AS Miljøbygg Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS Miljøbygg Årsrapport 2013"

Transkript

1 AS Miljøbygg Årsrapport 2013

2 AS Miljøbygg Forside og denne side: Maxbo Gran almenning : Utvidelse og rehabilitering av Lillehammer helsehus kvm nybygg og kvm rehabilitering. Hovedentreprise. Totalsum ca 85 mill eks mva. 2: Holsfossen kraftverk i Gausdal kommune. Konusen tar form. Hovedentreprise. Totalsum ca 25 mill eks mva. Maxbo Gran Almenning Arkitekt: BAS Arkitekter AS Byggherre: Gran Almenning Byggetid: Februar 2013 Februar 2014 Kontraktssum: 98 mill eks. mva Areal: ca 9000kvm Grunnflate: ca 5800kvm Beskrivelse: Bærekonstruksjonen til Gran Almennings nye forretningsbygg og lager er et godt eksempel på at takstoler og limtrekonstruksjoner er en konkurransedyktig løsning for større næringsbygg. Bygget er et lite gjennombrudd med hensyn til bruk av tre i både de bærende så vel som ikke bærende konstruksjonene. Det er blitt anvendt totalt m3 tre i bærekonstruksjonen og ca. 100 m3 i kledningen til bygget. Den store trefasaden til bygget er med på å sette preg på omgivelsene som ellers domineres av stål og betongfasader. Gran Almenning håper byggeprosessen vil løfte «trebyggeriet» generelt og bidra til at Miljøbygg trygt kan anbefale bygging i tre både ut fra en økonomisk og miljømessig synsvinkel. Knut Narvestad, Daglig leder i Gran Almenning Nøkkeltall, as miljøbygg Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter Driftsresultat 6,4 16,6 Resultat før skattekostnad 8,5 20,1 Resultat i % av driftsinntekter 2,6 5,8 Totalkapital Totalkapitalrentabilitet 7,5 14,7 Egenkapital 32,7 34,4 Egenkapitalandel i % 34,8 25,9 Antall ansatte pr

3 AS Miljøbygg Godt nedslag Kompetente og motiverte medarbeidere gir god høyde over kulen AS Miljøbygg hadde høyt turtall inn i 2013, og ferdigstilt blant annet Solvang Skole i Øyer, Holsfossen kraftverk, ROAF avfallsselskap og Mustadhagen leilighetsprosjekt på Gjøvik i løpet av året. Vi er også i sluttfasen på Maxbo Gran og Lillehammer Helsehus. AS Miljøbygg satte med det tydelige fotavtrykk i alle våre regioner. Men som bransjen for øvrig, opplevde også vi en tørke på høsten med svært lav ordrereserve helt inn imot årsskiftet. Vi satte imidlertid et godt nedslag, og kontraherte betydelige volumer i desember. Det gir oss en god base for AS Miljøbygg opprettholder posisjonen som den ledende entreprenørbedriften i Oppland. Vi har en god stab med dyktige håndverkere innen betong og tømring. Deres bidrag, kombinert med et godt team av prosjektledere, byggeplassledere, kalkulatører og medarbeidere i administrasjon, gir selskapet en fleksibilitet i hvilke typer oppdrag vi kan velge å satse på. Våre viktigste verdier er etterrettelighet og kvalitet. Vi bruker mye ressurser på å skape trygge og effektive byggeplasser med høy trivselsfaktor. Medarbeidere med glimt i øyet og som plystrer på vei til jobb gir resultater både for kunde og eiere. I 2014 vil AS Miljøbygg rette ytterligere fokus på effektivisering av prosesser og rutiner som understøtter hverdagen på byggeplass. Vi skaper varige verdier! «Medarbeidere med glimt i øyet og som plystrer på vei til jobb gir resultater både for kunde og eiere.» 1: Solvang skole i Øyer kommune. Blant annet ny flerbrukshall og freshe klasse rom kvm nybygg og 842 kvm rehabilitering av eksisterende skole. Hovedentreprise. Totalsum ca 59 mill eks mva. 2: Adm. direktør Helge J. Nakken. 3: Mustadhagen hus D på Gjøvik. Foreløpig siste blokk i «Gjøviks nye bydel». 15 leiligheter inkl. parkeringskjeller. Totalentreprise. Totalsum ca. 31 mill eks mva. 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens om dømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenør selskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de fem siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/ Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Til hørigheten til Backe Gruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom Backe Skolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 50 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 AS Miljøbygg - årsberetning 2013 Årsberetning Virksomheten AS Miljøbygg har som mål å være den ledende entreprenøren i sitt markedsområde. Selskapet er organisert for å drive en allsidig entreprenørvirksomhet, og å dekke fagområdene nybygg, rehabilitering samt mindre anlegg. Primærmarkedet for selskap ets virksomhet er Oppland fylke. AS Miljøbygg har hovedkontor på Gjøvik, og er representert med regionskontorer på Lillehammer og Hadeland. Det har pågått flere store prosjekter i Her kan nevnes Maxbo på Gran, Solvang skole på Øyer, Romerike avfallsselskap på Skedsmokorset, Mustadhagen blokk D på Gjøvik, Lillehammer helsehus, Harestua omsorgs- og barneboliger, utvidelse av rakettmotorfabrikken i Nammo på Raufoss, Holsfossen kraftverk i Gausdal og Rema 1000 i Ringvegen på Gjøvik. Harestua omsorgs- og barneboliger, Eik maskin på Jaren og Gjøvik energisentral er pågående prosjekter og skal avsluttes i AS Miljøbygg har i 2013 hatt ca. 90 prosent av omsetningen fra kontrakter vunnet i anbudsmarkedet. Dette viser at selskapet driver kostnadseffektivt. 52 prosent av omsetningen kommer fra prosjekter der kontraktssummen er større enn 50 millioner kroner. Samtlige aksjer i AS Miljøbygg eies av Backe Entreprenør Holding AS. Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2013 ble totalt 321,9 millioner kroner, mot 343,9 millioner kroner i Resultat før skatt ble 8,5 millioner kroner (2,6%) mot 20,1 millioner kroner (5,8%) i Styret er fornøyd med resultatet for Selskapet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning i 2013, men det pågår et betydelig forbedrings- og utviklingsarbeid i det daglige arbeidet. Kostnader knyttet til dette dekkes løpende over daglig drift. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften er på minus 40,9 millioner kroner. Det er i 2013 investert 0,4 millioner kroner i drifts- og anleggsmidler. Samlede avskrivninger utgjorde 0,6 millioner kroner. Alle investeringer er finansiert med egne midler. Selskapets bokførte egenkapital etter disposisjoner er 32,7 millioner kroner. Dette utgjør 38 prosent av totalkapitalen etter utbetaling av avgitt konsernbidrag for Likviditeten i AS Miljøbygg har vært tilfredsstillende gjennom året, og ved årets slutt var likvide midler 25,2 millioner kroner. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer, og selskapet har i liten grad måttet realisere tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti fra private kunder iht. Norsk Standard. Selskapet har lite rentebærende gjeld, og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av morselskapet Backe Entreprenør Holding AS. Arbeidsmiljø AS Miljøbygg hadde ved årets slutt 98 ansatte, 6 permittert og syv sykmeldte. Selskapet hadde ved årsskiftet 73 fagarbeidere. Av disse var syv lærlinger. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt, og vernearbeidet gjennomføres etter gjeldene lover og forskrifter. Sykefraværet blant de ansatte var på 5,53 prosent i Dette er en nedgang på 0,41 prosent fra Fraværsprosenten er forholdsvis lav og under BackeGruppens målsetting på 6 prosent. Det er registrert en fraværsskade i 2013 og totalt 187 skadefraværsdager. AS Miljøbygg har avtale om Inkluderende Arbeidsliv og høy fokus på SHA-arbeid. Ved årsskiftet var det ansatt to kvinner i AS Miljøbygg, noe som utgjør en kvinneandel på 2,0 prosent. Det er ingen kvinnelige representanter i selskapets styre. Lønnsmessig er kvinner og menn, ved ellers like forhold, likestilt. Selskapet har fokus på å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, annen nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Dette gjelder rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. AS Miljøbygg bidrar til økt interesse for byggfaget gjennom aktivt samarbeide med lokale utdanningsinstitusjoner. I samarbeide Sven Christian Ulvatne Styrets leder med BackeGruppens selskaper og bransjen forøvrig arbeides det målrettet for å heve bransjens anseelse som bidrag til rekruttering av så vel fagarbeidere som funksjonærer. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet kan representere en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen arbeider AS Miljøbygg kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Styret er ikke kjent med at bedriften har forurenset det ytre miljø i vesentlig grad. Videre drift og fremtidig utvikling AS Miljøbyggs soliditet, kompetanse og Hunndalen, 12. februar 2014 markedsposisjon gir et godt grunnlag for den videre virksomhet, som også er en forutsetning for det avlagte årsoppgjøret. Ordrereserven for 2014 er tilfredsstillende, og AS Miljøbygg skal i løpet av året ferdigstille blant annet Harestua omsorgsog barneboliger, Eikmaskin på Jaren og Gjøvik energisentral. I tillegg skal nylig kontraherte kontrakt på bygging av et datasenter på Fetsund sammen med Miljøbyggs søsterselskap Agathon Borgen AS igangsettes. Ferdigstillelse er først i Selskapet forventer god aktivitet og et tilfredsstillende resultat i per Sønsteby Styremedlem lars Johannessen Tor H. Pedersen Helge J. Nakken Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 8

6 AS Miljøbygg Resultatregnskap AS Miljøbygg balanse per Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter på investeringer i foretak i samme konsern Andre renteinntekter Andre finansinntekter 10 6 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Eiendeler Noter Anleggsmidler: Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Investering i foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Tomter under utvikling Sum egenregiprosjekter Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum bankinnskudd og lignende SUM EIENDELER Disponeringer Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Fra/til annen egenkapital Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital: Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Hunndalen, 7. februar 2014 Sven Christian Ulvatne Styrets leder per Sønsteby Styremedlem 10 lars Johannessen Tor H. Pedersen Helge J. Nakken Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

7 AS Miljøbygg kontantstrømanalyse AS Miljøbygg prinsippnote Kontantstrømoppstilling Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 3 0 Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Miljøbyggs virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanse føres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Felleskontrollerte selskap/arbeidsfellesskap Selskapet kan på enkelte byggeprosjekter delta i arbeidsfellesskap med andre entreprenørselskaper. Ansvarsforholdene i slike arbeidsfellesskap vil være regulert i avtaler. Eierandeler i arbeidsfellesskap er tatt inn i regnskapet etter bruttometoden. Andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld innarbeides linje for linje i regnskapet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Garantiavsetning Selskapet har en balanseført avsetning til garantiarbeider som er ment å dekke eventuelle garantiog etterarbeider, samt krav på avsluttede prosjekter. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i selskapet. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. 12

8 AS Miljøbygg noter Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon Selskapet sin virksomhet er i Oppland fylke og tilliggende områder. Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum annet Sum Note 5 - Nærstående parter Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, Biler og andre Sum inventar, etc. transport etc Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Kostpris Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,25 % 2,25 % Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til revisor i AS Miljøbygg ble i 2013 utgiftsført med kr ,- eksl. mva som utelukkende relaterer seg til lovpålagt revisjon. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 6 6 Avskrivningsplan Lineær Lineær kroner Totale husleiekostnader Note 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap Avsatt 1.1 Avsatt Tap på fordringer 0 0 Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt

9 AS Miljøbygg noter Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Sum Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr 0 millioner innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2012 utgjorde kr 0,5 millioner innestående som forfaller først i Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt Skattekostnad Årets betalbare skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Note 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Avgitt konsernbidrag Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 6.600,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Andre kortsiktige fordringer Sum Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 24 0,3 % Effekt av endring i skattesats ,2 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,7 % Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt (evt. utsatt skattefordel) pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for Note 9 - Bankinnskudd (Beløp i Kr) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB NOR. AS Miljøbygg sin andel av bankinnskudd på kr 21,9 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men AS Miljøbygg har tilsvarende fordring på AS Backe. Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Sum Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld

10 AS Miljøbygg noter AS Miljøbygg revisjonsberetning Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) Andel av garantier sikret ved pant. * Det er stilt byggherregarantier fra eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart. Som sikkerhet for garantiansvaret, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Aksjer i andre selskaper Selskapenes Antall Pålydende Verdi i aksjekapital aksjer tilsammen balansen Mjøsen Murmesterforretning AS Sum investeringer i andre selskaper Note 18 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende forpliktelse gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premie de kommende to årene. Andelen av gjenværende forpliktelse for førtidspensjonsister og underdekningen i den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet pr og er ikke balanseført. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Note 19 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2014, som ville hatt vesentlig betydning for 2013 regnskapet. Note 20 - Opplandbygg ans AS Miljøbygg eier 50 av det felleskontrollerte Opplandbygg ANS sammen med Oppland Entreprenør AS. 50% av resultatet i Opplandbygg ANS er resultatført i AS Miljøbygg etter bruttometoden. 18

11 AS Miljøbygg Kontrollveien 1 Postboks Hunndalen Telefon: Telefaks: E-post:

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Foto forsiden og dette oppslag: Hurdal skole og idrettshall. Hurdal skole og kultursenter Byggherre: Hurdal kommune Arkitekt: Tegn 3/Sweco Byggestart:

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS «Med kjennskap til Martin M. Bakken sin fagmessige kvaliteter og gjennomføringsevne var det ett lett valg. Vi er imponert over gjennomføringen av

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Brannåsen barnehage er fint plassert i landskapet. Når Høvdingen står ferdig i 2015, vil bygget fremstå like flott som på illustrasjonene. ILLUSTRASJONSBILDE

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN Årsrapport A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 3 Årsberetning for 2014 4 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12. 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer