INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken CET. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes i forbindelse med det frivillige tilbudet ("Tilbudet") fra Lyngen Bidco ("Tilbyder"), et selskap indirekte kontrollert av oppkjøpsfond rådgitt av Apax Partners LLP, om å kjøpe alle aksjene i Selskapet på de vilkår som fremgår i det frivillige tilbudsdokumentet datert 16. desember Som annonsert av Tilbyder den 2. mars 2015 er Tilbudet nå ubetinget og er forventet å bli gjennomført innen 14 kalenderdager. Som følge av at Tilbyder etter slik gjennomføring vil være majoritetseier av Selskapet, med ca. 88 % av aksjene i Selskapet, har Tilbyder informert Selskapets styre ("Styret") at det ønsker å fatte visse vedtak på aksjonærnivå i forbindelse med den nye eierstrukturen og den planlagte nye finansieringsstrukturen til Selskapet. Vedtakene vil bli fattet i to separate ekstraordinære generalforsamlingsmøter avholdt etter hverandre på samme dag. Begge ekstraordinære generalforsamlingsmøter blir innkalt til og forslagene er avgitt basert på en forutsetning om at oppgjør av Tilbudet faktisk finner sted. I det tilfelle at oppgjør ikke finner sted vil Styret trekke alle sine forslag. I den første ekstraordinære generalforsamlingen vil aksjeeierne bli bedt om å fatte vedtak om valg av et nytt styre nominert av den nye majoritetsaksjonæren. I den andre ekstraordinære generalforsamlingen vil aksjonærene bli bedt om å fatte vedtak om utbetaling av utbytte fra Selskapet til dets aksjonærer og en søknad om strykning av Selskapet fra Oslo Børs. Denne innkallingen relaterer seg til den andre av de to ekstraordinære generalforsamlingene. Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer I henhold til allmennaksjelovens 5-12 første ledd åpnes generalforsamlingen av styrets leder. 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokoll sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Utdeling av utbytte Ettersom Tilbyderens kjøp av majoriteten av aksjene i Selskapet utgjør et kontrollskifte i Selskapets nåværende finansieringsfasiliteter må Selskapet få på plass en ny finansiering. Som del av etableringen av den nye finansieringsstrukturen har Tilbyderen informert Styret om at et utbytte fra Selskapet til dets aksjeeiere bør gjennomføres for å gjøre det enklere å gjennomføre en

2 Page 2 of 3 overtakelse av gjeld trukket av Tilbyderen under den nye finansieringen. Dette vil bli gjort ved at Selskapet ved trekker på den nye finansieringen, hvorfra provenyet vil bli benyttet til å finansiere utbetaling av utbytte til Selskapets aksjonærer. Tilbyderen vil benytte sin andel av utbyttebetalingen til å nedbetale sin gjeld under den nye finansieringen. Overtakelse av gjelden vil bli gjennomført uten overføring av kontanter basis (bortsett fra kontantbehovet nødvendig for å finansiere utbyttebetalingen til Selskapets minoritetsaksjonærer). Styret har følgelig foreslått at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner utdeling av utbytte og midlertidig foreslår at slik utbetaling av utbytte bør være for et beløp stort NOK 0,01 per aksje i Selskapet, og at slik betaling skal utbetales til alle som er aksjonærer i Selskapet ved avslutning av 23. mars 2015, basert på VPS-utskrift ved avslutning av 25. mars Utbetalingen er foreslått å finne sted 26. mars Styret vurderer det slik at Selskapet vil ha tilstrekkelig likviditet og egenkapital etter utdelingen av utbytte som foreslått over. Styret presiserer at det er blitt informert at Tilbyder har planer om å foreslå en betydelig økning av utbyttebeløpet. Størrelsen på nevnte utbytte har enda ikke blitt besluttet men er forventet å være i området mellom NOK 3,18 og NOK 3,38 per aksje, tilstrekkelig for fullstendig overtakelse av gjelden fra Tilbyder og for fullt ut å etablere en ny finansieringsstruktur for konsernet. For å bli lovlig vedtatt vil nevnte økning av utbytte bli foreslått av det nye styret i Selskapet som skal bli valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes tidligere samme dag, for å godkjenne slikt forslag til økt utbytte på den andre generalforsamlingen. 5. Søknad om strykning fra Oslo Børs I forbindelse med at Tilbyderen erverver kvalifisert kontroll over Selskapet anser ikke Tilbyder Selskapet å være egnet til å være listet på Oslo Børs. Tilbyder har derfor bedt om at Styret foreslår for den ekstraordinære generalforsamlingen å vurdere et vedtak om å søke om strykning fra Oslo Børs. Totale antall aksjer og stemmerettigheter * * * Selskapets aksjekapital består totalt av aksjer, hvorav Selskapet på datoen for denne innkallingen eier egne aksjer. Selskapet kan ikke utøve stemmerett for dets egne aksjer, men ettersom Selskapet har akseptert Tilbudet for sine egne aksjer, er det forventet at alle aksjene i Selskapet vil ha én stemme. En aksjeeier som innen fristen angitt nedenfor har varslet sin intensjon om å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før den ekstraordinære generalforsmalingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på den ekstraordinære generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven 4-2 (1).

3 Page 3 of 3 Eier av forvalterregistrerte aksjer som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamlingen, må registrere seg direkte i aksjonærregisteret i VPS, jf. allmennaksjeloven Aksjeeiernes rettigheter Fristen til en aksjeeier for å legge nye saker på agendaen er utløpt, jf. allmennaksjeloven 5-11, og en aksjeeier kan derfor ikke kreve dette. En aksjeeier har derimot rett til å fremsette forslag til beslutning i de saker som generalforsamlingen skal behandle. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder fremlegger tilgjengelig informasjon om omstendigheter som kan påvirke vurderingen av (i) sakene på agendaen, og (ii) Selskapets finansielle situasjon, og forretningene til andre selskapet som Selskapet deltar i, og andre forhold som generalforsamlingen skal diskutere, med mindre den etterspurte informasjonen ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Påmelding til generalforsamling I følge Selskapets vedtekter 7 må aksjeeiere som ønsker å delta i det ekstraordinære generalforsamlingsmøtet, enten selv eller ved fullmakt, gi forhåndsmeddelelse til Selskapet. Forhåndsmeddelelse kan enten gis elektronisk på selskapets hjemmeside: eller skriftlig til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller med fax til Styret har bestemt at slik meddelelse må være innkommet til Selskapet senest klokken 16:30 CET onsdag den 18. mars Aksjeeierne bes å benytte vedlagte påmeldingsskjema. Fullmakt En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Alternativt kan fullmakt meddeles styrets leder eller Selskapets daglige leder. Aksjeeiere har anledning til å meddele fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Aksjeeierne bes å benytte vedlagte fullmaktsskjema som inntatt i påmeldingsskjemaet. Fullmakten bør sendes per post til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PO Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller med fax til Elektronisk innsendelse av fullmakt vil ikke være mulig. For fullmakter gjelder samme frist som angitt for påmelding, onsdag den 18. mars 2015 klokken 16:30 CET. Fullmakten må være innkommet til Selskapet innen denne frist. Denne innkallingen er tilgjengelig på Selskapets kontor i Snarøyveien 30, Fornebu og på Selskapets hjemmeside Oslo, 2. mars 2015 for styret i EVRY ASA Arve Johansen Styreleder

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Til aksjonærene i NTS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos. Onsdag 13. mai

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer