Euro-50TE Mini Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Euro-50TE Mini Brukerveiledning 01.02.2013"

Transkript

1 Euro-50TE Mini Brukerveiledning

2 INNHOLD GENERELT... 4 Strømforsyning... 4 Start... 4 Brukerstillinger... 4 Menyoversikt... 5 Papirbytte... 6 SD-minnekort... 7 Tilkoblinger... 7 Justering av displaykontrast... 7 SALG... 8 Innlogging ekspeditør... 8 Papirmatning... 8 Feiltasting... 8 Priser... 8 Salg med fast pris... 9 Salg med åpen pris... 9 Salg med innslag av mottatt betaling... 9 Salg med oppdeling av betaling... 9 Salg med flere like varer... 9 Salg med %-rabatt Salg med Kr-rabatt Bytte av valuta Feil/korreksjon siste varelinje Feil/korreksjon flere innslåtte varer Annullering av innslåtte varer Retur Innbetaling til kasse Utbetaling fra kasse RAPPORTER E-JOURNAL Papirutskrift Lagring på SD-minnekort Automatisk eksport til SD-minnekort B-JOURNAL Lagring Eksport til SD-minnekort Automatisk eksport til SD-minnekort

3 PROGRAMMERING Ekspeditører Topptekst Bunntekst Mva-satser Grafisk logo Varegrupper PLU-varer Hurtigprogrammering av PLU-priser Påslag og rabatter Valuta Eksterne enheter Skanner Vekt Betalingsterminal PC PROGRAMMERINGSVERKTØY EURO2A Installasjon Programmering Rapporter

4 GENERELT Takk for att du har valgt Euro-50TE Mini kasseapparat. Denne brukerveiledningen beskriver kasseapparatets hovedfunksjoner for den daglige bruk. For ytterligere informasjon, les den medfølgende engelske manualen. Strømforsyning Euro-50TE Mini kan strømforsynes med: 230V via medfølgende strømadapter Innebygd batteri (1800mAh/7,4V) 12V lighterkabel (ikke inkludert) Start Trykk [ ] (on/off-tasten) for å slå på/av kasseapparatet. On/off-tasten er ikke en vanlig brytertast som starter kasseapparatet momentant, så hold derfor tasten nede noen sekunder til du hører en pipetone. Brukerstillinger For å komme i kasseapparatets meny, trykk 2 x [MENU] og naviger deretter med piltastene [ ][ ][ ][ ]. Menyen er oppdelt i fem undermenyer: R-mode Salgs-/registreringsstilling. Alle finansielle transaksjoner lagres når du arbeider i registreringsstilling og kan ikke slettes. X-mode Alle X-rapporter skrives uten å nullstille salgstallene. Z-mode Z-rapportene nullstiller og sletter salgstallene. P-mode Programmeringsstilling T-mode Øvelsesstilling Tips: Dersom en tast har to funksjoner, velges den øverste funksjonen (oransje) ved først å trykke [SHIFT]. Tips: Ved navigering i kasseapparatets meny, trykk [TL] for å bekrefte og trykk [MENU] for å gå tilbake. 4

5 Menyoversikt Figuren viser en forenklet menyoversikt. 5

6 Papirbytte Euro-50TE Mini bruker termopapir med bredde 57mm. 1. Ta opp dekselet 4. Legg ned frigjøringsspaken og trykk den på plass. 2. Trykk ned frigjøringsspaken og løft opp fremmatningsarmen. 5. Trykk for å mate fram papiret. 3. Ta ut den tomme rullen og sett inn hylsen i den nye papirrullen. Sett ned den nye rullen og trykk den på plass. 6. Lukk igjen dekselet. 6

7 SD-minnekort Euro-50TE Mini har mulighet for innsetting av SD-minnekort 2GB for lagring av elektronisk journal (E-journal) og import/eksport av PLU-varer. SD-minnekortet plasseres i batterirommet bak batteriet, se figuren nedenfor. Husk! Slå av kasseapparatet før dekslet til batterirommet åpnes. Tilkoblinger Euro-50TE Mini er utstyrt med 2 x COM-porter og 1 x USB-port. COM1 tilkobles skanner med serial tilkobling (RS232). COM1 gir 5V strømforsyning slik at skanneren ikke trenger ekstern strømforsyning. Spesialkabel må benyttes. COM1 må konfigureres i P-mode under Eksterne enheter. COM2 tilkobles betalingsterminaler som benytter protokollen Sofie Ny. Spesialkabel må benyttes. COM2 må konfigureres i P-mode under Eksterne enheter. USB Tilkobling til PC via medfølgende USB-kabel Justering av displaykontrast Trykk [SHIFT] + [ ] for å øke intensiteten eller [SHIFT] + [ ] for å redusere intensiteten i kontrasten. 7

8 SALG Innlogging ekspeditør Inntil 10 ekspeditører kan programmeres med navn og kode, og hver ekspeditør kan tildeles ulike tilganger/bruksområder. Ved bytte av ekspeditør, må man først logge seg ut. 1. Trykk 2 x [MENU] inntil R-mode viser i displayet. 2. Trykk [SHIFT][MENU]. Displayet viser Utlogget og deretter Velg bruker. 3. Trykk piltastene [ ] eller [ ] for å velge ekspeditør og trykk [TL]. 4. Displayet viser Passord. Tast passord og trykk [TL]. Papirmatning Trykk [SHIFT][ ] for å mate fram papiret. Feiltasting Ved feiltasting slik at bl.a Ulovlig operasjon vises i displayet, trykk [CL] (clear). Strekkoder Dersom PLU-varer er programmert med strekkodenummer (EAN-nummer) og strekkodeleser ikke er tilgjengelig, kan strekkodenummeret for varen tastes inn og deretter trykke [EAN]. Varen bli nå registrert. Priser Alle PLU-varer kan forhåndsprogrammeres med to prisalternativer: Fast pris (forhåndsprogrammert pris) Åpen og fast pris (fast pris brukes hvis prisen ikke endres) Bruk av integrert betalingsterminal For tilkobling/innstillinger, se side 23. Ved valg av kort (betalingsterminal) som betalingsmåte, trykkes [SHIFT][CR]. Beløpet overføres automatisk til betalingsterminalen og i kasseapparatets display vises Kontroll av kort. Dersom betalingen ikke skal gjennomføres av ulike årsaker, må kunden trykke STOP evt. Cancel på betalingsterminalen. I kasseapparatets display vises Avbrutt av operatør. Trykk [CL] og Subtotal vises igjen. Gjør ønskede endringer og trykk [SHIFT][CR] igjen eller trykk [TL](kontant) for å avslutte salget. 8

9 Salg med fast pris 1. Tast PLU-nummer og trykk [PLU]. 2. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare. 3. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 4. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). Salg med åpen pris 1. Tast først varens pris med 2 desimaler (bruk komma) og trykk [PRICE]. 2. Tast PLU-nummer og trykk [PLU]. 3. Gjenta pkt. 1 for hver ny vare. 4. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 5. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). Salg med innslag av mottatt betaling 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast inn mottatt beløp. 4. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). 5. Tilbake vises i displayet sammen med beløpet som skal betales tilbake til kunden. Salg med oppdeling av betaling 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast inn mottatt beløp (mindre enn totalbeløpet). 4. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). 5. Rest å betale vises i displayet sammen med restbeløpet som skal betales med et annet betalingsmiddel. 6. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). Salg med flere like varer Dersom kunden kjøper flere like varer, kan man registrere dette på to måter: Repetere Trykk [PLU] for å gjenta sist innslåtte PLU-vare. Multiplisere Tast inn antallet, trykk [ * ] og deretter trykk PLU-vare på vanlig måte. For varer med åpen pris, trykk først antallet, deretter prisen og til slutt PLU-varen, se ovenfor. 9

10 Salg med %-rabatt 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 3. Trykk [%-] for forhåndsprogrammert %-rabatt eller tast en annen %-sats uten desimal og trykk deretter [%-]. 4. Trykk [ST](subtotal). Nytt totalbeløpet vises i displayet. 5. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). Tips: %-rabatt kan gis for hver enkelt varelinje før SUBTOTAL eller for hele salget etter SUBTOTAL. Salg med Kr-rabatt 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 3. Tast krone-rabatten (bruk komma) og trykk [SHIFT][%-]. 4. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). Tips: Kr-rabatt kan gis for hver enkelt varelinje før SUBTOTAL eller for hele salget etter SUBTOTAL. Bytte av valuta Kasseapparatet har en alternativ valuta. Ved betaling med utenlandsk valuta, kan man kun bruke sedler og få tilbake veksel i norske kroner. 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 3. Trykk [PRICE]. Prisen vises nå i utenlandsk valuta. 4. Tast inn beløpet som skal betales i utenlandsk valuta (husk komma) og trykk [TL](kontant). 5. Tilbake vises i displayet sammen med beløpet i norske kroner som skal betales tilbake til kunden. Dersom ikke hele beløpet ble betalt i utenlandsk valuta, vises restbeløpet som skal betales. Trykk [PRICE] igjen for å vise restbeløpet i norske kroner. 6. Trykk [TL](kontant). Euro-50 Mini leveres med EUR som standard tilleggsvaluta. Valuta og valutakurs kan endres i programmeringsmodus, se side

11 Feil/korreksjon siste varelinje (før SUBTOTAL) 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [ ]. Feil vises i displayet sammen med negativ pris. 3. Slå inn ny vare. 4. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 5. Trykk [TL](kontant), [SHIFT][CR](bank) eller [SHIFT][CH](kupong). Feil/korreksjon ved flere innslåtte varer (før/etter SUBTOTAL) Hvis du har slått inn feil vare eller kunden ombestemmer seg midt i salget, trykk piltastene [ ] eller [ ] for å bla i registeret over de solgte varene til du finner varen som skal korrigeres. Trykk deretter [ ]. Annullering av innslåtte varer (etter SUBTOTAL) 1. Registrer salget som vist ved vanlig salg med fast eller åpen pris. 2. Trykk [ST](subtotal). Totalbeløpet vises i displayet. 3. Trykk [ ]. Annullert vises i displayet sammen med negativt beløp. Salget er annullert og kvittering skrives ut. 4. Slå eventuelt inn nytt salg på vanlig måte. Retur Hvis en kunde vil levere tilbake en vare etter avsluttet salg, må dette gjøres som en separat handling. 1. Trykk [MENU]. 2. Trykk [ ] til Retur vises i rad 2 og trykk deretter [TL]. 3. Vareretur vises i displayet. Slå inn på vanlig måte varen(e) som skal returneres. 4. Trykk [ST](subtotal). Subtotal vises som et negativt beløp. 4. Trykk [TL](kontant). Displayet viser beløpet som skal tilbakebetales kunden. 11

12 Innbetaling til kasse Innbetaling til kasse registreres ikke som salg, men øker kontantbeholdningen i kassen. Brukes bl.a til registrering av veksel i kassen. Funksjonen gir mulighet til å skrive inn navn og årsak til innbetalingen. 1. Trykk [MENU]. 2. Trykk [ ] til Innbet. kasse vises og trykk deretter [TL]. 3. Beløp vises i displayet. Slå inn beløpet som skal innbetales og trykk [TL]. 4. Navn vises i displayet. Skriv inn navn og trykk [TL]. 5. Årsak vises i displayet. Skriv inn årsak og trykk [TL]. 6. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut. Funksjonen kan avbrytes ved å trykke [MENU]. Utbetaling fra kasse Utbetaling fra kasse gir mulighet for å registrere uttak av kontanter fra kassen som ikke gjøres i forbindelse med et salg. Funksjonen kan brukes f.eks ved overføring av kontanter til et annet kasseapparat, ved ekspeditørbytte, eller for å redusere kontantbeholdningen i kassen. Funksjonen gir mulighet til å skrive inn navn og årsak til utbetalingen. 1. Trykk [MENU]. 2. Trykk [ ] til Utbet. kasse vises og trykk deretter [TL]. 3. Trykk [ ] eller [ ] for å velge Kontant - Kontant valuta - Kupong og trykk deretter [TL]. 4. Beløp vises i displayet. Slå inn beløpet som skal utbetales og trykk [TL]. 5. Navn vises i displayet. Skriv inn navn og trykk [TL]. 6. Årsak vises i displayet. Skriv inn årsak og trykk [TL]. 7. Kvittering med eget felt for signatur skrives ut. Funksjonen kan avbrytes ved å trykke [MENU]. Tips: Hvis du ønsker å ta ut alle pengene som finnes i kassen, må du skrive 0,00 som beløp. 12

13 RAPPORTER Euro-50TE Mini har to rapportstillinger; X-mode og Z-mode. X-rapport skrives ut uten at salgstallene nullstilles. X-rapportene brukes for å få en salgsoversikt under dagen, f.eks ved ekspeditørbytte eller lignende. X-rapport kan skrives ut så ofte man ønsker i løpet av dagen. Z-rapport nullstiller salgstallene i registerets minne og skrives ut normalt en gang pr. dag etter at alle salg er avsluttet. Dagsrapport og månedsrapportinneholder grand totals, dvs. totalomsetning. GT1 = Totalomsetning, brutto GT2 = Totalomsetning, netto (GT1-GT3) GT3 = Negativ omsetning (rabatter, returer) Følgende rapporter er tilgjengelige: Finansrapport Inneholder dagsrapport/månedsrapport. Dagsrapporten skrives ut hver dag etter at salget er avsluttet, mens månedsrapporten skrives ut etter dagsrapporten ved månedslutt. Ekspeditørrappport Viser salget fordelt på ekspeditører, daglig/månedlig. PLU rapport Viser salg, antall og beløp pr. PLU-vare. Flashrapport (kun i X-mode) En enkel rapport som viser dagens omsetning direkte i displayet. Kasserapport Viser hvor mye penger som skal finnes i kasseskuffen fordelt på kontanter, kuponger, kort, utenlandsk valuta og eventuelle returer. Kombinert rapport (kun i Z-mode) Her kan man velge å kombinere flere av rapportene i samme utskrift. Velg Konfigurasjon og bruk piltastene for å endre fra nei til ja på de rapportene som skal skrives ut. Gå deretter tilbake ved å trykke [MENU] og velg Utførelse for å skrive ut rapportene. Bankavstemming (kun i Z-mode) Brukes etter utført dagsrapport når integrert betalingsterminal er tilkoblet. Rapportene skrives ut på følgende måte: 1. Trykk 2 x [MENU] og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ]. 2. Velg X-mode eller Z-mode og bekreft med [TL]. 3. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg ønsket rapport. Trykk [TL]. 13

14 E-JOURNAL (ELEKTRONISK JOURNAL) Alle kvitteringer/transaksjoner som skrives ut, lagres i kasseapparatets minne i E-journal (elektronisk journal). Denne journalen må arkiveres iht. loven og skal kunne framvises. Den elektroniske journalen kan inneholde linjer (inkl. tomme linjer) som tilsvarer ca. 450 kvitteringer for tre varer. Når journalens minne er 80% fullt, vises dette i displayet når kasseapparatet slås på. Det anbefales at journalen skrives ut på papir snarest mulig eller overføres til PC eller SDminnekort. Dersom journalminnet blir fullt, kan kasseapparatet ikke brukes til salg før den elektroniske journalen er overført til PC, SD-minnekort eller skrevet ut på papir og slettet. Du kan lese hvor mye ledig plass det er i kasseapparatets minne ved å gå inn i P-mode > E-journal > Journalinfo. Før du starter en papirutskrift av E-journalen, må du passe på at du har nok papir. Dersom journalen ikke blir skrevet ut ferdig på grunn av tomt papir, vil kasseapparatet bli stående og vente til nytt papir er satt inn. Kasseapparatet kan ikke benyttes til andre ting i mellomtiden. Papirutskrift av E-journal 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg E-journal. Trykk [TL]. 3. Displayet viser Skriv ut journal. Bekreft med [TL]. 4. Når utskriften er ferdig, må journalen slettes. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg Slett journal. Trykk [TL]. 5. Trykk [ST] for å bekrefte sletting. Dersom E-journalen ikke er skrevet ut, gis det melding i displayet at denne må skrives ut før sletting kan utføres. Lagring av E-journal på SD-minnekort 1. Følg pkt. 1-2 for papirutskrift, se over. 2. Displayet viser Skriv ut journal. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg Eksport til SD. Bekreft med [TL]. 14

15 Automatisk eksport av E-journal Det er også mulig å eksportere E-journalen automatisk til SD-minnekort etter utført dagsrapport. E-journalen blir samtidig slettet dersom overføringen er vellykket. 1. Følg pkt. 1-2 for papirutskrift, se over. 2. Displayet viser Skriv ut journal. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg Innstillinger. Bekreft med [TL]. 3. Velg Etter Z-dagsrapport eller Ingen og trykk [TL]. 15

16 B-JOURNAL B-journal er binær journal for PC. Den inneholder alle salgsdata lagret i elektronisk form (CSV-format) for overføring til PC via programmeringsverktøyet Euro2A. B-journal er ikke nødvendig verken å skrive ut eller å lagre, men nyttig dersom du ønsker å bearbeide salgstallene. Du må først velge om B-journalen skal lagres. Deretter kan du velge om B- journalen skal overføres til SD-minnekort manuelt eller automatisk. Lagring av B-journal Kasseapparatet leveres med nei til lagring som standard. Det anbefales å ikke lagre B-journalen for å spare minneplass dersom du ikke har spesielle behov for å bearbeide salgstallene. 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg B-journal. Trykk [TL]. 3. Displayet viser Eksport til SD. Bruk piltasten [ ] og velg Innstillinger. Trykk [TL]. 4. Displayet viser Lagre B-journal. Velg Ja og trykk [TL]. Eksport av B-journal på SD-minnekort 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg B-journal. Trykk [TL]. 3. Displayet viser Eksport til SD. Bekreft med [TL]. Automatisk eksport av B-journal Euro-50 Mini har mulighet til å eksportere B-journal til SD-minnekortautomatisk etter utført Z-dagsrapport. 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltastene [ ] eller [ ] og velg B-journal. Trykk [TL]. 3. Displayet viser Eksport til SD. Bruk piltasten [ ] og velg Innstillinger. Trykk [TL]. 4. Displayet viser Autoeksp. B-journal. Velg Etter Z-dagsrap. og trykk [TL]. Du kan lese hvor mye ledig plass det er i kasseapparatets minne ved å gå inn i P-mode > B-journal > Journalinfo. For å slette B-journalen, velg P-mode > B-journal > Slett journal. 16

17 PROGRAMMERING Programmering av Euro-50TE Mini kan utføres enten ved hjelp av programmeringsverktøy Euro2A, se side 24, eller direkte på kasseapparatet via kasseapparatets taster. Kasseapparatet må alltid stå i P-mode når det utføres programmering direkte på kasseapparatet. Ekspeditører Euro-50TE Mini kan ha inntil 10 ekspeditører. Programmering av ekspeditører gjøres i tre trinn: Navn - Passord - Tilgang 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Ekspeditør. Trykk [TL]. 3. Displayet viser Eksp. navn for første ekspeditør. Tast inn navn (maks. 10 tegn) og trykk [TL]. 4. Displayet viser Eksp. passord. Tast inn passord (maks. 4 tall) og trykk [TL]. 5. Displayet viser tilgang for Ekspeditør. Velg ja eller nei med [ ] og [ ] for X- rapport, Z-rapport, P-rapport og T-rapport og trykk [TL]. Første ekspeditør må ha tilgang til P-mode. Tips Bruk piltasten [ ] for å gå til neste valg dersom gjeldende verdi skal beholdes. 17

18 Topptekst Euro-50TE Mini har mulighet til å skrive ni linjer topptekst. Blanke linjer skrives ikke ut. Trykk [SHIFT] for store bokstaver. NB! Organisasjonsnummeret skal legges inn i linje Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Topptekst. Trykk [TL]. 3. Displayet viser 1. Topptekst. Tast inn første linje (f.eks. firmanavn) og trykk [TL]. 4. Displayet viser 2. Topptekst. Tast inn andre linje (f.eks adresse), trykk [TL] og eventuelt fortsett til linje I 9. linje viser displayet Org.nummer. Tast inn org.nummeret med 9 siffer og deretter prefix MVA. For å legge inn MVA, trykk [SHIFT][PRICE] og tast inn bokstavene MVA. Trykk [SHIFT] for store bokstaver. Trykk [TL] for å lagre og avslutte. NB! Org.nummeret må bestå av 12 karakterer. Dersom MVA ikke skal benyttes som prefix fordi organisasjonsnummeret ikke er meldt inn i mvaregisteret, legg inn 3 karakterer etter org.nummeret (f.eks ). NB! Topptekst kan kun programmeres etter utført Z-dagsrapport og Z- månedsrapport. Bunntekst Euro-50TE Mini kan skrive 9 linjer bunntekst. Blanke linjer skrives ikke ut. Trykk [SHIFT] for store bokstaver. 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Bunntekst. Trykk [TL]. 3. Displayet viser 1. Bunntekst. Tast inn første linje og trykk [TL]. 4. Displayet viser 2. Bunntekst. Tast inn andre linje, trykk [TL] og eventuelt fortsett til linje 9. NB! Bunntekst kan kun programmeres etter utført Z-dagsrapport og Z- månedsrapport. 18

19 MVA-satser Euro-50 Mini gir mulighet til å bruke fire MVA-satser. Både MVA-sats og navn kan programmeres. NB! MVA-satser kan kun programmeres etter utført Z-dagsrapport og Z- månedsrapport. 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Mva-sats. Trykk [TL]. 3. Tast inn 1. mva-sats (bruk 2 desimaler f.eks 25.00) og trykk [TL]. 4. Bruk piltasten [ ] for å gå til neste mva-sats og følg pkt. 3. Grafisk logo Euro-50 Mini kan skrive ut grafisk logo i topptekst. Grafisk logo kan kun programmeres ved bruk av medfølgende programmeringsverktøy Euro2A. Grafisk logo Format Oppløsning Logo, topptekst: BMP 360 x 240 piksler I P-mode > Grafisk logo velges det om grafisk logo skal skrives ut på kundekvitteringen eller ikke. Varegrupper Euro-50 Mini har 20 varegrupper. 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg VGR. Trykk [TL]. 3. Tast inn navn på 1. varegruppe og trykk [TL]. 4. Fortsett med å taste inn navn på neste varegruppe, trykk [TL] og gå til neste varegruppe. 19

20 PLU-varer Euro-50 Mini har mulighet for å lagre inntil 2000 PLU-varer. For hver PLUvare kan følgende parametere programmeres: 1. Pris (maks. 8 siffer) 2. Navn (maks. 18 karakterer) 3. Strekkode (maks. 18 siffer). Strekkoden (EAN-koden) kan tastes manuelt eller leses med strekkodeleser. 4. Mva-sats (4 mva-satser) 5. Varegruppe Linkes til varen 6. Salgsenhet 7. Linket PLU Brukes hvis en vare skal selges sammen med en annen vare. 8 Annen pris (fast + åpen pris) Tillater manuell inntasting av annen pris enn den programmerte. 9. Beskrivende PLU Linkes til en annen vare for å beskrive eller å gi tilleggsinformasjon til denne varen. En beskrivende PLU er ikke en salgsvare. 10. PLU returpakning Brukes for å linke en vare sammen med returpakning som f.eks flaskepant. 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg PLU. Trykk [TL]. 3. Tast inn pris på 1. vare og trykk [TL]. 4. Tast inn navn og trykk [TL]. 5. Tast inn eventuell EAN-kode og trykk [TL]. 6. Displayet viser nå PLU-flagg. Trykk [TL] for å velge innstillinger. 7. Velg mva-sats ved å trykke piltastene [ ] eller [ ] og trykk [TL]. 8. Velg varegruppe ved å trykke piltastene [ ] eller [ ] og trykk [TL]. 9. Velg salgsenhet ved å trykke piltastene [ ] eller [ ] og trykk [TL]. 10.Velg mva-sats ved å trykke piltastene [ ] eller [ ] og trykk [TL]. 11.Tast inn eventuelt linket PLU og trykk [TL]. 12.Velg ja/nei med piltastene [ ] eller [ ] for å tillate fast + åpen pris og trykk [TL]. 13.Velg ja/nei med piltastene [ ] eller [ ] for beskrivende PLU og trykk [TL]. 14.Velg ja/nei med piltastene [ ] eller [ ] for returpakning og trykk [TL]. 15.Fortsett fra pkt. 3 med neste vare. NB! En vare uten navn eller uten valgt mva-sats blir registrert som inaktiv. 20

21 Tips: Ved å trykke [SHIFT][ ] eller [SHIFT][ ] kan du hoppe fram eller tilbake mellom varene for samme parameter. Eksempel: Ved programmering av navn for første vare, trykk [SHIFT][ ] og du hopper automatisk til programmering av navn på neste vare. Ved programmering av priser, kan du gjøre det samme ved å bruke [PRICE]. Hurtigprogrammering av PLU-pris Dersom du bare trenger å endre prisen på en PLU-vare, kan dette gjøres hurtig på følgende måte: 1. I PLU-stilling, tast varens PLU-nummer og trykk [PLU]. 2. Tast inn ny pris og trykk [TL]. Påslag og Rabatter 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Påslag/Rabatt. Trykk [TL]. 3. Tast inn programmert påslagsats (20%, tast 20,00) og trykk [TL]. Den valgte prosenten kan overskrives under salget ved å taste inn ny påslagsprosent og trykke [%+]. 4. Tast inn påslagsgrense og trykk [TL]. Det betyr i praksis at en ekspeditør blir nektet å bruke høyre prosentsats enn den fastsatte. 5. Tast inn programmert rabattsats (20%, tast 20,00) og trykk [TL]. Den valgte prosenten kan overskrives under salget ved å taste inn ny påslagsprosent og trykke [%-]. 6. Tast inn rabattgrense og trykk [TL]. Det betyr i praksis at en ekspeditør blir nektet å bruke høyre prosentsats enn den fastsatte. Tips: Dersom du vil nekte ekspeditører å bruke påslag eller rabatter, må påslagsgrense og rabattgrense settes til 0,00. 21

22 Valuta Euro-50 Mini har mulighet for å bruke en alternativ valuta i tillegg til norske kroner. Som standard leveres Euro-50 Mini med EUR som tilleggsvaluta. Valuta og vekslingskurs programmeres på følgende måte: 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Valuta. Trykk [TL]. 3. Bruk piltasten [ ] og velg Utenl. valuta-na. EUR er standard. Tast inn eventuell ny valuta og trykk [TL]. 4. Bruk piltasten [ ] og velg Utenl. valuta-va. Tast inn ny valutakurs og trykk [TL]. NB! Dagsrapport må utføres før du endrer valutakursen. Eksterne enheter Euro-50 Mini er utstyrt med 2 x Com-porter og 1 x USB-port som kan tilkobles skanner, vekt, betalingsterminal og PC. 1. Sett kasseapparatet i P-mode ved å trykke 2 x [MENU], og naviger deretter i Hovedmenyen med [ ] eller [ ] til P-mode. Trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Eksterne enheter. Trykk [TL]. Skanner 1. Bruk piltasten [ ] og velg Skanner. Trykk [TL]. Velg Suffix-innstilling CRLF (standard), CR eller LF og trykk [TL]. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Com-port. Velg COM1 og trykk [TL]. COM1 skal alltid brukes til skanner NB! Bruk alltid Skanner konfigurert for serial-port. Husk bestill spesialkabel. Vekt 1. Bruk piltasten [ ] og velg Vekt. Trykk [TL]. 2. Velg vekttype og trykk [TL]. Dersom ikke du finner din vekt i oversikten. kontakt din forhandler. 3. Bruk piltasten [ ] og velg Com-port. Velg COM2 og trykk [TL]. COM2 skal alltid brukes til vekt. 22

23 Betalingsterminal 1. Bruk piltasten [ ] og velg Bankterminal. Sofie Ny protokollen er standard. Dersom din betalingsterminal ikke støtter Sofie Ny, ta kontakt med din forhandler. 2. Bruk piltasten [ ] og velg Com-port. Velg COM2 og trykk [TL]. COM2 skal alltid brukes til betalingsterminal. NB! Husk å bestille spesialkabel for integrasjon. PC 1. Bruk piltasten [ ] og velg PC. Trykk [TL]. USB-port er standard. Euro-50 Mini kan tilkobles PC via medfølgende USB-kabel for bruk av medfølgende Euro2A programmeringsverktøy. 23

24 PROGRAMMERINGSVERKTØY EURO2A Ved hjelp av PC-programmet Euro2A kan du programmere Euro-50TE Mini og dessuten overføre journaler og rapporter til PC'en for lagring. Installasjon 1. Last ned Euro2A_NO.zip fra hjemmesiden under Support>Nedlastinger. 2. Lagre den komprimerte filen. Pakk ut filen og åpne.exe-filen. Fullfør installasjonen. 3. Last ned USB-driver_euro50.zip fra hjemmesiden under Support>Nedlastinger. 4. Lagre den komprimerte filen. Pakk ut filen og lagre mappen Elcom-cdc i samme mappe som Euro2A. 5. Sett inn den medfølgende USB-kabelen mellom Euro-50 Mini og PC'en og start deretter Euro-50 Mini. 6. Gå til Enhetsbehandling under Kontrollpanel (Kontrollpanel>System> Maskinvare>Enhetsbehandling) og finn tildelt com-port som er angitt i parentes, se figur under. 7. Start programmet Euro2A. 8. Opprett et nytt prosjekt under Arkiv, velg deretter ECR-type Euro-50TE og lagre prosjektet med eget navn. 9. Velg Innstillinger>Serial Interface og velg com-porten som vist i pkt

25 Programmering 1. Velg Rediger>Last ned alt fra ECR for å laste ned alle forhåndsinnstilte funksjoner fra kasseapparatet til PC'en. 2. Velg Rediger>Varegrupper og opprett ønskede varegrupper som vil bli linket til PLU-varene. Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR" 3. Velg Rediger>MVA-sats og kontroller at satsene er korrekte. Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR". 4. Velg Rediger>PLU-varer og registrer dine varer. Huk av Tillater åpen pris dersom prisen er satt til kr. 0,00. Pris må da slås inn før du velger vare i salgstilling. Dersom pris er lagt inn og i tillegg åpen pris er markert, er det tillatt å gjøre prisendring eller bruke den programmerte prisen ved direkte valg av varen. Ved bruk av skanner (strekkodeleser) skriver du inn varens strekkode. Velg varens MVA-sats, varegruppe og salgsenhet. Linket PLU gir mulighet for å linke to varer sammen, dvs. ved å slå inn en vare i normal salgsstilling, vil automatisk den linkede varen bli valgt samtidig. Beskrivende PLU er ikke en salgsvare. Du kan registrere en tekst som kan linkes til en vare for å gi en ekstra opplysning/beskrivelse av varen på kundekvitteringen. Returforpakning kan brukes til f.eks pant. 5. Velg Rediger>Topptekst og skriv inn dine firmaopplysninger som skal være med i kundekvitteringen. På line 9 skrives kun organisasjonsnummeret evt. med MVA dersom du er registrert i mva-registeret. På kvitteringen vil teksten Org.nummer: bli skrevet automatisk foran nummeret. Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR". NB! Dersom det er registrert salg, må dagsrapport og månedsrapport skrives ut før toppteksten kan overføres. 5

26 6. Velg Rediger>Bunntekst og skriv inn dine firmaopplysninger som skal være med i kundekvitteringen. Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR". NB! Dersom det er registrert salg, må dagsrapport og månedsrapport skrives ut før bunnteksten kan overføres. 7. Velg Rediger>Grafisk logo topp dersom du ønsker å benytte logo på kundekvitteringen. Velg Fil>Åpne logo fil. (Filformat BMP, størrelse 360x240 piksler). Ved endringer, trykk på knappen "Overfør til ECR". 8. Velg Rediger>Ekspeditørinnstillinger og skriv inn navn på eventuelle selgere. Legg inn passord og velg rettighet for hver selger. NB! Selger 1 skal alltid ha alle rettigheter. 9. Velg Rediger>Systemflagg for å bestemme kasseapparatets funksjoner. Viktige innstillinger: E-journal - Dersom du har satt inn SD-minnekort, kan du her velge å lagre E-journalen automatisk på SD-kortet hver gang du utfører dagsrapport. B-journal - B-journal er nyttig dersom du ønsker å bearbeide rapporter og journaler, men er ikke lovpålagt. Velg her om du ønsker å lagre B- journalen og å lagre den automatisk på SD-kortet. Salgsinnstillinger - Subtotal må trykkes. Huk av. Eksterne enheter - Velg COM2 hvis du skal bruke integrert betalingsterminal og COM1 for strekkodeleser. Påslag/Rabatt - Her bestemmes maksimum påslag og rabatt og forhåndsprogrammert verdi på tastene. Dersom det ikke tillates rabatter i det hele tatt, settes maksimum rabatt til 0. Den forhåndsprogrammerte verdien kan endres manuelt opp til maksimumverdien. Grafisk logo - Her velger du utskrift av logo på kundekvitteringen dersom du har overført grafisk logo. Valuta - Her velges valuta og valutakurs. NB! Dagsrapport og månedsrapport må være utført for å kunne endre valutakursen. 10. Husk å lagre prosjektet. 26

27 Rapporter Alle rapporter og journaler kan overføres fra kasseapparatet. Velg ønsket rapport eller journal og trykk knappen "Send data fra ECR". Etter overføringen må rapportene og journalene slettes for at disse ikke fortsatt skal være lagret og oppta plass i kasseapparatets minne. 27

28 Net Supply AS - Fornebuveien 37, 1366 LYSAKER -

Euro-2100 Brukerveiledning. Versjon 3.15

Euro-2100 Brukerveiledning. Versjon 3.15 Euro-2100 Brukerveiledning Versjon 3.15 INNHOLD GENERELT... 4 Brukerstillinger... 4 Tilkoblinger... 5 Tilkobling til PC... 5 Tilkobling av betalingsterminal... 5 Tilkobling av strekkodeleser... 5 Papirbytte...

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler

Mamut Business Software. Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Mamut Business Software BUTIKKDATA Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Introduksjon til Mamut Butikkdata Forhandler Kom i gang med Mamut Butikkdata Versjon 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.NO 1 Produsent

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk manual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: PGM: Programmering. RF: Retur

Detaljer

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad

QT-6600. BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. S E R V E R I N G Januar 2010. KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING S E R V E R I N G Januar 2010 QT-6600 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post:

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Faghandel) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Servering) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Servering) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S400. 1 printer og liten skuff SE-C450. 1 printer og stor skuff SE-S3000. 2 printere og stor skuff SE-C3500. 2 printere og stor skuff

BRUKERMANUAL SE-S400. 1 printer og liten skuff SE-C450. 1 printer og stor skuff SE-S3000. 2 printere og stor skuff SE-C3500. 2 printere og stor skuff BRUKERMANUAL SE-S400 1 printer og liten skuff SE-C450 1 printer og stor skuff SE-S3000 2 printere og stor skuff SE-C3500 2 printere og stor skuff Versjon 1 September 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover

InterCash. Installasjonsguide og Brukermanual. ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover InterCash Installasjonsguide og Brukermanual ver. 01.00 ( nov. 2012) Denne manualen støtter versjon 1.0 og oppover Innhold Innhold... 2 Forord... 3 InterCash... 4 InterCash førstegangs oppstart... 4 Betalingstyper...

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-S300. 1 printer og liten skuff SE-S2000. 2 printere og medium skuff

BRUKERMANUAL SE-S300. 1 printer og liten skuff SE-S2000. 2 printere og medium skuff BRUKERMANUAL SE-S300 1 printer og liten skuff SE-S2000 2 printere og medium skuff Versjon1 - Mai 2008 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER...4

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE BRUKERVEILEDNING TE-2200 og TE-2400 RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 Telefax : 66

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERMANUAL SE-C300. 1 printer og medium skuff SE-C2000. 2 printere og medium skuff

BRUKERMANUAL SE-C300. 1 printer og medium skuff SE-C2000. 2 printere og medium skuff BRUKERMANUAL SE-C300 1 printer og medium skuff SE-C2000 2 printere og medium skuff Versjon1 Juli 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON... 4 SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE... 4 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Brukerveiledning Sofie 7.0 Side 1 Generelt... 3 Terminalpakken... 3 Klargjøring av terminalen... 3 Slå PÅ og AV terminalen... 3 Manøvrering i menyene... 3 GSM-samtaler

Detaljer