Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag"

Transkript

1 Utstederprodukter Veien til en enklere børshverdag

2 Oslo Børs VPS tilbyr et b tjenester som gjør det e Distribusjon av meldepliktig informasjon (side 4) Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller alle rapporteringskrav IR Webmoduler (side 5) Oppdatert verdipapirinformasjon til din selskapsside Company Performance Report (side 6) Gjør det enkelt for selskapets ledelse og IR-avdeling å følge handelen i selskapets aksjer Nominee ID (side 7) Identifiserer underliggende eiere og forvaltere som er registrert på nomineekonti Top 20 (side 5) Ukentlig oppdatert liste over de 20 største aksjonærer i børsnoterte selskaper på Oslo Børs og OTC

3 redt spekter av nklere å være børsnotert Foretakstjenester (side 8) Rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer Generalforsamling (side 10) God gjennomføring av generalforsamlingen helt fra utsendelse av innkallelse til gjennomføringen Selskapshendelser (side 9) Effektiv gjennomføring av alle typer selskapshendelser - også med mulighet for tegning av aksjer via Internett VPS Aksjesparing for ansatte (side 11) Forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram TeamEngine styreportal (side 12) Del styremateriale enklere og smartere

4 Distribusjon av meldepliktig informasjon Effektiv og driftssikker distribusjon til konkurransedyktige priser som tilfredsstiller alle rapporteringskrav. Oslo Børs tilbyr et system for å sikre en global og samtidig spredning av informasjon med høy fokus på kvalitet og stabilitet. Meldingene distribueres i sanntid og tilfredsstiller alle krav i rapporteringsdirektivet. Fra brukergrensesnittet NewsPoint distribueres meldinger både til markedet og til lagringsmekanismen OAM. Distribusjonen fra NewsPoint omfatter: Oslo Børs Distribution Network: Gir direkte distribusjon av meldinger blant annet via store nyhetsbyråer som Thomson Reuters, Bloomberg og Six. Meldingene går sammen med handelsinformasjon i sanntid til mer enn abonnenter på informasjon om det norske markedet. Oslo Børs handelssystem: Alle informasjonspliktige meldinger distribueres i sanntid til mer enn 50 meglerhus og deres kunder. Gjennom vårt samarbeid med Cision tilbyr Oslo Børs ytterligere tjenester i forbindelse med distribusjon. Dette omfatter blant annet automatisk publisering av meldinger på selskapets hjemmeside, distribusjon via Wiretjenester og til egne kontaktlister og tjenester forbundet med søkeordoptimalisering. Lagring i Norsk sentral lagringsenhet (OAM) News API Pressekontakter Media Globalt/nasjonalt Søkemotor Online/web Sosiale medier Distribusjon via handelssystemet Nyhetsfeed Epost: tlf:

5 IR Webmoduler & Top 20 Aksjonærer Oppdatert verdipapirinformasjon til din selskapsside. IR Webmoduler gir løpende oppdatert prisinformasjon og eierstruktur via kontinuerlige datafeeder fra Oslo Børs og VPS. Modulene viser all relevant børsdata: oppdatert aksjekurs, ordrebok, meglerstatistikk, finanskalender, utbytte, børs- meldinger, pressemeldinger og siste handler. Opplysningene integreres sømløst i selskapets eksisterende nettsider. Det er utviklet en standardløsning for selskaper som kun ønsker å bruke de vanligste modulene. Du kan også fritt tilpasse layout og informasjon så det passer inn i selskapets nettsider. IR Webmoduler Mobilvennlig responsivt design Avansert graf med inntil 5 års historikk Teknisk analyse Sammenligning med peers Plotting av selskapsmeldinger i graf Top 20 Aksjonærer Ukentlig oppdatert Vi har vært kunde av Oslo Market Solutions i mange år, og opplever tjenesten som stabil og i henhold til våre behov. Pål Kildemo Head of Investor Relations Norsk Hydro ASA Mikael Leckborn epost: tlf:

6 Company Performance Report (Likviditetsrapport) Gjør det enkelt for selskapets ledelse og IR-avdeling å følge handelen i selskapets aksjer. Likviditetsrapporten inneholder detaljert informasjon om likviditeten i selskapets aksjer, som for eksempel historiske priser, handelsvolumer, megleraktivitet og nøkkeltall for ordredekning og spread. Informasjonen presenteres i form av både tabeller og grafer. Rapporten inneholder: Detaljert handels- og likviditetsinformasjon Komplett logg over handler gjennomført i løpet av dagen Meglerstatistikk som viser de ledende kjøperne og selgerne Rapporten leveres hver handelsdag etter at markedet har stengt. Rapporten kan også leveres som et månedlig abonnement med handels- og likviditetsinformasjon pr. dag for inneværende og foregående år. Vårt abonnement på Oslo Børs Likviditetsrapport gir oss en god oversikt over handelsaktiviteten og likviditeten i selskapets aksjer. Rapporten leveres punktlig og i et format som gjør det enkelt å bruke informasjonen videre i ulike rapporter. Birgitte Hjertum Vice President, Strategy, Communication and Investor Relations Höegh LNG Holdings Epost: tlf:

7 Nominee ID Identifiserer de underliggende eierne og forvalterne som er registrert på nomineekonti. Det er en utfordring å identifisere utenlandske investorer som er registrert på nomineekonti og som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS. Nominee ID er et resultat av et samarbeid mellom VPS og Londonbaserte Richard Davies Investor Relations (RD:IR). Partnerskapet er basert på VPS kompetanse når det gjelder eierregistre og produktforvaltning i kombinasjon med Richard Davies Investor Relations globale kontaktnett og spisskompetente analysemiljø. Tjenesten leveres gjennom den nettbaserte kundeportalen IR InTouch, eller som et abonnement på IR InTouch sitt CRM-system. IR InTouch Identifiserer innenlandske og utenlandske aksjonærer Knytter de underliggende eierne til hver enkelt nomineekonto Avdekker sammenhenger mellom underliggende eiere og forvalter Avdekker investorenes geografiske tilhørighet, investeringsstrategi og type Genererer rapporterer i en brukervennlig kundeportal IR InTouch CRM Hjelper selskaper i profileringen overfor institusjonelle investorer Gir tilgang til en stor internasjonal investordatabase Gir mulighet for masseutsendelser av e-post til spesifiserte målgrupper Koordinerer investormøter Richard Davies Investor Relations (RD:IR) er et globalt, uavhengig konsulenthus som tilbyr IR-relatert analyse, forskning og rådgivende tjenester til mer enn 600 britiske og internasjonale børsnoterte selskap. Målsetningen er å tilby styret, ledelse og ansatte i IR-funksjoner effektive verktøy og innsikt som på best mulig måte gjør selskap i stand til å håndtere sine relasjoner med kapitalmarkedene. RD:IR tilbyr unik og uavhengig investormarkedsføring og kommunikasjonsstrategi gjennom tjenester som aksjonæranalyse, å finne nye globale investorer til et selskap, eller ved å sikre høyest mulig deltakelse på generalforsamling, og er tilbyr høy grad av skreddersøm og kundefokus. Kundeservice epost: tlf:

8 VPS Foretakstjenester Gir rask tilgang til aksjeboken og informasjon om egne aksjonærer. Når selskapet er registret i VPS blir aksjeboken automatisk oppdatert ved kjøp og salg, og selskapet kan enkelt hente ut oversikt over eiersammensetningen i selskapet. Investorenes beholdninger og endringer i aksjonærsammensetningen oppdateres daglig. VPS Foretakstjenester tilbys på to nivåer: Basis eller Profesjonell. Alle utstedere har tilgang til VPS Foretakstjenester Basis, som inkluderer både dagens aksjonærliste og historiske aksjonærlister. VPS Foretakstjenester Basis Informasjon om de 20 største aksjonærene Fleksibel søkefunksjon som gir full oversikt over alle kjøp/salg i inneværende måned og en måned tilbake i tid Selvbetjeningsløsning for utsendelse av rapporter Kontroll av egen ligningskurs rundt årsskiftet VPS Foretakstjenester Profesjonell gir deg dypere innsikt og tilgang til en rekke tilleggstjenester som, blant annet, forenkler arbeidet i forbindelse med styremøter og er et godt hjelpemiddel i forbindelse med for års- og kvartalsrapportering. VPS Foretakstjenester Profesjonell Eierregister inntil tre dager tilbake i tid Detaljert informasjon og statistikk om eierne av selskapet ditt Oversikt over pågående og historiske selskapshendelser Koordinerer investormøter I VPS Foretakstjenester kan vi også levere historiske data og rapporter tilpasset ditt behov. Kundeservice epost: tlf:

9 Selskapshendelser (Corporate Actions) Effektiv gjennomføring av alle typer selskapshendelser - også med mulighet for tegning av aksjer via Internett. VPS tjeneste gir informasjon om, og oversikt over, emisjoner og videresalg, aksjesplitt, fusjoner, utbytte, utbetaling av overkursfond/aksjekapital og andre selskapshendelser. Emisjoner og videresalg Løsningen inneholder alt fra overføring av tegningsretter til investors VPS-konto, registrering av tegninger, belastning av investor og til slutt levering av betalte aksjer/obligasjoner. VPS tilbyr også funksjonalitet som gir investor mulighet til å foreta nettbasert tegning av aksjer. Dessuten er det mulig å foreta provisjonsberegning i forbindelse med tegning av aksjer eller obligasjoner. Fordeler Nettbasert løsning for tegning av aksjer Sikkerhet for korrekt antall aksjer/kontantoppgjør Riktig informasjon i form av endringsmeldinger og investormeldinger Enklere beregning av gevinst/tap ved aksjesalg Oslo Børs VPS har et effektivt system for håndtering av kontant og verdipapirtransaksjoner som gjør at Nordea Issuer Services kan fokusere på sine kunders behov som rådgivningstjenester, teknisk støtte og planlegging av selskapshendelser. Den store etterspørselen etter et pålitelig og effektivt aksjespareprogram har blitt godt mottatt av våre kunder. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre kunder på at vi bruker VPS-systemet for å kommunisere elektronisk med verdipapireierne fordi systemet er meget tidsbesparende. Den nye løsningen for general-forsamlinger er også et godt eksempel på hvordan VPS hjelper oss til å møte markedskravene. Wegard Bommo Leder, Issuer Services Norway Nordea Bank Norge ASA Kundeservice epost: tlf:

10 Generalforsamling Sikrer en god gjennomføring av generalforsamlingen, fra utsendelse av innkallelse til gjennomføringen av selve møtet. Flere kontoførere tilbyr også bistand i forkant av og på selve generalforsamlingen. Ved hjelp av VPS systemer vil kontofører være behjelpelig med å tilrettelegge og utføre store deler av forarbeidet. Følgende tjenester tilbys for gjennomføring av generalforsamlingen: Forberede, skrive ut og sende innkallelse Registrere påmeldinger og fullmakter som er mottatt på papir Elektronisk påmelding og registrering av fullmakt via VPS investortjeneste eller via selskapets hjemmeside Utskrift av stemmesedler Elektronisk registrering av fremmøtte Liste over deltakere som har møtt opp på generalforsamlingen Utskrift av protokoll Selskapet oppnår: Full kontroll over påmeldinger og fullmakter Oversikt over frammøtte i antall aksjer og i % av selskapets aksjekapital Rask opptelling av stemmer Raskt resultat av avstemmingen Kundeservice epost: tlf:

11 VPS Aksjesparing for ansatte Markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram. Fordeler ved å ha aksjespareprogram for ansatte i bedriften: Motivere ansatte til å bli i selskapet over en lengre periode Skape økt lønnsomhet gjennom de ansattes eierinteresse i bedriften Bygge en selskapskultur som fokuserer på eierskap Benytte de ansattes eierskap som ledd i en vinnerstrategi VPS tilbyr, i samarbeid med kontofører, rådgivning og assistanse for å skreddersy aksjespareprogrammet etter selskapets ønsker. VPS tilbyr: Sikker og automatisk tildeling av aksjer, en eller flere ganger i året Integrasjon med selskapets eierregister Håndtering av innsidere, ansattgrupper og utenlandske ansatte Skatterapportering Enkel og effektiv administrasjon Hvordan gjennomføres aksjesparing? Selskapet tilbyr VPS Aksjesparing via sin kontofører. Ansatte inviteres til å inngå en avtale med bedriften om å trekke et fast beløp fra lønnen som benyttes til kjøp av aksjer i selskapet. Selskapet administrerer selv aksjekjøpet, mens kontofører tilrettelegger det praktiske. Ansatte slipper å betale kurtasje og nyter godt av den årlige skatterabatten for aksjekjøp i eget selskap. Løsningen gir arbeidsgiveren mulighet til å benytte bindingstid og tildeling av bonusaksjer som et virkemiddel i arbeidsmarkedet. Kundeservice epost: tlf:

12 Del styremateriale enklere og smartere Gjennom vår samarbeidspartner TeamEngine tilbyr Oslo Børs en styreportal for å effektivisere styrearbeidet og kommunikasjonen mellom styremedlemmene. Portalen gir brukerne en felles løsning for kalender, møteprotokoller, styredokumenter, innkallinger, finansielle rapporter og diskusjoner. TeamEngine styreportal legger til rette for enkel distribusjon av styremateriale og oppfølging av hvem som har lest dokumentene. Det er også mulig å skrive inn egne notater. Styreportalen er webbasert, men finnes også som app til nettbrett og smarttelefoner. Appen gir deg tilgang til dine dokumenter uansett hvor du befinner deg, også uten tilgang til Internett. Du kan gi medlemmene ulike tilganger og administrere hvem som kun skal ha tilgang til å lese dokumenter og hvem som skal ha tilgang til å endre dokumentene. Vi har arbetet med TeamEngine i flera år och är mycket nöjda med hur allt fungerat. Speciellt uppskattar vi möjligheten att enkelt kunna meddela styrelsen om när nytt material finns tillgängligt samt den kraftfulla sökfunktion som finns i systemet. Sibylla Jacobsson Styrelseordförande Kinnarps Holding AB Prøv gratis i 30 dager. TeamEngine var enkelt att komma igång med - att skapa strukturen, ge tillgänglighet i materialet och för styrelsen som snabbt kunde använda sig av systemet. Nu har vi en plats för kommunikation och lagring av alla dokument - för styrelse såväl som kommittéer och revisorer. Förenklad administration och enkelhet ger bättre complience och sparar tid. Fredrik Erlandsson SVP Communications and IR Thule Group Epost: tlf:

13 Funksjoner TeamEngine styreportal har et enkelt brukergrensesnitt for sikker og funksjonell håndtering av styredokumenter, samt en rekke funksjoner for effektivisering av arbeidsprosessene. Dokumentliste med versjonshåndtering Forum for spørsmål og diskusjoner Aktivitetsliste, tildeling og oppfølging av arbeidsoppgaver Fleksibel tilgangskontroll for dokumenter og funksjoner Logg over lese- og endringshistorikk 24/7 Brukerstøtte Elektronisk signering av dokumenter Sentral og sikker informasjonshåndtering gjennom kryptert datatrafikk, daglig backup og bruk av engangspassord Påminnelser og linker via epost og SMS OS App for nettbrett og smarttelefoner (ios og Android) TeamEngine TeamEngine AB er et IT-foretak med fokus på dokumenthåndtering og vi har i dag over brukere. Vi har spesialkompetanse på å utvikle brukervennlige og sikre webapplikasjoner og vi har høy kompetanse på blant annet teknologi som Java og Domino. Gjennom å satse på vedlikehold og nyutvikling kan vi levere et sikkert produkt som vi hele tiden jobber for å gjøre enda bedre. Mats Gröndahl, CEO 13

14 14

15 15

16 OSLO BØRS VPS ASA Postboks 460 Sentrum 0105 Oslo twitter.com/osloboers

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag Utstederprodukter Veien til en enklere børshverdag Oslo Børs VPS tilbyr et b tjenester som gjør det e Distribusjon av meldepliktig informasjon (side 4) Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller

Detaljer

OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper

OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper OSLO BØRS VPS Utstederprodukter Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper I korte trekk 2009 Antall VPS-kontoer 1 683 935 6,1 milliarder kroner daglig omsetning Utenlandske

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Oppnå en effektiv og fleksibel hverdag SPAR 1 690,- Komplett økonomisystem

Oppnå en effektiv og fleksibel hverdag SPAR 1 690,- Komplett økonomisystem n ge a d er 2. v h 1 Få e i ll å sid o p r nt s mer o k e L Oppnå en effektiv og fleksibel hverdag Få kontroll med komplett økonomisystem Komplett økonomisystem Relasjonsbyggende CRM Effektiv fakturering

Detaljer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer

Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med nettbasert crm. 4 Få mer ut av dine kunder. 4 Reduser tap på fordringer Hvordan øke lønnsomheten? Les artikkel side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med nettbasert crm 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015 VPS Prisliste 2015 Oppdatert 01. mai 2015 2 Innhold 1 INVESTOR... 2 1.1 VPS Investor Services... 2 1.1.1 Tilleggstjenester VPS Investor Services... 2 1.2 Investorkonto... 2 1.3 VPS Investortjenester på

Detaljer

Gi virksomheten det systemet den fortjener! Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

Gi virksomheten det systemet den fortjener! Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Gi virksomheten det systemet den fortjener! Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte SIDE 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Webtjenester. Securities

Webtjenester. Securities Webtjenester Securities TILGANGER Våre webtjenester inngår i kundeforholdet med Pareto Securities og er helt gratis. Du logger inn fra: www.paretosec.com. Her får du tilgang til: Handel i Norge og Sverige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang med å spare

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

Webtjenester Handel. Securities

Webtjenester Handel. Securities Webtjenester Handel Securities MIN KONTO Under menypunket Min konto finner du Min portefølje, Kontooversikt, Avkastning, Sluttsedler og innlogging til VPS Investortjeneste (uten passord). I Min portefølje

Detaljer

Nytt på nytt. Vi håper du finner dette av interesse.

Nytt på nytt. Vi håper du finner dette av interesse. Produktkatalog Nytt på nytt. Finales faglige stab arbeider kontinuerlig med å utvikle flere verktøy med oppdatering av eksisterende i forhold til nye, lover og regler. Derfor ønsker vi å holde interessante,

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning En standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv bygget på Microsoft SharePoint og Office, som legger til rette for en effektiv

Detaljer

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon Magasin Akelius Revisjon Tilpasset risikoen på oppdraget Flere nyheter i Akelius Revisjon. Enklere og mer brukervennlig med bl.a innbygget guide som leder deg gjennom arbeidsoppgavene Les mer på side 3

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer