norge i 1979, og brukes ikke lenger i nye produkter. I dag reguleres PCB av produktforskriften. Bruk av PCB var særlig utbredt i PCB-holdige komponenter i elektrisk og elektronisk avfall skal ved riving bli sittende i produktet, og vil bli tatt hånd om av mottaket. PCB i en konsentrasjon over 50 mg/kg i puss, maling og fugemasse er klassifisert som farlig avfall. I jord, evt. ved gjenbruk av rivemasser skal ikke konsentrasjonen overstige 0,01mg/kg iht. normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2. Massene som har et innhold av PCB mellom 0,01-50mg/kg klassifiseres som forurensede, og skal vurderes spesielt ved hvert tilfelle. PCB kan smitte til omkringliggende materialer, f.eks. fra isolerglassruter. Da må både isolerglassruten, karmen og en del av for eksempel betongen rundt fjernes og behandles som PCB-holdig. Bruksområder: Isolerglassruter (norskprodusert , utenlandske frem til 1980) Kondensatorer i lysrørarmaturer ( ): PCB-holdige kondensatorer er i dag forbudt å ha i bygg. Fugemasser ( ), særlig elastisk fugemasse brukt mellom betongelementer Puss, betong og reparasjonsmørtler ( ) Maling ( ) Brytere, strømgjennomføringer, kondensatorer i teknisk utstyr i trafo og høyspentutstyr Olje i bl.a. tykke el-kabler Avfallsstoffnummer: PCB-holdig avfall: 7210 PCB-holdige isolerglassruter: 7211 Grense for farlig avfall: 50 mg/kg PCB7 Ramboll

42 42 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE PAH Gruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Viktige kilder til utslipp av PAH er blant annet visse industriprosesser og vedfyring. PAH er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Bruksområder: Forkullet materiale f.eks. i pipe Kreosot og annen tjære Mineralolje og oljeprodukter Steinkulltjære Avfallsstoffnummer: 7051 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg PAH16 Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er en samlebetegnelse på en rekke forskjellige organiske stoffer. Felles for de omkring 75 ulike forbindelsene er at de inneholder brom som virker hemmende på utvikling av brann. Bromerte flammehemmere har vært brukt og brukes fortsatt i mange forskjellige materialer og produkter. Fem bromerte flammehemmere er oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste. Bruksområder: Cellegummi-isolasjon Tekstiler (f.eks. enkelte typer gardiner) Tepper/belegg Fugemasser forskjellige typer elektrisk og elektroniske komponenter Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av penta- og okta- BDE. Forbudet gjelder også produkter eller flammehemmende deler av produkter. Bromerte flammehemmere er farlig avfall og skal leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Avfall som inneholder følgende stoffer er definert som farlig avfall: pentabde oktabde dekabde HBCDD TBBPA Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke de bromerte flammehemmere PBB og PBDE i de fleste EE-produkter. Forbudet gjelder import, produksjon, eksport og omsetning. Avfallsstoffnummer: 7155 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg for hver av de prioriterte flammehemmerne

43 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 43 (51) KFK/Ozonødeleggende stoffer KFK (klorfluorkarboner) er en gruppe stabile organiske forbindelser som har evne til å ødelegge ozonlaget. Stoffene er også kjent ved handelsnavn som Freon, Arcton og Frigen. KFK er nå forbudt i alle industrialiserte land, med unntak av bruk til kjemiske analyser. KFK er regulert gjennom produktforskriften kapittel 6. I følge forskriften er det forbudt å importere, eksportere, produsere, bruke og omsette KFK med unntak av bruk til kjemiske analyser. Det er tillatt å bruke eksisterende kuldeanlegg som inneholder KFK, men etterfylling med KFK er ikke tillatt. HKFK, eller hydroklorfluorkarboner, HKFK brukes som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. HKFK ble tatt i bruk som erstatningsstoffer for KFK fra begynnelsen av 1990-tallet, fordi HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK. Bruksområder: Gamle kjøleskap Kjøleanlegg Isvannsanlegg Skumplastisolasjon (f.eks. industriporter, sandwichselementer polyuretanskum, til tekstilrensing og avfetting etc.) Spraybokser Avfallsstoffnummer: Skumplastisolasjon: 5157 KFK-gass: 7240 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg KFK-gass Kvikksølv Kvikksølv er et grunnstoff som i naturen er sterkt bundet til sedimenter og organisk materiale. Kvikksølv kan bli omdannet til giftig metylkvikksølv som er fettløselig og tas opp av planter og dyr. Kvikksølv akkumulerer i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden. Kvikksølv er regulert gjennom flere forskrifter. Blant annet er kvikksølvholdige termometre forbudt. Det er forbud mot kvikksølv i emballasje og batterier (unntatt knappcelle batterier). Kvikksølvbrytere i biler skal tas ut før bilen vrakes. Tannleger er pålagt rensetiltak for å hindre utslipp av kvikksølvholdig amalgam til avløpet. Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke kvikksølv i de fleste EE-produkter. Bruksområder: Måleinstrumenter som blodtrykksmålere, barometre og noen termometre Lysstoffrør og sparepærer. Avfallsstoffnummer: 7081 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg Bly Bly er et giftig tungmetall og grunnstoff med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Faren for utslipp av bly til miljøet vil oftest være størst når produktene kastes. Bly er regulert gjennom flere forskrifter, blant annet gjennom produktforskriften. Bly er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke bly i de fleste EEprodukter. Bruksområder: Skjøter i soilrør Beslag rundt takgjennomføringer, piper Kappen på elektriske kabler Blybatterier og blyakkumulatorer EE-avfall Maling Avfallsstoffnummer: Blybatterier: 7092 Maling: 7051 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg Ramboll

44 44 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Ftalater Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Noen er reproduksjonsskadelige og miljøskadelige. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker til daglig. Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet, som kan føre til at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet. Ftalater står på både myndighetenes OBS liste og prioritetsliste. Bruksområder: Gulv- og takbelegg Vaskelister/ membraner for våtrom Fugemasser Plasthaller Presenninger Takfolie Leker Småbarnsprodukter Kosmetikk PVC-isolerte kabler Avfallsstoffnummer: 7156 Grense for farlig avfall: 5000 mg/kg DEHP 2500 mg/kg BBP 5000 mg/kg DBP Klorparafiner Klorparafiner tas lett opp i organismer og har stort potensial for bioakkumulering. Dette gjelder særlig kortkjedete klorparafiner. Stoffene er klassifisert som miljøfarlige og meget giftige for vannlevende organismer. Klorparafiner er funnet i luft, vann, vannlevende organismer, matvarer og morsmelk. Klorparafiner har først og fremst vært brukt som myknere og brannhemmere. Kortkjedete klorparafiner er forbudt i Norge og er ikke registrert brukt siden Bruksområder: Fugemasser Importerte isolasjonsmaterialer som fugeskum Maling, lim og lakk Rør og glassfiberarmert polyester Gummilister på vinduer Vinduslim i isolerglassruter PVC Avfallsstoffnummer: Klorparafinholdige isolerglassruter: 7158 Klorparafinholdig avfall: 7159 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg SCCP 2500 mg/kg MCCP Pentaklorfenoler (PCP) PCP brytes langsomt ned og opphopes i organismer. Utvikler nye farlige stoffer ved forbrenning (f.eks. dioksiner), og må derfor behandles spesielt. PCP er i tillegg kreftfremkallende og meget giftig ved innånding. Inntak av fisk som er forgiftet med pentaklorfenol er også kreftfremkallende. PCP ble tidligere brukt som treimpregneringsmiddel og beskyttelsesmiddel mot insekter fra ca til Etter norsk lov er det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette og bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer pentaklorfenol. Bruksområder: Overflater i imitert marmor, typisk i bad og kjøkken Avfallsstoffnummer: 7098 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg

45 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 45 (51) VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER Ramboll

46 46 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

47 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 47 (51) Ramboll

48 48 (51) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 21.04.2016 Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med bygging av nye tanker skal bygget

Detaljer

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 03.09.2017 Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av en utbrent bolig er det foretatt

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 13.05.17 Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med en delrivning av en enebolig er Miljø og Sikkerhetsrådgivning

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

RKV STI UNDERJORDSANLEGG

RKV STI UNDERJORDSANLEGG Oppdragsgiver Statsbygg Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-02 RKV STI UNDERJORDSANLEGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Det skal rives en stålkulvert og utføres stabilitetssikring i

Detaljer

VOLLSLETTA ELDREBOLIGER

VOLLSLETTA ELDREBOLIGER Oppdragsgiver Bodø Kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2012-01-30 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VOLLSLETTA ELDREBOLIGER SAMMENDRAG 5 bygninger ved Vollsletta som har fungert som eldreboliger

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

Oppdragsgiver. UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype. Miljøkartleggingsrapport. Dato MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK

Oppdragsgiver. UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype. Miljøkartleggingsrapport. Dato MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK Oppdragsgiver UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype Miljøkartleggingsrapport Dato 2010-08-31 MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK SAMMENDRAG Tanum transittmottak er planlagt fjernet og ønskes tilbakeført

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 01.06.16 Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av Yrjarsgate 20, skal bygget rives. Bygget er

Detaljer

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune Rapporttype Rapport 2010-03-12 MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Revisjon 01 Dato 2010-03-12 Utført av Kontrollert av Maria Helene S. Jensen/Frank Holmgaard

Detaljer

BANKGATA SKOLE OMBYGGING

BANKGATA SKOLE OMBYGGING Oppdragsgiver Bodø Kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-06-07 BANKGATA SKOLE OMBYGGING MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bankgata skole ombygging er en ungdomsskole i Bodø. Eiendommen

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Brumunddal kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2011-11-23 BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Eiendommen Brugata 10 har 3 bygg som skal rives, hovedhus,

Detaljer

INTRODUKSJONSSENTERET

INTRODUKSJONSSENTERET Oppdragsgiver Drammen Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-01-25 INTRODUKSJONSSENTERET MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Introduksjonssenteret i gamle Fjellheim skole rehabiliteres.

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestgårdshaugen 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestgårdshaugen 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Åfjord Kommune Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 10.04.15 Prestgårdshaugen 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Prestegårdshaugen 9 skal rives. Bygget er i fra midten av 1970.

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG Oppdragsgiver Universitetet i Oslo Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2012-11-16 LUCY SMITHS HUS, 5.ETG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Administrasjonsbygget på Blindern (Lucy Smiths hus)

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei Oppdragsgiver Statsbygg Øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei 3 Dato 2015-11-09 GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE (bilde fra https://www.google.no/maps) SAMMENDRAG Gamle

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Åfjord Kommune Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 10.04.2015 Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Prestegårdsleia 5 og 7 skal rives. Begge bygg er fra første

Detaljer

HØRA TAK SLAMBYGNING

HØRA TAK SLAMBYGNING Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-07-06 HØRA TAK SLAMBYGNING MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG HØRA Tak slambygning er taket på Trondheim kommunes renseanlegg

Detaljer

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bjugn kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-11-24 BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bjugn Høydebasseng er et bygg som er i bruk som lagringslokale

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-09-01 BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Brakker ved gamle lærerskolen Bodø er

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype FORELØPIG RAPPORT - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-19 VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Vest-Lofoten videregående

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Hamar kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-21 SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seaside ungdomshus er en tidligere restaurant. Eiendommen består

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 Beregnet til Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes Dokument type Rapport, rev. 00 Dato 2011-03-18 MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 2 Revisjon 00 Dato 2011-03-18

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse 2011-11-08 MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE HAUKÅSEN BARNEHAGE 3 (21) MILJØKARTLEGGINGS-RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsnr.:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Omsorgsbygg Oslo KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-06-17 HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Hallagerbakken barnehage er en barnehagebygning fra

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Innhold. Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Steinar Amlo, Norconsult Innhold Bakgrunn for ny forskrift Helse- og miljøfarlige stoffers skadevirkninger Stoffene i en rehab/rive-prosess

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Internatet, Vefsn Folkehøyskole

Internatet, Vefsn Folkehøyskole Oppdragsgiver Vefsn Folkehøyskole Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 17.10.2013 Internatet, Vefsn Folkehøyskole Miljøsaneringsbeskrivelse SAMMENDRAG Internatet ved Vefsn Folkehøyskole begynner

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS Oppdragsgiver SUS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 6. januar 2012 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS SAMMENDRAG 3 bygninger på Lassa, tilhørende Stavanger DPS, skal rives, for å bygge en

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bærum Kommune Eiendom Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-10-23 LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Levrestien 12 er en del av Bo- og Arbeidskollektivene for psykisk

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT P-M-001 \\ios0d1e001\dokument\jkb\10220 norges bank - kjølesentral\05- rapporter\p-m-001 kartlegging av miljø- og helsefarlig

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 99310001 28.03.2014 Kunde: Naustdal kommune

Detaljer

813009A/ lin August 2011

813009A/ lin August 2011 MILJØKARTLEGGING NES TUNNEL Miljøkartlegging for rehabilitering 813009A/ lin August 2011 AS Drammen Lesenøkkel: Denne rapporten har lesere med vidt forskjellige utgangspunkt. Det er derfor sortert ut

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT. UNN Åsgård Bygg 7 MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT UNN Åsgård Bygg 7 1. Bakgrunn Bygg 7 ved UNN Åsgård skal totalrenoveres. Prosjektet skal gjennomføres i 2 entrepriser, hvorav den første entreprisen gjelder riving- og saneringsarbeider.

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88

MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88 Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse 2012-11-08 MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88 JAKOBSLIVEIEN 88 3 (21) MILJØKARTLEGGING JAKOBSLIVEIEN 88 Oppdragsnr.: 6120848 Oppdragsnavn:

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13

VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 Oppdragsgiver Nordland Fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-07-04 VEST-LOFOTEN VGS GYMNASVEIEN 13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Gymnasveien 13 er en enebolig opprinnelig

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013

Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Nyheter om miljøkartlegging Byggavfallskonferansen 2013 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Asbestpapp! Asbestpapp innerst mot rør der det er jutevev som

Detaljer

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Vedlegg 4 Faktaark om helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Innhold 4.1 Deklarering...1 4.2 Asbest...2 4.3 PCB...3 4.4 Bromerte flammehemmere...4 4.5 Impregnert trevirke...5 4.6 Kvikksølv...5 4.7 Bly...6

Detaljer