EBL-seminar 4. mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EBL-seminar 4. mars 2008"

Transkript

1 EBL-seminar 4. mars 2008 Ulykkesstatistikk HMS-funn ved tilsyn Av Stein Kotheim Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

2 Ulykker Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

3 Elulykker i Norge omkomne og personskader med fravær Antall År Antall ulykker Antall omkomne

4 Antall omkomne i Norge - grunnet elektrisitet Berøring med elektrisitet Brann grunnet elektrisk feil Brann grunnet feil bruk av elektrisitet

5 Omkomne i brann Antall Barn Kvinner 80 Menn År

6 Bygningsbranner årsaker Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Feil bruk av elektrisk utstyr Elektrisk årsak Ukjent Bar ild %

7 Elulykker med personskade Antall skadede Driftsl., install., insp., etc. Montører Hjelpearb. ved elanlegg Instruert personale Fabrikkpers. Andre over 18 år Barn og ungdom

8 Antall døde av elektrisk strøm vs samlet generatorytelse Antall døde / GW År Antall døde Generatorytelse -Tid før sikkerhetsforskrifter (ca. 1977) var preget av langt flere ulykker. - Vi mener å ha dekning for at informasjon, fokus og den innførte organiseringen hjelper.

9 43 registrerte uhell/ulykker i Region Midt-Norge 2007 Flest ulykker på de laveste spenningene 230 V: 23 med strømgjennomgang 2 lysbueskade 400 V: 7 strømgjennomgang 2 lysbueskade Hsp: 6 uhell/ulykker 1 dødsulykke

10 Vanlige årsaker til ulykker lavspenning Lærlinger og skoleelever deltar i arbeid uten sikker oppfølging Arbeid på spenningssatt anlegg uten sikkerhetstiltak Manglende spenningskontroll før arbeid på spenningsløst anlegg Feil kurs utkoblet Medarbeider eller anleggseier kobler inn kursen mens arbeidet pågår Dårlig merking, dokumentasjon eller feilkoblet anlegg Berøring/kortslutning av spenningssatt anlegg som ligger nær ved Anlegg med feil (isolasjonssvikt) Feilbetjening Drar ut plugg med for stor belastning (lysbue) Skillebrytere dras ut med full effekt (lysbue) Kapping av spenningssatt kabel

11 Vanlig årsak til HS-ulykker Mange mennesker uten høyspenningskompetanse mangler kunnskap om berøringsspenninger, skrittspenninger og at høye spenninger kan slå over et luftgap Mangelfull dokumentasjon, risikovurdering og planlegging Kobling av feil bryter (skillebryter og jordbryter)

12 sak Skadet Spenning (V) Hendelse Konsekvens 07/3432 Elektriker 230 Spenning lagt inn uten at alle ble varslet Strømgjennomgang 07/1054 Elektriker 230 Fase var feilaktig koblet til PEN i TN-C-S, berøring PEN-stillas Strømgjennomgang 07/2842 Elektriker 230 Montasje av brytere i boks, og bare den ene tilførselen lagt ut Strømgjennomgang 07/4126 Elektriker 230 Under skifte av lysrør i sengeheis, kom bort i spenningsatt Strømgjennomgang 07/4789 Elektriker 230 Tilkobling av automat i sp. satt skap uten bruk av aus verktøy Strømgjennomgang 07/5863 Elektriker 230 Tok i skap og fikk strømstøt grunnet jordfeil på byggskap Strømgjennomgang 07/7226 Elektriker 230 Hadde glemt å skru av strøm, kom bort i spenningsførende Strømgjennomgang 07/7420 Elektriker 230 Berøring av spenningsatte deler i forbindelse med feilsøking Strømgjennomgang 07/8018 Elektroreparatør 230 Kom bort i sp.satte deler under feilsøking på storkjøkken Strømgjennomgang 07/3051 Kjølemontør 230 Fikk strømstøt ved montasje av rør. Skyldtes jordfeil Strømgjennomgang 07/6213 Kjølemontør 230 Kom bort i ledning som hang løst og fikk strømstøt Strømgjennomgang 07/4068 Lærling 230 Skulle spenningsprøve avgravd kabel Lysbue - forbrenning 07/4072 Lærling 230 Kom bort i fase ved omkobling og holdt hånd i ventilasjonsrør Strømgjennomgang 07/1602 Lærling 230 Berøring av begge faser ved kobling av stikkontakt Strømgjennomgang 07/6713 Lærling 230 Kom bort i ledere som stakk 5 cm ut av boks og hadde sp. Strømgjennomgang 07/8383 Lærling 230 Ledninger ble frakoblet uten å gjøre disse spenningsløse først Strømgjennomgang 07/8513 Lærling 230 Jobbet i umerket skap som han ikke visste var spenningsatt Strømgjennomgang 07/3064 Montør 230 Kortsluttet to faser da plastbit ble forsøkt fjernet med skrutr. Lysbue - forbrenning 07/1867 Montør 230 Kom bort i spenningssatt kabel som han hadde lagt inn ved feil Strømgjennomgang 07/4074 Montør 230 Kom under arbeid i sikringskap bort i bunnskinne Strømgjennomgang 07/1603 Rørleggerlærling 230 Kom bort i defekt pære som var hengt opp provisorisk Strømgjennomgang 07/973 Skoleelev 230 Brøt innstruks koblet med spenning på Strømgjennomgang 07/437 Skoleelev 230 Koblet fra jordleder, potensialforskjell mot "sann" jord på 100V Strømgjennomgang 07/4636 Ukyndig 230 Bardun for oppsetting av festtelt ble slått ned i kabel Strømgjennomgang 07/6387 Ukyndig 230 Renholder drev grovrengjøring og fikk vann inn i åpen kobling Strømgjennomgang 07/3226 Elektriker 400 Boret i kabel som førte til kortslutting Lysbue - forbrenning 07/4392 Elektriker 400 Kortslutning ved sjekk av faserekkefølge i hovedtavle Lysbue - forbrenning 07/4067 Elektriker 400 Flyttet på drossel under feilsøking.det var jordfeil i drossel Strømgjennomgang 07/4953 Elektriker 400 Feil kurs utkoblet, startet uten spenningsprøving, sp.fase-fase. Strømgjennomgang og fall 07/8015 Ingen 400 Kortslutning i kontaktor ved innlegging av 80 kw effektbryter Nestenulykke 07/4065 Lærling 400 Ble distrahert ved feilkobling og glemte å legge ut sikring Strømgjennomgang 07/8017 Lærling 400 Kom bort i kabel som lå spenningsatt på kabelbru Strømgjennomgang 07/8016 Signalmontør 400 Fikk strømstøt da kabel som var spenningsatt skulle avmantles Strømgjennomgang 07/6486 Lærling 440 Kabel som lå løst ble ved feil spenningsatt og senere berørt Strømgjennomgang 07/4557 Montør 440 Kom i berøring fase-jord under åpning av koblingsboks Strømgjennomgang 07/784 Ingen 600 Kjøreledning for trikk ramlet ned ved avsporing, vern la ikke ut Nestenulykke 07/6385 Energimontør 5000 DC Kappetest(megger) uten at kabel ble utladet før montør tok i den Strømgjennomgang 07/2841 Operatør DC Feil bruk av kappetestutstyr på hsp kabel Strømgjennomgang 07/2690 Ingen Skillebryter dratt ut med full effekt Nestenulykke 07/2639 Ingen Skillebryter dratt ut med full effekt Nestenulykke 07/5340 Ingen Mast på seilbåt tok oppi ledningen Nestenulykke 07/2582 Ingen Skarp test av jordfeilvern førte til branntilløp i bolig grunnet 2. feil Nestenulykke-Branntilløp 07/7227 Ukyndig Paraglider kjørte inn i høyspentlinje Død

13 Ulykker - uhell 1 dødsulykke paraglider i 22 kv-linje 47 ulykker med sykefravær på en dag eller mer Fortsatt ca 70 % av ulykker forårsaket av brudd på driftsforskrifter og tekniske forskrifter (ut fra statistikk TRM)

14 Hva DSB kan bidra med Drive generelt informasjonsarbeid Utarbeide tekniske forskrifter som gir sikre anlegg Utarbeide sikkerhetsforskrifter som gir virksomhetene et godt grunnlag for å etablere sikre arbeidsrutiner Delta aktivt med informasjon ved sikkerhetskurs og opplæring i nye forskrifter

15 Statens arbeidsmiljøinstitutt Nettsted med info om strømskader

16 Hovedmål DSB skal gjennom forebyggende arbeid redusere risikoen for tap av liv, skade på helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier Ved å forene krefter mulig å redusere ulykker/tap knyttet til Brann som samfunnsproblem Elektrisitet som årsak til brann Berøringsulykker med elektrisitet

17 FSE 8 Melding om ulykker/uhell Personskader eller skader på anlegg eller eiendom som er forårsaket av elektrisitet eller som oppstår ved arbeid på eller ved betjening av elektriske anlegg, skal i hvert enkelt tilfelle meldes snarest mulig til tilsynsmyndigheten (DSB). Kommentarer DSB etterforsker går mot virksomheten ikke enkeltpersoner Viktig å komme til lege Viktig å få registrert skade (senskade, forsikring m.v.) Viktig å lære av feil som har vært gjort Viktig også å registrere farlige forhold, nestenulykker Viktig med avviksbehandling lære av feil og uheldige forhold Pressedekning

18 HMS-funn ved tilsyn Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

19 Tilsynsom råde Antall Antall tilsyn gjennom ført planlagt Totalt TRS TRØ TRV TRM TRN Produksjon av elektrisitet Distribusjon av elektrisitet Industrivirksom heter m ed høysp.konsesjon M aritim e elektriske anlegg Helseforetak og større private klinikker Havbruksanlegg m ed elektriske anlegg Det lokale eltilsyn (DLE) Høyspenningsinstallatører Andre tilsyn SUM

20 Distribusjon av elektrisitet Ca avvik og 800 anmerkninger Noen kommentarer. Skogrydding rimelig bra, gjenstår noe lavspent Jording/nøytralpunktsbehandling det installeres spoler og rele skiftes/omstilles. Delvis manglende målinger og dokumentasjon Mye jordfeil Utskifting av gamle anlegg utskiftingstakten Tilstandskontroll nettstasjoner dokumentasjon Vedlikehold brytere koble brytere

21

22

23

24

25 Uhell - ulykker

26

27

28 Eksempel på tilstandskontroll - Transformatorer Kontroll av olje For større transformatorer gassanalyse. Anbefalt tid mellom prøvene - anbefaling i norm det skilles på transformatorstørrelse, alder m.v. Krav til tiltaksplan og dokumentasjon

29 IK-forskriftens 5 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold,og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve de krav i eller i medhold avhelse- miljø- og sikkerhetslovgivningen

30 IK-system Mangelfulle, ikke tilpassede system Dårlig kjennskap til IK i organisasjonen Mangelfull opplæring Mangelfull dokumentasjon Risikovurdering

31 Avviksbehandling Mangelfull rapportering Ikke kultur for melding av avvik Manglende oppfølging av meldte avvik

32 Bruk av verneutstyr Bruk av egnet arbeidsklær Bruk egnet utstyr og verktøy Anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr Holdninger til bruk av verneutstyr

33 Driftsleder høyspent Driftsansvarlig - lavspent Driftsleder/driftsansvarlig utpeking/ansettelse Instrukser/stillingsbeskrivelse forankring i lovverk Plassering i organisasjonen Er driftsleder/driftsansvarlig gitt nødvendig myndighet? Stilles det nødvendige midler til rådighet?

34 Sikkerhet på arbeidsstedet Leder for sikkerhet høyspent Ansvarlig for arbeidet lavspent Ikke innarbeidet Mangelfulle rutiner Manglende/mangelfulle instrukser Manglende delegeringer

35 Risikovurdering

36 Fse 10 PLANLEGGING AV ARBEID Før r et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige n opplysninger om anlegget og påp bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. PåP bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende f gjennomføres: Valg av arbeidsmetode, Forsikring om at nødvendig n utstyr er tilgjengelig, Vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes, og Valg, vurdering og instruksjon av personell. Funksjonskontroll av elektriske anlegg skal være v planlagt etter de samme prinsipper som gjelder for planlegging av arbeid.

37 Fef 2-22 Vurdering av risiko Det skal gjennomføres en risikovurdering for å kartlegge risiko i og i tilknytning til det elektriske anlegget. Ved utførelsen skal risikovurderingen legges til grunn for valg av løsninger. l Dette skal dokumenteres.

38 Lovbestemt opplæring

39 Fse 7 OVERORDNET PLANLEGGING I enhver virksomhet skal det være v et system for overordnet planlegging. Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i denne forskriften med veiledning og gis nødvendig n opplæring, øvelse og instruksjon i denne.

40 FSE 7: Overordnet planlegging - 2 Overordnet planlegging skal minst omfatte: Utarbeidelse av instrukser Bruk av kvalifisert personell Nødvendige godkjenninger og tillatelser Tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr Etablering av rutiner for standard typer arbeid Opplæring, øvelse og instruksjon Nødvendig førstehjelpsberedskap Nedfiring - linjearbeid

41 Dokumentasjon

42 Fef 3-1 Kontroll, erklæring ring om samsvar og dokumentasjon Før r nye og ombygde anlegg settes i drift, skal anlegget inspiseres og i nødvendig n omfang testes for å verifisere at de oppfyller kravene i denne forskriften. Anleggene skal også funksjonsprøves i den grad det er praktisk mulig. Inspeksjon, tester og funksjonsprøver skal dokumenteres.

43 Fef 3-1.fortsetter Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring ring om at anlegget er i samsvar med kravene i denne forskriften. Som underlag for en slik erklæring ring skal det være v utarbeidet en oversikt over anvendte normer, publikasjoner og spesifikasjoner og annen dokumentasjon som gjør r det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Det skal foreligge en detaljert beskrivelse av løsninger l som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når n r normer ikke er anvendt. Erklæring ring om samsvar skal ha vedlagt dokumentasjon av inspeksjoner, tester og funksjonsprøver i tillegg til teknisk dokumentasjon av anlegget. Erklæring ring om samsvar og vedlegg skal overleveres eier/driver av anlegget.

44 Fef 3-22 Oppbevaring av dokumentasjon Eier/driver av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring ring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i 3-1.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31 Returadresse EBL Postboks 274 1324 Lysaker Utgitt av: PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Postboks 8116 Dep 0032 Oslo EAN-kode inn her ISSN 0809-5159 ELSIKKERHET C INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG

HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG HMS DIREKTIV 8 ELEKTRISKE ANLEGG EL. ANLEGG Direktiveier pr. 01.01.2015 Harry Myklebust Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer