Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under."

Transkript

1 Gruppe B Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Det var in å drikke kaffe i Trondheim på 1700-tallet - men for vanlig folk var kaffedrikking forbudt. I dette huset bodde enken Kattenkampf - hun hadde 10 ulike sorters kaffekanner og drakk kaffe hele dagen. Kaffen ble hentet til Trondheim med båter fra Frankrike Spørsmål: 1. Gå inn på hjemmesiden til Friele kaffe:. og les om kaffehistorie. a) Når kom kaffen til Norge i følge Frieles webside? b) Hvor sier websiden at kaffen ble importert fra? c) Hvem drakk kaffe i Norge på 1700-tallet i følge websiden? d) Når mener Frieles webside at kaffen ble så billig at folk flest begynte å kjøpe det? e) Framgår det hvem som har skrevet kaffehistorikken på Frieles hjemmeside? f) Sier forfatteren hvilke kilder han har brukt som grunnlag for sine påstander? g) Tror du at teksten på denne siden stemmer? Hvorfor? Kilde 1: Hjemmesiden til Friele

2 2) For å kunne si om det var vanlig å drikke kaffe i Trondheim på 1700-tallet, eller om det bare var noen få rike som gjorde det, er det viktig å vite hvor mye kaffe som ble importert til byen og ikke minst hva kaffen kostet. På 1700-tallet (og ennå i dag) måtte man betale toll for varer som man importerte fra andre land. Kilde nr 2 er en tolliste fra 1784 fra Trondheim tollkammer. Her skrev tolltjenestemennene opp alle varer som ble ført inn til byen dette året. a)bla i tollistene. Vær forsiktig! De er satt opp alfabetisk. Prøv å finn kaffebønner i tollisten. (Kaffe ble stavet med C). b) Hvor kom kaffen fra? c) Hvor mange bismerpund (gammelt mål for vekt) ble importert i 1784? d) Hvor mange daler kostet kaffen som ble importert i 1784? e) Nevn 5 andre varer som ble importert det året som du syns er interessante. Kilde nr. 2 Tolliste fra 1784, Tollvesenet i Trondheim, boks Ed3, Statsarkivet i Trondheim. (Listen står på tralla en avskrift ligger som kilde nr.3). 3) a) Kilde 3 er en avskrift av tollisten. Her er daler og bismerpund omregnet til kilo og kroner. Regn ut kiloprisen i kroner for kaffe i Bruk kalkulator! b) Var det dyrt i 1784? For å finne ut av det bruk priskalkulatoren på hjemmesiden til Norges bank. Den regner om gamle priser til dagens verdi. -Gå inn på og skriv priskalkulator i søkefeltet på siden. - Ta totalsummen i kroner (som du fikk fram i oppgave a). Skriv inn summen i priskalkulatoren. Legg inn år Kalkulatoren regner om prisen til 2009 års pengeverdi. - Hva ville du ha betalt for en kg kaffe i dag med 1784 års priser? c) Virker det som om Frieles hjemmeside hadde rett når den sa at det bare var de rike som hadde råd til kaffe på 1700-tallet? d) Vet du hva kaffe koster i dag i butikken? Hvis ikke se i kilde 8. Kilde 3. Avskrift av tollisten fra Kilde 4. Reklame fra Adresseavisen 28. August 2010.

3 4) En av dem som bodde i Trondheim på 1700-tallet var enken Kattenkampf i Kjøpmangata. Hun døde i 1800, og da ble det holdt skifte (arveoppgjør) etter henne, og alle hennes eiendeler ble listet opp. a) Se i arveskiftet (kilde 5) hvilke ulike gjenstander finner du her som tyder på at enken pleide å drikke kaffe? b) Syns du at denne kilden bekrefter påstanden på skiltet som du fant i byen at det var inn å drikke kaffe på 1700-tallet i Trondheim? c) Se på de andre gjenstandene som enken eide. Tror du at hun var fattig, rik eller hadde det omtrent som folk flest på slutten av 1700-tallet? Begrunn svaret ditt! Kilde nr 5. Skifte etter enken Kattenkampf, Trondheim byfogd, skifter , 3F67, Statsarkivet i Trondhiem. 5) I 1783 utferdiget Kongen en forordning (regel) om overdådighet som gjaldt i Norge og Danmark. (kilde nr 6). a)hvilke regler utferdiget Kongen for kaffedrikking? Hvem gjelder reglene for? b) Hva sier Kongen at bakgrunnen var for at denne forordningen ble skrevet? e) Hvorfor tror du at Kongen gjorde regler for allmuen og bønder? Og hvem er det som ikke omfattes av disse befolkningsgruppene? f) Tror du at denne forordningen gjaldt for enken Kattenkampf? Hvorfor/hvorfor ikke? g) Gruble: Mener du at denne forordningen beviser at vanlig folk ikke drakk kaffe på 1700-tallet i Norge? Eller syns du at den heller tyder på det motsatte at den blev skrevet akkurat fordi vanlig folk drakk mye kaffe? Kilde nr. 6. Kongens forordning fra 12. mars Statsarkivet i Trondheim.

4 6 ) a) Kilde 7 er et hefte som vi har funnet i Statsarkivets magasin. Men vi vet ikke hvem som har skrevet det og når. Les innledningen - hva sier forfatteren om kaffedrikkingen i landet? b) Nevn 5 alvorlige sykdommer som forfatteren mener at kaffe kan føre til? c) Omtrent når tror du at heftet kan være skrevet. Hvorfor tror du det? d) Hva tror du er bakgrunnen for at heftet ble skrevet? e) Syns du at dette heftet bekrefter eller avkrefter Frieles påstand om at folk flest ikke drakk kaffe før på 1840-tallet? Kilde nr. 7. Hefte med tittel Noget om Kaffedrikkens skadelighet i det menneskelige legeme, Ka, Småtrykk, Statsarkivet i Trondheim 7) Hva stemte og hva stemte eventuelt ikke med påstanden på skiltet som du fant i byen? Var den noe i påstanden som ikke kunne bevises med hjelp av kildene?

5 8) Primærkilder og sekundærkilder Man kan dele inn kilder i to grupper primæarkilder og sekundærkilder Primærkilde er en kilde som ikke bygger på noen annen kilde. Den har blitt laget av noen som var med da hendelsen fant sted. En sekundærkilde bygger på andre kilder. Skolenes historiebøker er eksempel på sekundærkilder. Forfatteren til historiebøkene har lest kilder, som de har tolket, for eks. andre bøker, arkivdokumenter, intervjuer, avisartikler, dagbøker osv. a) Kan dere finne eksempel på primærkilder og sekundærkilder i mappen? b) Hva bør man tenke på når man bruker sekundærkilder? c) Hva bør man tenke på når man buker primærkilder? 9) Når du er tilbake på skolen skal du redegjøre for dine forskningsresultater. Dere bestemmer sammen med læreren hvordan det skal gjøres. Uansett hvilken presentasjonsform dere velger, så skal dere oppgi hvilke kilder dere har brukt. a) Lag en liste over dine kilder, og bruk malen som ligger i forskningsboksen. b) Hvorfor er det viktig å oppgi for sine kilder?