Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013"

Transkript

1 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

2 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter i samarbeid med Enerhaugen Arkitektkontor Kontraktstype: Totalentreprise Bruttoareal: kvm Kontraktssum: 48 millioner kroner eks. mva Oppstart: 4. juni 2012 Overlevering: 6. august 2013 Kort beskrivelse: Drammen kommune bruker ressurser på å gi Fjell-regionen et løft. En revitalisering av halltilbudet i bydelen er en viktig del av satsingen, og den nye flerbrukshallen ved Galterud skole spiller en helt sentral rolle. Arkitekturen er utformet slik at hallen og det omkringliggende anlegget blir en naturlig møteplass og en arena for utfordring og mestring. Bøhmer Entreprenørs største utfordring var å drive forsvarlig bygg- og anleggsvirksomhet samtidig som skole og gymsal var i bruk. Det klarte man uten at det oppstod episoder av noe slag. Galterud flerbrukshall er bygget etter Tek 10, og er i energiklasse A. «Det var positivt at vi kunne sette i gang på slutten av et skoleår, og ha det ferdigstilt nå før skolen begynte igjen.» Pettersen i Drammen Eiendom Nøkkeltall, Bøhmer entreprenør as Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter Driftsresultat -3,0-14,8 Resultat før skattekostnad -2,7-14,1 Resultat i % av driftsinntekter -1,0-9,2 Totalkapital Totalkapitalrentabilitet -4,0-21,0 Egenkapital 17,0 13,6 Egenkapitalandel i % 20,1 27,1 Antall ansatte pr

3 Bøhmer Entreprenør AS Mesterne fra Drammen på Marienlyst stadion. Våre ansatte er vår viktigste ressurs Bøhmer Entreprenør AS er en betydelig aktør i det lokale entreprenørmarkedet. Vi har en solid stab med god kompetanse. 25 ansatte i prosjektadministrasjon styrer våre fem til åtte parallelle byggeplasser. I tillegg har vi drøyt 30 godt kvalifiserte håndverkere innen tømmer og betong. Vi opplever at det er viktig for våre kunder at vi har en stab med utførende ressurser i eget hus. Et godt arbeidsmiljø er viktig for alle Bøhmer-ansatte. Derfor er jeg glad og stolt over at fjoråret ble et år uten noen form for skader. Det er et konkret resultat av det grundige HMS-arbeidet som gjøres på alle nivåer i selskapet. I 2013 ble det startet et strategiarbeid som videreføres og spisses i det nye året. Alle ledd i organisasjonen involveres når vi skal definere hva Bøhmer Entreprenør AS skal prioritere på kort og lang sikt. Vi går inn i 2014 med en hyggelig ordrereserve. Det gjør vi takket være målrettet jobbing over tid. Blant prosjektene er å bygge skoler i Drammen og Nedre Eiker, leilig heter i Kongsberg, Drammen og Bærum, samt InterKommunalt Arkiv på Kongsberg. I 2013 overleverte vi flere gode leilighetsprosjekter og den positivt omtalte flerbrukshallen på Galterud i Drammen. Jeg er stolt over å være en del av et sterkt kompetanseteam med en vakker logo og gleder meg til det nye året. Daglig leder Geir Hegge Nilsen. Alexander Aas formidler vinnerkultur til Bøhmers medarbeidere. IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv) Byggherre: IKA Kongsberg Bygg AS Arkitekt: LPO Arkitekter AS Kontraktstype: Totalentreprise, OPS prosjekt Bruttoareal: kvm Kontraktssum: 55 millioner kroner eks. mva Oppstart: Januar 2013 Overlevering: Mars 2014 Kort beskrivelse: Bygget består av en arkivdel i tre etasjer og administrasjonsfløy i to etasjer. Det er varierende dybde til fjellet, noe som gjør at bygget er fundamentert direkte på fjell med plass-støpte pilarer. I arkivdelen er det 40cm tykt hulldekkegulv dimensjonert for last på 2400 kg/m2 fra arkivet. Prosjektet krevde omfattende ventilasjonsarbeider på grunn av strenge krav til stabilitet for lufttemperatur og fuktighet. Det er blant annet montert tre ventilasjonsaggregater, og boret åtte energibrønner for varmepumper. 4

4 om backegruppen Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens om dømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenør selskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de fem siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/ Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. til hørigheten til Backe- Gruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom Backe- Skolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egen skaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendoms investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe- Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 50 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 bøhmer entreprenør AS årsberetning 2013 Årsberetning Virksomheten Bøhmer Entreprenør AS har kontor i Drammen. Geografisk har firmaet oppdrag i nedre del av Buskerud, Asker og Bærum. Kjernevirksomheten er entreprenørvirksomhet innen næringsbygg, boliger og offentlige bygg. Bøhmer Entreprenør AS omsatte i 2013 for 254,6 mill.kr. (152,6 mill.kr.), en vesentlig økning i aktivitetsnivået sam men lignet med fjoråret. Selskapet har i løpet av året produsert og overlevert forskjellige type prosjekter. I 2013 hadde vi den største produksjon på boligprosjektene Dyrmyr kroken Kongsberg, Berja Blokk A, Hellerud veien 2 og Storgata 92, derav ble de to sistnevnte overlevert i Når det gjelder nærings virksomhet var det Frydenhaug skole, IKA-Kongsberg og Galterud flerbrukshall som var de største prosjektene. Resterende produksjon har vært mindre og mellomstore prosjekter utført innenfor vårt markedsområde. Samtlige aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS. Årsregnskapet Resultatregnskapet Driftsinntektene i 2013 utgjorde 254,6 mill. kr. (152,7 mill.kr). Årsresultatet før skatt viser et underskudd på 2,7 mill. kr. mot et resultat i 2012 på -14,1mill. kr. Dette er et resultat styret ikke er fornøyd med. Det har i 2013 blitt jobbet med en rekke tiltak for å forbedre inntjeningen i prosjektene, som går på valg og prioritering, samt kvalitet i oppfølging av prosjektene. Selskapet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning i 2013, men det pågår en kontinuerlig forbedrings- og utviklingsprosess i det daglige arbeidet. Kostnadene knyttet til dette dekkes fortløpende over drift. Kontantstrøm Selskapet har hatt bra likviditet gjennom året og hadde pr en likvidbeholdning på 49,7 mill.kr. Forslag til anvendelse av resultat og balanse Årsresultatet i Bøhmer Entreprenør AS er minus 1,8 mill kr. Selskapet har mottatt 28,6 mill.kr. i konsern bidrag med skatteeffekt fra Backe Entreprenør Holding. Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag utgjør 8,0 mill kr. I tillegg har Bøhmer Entreprenør avgitt 15,4 mill.kr. uten skatte effekt til Backe entreprenør Holding. Dette førte til en økning i egenkapitalen med 5,2 mill.kr. Avgitt konsernbidrag kr ,- Mottatt konsernbidrag kr ,- Skatteeffekt mottatt konsernbidrag kr ,- Overført fra annen innskutt egenkapital (årsresultat) kr ,- Sum disponeringer og overføring = tilført egenkapital kr ,- Bokført egenkapital pr var på 17,0 mill. kr. Egenkapitalen utgjør 20,1 % av totalkapitalen. Opplysninger om finansiell risiko Selskapets kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer på kunder. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av fordringer og selskapet har i 2013 i liten grad måttet realisere tap på krav. For å redusere risikoen for tap på fordringer, er det et mål å kreve bankgaranti iht. Norsk Standard eller annen tilfredsstillende garanti fra private kunder. Selskapet har lite rentebærende gjeld og endringer i rentenivået påvirker først og fremst selskapets finansinntekter. Forvaltning av overskuddslikviditet ivaretas av morselskapet AS Backe. Arbeidsmiljø Bøhmer Entreprenør AS hadde ved årets slutt 59 ansatte. Bøhmer Entreprenør AS jobber aktivt mot de lokale opplæringsstedene og tilbyr utplassering under utdannelsen. Virksomheten har 3 lærlinger og det er et mål å ha minimum 10% lærlinger til en hver tid for å sikre at fremtidig produksjon ivaretas av faglærte. Det planlegges tiltak overfor skolene for å øke antall lærlinger i Backe Entreprenør Holding AS har felles målsetting om 0 alvorlige hendelser og et sykefravær under 6%. Bøhmer Entreprenør AS hadde i (2) skadetilfeller med fravær. Korttidsfraværet i 2013 var på 2,1% (2,3%) og det totale fraværet på 6,2% (5,4%). Verneombudene har hatt flere møter i 2013 for å heve kompetansen og bedre samhold. HVO og HMS leder har deltatt på EBA sin HMS-konferanse samt HVO samling i regi av BackeGruppen. For å fremme rekrutteringen av fagarbeidere og ingeniører arbeides det også målrettet i BackeGruppen og bransjen for å heve bransjens anseelse. Likestilling/ diskriminering Ved årsskiftet var det ansatt 2 kvinner i Bøhmer Entreprenør AS. Selskapet har således en kvinneandel på 3,4%. Bedriften har ingen kvinnelige representanter i styret. Ved ellers like vilkår praktiseres likelønnsprinsippet i Bøhmer Entreprenør AS. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, av stamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet vil utforme og tilrettelegge sine rutiner etter lovens formål og hindre forskjellsbehandling blant annet ved rekruttering, i lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter samt beskyttelse mot trakassering. Ytre miljø Entreprenørvirksomhet representerer en belastning på det ytre miljø. Gjennom ulike interne tiltak samt deltakelse i samarbeidsprosjekter innen bransjen arbeider selskapet og BackeGruppen kontinuerlig for å redusere denne belastningen. Drammen, Vårt største prosjekt i 2013, Frydenhaug skole, er et FutureBuilt prosjekt under oppføring for Drammen Eiendom KF. Styret er ikke kjent med at selskapet har forurenset det ytre miljø i vesentlig grad. Videre drift og fremtidig utvikling Aktiviteten i markedet er bra. Ordre reserven for selskapet er vesentlig høyere enn på samme tid i fjor og det er flere større prosjekter som skal igangsettes i Bøhmer Entreprenør AS sin kompe tanse og markedsposisjon gir et godt grunnlag for den videre drift, som er en forutsetning for det avlagte årsregnskapet. Sven Christian Ulvatne Knut Kjelsås Finn Hodt Styrets leder Styremedlem Styremedlem Lars Mamen Oddvar Løken Geir Hegge Nilsen Ansatt representant Ansatt representant Daglig leder 8

6 bøhmer entreprenør AS Resultatregnskap bøhmer entreprenør AS balanse per Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5 og Sum driftskostnader Driftsresultat Eiendeler Noter Anleggsmidler: Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Investering i foretak i samme konsern 0 3 Sum finansielle anleggsmidler 0 3 Sum anleggsmidler Inntekter på investeringer i foretak i samme konsern Andre renteinntekter Andre finansinntekter 2 2 Andre rentekostnader -9-9 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Omløpsmidler: Byggherrefordringer Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank og postgiro Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Disponeringer Fra annen innskutt egenkapital Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital: Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning for forpliktelse Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Drammen, Sven Christian Ulvatne Knut Kjelsås Finn Hodt Styrets leder Styremedlem Styremedlem Oddvar Løken Lars Mamen Geir Hegge Nilsen Ansatt representant Ansatt representant Daglig leder 10

7 bøhmer entreprenør AS Kontantstrømoppstilling bøhmer entreprenør AS prinsippnote Kontantstrømoppstilling Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 35 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0-86 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter 3 49 Finansielle aktiviteter Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Bøhmer Entreprenør AS virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Garantiavsetning Selskapet har en balanseført avsetning til garantiarbeider som er ment å dekke eventuelle garantiog etterarbeider, samt krav på avsluttede prosjekter. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i selskapet. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatte økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. 12

8 bøhmer entreprenør AS noter 2013 Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Annet Totalproduksjon Selskapet sin virksomhet er i Drammen og Kongsberg. Note 5 - Nærstående parter Produksjon boliger Utleie av arbeidskraft Innleie av arbeidskraft Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter 0 30 Sum Note 6 - Varige driftsmidler Maskiner, Bygninger Biler og andre Lisenser Goodwill Sum inventar, etc. tomter etc transport etc programvare etc Kostpris Kostpris Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. kroner Gjenstående leieperiode Totale husleiekostnader ,5 år Honoraret til revisor i Bøhmer Entreprenør AS ble i 2013 utgiftsført med kr ,- eksl. mva som utelukkende relaterer seg til lovpålagt revisjon. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Note 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Utsatt skattefordel Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt

9 bøhmer entreprenør AS noter Note 7 - Regnskapsmessig behandling av skatt (fortsettelse) Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 0 0 Skattekostnad Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Endring utsatt skattefordel Skattekostnad Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 13-0,5 % Effekt av endring i skattesats ,9 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,5 % Note 11 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Til gode offentlige avgifter Andre kortsiktige fordringer Sum Note 12 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Note 13 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt (evt. utsatt skattefordel) pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for Note 8 - Bankinnskudd (Beløp i Kr) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. Note 14 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) * Det er stilt byggherregarantier fra eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart. Som sikkerhet for garantiansvaret, er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB NOR. Bøhmer Entreprenør AS sitt bankinnskudd på kr 49,7 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Bøhmer Entreprenør AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Note 9 - Byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr. 0,687 millioner innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2012 utgjorde kr. 0,135 millioner innestående som forfaller først i Note 10 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Egenkapital Selskapets aksjekapital består av 11 A-aksjer á kr ,- og 99 B-aksjer á kr ,-. Hver A-aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. AS Backe, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Note 15 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 16 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet. En gjenværende forpliktelse gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premie de kommende to årene. Andelen av gjenværende forpliktelse for førtidspensjonsister og underdekningen i den gamle ordningen er ikke vesentlig for selskapet pr og er ikke balanseført. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Note 17 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2014, som ville hatt vesentlig betydning for 2013 regnskapet. 16

10 bøhmer entreprenør AS revisjons beretning 18

11 Bøhmer Entreprenør AS Øvre Eikervei DRAMMEN Telefon: Telefaks: E-post:

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer