Euro-2100 Brukerveiledning. Versjon 3.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Euro-2100 Brukerveiledning. Versjon 3.15"

Transkript

1 Euro-2100 Brukerveiledning Versjon 3.15

2 INNHOLD GENERELT... 4 Brukerstillinger... 4 Tilkoblinger... 5 Tilkobling til PC... 5 Tilkobling av betalingsterminal... 5 Tilkobling av strekkodeleser... 5 Papirbytte... 6 PROGRAMMERING... 7 Ekspeditører... 7 Organisasjonsnummer... 8 Topptekst/bunntekst... 8 Grafisk logo... 9 MVA-satser... 9 Varegrupper... 9 Salgsenheter PLU-varer Hurtigprogrammering av PLU-priser Hurtigprogrammering av PLU-lager Mix&Match rabattsystem Valutakurs Programmering av hurtigtaster på touchtastatur Systemflagg Utvidet flagg Betalingsterminal SALG Innlogging ekspeditør Utskrift kundekvittering Kopi av siste kundekvittering Åpning av kasseskuff Gavekort/tilgodelapp Priser Salg med fast pris Salg med åpen pris Salg med innslag av mottatt beløp Salg med oppdeling av betaling Salg med %-rabatt Salg med Kr-rabatt Salg med flere av samme vare Bytte av valuta Bytte av MVA-sats (take-away)

3 Korrigering av siste innslåtte vare (før SUBTOTAL) Korrigering av vare ved flere innslåtte varer Annullering av innslåtte varer (etter SUBTOTAL) Retur/tilbakeføring etter avsluttet salg Prissjekk Innbetaling Utbetaling Lagersaldo Kalkulator RAPPORTER X-rapporter Z-rapporter Bankavstemming E-journal (elektronisk journal) B-journal (binær journal)

4 GENERELT Takk for att du har valgt Euro-2100 kasseapparat. Denne brukerveiledningen beskriver kasseapparatets hovedfunksjoner for den daglige bruk. For ytterligere informasjon, les den medfølgende engelske manualen. I denne brukerveiledningen brukes [ ] til å angi en tast som skal trykkes. Eksempel: [1][MODE] betyr at tastene 1 og MODE skal trykkes etter hverandre. Dersom en tast har to funksjoner, velges den øverste funksjonen ved å trykke [SHIFT] sammen med funksjonstasten. Brukerstillinger Euro-2100 bruker betjeningskoder og har ingen nøkler som er vanlig for kasseapparater. For å aktivere en brukerstilling, skal man taste kode (se nedenfor) og trykke MODE-tasten R-modus Trykk [1][MODE] Salgsstilling. Alle finansielle transaksjoner lagres når du arbeider i normal salgsstilling og kan ikke slettes. X-modus Trykk [2][MODE] Alle X-rapporter skrives uten å nullstille salgstallene. Z-modus Trykk [3][MODE] Z-rapportene nullstiller og sletter salgstallene. P-modus Trykk [4][MODE] Programmeringsstilling. T-modus Trykk [5][MODE] Treningsstilling. Brukes til øvelser og opplæring av personalet. Registreres ikke i GT. Dersom trening gjøres i R-modus, vil alt salg bli registrert og kan ikke slettes. Valgt brukerstilling vises med R, X, Z, P eller T nederst til venstre i displayet 4

5 Tilkoblinger Strømforsyning 4. Kasseskuff 2. PC, JODO journalboks 5. Eksternt tastatur 3. Betalingsterminal, strekkodeleser, vekt 6. USB-port Tilkobling til PC Tilkobling til PC for bruk av medfølgende Euro2A programmeringsverktøy kan gjøres på to måter: 1. Via USB-port (kontakt 6). Anbefales. USB-kabel medfølger. NB! Bryteren bak (under lokket) må stå i USB-stilling (standard). 2. Via seriell-port (kontakt 2). Krever bruk av spesialkabel D. PC'en må ha COM-port eller bruke USBseriell-adapter. NB! Bryteren bak (under lokket) må stå i RS232-stilling Tilkobling av betalingsterminal Betalingsterminal tilkobles seriell-port (kontakt 3) via spesialkabel. Kabel A: For betalingsterminaler med standard ECR-integrasjonskabel Kabel B: Spesialkabel for betalingsterminal Xenta Kabel C: Spesialkabel for betalingsterminal Ingenico i5100 Alle betalingsterminaler med protokoll Sofie Ny kan benyttes. Tilkobling av strekkodeleser Strekkodeleser tilkobles seriell-port (kontakt 3) via spesialkabel E. Dersom strekkodeleseren skal tilkobles i tillegg til betalingsterminal, må T-ledd parallell med 2 x RJ45 benyttes. 5

6 Papirbytte Euro-2100 bruker termopapir med bredde 57mm og maksimum diameter 55mm. 1. Skyv knappen (1) til venstre slik at dekselet (2) åpner seg. 2. Skyv den grønne papirutløserhendelen (3) oppover for å løsne skrivehodet og ta ut den tomme rullen. 3. Sett inn ny papirrull (5). 4. Før papiret inn i papirinnføringen på skriveren og skyv den grønne utløserhendelen (3) tilbake. Papiret vil automatisk føres inn i skriveren. Bruk - tasten (7) for å mate fram papiret. 5. Lukk dekselet (2). Tomspolen (6) brukes ved utskrift av journaler. 6

7 PROGRAMMERING Programmering av Euro-2100 kan utføres ved hjelp av medfølgende programmeringsverktøy Euro2A. Programmeringen kan også gjøres direkte på kasseapparatet via kasseapparatets taster. NB! Programmering av ekspeditører og organisasjonsnummer må alltid gjøres direkte i kasseapparatet. Kasseapparatet må alltid stå i P-modus når det utføres programmering direkte på kasseapparatet. Ekspeditører Euro-2100TE kan ha inntil 6 ekspeditører. Programmering av ekspeditører gjøres i fire trinn: Navn - Passord - Tilgang - Funksjoner 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [SHIFT][EKSP.]. 3. Displayet viser EKSP. NAVN i rad 2 og EKSPEDITØR i rad 1 (evt. navnet på gjeldende ekspeditør hvis det allerede er programmert et navn) 4. Tast inn navn og trykk [SUBTOTAL]. (Navnet kan ha inntil 10 tegn. Ved feil, kan du bruke [CL] for å slette siste tegn). 5. Displayet viser nå EKSP. PASS. i rad 2. Rad 1 viser forslag til passord. Tast inn eventuelt et nytt passord og trykk [SUBTOTAL]. (Passordet kan ha inntil 4 siffer). 6. Displayet viser nå EKSP.TILG. i rad 2. Rad 1 viser ekspeditørens tilganger. Tast inn ekspeditørens tilganger iht. tabell og trykk [SUBTOTAL]. NB! Ekspeditør nr. 1 skal alltid ha tilgang til P-modus. Siffer Beskrivelse Verdi 1 Tilgang til X-modus 2 Tilgang til Z-modus 0 - nei, 1 - ja 3 Tilgang til P-modus 4 Tilgang til T-modus 7. Displayet viser nå EKSP.FUNK. i rad 2. Rad 1 viser ekspeditørens funksjonsmuligheter. Tast inn ekspeditørens funksjoner iht. tabell. Siffer Beskrivelse Verdi 1 Lager inn 2 Lager ut 0 - nei, 1 - ja 3 Bestilling 4 Lageroversikt 8. Trykk [SUBTOTAL] for å fortsette programmering av flere ekspeditører eller trykk [KONTANT] for å avslutte. 7

8 9. For å sjekke navn og innstillinger for ekspeditørerene, trykk [KUPONG] i ekspeditørprogramstilling eller trykk [SHIFT][EKSP.] og [KUPONG] for å skrive ut programmerte innstillinger. Tips! Det anbefales å begrense tilgangen til Z-modus og P-modus for å unngå utilsiktet sletting av E-journal (elektronisk journal) og innstillinger. Organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret skrives alltid ut på kundekvitteringen og plasseres automatisk under topptekstens siste linje. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Tast [1][5][2][4][ ]. 3. Displayet viser Org.nummer i rad 2. Rad 1 viser gjeldende nummer. 4. Tast inn organisasjonsnummeret 9 siffer+mva (MVA skal brukes dersom du er registrert i mva-registeret) og trykk [SUBTOTAL]. (Trykk talltastene flere ganger for å få fram tallene, eksempelvis trykk 4 ganger for tallet 9 og 5 ganger for tallet 3. Trykk SHIFT for store bokstaver) NB! Z-dagsrapport må utføres før organisasjonsnummeret kan endres. Topptekst og bunntekst Euro-2100 har mulighet til å skrive ni linjer topptekst og to linjer bunntekst. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [SHIFT][UTBET] for topptekst og [UTBET] for bunntekst. 3. Displayet viser Tekstlinje i rad 2 og antall tekstlinjer i rad Tast inn ønsket antall tekstlinjer, 0-9 for topptekst og 0-2 for bunntekst, og trykk [SUBTOTAL]. 5. Displayet viser nå 1. tekstlinje i rad 1 og gjeldende tekst i rad 2. Tast inn ønsket tekst for 1. linje og trykk [SUBTOTAL] for å gå til neste tekstlinje. (Ved feil, kan du bruke [CL] for å slette siste tegn). 6. Trykk [KONTANT] for å avslutte. 7. Topptekst og bunntekst kan skrives ut ved å trykke [KUPONG] mens du er i tekstprogrammeringsstilling. 8

9 Grafisk logo Euro-2100 kan skrive ut grafisk logo i både topptekst og bunntekst. Grafisk logo kan kun programmeres ved bruk av medfølgende programmeringsverktøy Euro2A. Utskrift av logo i 6.systemflagg må være valgt, se side 16. Grafisk logo Format Oppløsning Logo, topptekst: BMP 360 x 120 piksler Logo, bunntekst: BMP 360 x 240 piksler MVA-satser Euro-2100 gir mulighet til å bruke fire MVA-satser. Både MVA-sats og navn kan programmeres. NB! MVA-satser kan kun programmeres etter utført Z-dagsrapport og Z- månedsrapport. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [RETUR]. 3. Displayet viser MVA SATS i rad 2 og gjeldende prosentsats i rad Tast inn MVA-sats uten desimal (f.eks 2500) og trykk [SUBTOTAL]. (Dersom det er behov for å deaktivere en MVA-sats, tast eller høyere. Ved feil, kan du bruke [CL] for å slette siste tegn). 5. Displayet viser nå MVA NAVN i rad 2. Tast inn navn på MVA-satsen, f.eks MVA 25% som vises i rad 1, og trykk [SUBTOTAL] for å gå til neste MVA-sats eller [KONTANT] for å avslutte. 6. En oversikt over programmerte MVA-satser kan skrives ut ved å trykke [KUPONG] mens du er i MVA-programmering. Dersom du har avsluttet MVA-programmeringen, trykk [RETUR][KUPONG]. Varegrupper Euro-2100 gir mulighet til å bruke 30 varegrupper. Hver varegruppe består av tre basis komponenter; pris - flagg - navn. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [VGR]. 3. Displayet viser VGR PRIS i rad 2 og gjeldende pris i rad 1 for 1. varegruppe. 4. Tast inn pris og trykk [SUBTOTAL]. (Ved feil, kan du bruke [CL] for å slette siste tegn). 5. Displayet viser nå VGR FLAGG i rad 2. Rad 2 viser gjeldende flagginnstilling. 6. Tast inn ønsket flagginnstilling iht. tabell og trykk [SUBTOTAL]. 9

10 Nr. Forhåndsvalgt Beskrivelse Verdi verdi 1 1 Kobler MVA-sats til varegruppe 1 - MVA-sats MVA-sats MVA-sats MVA-sats Type varegruppe 0 - normal 1 - enkeltstående 3 0 Negativ varegruppe 0 - nei 1 - ja 4 3 Prisegenskap 0 - inaktiv 1 - åpen pris (må selv slå inn pris) 2 - fast pris (forhåndsprogrammert) (både åpen og fast pris) 5 8 HALO limit (maks. antall siffer tillatt) Displayet viser nå VGR NAVN i rad 2. Rad 2 viser gjeldende navn. 8. Tast inn varegruppens navn. (Ved feil, kan du bruke [CL] for å slette siste tegn). 9. Trykk [SUBTOTAL] for å fortsette med programmering av neste varegruppe eller trykk [KONTANT] for å avslutte. Hvis du ønsker å endre en varegruppe, kan du taste vareguppens nummer (1-30) og deretter trykke [VGR] mens du er i P-modus. Fortsett programmeringen som beskrevet over. Oversikt over programmerte varegrupper kan skrives ut ved å trykke [KU- PONG] mens du er i VGR-modus. I P-modus må du trykke [VGR][KUPONG]. Salgsenheter Salgsenheter kan kobles mot hver PLU-vare og angi enheten som varen selges med. Euro-2100 leveres med ferdig programmerte salgsenheter, men disse kan endres. Det er mulighet for å programmere inntil åtte salgsenheter med inntil tre tegn i hver enhet. Forhåndsprogrammerte salgsenheter: 1= (tom) 2= stk 3= kg 4= l 5= m 6= m 2 7= fls 8= pkt 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [KR-]. 3. Displayet viser Salgsenhet i rad 2 og gjeldende enhet i rad 1 for 1. enhet. 4. Tast inn ønsket enhet og trykk [SUBTOTAL] for å fortsette til neste eller trykk [KONTANT] for å avslutte. 10

11 PLU-varer Euro-2100 kan behandle inntil PLU-varer. Hver PLU-vare kan programmeres med to priser og to MVA-satser. Prosedyre for programmering av PLU-vare: 1) 1. PLU-pris 2) Kobling 1. pris og MVA-sats 3) 2. PLU-pris (brukes f.eks ved Take-Away) 4) Kobling 2. pris og MVA-sats (brukes f.eks ved Take-Away) 5) Flagg 1 6) Flagg 2 7) PLU navn 8) MIX&MATCH (spesielt rabattsystem) 9) PLU strekkode 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Dersom en spesiell PLU-vare skal programmeres, tast varens PLU-nummer og trykk [PLU]. Trykk [PLU] dersom du skal starte programmeringen på første PLU-vare. 3. Displayet viser PLU PRIS 1 i rad 2 og gjeldende pris 1 for 1. PLU-vare i rad 1. Tast inn pris og trykk [SUBTOTAL]. 4. Displayet viser nå PLU MVA 1 i rad 2. Rad 1 viser gjeldende MVA-sats. Tast inn nummeret for ønsket MVA-sats og trykk [SUBTOTAL]. 5. Displayet viser nå PLU PRIS 2 i rad 2 og gjeldende pris 2 for 1. PLU-vare i rad 1. Tast inn pris og trykk [SUBTOTAL]. 6. Displayet viser nå PLU MVA 2 i rad 2. Rad 1 viser gjeldende MVA-sats for pris 2. Tast inn nummeret for ønsket MVA-sats og trykk [SUBTOTAL]. 7. Displayet viser nå PLU FLAGG1 i rad 2. Rad 1 viser gjeldende flagginnstilling for flagg 1. Tast inn ønsket flagginnstilling iht. tabell nedenfor og trykk [SUBTOTAL]. Nr. Forhåndsvalgt Beskrivelse Verdi verdi Kobler PLU til VGR (varegruppe) Beskrivende PLU Type PLU-vare Prisegenskap nei, 1 - ja 0 - normal PLU 1 - enkeltstående PLU 0 - inaktiv 1 - åpen pris (må selv slå inn pris) 2 - fast pris (forhåndsprogrammert) (både åpen og fast pris) 11

12 Tips! For en beskrivende PLU vil kun navnet bli skrevet ut på kvitteringen uten pris eller antall. Den blir derfor ofte koblet sammen en annen vare for å gi en nærmere beskrivelse av varen. Tips! For enkeltstående PLU-vare avsluttes salget automatisk som kontantsalg dersom den enkeltstående varen slås inn som første vare. 8. Displayet viser nå PLU FLAGG2 i rad 2. Rad 1 viser gjeldende flagginnstilling for flagg 2. Tast inn ønsket flagginnstilling iht. tabell nedenfor og trykk [SUBTOTAL]. Nr. Forhåndsvalgt Beskrivelse Verdi verdi Linket PLU. Kobler salget til en annen PLU til salget til gjeldende PLU Salgsenhet PLU lagerinfo på PLU rapport PLU salg ved negativ lagerbeholdning Delt pris HALO limit (maks. antall siffer tillatt) 00 - ingen linket PLU 01 - PLU 1001 er linket PLU er linket nei, 1 - ja 9. Displayet viser nå PLU NAVN i rad 2. Rad 1 viser gjeldende navn. Tast inn ønsket navn (maks. 20 tegn) og trykk [SUBTOTAL]. 10. Displayet viser nå MIX&MATCH i rad 2. Rad 1 viser gjeldende rabattkode for MIX&MATCH. Rabattsystemet MIX&MATCH er beskrevet i eget avsnitt, se side 13. Tast inn ønsket rabattkode og trykk [SUBTOTAL]. 11. Displayet viser nå PLU EAN-K i rad 2. Rad 1 viser gjeldende EAN-kode. Tast inn varens EAN-kode (strekkode) og trykk [SUBTOTAL]. Dersom den inntastede EAN-kode allerede finnes for en annen PLUvare, vil displayet vise EAN-KODE FINNES sammen med PLU-nummeret. Tast inn korrekt EAN-kode og trykk [SUBTOTAL]. 12. Displayet viser nå programmering for neste PLU-vare. Fortsett programmeringen som beskrevet over eller trykk [KONTANT] for å avslutte. Hurtigprogrammering av PLU-pris Dersom du bare trenger å endre prisen på en PLU-vare, kan dette gjøres hurtig på følgende måte: 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Tast varens PLU-nummer og trykk [PLU]. 3. Displayet viser PLU PRIS 1 i rad 2 og gjeldende pris 1 i rad Tast inn ny pris. 5. Trykk [SUBTOTAL] for å fortsette programmeringen eller trykk [KON- TANT] for å avslutte

13 Hurtigprogrammering av PLU-lager Euro-2100 kan registrere lagerbeholdning for hver PLU-vare. Endring av lagerbeholdningen for en PLU-vare kan gjøres hurtig på følgende måte: 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Tast varens PLU-nummer og trykk [INNBET]. 3. Displayet viser PLU LAGER i rad 2 og gjeldende lagerbeholdning i rad Tast inn ny beholdning. 5. Trykk [SUBTOTAL] for å registrere inntastet tall som ny beholdning. Trykk [KR-] for å legge til inntastet tall til gjeldende beholdning. Trykk [%-] for å trekke fra inntastet tall til gjeldende beholdning. Mix&Match Mix&Match er et avansert rabattsystem som gir mulighet for å lage forskjellige rabattopplegg som PLU-varene kan linkes til og som automatisk beregnes uten at ekspeditøren behøver å trykke på taster. Inntil 30 forskjellige rabatter kan programmeres. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [KOPI]. 3. Displayet viser RAB.NAVN i rad 2 og gjeldende navn i rad 1. Tast inn navn (maks. 20 tegn) og trykk [SUBTOTAL]. 4. Displayet viser nå ANTALL i rad 2. Rad 1 viser gjeldende antall. Tast inn antall og trykk [SUBTOTAL]. 5. Displayet viser nå RABATT i rad 2 og gjeldende rabatt i rad 1. Tast inn rabatten og trykk [SUBTOTAL] for å fortsette eller trykk [KONTANT] for å avslutte. Tips! Et eksempel på en Mix&Match rabatt kan være "3 for 2". Ved kjøp av 3 stk enheter betaler kunden for 2. Rabattnavnet som er programmert, vil bli skrevet ut på kvitteringen. 13

14 Valutakurs Euro-2100 har mulighet for å bruke en alternativ valuta i tillegg til norske kroner. Som standard leveres Euro-2100 med EUR som tilleggsvaluta. Vekslingskursen programmeres på følgende måte: 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [EKSP.]. 3. Displayet viser UTL.VALUTA i rad 2 og gjeldende valuta EUR i rad 1. Skriv eventuelt inn ny valuta. Trykk [SUBTOTAL]. 4. Displayet viser nå Val.kurs i rad 2 og gjeldende valutakurs i rad 1.Tas inn ny valutakurs og trykk [KONTANT]. NB! Z-dagsrapport må utføres før valutakursen kan endres. Programmering av hurtigtaster på touchtastatur Euro-2100 har et touchtastatur med 36 hurtigtaster (72 taster ved bruk av SHIFT). Alle tastene kan programmeres fritt med sekvenser av tastetrykk, dvs. en tast kan inneholde alle tastetrykkene du må gjøre for å utføre en funksjon på standardtastaturet. Tastene brukes normalt som hurtigtaster for PLU-varer, men kan også brukes for spesielle funksjoner som f.eks å skrive ut rapporter, ekspeditørbytte eller innbetaling/utbetaling av kasse. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk hurtigtasten du ønsker å programmere. 3. Displayet viser ID-nummeret til tasten, Tast navn i rad 2 og gjeldende navn i rad 1. Tast nytt navn og trykk [SUBTOTAL]. Trykker du [SUBTOTAL] uten å taste nytt navn, bekreftes gjeldende navn. 4. Displayet viser nå 01.Funksjon i rad 2 og beskrivelse av gjeldende tastetrykk i rad 1 for første tastetrykk. Trykk [CL] for å fjerne gjeldende tastesekvens. 5. Trykk [ ] for å komme i programmeringsstilling. (Trykk Tast) vises i rad 1. Trykk første tast i en tastesekvens og for hvert tastetrykk endres funksjonsnummeret; 02.Funksjon, 03.Funksjon... osv. Eksempler på tastesekvenser: PLU-vare 5: [5][PLU]. Ekspeditør (passord 1): [1][SHIFT][EKSP.] Veksel 2000kr inn: [2][0][0][0][,][SHIFT][INNBET][KONTANT] 6. Når tastesekvensen er ferdig programmert, trykk hurtigtasten igjen for å fortsette på neste tast, eller trykk [KONTANT] for å avslutte. Du kan skrive ut hurtigtastenes innstillinger ved å trykke [KUPONG] mens kasseapparatet er i programmeringsstilling for hurtigtaster. 14

15 Systemflagg Ved hjelp av systemflaggene kan ulike funksjoner innkobles eller utkobles. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [SHIFT][INNBET]. 3. Displayet viser 1. systemflagg: SFI: i rad 2 og valgt innstilling i rad Trykk [SUBTOTAL] for å gå neste systemflagg. 5. Programinnstillingene i rad 1 endres ved å taste inn nye koder. Trykk [SUBTOTAL] for å lagre og gå til neste systemflagg. 6. Trykk [KONTANT] for å avslutte. Systemflaggene leveres med følgende standardinnstillinger som normalt ikke behøver endres: SFI: Avrundingsregler og skal ikke endres. SF2: Utskrift av vareantall: 0 - ikke utskrift, 1 - utskrift Ikke relevant Antall linjer i topptekst: 0-9 Antall blanke linjer mellom kvitteringer: 0-3 Antall desimaler i vareantallsverdien Datoformat: 0 - mmddyyyy, 1 - ddmmyyyy Utskrift av Total Mva/Netto Mva: 0 - ikke utskrift, 1 - utskrift SF3: 01 SF4: 0100 SF5a: Kassenr.: Brukes hvis det er flere kasser på samme sted. Skal ikke endres. Ekstern Journalboks Jodo: 0 - ikke tilkoblet, 1 - tilkoblet Protokoll for betalingsterminal: 8 - NB! Skal ikke endres Integrert betalingsterminal: 0 - ikke tilkoblet, 2 - tilkoblet Ikke i bruk Porthastighet for PC-kommunikasjon: baud, baud PC port-nummer: 1 - PC SF5b: Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Terminalkode for strekkodeleser: 0 - CR og LF, 1 - CR, 2 - LF Hastighet strekkodeleser: baud Portnummer strekkodeleser: 0 - ikke tilkoblet, 2 - tilkoblet 15

16 SF5c: SF6: Ekstern RS-485 konverter - ikke relevant Lys kalkulatortast: 0 - av, 1 - på Lys kalkulatortast når aktivert: 0 - av, 1 - på, 2 - blinking Fast Fast Utskrift grafisk logo bunntekst: 0 - nei, 1 - ja Utskrift grafisk logo topptekst: 0 - nei, 1 - ja Fast Fast SF7: Maksimum og programmert påslag i prosent under et salg. Venstre: Maksimum påslag (xx%) Høyre: Programmert påslag (xxxx, 30%=30000) SF8: Maksimum og programmert rabatt i prosent under et salg. Venstre: Maksimum rabatt (xx%) Høyre: Programmert rabatt (xxxx, 30%=30000) SF9: Klokke SF10: Dato Trykk [SHIFT][INNBET] og deretter [KUPONG] i P-modus for å skrive ut systemflaggene med alle innstillinger. Utvidet flagg Ved hjelp av utvidet flagg kan ulike funksjoner innkobles eller utkobles. 1. Sett kasseapparatet i P-modus ved å trykke [4][MODE]. 2. Trykk [%-]. 3. Displayet viser 1. utvidet flagg: Utv. flagg i rad 2 og valgt innstilling i rad Trykk [SUBTOTAL] for å gå til neste utvidet flagg. 5. Programinnstillingene i rad 1 endres ved å taste inn nye koder. Trykk [SUBTOTAL] for å lagre og gå til neste utvidet flagg. 6. Trykk [KONTANT] for å avslutte. Utvidet flagg leveres med følgende standardinnstillinger som normalt ikke behøver endres: 1: Automatisk lagring av E-journal i Jodo journalboks og deretter automatisk sletting i kasseapparatet? 0 - nei, 1 - ja Lagre salgsdata i E-journal? 0 - nei, 1 - ja Skrive ut og slette E-journal sammen med dagsoppgjør? 0 - nei, 1 - ja Lagre topptekst/bunntekst i E-journal? 0 - nei, 1 -ja Ikke i bruk Ikke i bruk 16

17 2: 001 Oppdatere varesalgsdata etter vareuttak? 0 - nei, 1 - ja Inntasting av kundenummer ved varelevering? 0 - nei, 1 - ja Oppdatere PLU salgsdata ved varelevering? 0 - nei, 1 - ja 3: 101 Lagre B-journal? 0 - nei, 1 - ja Tillate sletting av B-journal i kasseapparatet? 0 - nei, 1 - ja Lagre mva-data i B-journal? 0 - nei, 1 - ja 4: : Ikke relevant 6: Ikke relevant 7: 01 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Skrive ut strekkode? 0 - nei Tillatelse til tilbakebetaling? 0 - alle, spesifikke ekspeditører Skrive ut klokkeslett på kvittering? 0 - nei, 1 - ja Skrive ut PLU-nummer sammen med varenavn? 0 - nei, 1 - ja 8: 0 Ikke relevant Trykk [%-] og deretter [KUPONG] i P-modus for å skrive ut utvidede flagg med alle innstillinger. Betalingsterminal For tilkobling av betalingsterminal, se eget punkt side 5. NB! Ved bruk av betalingsterminal skal 5. systemflagg SF5a (se side 15) programmeres med følgende innstillinger: integrert terminal: Frittstående terminal/uten terminal:

18 SALG Innlogging ekspeditør Inntil 6 ekspeditører kan programmeres med navn og kode, og hver ekspeditør kan tildeles ulike tilganger/bruksområder. En innlogget ekspeditør forblir innlogget inntil en ny ekspeditør logger seg inn. 1. Trykk [SHIFT][EKSP.] 2. Displayet viser PASSORD. Tast ekspeditørkode 3. Trykk [SHIFT][EKSP.] 4. Displayet viser EKSPEDITØRBYTTE. Tips: Rask innlogging/bytte av ekspeditører kan gjøres ved hjelp av hurtigtaster på touchtastaturet dersom dette er programmert. Utskrift kundekvittering Ved å trykke [SHIFT] kan du velge mellom innkobling og utkobling av skriveren. Du kan altså velge mellom automatisk utskrift av kundekvittering ved alle salg eller utskrift kun hvis kunden ønsker kvittering. Når utskrift er utkoblet, vil du i displayet få spørsmålet SKRIV UT? Velg JA [SUBTOTAL] eller NEI [CL]). Kopi av siste kundekvittering Ved å trykke [KOPI] skrives det ut en kopi av siste kundekvittering. Åpning av kasseskuff Kasseskuffen kan åpnes ved å trykke [SKUFF] så lenge det ikke er slått inn salg. Gavekort/tilgodelapp Kasseapparatet er ikke programmert for bruk av gavekort eller tilgodelapp. Ta kontakt med din forhandler. Priser Alle PLU-varer eller varegrupper kan forhåndsprogrammeres med tre prisalternativer: - Fast pris (forhåndsprogrammert pris) - Åpen pris (pris må slås inn manuelt) - Åpen og programmert pris (forhåndsprogrammert pris brukes hvis prisen ikke skal endres) 18

19 Salg med fast pris 1. a) Trykk varens hurtigtast på touchtastaturet. b) Tast PLU-nummer og trykk [PLU]. c) Tast varegruppenummer og trykk [VGR]. d) Skann varen. 2. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare. 3. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 4. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. Salg med åpen pris 1. Tast varens pris med 2 desimaler og trykk [PRIS/VALUTA] 2. a) Trykk varens hurtigtast på touchtastaturet. b) Tast PLU-nummer og trykk [PLU]. c) Tast varegruppenummer og trykk [VGR]. d) Skann varen. 3. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare. 4. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 5. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. Salg med innslag av mottatt beløp 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med eller fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast inn mottatt beløp. 4. Trykk [KONTANT]. 5. TILBAKE vises i displayet sammen med beløpet som skal betales tilbake til kunden. Salg med oppdeling av betaling 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast inn mottatt beløp (mindre enn SUBTOTAL-beløpet). 4. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. 5. TILBAKE (dvs. rest å betale) vises i displayet sammen med restbeløpet som skal betales med et annet betalingsmiddel. 6. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. 19

20 Salg med %-rabatt 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Trykk [%-] for forhåndsprogrammert %-rabatt, eller tast en annen %- sats uten desimal og trykk deretter [%-]. (Rabattgrense og forhåndsprogrammert rabatt programmeres under 8. systemflagg. 4. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. Tips: %-rabatt kan gis for en enkelt vare før SUBTOTAL eller for hele salget etter SUBTOTAL. Salg med Kr-rabatt 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast krone-rabatten med desimal og trykk [KR-] 4. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. Tips: Kr-rabatt kan gis for en enkelt vare før SUBTOTAL eller for hele salget etter SUBTOTAL. Salg med flere av samme vare Kjøper kunden flere av samme vare, kan man registrere dette på to måter: Repetere Trykk varens hurtigtast så mange ganger som antallet kunden skal ha. Multiplisere Tast inn antallet, trykk [ ] og deretter trykk varens hurtigtast, PLU-vare eller VGR-vare på vanlig måte. Bytte av valuta Kasseapparatet har en alternativ valuta. Ved betaling med utenlandsk valuta kan man kun bruke sedler og få tilbake veksel i norske kroner. 1. Registrer salget på vanlig måte. 2. Trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet i norske kroner NOK. 3. Trykk [PRIS/VALUTA]. Prisen vises nå i utenlandsk valuta. 4. Tast inn beløpet i utenlandsk valuta som skal betales (i sedler). 5. Trykk [KONTANT]. 6. TILBAKE vises i displayet sammen med beløpet i norske kroner som skal betales tilbake til kunden. 7. Dersom ikke hele beløpet ble betalt i utenlandsk valuta, vises restbeløpet som skal betales. Trykk [PRIS/VALUTA] for å vise restbeløpet i NOK. 8. Trykk [KONTANT]. Euro-2100 leveres med EUR som standard tilleggsvaluta. 20

21 Bytte av MVA-sats (take-away) Hver vare kan programmeres med 2 MVA-satser. MVA 1 er standard, mens MVA 2 velges ved å trykke [MVA BYTTE] før varen velges. Korrigering av siste innslåtte vare (før SUBTOTAL) 1. Trykk [FEIL]. FEIL vises i displayet og med negativ pris. 2. Slå inn ny vare. 3. Fortsett salget eller trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 4. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. Korrigering av vare ved flere innslåtte varer (før/etter SUBTOTAL) 1. Trykk [SKUFF]. Første innslåtte vare vises i displayet. Nummeret vises i parentes til venstre i displayet. (Dersom du allikevel ikke ønsker å korrigere, trykk [CL] og fortsett salget). 2. Trykk [FEIL] for å slette denne varen eller trykk [SKUFF] en eller flere ganger for å bla i alle innslåtte varer. Trykk [FEIL] for å slette ønsket vare. FEIL vises i displayet sammen med negativ pris. 3. Fortsett salget eller trykk [SUBTOTAL]. Totalbeløpet vises i displayet. 4. Trykk [KONTANT], [BANK] eller [KUPONG]. Annullering av innslåtte varer (etter SUBTOTAL) 1. Trykk [FEIL]. FEIL vises i displayet. 2. Trykk [SUBTOTAL]. ANNULLERT vises i displayet. sammen med negativt beløp. Salget er annullert og kvittering skrives ut. 3. Trykk [KONTANT] og slå inn nytt salg på vanlig måte. Retur/tilbakeføring etter avsluttet salg For varer med faste priser: 1. Trykk [RETUR]. RETUR vises i displayet. 2. Slå inn varen som skal returneres/tilbakeføres. For varer med åpen pris: 1. Tast varens pris og trykk [PRIS] 2. Trykk [RETUR]. RETUR vises i displayet. 3. Slå inn varen som skal returneres/tilbakeføres. For flere like varer: 1. Tast antallet og trykk [ ] 2. Trykk [RETUR]. RETUR vises i displayet. 3. Slå inn varen som skal returneres/tilbakeføres. Trykk [SUBTOTAL] og [KONTANT] når alle varer som skal returneres/ tilbakeføres er slått inn. 21

22 Prissjekk Det er mulig å sjekke prisen på en vare før et salg blir registrert. 1. Trykk [SHIFT][PLU]. Legg inn PLU nummer vises i displayet. 2. Slå inn PLU-nummeret og trykk [PLU] eller trykk favorittasten på touchtastaturet. Prisen vises i displayet. 3. Varen kan registreres for salg ved å trykke [ ]. 4. Trykk [SHIFT][PLU] igjen for å avslutte prissjekk. Innbetaling Innbetaling til kasse registreres ikke som salg, men øker kontantbeholdningen i kassen. Brukes bl.a til registrering av veksel. Funksjonen gir mulighet til å skrive inn navn og årsak til innbetalingen. 1. Slå inn beløpet som skal innbetales. 2. Trykk [SHIFT][INNBET]. INNBETALT vises i displayet. 3. Trykk [KONTANT]. 4. NAVN vises i displayet. Skriv inn navn. 5. Trykk [SUBTOTAL]. 6. ÅRSAK vises i displayet. Skriv inn årsak. 7. Trykk [SUBTOTAL]. 8. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut. Tips: Innbetaling av veksel kan forhåndsprogrammeres på en hurtigtast på touchtastaturet med beløp, navn og årsak, se under Programmering. Utbetaling Utbetaling fra kasse gir mulighet for å registrere uttak av kontanter fra kassen som ikke gjøres i forbindelse med et salg. Funksjonen kan brukes for å redusere kontantbeholdningen i kassen, f.eks ved overføring av kontanter til et annet kasseapparat, ved ekspeditørbytte, eller kontant oppgjør med en leverandør. Funksjonen gir mulighet til å skrive inn navn og årsak til utbetalingen. 1. Slå inn beløpet som skal utbetales. 2. Trykk [SHIFT][UTBET]. UTBETALT vises i displayet. 3. Trykk [KONTANT]. NAVN vises i displayet. 4. Skriv inn navn. 5. Trykk [SUBTOTAL]. ÅRSAK vises i displayet. 6. Skriv inn årsak. 7. Trykk [SUBTOTAL]. 8. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut. 22

23 Lagersaldo I R-modus finnes det fire undermenyer for lagerinformasjon om de ulike PLUvarene. 1. I R-modus, trykk [1][SUBTOTAL] for lager inn (lagerbeholdningen økes) [2][SUBTOTAL] for lager ut (lagerbeholdningen reduseres) [3][SUBTOTAL] for bestilling (lagerbeholdningen endres ikke) [4][SUBTOTAL] for lageroversikt (lagerbeholdningen endres ikke) #1-4 vises øverst til venstre i displayet. Trykk [5][SUBTOTAL] for å avslutte. 2. Trykk [antall][ ][PLU-vare]. 3. Trykk [KONTANT] for å lagre. Kalkulator Euro-2100 er utstyrt med innebygd kalkulator med en stor rund startknapp. Følgende taster brukes: PLU addisjon KONTANT totalsum VGR substraksjon CL nullstille multiplikasjon UTBET./EAN negativt tall MODE divisjon FEIL slette siste tall 23

24 RAPPORTER Det finnes to ulike rapportstillinger; X-modus og Z-modus. Dagsrapporter og månedsrapporter inneholder grandtotals, dvs. totalomsetning. GT1 = Totalomsetning, brutto GT2 = Totalomsetning, netto (GT1-GT3) GT3 = Negativ omsetning (rabatter, returer) X-rapporter I X-modus skrives rapportene uten at salgstallene nullstilles og viser salgstall fra siste Z-rapport ble utført. X-rapportene brukes for å få en salgsoversikt under dagen, f.eks ved ekspeditørbytte eller lignende. En X-rapport kan skrives ut så ofte man ønsker i løpet av dagen. 1. Trykk [2][MODE]. 2. Trykk [MODE]. 3. Bla i rapportmenyen med [SUBTOTAL] 1. Dagsrapport 2. Månedsrapport 3. Ekspeditørrapport 4. VGR rapport 5. PLU rapport 6. Lagerrapport 7. Finansrapport 8. Kombinert rapport 9. Timerapport daglig 10. Timerapport måned 11. B-Journal 4. Velg ønsket rapportutskrift og trykk [KONTANT]. I tillegg kan individuelle PLU-rapporter og lagerrapporter skrives ut ved følgende valg: Individuell PLU-rapport [1]...[9][PLU] Lagerrapport, individuell PLU [1]...[9][PRIS/VALUTA] 24

25 Z-rapporter En rapport i Z-modus nullstiller salgstallene i kasseapparatets internminne. Dagsrapporten skal skrives ut hver dag etter at salget er avsluttet. Dagsrapporten inneholder finansrapport, varegrupperapport og ekspeditørrapport. Månedsrapporten skrives ut etter dagsrapporten ved månedslutt. 1. Trykk [3][MODE]. 2. Trykk [MODE]. 3. Bla i rapportmenyen med [SUBTOTAL]. 1. Dagsrapport 2. Månedsrapport 3. PLU rapport 4. Kombinert rapport 5. Timerapport daglig 6. Timerapport måned 7. Bank avstemming 8. E-Journal 4. Velg ønsket rapportutskrift og trykk [KONTANT]. Bankavstemming Bankavstemming av betalingsterminalen skal utføres hver dag etter dagsrapporten. Totalbeløpet i avstemmingen skal stemme overens med bankbeløpet i dagsrapporten. For integrerte betalingsterminaler utføres avstemmingen fra kasseapparatet. 1. Trykk [3][MODE]. 2. a) Trykk [MVA BYTTE] eller b) Trykk [MODE][7][KONTANT] Displayet viser SKRIV UT BANK AVSTEMMING? Velg JA [SUBTOTAL] eller NEI [CL]) Avstemming for frittstående betalingsterminaler, se terminalens brukerveiledning. 25

26 E-journal (elektronisk journal) Alle kvitteringer/transaksjoner som skrives ut, lagres i kasseapparatets minne i en E-journal (elektronisk journal). Denne journalen må arkiveres iht. loven og skal kunne framvises. Hvor mange linjer journalminnet kan inneholde, avhenger av hvor mange PLU-varer kasseapparatet er programmert med. Euro-2100 kan programmeres med maksimum PLU-varer, men leveres med PLU-varer som standard. Kontakt din forhandler dersom du ønsker å endre antall PLU-varer. Antall PLU-varer Antall linjer Tilsvarer ca. kvitteringer (for 3 varer) (standard) Når journalens minne begynner å bli fullt, vises dette i displayet når kasseapparatet slås på. Det anbefales at journalen skrives ut på papir via kasseapparatet eller overføres snarest mulig til PC eller SD-minnekort. Dersom journalminnet blir fullt, kan kasseapparatet ikke brukes til salg før den elektroniske journalen er skrevet ut og slettet. Papirutskrift Før du starter en papirutskrift av den elektroniske journalen, må du passe på at du har nok papir. Dersom journalen ikke blir skrevet ut ferdig på grunn av tomt papir, vil kasseapparatet bli stående og vente til nytt papir er satt inn. Kasseapparatet kan ikke benyttes til andre ting i mellomtiden. E-journalen skrives ut på følgende måte: 1. [3][MODE](Z-modus) 2. a) Trykk [INNBET] eller b) Trykk [MODE][8][KONTANT] 3. Displayet viser SKRIV E-JOURNAL? 4. Velg JA [SUBTOTAL] eller NEI [CL]) NB! Husk at E-journalen slettes etter utskriften. TIPS! Du kan også få E-journalen skrevet ut automatisk sammen med dagsrap- porten ved å programmere 1.utvidede flagg, se side

27 B-journal B-journal er binær journal for PC. Den inneholder alle kvitteringer lagret i elektronisk form (CSV-format) for overføring til PC via programmeringsverktøyet Euro 2a. B-journalen blir kun lagret dersom 3. utvidede systemflagg er valgt med lagring. B-journal er ikke nødvendig hverken å skrive ut eller å lagre, men kan være nyttig dersom du ønsker å bearbeide tallene. B-journalen skrives ut på følgende måte: 1. [2][MODE](X-modus) 2. Trykk [EKSP.] 3. Displayet viser SKRIV B-JOURNAL? 4. Velg JA [SUBTOTAL] eller NEI [CL]) 27

28 Net Supply AS - Fornebuveien 37, 1366 LYSAKER -

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

Euro-2100 Brukerveiledning 20.1.2012

Euro-2100 Brukerveiledning 20.1.2012 Euro-2100 Brukerveiledning 20.1.2012 INNHOLD GENERELT... 4 Brukerstillinger... 4 Tilkoblinger... 5 Tilkobling til PC... 5 Tilkobling av betalingsterminal... 5 Tilkobling av strekkodeleser... 5 Papirbytte...

Detaljer

Euro-2100 Brukerveiledning. 1. september 2013

Euro-2100 Brukerveiledning. 1. september 2013 Euro-2100 Brukerveiledning 1. september 2013 INNHOLD GENERELT... 4 Brukerstillinger... 4 Tilkoblinger... 5 Tilkobling til PC... 5 Tilkobling av betalingsterminal... 5 Tilkobling av strekkodeleser... 5

Detaljer

Euro-50TE Mini Brukerveiledning 01.02.2013

Euro-50TE Mini Brukerveiledning 01.02.2013 Euro-50TE Mini Brukerveiledning 01.02.2013 INNHOLD GENERELT... 4 Strømforsyning... 4 Start... 4 Brukerstillinger... 4 Menyoversikt... 5 Papirbytte... 6 SD-minnekort... 7 Tilkoblinger... 7 Justering av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk manual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: PGM: Programmering. RF: Retur

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-2000 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk bruk og programmeringsmanual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: Innlogging

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING

BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING 240 CR RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 Telefax

Detaljer

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015 V-R7000 V-R7100 Brukermanual Mars 2015 Importør: Kasse og Butikkdata AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad Telefon: 66 77 80 30 e-post: firmapost@kbd.as www.kbd.as Forhandler: Applikasjon 4.4.0 1 V1-032015

Detaljer

TE-4000 RESTAURANTVERSJON

TE-4000 RESTAURANTVERSJON BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING TE-4000 RESTAURANTVERSJON RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon:

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 2 2 INTEGRERT TERMINAL... 2 3 FRITTSTÅENDE TERMINAL... 2 4 KOMMUNIKASJON... 2 5 OVERSIKT... 3 6 HOVED... 4 6.1...

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S10 Versjon 2 April 2012

BRUKERMANUAL SE-S10 Versjon 2 April 2012 BRUKERMANUAL SE-S10 Versjon 2 April 2012 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER... 4 REPARASJON... 4 VIKTIG... 5 BATTERI... 5 BESKRIVELSE AV CASIO SE-S10... 6 Forklaringer

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S100

BRUKERMANUAL SE-S100 BRUKERMANUAL SE-S100 Versjon 1 September 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 3 SUPPORT... 3 DRIFTSFORSTYRRELSER... 3 REPARASJON... 3 VIKTIG... 4 BATTERI... 4 BESKRIVELSE AV CASIO SE-S100... 5 Forklaringer

Detaljer

Utpakking og installasjon. easytouchpos

Utpakking og installasjon. easytouchpos Utpakking og installasjon easytouchpos Utpakking og installasjon INSTALLÈR POS-SYSTEMET Fjern enheten fra esken og sett den påplass. Fjern all emballasje og koble strømpluggen til posisjon 1 på pos-systemet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet:

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: - Vri nøkkel til: «REG». - Kassa er klar til bruk. - Hent vekslepengene på stedet. - Slå inn alle varer og alle salg på kassa, uansett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

Frontline Support telefon: 4000 8989

Frontline Support telefon: 4000 8989 VIKTIG BRUKERINFORMASJON Hvis det skulle oppstå problemer med kassesystemet: 1) Sjekk alltid først om problemet kan skyldes tilkoblingen til internett eller andre forhold som ikke er systemfeil. 2) Før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

Presentasjon av CASIO QT-6600

Presentasjon av CASIO QT-6600 Presentasjon av CASIO QT-6600 1 Innholdsfortegnelse : Forside... 1 Hva er QT-6600?... 3 Touch-skjerm... 4 Touch-skjerm... 5 Touch-skjerm... 6 Take away funksjon (14% matmoms)... 7 Flytende regning... 8

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem Hvordan installere tilleggsutstyr i Innholdsfortegnelse Tilleggsutstyr... 3 Anskaffe skriver:... 3 Installere skrivere... 3 Velge faktura og rapportskriver... 3 Velge kvitteringsskriver... 3 Magnetkortleser

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-C300. 1 printer og medium skuff SE-C2000. 2 printere og medium skuff

BRUKERMANUAL SE-C300. 1 printer og medium skuff SE-C2000. 2 printere og medium skuff BRUKERMANUAL SE-C300 1 printer og medium skuff SE-C2000 2 printere og medium skuff Versjon1 Juli 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S300. 1 printer og liten skuff SE-S2000. 2 printere og medium skuff

BRUKERMANUAL SE-S300. 1 printer og liten skuff SE-S2000. 2 printere og medium skuff BRUKERMANUAL SE-S300 1 printer og liten skuff SE-S2000 2 printere og medium skuff Versjon1 - Mai 2008 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER...4

Detaljer

Presentasjon av CASIO QT-6600

Presentasjon av CASIO QT-6600 Presentasjon av CASIO QT-6600 Kasse og Butikkdata AS 1 Innholdsfortegnelse : Forside... 1 Hva er QT-6600?... 3 Touch-skjerm... 4 Touch-skjerm... 5 Touch-skjerm... 6 Take away funksjon (14% matmoms)...

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S400. 1 printer og liten skuff SE-C450. 1 printer og stor skuff SE-S3000. 2 printere og stor skuff SE-C3500. 2 printere og stor skuff

BRUKERMANUAL SE-S400. 1 printer og liten skuff SE-C450. 1 printer og stor skuff SE-S3000. 2 printere og stor skuff SE-C3500. 2 printere og stor skuff BRUKERMANUAL SE-S400 1 printer og liten skuff SE-C450 1 printer og stor skuff SE-S3000 2 printere og stor skuff SE-C3500 2 printere og stor skuff Versjon 1 September 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE BRUKERVEILEDNING TE-2200 og TE-2400 RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 Telefax : 66

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Q-Entry er et system brukt i innganger for å skrive ut billetter. Q-Entry kan brukes i hvilken som helst situasjon hvor en benytter billetter.

Q-Entry er et system brukt i innganger for å skrive ut billetter. Q-Entry kan brukes i hvilken som helst situasjon hvor en benytter billetter. Introduksjon 1 Q-Entry er et system brukt i innganger for å skrive ut billetter. Q-Entry kan brukes i hvilken som helst situasjon hvor en benytter billetter. Dette kapittel inneholder en kort beskrivelse

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Faghandel) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

Introduksjon til. i Restaurant

Introduksjon til. i Restaurant Introduksjon til i Restaurant Litt om Oppsett I restaurantbransjen har man mange av de samme utfordringene som i bar-bransjen. Les derfor introduksjonen for PCKasse i bar før du går løs på dette dokumentet.

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport BRUKERVEILEDNING for paypoint.kasse Version 1.0 06.01.2009 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1 Bruksanvisning Emit Start Display ESD1 (c) Emit as, 18.12..2007, rev 1b Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. Halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192 OSLO E-mail: emit@emit.no

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Hvordan programmere Lantronix UDS 100 IP adapter.

Hvordan programmere Lantronix UDS 100 IP adapter. Hvordan programmere Lantronix UDS 100 IP adapter. 1. Programmering av adapteret for DHCP. Vi benytter Hyperterminal til nødvendig programmering. Før vi starter med dette må Lantronix adapteret kobles til

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer