OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO BØRS VPS Utstederprodukter. Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper"

Transkript

1 OSLO BØRS VPS Utstederprodukter Bedre investorrelasjoner og enklere oppfølging for børsnoterte selskaper

2 I korte trekk 2009 Antall VPS-kontoer ,1 milliarder kroner daglig omsetning Utenlandske investorer står for majoriteten av det daglige handelsvolumet Antall VPS-registrerte utstedere av 239 noterte selskaper er utenlandske 33 utenlandske og 23 norske meglervirksomheter

3 La Oslo Børs VPS hjelpe deg med en mer effektiv hverdag Å børsnotere et selskap er en stor beslutning. Det er både tid- og ressurskrevende å hente inn ny kapital og utvide selskapets aksjonærbase. Det behøver ikke å være like krevende å følge opp noteringen. Oslo Børs VPS tilbyr utstedere en rekke tjenester som gjør det lettere å følge opp noteringen, etterleve regelverk og bedre sine investorrelasjoner. Oslo Børs har de siste 190 årene vært det eneste regulerte markedet og den dominerende aktøren innen handel med verdipapirer i Norge. Børsen startet som et sted for handel med valuta og egenveksler, og har vokst til å bli et foretrukket noteringssted for noen av verdens største selskaper innen shipping, energi og sjømat. Takket være den nylig gjennomførte fusjonen med Verdipapirsentralen (VPS) som resulterte i opprettelsen av Oslo Børs VPS, får utsteder nå tilgang til et komplett og integrert utvalg av produkter og tjenester. Oslo Børs VPS er en av få markedsplasser for verdipapirer i verden som er i stand til å tilby utstedere et bredt spekter av verdiøkende tjenester gjennom hele prosessen fra notering til handel og oppgjør. Målet vårt er enkelt. Vi ønsker å gjøre det enklere å være børsnotert. Derfor er det viktig for oss å tilby et effektivt og pålitelig produktspekter som bidrar til å overvinne utfordringer som reguleringer og krav til rapportering gir. våre rådgivere for å få vite mer om hvordan Oslo Børs VPS kan hjelpe ditt selskap med å effektivisere hverdagen. Selskapshendelser (Corporate Actions) Utbytte Oppkjøp Fisjoner Emisjoner og videresalg Aksjespareprogram for ansatte Bente A. Landsnes, konsernsjef, Oslo Børs VPS Investor Relations Foretakstjenester Nominee ID Elektroniske rapporter IR Web Moduler Nyhetstjenester Generalforsamling Handel Company Performance Report 3

4 Nyhetstjenester Distribusjon av meldepliktig informasjon og kurssensitive nyheter til markedet i sanntid Fra og med 2008 har selskaper notert på Oslo Børs selv ansvar for å distribuere all meldepliktig informasjon. Oslo Børs distribusjonstjeneste dekker alle behov knyttet til rapporteringsregler og fokuserer på kvalitet og stabilitet for å sikre global og samtidig spredning av informasjon. For å tilby skreddersydde, kraftige distribusjonskanaler for distribusjon av meldinger, har Oslo Børs innledet et samarbeid med Cision, en ledende global tilbyder av integrerte tjenester og web-baserte portalløsninger for PR og kommunikasjon. Selskaper kan velge mellom to forskjellige brukerportaler for distribusjon, NewsPoint og CisionPoint. NewsPoint Gjennom Oslo Børs kan noterte selskaper distribuere selskapsmeldinger samtidig til markedet, den nasjonale sentrale lagringsmekanismen (OAM) og Nyhetstjenester. NewsPoint publiserer og distribuerer informasjon via et brukervennlig grensesnitt gjennom følgende kanaler: Vi bruker CisionPoint for å distribuere nyheter til markedet. Som Norges ledende finanskonsern med en samlet forvaltet kapital på mrd. kroner og over aksjonærer var det viktig for oss å velge et system som var enkelt og raskt å implementere, og som lar oss distribuere informasjon til alle vi trenger å nå. Vi er meget tilfreds med funksjonaliteten og brukerstøtten hos CisionPoint. Per Sagbakken Leder IR/Kapitalanskaffelse DnBNOR ASA Oslo Børs distribusjonsnettverk Målrettet distribusjon av informasjon til om lag abonnenter fra det norske markedet via store markedsdataleverandører som Thomson Reuters, Bloomberg og SIX Oslo Børs handelssystem Sanntidsdistribusjon via handelssystemet til 58 meglervirksomheter og deres kunder. 35 av disse er internasjonale meglervirksomheter CisionPoint Gjennom CisionPoint får selskapene i tillegg: Integrert løsning for håndtering av medie- og finanskontakter Full søkermotoroptimalisering med mulighet for å tagge meldinger Eksklusiv tilgang til internasjonale nyhetstjenester via CisionPoints globale partnerskap med Business Wire Samtidig innholdspublisering på sosiale medier som Twitter, Facebook, YouTube og Flickr klikk på Produkter og tjenester E-post: tlf:

5 Company Performance Report Gir selskapets ledelse og IR-ansvarlig anledning til å følge med handelen i selskapets aksjer Company Performance Report gir detaljert informasjon om handel og likviditet i et selskaps noterte aksjer, som f.eks. nøkketall for likviditet, historiske priser, handelsvolumer og megleraktivitet. Rapporten inneholder presentasjoner i form av både tabeller og grafer. Månedlig rapport Den månedlige rapporten gir handels- og likviditetsinformasjon dag for dag, for inneværende og foregående år. Nøkkeltall for likviditet, historiske priser og handelsvolumer Rask oversikt over de hyppigst brukte likviditetsdataene, grafer, årlig omsetning, daglig gjennomsnittlig omsetning og markedsandeler for meglere Leveres første handelsdag i hver måned Da selskapet vårt i september 2009 kunngjorde en samarbeidsavtale med Bayer om videre utvikling og global markedsføring av Alpharadin, tidoblet det daglige handelsvolumet for aksjen seg til over 2 millioner. Abonnementet på Company Performance Report Daglig Rapport har gitt oss et godt verktøy for å følge med på handelsaktiviteten og likviditeten. Øystein Soug Finansdirektør Algeta ASA Daglig rapport Den daglige rapporten inneholder opplysninger om handler på daglig basis og om de ledende kjøperne og selgerne. Detaljert handels- og likviditetsinformasjon Komplett logg over handler gjennomført den dagen Meglerstatistikk som viser de 15 ledende kjøperne og selgerne Leveres hver handelsdag etter at markedet har stengt Abonnement på daglige rapporter, inkluderer også månedlige rapporter klikk på Produkter og tjenester deretter Markedsdata E-post: tlf:

6 IR Web Moduler For pålitelig publisering av verdipapirinformasjon på selskapets nettsted IR Web Moduler gir et komplett og oppdatert bilde av selskapets aksjeverdi og eierstruktur via kontinuerlige datafeeder fra Oslo Børs og VPS. IR Web Moduler publiserer tilgjengelig informasjon om selskapets aksje fra Oslo Børs, Oslo Axess og Norges Fondsmeglerforbund, som oppdatert aksjekurs, ordrebok, meglerstatistikk, finanskalender, utbytte, børsmeldinger, pressemeldinger og siste handler. Opplysningene integreres sømløst i selskapets eksisterende nettsider. Det er utviklet en standardløsning for selskaper som kun ønsker å bruke de vanligste modulene. Du kan også fritt tilpasse layout og informasjon så det passer inn i selskapets nettsider. Oslo Market Solutions har en av de mest kostnadseffektive nettbaserte IR-modulene på markedet. Løsningen var teknisk veldig enkel å implementere på nettstedet vårt, lot seg lett tilpasse til nettstedets layout og har vist seg svært pålitelig. Stefan Solberg Leder for investorkontakt Norsk Hydro ASA Grafene inneholder Historiske data inntil 5 år tilbake Sammenligninger med internasjonale indekser, relaterte aksjer og andre finansielle instrumenter Oversikt over selskapets 20 største aksjonærer, med ukentlig oppdatering (tilleggstjeneste) Mulighet for å tilpasse layout E-post: tlf:

7 Nominee ID Nominee ID er en tjeneste for selskaper som ønsker å identifisere underliggende eiere og forvaltere som er registrert på nomineekonti Identifisering av utenlandske investorer som er registrert på nomineekonti er en stadig økende utfordring for godt IR-arbeid og ulike typer selskapshendelser. Nominee ID er et resultat av et samarbeid mellom Oslo Børs VPS og London-baserte Richard Davies Investor Relations (RD:IR). Tjenesten retter seg mot selskaper som ønsker å identifisere underliggende eiere som ikke fremkommer i selskapets eierregister i VPS. Partnerskapet er basert på VPS kompetanse når det gjelder eierregistre og produktforvaltning i kombinasjon med Richard Davies Investor Relations globale kontaktnett og spisskompetente analysemiljø. Det blir stadig viktigere for oss å vite hvem våre aksjonærer er. Nominee ID fra Oslo Børs VPS har gitt oss en effektiv og rimelig løsning på denne utfordringen. Jo Christian Steigedal Direktør Investor Relations SCHIBSTED ASA Tjenesten leveres i tre nivåer gjennom den nettbaserte kundeportalen IR InTouch. I tillegg kan du abonnere på IR InTouch sitt CRM-system. IR InTouch Identifiserer innenlandske og utenlandske aksjonærer Knytter de underliggende eierne til hver enkelt nomineekonto Avdekker sammenhenger mellom underliggende eiere og forvaltere Avdekker investorenes geografiske tilhørighet, investeringsstrategi og type Genererer rapporterer i en brukervennlig kundeportal IR InTouch CRM Hjelper selskaper i profileringen overfor institusjonelle investorer Gir tilgang til en stor internasjonal investordatabase Gir mulighet for masseutsendelser av e-post til spesifiserte målgrupper Koordinerer investormøter klikk på For selskaper E-post: tlf:

8 Foretakstjenester Gir enkel tilgang til detaljert informasjon om aksjonærene i selskapet VPS viktigste rolle er å fungere som et aksjonærregister for norske og utenlandske selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Foretakstjenester er en nettbasert tjeneste som gir VPS-registrerte selskaper detaljert informasjon om sine aksjonærer på en oversiktlig og sikker måte. Tjenesten gir selskapene oppdatert informasjon om sine aksjonærer, daglige oppdateringer om investorers beholdningsendringer, endringer i aksjonærsammensetningen, samt informasjon om ulike selskapshendelser. Via Foretakstjenester kan selskapet selv kontrollere og eventuelt korrigere ligningskurs rundt årsskiftet, samt registrere opplysninger om innbetalt overkurs og aksjekapital som skal rapporteres til aksjonærregisteret. Vi benytter Foretakstjenester for å gi profesjonell aksjonærservice til våre investorer, og for å gi aksjonærrapporter til styre og ledelse. Vårt IR-team benytter Foretakstjenester for å analysere transaksjoner, endringer i aksjebeholdninger og historiske data. Anne Synnøve Wilhelmsen Shareholder services Storebrand ASA Foretakstjenester tilbys i tre nivåer: Basis Foretak (inkludert i VPS-registreringen) Gir tilgang til de 20 største aksjonærene, deres prosentandel av aksjekapitalen, aksjebeholdning og statsborgerskap Opplysninger om bevegelser (kjøp/salg) siste døgn Aktivt Foretak (utover innholdet i Basis) Gir tilgang til hele selskapets eierregister Mulighet for masseutsendelser Detaljerte opplysninger om bevegelser på eierne siste tre døgn Profesjonelt Foretak (utover innholdet i Aktivt) Detaljert søk på nåværende og tidligere aksjonærer Eierfordeling per land, statsborgerskap eller kontotype Detaljerte opplysninger om bevegelser på eierne inntil 2 år tilbake i tid Løsning for internkontroll ved aksjekjøp og salg Oversikt over pågående og gjennomførte selskapshendelser som emisjoner, videresalg og utbytte Tilleggstjenester Abonnenter på Foretakstjenester kan også få tilgang til: Generalforsamling Aksjespareprogram for ansatte Elektroniske rapporter klikk på For selskaper E-post: tlf:

9 Foretakstjenester Tilleggstjenester Generalforsamling Gjør registrering og organisering av generalforsamlingen enklere Generalforsamlingstjenester gjør prosessen rundt generalforsamling enklere både for selskapet, dets aksjonærer og kontofører. Selskapet får tilgang til fortløpende oppdatert og detaljert informasjon om påmeldte og fullmektiger, mens aksjonærene får mulighet til å registrere sin påmelding, fullmakt eller forhåndsstemme via Investortjenester eller selskapets hjemmeside. Tjenester Nettbasert forhåndsstemming og registrering av deltakelse Registrering av mottatte påmeldinger Full oversikt over antall aksjer/prosentandel Liste over aksjonærer som er frammøtt personlig eller med fullmakt på generalforsamlingen Rask opptelling ved avstemning Aksjespareprogram for ansatte Gjør administrasjonen av aksjebaserte insentivordninger enklere Aksjebaserte insentivordninger er en del av en trend for å oppmuntre ansatte til å bli medeiere i selskapet de arbeider i. Aksjesparing er en løsning for selskaper som ønsker å tilby sine ansatte sparing i selskapets aksjer til gunstige vilkår, én eller flere ganger i året. Ettersom løsningen er integrert med andre VPS-systemer, gir den mulighet til å åpne en VPS-konto på Internett, og gi de ansatte tilgang til Investortjenester. Løsningen kan integreres i selskapets intranett så de ansatte enkelt kan følge utviklingen av sin egen aksjebeholdning. Tjenester Automatisk beregning og tildeling av aksjer Bonusprogram med bindingstid Tildeling av midlertidig ID for utenlandske ansatte Backup av alle transaksjoner og historiske data Korrekt skatteinnberetning Elektroniske rapporter Erstatter utskrifter og utsendelse av dokumenter med elektroniske dokumenter Elektroniske utsendelser er blitt stadig vanligere i investorsammenheng. Det er tids- og kostnadsbesparende, og ikke minst miljøvennlig. Aksjonærer som ønsker å motta elektroniske rapporter, varsles via e-post så snart rapporten foreligger i Investortjenester. Investorer som foretrekker rapportene på papir, vil fortsatt kunne få det. Elektroniske rapporter er tilgjengelig for alle bedrifter som benytter Foretakstjenester, uavhengig av hvilken type abonnement ditt selskap har. Informasjon som sendes ut Års-, halvårs-, kvartals-, månedsog ukerapporter Pressemeldinger Innkalling til generalforsamling Prospekter Markedsinformasjon klikk på For selskaper E-post: tlf:

10 Selskapshendelser (Corporate Actions) Effektiv gjennomføring av alle typer selskapshendelser - også med mulighet for tegning av aksjer via Internett Ved å samarbeide med VPS om selskapshendelser får selskapet informasjon om, og oversikt over blant annet emisjoner og videresalg, aksjesplitt, fusjoner, utbytte og utbetaling av overkursfond/aksjekapital. Tilbakebetaling av aksjekapital Kontantutbytte Utbytte i aksjer Fisjon Utbetaling fra overkursfond Fusjon Spleis (omvendt splitt) Corporate Actions Splitt Emisjoner og videresalg Tegning via Internett Oppkjøp Innløsning av warrants Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer Tvungen overtakelse av små aksjeposter Emisjoner og videresalg VPS tilbyr en løsning som inneholder alt fra overføring av tegningsretter til investors VPS-konto, registrering av tegninger, belastning av investor og til slutt levering av betalte aksjer/obligasjoner. VPS tilbyr også funksjonalitet som gir investor mulighet til å foreta nettbasert tegning av aksjer. I VPS s løsning for selskapshendelser er det også mulig å foreta provisjonsberegning i forbindelse med tegning av aksjer eller obligasjoner. Oslo Børs VPS har et effektivt system for håndtering av kontant og verdipapirtransaksjoner som gjør at Nordea Issuer Services kan fokusere på sine kunders behov som rådgivningstjenester, teknisk støtte og planlegging av selskapshendelser. Den store etterspørselen etter et pålitelig og effektivt aksjespareprogram har blitt godt mottatt av våre kunder. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre kunder på at vi bruker VPS-systemet for å kommunisere elektronisk med verdipapireierne fordi systemet er meget tidsbesparende. Den nye løsningen for generalforsamlinger er også et godt eksempel på hvordan VPS hjelper oss til å møte markedskravene. Wegard Bommo Leder, Issuer Services Norway Nordea Bank Norge ASA Fordeler Nettbasert løsning for tegning av aksjer Sikkerhet for korrekt antall aksjer/kontantoppgjør Riktig informasjon i form av endringsmeldinger og investormeldinger Enklere beregning av gevinst/tap ved aksjesalg klikk på For selskaper E-post: tlf:

11

12 Brandlab Foto: Simen Skyer / Rune Kongsro / istockphoto Oslo Børs VPS asa Postboks 460 Sentrum 0105 Oslo Den sentrale norske markedsplassen for omsetning av verdipapirer. Tilbyr handel i aksjer, egenkapitalbevis, renteprodukter og derivat. Notering av selskaper og salg av finansiell markedsdata. Leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler. Internettløsninger knyttet til innsamling, bearbeiding, distribusjon og presentasjon av finansielle markedsdata. Oppgjørssentral knyttet til derivater og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter.

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag

Utstederprodukter. Veien til en enklere børshverdag Utstederprodukter Veien til en enklere børshverdag Oslo Børs VPS tilbyr et b tjenester som gjør det e Distribusjon av meldepliktig informasjon (side 4) Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015

VPS Prisliste 2015. Oppdatert 01. mai 2015 VPS Prisliste 2015 Oppdatert 01. mai 2015 2 Innhold 1 INVESTOR... 2 1.1 VPS Investor Services... 2 1.1.1 Tilleggstjenester VPS Investor Services... 2 1.2 Investorkonto... 2 1.3 VPS Investortjenester på

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL

DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL OSLO BØRS Obligasjonsmarkedet part of Oslo Børs ASA DET NORSKE OBLIGASJONSMARKEDET EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT MARKED FOR INNHENTING AV KAPITAL Selskaper fra alle verdenshjørner har utstedt lån i det norske

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer