Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens. Psykologiske og kognitive aspekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens. Psykologiske og kognitive aspekter"

Transkript

1 Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens Psykologiske og kognitive aspekter

2 Agenda Demens Kognitive endringer Psykologiske endringer Tilpasninger ved ulik grad av demens Tilbake til psykologiske aspekter

3 Demens: diagnostiske kriterier Syndrom som skyldes sykdom i hjernen, vanligvis av kronisk og progressiv natur med forstyrrelse av flere kortikale funksjoner som: Hukommelse Tenkeevne Orienteringsevne Forståelse Læreevne Språk dømmekraft Ledsaget av eller etterfulgt av Svekkelse av følelsesmessig kontroll/regulering Svekkelse av sosial atferd Svekkelse av motivasjon

4 Demens diagnostiske kriterier Påvirker evnen til å utføre dagliglivets aktiviteter Varighet minimum 6 måneder Vanlig å gradere i mild, moderat og alvorlig grad av demens

5 Tilleggssymptomer Vrangforestillinger Hallusinasjoner Depressive symptomer Angst Andre blandede symptomer Risiko for tilleggssymptomer øker gjennom demensforløpet

6 Tilleggsutfordringer ved demens Bivirkninger ved medikamentbruk Munntørrhet, spyttsekresjonen har bl.a som oppgave å rense munn og tenner, uten spyttsekresjon kan det bygge seg opp med bakterier Reduksjon i lukt og smak Kan gi endringer i matinntak, eks mer og hyppigere inntak av søtsaker som kan gi utfordringer når det gjelder tannstell

7 Kognitive funksjonsforstyrrelser Hukommelse, ta inn, lagre og gjenfinne informasjon, Tidligere lært og og kjent materiale kan gå tapt. Glemmer å pusse tennene Tenkeevne og konsekvenstenkning er redusert, klarer ikke tenke: hvis jeg ikke pusser tennene så får det konsekvenser Eksekutiv svikt, planlegging og gjennomføring svikter, problemløsning med strøm av ideer er redusert. Man mister tråden, svikt i delt og fokusert oppmerksomhet, autopiloten svikter Handlingssvikt ved moderat til langtkommet tilstand Sviktende kommuniksjon, ekspressiv og impressiv språksvikt, sviktende informasjonsbearbeiding

8 Psykologiske funksjonsforstyrrelser Dårligere regulering av følelser/svakere følelsesmessig kontroll Svekket dømmekraft Motivasjonsforstyrrelse/apati Redusert spontanitet, tap av interresse, og målrettet atferd Emosjonelt indifferent Svekket evne til sosialt korrekt/akseptabel atferd og fremtoning Mindre kritisk til eget utseende

9 Psykologiske aspekter ved demens Vrangforestillinger og hallusinasjoner Pasienten kan ha høy paranoid beredskap,være redd og misoppfatte det som skal skje ved tannpuss Symptomene kan gjøre pasienten ukonsentrert og gi sviktende fokus for pasienten, krever gode observasjoner fra hjelper og timing Dersom pasienten er hallusinert når tannpuss skal foregå bør man som regel avvente, særlig ved alvorlige og skremmende hallusinasjoner, disse er ofte fluktuerende og forbigående

10 Psykologiske aspekter ved demens Depresjon Triste tanker, manglende evne til å glede seg, vekttap, suicidale tanker, uro, stemningskongruente vrangforestillinger, ønske om å være død, hva er vitsen? Angst: Eks. frykt, panikk, pustebesvær, motorisk uro

11 Negativ spiral Pusser ikke tennene Får smerter Forstår ikke sammenhengen Erfarer at det er vondt når tannbørsten kommer i munnen Pusser i hvert fall ikke tennene mer Risiko for å komme inn i denne spiralen øker jo lengre ut i demenstilstanden man kommer Negativ spiral pasient/pleier

12 Tankevekkere Studie fra University of California: Kvinner som pusset tennene sjeldnere enn en gang om dagen hadde 65 % større sjanse for å utvikle demens sammenlignet med de som pusset daglig En mulig forklaring: slurve med tannpuss-oftere betennelser i tannkjøtt og beina som støtter tennene- kan forflytte seg til hjernen og forårsake betennelse og hjerneskade Maud og Jan Bergdahl UiT: Sammenheng mellom tannhelse, tap av tenner og demens Det går nervebaner mellom tennene og hippocampus

13 Grader av demens Krever tilpasset veiledning og hjelp i de forskjellige fasene i sykdommen Ved sykdomsprogresjon er det overgang fra partnerassistanse til assistanse fra hjemmesykepleie og til slutt assistanse fra pleiere ved institusjon Mild grad: påminning/lett kontroll, partners rolle i dette Særdeles viktig å holde fast i/minne om rutiner:gå til tannlegen Moderat grad: tilstedeværelse? Lett tilrettelegging Trygg, strukturert og repetert tilrettelegging i mild til moderat fase kan danne minnespor som kanskje kan dras med i alvorlig fase.

14 Grader av demens Alvorlig grad: Mye må avklares. Pasientens funksjonsnivå: Hva forstår pasienten? Apraxi? Visuospatiale evner inntakt? Oppmerksomhetsfunksjon? Iatenstid? Være modell? Håndleding? overta funksjon? Kommunikasjonsnivå?, turtaking etc Håndledning kan igangsette den automatiserte handlingen Institusjon: utarbeid detaljert prosedyre for tannpuss, viktig at alle gjør likt, prosedyren må revideres ved behov Ved at en god rutine gjentas regelmessig kan det skape nytt hukommelsesspor hos pasienten og helt sikkert bidra til opplevelse av trygghet hos pasienten pga forutsigbarhet og struktur Trygghet hos pasienten kan bidra til at pasienten samarbeider og motstand reduseres

15 Grader av demens Med økende grad av demens reduseres handligsalternativene hos den syke og de blir mer primitive Man vil naturlig forsvare seg mot opplevde farer eller smerter Vårt sterkeste våpen: smilet vårt og tilpasset verbal og nonverbal kommunikasjon Uansett grad av demens: mål å opprettholde godt tannstell og ha jevnlige tannlegebesøk!

16 Velge sine kamper Hjelp og tilrettelegging for tannstell er en av kampene man bør velge: Viktig for å bevare selvrespekt og integritet, Viktig for evne til å spise, le og smile Viktig for velvære, bevare og gjenkjenne eget ytre Viktig for å forebygge smerter og utfordrende atferd

17 Personlighet og bakgrunn Vi må kjenne den vi skal hjelpe for å kunne gi god hjelp Personlighet og bakgrunn: Kan si oss noe om hvordan personen har ivaretatt seg selv Kan si noe om tilbøyelighet til å ta imot hjelp fra andre Personlighetstrekk- eks. alltid vært meget privat Barndomshendelser og traumer kan trigges

18 Psykologiske aspekter-intimsfæren Munnhulen er en svært intim del av vår kropp Intimitetsaspektet, hvem gaper vi opp for å vise munnen til når vi er friske? Når vi ikke forstår hva som skjer og ikke forstår verbal kommunikasjon og samtidig har vondt så skal andre mennesker hjelpe oss inne i munnen???

19 Optimalisering: hjelpers rolle Helhetstenkning :Optimalisering av pasienten på alle nivåer, alt henger sammen med alt Tilpasning/tilrettelegging og kompensering for kognitive sviktområder Eksempel: pasient med stor svikt i fokusert oppmerksomhet: vi må luke vekk ting som konkurrerer om oppmerksomheten Psykologisk, miljømessig og medikamentell behandling Adekvat behandling av tilleggssymptomer/andre symptomer Eksempel: pasient med smerter, uvi, obstipasjon etc optimalisere behandling så muligens lettere å komme i posisjon til tannstell Kommunikasjon: verbalt og nonverbalt (smilet) Trygghetsskapende/tillitsskapende tilnærming

20 Oppsummering Store endringer kognitivt og psykologisk Ulik grad av demens krever ulik tilpassning, tidlig fokus er viktig, kan gi drahjelp, Personlig integritet, opplevelse av jeg gjennkjenning God kunnskap om personen man skal hjelpe, god kunnskap om demens Kommunikasjon, tillitsskaping, gjenntakelse Systematisk tilnærmingsmetode, gode prosedyrer (MM) Til tross for langtkommet demens er det svært mange som gjennkjenner situasjonen når de kommer opp i tannlegestolen eller får en tannbørste i hånden (case)

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

trygghet når du trenger det mest

trygghet når du trenger det mest Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering bedring etter lett traumatisk hjerneskade (LTBI) Informasjonsguide

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER Psykolog Torkil Berge Tvangstanker er svært stabile og påtrengende. De samme tankene, forestillingsbildene eller impulsene kommer igjen og igjen. De kan være meget ubehagelige,

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer