Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Backe Bygg AS Årsrapport 2013"

Transkript

1 Backe Bygg AS Årsrapport 2013

2 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS Byggestart: Oktober 2012 Ferdigstillelse: Desember 2013 Kontraktssum: 65 mill eks. mva Beskrivelse: Bygget + parkering er cirka kvadratmeter og ligger på Forus industriområde. Et typisk logistikkbygg som kombinerer lager, verksted og kontorer. Produksjonen krevde svært høy grad av detaljnøyaktighet, da byggherren valgte en arkitektur med store variasjoner, i alt fra fasadematerialer til fasong. I Backe Bygg sies det med glimt i øyet at medarbeiderne bygger tøffe bygg til den samme prisen som andre bygger kjedelige bygg. Akkurat dét var tilfellet her. Bygget ble selvsagt levert innen fristen, men også til lavere pris enn avtalt. «Backe Bygg leverte kvalitet i alle ledd. Høy serviceinnstilling og god kontroll på prosessene gjorde at samarbeidet var lett for bygg herre, og at sluttproduktet ble fantastisk.» Andreas Poulsson, partner Base Property Nøkkeltall, Backe bygg as Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter 274,2 129 Driftsresultat 11 8,3 Resultat før skattekostnad 11,9 9,3 Resultat i % av driftsinntekter 4,4 7,2 Totalkapital 99,2 84,4 Totalkapitalrentabilitet (%) 13 9,9 Egenkapital 30,5 35,8 Egenkapitalandel (%) 30,7 42,4 Antall ansatte pr

3 Backe Bygg AS Feilfri for femte året på rad Null feil på overleverte prosjekter, og null skader på medarbeidere: 2013 ble femte år på rad Backe Bygg AS nådde dette målet. Backe Bygg har en klar målsetting om null feil på overleverte prosjekter og null fraværs skader på medarbeiderne våre. I tillegg drømmer vi om et resultat på 7 prosent av omsetningen. For enkelthets skyld kaller vi dette for våre 007-mål. Dekningsgraden havnet i år på 4,5 prosent, mye som følge av flytting til nye lokaler og vekst i antall medarbeidere. Backe Byggs vekst skal foreløpig være organisk. Dette er en trygg vekststrategi og gir oss mulighet til å fokusere på planlegging og gjennomføring. Like viktig er dyktige fagarbeidere og en tydelig og tilstede værende prosjektledelse. Vi bruker god tid på å planlegge, og sørger alltid for å sette av store nok ressurser til å følge opp prosjektene våre. Selskapet påtar seg i all hovedsak prosjekter i Stavanger-området, men vi arbeider også i Vest-Agder om det er faste kunder som vil ha oss med. Backe Bygg er mest kjent for å være en totalentreprenør. I tillegg har vi en egen støpeavdeling som gir tilbud på rene støpeoppdrag for å sikre jevnt drift. Vi skal overlevere feilfrie bygg. Sentrumsgården på Varhaug i Hå kommune utenfor Stavanger er et av mange gode eksempler på at vi får det til. Prosjektet består av 30 leiligheter med høy standard. Byggeprosessen var til tider svært krevende, men alle leilighetene ble overlevert uten an merkning i overtagelsesprotokollen. Halve ordrereserven for 2014 er allerede inne og de løpende prosjektene går etter planen. Dermed har vi god styrefart inn i det nye året. Det gir oss også et grunnlag for å regne med at 2014 blir nokså likt som fjoråret med tanke på omsetning og resultater. «Vi skal overlevere feilfrie bygg. Sentrumsgården på Varhaug i Hå kommune utenfor Stavanger er et av mange gode eksempler på at vi får det til.» sentrumsgården Kontrakt: Stasjonsveien Bolig AS v/steinar Haugseng Kontrakt: ' eks mva. Areal leiligheter ca 2800m², Areal parkering ca 3200m², Total entreprise. Byggetid: 13 mnd. September 2012 til sept Skader: Null feil ved overlevering. Null skader på egne ansatte og UE. Kildesortering: 92 % Prosjektleder: Steinar Gysland Anleggsleder: Terje Husebø Formann: Sverre Skadsem 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens om dømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenør selskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de fem siste årene også virk somheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Til hørigheten til Backe Gruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom Backe Skolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 50 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 Backe Bygg AS årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art Backe Bygg AS driver entreprenørvirk somhet, med oppføring av næringsbygg som hovedområde. Markedet er Nord-Jæren, med fokus på kommunene Sandnes, Stavanger og Sola. Selskapet har kontor på Forus i Sola Kommune. Selskapet har i 2013 ferdigstilt fire totalentreprisekontrakter Montér Bryne, Sentrumsgården Varhaug, Maersk og Baker Hughes (fase 3). Alle prosjektene er gjennom ført uten personskader, og prosjektene ble overlevert uten feil og mangler. Backe Byggs kunder uttrykker stor tilfredshet med prosjektenes kvalitet. Flere av kontraktene er inngått som ÅpenBokavtaler. Dette er en modell som Backe Bygg AS har satset på siden etableringen i Den største eieren i Backe Bygg AS er Backe Entreprenør Holding AS med 92% av aksjene. Arbeidsmiljø og personale Backe Bygg AS hadde ved årets slutt 27 ansatte, 5 flere enn året før. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt, og det iverksettes løpende tiltak for ytterligere for bedringer. Sykefraværet var i ,1% (0,6% i 2012). Bedriften har avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeids livssenter. Det er i 2013 etablert AFP-ordning i bedriften. Det har ikke vært registrert skader med fravær eller alvorlige ulykker i løpet av året, og selskapet har ikke hatt skader med fravær siden etableringen i Selskapet har stort fokus på HMS-arbeidet. Selskapet søker å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, ulike nasjonale opprinnelser, hudfarge, religion og livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Det har ikke vært aktiviteter knyttet til forskning i 2013, men det pågår kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet. Kostnader til dette dekkes løpende over drift. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom menn og kvinner. Vi har som målsetting rundt likestilling at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet rekrutterer fra miljøer hvor menn er overrepresentert. Av selskapets ansatte er det ingen kvinner. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet kan representere en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak arbeider Backe Bygg AS kontinuerlig for å redusere denne belast ningen. Selskapet legger vekt på ryddige og miljøvennlige byggeplasser, hvor avfallsminimering og kildesortering praktiseres. Selskapet søker, hvis mulig, å velge miljøvennlige løsninger for å tilfredsstille substitusjonsplikten. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø utover det som følger av normal drift. Regnskap og balanse Styret mener det rapporterte årsresultat gir et korrekt bilde av selskapets eiendeler, finansielle stilling og resultat. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Driftsinntektene var i 2013 MNOK 274, mot MNOK 129 i Resultat før skattekostnad ble et overskudd på MNOK 11,9 mot MNOK 9,3 i De samlede investeringene av maskiner og utstyr var pr MNOK 1,9. Årets investeringer har gått med til å øke selskapets produksjonskapasitet. Backe Bygg AS eier to leiligheter i Sentrums gården Varhaug. Samlet bokført verdi er MNOK 7,2. Likviditetsbeholdningen var pr MNOK 57,6. Selskapet har kun kortsiktig gjeld, og har ingen valuta- eller renterisiko pr Risikoen for tap på fordringer er generelt sett lav. Selskapets finansielle stilling er meget god. Selskapet har ingen pågående rettssaker eller konflikter. Selskapets egenkapital er MNOK 30,5. Egenkapitalandelen pr var 31%. Selskapets frie egenkapital var ved årets utgang MNOK 28,0. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i Backe Bygg AS ble et overskudd på kr ,- Resultatet disponeres som følger: Avgitt konsernbidrag kr ,- Til utbytte kr ,- Fra annen egenkapital kr ,- Sum disponeringer kr ,- Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det Sven Christian Ulvatne Styrets leder Hans-Øyvind Sagen Styremedlem er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer, og selskapet har ikke måttet realisere tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, kreves bankgaranti iht. Norsk Standard eller annen tilfreds stillende sikkerhet fra private kunder. Selskapet har ikke rentebærende gjeld, og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av AS Backe. Fremtidig utvikling Selskapets virksomhet vil i fremtiden preges av konkurranse innenfor alle våre fagområder. Allianser, oppkjøp og partnerskap utvikles videre og er med på å forsterke konkurransen. Vi forventer en nøytral markedsutvikling i 2014, og at aktiviteten i Backe Bygg AS vil være på nivå med Sola, 7. februar 2014 Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2014, samt selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Med sin sterke kompetanse og medarbeidernes gode omdømme og nettverk står selskapet godt rustet til å møte fremtiden. Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat. geir Magne Aarstad Styremedlem Sjur Elling Hana Daglig leder 8

6 Backe Bygg AS resultatregnskap Backe Bygg AS balanse per Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1, 2 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Eiendeler Noter Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler 0 43 Bygninger, tomter Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Andre renteinntekter Andre finansinntekter 4 1 Andre rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Disponeringer Avgitt konsernbidrag Til utbytte Fra/til annen egenkapital Sum disponeringer Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sola, Sven Christian Ulvatne Styrets leder geir Magne Aarstad Styremedlem 10 Hans-Øyvind Sagen Styremedlem Sjur Elling Hana Daglig leder

7 Backe Bygg AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING Backe Bygg AS prinsippnote Kontantstrømoppstilling Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivinger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler 0-99 (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansielle aktiviteter Utbetaling av utbytte Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Backe Bygg AS sin virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets for tjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fast settes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanse føres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Garantiavsetning Selskapet har en balanseført avsetning til garantiarbeider som er ment å dekke eventuelle garantiog etterarbeider, samt krav på avsluttede prosjekter. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i selskapet. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtale festet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatte økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. 12

8 Backe Bygg AS noter Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Anlegg Annet Totalproduksjon All virksomhet er utført i Rogaland Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter 31 0 Sum salgsgevinster aktiva 0 99 Sum Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Særskilte vederlag ved opphør av ansettelse Avtale om bonus o.s.v Lån eller sikkerhetsstillelse Aksjer og rett til aksjer Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Revisjonshonorar er i 2013 kostnadsført med kr til KPMG AS og kr til BDO AS. Hele honoraret vedrører lovpålagt revisjon. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Note 5 - Nærstående parter Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, Bygninger Sum inventar, etc. tomter etc Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Kostpris Akk. ordinære avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger solgte Akk. ordinære avskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Kroner Gjenv. leieperiode Totale husleiekostnader år Note 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap 0 0 Avsatt Avsatt Tap på fordringer 0 0 Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring 0 Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere 9 7 Totalt Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt

9 Backe Bygg AS noter Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt (fortsettelse) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt Skattekostnad Årets betalbare skatt Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt Kr. % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 36 0,3 % Effekt av endring i skattesats ,4 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,3 % Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt (evt. utsatt skattefordel) pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for Note 9 - Bankinnskudd (Beløp i Kr) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB AS. Backe Bygg AS sitt bankinnskudd på kr 57,6 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Backe Bygg AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr 0 innestående som forfaller først i Tilsvarende for utgjorde kr 1,905 millioner innestående som forfaller først i Note 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Utbytte Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 1.000,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets største aksjonærer er Backe Entreprenør Holding AS (92%). Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, Postboks 359, 1326 Lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Forskuddsfakturert produksjon er TNOK 5007 ved utgangen av Ved utgangen av 2012 var tilsvarende beløp kr 0. Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) Andel av garantier sikret ved pant. 0 0 * Garantiene er stilt av eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart (byggherrer). Som sikkerhet for garantiansvaret er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe. Av utstedte garantier gjelder kr skattetrekksgaranti. Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Avtalen om avtalefestet penskjon gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Note 18 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2014, som ville hatt vesentlig betydning for 2013 regnskapet. 16

10 Backe Bygg AS revisjons beretning 18

11 Backe Bygg AS Kanalarmen Stavanger Telefon: Telefaks: E-post:

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer