SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport august 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport august 2014"

Transkript

1 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport august 214

2 Hovedtrekk vekstmarkedene august 214 Vekstmarkedene hadde en flat utvikling i august mens de utviklede markedene steg 1 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene opp 12 prosent, mens de utviklede markedene er opp 9 prosent. De latin-amerikanske markedene var blant de sterkeste i august, med en oppgang i Venezuela på 24 prosent, 19 prosent i Argentina og 13 prosent i Brasil. Blant de svakeste markedene var Ukraina som falt 15 prosent og Pakistan som falt 7 prosent som følge av politisk uro. Aksjeinvestorer fortsatte å foretrekke vekstmarkedene, og netto kapitalstrøm til vekstmarkedene i løpet av måneden var 1,8 milliarder USD. I motsetning trakk investorer ut 6,9 milliarder USD fra de utviklede markedene i samme periode. Denne trenden reflekterer en økt tiltro blant investorer til vekstutsiktene i vekstmarkedene som følge av politiske reformer, og innebærer en signifikant endring fra det negative sentimentet som var rådende tidligere i år. Kapitalstrømmen til Sør-Korea i august var fordelt 7/3 mellom aktive fond og passive indeksfond. Dette forholdet er omvendt fra begynnelsen av året, hvor 7 prosent av midler plassert i Sør-Korea var fra indeksfond. Denne endringen indikerer at investorer har et økt fokus på selskapene og verdiskapningen i dem, i stedet for å kun å søke markedseksponering. Dette er gode nyheter for SKAGEN Kon-Tiki, siden våre to største posisjoner er i de sør-koreanske selskapene Hyundai Motor og Samsung Electronics. Verdsettelsen av vekstmarkedene med en P/E på 12,4x og P/B på 1,5x synes attraktivt sammenlignet med en P/E på 16,2x og P/B på 2,2x i de utviklede markedene. 2

3 Hovedtrekk SKAGEN Kon-Tiki august 214 SKAGEN Kon-Tiki* var ned.9 prosent i august, mens vekstmarkedsindeksen var opp,2 prosent. Våre to største posisjoner, Hyundai Motor og Samsung Electronics hadde en vanskelig måned, noe som forklarer mesteparten av mindreavkastningen i august. Hittil i år er fondet opp 7,5 prosent, mens indeksen er opp 12,5 prosent. Banrisul, Mahindra & Mahindra og Cosan var våre 3 beste bidragsytere i løpet av måneden. Våre tre svakeste bidragsyterne var Hyundai Motor, Samsung Electronics og Vale. Det blåste en frisk vind over Brasil i august, hvor en markedsvennlig kandidat kan vinne valget i oktober. Dette vil i så fall plassere Brasil på kartet over land som følger i Indias fotspor med forventninger om markedsvennlige reformer. Den seneste tids utvikling har hatt en positiv innvirkning på våre posisjoner i Banrisul, Marfrig og MRV, den brasilianske boligbyggeren, som kom inn i porteføljen i juli. Vi økte vår posisjon i Raiffeisen Bank siden aksjen svekket seg på grunn av investorers bekymringer knyttet til den høye eksponeringen mot Russland og Ukraina. Vi mener at et worst case scenario allerede er priset inn i aksjekursen, og at det finnes et betydelig oppsidepotensial. Vi fortsatte også å øke våre posisjoner i Casino og MRV. Ingen selskap ble tatt ut av porteføljen i august, men vi reduserte våre posisjoner i Exxaro, Hyundai Motor og Royal Unibrew. Vi mener at porteføljen til SKAGEN Kon-Tiki fortsatt er attraktivt verdsatt både på absolutt og relativ basis. Fondets topp 35 beholdninger, som utgjør 69 prosent av porteføljen, verdsettes til en vektet Pris/Inntjening 214e på 8,5x mot 12,4x for indeksen og en Pris/Bok på 1,2x mot 1,5x for indeksen, med en vektet oppside på 41 prosent. * Med mindre annet er oppgitt er alle avkastningstallene for fondet i denne rapporten knyttet til klasse A, og er etter fradrag for gebyrer. 3

4 A Avkastning, august 214 A August Hittil i kvartal Hittil i år 1 år 3 år 5 år 1 år Siden start* SKAGEN Kon Tiki A -,9%,3% 7,5% 2,8% 11,1% 1,1% 15,3% 16,5% MSCI EM Index,2% 4,9% 12,5% 21,2% 9,5% 8,5% 1,9% 9,1% Meravkastning -1,1% -4,6% -5,% -,4% 1,6% 1,7% 4,4% 7,4% Note: Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning) * Startdato: 5. april 22 4

5 SKAGEN Kon-Tiki har slått indeks i 11 av 12 år (%) 13 SKAGEN Kon-Tiki A* (NOK) MSCI EM Index (NOK) Hittil i år Note: Alle tall i NOK, etter gebyrer * Startdato: 5. april 22

6 Utviklingen i vekstmarkedene i august 214 i NOK Argentina Brasil Egypt Mexico Thailand USA India Taiwan Industrialiserte markeder Polen Vekstmarkedsindeksen Malaysia Kina (lokal) Sør Korea Indonesia SKAGEN Kon-Tiki A Chile Tsjekkia Hong Kong Sør Afrika Singapore Ungarn Kina (Internasjonal) Nigeria Russland Tyrkia Ghana Pakistan Ukraina

7 Utviklingen i vekstmarkedene YTD 214 i NOK Argentina Egypt India Indonesia Thailand Brasil Tyrkia Pakistan Taiwan Sør Afrika Vekstmarkedsindeksen USA Hong Kong Singapore Mexico Industrialiserte markeder Sør Korea Kina (lokal) Malaysia Kina (Internasjonal) SKAGEN Kon-Tiki A Nigeria Chile Polen Tsjekkia Ukraina Ungarn Russland Ghana

8 Cumulative net flows (USDbn) 8 8

9 P/E for vekstmarkedene - fremdeles en rabatt mot utviklede markeder Jan 95 - Aug 14 Emerging Markets P/E Developed Markets P/E Hist. Avg 21 Hist. Avg Kilde: Bloomberg, SKAGEN research.

10 P/B for vekstmarkedene - fremdeles en rabatt mot utviklede markeder Jan 1995 august 214 Emerging Markets P/B Developed Markets P/B 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Hist. Avg 2,4 Hist. Avg 1,5 1,5 1 Kilde: Bloomberg, SKAGEN research.

11 Største bidragsytere, august 214 Største positive bidragsytere Største negative bidragsytere Selskap NOK (m) Selskap NOK (m) Banrisul 235 Mahindra & Mahindra 228 Cosan Ltd 167 Heineken 91 Marfrig 91 Lenovo Group 87 AP Moeller - Maersk 84 Royal Unibrew 57 Tech Mahindra 45 EFG-Hermes Holding 36 Hyundai Motor -51 Samsung Electronics -211 Sistema -138 Vale -125 OCI NV -6 Raiffeisen Bank -45 ABB -42 OCI Co -41 Afren Plc -41 Familymart -39 Total verdiskapning i august 214: -NOK 514 millioner Note: Bidrag til absoluttavkastning 11

12 Største bidragsytere så langt i 214 Største positive bidragsytere Største negative bidragsytere Selskap NOK (m) Selskap NOK (m) Hyundai Motor 178 Mahindra & Mahindra 632 State Bank of India 611 Marfrig 355 LG Electronics 347 Lenovo Group 28 AP Møller - Maersk 268 Banrisul 236 Samsung Electronics 234 Bharti Airtel 23 Sistema -454 Great Wall Motor -441 VTB Bank -222 Richter Gedeon -219 Afren -21 Raiffeisen Bank -154 Vale -141 ABB -139 OCI NV -122 CNH Industrial NV -14 Total verdiskapning så langt i 214: NOK 4,7 mrd Note: Bidrag til absoluttavkastning 12

13 Kjøp og salg i august 214 Kjøp Salg Raiffeisen Bank Aksjen har falt betydelig på grunn av høy eksponering mot Russland og Ukraina. Vi tror aksjekursen har overreagert. Casino Multiformat matvarekjede med virksomhet i Latin Amerika, Europa (primært i Frankrike) og Asia. Fortsetter prosessen med optimalisering av porteføljen, hvilket gir kurstriggere i form av eiendomssalg og spin-offs. Exxaro Aksjen gikk veldig bra i august, og vi benyttet styrkingen til å redusere vår posisjon. Ledelsen må fortsatt bevise at den er i stand til å nøste opp løse tråder og levere på deres diversifiseringsstrategi. MRV Brasils ledende eiendomsutvikler og boligbygger, med fokus på boligutvikling i lavinntektssegmentet. Selskapet er godt posisjonert til å dra nytte av fallende renter og en boligutbyggingsvennlig politikk. 13

14 Viktigste endringer i august 214 Økte poster Reduserte poster Raiffeisen Bank Casino MRV DIA Massmart Holdings Diamond Bank Kerry Logistics OCI Co Moscow Exchange Exxaro Resources Hyundai Motor Royal Unibrew VTB Bank Lenovo Group 14

15 Viktigste endringer så langt i 214 Økte poster Reduserte poster Q1 SBI Holdings (ny) Nippon Yusen (ny) UPL (ny) Moscow Exchange (ny) State Bank of India Raiffeisen Bank Familymart Lenovo Haitong Kinnevik Vale East African Breweries Q1 Abengoa (ut) HSBC (ut) Royal Caribbean Hyundai Naspers Samsung Pacific Drilling Gazprom AP Møller-Maersk ABB Q2 Hitachi (ny) Massmart (ny) Casino (ny) Golar LNG (ny) Bharti Airtel SBI Holdings Lenovo Heineken Moscow Exchange GCL Poly Vale Air Asia Q2 Pacific Drilling (ut) TSKB (ut) Pacific Drilling (ut) VTB Bank State Bank of India Gazprom Samsung Apollo Tyres ABB Sistema 15

16 Viktigste endringer så langt i 214 Økte poster Reduserte poster Q3 Isuzu Motors (ny) MRV (ny) Casino Moscow Exchange Raiffeisen Kerry Logistics Cosan CNH Industrial NV OCI Co Massmart DIA Bharti Airtel Diamand Bank ICA Q3 Exxaro Hyundai Motor VTB Bank Lenovo Ranbaxy Apollo Tyres 16

17 Største poster i SKAGEN Kon-Tiki pr. august

18 Attraktiv verdsettelse Verdsettelsen av porteføljen betydelig lavere enn for EM til tross for å være undervektet billige råvaresektorer. Med en oppside på 41 % ville det gi en porteføljeverdsettelse på linje med gjennomsnittet for EM , 13,4 12,4 12, 1 9,5 8, ,8 6, 4 2 1,3 1, 1,5 1,8 P/E P/E +1y P/BV Kon-Tiki Kon-Tiki (-3y) MSCI EM Index Kon-Tiki at target prices 18

19 jan 4 jun 4 nov 4 apr 5 sep 5 feb 6 jul 6 des 6 mai 7 okt 7 mar 8 aug 8 jan 9 jun 9 nov 9 apr 1 sep 1 feb 11 jul 11 des 11 mai 12 okt 12 mar 13 aug 13 jan 14 jun 14 Rullerende P/BV for SKAGEN Kon-Tiki versus rullerende P/BV for vekstmarkedsindeksen 4 3,5 3 P/BV SKAGEN Kon-Tiki P/BV MSCI EM Index 2,5 2 1,5 1,5 Pr. 31. august

20 jan 6 mai 6 sep 6 jan 7 mai 7 sep 7 jan 8 mai 8 sep 8 jan 9 mai 9 sep 9 jan 1 mai 1 sep 1 jan 11 mai 11 sep 11 jan 12 mai 12 sep 12 jan 13 mai 13 sep 13 jan 14 mai 14 P/E for SKAGEN Kon-Tiki versus P/E for vekstmarkedsindeksen 18, 16, 14, P/E SKAGEN Kon-Tiki P/E MSCI EM Index 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Pr. 31.august 214 2

21 Sektor og geografisk fordeling mot indeks (%) Sektorfordeling Geografisk fordeling Fond Indeks Energi Råvarer Kapitalvarer, service og transport Inntektsavhengige forbruksvarer Defensive konsumvarer Medisin Bank og finans Informasjonsteknologi Telekom Nyttetjenester Kontanter Asia ex Japan EMEA Frontier Markets Japan Kjerne EU Nord Amerika Norden Perifer EU Sør Amerika Kontanter

22 Nyheter og annet om porteføljeselskaper - på engelsk

23 Key earnings releases and corporate news, August 214 Mahindra & Mahindra (3.1% weight): 1QFY15 results good in a sluggish environment Summary: Revenues increased a modest 1% YoY to INR 99bn, while profit after tax of INR 9bn was up a slightly better 4%. Automotive sales grew.1% YoY, as 6% volume decline was offset by higher prices. In the tractor segment, revenues grew 1% YoY on flat volumes and slightly higher prices. Margins (EBIT) improved in both the automotive (+63 bps to 1.4%) and tractor segment (+2 bps to 16.9%). The improvement was due to product mix effects, cost control and benign commodity prices. Management lowered annual guidance for the tractor industry from 8-1% growth to 5% after a slow first four months of the financial year. Implications for Investment Case: Mahindra is a high quality company with strong market positions in a very large potential market. It earns high returns on capital (ROE >2%) while employing little debt. Despite muted sales development in the quarter, Mahindra s market share in the Indian tractor market reached a 1-quarter high of 42.4%. In passenger vehicles, Mahindra has lost market share in the UV segment due to an ageing model portfolio. This is set to change, however, as the company will launch five new products (three in the UV segment and two in the CV segment) over the next 15 months. After a tough stretch, the Indian auto market is looking better, and long-term it will certainly benefit from low current penetration and increasing purchasing power of the 1.2bn+ strong population. At a P/E (3/15e) of 13x, Mahindra is an excellent company at a fair price. As the company continues its record of value creation shareholders should benefit accordingly. Heineken ( HEIA ) (2.4% weight): 1H14 earnings beat and guidance upgrade led to strong share reaction Summary: EBIT (includes associates) of EUR 1,561m rose 11% (13% on an organic basis) which was 9% ahead of expectations. Organic beer volumes rose 4.5% YoY in 2Q14, up from 1.3% in 1Q14 and -2% in 2H13, benefiting from the World Cup and Easter timing. EBIT margin +13bp YoY to 15.3% benefited from stronger volumes and cost reductions with the TCM2 program above target at EUR 637m in 1H14. Management guidance is for a medium-term annual margin expansion of 4bp with notably more in 214. This is positive and implies more cost programs. FX headwind to diminish and management lowered expected EBIT headwinds from EUR 115 to EUR 7m for FY14. Implications for Investment Case: HEIA is increasingly an EM play with 63% of volumes, 5% of sales and 6% of EBIT (a touch higher than ABI in fact) from developing countries. Growth recovery, margin beat and firm margin expansion commitment is reassuring. EV/EBITDA of 1x is at a 15% discount to ABI, 15% to average DM peers and 3% to EM peers. Note that SAB Miller and ABI have c.3% margins implying that HEIA has significant scope for margin expansion. 23

24 Key earnings releases and corporate news, August 214 (ctd.) Cosan Ltd. (1.9% weight): Moscow Stock Exchange ( MOEX ) (1.% weight): Lackluster 2Q14 result, but guidance maintained Summary: Cosan SA, where Cosan Ltd. owns 59%, reported EBITDA for 2Q14 of BRL 881m or +6% YoY and - 15% QoQ. The result included sales gains and revaluation gains of BRL 64m and was slightly weaker than expected. Fuel distribution faced high costs, energy was good supported by volumes and prices for ethanol, while Cosan held back on sugar sales in anticipation of higher prices. Comgas obtained better prices but lower volumes with strong cost control. Rumo (transportation) was also hit by lower volumes and higher costs. Net debt rose by BRL 1.2bn QoQ to BRL 1.8bn, mainly as a result of higher inventories (as it held back on sugar sales) and high receivables. FY14 EBITDA guidance was maintained at BRL bn versus BRL 3,964m for FY13. Implications for Investment Case: The World Cup and low industrial activities took its toll on 2Q14 results. At the mid-point of guidance for FY14, Cosan SA is valued at EV/EBITDA of 6x, in line with smaller peer Sao Marthino. Our CZZ shares trades at a 16% discount to the net value of its stake in Cosan SA. Given growth opportunities and fairly stable cash flow of a number of the businesses, we find this attractive. A lapse of the holding structure via CZZ is a longer-term catalyst. 2Q14 results beat on strong operating performance in a tough macro environment Summary: The company reported strong 2Q14 earnings of RUB 3.47bn, up 18% QoQ, 5.2% YoY and beating consensus by 11%. EBITDA margin expanded by an impressive 32bps to 75.3% YoY on tight cost control. Fees and commission income grew 7% from growth across product lines in equities, FX and money markets. Fees from deposits and settlement grew 37% YoY while fixed income remained under pressure (down 23% YoY, up 12% QoQ) as higher rates and exchange rate volatility caused trading volumes to drop, partially offset by new placements. In the derivatives market, market uncertainty drove many traders to the sidelines, causing trading volume to contract by 23%. NII grew 8% YoY on strong growth in client funds in the FX market. OEX showed good cost control with opex. up 9% YoY, which included the employee bonus accrual program introduced earlier in the year. Implications for Investment Case: Resilience is key, and MOEX delivered once again in a difficult macro environment. As of July 1, Russian equities became eligible for international central securities depositories settlement services, which should help trading velocity on the MOEX. The stock is getting further support by improved liquidity from CBR s reduction of its stake in July, which increased free-float to 55.7%. Kon-Tiki participated actively in the offering at RUB 6 per share. Following the offering, MSCI Russia boosted MOEX s weight in the index to 1.16%, up from.91%. A dividend yield of 4.3% shouldn t hurt the stock either. MOEX is one of the cheapest exchanges in the world with a P/E of 11x FY15e versus a 16x median for EM exchanges and as well as DM peers. 24

25 The largest companies in SKAGEN Kon-Tiki Hyundai Motor is the world's 4th largest car maker, including its 39% stake in Kia Motor. Sold 4.7m cars in 213 and has a c.5% global market share. Focus on smaller / less expensive cars. Strong position in several countries and in emerging markets such as India and China. Samsung Electronics is one of the world's largest producers of consumer electronics, with over 155, employees. The company is global #1 in mobile phones and smartphones, the world's largest in TV and a global #1 in memory chips. Samsung also produces appliances, cameras, printers, PCs and air-conditioning units. Great Wall Motor is a Chinese car manufacturer with sales of over 752, units in 213, up 24% YoY. It has a market share of more than 3.5% in China. Volume is divided between SUV, sedans and pick-ups, where it is market leader. The cars are certified in the EU and Great Wall exports to 12 markets. It has its own engine and transmission production. Mahindra & Mahindra is the largest manufacturer of utility vehicles in India (5% market share) and tractors (4% market share). It has several listed subsidiaries including Tech Mahindra and M&M financial services (largest financier of UVs and tractors in India). Bharti Airtel is India s largest private integrated telecom company, and it is a leading global player (#4) with operations in 2 countries across Asia and Africa. They had around 287m customers across their operations at the end of June 214. They separated out towers in part owned unit (passive infrastructure). Bharti family and SingTel own 3% each. 25

26 The largest companies in SKAGEN Kon-Tiki (continued) AP Møller-Maersk is a Danish conglomerate with four core businesses which include Maersk Line (container shipping), APM Terminals (global terminal network in 68 countries), Maersk Oil and Maersk Drilling. The company is going through a process of streamlining the business by terminating non-core and underperforming assets. Largest bank in India with 17% market share (c. 25% including 5 associate banks). Also presence in life insurance, asset management and investment banking. 15, branches, 32, ATMs, 13 million customers and over 22, employees. Largest Indian overseas bank with 19 offices in 34 countries. Turkey s leading and financial conglomerate in sectors including financial services, energy, cement, retail and industrials. Sabanci currently has 1 companies currently listed on the Istanbul Stock Exchange and operates in 18 countries across Europe, the Middle East, Asia, North Africa and North and South America. Controlled by the Sabanci family. Sistema is a Russian conglomerate with a focus on telecom and other consumer-related business, in addition to oil. The majority of the value is linked to a 54% holding in MTS, which is Russia's largest mobile phone company with a substantial market and >1m subscribers. Other investments include oil producer Bashneft and Detskiy Mir, Russia s leading children s goods retail chain. Leading brewer in Europe and #3 brewer by volume in the world with operations in over 7 countries and present in 178 countries. Strong foothold in Africa and Middle East (23 countries), Asia (19 countries) and Americas (1 countries). 26

27 27 Additional information

28 Cumulative equity flows to EM and DM (as at end of Aug 14) 28

29 Earnings growth forecast 29

30 EM M&A Deals 3

31 Cumulative performance in USD Dec 12 - Aug Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Emerging Markets Developed Markets Source: Bloomberg, SKAGEN research. 31

32 EM equity volatility ticked up in August but remains near historic lows 1 9 MSCI EM Index 3-day implied volatility Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Source: Bloomberg, SKAGEN research. 32

33 For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Kon-Tiki A på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.