backe bergen AS Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "backe bergen AS Årsrapport 2013"

Transkript

1 backe bergen AS Årsrapport 2013

2 backe bergen as Foto: truls løtvedt Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt: Og Arkitekter Byggherre: Sundt veg 3 AS Byggestart: Januar 2013 Overlevert: Februar 2014 Beskrivelse: Prosjektet er ca BRA og består av ni leiligheter på Nesttun, Fana i Bergen. Leilighetene har høy standard på materialvalg og tekniske løsninger. «Backe Bergen AS er en god, kompetent og seriøs entreprenør. Prosjektet i Sundts veg må kunne betegnes som en solskinnshistorie hvor samarbeidet med totalentrepre nøren har vært meget bra.» Ole Jan Strønen, eiendomsinvestor og -utvikler Nøkkeltall, Backe bergen Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter 139,3 200,9 Driftsresultat -1,7-30,4 Resultat før skattekostnad -2-30,5 Resultat i % av driftsinntekter -14,3-15,2 Totalkapital 41,8 47,8 Totalkapitalrentabilitet (%) -4,4-78,7 Egenkapital 3,5 5 Egenkapitalandel (%) 8,3 10,5 Antall ansatte pr

3 backe bergen as Konsoliderte stillingen og spisset fokus Backe Bergen AS brukte 2013 til å omorganisere selskapet og spisse produktområdene. 1 Backe Bergen AS har hatt Bergen og omegn som sitt marked siden Selskapet er og skal være en totalentreprenør med hovedfokus på betongfaget som egenproduksjon. Selskapet har alltid hatt ord på seg for å være en profesjonell, kompetent og dyktig aktør. Ved siden av tradisjonell entreprenørvirksomhet, har Backe Bergen AS gjennom 40 år produsert betongflåter, betongflytekaier og bølgedempere til oppdrettsnæringen og offentlige og private aktører. Disse produseres under merkenavnet Sjøsterk. Selskapet ønsket å forsterke satsingen på betongflåte produksjonen og kjøpte derfor i 2013 den dokken hvor produksjonen foregår. Å endre navnet fra Backer Entreprenør AS til Backe Bergen AS var en av endringene som selskapet gjennomførte i Dette ble gjort blant annet for å underbygge tilknytningen til BackeGruppen og den samlede kompetansen, styrken og økonomien som konsernet representerer. Backe Bergen AS hadde i 2013 en bedring av driftsresultatet på ca MNOK 29 sammenlignet med Dette klarte man gjennom godt og bevisst samarbeid internt i organisasjonen. Vi har konsolidert vår posisjon og lagt et godt grunnlag for året som kommer. Dette samt ordreinngangen til 2014, tyder på at vi er på rett vei økonomisk. Hovedproduksjonen i 2013 var innen boligproduksjon, men omfanget på næringsbygg og rehabiliteringsoppdrag for private og offentlige oppdragsgivere har vokst. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra byggherrer og vi kan her nevne prosjekter som gjenoppbygging av 18 leiligheter for Tryg Forsikring etter brann og bygging av ni kvalitetsleiligheter for Sundts veg 3 AS. «Tryg Forsikring vil på vegne av Solstad Sameie berømme entreprenøren for gjennom føring av prosjektet. Boligblokken ble overlevert før avtalt, og det var ingen anmerkninger ved overlevering, verken til kvalitet eller utførsel. Tryg Forsikring vil gi Backe Bergen AS vår beste anbefaling.». Brynjulf Ragnar Maurstad, Fagsjef / Ingeniør 2 1 2: Solstad sameie. Solstad Sameie Arkitekt: SE-Arkitektur Byggherre: Solstad Sameie / Tryg Forsikring Byggestart: Medio 2012 Overlevert: Juli 2013 Beskrivelse: Prosjektet i Arna i Bergen er cirka 1000 BRA, og består av total oppføring av 18 leiligheter etter brann. 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenør selskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de fem siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/ Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig reno vering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendomsinvesteringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe- Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 50 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenør selskaper og et murmesterfirma. 6

5 backe bergen as årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art Backe Bergen AS er et entreprenørselskap med primærmarked i Bergensregionen. Vi utfører alle typer byggeoppdrag, samt produksjon av betongflåter til oppdrettsnæringen. Selskapet skiftet i 2013 navn fra Backer Entreprenør AS til Backe Bergen AS. Bakgrunnen er at vi ønsker å tydeliggjøre tilhørighet til BackeGruppen, samt at tidligere navn hadde stor navnelikhet til selskaper tilknyttet tidligere eierselskap. Flere av selskapets ansatte gikk i 2013 inn på eiersiden gjennom selskapet Eierselskap Bergen AS. Backe Bergen AS eies nå 80% av Backe Entreprenør Holding AS og 20% av Eierselskap Bergen AS. Ambisjonen er å utvikle Backe Bergen AS til en betydelig aktør i Bergensregionen. Selskapet flyttet i juni inn i nye lokaler i Møllendalsveien 8 i Bergen. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2014 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Arbeidsmiljø og personale Antall ansatte ble gjennom året ut fra naturlig avgang redusert fra 61 til 50. Dette har gitt reduserte kostnader som forventes å gi selskapet økt konkurransekraft. I 2013 var sykefraværet 6,0%, en reduksjon fra 6,5% i Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet ytterligere. Selskapet har gjennom 2013 hatt fokus på nestenulykker, og har et godt innarbeidet system for rapportering. Det ble rapportert én ny skade, da et overtråkk resulterte i ankelbrudd. Skaden medførte at selskapet hadde en H-verdi på 12. Totalt for året ble det rapportert 75 skadefraværsdager. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for ytterligere forbedringer. Det arbeides sammen med bedriftshelsetjenesten for å redusere belastningsskader. Selskapet søker å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, ulike nasjonale opprinnelser, hudfarge, religion og livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Det har ikke vært aktiviteter knyttet til forskning i 2013, men det pågår kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet. Kostnader til dette dekkes løpende over drift. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom menn og kvinner. Vi har som målsetting rundt likestilling at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet rekrutterer fra miljøer hvor menn er overrepresentert. Av selskapets 50 ansatte er det én kvinne. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ytre miljø Entreprenørvirksomheten representerer en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak, samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen, arbeider selskapet kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Selskapet søker, hvis mulig, å velge miljøvennlige løsninger for å tilfredsstille substitusjonsplikten. Målet er å unngå at miljøfarlige stoffer kommer på avveie, redusere mengden bygg- og anleggsavfall som oppstår, og å fremme ombruk og gjenvinning. For å kunne oppnå avfallsminimering vektlegges planlegging av innkjøp og logistikk før og underveis i prosjektene. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø i vesentlig grad. Fremtidig utvikling Selskapets virksomhet vil i fremtiden preges av konkurranse innenfor alle våre fagområder. Allianser, oppkjøp og partnerskap utvikles videre og er med på å forsterke konkurransen. Vi forventer en nøytral markedsutvikling i 2014, og at aktiviteten i Backe Bergen AS vil være på nivå med Selskapet har ingen pågående rettssaker eller konflikter. Regnskap og balanse Styret mener årsresultatet gir et rett bilde av selskapets eiendeler, finansielle stilling og resultat. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Omsetningen ble MNOK 139,3 og årsresultatet MNOK -1,5. De samlede investeringene av maskiner og utstyr var pr MNOK 1,6. Årets investeringer har gått med til å øke selskapets produksjonskapasitet. Likviditetsbeholdningen var pr MNOK 14,2. Selskapet har kun kortsiktig gjeld, og har ingen valuta- eller renterisiko pr Risikoen for tap på fordringer er generelt sett lav. Selskapets finansielle stilling er god. Selskapets egenkapital er MNOK 3,5. Egenkapitalandelen pr var 8,3%. Selskapets frie egenkapital var ved årets utgang MNOK 2,5. Bergen, 3. februar 2014 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Fra annen innskutt egenkapital kr Sum disponert kr Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat. sven Christian Ulvatne Willy Dalheim Ivar Hanestad Tore Rem Hofseth S svein Eian 8

6 backe bergen as Resultatregnskap backe bergen as Balanse per Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finansinntekter 3 6 Rentekostnader til konsernselskap Andre rentekostnader Netto finansposter Eiendeler Noter Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Maskiner, inventar, etc Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Fra annen innskutt egenkapital Til udekket underskudd Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, 3. februar 2014 sven Christian Ulvatne Willy Dalheim Ivar Hanestad Tore Rem Hofseth S svein Eian 10

7 backe bergen as Kontantstrømoppstilling backe bergen as prinsippnote Kontantstrømoppstilling Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler Nedskrivning anleggsmidler (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 62 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Backe Bergen AS sin virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Garantiavsetning Selskapet har en balanseført avsetning til garantiarbeider som er ment å dekke eventuelle garantiog etterarbeider, samt krav på avsluttede prosjekter. tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i selskapet. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse 12

8 backe bergen as noter Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total All virksomhet er utført i Hordaland. Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse 36 Annen godtgjørelse 8 Særskilte vederlag ved opphør av ansettelse Avtale om bonus o.s.v Lån eller sikkerhetsstillelse Aksjer og rett til aksjer Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt Note 5 - Nærstående parter Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, inventar etc. Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler 31 Avgang -326 Kostpris Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser I 2013 har daglig leder vært innleid. Ut mai var styrets leder, Sven Chr. Ulvatne, også daglig leder for selskapet. Fra juni har Svein Eian vært daglig leder og for dette har Backe Bergen AS betalt kr eks. mva. Daglig leder er for 2013 ikke berettiget bonus. Det foreligger heller ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser ut over grunnlønn. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Revisjonshonorar er i 2013 kostnadsført med kr til KPMG AS og kr til BDO AS. Hele honoraret vedrører lovpålagt revisjon. Akk.ord.avskr Årets ord. avskr. 595 Akk. ord. avskr. solgte -202 Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid Avskrivningsplan Lineær kroner Gjenst. leie Totale husleiekostnader år Note 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap Avsatt 1.1 Avsatt Tap på fordringer

9 backe bergen as noter Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Mottatt konsernbidrag Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt utbytte Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt 0 0 Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad Årets betalbare skatt Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt Kr. % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 16-0,8 % Effekt av endring i skattesats ,6 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,2 % Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skattefordel pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for Note 10 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Avsatt til tap 0 0 Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr 0 innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2012 utgjorde kr 1,278 millioner innestående som forfaller først i Note 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen innskutt EK Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 1.000,-. Hver aksje gir 1 stemme. 80% av selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS og 20% av Eierselskap Bergen AS. Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte 15 Andre kortsiktige fordringer Sum Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Lån til kunder Annet Sum Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Note 9 - Bankinnskudd (Beløp i Kr) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB. Backe Bergen AS sitt bankinnskudd på kr 14,2 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Backe Bergen AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Leverandørgjeld konsern 0 81 Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld

10 backe bergen as noter backe bergen as revisjonsberetning Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) Andel av garantier sikret ved pant. * Garantiene er stilt av eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart (byggherrer). Som sikkerhet for garantiansvaret er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe. Av utstedte garantier gjelder kr skattetrekksgaranti. Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende forpliktelse gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premie de kommende to årene. Andelen av gjenværende forpliktelse for førtidspensjonsister og underdekningen i den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet pr og er ikke balanseført. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Note 18 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2014, som ville hatt vesentlig betydning for 2013 regnskapet. 18

11 Backe bergen AS Besøksadresse: Møllendalsveien BERGEN Postadresse: Postboks 2518 Solheimsviken 5824 BERGEN Telefon: E-post:

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer