Dovregubbens hall på Straume

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dovregubbens hall på Straume"

Transkript

1 lokalavisa for Sund, Fjell og Øygarden Nr -. desember 0 - årgang - laussal kr,- laurdag Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere et godt nytt år! Tlf. Tellnes Næringspark På samme ferge i år Siden har Knut Magne Høyland styrt «Fjordgar» mellom Klokkarvik og Hjellestad. Nå er det slutt. Side og Sakte betre etter marerittet Ruben Håvik redda seg unna Utøya-drapsmannen ved å gøyma seg i skogen. Eit halvt år etter byrjar han å få livet inn i normal gjenge. Side 0 og Dovregubbens hall på Straume Minnest faren med cd-plate Kjell Steinar Aase gjekk bort i 00. No gjev familien ut ein cd med visene han laga. Side og n Parkeringshallen under Sartor Storsenter blir langt større enn Klostergarasjen i Bergen. Massane skal fraktast direkte til Straumssundet i ein tunnel langt under bakkenivå. n Sprengingsarbeidet startar i midten av april, opplyser Ernst Einarsen i Sartor Holding. Etter planen står parkeringshallen klar i november 0. Side og Kopierte landslaget Sotra SK sine tolvåringer kopierte Norges håndballdamer og gikk til topps i årets julecup. Side Bli abonnent på lokalavisa Gode tilbud på fyrverkeri! Terningkast VG testen! ë<!t!k!o=igaace< Vestnytt engasjerer Den første filmframvising noko gong? Jau, det skjedde i Paris den.desember. Brørne Lumière viste ein film med tittel «Arbeidarane forlèt fabrikken». Fi l men viste a rbeid a ra r som forlèt fabrikken. Eg såg min første film på be- For bestilling og gåvekort kontakt oss på telefon 00 eller send e-post til filmrullar og ein enno større film- Eg har alltid undra meg over moro og kjekt, skremmande og maskin. Lyset vart sløkt, karane nokre fellestrekk som desse fil- nifst kan det vera. Nesten akkurat sat og røykte og lysstrålen braut mane har hatt og som dei framleis som handlesentera. seg gjennom tjukke lufta og vart har. Eg har ikkje budd i Amerika til bilete der framme på lerretet. Først musikken. Før lydfilmen og knapt vore der. Ein gong mellomlanda eg rett nok i Seattle. Så kinisten var nær familie. I fylgje i veg. Dramatiske scener krev eg har vore like lenge i USA som bestemor mi var han firmenningen dramatisk musikk. Musikken Sarah Palin kanskje har vore i Eg var litt privilegert, kinomas- sat der ein pianist og klampra til mor mi. Det fylgde prestisje og skal understreka og forsterka Irak. Difor er det slik at mykje handlinga. Så kom lydfilmen av det inntrykket eg har av Gods own country, må eg ha fått gjennom filmane. Eitt undrar meg og lokalavisa for Sund, Fjell og Øygarden Skjenet Straume Sentralbord: 00 at vi skjønar kva det handlar om når glaset er ope og gardinene flagrar i vinden. Eg har lurt litt på kvifor glas som folk går ut gjennom, alltid har slike flortynne gardiner og kvifor det alltid blæs høveleg sterkt til at dei blafrar. Det trur eg at eg skal spørja Trond Viggo Torgersen om der- som eg berre kunne koma med på dette «Hvorfor det?» program- Godt nytt år! Gjertrudveien, Straume Tlf. 0 Bak Sartorparken Nyttårsaften

2 aktuelt Vestnytt laurdag. desember 0 Langt større enn Kloste Den planlagte parkeringshallen under Sartor Storsenter blir nesten lik Klostergarasjen i Bergen. Berre større. STRAUME: Så sant alle løyve kjem på plass i tide, startar arbeidet med den store parkeringshallen under Sartor Storsenter midt i april. Innkjøringa til hallen kjem i krysset like ved Sprek og Blid, sør for senterområdet, og det er herfrå ein sprengjer seg nedover til området der hallen skal liggja. Inn ved treningssenteret Innkjøringa til sjølve hallen blir under kjøttdisken til Ica, smiler Ernst Einarsen i Sartor Holding. Det blir fire etasjar med parkeringsplassar i hallen, med totalt.00 plassar. Til samanlikning er Klostergarasjen i Bergen bygd med 0 plassar. Veidekke Entreprenør AS står for bygginga, medan Asplan Viak har prosjektert hallen. Det er dei same aktørane som teikna og bygde Klostergarasjen. Hallen under Sartor blir alt i alt svært lik Klostergarasjen, fortel Einarsen. Både inn- og utkjøring til parkeringshallen skal skje via tilførselstunnelar som kjem opp i krysset ved treningssenteret. Også løysinga for inn- og utkjøring blir som i Klostergarasjen, seier Einarsen. Fjernar frå bakkenivå Det har vore mykje diskusjon om kor mange parkeringsplassar som trengst på Straume. Det er kommunen som krev at parkeringsplassane skal under bakkenivå før senterområdet kan vidareutviklast. Fylkesmannen har vore kritisk til omfanget av parkeringsplassar og har pålagt kommunen å laga nye forskrifter for dette. 00 av p-plassane i hallen blir Ernst Einarsen i Sartor Holding må byggja underjordisk parkeringsanlegg før resten av senterområdet kan byggjast ut vidare. Det er eit rekkefølgekrav som kommunen har sett, seier Einarsen. Sprenginga startar i midten av april. Foto: Marit Kalgraf Slik ser den underjordiske hallen ut når han er ferdig. Sjakt er plassert under blomsterbedet ved Sartorparken, sjakt ligg under bakken utanfor Gjensidige, sjakt ligg under Til Bords og sjakt ved inngangen til Ica. D-skisse: Asplan Viak/Veidekke Entreprenør erstatning for plassar som forsvinn frå bakkenivå. Alle dagens parkeringsplassar forsvinn, bortsett frå 0 plassar ved Obs-en, opplyser Einarsen. Det betyr at også plassane under tak, både ved Ica og ved biblioteket, blir erstatta. I Straumeplanen er det lagt opp til bygging av 00 bustader i senterområdet. Desse innbyggjarane skal også parkera i hallen. Hall nummer to på vent Det finst planar for endå ein parkeringshall under senteret, nord for den som no blir bygd, og dermed nærare bussterminalen. Den blir ikkje sprengt ut i denne omgang, seier Einarsen. Kva som skjer med hall nummer to og kor stor den eventuelt blir, er avhengig av kva kommunen kjem fram til og kva Fylkesmannen vil akseptera. Hallen som skal byggjast no, skal etter planen stå klar i november 0. Sjølve sprengningsarbeidet vil ta om lag eitt år. Sartor Holding hadde ikkje bygd eit parkeringsanlegg til 0 millionar kroner om dei ikkje hadde fått pålegg om det. Men vi ser jo at det er positivt å få parkeringa bort frå gatenivå, seier Einarsen. Blir ferdig med sprenging Det er ikkje så komplisert og fordyrande å sprengja ut ein hall under eksisterande bygg som ein gjerne skulle tru. Einarsen er i alle fall nøgd med løysinga samanlikna med meir konvensjonelle anlegg. No gjer vi oss ferdige med sprenginga ein gong for alle. Nye bygg kan etterpå byggjast på flat mark, utan at vi må sprengja ut kjellar til parkering under kvart bygg, forklarar han. Han håpar det vil vera positivt også for naboar. Vi sparar kanskje fleire tiår med sprenging, seier han. Fleire politikarar i Fjell har vore kritiske til at all trafikken må gjennom sentrum for å koma til innkjøringa til hallen i sør. Vi må huska på at om lag halvparten av våre handlande kjem frå bysida og buområda i aust. Dei vil ta den nye vegen til Storskaret, som skal vera ferdig i 0, påpeikar Einarsen. MARIT KALGRAF 0 EUkontroll kun kr. 0,- Komplette servicetilbud for alle bilmerker. Mekanisk verksted, bilglass, felger/dekk, karosseri og leiebil. VERKSTED/DELELAGER ÅPENT MAN.-FRE lieco v/sartor Storsenter Tlf. 00 lieco auto auto Oppdaga purpurhodeand i Øygarden Øygarden sin eigen fugleekspert, Julian Bell, har oppdaga nok ein art i Øygarden. Purpurhodeanda. ØYGARDEN: Bell skriv på bloggen sin at han er glad han gjekk attende til den mystiske anda for å kikke nok ein gong. Han oppdaga den for nokre dagar sidan. Etter å ha venta lenge letta anda frå vatnet, og Bell kunne få bekrefta det han lenge hadde hatt mistanke om; ein ny art i Øygarden. Purpurhodeanda. Sjølv om Julian Bell sleit med billetmaterialet denne gongen, så er engelskmannen, som busett i Øygarden, ein av dei beste naturfotografane i regionen. Den lange ventetida til trass, det vart for vanskeleg å få nokon detaljerte bilder av fuglen, skriv Bell på nettsida si. Dette er truleg femte gongen denne anda er sett i Noreg, og om fuglelauget aksepterer Bell sin observasjon, første gongen i Hordaland. KAI SVELLINGEN-FLATEKVÅL 0 Julian Bell sleit med å få gode bilder av den nyoppdaga anda, men han fekk bekrefta at det er den celebre gjesten - purpurhodeand. Foto: Julian Bell.

3 Vestnytt laurdag. desember 0 aktuelt rgarasjen Byggjer tunnel heilt til Sjøfronten Langt under bakken skal det byggjast ein 00 meter lang anleggstunnel frå Sartor til den planlagte Sjøfronten ved Straumssundet. STRAUME: kubikkmeter stein skal fraktast ut av fjellet under Sartor Storsenter for å gi rom til parkeringshallen. Samtidig har Ernst Einarsen behov for massar i Straumssundet til Straume Sjøfront. Dermed vil han byggja ein tunnel mellom dei to prosjekta, slik at massane kan flyttast under bakken. Langt under bakken Tunnelen blir om lag 00 meter lang, og på heile strekninga får han eit fall på berre fem meter. Det seier seg dermed sjølv at han ligg djupt under bakkenivå der han startar under Sartor. På det minste er overdekninga over tunnelen på meter, opplyser Einarsen. Det må ein del lastebilturar til for å få frakta ut kubikk med stein. Reknar ein 0 kubikk per lastebiltur fordelt på 0 arbeidsdagar, må det nærare 0 turar med lastebil til kvar einaste dag gjennom eitt år. Med tunnelen slepp vi all den trafikken gjennom Bildøyvegen, seier Einarsen. Skal stengast etterpå Kommunestyret i Fjell har godkjent planane for Straume Sjøfront. Her skal det byggajst 00 bustader, strandpromenade, småbåthamner og etablerast næring. Einarsen veit førebels ikkje kor mykje massar som trengst ved Sjøfronten, men det er mindre enn det som blir teke ut til parkeringshallen. Inn- og utkjøring til hallen skjer via ein tunnel som går ned i fjellet like ved treningssenteret på Straume (nede til høgre på kartet). Frå sjakt skal det lagast ein tunnel langt under bakkenivå der massar skal fraktast direkte til Straume Sjøfront. Skisse: Asplan Viak/Veidekke Entreprenør. Kan tunnelen brukast til noko etterpå? Vi har ingen planar om bruk, så i utgangspunktet skal han stengast. Han kan sjølvsagt ha ein funksjon for avleiing av overvatn frå hallen, men vi treng ikkje ein tunnel til det, seier Einarsen. Utløpet til tunnelen ved Straumssundet ligg på same plass som det er regulert inn parkeringsanlegg for Sjøfronten, slik at ytre del av tunnelen blir ein del av dette. Ventar på klagebehandling Etter klage frå naboar ligg Sjøfronten-prosjektet no til behandling hos Fylkesmannen i Hordaland. Det blir ikkje fylt ut i sundet før klagen er behandla. Det er også kome inn klagar på anleggstunnelen. Ein tenkjer ikkje så ofte over kor langt ned i bakken eller kor langt opp i lufta ein eig, seier Einarsen. Ifølgje juristane til Sartor Holding trengst det ikkje samtykke frå grunneigar på bakkenivå for å kunna etablera tunnelen. Tunnelen vil ikkje begrensa bruken eller utnyttinga av eigedomane på bakkenivå, seier Ernst Einarsen. MARIT KALGRAF 0 GRATIS * trening i januar, kroppsmåling og treningsveiledning *forutsetter mnds bindingstid Åsane 00- Danmarksplass 0 Drotningsvik 0 Mathopen 0 0 Os 0 Fyllingsdalen Sissels 00 Straume 0 00 Ågotnes 0 0 Kleppestø 00- Knarvik

4 Investering i vestlandsk skaparkraft Sparebanken Vest er ein pådrivar for vekst og utvikling i samfunns- og næringslivet på Vestlandet. Sidan har vi gitt inntil prosent av årsoverskotet til verdiskapande formål i nærmiljøa våre. I 0 har mellom anna desse fått midlar frå Visjon Vest i Sotra og Øygarden: Sund idrettslag Øygarden symjeklubb Nordre Fjell Allianse IL Skogsvåg idrettslag Øygarden sogelag Home-start familiekontakten Sund Sokneråd, piano Kausland Rong skulekorps Pellefanten barneteater Rong Brass Sotra trav og hestesportlag Stiftinga Trellevik Kystkultursenter Ei stor takk til alle kundane og samarbeidspartnarane våre her i kystkommunane for året som er gått. Vi ønskjer dykk ei god jul og eit godt nytt år! Allmennyttige midlar frå Sparebanken Vest

5 Vestnytt laurdag. desember 0 aktuelt Høg grasrotandel for både fotball og revmatikarar i vest Norsk Tipping sin grasrotandel gjev pengar i lomma til lag og organisasjonar i både Fjell, Sund og Øygarden. Men det er ikkje berre idrettslag som får mest her i vest. REGIONEN: Sotra Sportsklubb tronar øvst på bidragstoppen. Med heile tipparar registrert kunne dei håva inn.0 kroner - og med nokre få dagar att i tillegg til jubelpremiar i Lotto-spela, så kan det verta endå meir. Men det er ikkje berre sportslege lag og organisasjonar som mottar bidrag frå grasrotandelen. Sotra og Øygarden revmatikarlag har støttespelarar som går fast til tippebua for å bruka pengane sine. Det har gjeve.0 kroner i lagskassa. Grendalaga populære Av grendalaga i regionen, som er registrert i grasrotandelen, ligg Våge og Foldnes grendalag øvst med sine støttespelarar. Det gir kring kroner i bidrag. Fjellkoret har sine faste spelarar dei også, og med 0 som donerer midlar via grasrotandelen så får dei nær.000 kroner i spelemidlar. Av dei som får mest frå færrast er Public Sotra Dart Club. Med tipparar, drar dartspelarane inn.000 kroner. Av hesteelskarane er det Sotra trav og hestesportlag som dreg mest midlar frå grasrotandelen. Med sine «grasrotsupportarar» håvar dei inn.000 kroner i år. Sotra teaterlag har fleire tipparar enn dartklubben, men spelarane nyttar seg sjeldnare av Norsk Tipping sine stasjonar. bidrags- SSK si fotballgruppe susar forbi både spelarar og andre lag og organisasjonar i regionen når det kjem til støttespelarar gjennom grasrotandelen til Norsk Tipping. Foto: Kai Svellingen-Flatekvål ytarar gjev seks tusen kroner i klubbkassa. Hindumidlar Av meir spesielle val av bidrag ligg vel Hindutempelet i Norge. Dei har eit ukjent antal støttespelarar gjennom grasrotandelen, men dei mottek likevel rett over 000 kroner i andelspengar. Til og med ein MC-klubb i regionen får spelemidlar gjennom grasrotandelen. No Regrets MC mottek 000 kroner av sine bidragsytarar. Den eine som har sett av grasrotmidlar til Midthordland indremisjon tør kanskje ikkje seia i frå at han spelar hjå syndige Norsk Tipping. Men foreininga han eller ho er med i, får likevel slunkne kroner av grasrotmidlane i 0. Topp fem Her er topp fem av dei som mottek mest midlar av Norsk Tipping gjennom grasrotandelen i 0 (minus dei få dagane som står att). ) SSK,.0 kroner ) IL Nest-Sotra fotballgr,.0 kroner ) Nordre Fjell IL fotball,. kroner ) Public Sotra Dart Club,. kroner ) Sotra og Øygarden revmatikerlag,.0 kroner. KAI SVELLINGEN-FLATEKVÅL 0 Tolka Kleppevik Dei siste sjømenn tolkar Johannes Kleppeviks låter. Konserten på Glesnes ungdomshus tredje juledag var utseld, og med vokalist og humorist Knut Pedersen i spissen leverte gruppa ein framifrå konsert. Frå høgre: Rune Solberg, bass, Nicolay Hamre, trommer, Knut Joakim Pedersen, vokal, Simon Kalgraff, trekkspel, Ole Rasmus Øvretveit, gitar. Foto: Amund Trellevik Stakk av frå kollisjon AREFJORD: Ein bil kjørte i sida på ein annan bil i Arefjord fredag føremiddag. Syndaren stakk av, men bilen vart seinare funne parkert i Arefjordsbakken. Den mannlege føraren er no mistenkt for promillekøyring. Mannen hadde to barn i bilen. No må han belaga seg på å ordna transport utan å køyra sjølv. Bilen som vart påkjørt, fekk øydelagt eit hjul.

6 Siste tak for magasin Vestnytt laurdag. desember 0 I år har han styrt «M/F Fjordgar» mellom Klokkarvik og Hjellestad. Nå takker kaptein Knut Magne Høyland for seg. KLOKKARVIK: Mellom holmer og skjær har han holdt til. «M/F Fjordgar» er fergen som har vært det eneste framkomstmiddelet til de fastboende på Lerøy og Bjelkarøy. Idag er det ikke så mange igjen av dem. Kaptein Knut Magne Høyland hadde sin første arbeidsdag på Fjordgar i. Etter to år på sjømannsskolen på Nordnes bar det rett tilbake til Sund. Bortsett fra noen måneders opphold som sjømann, er det her han har holdt til. Ny ferge Å bli kaptein har alltid vært en del av planen til Sundsokningen. Siden han begynte på slutten av 0-tallet, er det mye som har forandret seg. Passasjerne har blitt ferre, men biltrafikken har økt. Han kaller dem «matpakkesjåfører». Mennesker som skal på jobb, med matpakken som eneste passasjer. I februar kommer det en ny ferge som kan ta nesten dobbelt så mange biler. Selskapet BNR tar fra. januar over, etter at Tide, som i alle år har styrt driften, tapte anbudsrunden. Den nye fergen skal hete «M/F Sundfergen». Den er først på plass i februar, men før det skal en midlertidig ferge ta over. Krympet styrrom Høyland har i årenes løp rukket å bli godt kjent med de fastboende på øyene. Før fergen ankommer Hjellestad stopper den på både Bjelkarøy og Lerøy. Så godt kjent har de blitt, at de ifølge datteren har utviklet sin en egen form for humor. Han er blitt en fast del av inventaret på båten, forteller datteren Inger Marie Høyland Kleppe. På Høylands siste tur er både barn, barnebarn og søsken tilstede. Minnene fra fergen er mange. For barnas del vekkes de til live igjen når de er med faren på jobb, slik de så mange ganger også var i barndommen. Jeg husker da vi var små, og vi fikk være med pappa på jobb. Det var stor stas om vi fikk sitte med ham i styrhuset. I ettertid har jeg lurt på om det har krympet, for det virket så stort den gangen. Om vi var ekstra heldige fikk vi gå i land på Hjellestad og kjøpe saft i bamseflasker og kjeks, forteller datteren. En tidligere maskinist gav dem også alltid sukkerbiter når barna var ombord. Lange dager Arbeidsdagene har opp gjennom årene vært lange. Hele dagen gikk. Jeg er her hver dag klokken ti på halv seks. Første fergetur går fem over seks, forteller Høyland. Han er ikke hjemme før klokken åtte om kvelden. Men midt på dagen har han en to timer lang pause. Vi spiste alltid middag klokken halv syv. For da var pappa ferdig på jobb, og ikke klokken fire, slik som andre, forteller datteren. Barna husker at faren alltid gikk med uniformen, også hjemme. Så dere litt til ham i oppveksten?

7 Vestnytt laurdag. desember 0 magasin skipperen Egentlig ikke, siden han hadde den pausen midt på dagen. Ikke helt ferdig Høyland er optatt av å holde seg i form. Jeg sitter jo i ro hele dagen, da er det godt å bevege seg litt, sier Høyland. To ganger i uken går han opp til Veten. Pensjonsalderen for kapteiner er 0 år. Det er ikke mange månedene igjen til han fyller år. Selv om han nå gir seg på Fjordgar, er det ikke siste turen hans som kaptein. Han har valgt å ikke gå inn i det nye selskapet, men fortsette å jobbe i Tide til han går av med pensjon til neste år. Da skal jeg jobbe på en ferge nede i Sunnhordland, mellom Skjærsholmene og Ranavik. Hva tenker du om det? Det er greit. Da skal jeg bo ombord i båten. En uke på, to uker fri. Jeg gleder meg faktisk. Dårlige sjåfører Gjennom vinduet i styrromet har Høyland god utsikt, både til bilene på dekk og mot havet. Har du noen ganger vært redd? Når det er uvær og man ikke ser noen ting, og det er masse skodde, så må man bare stole på systemet, men også følge med, og ikke slappe av som jeg gjør nå, sier Høyland mens han hviler bena på bordet foran seg. Det han er mest redd for er vel småbåter om sommeren! kommer det fra matros og maskinpasser Johnny Sangolt. Ja, det er mange som viser dårlig sjøvett. Har det vært noen spesielle opplevelser iløpet av disse årene? Jeg husker best de som ikke kan kjøre bil. Da må jeg gjemme meg, for å ikke skjemme oss ut, sier Høyland. Ifra vinduet i styrromet sitter nemlig Høyland og flirer av de dårlige sjåførene. Er det noen ganger kjedelig på jobb? Det snakker vi ikke om. Om man bare snakker om det negative, forsurer man miljøet rundt seg Men det er klart man blir lei av og til, slik er det jo med alt, sier Høyland. Denne dagen har fergen også et stopp innom Buarøyene. Noen strømkabler skal fikses. I dag bor det ingen på øyen som er eid av Forsvaret. Før var det masse folk som kom på, men idag er det ingen aktivitet der. Morfarens fotspor Ingen av hans fire barn har valgt å gå i farens fotspor. Men det er håp for slekten. Barnebarnet Elias () elsker å være med morfaren på jobb. Han ser veldig opp til morfaren sin. Pappa og Elias har et veldig spesielt forhold, og han elsker å være med morfaren på tur. Hjemme sitter han og ser på bilder av ferger, forteller datteren. Hun synes det kommer til å bli trist, spesielt for barnebarna, når morfaren slutter. Jeg synes det er litt vemodig, Christina Hauge 00

8 BOHUSS STARTER MANDAG. JANUAR KLOKKEN 0 00 MED FAN ALLE VAREHUSENE: ÅPENT. JAN JAN MODULSERIE FREE gjelder t.o.m. / -0% INLINE modulsofa oppstilling m/arm FREE LOUNGE 0 oppsett N i Socra salt & pepper, ben i eik. x, H 0 cm.0,- TOWN sofabord i lakkert eik finer. Ø, H cm.,- (før.,-) FRIDAY u-sofa NÅ.,- FRIDAY hjørnesofa med divan i stoff Cortina night m/wenge ben x0/00 cm.,- (før.,-) Leveres som høyre og venstre oppsett LAGERVARE FØR.,- LAS VEGAS reclinersofa NÅ.,- LAS VEGAS -seter re i svart hud/pvc m/rygg som også kan brukes s L 0 cm.,- (før LAGERVARE HALV PRIS SAMORA +-seter NÅ.,- SAMORA sofa i stoff Tiara beige med avtagbart trekk som kan renses. -seter L cm. -seter L cm. Sofagruppe +-seter.,- (før.,-) LAGERVARE. BEGRENSET ANTALL SOFTALY U0 recliner i Denver hud/spalt beige, svart eller brun x, H cm.,- (før.,-) LAGERVARE GLASGOW recliner med fothviler, sving og trinnløs regulering, hud/pvc svart x0, H 0 cm.,- (før.,-) LAGERVARE FØR.,- FØR.,- SOFTALY U0 NÅ.,- FØR.,- GLASGOW NÅ.,- PAR TESS TESSA spisestue i oljet eik. S personer med tilleggsplate COLORADO spisestol i kuns Leveres flatpakket. Pakkepris LAGERVARE.

9 ALGET TASTISKE TILBUD SOM DU BARE KAN DRØMME OM Strønen Reklamebyrå 0 0 MODULSERIE INLINE oppstilling -% V/H i stoff Tessa light grey x cm.,- (før.00,-) SYMFONI kontinentalseng m/ cm welun overmadrass inkl. ben eller sokkel u/gavl. I fargen Brown0x00 cm.,- 0x00 cm.,- Andre farger 0x00 cm 0.,- 0x00 cm.0,- SYMFONI KONTINENTAL.,- clinersofa i midten om bord.,-) FØR.,- QUEBEC bord NÅ.,- QUEBEC spisegruppe i gråtonet oljet/vokset eik. Spisebord 00x00cm H cm.,- (før.,- ) Spisestol.,- (før.,-) Tilleggsplate 0 cm.,- (før.,-) Bord + stoler.,- (før.,-) ZEN POCKET FULL KONTINENTAL.,- ZEN fullpocket kontinentalseng med dobbelfjærende pocket fjærer og cm stretch overmadrass og metallfargede ben. Vaskbare overmadrass på x00 cm.,- 0x00 cm.,- TIKJØP A bord + stoler NÅ.,- pisebord 0x00 cm. Plass til r. Tilleggsplate x0 cm. á 0,- tlær med lys eik bein H 0 cm. uten tilleggsplater. VERONA nattbord i coffee 0x0, H cm,- VENLO LAGERVARE spisestuestol BEGRENSET med små feil ANTALL i PU med stål understell,- LAGERVARE BEGRENSET ANTALL PARTIKJØP VENLO NÅ,- PARTIKJØP VERONA NÅ,- ET PARTI OVERMADRASSER SELGES TIL HALV PRIS EKSEMPEL: CM LATEX, 0x00 CM.0,- (FØR.0,-) Nordås, Åsane, Drotningsvik, Os, Stord ÅPENT. JANUAR FRA KL JANUAR FRA KL

10 0 magasin Vestnytt laurdag. desember 0 «Eg valde å vera open om U betre å snakka det ihjel enn Eg hoppar ikkje like høgt lenger når eg høyrer skarpe lydar. I tillegg søv eg betre om natta. Eg har vore heldig som har kome så lett frå det, seier Ruben Håvik eit knapt halvt år etter terroren. juli på Utøya. STRAUME: Det er gått over fem månader sidan Ruben Håvik () og ei venninne gøymte seg i skogen på Utøya. Medan Anders Behring Breivik gjekk rundt som falsk politimann, redda -åringen frå Sund livet med å halda seg heilt i ro. Det har ikkje vore berre berre å vera Utøya-overlevande, men Håvik kjenner seg heldig. Han kom i frå det med både liv og god psykisk helse. Sleit i byrjinga Livet går vidare for Ruben Håvik. Han går på skule, og han arbeider på Rema 000 i Skogsvåg. Minna etter terrorangrepet på AUF-leiren på Utøya ligg framleis som eit tungt bakteppe, men kvardagen byrjer å gå lettare etter kvart. Det har gått på fram, som me seier i Sund. Eg sleit mykje med å sova etter. juli. I tillegg var eg svært skvetten og vár for skarpe lydar, fortel Ruben Håvik. Men tida har lega såra, og han slit ikkje med søvnproblem lenger. Det gjekk stort sett greit med meg. Eg har ikkje møtt nokon vegg, og eg kjenner meg heldig. Eg har opplevd flashback der eg ser bilde og høyrer att lydar frå den dagen. Men det har meir eller mindre gitt seg, seier Ruben. Surrealistisk Han minnast dei to timane han låg bak eit tre med ei venninne og gøymte seg for drapsmannen. Då dei endeleg var i sikkerheit, virka det heile svært surrealistisk for Ruben. Det var heilt forferdeleg å sjå folk som var drept rundt oss. Ein trudde på ein måte ikkje det ein såg, seier -åringen. Fengslingsmøta har han ikkje følgt med på i det heile. Nei, det var eg ikkje klar for. Eg har heilt bevisst ikkje sett på det, seier Håvik. Den komande rettsaka då? Den skal eg følgja med på, seier Ruben. Venninne for livet Ho som Ruben gøymte seg saman med i skogen er blitt ein nær venn etter den tragiske juli-dagen. Eg vart kjent med ho i sommar, og etter Utøya har me hatt svært god kontakt. Eg har faktisk hatt god kontakt med dei som var på Utøya frå Hordaland, seier Ruben. Men vennskapet med venninna han sprang til skogs med er spesielt. Ho sa ganske greit at venner for livet får ei heilt anna betydning etter. juli, fortel Ruben. I byrjinga snakka dei mykje om Utøya og det som skjedde der. Etterkvart er samtalen gått over til meir daglegdagse ting. Eg fekk mykje hjelp med å snakka om dette med ei som hadde opplevd det same. Det har hjelpt meg mykje, seier Ruben Håvik. Han bestemte seg tidleg for å vera open om sine opplevingar på Utøya. juli. Eg ville vera open om dette - både overfor folk og media. Det er betre å snakka det ihjel enn å tia det i hjel, seier Ruben. Korleis har folk vore? Har ein spurt deg direkte om hendinga, eller er ein meir tilbakehalden med å stilla spørsmål? Det har vore veldig varierande. Somme går rett på medan andre har vore redde for å stilla feil spørsmål, seier -åringen. Politikardraumen Livet har gått vidare for Ruben også politisk. Den engasjerte -åringen vart vald som vara i Sund kommunestyre denne hausten, og sidan då har han møtt på alle kommunestyremøta. Eg er blitt meir politikar etter. juli. Eg er meir engasjert, og behovet for å arbeida for demokratiet i Noreg er stort, seier han rett ut. For det er heiltidspolitikar som er den store draumen. Kva hugsar du best frå tida etter Utøya? Folkemassane som samla seg i heile Noreg. Eg var med i fakkeltoget i Bergen den. juli mennesker sa alt for meg. Det synte meg kva verdiar som står høgast hjå oss, seier Ruben Håvik. Han veit no at me er ein nasjon som står saman. Me er eit folkeslag som ikkje lar noko som helst øydelegga for oss, seier Håvik. Har du merka nokon endringar i samfunnet etter. juli? Me er blitt mykje meir samla etter den dagen. Dette er noko som har ramma kvar einaste bygd og by i Noreg. Svært mange kjente eller kjenner nokon som var der, seier Ruben. Ringte til mor Då han låg og gøymte seg for drapsmannen den. juli, hadde han allereie ringt til mor si, Yvonne Håvik. Undervegs forsøkte ho å ringa sonen. Eg tok telefonen og kviskra at ho ikkje måtte ringa. Så slo eg av telefonen. Etterpå ringte eg ho, men eg må ærleg seia at eg ikkje hugsar kva eg sa sjølv eller kva ho sa, fortel -åringen. Sund-politikaren ser framover - med ei sterk tru på at Noreg kom sterkare ut som demokrati då tragedien råka oss alle. Han er i alle fall ein av dei som framleis trur på eit Noreg tufta på akkurat det. KAI SVELLINGEN-FLATEKVÅL 0

11 Vestnytt laurdag. desember 0 magasin tøya. Det har vore å tia det ihjel»ruben Håvik () Ruben Håvik har lagt det vonde bak seg, og er klar for å sjå framover. Søvnproblema er i ferd med å forsvinna. Foto: Kai Svellingen-Flatekvål

12 SALG Åpningstid. januar fra kl Norges mest solgte kontinentalmadrass! B0 X L00 CM SVANE CLASSIC Kontinentalmadrass. LFK-fjærer, Moda Dove. Elastec overmadrass og hvit sokkel. B0 x L00 cm.,- Pris etter. januar.,- B0 x L00 cm.,- Puff.0,-. KUN. JANUAR STOL NR. 0% STRESSLESS MAYFAIR Hvilestol. Hud Paloma. B x D x H0 cm.0,- Krakk. B x D x H cm.00,- Tilbudet gjelder i Paloma Black, Chocolate, Khaki, Sand og Light Grey JANUAR + SETER. SPAR.,- ROSSANO + seter. Hud madrass/pvc sort, eik ben. Pris etter kampanje 0.0,- -seter B x D x H00 cm -seter B x D x H00 cm Møbelringen i Åsane. Liamyrane. tlf. 0 P. Larsen på Mindemyren. Kanalveien 0. tlf. 0 0 Sotra Møbler på Straume. Smålonane. tlf. 0

13 Vestnytt laurdag. desember 0 0 Lokalvalet i haust vart ikkje som andre val. På grunn av terrorhandlinga. juli, kom valkampen uvanleg seint i gang og den var meir dempa enn vanleg. Høgre gjorde det skarpt i alle tre kommunane. I Sund og Fjell fekk dei sitjande Høgre-ordførarane fornya tillit. I Øygarden fekk det nydanna, lokale Høgrelaget nok stemmer til å kapre varaordføraren. Men sjefsstolen gjekk til Otto Harkestad, ein gammal travar i øygardspolitikken og tidlegare ordførar.

14 nyhetsåret 0 januar: Vestnytt laurdag. desember 0 Et land i sorg Nyttårsbarnet i Fjell vart Lilly-Sofie frå Syltøyna. Ho var rask som ein rakett og nådde så vidt fram til Kvinneklinikken kl 0. nyttårsnatta. Nominasjonsnemnda i Fjell Høgre nominerte tidlegare Sotralista-ordførar Jan Utkilen på førsteplassen. Sund-ordførar Ove Trellevik starta året friskt og proklamerte at Sund ville vurdere to-felts bru mellom Bergen og Litlesotra. Fasaden på den ti år gamle Foldnes kyrkje måtte rustast opp for, millionar kroner. Franzefoss Gjenvinning ville utvide komposteringa på Eide-anlegget frå 000 til tonn i året Roy Wareberg i Sartor Offshore signerte kontrakt med Bergen Group BMV om den første av tre nye båtar Fem måneder er gått siden Norge ble forandret for alltid. Fremdeles er det vanskelig å fatte hva som egentlig skjedde med vårt trygge, lille land den.juli i år. uskyldige mennesker ble brutalt drept og revet bort fra oss. av dem ble drept på Utøya, og de fleste var - år gamle ungdommer. Handlingene er så groteske at det selv i ettertid er vanskelig å å begripe. Det hjerteskjærende oppi det hele er hvordan ungdommene trodde de var på det tryggeste stedet i verden, da de hørte om bombeeksplosjonen i Oslo. Ikke visste de at det var de som var selve målet for terroren. Utøya det idylliske ferieparadiset gjennom generasjoner, ble brått gjort om til et mareritt. Hardt rammet I et lite land er det stor sjanse for at man kjenner noen som kjenner noen, som kjenner noen, som var der, eller på en eller annen måte er berørt. Spesielt med tanke på at ungdommene kom fra alle kanter av landet, små og store plasser, nord og sør. Også i vår region opplevde vi å miste noen. Tre ungdommer fra Fjell og Sund var på Utøya, og flere skulle egentlig ha vært der. Monica Iselin Didriksen fra Sund var blant de fem ungdommene fra Hordaland som mistet livet. år gamle Monica Iselin ble beskrevet som en livsglad og engasjert jente, som jobbet for det hun trodde på bekjempelse av rasisme og fremmedfrykt. I begravelsen hennes i Fana kirke.august ble hun hedret av statsminister Jens Stolteberg, men også av den amerikanske superstjernen Chris Medina, som hadde reist til Norge for begravelsen. I begravelsen ble det blåst såpebobler til minne om henne. Flere minnemarkeringer ble holdt i tiden etterpå, både i Sund og Fjell. Norge har vært rammet av landesorg, men tapet for familiene vil alltid være der, selv etter at samfunnet har beveget seg tilbake til hverdagen. Utøya-generasjonen Historier er blitt fortalt, og flere vil komme. AUF-leder Eskil Pedersen kaller dem for Utøya-generasjonen. De vil for alltid være preget. Hva de har opplevd er det kun de som kan forstå. I tiden etterpå har flere av ungdommene fortalt om konsentrasjonsproblemer og angst. Det offentlige støtteapparatt vil derfor fortsatt være viktig i lang, lang tid fremover. Ungdommene fra Hordaland som var på Utøya har i tiden etterpå hatt samlinger med krisepsykolog, og nå i desember ble det opprettet en pårørendegruppe for de etterlatte i Hordaland. Kommunehelsetjenestens oppgave er stor. Sosiale medier Vi har nettopp vært igjennom den første julen etter det forferdelige terrorangrepet rammet oss. For mange av de overlevende har det vært tøft. Marianne Bjorøy i Fjell Arbeiderparti forteller at hun tror ungdommene har vært forberedt på høytiden. Det har vært mye fokus på at det nå er jul, og at det blir en vanskelig tid. Ungdommene bruker mye sosiale medier for å få ut det de ønsker å si, men det betyr ikke at de ikke tenker på det hele tiden, sier Bjorøy. Det har blitt opprettet mange minnegrupper på facebook for ofrene, og Bjorøy tror at de sosiale mediene hjelper ungdommene. Mange av dem sier at de nå har lyst til å komme seg videre, sier Bjorøy. Ove Trellevik, ordfører i Sund, mener også det vil være viktig å være tilstede fremover også. Han forteller at det har vært dedikerte fagfolk som har bistått i arbeidet med pårørende og berørte. Når man opplever sånne traumatiske ting, trenger man hjelp der og da, når det står på som verst. Samfunnet roer seg, men for familien vil det alltid være en som mangler, sier Trellevik. CHRISTINA HAUGE 00 Halvparten av dei folkevalde i Sund sa nei til å stille for fire nye år i kommunestyret Av alle kommunane i Hordalan var det som hadde fleire på uføretrygd enn Øygarden med, prosent. februar: Øygarden rusta seg nok ein gong til kamp mot høgspentmaster, denne gongen mellom Mongstad og Kollsnes Anne-Grethe Solbakk vart listetopp og ordførarkandidat for det nystifta Øygarden Høgre På fem dagar gjekk to hus i Sund opp i røyk, eitt på Kleppe og eitt på Bjelkarøy. Ingen menneske vart skada i brannane Politikarane i Fjell ville heller ha 0 nye parkeringsplassar på den såkalla McDonalds-tomta» Straume enn kollektivfelt og trafikksikring mot Sotrabrua I konkurranse med alle private og offentlege bedrifter på Vestlandet vart Fjell kommune tildelt HMS-prisen for 0. I Fjell kommune blir enkeltmennesket sett i kvardagen, sa Helge Martinsen i HMS-fagleg forum Nominasjonsmøtet i Frp peika ut Vidar Arnesen som partiet sin ordførarkandidat ved valet Nominasjonsmøtet i Fjell Høgre støytte Jan Utkilen ut i kulden. Dei samla seg om Eli Berland som ordførarkandidat Sartor Maskin fekk oppdraget med å bygge tilbygg til Stranda skule. Ein skule for framtida, sa kommunalsjef Jon Erik Egeland i Sund Samferdsleutvalet på fylket meinte at folket på Lerøy og Bjelkarøy i Sund fortener å bli landfaste Politiet måtte til for å fjerne ein mann som som opptredde truande mot tilsette på NAV på Straume Sund kommune var den kommunen i regionen som hadde sterkast vekst i 00 med, prosent. Dermed slo dei også kometen Askøy

15 Vestnytt laurdag. desember 0 nyhetsåret 0 april: Ein avtale mellom Sotra Sportsklubb og Soli Eigedom AS skulle sikre at 0 mål sør for idrettsparken på Straume blir utvikla som friluftsområde Tilbygget på Stranda skule vart utsett for tredje gong. Årsaka var eit advokatbrev som kom ti minutt før eit kommunestyremøte Fjell kommune sa ja til å ta i mot og busetje 0 flyktningar fram til 0 mars: Panorama konferansehotell i Sund opna dørene til fastsett dato. Alle dei innbedde gjestene var imponerte over det nyopna hotellet Bompengesatsen over det nye sotrasambandet vil truleg bli på kroner kvar veg. Ordføraren Eli Berland i Fjell meiner at i så fall er smertegrensa nådd Lars Gunnar Lie i Sotrasambandet hadde tru på at arbeidet med nytt samband kan starta opp i 0, om alla partar greier å bli samde Sju politikarar gjekk frå Sotralista til Høgre i fjor. Men dei var skuffa over mottakinga og melde seg i samla flokk ut att. I staden bles dei liv i Sotralista og valde Jan Utkilen til ordførarkandidat. Ein anonym mann kravde å få sjå lønna til alle ordførarane i Norge. Olav Martin Vik i Øygarden ga gladeleg ut denne informasjonen. Men verken Fjell eller Sund etterkom ønsket i første omgang Sund kommune måtte ut med kroner etter ein stoppa anbodsrunde. Rådmann Gerhard Inge Storebø meinte kommunen hadde lært av problema. Blomstersamlingen ved den blå steinen i Bergen vokste seg stor i dagene etter. juli. Foto: Kyrre Styve Politiet mislika sterkt at Bergen Asfalt Service, der alle tilsette var medlemmer i Samurai MC, kjøpte eit lokale på Brattholmen i Fjell Kjetil Rong i Øygarden Høgre ville byggje gasskraftverk i Øygarden og fek støtte frå moderpartiet i Hordaland MS «Vestgar» fekk kroner i støtte frå Riksantikvaren. Pengane gjekk til å skifta ut gamle stålplater i skroget Fjell Frp nekta å stemma for bompengar som del av finansiering av nytt Sotrasamband, trass brei politisk semje om at bompengar må til om sambandet skal realiserast Johnny Bernhardsen ved Panorama Konferansehotell i Sund var luta lei av stadige straumbrot og kravde at BKK måtte få orden på straumforsyninga Seks kilometer veg venta på ny asfalt i Fjell, Sund og Øygarden. Frå sør til nord var vegane prega av holete og dårleg asfalt Fjell kommune har vore flinke, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen då ho såg på helsesamhandling på Straume Frp-politikar og medlem av kommunestyret Øyvind Herland i Fjell vart trua me ei bot på.000 kroner om han ikkje rydda opp i eit ulovleg arbeid i strandsonen Både rådmann og ordførar i Fjell var nøgde etter at byrådet i Bergen gjekk inn for å dela planprosessen for Sotrasambandet Ordførar Eli Berland i Fjell klipte snora då FMC feira sitt nye bygg på Ågotnes. Selskapet rekna med å ha opp mot 0 nye tilsette i løpet av året Prisen på å søkje om å få eit ulovleg bygg gjort lovleg, er fem gonger så høg i Sund som i andre kommunar i Hordaland Turøy grendalag ønskte å behalda den gamle skulen, men trong hjelp frå kommunen. Fjell-politikarane ville heller selje Kyrkjebenkane i Hjelme kyrkje skal skiftast ut. Dei gamle går til ein katolsk kyrkjelyd på Austlandet Ein skogbrann ved Fjell festning svei av 000 mål utmark. Ved hjelp av eit helikopter vart brannen sløkt før den vart truande for hus og folk Fjell Høgre programfesta som første parti i regionen ei samanslåing av kommunane vest om Sotrabrua Toyota Sotra spylte store mengder spillolje ut i Fjellvassdraget. Selskapet var anmeldt for forureining av vassdraget.

16 nyhetsåret 0 mai: Ulveset skule opplevde ei alvorleg mobbesak der jenter i småskulen vart, sparka, slått og utsett for krenkande språk. Sartorgården var neste prosjekt ut i Straume sentrum, med næringsareal på gateplan og leiligheiter over. Ordførar Olav Martin Vik var ikkje nøgd med at Øygarden kommune brukar dobbelt så mykje per innbyggjar som Fjell Bjorøy skule vart stengd på dagen etter at radonmålingar synte verdiar i klasseromma som var langt over der forsvarlege. Ordførar Anne-Grethe Solbakk ville vere ein pådrivar for å stanse handelslekkasjen i Øygarden. Fugleentusiastar valfarta til Øygarden etter at Julian Bell oppdaga landets første klippesvale på Hernar. Rådmann Steinar Nesse i Fjell meinte at Fjell, Sund og Øygarden hadde meir å hente på samarbeid enn samanslåing. Endeleg greidde politikarane i Sund å bestemme seg for nybygg ved Stranda skule. Det trengst, sa Sigrid-Anne Bjorøy i.klasse Aksjonsgruppa «Bevar Straume» ville ha meir makt til innbyggjarane i plan- og byggjesaker. Familiar i Øygarden med økonomiske vanskar kunne få kommunal støtte til ferie. Kommunen løyvde kroner til prosjektet Energieentusiast Hugo Nilsen på Straume på Straume ønskte å setje opp ei vindmølle på meter i hagen sin. Tide fekk påpakning for at elevar vart ståande forgjeves å vente på Landro skule. Det var ikkje einaste skulen som var misnøgd med Tide. Musikantane i Skogsvåg skulemusikk var blant dei som skapte stemning på nasjonaldagen i regionen. Men veret var ikkje det beste. FjellVAR hadde ikkje kapasitet i vatnog avløpsnettet til å ta unna så store mengder avløp som Sartorgården førte med seg Tilsette i Sund kommune fekk lov til å vere borte frå jobben eit heilt år utan sjukmelding. Vestnytt laurdag. desember 0 Høgrevinden vart F Høgre kunne notera seg solid framgang i heile regionen under kommunevalet. For Frp vart det eit trist val. juni: VALET: Høgre-framgang og Frp-tilbakegang var eit vanleg fenomen i store delar av landet under årets kommuneval. Slik var det også på Sotra og i Øygarden, og det største utslaget fekk ein i Fjell. På førehand hadde Vidar Arnesen (Frp) signalisert at partiet absolutt ville melda seg på i kampen om ordførarvervet i Fjell. Men då valdagen kom, vart draumen knust. Frp vart nær halvert både i oppslutnad og i talet på kommunestyrerepresentantar. Samstundes vart Høgre nesten dobla, og vart igjen den klare storebroren på borgarleg side. Eli Berland (H) haldt fram som ordførar, og Frp mista varaordførarvervet til KrF. Det er klart me er skuffa. Valet gjekk mykje dårlegare enn venta, og resultatet er langt under målsetjinga, sa Vidar Arnesen. Venstre i Fjell kunne notera seg for stor framgang, elles baud ikkje lokalvalet på dei store overraskingane i forhold til den generelle tendensen på landsbasis: Ap gjorde eit godt val, medan det gjekk dårleg for SV. Både Raud og Kystpartiet satsa på å koma inn i kommunestyret, utan å lukkast. Krangla i Sund I Sund var utslaga mindre, men også her gjekk Høgre fram og Frp tilbake. Høgre befesta posisjonen sin som det klart leiande partiet i kommunen, med nesten prosent av røystene. Venstre hadde fin framgang, medan Senterpartiet gjekk kraftig tilbake. Ved førre kommuneval klarte ikkje SV å stilla liste, men denne gongen kom dei inn med Symphorien Pombe. Dagane etter valet var i Sund prega av samtaler på tvers av tradisjonelle partigrenser. Høgre var høge på seg sjølv og prøvde å tilriva seg all makt. Det fekk dei andre partia til å prøva å danna ein altfor brei koalisjon for å skvisa ut Høgre. Spelet førte til sterke konfliktar mellom ulike parti og framtredande politikarar. Men sluttresultatet vart at Høgre fekk både ordførar og varaordførar, i samarbeid med Venstre og KrF. Tidlegare samarbeidspartner Senterpartiet og den aktive beilaren Ap var skvist ut over sidelina. Skifte i Øygarden Valet i Øygarden vart prega av at ein for første gang på lenge hadde ei slagkraftig Høgre-liste. Partiet fekk meir enn ein sjettedel av røystene i kommunen. Samstundes gjekk TVØ kraftig tilbake. Sjølv om TVØ framleis fekk den største gruppa i kommunestyret, mista dei makta. Høgre ville ha nye takter, og gjekk saman med Ap. Dermed gjorde Otto Harkestad (Ap) comeback som ordførar, medan Anne- Grethe Solbakk (H) vart varaordførar. Politikarane i Øygarden hadde før valet jobba mykje med å få fleire kvinner med i politikken, og det ga resultat: No er meir enn halvparten av kommunestyret kvinner. I Sund førte valet derimot til at kvinnefleirtalet forsvann. Fylkestingsvalet førte til at Torill Selsvold Nyborg (KrF) frå Fjell etter åtte år mista jobben som fylkesordførar. Eit langvarig og intenst politisk spel etter valet enda med at Høgre og Frp forkasta sin gamle samarbeidspartner KrF, og fekk støtte frå Venstre. KYRRE STYVE Fjell Høgre fekk nesten dobla oppslutnad under kommunevalet i haust. Eli Bjørn og Olaug Evanger fekk grønt lys for å byggje golfhotell på Kolltveit. Samurai MC følte seg uglesett og meinte seg urettferdig behandla av politiet, media og Fjell kommune Kommunestyret i Fjell handsama saker som styrer kommune inn i ei ny tid då dei banka gjennom Straume by, Straume sjøfront og ny fleirbrukshall Politikarane i Hordaland fylkeskommune slutta seg til kritikken mot Knutepunktet og fremja motsegn mot anlegget på Kolltveit. Barne- og familieminister Audun Lysbakken vart svært inspirert etter eit møte med Familiens hus i Øygarden Naboar var fortvila over bråkete festar ved Nautnes Fiskevær i Øygarden. Øygarden kommune gjekk i gang og granska om alt var som det skulle vere. Samurai MC trekte seg frå Bandidos etter påtrykk frå politiet. Vi er ikkje lenger «hangaround chapter» i Bandidos, sa president Kjell Nilssen. Ordførar Olav Martin Vik i Øygarden fekk uventa post på pulten. Samtlege elevar på Toftøy skule hadde skrive brev til han. Fiskevatn på Sotra vart øygdelagde av gjedde, ein rovfisk som ikkje høyrer heime på Vestlandet Jostein Berland vart dømt til halvtanna års fengsel i Vest Tank-saka Rådmann Steinar Nesse måtte svinge pisken for å få politikarane i Fjell til å stramme inn budsjettet Ordførar Olav Martin Vik sikra fleirtal for fleirbrukshall på Rong med si dobbelstemme Ein brennande båt i havgapet sørvest for Landro utløyste ein stor leiteaksjon som vart avslutta utan resultat. Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa og fylkesordførar Toril Selsvold Nyborg klipte snora då nyevegen mellom Eide og Vorland vart opna i ausande regnver Sund kommunestyre sa under tvil ja til å innføra fri eigenmelding ved sjukdom i inntil eitt år Det vekte oppsikt då eit reisefølgje på tyske og belgiske kjempebubilar slo seg ned på Skaganeset i Sund Tide tapte konkurransen om å kjøre buss på Sotra og i Øygarden. Nettbuss Drammen fekk tilbodet, men Tide anka Meiningsmålingar viste at Høgre-ordførarane i Fjell og Sund låg godt an føre valet Ordførar Olav Martin Vik og varaordførar Otto Harkestad oppsummerte valperioden og slo fast at dei hadde levert det dei hadde lova Rong kafe på Rong senter stengde dørene etter års drift og var det kun Kystmuseet som kunne tilby folk ein matbit og ein kopp kaffi i Øygarden

17 Vestnytt laurdag. desember 0 rp-motvind nyhetsåret 0 august: Sjukefråværet blant dei kommunalt tilsette i Øygarden gjekk frå 0, prosent i 00 til under sju prosent. Etter å ha drive butikk på Hellesøy i ti år, ville Gunvor Svellingen gi seg. Men det stod ingen klar til å overta. Sultkatastrofen på Afrikas Horn fekk asylsøkjarar på mottaket i Sund til å aksjonere. Dei samla inn pengar og selte mat på Sund senter Ordførar Olav Martin Vik i Øygarden var glad i gå turar og sørga for at det det blir mogleg å gå i turløype frå nord til sør i kommunen Berland og Gunnar Buvik jubla meir og meir etter kvart som resultata kom inn. Arkivfoto: Marit Kalgraf juli: Bubilturistar etterlyste tømmestasjonar i regionen. Alle tre kommunane ønskjer bubilturistar velkommen, men berre Sund har tømmestasjon. Statens vegvesen slo fast at folk vest om Sotrabrua må rekna med å betale bompengar i overskodeleg framtid. Tellnesgruppen var klar for å byggje ei ny blokk på Sauafjellet nordvest for «Colosseum». Klyva opplevelsesenter opna sommarkafe. Viss det vart ein suksess, ville dei vurdere å halde ope resten av året. Linda Bjelland og Tone Stikholmen etablerte ei verksemd som skulle selje private helsetenester i Fjell, Sund og Øygarden. Marianne Bjorøy i Fjell Ap slo fast at tragedien. juli ville setje sitt preg på valkampen. Onsdag 0.august vart Monica Iselin Didriksen frå Sund som omkom på Utøya.juli gravlagd frå ei fullsett Fana kirke. Blant dei som deltok i gravferda var statsminister Jens Stoltenberg og artisten Chris Medina. Øygardens siste rederi bytta ut den gamle havfiskebåten «Havglans» med ein topp moderne fiskebåt som fekk namnet «Havglans». Etter eit utfordrande år med oppussing kunne rektor Arne Bjorøy ønske velkommen til ein flott og nyoppussa skule etter ferien. På litt over eit halvt år hadde Sund blitt klaga inn for Kofa heile tre gonger. Heilt forferdeleg, syntest ordførar Ove Trellevik Carl Ivar Hagen besøkte Sund og ville ha partikollegane sine til å gå for kommunesamanslåing. Fleirtalspartia i Fjell meinte dei hadde rusta opp kommunen dei siste fire åra, særleg innan helse og omsorg. Radaren på Førdesveten skulle vore fjerna i 00. Avinor reknar med at den skal vere borte i 0. Folk i Geitevikja velforeining frykta støy og risiko for utslepp frå den planlagde isoporfabrikken i Straume næringspark Elevar ved Sotra vidaregåande skule var svært misnøgde med bussrutene som Tide hadde å tilby. Elevar og lærarar ved Fjell ungdomsskule opna skuleåret med eitt stille minutt til minne om ofra frå Utøya og Oslo. Røykelaksen frå Sotra Fiskeindustri i Sund vart kåra til landets beste Fjell Ap inviterte til minnemarkering.august, på dagen ein månad etter tragedien på Utøya og i Oslo. Politiet og Statens Naturoppsyn fann fleire ulovlege hummarteiner då dei aksjonerte langs vestsida av Sotra. Naboane til den planlagde vindmølleparken på Eide var urolege for at turbinane ville skape støy i området Inger Marie Vågenes og Ole Morten Henriksen fann flaskepost frå Bath i England i fjøra på Løno, øya vest i havet som er kjent for å vere hamn for flaskepostar. Talet på skademeldingar til forsikringsselskapa gir eit snitt på fire skader kvar dag i Fjell, Sund og Øygarden. Landbruksdirektør Ole Bakkebø meinte at einaste måten å redde gamle naust på, er å tillate til ny næring..juli sette sitt preg på heile landet. Det var minnemarkeringar i alle kommunane. Også denne sommaren fekk vi besøk av kvaleflokkar som leika uredde rundt nysgjerrige båtfolk. Frp-ordførar Helge Andrè Njåstad i Austevoll og Frp-leiar Svein Otto Jacobsen i ønskjer seg ferje mellom dei to kommunane, seksten år etter at sambandet vart langt ned. Øyane distriktspsykiatriske sjukehus var offisielt opna. Dette er blitt akkurat det huset eg drøymde om, sa Anne Lise Tellnes i Mental Helse.

18 nyhetsåret 0 september: Fleirtalet i komite for plan og utvikling oppheva kravet mot Frp-politikar Øyvind Herland om å rette opp eit ulovleg tiltak i strandsona. Sotrasambandet: Vestnytt laurdag. desember 0 Det var det året det gjekk Jens Stoltenberg vart imponert då han besøkte Cornelius på Holmen og forsynte seg med blodfersk sjømat Jan Utkilen, ordførar-kandidat for Sotralista, antyda at innbyggjarane på Litlesotra burde betale for utbygging av vatn og kloakk sjølve. Kanskje gjennom høgare bompengesats, sa Utkilen. Ei meiningsmåling Vestnytt gjorde saman med Bergens Tidende viste at Fjell Høgre var i sterk medvind. Ordførar Ove Trellevik (H) i Sund meinte at det var ein god ide å gje karakterar til sjuandklassingar. Forskarane meinte noko anna. Frp gjorde sitt dårlegaste val sidan 00 då elevane ved Sotra VGS sa sitt i skulevalet Ein ny runde med endå eit planprogram har kosta nok eit år for Sotrasambandet. SOTRASAMBANDET: I eit så stort prosjekt som nytt samband vert planlegginga ein prosess i seg sjølv, mange år før spaden kan setjast i jorda. Om planlegginga er ei soge i seg sjølv, vert verken planprogram eller kommunedelplan til ord som sitrar av spaning. Kommundelplanane er likevel eit steg vidare på vegen mot ny veg, samanlikna med planprogrammet. Som eigentleg er ein plan for kva ein skal planlegga. Då året starta var målet å ha vedtekne kommunedelplanar på båe sider av brua, slik at prosjektet kunne vera gryteklart for å koma med vidare i den berømmelege Nasjonal Transportplan (NTP). Vedtak rett før jul Når året no er omme, er fasiten at ein med eit naudskrik greidde å få vedteke det nye planprogrammet for sambandet også i Bergen, før klokkene kima jula inn over byrådet. Planprogram har ein nemleg laga før i soga om sambandet. Eit første planprogram for området mellom Kolltveit og Storavatnet vart fastsett sommaren 00. På grunnlag av det planprogrammet vart det utarbeidd eit framlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing som vart lagt ut til høyring. Så kom bystyret i Bergen med sitt krav om å utvida planprogrammet til Liavatnet og dermed starta runddansen på ny. Endringane i planomfanget var for store. Planprosessen måtte startast på nytt, og første fase var å laga eit nytt planprogram. Det gjorde vegvesenet, og i løpet av våren i år hadde både kommunestyret i Fjell og bystyret i Bergen sendt programmet for kva som skal med i planen ut på høyring. I april var både ordførar Eli Berland (H) og rådmann Steinar Nesse i Fjell i det optimistiske hjørna. Byrådet i Bergen hadde tilrådd å dela prosjektet i to kommunedelplanar, ein plan frå Kolltveit til Storavatnet og ein frå Storavatnet til Liavatnet. Heile strekninga skulle likevel få eit felles planprogram, som no altså gjekk ut på høyring. Folkemøte Difor hadde Statens vegvesen på sommaren eit nytt folkemøte, i kultursalen i Loddefjord. «Mest mogeleg i tunnel» var framleis bodskapet frå ein fullsett sal i Bergen vest. Stemninga var likevel ikkje like amper som ved tilsvarande møte tidlegare. Då stod vegvesenet for ny bru nord for Sotrabrua, no hadde dei snudd tilrådinga til firefelts bru i høgspenttraseen, sør for brua. Det råkar færre og framfor alt andre bebuarar i Bergen vest. Planprogrammet låg på høyring til august og vart fort vedteke i Fjell. Så har hausten for politikarane vestom brua gått med til å lura på når dei på bysida skulle gjera eit vedtak. Det kom altså fire dagar før jul, men plansoga om sambandet er ikkje over med det. Det er i kommunedelplanane, der vegvesenet først legg fram planen Kolltveit-Storavatnet, at Fjell og Bergen skal gjera vedtak om to- eller firefelts bru. Først då får Sotrasambandet på plass eit grunnlag for å koma med i første del av planperioden, når Stortinget våren 0 gjer vedtak om ny NTP. KARSTEIN SÆVERÅS 0 Sp-politikarane Harald Nordstrand i Sund og Johannes Kobbeltvedt i Fjell fekk æra av å overbringe den glade bodskapen om at regjeringa hadde løyvd 0 millionar kroner til kollektivfelt på bysida av Sotrabrua Rektor ved Bakken og Alvheim skule var svært lite glad for at planane om ny skule på Tjeldstø stod i fare for å bli skrinlagde Odfjell drilling held fram med å vekse på Straume, og flytta inn i Straume teknologisenter. Høgre vart ein klar valvinnar på Sotra. Både Eli Berland i Fjell og Ove Trellevik i Sund fekk fornya tillit frå veljarane. I Øygarden var det Ap og Høgre, som gjekk mest fram. Valet i Øygarden vart historisk då av representantar i kommunestyret var kvinner Det vart klart at Otto Harkestad igjen kunne innta ordførarstolen, år etter at han måtte forlate den. Anne-Grete Solbakk (H) var varaordførar Torill Selsvold Nyborg kjempa hardt, men måtte gi frå seg vervet som fylkesordførar til Høgre og Tom-Christer Nilsen. Thorstein Johansen frå Langøy i Fjell var sikker på at hans siste time var komen då han hamna i sjøen etter ein brottsjø. Men han greidde å symje til land og ta seg gjennom ulendt terreng fram til redningsmannskapa. Eit nytt prosjekt skulle sikre fleire sauer til å halde kulturlandskapet ved Fjell festning ved like. Fylkesmannen i Hordaland var slett ikkje samd i at det ulovlege tiltaket til Øyvind Herland i stransona på Ekren var av «mindre betydning». oktober: Eigedomsutviklarar som vil driva planpolitikk og mangel på kvinner skaper komitekrøll i Fjell. Kari-Anne Landro vart varaordførar i Sund, medan Nils Kåre Skoge vart gruppeleiar for Høgre. Ordførar Ove Trellevik sa seg svært nøgd med begge. I fjor lova Kurt Andreassen i CCB at naboane ikkje trong frykte for utfylling av Kvernavatnet. Men så viste det seg at det vart litt utfylling likevel. Naboane Grete Vetås, Hans Lie og Aina Ågotnes var ikkje glade. Jan Arthur Nilsen (H) vart leiar i plankomiteen i Fjell og truleg den yngste komiteleiaren i kommunen nokon gong. Miljøvernminister Erik Solheim sa at Øygarden kommune kan påleggje utbyggjar å rydde opp i bølgekraftruinane. Det bør ryddast det, sa Arne Sortevik i Frp. Joakim Snekkevik Hevrøy () representerer Ap i formannskapet, truleg den yngste i Fjell formannskap nokon gong Politikarane i Sund vil kjøpe tilbake eit område som Sotra steinindustri eig på Skaganeset for, millionar kroner. Noko av det første posisjonen i Fjell gjorde då maktfordelinga var avgjort, var å gjeninnføre løn til eigne politikarar. Lakseprisen hadde ikkje vore så låg sidan 00. Dagleg leiar Bård Sekkingstad i Sekkingstad AS var ikkje bekymra. Men Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett hadde problem med innteninga. Øygarden var det maktskifte. Otto Harkestad overtok ordførarstolen, medan Olav Martin Vik flytta over vegen til jobben som kyrkjeverje. Dei politiske leiarane i Sund er samde om kursen den neste fireårsperioden: Å sørgje for økonomisk handlefridom. Poltikarane i Fjell brukte ein dag på opplæring i sitt nye verktøy, ipad. No er det slutt på kilovis med saksdokument. Her er det Berit Andersen(SV) og Liv Urhaug (KrF) som leikar seg. Ronnie Vorland kom frå Sverige til Sund for å kjøpe bil. Stor var derfor overraskinga då politiet kom midt på natta og klipte dei nye skilta av. Mindreårige stal som ramnar frå butikkane på Sartor Senter. Men det fekk Basecamp og vektarane på Sartor bukt med. Formannskapet i Sund bestemte seg for å utbetre ferjekaien på Lerøy slik at den kan ta imot den nye ferja som kjem. Tore Samuelsen i Sotra og Øygarden jeger- og Fiskerforbund var svært skuffa over korleis Toyota Sotra handterte oljeutsleppet i Fjellvassdraget. Straume idrettspark jubla då Tron Mohn kom på besøk med ei gåve på fem millionar kroner. Det sikra fullfinansiering av den nye hallen. Jostein Nesse var ein lykkeleg mann då han vart heidra med prisen Årets bedrift i Fjell, Sund og Øygarden 0. Som den andre kommunen i regionen fekk Sund ordførarkjede. Ordførar Ove Trellevik sprada stolt rundt på Hotel Norge med det nye kjedet.

19 Vestnytt laurdag. desember 0 så trått nyhetsåret 0 desember: Det vart selt nesten dobbelt så mange bustader i Fjell kommune i år samanlikna med i fjor. Også Sund hadde auke, medan det bustadsalet gjekk tilbake i Øygarden. Det nye helsehuset på Ågotnes vart teke i bruk. Her var det plass både til legekontor og helsestasjon, i tillegg kjem det apotek, fysioterapeut og kiropraktor. Nissefesten som Vestnytt arrangerer kvart år, gjekk av stabelen i nokon lunde fint ver. Eirik Lillebø som starta med eitt treningsenter på Straume, har no sju senter i bergensområdet. Dei to siste han kjøpte var på Askøy og i Åsane. Tysdag.desember kom vinteren til Fjell, Sund og Øygarden. Som vanleg stod trafikken i sju steinar både sørover til Sund og i Straumeområdet. november: Trivselsleiarar har ført til store endringar ved Ekerhovd oppveksttun. Dei sørgjer for at elevane blir aktiviserte i friminutta. Sartor Senter kom med gladmeldinga om at dei no ville reserver plassar for kundar som har det travelt, mot litt betaling. Men det var mange kundar som ikkje vart så glade. Arkivfoto: Inger Elise J. Økland Ein mann i 0-åra døydde då han fekk eit tre over seg i samband med trefelling på Fjell gard. Politikarane i Fjell frykta at dei må ta til takke med to-feltsbru dersom det blir bygd to nye kjørefelt mellom Straume og Sotrabrua. Fleirtalet valde å utsette saka. Ernst Einarsen presenterte planane for det nye Sartor senter. Milliardbygginga skal starte til våren. Cornelius på Holmen fekk refs frå Mattilsynet for systematisk å ha kasta glas- og fiskeavfall på sjøen. Dei endra straks praksis og beklaga Det gror att rundt prestegarden og kyrkja i Klokkarvik. Opplysningsvesenets fond eig hagen, men meiner det er presten skal rydde. Det meiner ikkje presten. 0 blir eit år med store investeringar for kystbasen på Ågotnes. Nye kaianlegg og større kran skal sikre CCB posisjon i bulk- og riggmarknaden. Heile 0 prosent av innbyggjarane i Fjell er innvandrarar. Vi flyttar aldri tilbake til Bergen, seier Eva Birthe Skage og Linda Hansen som bur på Straumsfjellet. Nord-sør-striden held fram i Øygarden. Ap er dominert av den nordlege delen, sa Olav Martin Vik. Næringslivet ber staten om å overta alt planarbeid på riksvegprosjekt og viser til krangelen om Sotrasambandet som skrekkeksempel. Lønnheim Entreprenør vann konkurransen om fleirbrukshallen på Straume med ein pris på millionar kroner, millionar mindre enn kalkylen. Stortingspolitikar Dag Ole Teigen (Ap) sa nei til å stille til storingsval om to år. Han synest åtte år er nok. Ei åtte år gammal jente vart funnen død i heimen sin. Politiet har framleis ikkje funne ut kvifor åtteåringen døydde. Det mystiske dødsfallet skapte mykje frykt blant foreldre i Sund. Det var julekveld og nyttårsafta på ein gong både i Øygarden kommune og blant dei tilsette då det vart klart at Sture-terminalen skal drivast vidare. Uveret for over Vestlandet, og blant tinga det tok med seg var testvindmølla som stod i sjøen utanfor Kollsnes. Men ordførar Ove Trellevik i Sund trassa uveret og gjekk til Veten for å tenne julelysa, slik tradisjonen er. Sartor Senter lova 0 kroner til Bacecamp for kvar som var innom facebook og tasta «liker» på senteret si side Marianne Bjorøy (Ap) frykta at Bergen ikkje ville vedta planporgram for Sotrasambandet i år. Det kan i verste fall bety utsetting i år.

20 0 magasin Vestnytt laurdag. desember 0 Kjære vennar og familie! Ja, så er året på hell og det er på tide å skrive nokre ord om stort og smått som har skjedd i familien dette året. Sjølv ventar eg framleis på hofteoperasjonen min, og til tross for at eg har intensivert sjølvmedisineringa kraftig no fram mot jul, gjer det skikkeleg vondt når eg går. Eller sit. Eller ligg. Eg har heldigvis ordna meg eit par kartongar med raudvin, og julemat frå Fjordland, så då vert det nok julestemning. Det ser ut som det blir jul åleine for meg i år og. Torfinn bur framleis saman med sekretæren han forlet meg for, og dei er visstnok veldig lykkelege saman. Høyrer han har byrja å jogge. Nok om det. Her heime har snøen regna vekk og vinden tatt tuntreet. I går kveld trudde eg det banka på, og oppstemt kjempa eg meg ned trappa for å sjå kven som ville helse på. Dessverre var det berre ein takstein. I tillegg gløymde eg å ta inn papirbosspannet den kvelden, så no ligg det langt nedi skråninga her. Heldigvis vart det ikkje meir gåvepapir enn at eg kunne bruke det til opptenning dei dagane straumen var vekke. I sommar var eg i Praha for å handle krystall. Planen var å reise saman med veninna mi Gerd, men ho vart sengeliggande etter å ha blitt feiloperert, så det vart berre meg. Turen gjekk ikkje heilt som forventa, drosjane der nede hadde visstnok problem med taksametera, og sjåførane runda stort sett oppover, så det gjekk mykje pengar i transport. I tillegg hamna eg på ein restaurant der drinkane var forferdeleg dyre, og måtte omgåast ufine menn og til dels svært lettkledde kvinner. Det verste var nok likevel at all krystallen var knust då eg opna kofferten heime. Vel vel, dei har no mykje fint på Europrisen og. Elles har eg møtt ein del nye og spennande menneske dette året. To hyggelege menn som ringde på ein haustdag har etter kvart blitt gode vennar av meg, og vi diskuterer alt mogleg når dei er innom. Kanskje i overkant mykje religion, der dei er temmeleg einspora. Eg les litt i bladet deira, Vakttårnet, frå gong til gong, så har vi litt å snakke over kaffien. Alltid kjekt å treffe nye, spennande menneske Borna har hatt eit spanande år. Yngstejenta Turid har endeleg treft ein hyggeleg mann, Svein-Roger, som arbeider som saueklippar. Han har ein kjekk son frå før. Kjetil-Andre, som sonen heiter, gjer det veldig bra på skulen. No har han vore til utgreiing og dei har funne ut at han har særskilte evner, eller var det behov, som gjer at han krav på eigen lærar fleire timar i veka! Han har alltid gjort leksene før faren kjem heim, fortel han, faren treng ikkje ein gong sjå over arbeidet! Mellomstejenta Magni hadde søkt på stilling som kokk på sjukehuset, men på veg til intervjuet mista ho kontrollen på bilen og hamna i grøfta. Ho skada ryggen stygt og måtte leggjast inn på sjukehuset ein lengre periode. Ho skrytte forresten veldig av maten. Ho har no søkt om yrkesretta attføring, men ikkje fått svar. Magni hadde ein kavaler ei stund dette året, men sidan ho ikkje kan få born, og han ikkje kunne anna, har dei gått ifrå kvarandre. Etter brotet flytta ho inn i ein ny hybel, men dessverre er den såpass plaga av fukt at ho har utvikla symptom på astma. Ekstra trasig då at bilen ikkje var forsikra og at ho må gå til og frå arbeidskontoret. Men som ho seier, ho har no trimmen. Den Magni, den Magni Eldstemann Alfred-Einar arbeider framleis som sjukepleiar, noko som sjølvsagt er heilt normalt for ein mann. Han har ikkje funne seg ei jente endå, men for ein som er så reinsleg og velkledd som han Alfred-Einar vert ikkje det noko problem. Dessutan bruker han mykje tid på kattane sine uansett. Ekstra gledeleg er det at eldstekatten Diadora Von Dandelion ventar smått på nyåret. Det vert veldig spennande med familieauke, eg gledar meg veldig til det. Eg er sjølvsagt i gong med å strikke noko nusseleg, både i rosa og blått, dei har nemleg ikkje vore til ultralyd endå. Alfred-Einar har forresten kjøpt seg gitar og meld seg på Melodi Grand Prix. Han klagar ein del over såre fingertuppar, men sceneantrekket og champagnen er i alle fall klar. Det vert spennande å følgje han og resten av familien i det nye året! Då gjenstår det berre å ønskje alle ei riktig god jul og eit godt nytt år! Beste helsing frå Gerda Marie hmmm Atle Oen

Bare bråk - aldri brann

Bare bråk - aldri brann NA Næravisa Skal vi bli flinkere til å reise kollektivt, må det være en selvfølge at et tilbud som Timeekspressen får være i fred. Leiar side 2 Mistet kameraten Toppturen endte katastrofalt da kameraten

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

ORDFØRARVERV TIL HØGSTBYDANDE. Motivasjonssvikt i Ørsta. Næravisa. Alt om kommunevalet side 3, 4, 5, 6 og 7. mens Volda skårer høyt på undersøkelse

ORDFØRARVERV TIL HØGSTBYDANDE. Motivasjonssvikt i Ørsta. Næravisa. Alt om kommunevalet side 3, 4, 5, 6 og 7. mens Volda skårer høyt på undersøkelse NA Næravisa Flertallet i Volda ønsker altså å se en større vilje til utvikling i kommunen. Leder, side 2 Kongen er invitert Kong Harald kommer kanskje til åpningen av Eiksundsambandet. Side 11 Lokalavis

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 Postens Billettservice www.billettservice.no Sjå: www.vanylvsfestivalen.no SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 1 TORSDAG 1 JULI 2010 NR 25 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Enkel å bygge Denne brua skulle vere ei grei

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke.

RYFYLKE. Kommunen får legesenter-kritikk. Får fleire flyktningar. Populær fjernsynskjendis. Ny einingsleiar. lokalavis for indre Ryfylke. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 18. oktober 2013 Nr. 76 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Kommunen får legesenter-kritikk Leiar...vanskeleg å svare

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9 Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 1 22 23 24 25 26 29 30 31 Mai Mandag Tirsdag Onsdag T orsdag Fredag Laurdag

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010 1 TORSDAG 17 JUNI 2010 NR 23 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Passerer tusen i hundre Oddvin Kragset har passert 1000 spelte A-lagskampar. I går kveld vart det markert på Eidsåvoll - etter at vår deadline var ute.

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Den store opningshelga

Den store opningshelga SYNSTE MØRE TORSDAG 9. SEPTEMBER 2010 1 TORSDAG 9 SEPTEMBER 2010 NR 32 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Går ut over livskvaliteten Sjølv på ein dag med gunstig vind og liten aktivitet ved Sibelco Nordic si verksemd,

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 MARS 2009 NR 12 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Ungt teater Iselin Garshoel Berge (biletet) gir liv til den krevjande hovudrollen som Maria i Kulturskulen si teateroppsetjing

Detaljer

- Spesialeininga prioriterer feil

- Spesialeininga prioriterer feil 22.000 lesarar LAURDAG 4. september 2010 nr. 102 72. årg. kr. 15 Følg med på hallingdølen.no helgebel Prostipresten SIDE 16-17 Ein Børli frå Bromma SIDE 26-29 MEINER: «Det er sikkert riktig at HV endrar

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest.

Å bygge ein kystby på Sotra er eit kvantesprang inn i framtida, både for Fjell kommune og for heile Region vest. Sotra Kystby Visjonen er å gjere Sotra Kystby til eit av Nordens mest attraktive regionsentrum bygd på trivsel, aktivitet, estetikk og bærekraftige løysingar. Nå er kystbyen i ferd med å reise seg på Straume

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer