Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag"

Transkript

1 Utstederprodukter Veien til en enklere børshverdag

2 Oslo Børs VPS tilbyr et b tjenester som gjør det e Distribusjon av meldepliktig informasjon (side 4) Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller alle rapporteringskrav IR Webmoduler (side 5) Oppdatert verdipapirinformasjon til din selskapsside Company Performance Report (side 6) Gjør det enkelt for selskapets ledelse og IR-avdeling å følge handelen i selskapets aksjer Nominee ID (side 7) Identifiserer underliggende eiere og forvaltere som er registrert på nomineekonti Top 20 (side 5) Ukentlig oppdatert liste over de 20 største aksjonærer i børsnoterte selskaper på Oslo Børs og OTC

3 redt spekter av nklere å være børsnotert Foretakstjenester (side 8) Rask tilgang til informasjon om egne aksjonærer Generalforsamling (side 10) God gjennomføring av generalforsamlingen helt fra utsendelse av innkallelse til gjennomføringen Selskapshendelser (side 9) Effektiv gjennomføring av alle typer selskapshendelser - også med mulighet for tegning av aksjer via Internett VPS Aksjesparing for ansatte (side 11) Forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram

4 Distribusjon av meldepliktig informasjon Effektiv og driftssikker distribusjon til konkurransedyktige priser som tilfredsstiller alle rapporteringskrav. Oslo Børs tilbyr et system for å sikre en global og samtidig spredning av informasjon med høy fokus på kvalitet og stabilitet. Meldingene distribueres i sanntid og tilfredsstiller alle krav i rapporteringsdirektivet. Fra brukergrensesnittet NewsPoint distribueres meldinger både til markedet og til lagringsmekanismen OAM. Distribusjonen fra NewsPoint omfatter: Oslo Børs Distribution Network: Gir direkte distribusjon av meldinger blant annet via store nyhetsbyråer som Thomson Reuters, Bloomberg og Six. Meldingene går sammen med handelsinformasjon i sanntid til mer enn abonnenter på informasjon om det norske markedet. Oslo Børs handelssystem: Alle informasjonspliktige meldinger distribueres i sanntid til mer enn 50 meglerhus og deres kunder. Gjennom vårt samarbeid med Cision tilbyr Oslo Børs ytterligere tjenester i forbindelse med distribusjon. Dette omfatter blant annet automatisk publisering av meldinger på selskapets hjemmeside, distribusjon via Wiretjenester og til egne kontaktlister og tjenester forbundet med søkeordoptimalisering. Lagring i Norsk sentral lagringsenhet (OAM) News API Pressekontakter Media Globalt/nasjonalt Søkemotor Online/web Sosiale medier Distribusjon via handelssystemet Nyhetsfeed Epost: tlf:

5 IR Webmoduler & Top 20 Aksjonærer Oppdatert verdipapirinformasjon til din selskapsside. IR Webmoduler gir løpende oppdatert prisinformasjon og eierstruktur via kontinuerlige datafeeder fra Oslo Børs og VPS. Modulene viser all relevant børsdata: oppdatert aksjekurs, ordrebok, meglerstatistikk, finanskalender, utbytte, børs- meldinger, pressemeldinger og siste handler. Opplysningene integreres sømløst i selskapets eksisterende nettsider. Det er utviklet en standardløsning for selskaper som kun ønsker å bruke de vanligste modulene. Du kan også fritt tilpasse layout og informasjon så det passer inn i selskapets nettsider. IR Webmoduler Mobilvennlig responsivt design Avansert graf med inntil 5 års historikk Teknisk analyse Sammenligning med peers Plotting av selskapsmeldinger i graf Top 20 Aksjonærer Ukentlig oppdatert Vi har vært kunde av Oslo Market Solutions i mange år, og opplever tjenesten som stabil og i henhold til våre behov. Pål Kildemo Head of Investor Relations Norsk Hydro ASA Mikael Leckborn epost: tlf:

6 Company Performance Report (Likviditetsrapport) Gjør det enkelt for selskapets ledelse og IR-avdeling å følge handelen i selskapets aksjer. Likviditetsrapporten inneholder detaljert informasjon om likviditeten i selskapets aksjer, som for eksempel historiske priser, handelsvolumer, megleraktivitet og nøkkeltall for ordredekning og spread. Informasjonen presenteres i form av både tabeller og grafer. Rapporten inneholder: Detaljert handels- og likviditetsinformasjon Komplett logg over handler gjennomført i løpet av dagen Meglerstatistikk som viser de ledende kjøperne og selgerne Rapporten leveres hver handelsdag etter at markedet har stengt. Rapporten kan også leveres som et månedlig abonnement med handels- og likviditetsinformasjon pr. dag for inneværende og foregående år. Vårt abonnement på Oslo Børs Likviditetsrapport gir oss en god oversikt over handelsaktiviteten og likviditeten i selskapets aksjer. Rapporten leveres punktlig og i et format som gjør det enkelt å bruke informasjonen videre i ulike rapporter. Birgitte Hjertum Vice President, Strategy, Communication and Investor Relations Höegh LNG Holdings Epost: tlf:

7 Nominee ID Identifiserer de underliggende eierne og forvalterne som er registrert på nomineekonti. Det er en utfordring å identifisere utenlandske investorer som er registrert på nomineekonti og som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS. Nominee ID er et resultat av et samarbeid mellom VPS og Londonbaserte Richard Davies Investor Relations (RD:IR). Partnerskapet er basert på VPS kompetanse når det gjelder eierregistre og produktforvaltning i kombinasjon med Richard Davies Investor Relations globale kontaktnett og spisskompetente analysemiljø. Tjenesten leveres gjennom den nettbaserte kundeportalen IR InTouch, eller som et abonnement på IR InTouch sitt CRM-system. IR InTouch Identifiserer innenlandske og utenlandske aksjonærer Knytter de underliggende eierne til hver enkelt nomineekonto Avdekker sammenhenger mellom underliggende eiere og forvalter Avdekker investorenes geografiske tilhørighet, investeringsstrategi og type Genererer rapporterer i en brukervennlig kundeportal IR InTouch CRM Hjelper selskaper i profileringen overfor institusjonelle investorer Gir tilgang til en stor internasjonal investordatabase Gir mulighet for masseutsendelser av e-post til spesifiserte målgrupper Koordinerer investormøter Kundeservice epost: tlf:

8 VPS Foretakstjenester Gir rask tilgang til aksjeboken og informasjon om egne aksjonærer. Når selskapet er registret i VPS blir aksjeboken automatisk oppdatert ved kjøp og salg, og selskapet kan enkelt hente ut oversikt over eiersammensetningen i selskapet. Investorenes beholdninger og endringer i aksjonærsammensetningen oppdateres daglig. VPS Foretakstjenester tilbys på to nivåer: Basis eller Profesjonell. Alle utstedere har tilgang til VPS Foretakstjenester Basis, som inkluderer både dagens aksjonærliste og historiske aksjonærlister. VPS Foretakstjenester Basis Informasjon om de 20 største aksjonærene Fleksibel søkefunksjon som gir full oversikt over alle kjøp/salg i inneværende måned og en måned tilbake i tid Selvbetjeningsløsning for utsendelse av rapporter Kontroll av egen ligningskurs rundt årsskiftet VPS Foretakstjenester Profesjonell gir deg dypere innsikt og tilgang til en rekke tilleggstjenester som, blant annet, forenkler arbeidet i forbindelse med styremøter og er et godt hjelpemiddel i forbindelse med for års- og kvartalsrapportering. VPS Foretakstjenester Profesjonell Eierregister inntil tre dager tilbake i tid Detaljert informasjon og statistikk om eierne av selskapet ditt Oversikt over pågående og historiske selskapshendelser Koordinerer investormøter I VPS Foretakstjenester kan vi også levere historiske data og rapporter tilpasset ditt behov. Kundeservice epost: tlf:

9 Selskapshendelser (Corporate Actions) Effektiv gjennomføring av alle typer selskapshendelser - også med mulighet for tegning av aksjer via Internett. VPS tjeneste gir informasjon om, og oversikt over, emisjoner og videresalg, aksjesplitt, fusjoner, utbytte, utbetaling av overkursfond/aksjekapital og andre selskapshendelser. Emisjoner og videresalg Løsningen inneholder alt fra overføring av tegningsretter til investors VPS-konto, registrering av tegninger, belastning av investor og til slutt levering av betalte aksjer/obligasjoner. VPS tilbyr også funksjonalitet som gir investor mulighet til å foreta nettbasert tegning av aksjer. Dessuten er det mulig å foreta provisjonsberegning i forbindelse med tegning av aksjer eller obligasjoner. Fordeler Nettbasert løsning for tegning av aksjer Sikkerhet for korrekt antall aksjer/kontantoppgjør Riktig informasjon i form av endringsmeldinger og investormeldinger Enklere beregning av gevinst/tap ved aksjesalg Oslo Børs VPS har et effektivt system for håndtering av kontant og verdipapirtransaksjoner som gjør at Nordea Issuer Services kan fokusere på sine kunders behov som rådgivningstjenester, teknisk støtte og planlegging av selskapshendelser. Den store etterspørselen etter et pålitelig og effektivt aksjespareprogram har blitt godt mottatt av våre kunder. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre kunder på at vi bruker VPS-systemet for å kommunisere elektronisk med verdipapireierne fordi systemet er meget tidsbesparende. Den nye løsningen for general-forsamlinger er også et godt eksempel på hvordan VPS hjelper oss til å møte markedskravene. Wegard Bommo Leder, Issuer Services Norway Nordea Bank Norge ASA Kundeservice epost: tlf:

10 Generalforsamling Sikrer en god gjennomføring av generalforsamlingen, fra utsendelse av innkallelse til gjennomføringen av selve møtet. Flere kontoførere tilbyr også bistand i forkant av og på selve generalforsamlingen. Ved hjelp av VPS systemer vil kontofører være behjelpelig med å tilrettelegge og utføre store deler av forarbeidet. Følgende tjenester tilbys for gjennomføring av generalforsamlingen: Forberede, skrive ut og sende innkallelse Registrere påmeldinger og fullmakter som er mottatt på papir Elektronisk påmelding og registrering av fullmakt via VPS investortjeneste eller via selskapets hjemmeside Utskrift av stemmesedler Elektronisk registrering av fremmøtte Liste over deltakere som har møtt opp på generalforsamlingen Utskrift av protokoll Selskapet oppnår: Full kontroll over påmeldinger og fullmakter Oversikt over frammøtte i antall aksjer og i % av selskapets aksjekapital Rask opptelling av stemmer Raskt resultat av avstemmingen Kundeservice epost: tlf:

11 VPS Aksjesparing for ansatte Markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram. Fordeler ved å ha aksjespareprogram for ansatte i bedriften: Motivere ansatte til å bli i selskapet over en lengre periode Skape økt lønnsomhet gjennom de ansattes eierinteresse i bedriften Bygge en selskapskultur som fokuserer på eierskap Benytte de ansattes eierskap som ledd i en vinnerstrategi VPS tilbyr, i samarbeid med kontofører, rådgivning og assistanse for å skreddersy aksjespareprogrammet etter selskapets ønsker. VPS tilbyr: Sikker og automatisk tildeling av aksjer, en eller flere ganger i året Integrasjon med selskapets eierregister Håndtering av innsidere, ansattgrupper og utenlandske ansatte Skatterapportering Enkel og effektiv administrasjon Hvordan gjennomføres aksjesparing? Selskapet tilbyr VPS Aksjesparing via sin kontofører. Ansatte inviteres til å inngå en avtale med bedriften om å trekke et fast beløp fra lønnen som benyttes til kjøp av aksjer i selskapet. Selskapet administrerer selv aksjekjøpet, mens kontofører tilrettelegger det praktiske. Ansatte slipper å betale kurtasje og nyter godt av den årlige skatterabatten for aksjekjøp i eget selskap. Løsningen gir arbeidsgiveren mulighet til å benytte bindingstid og tildeling av bonusaksjer som et virkemiddel i arbeidsmarkedet. Kundeservice epost: tlf:

12 OSLO BØRS VPS ASA Postboks 460 Sentrum 0105 Oslo twitter.com/osloboers

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

2015 Aksjehandel på nett

2015 Aksjehandel på nett 2015 Aksjehandel på nett Pareto Securities Ledende aktør med over 360 ansatte innen obligasjon-, aksje- og assetmegling, analyse og corporate finance. Lanserte i juni 2011 kanskje Norges mest komplette

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder

Komplett økonomisystem. Sett fokus på lønnsomheten i bedriften. 4 Selg mer med en profesjonell webside. 4 Få mer ut av dine kunder Få inn pengene Les artikkelen på side 10 Komplett økonomisystem Sett fokus på lønnsomheten i bedriften 4 Selg mer med en profesjonell webside 4 Få mer ut av dine kunder 4 Reduser tap på fordringer 4 Kontroll

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer