Kombinasjonsbehandling: T4 + T3 ved hypotyreose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kombinasjonsbehandling: T4 + T3 ved hypotyreose"

Transkript

1 PMU 2014 Endokrinologi Del 1 Kombinasjonsbehandling: T4 + T3 ved hypotyreose Lars Omdal Balderklinikken

2 Optimal T4-behandling Fortsatte hypotyreose symptomer? Mange responderer fint på standard substitusjons-behandling med T4 alene, men En del pasienter klager over fortsatte symptomer og nedsatt helse-relatert livskvalitet Vanlige symptomer ved hypotyreose: Uspesifikke, utbredte i befolkningen Kan ha en lang rekke andre årsaker Suboptimal T3-status hos undergrupper? Kombinasjons-behandling med T3: En mulighet?

3 T4/T3 metabolisme: T4 må transporteres inn i cellene og omdannes til T3 som må aktivere reseptorer i cellekjernen fig. fra: Dayan, Panicker V Novel insights into thyroid hormones from the study of common genetic variation Nature Rev. Endocrinol. 5, Transportører: OATP1C1 Viktig for T4 over blod-hjernebarrieren MCT8 T3 inn i nevroner Omdannere: D1 = Dejodinase 1: T4 T3 D2 = Dejodinase 2: T4 T3 D3 = Dejodinase 3: T4 rt3 Reseptorer THRα THRβ

4 T4 må aktiveres til T3: D1 - D2 En frisk skjoldbruskkjertel står for ca 20% av kroppens T3 behov Resten omdannes fra T4 rundt i kroppen Aktivt hormon På-knapp Dejodinase 1 og 2 T3 T4 Stoffskiftet : Et stort antall gener reguleres - forbrenning og varmeproduksjon, utvikling og vekst, nervesystem, m.m. Genvariasjoner D1-D2 Kalorimangel/sult Inflammasjon Sykdom Stress? Uttalt selen-mangel? Beta-blokkere høy dose Alvorlig sykdom: Lav tt3 syndrom (NTIS) Prehormon Av-knapp Dejodinase 3 rt3 Inaktivt Individuelle variasjoner i perifer T4 metabolisme Blir bortfallet av T3 fra thyreoidea adekvat kompensert for av D1-D2 ved T4-substituert hypotyreose? En mindre andel pasienter kan ha suboptimal T3 status i viktige organer som hjernen Økende oppmerksomhet siste årene: Forekomst og klinisk betydning av polymorfismer (genvariasjoner) - D1, D2, D3 - Dayan, Panicker, Nat Rev Endocr, Panicker et al, JCEM Bianco AC, Eur Thyroid J Verloop H et al; Eur J Endocrinol, 2014

5 Substitusjon med T4 alene: ft3/ft4-ratio 2,5-97,5 percentiler kontrollgruppe medianverdi kontrollgruppe Stor italiensk studie 1811 atyreote pasienter T4 alene Thyroidektomi ingen egenproduksjon TSH 0,4 4,0 ft4 og ft3 sammenlignet med 3875 eutyreote kontroller ~30% lav ft3/ft4-ratio Gullo D et al PLoS ONE 6(8): 22552

6 Fortsatte symptomer ved hypotyreose: CNS-triaden Hjernen og Thyreoidea: T3-status? Lite energi og overskudd Unormal kronisk tretthet og slitenhet Kognitive symptomer Hjernetåke / brain fog Hukommelse: ord, navn, etc Konsentrasjon og oppmerksomhet, fokus Mentalt tempo Psykiske symptomer Nedstemt, tung ( uten grunn ) Tiltaksløs, uten drive

7 Kliniske studier: Effekt av kombinasjonsbehandling med T3? Flere kontrollerte kliniske studier siste 15 årene: T4 vs T4+T3 Variable resultater mange negative studier Økt preferanse for T4+T3 i flere studier Store problemer med studiedesign Hvordan dosere T4 og T3 riktig? T4:T3 mcg ratio Meta-analyse: Grozinsky-Glasberg S et al 2006 JCEM, 91: Selekterte undergrupper? Respondere vs non-respondere: Symptomer tross adekvat T4 behandling spesielt kognitive symptomer Genetikk: Dejodinase polymorfismer Lab: ft4/ft3-ratio, T3/rT3-ratio ATA Guidelines Thyroid 2014 Future research into whether there are specific sub-groups of the population being treated for hypothyroidism who might benefit from combination therapy should be encouraged. (pkt. 9B)

8 Nye erkjennelser: T4 alene trolig ikke optimal behandling for alle JCEM 97; ; 2012 Eur J Endocrinol 161; ; 2009 *Nat Rev Endocrinol 10; ; 2014 Stor variasjon finnes mellom målorganer i ekspresjon og aktivitet av tyreoidea hormon transportører og dejodinaser, og i de relative bidragene fra lokalt generert og plasma-derivert T3 til reseptorbundet T3 (oversatt fra ref*)

9 ETA Guidelines for kombinasjonsbehandling T4+T3 En liten andel (5-10%) hypotyreose-pasienter kan ha fortsatte symptomer grunnet suboptimal T3 status på adekvat T4 dose med normal TSH. Begrenset med data tyder på at polymorfismer i gener forbundet med T4-T3-metabolisme (transport og dejodinering) kan innvirke på psyke / livskvalitet, og preferanse for T4+T3 vs T4 monoterapi. T3-tillegg i lave doser kan forsøkes som eksperimentell behandling. Ikke evidens for at T4+T3 generelt er bedre for hypotyreose-pasienter enn T4 mono. T4 mono bør forbli standard behandling av hypotyreose Wiersinga WM et al Eur Thyroid J 1; 55-71

10 Hvilke hypotyreose-pasienter er potensielle kandidater for T4+T3-behandling? Fortsatte symptomer tross adekvat T4-dose TSH i målområdet 0,5-1,5 Obs CNS-triaden Hypotyreose mistenkes å helt eller delvis kunne forklare de fortsatte symptomene Vurder andre mulige årsaker, bl.a. Tretthet/slitenhet, kognitive og psykiske symptomer Psykososiale forhold Stress, søvn Annen fysisk og psykisk sykdom Overvekt og problemer med å gå ned i vekt Fysisk aktivitet Kosthold Insulin-resistens / metabolsk syndrom

11 Adekvat T3 dosering: Lav dose! 10 mcg er typisk dags-dose 2-delt dose: 2 x 5 mcg 2 x 1/4 tbl Liothyronin Morgen og ettermiddag/kveld Opp til 15 mcg hos enkelte 10+5, evnt >15-20 mcg vanligvis for mye T3, assosiert med tendens til hyper-symptomer og supprimert TSH Liothyronin tabletter er høydoserte med 20 mcg T3 ¼ tbl er adekvat enkeltdosering Vi trenger et lavdosert T3-preparat 5 mcg tbl

12 Ved overgang fra T4 alene til T4+T3: Ikke senk T4-dosen for mye! T3 : T4 mcg styrkeforhold ~ 2,5 : 1 T3 10 mcg tilsvarer ca T4 25 mcg Enkel matematikk: T4 dose minus 25 mcg +T3 10 mcg

13 OBS-punkter ved T3-behandling T3-relaterte bivirkninger =Hypertyreote symptomer T3 er mer rett på sak enn T4 Hjertebank og høy puls Følelse av indre uro, overdrive Følelse av dirring i kroppen/brystet Lett tremor Søvnvansker Varmefølelse Stor individuell variasjon i toleranse for T3 T3 enkeltdose på 10 mcg - tendens til hyper-symptomer hos en del pasienter T3 enkeltdose på 5 mcg tolereres av de fleste (men ikke alle) Unngå supprimert TSH Lav T3 dagsdose 10 mcg 2-deling av dagsdosen Unngå for høye T3- spikes Kontraindikasjoner Arytmier (obs atrieflimmer), betydelig koronarsykdom, hjertesvikt Spesiell forsiktighet bør utvises ved: Osteoporose og osteopeni Lett-moderat koronarsykdom, hypertensjon Insulinresistens / metabolsk syndrom / diabetes 2 Stress-relatert problematikk / kronisk høyt stress-nivå Større psykiske problemer Avslutt behandlingen etter +/- 6 mnd hvis ikke åpenbar klinisk effekt

14 Desiccated Thyroid: Armour og Erfa Tørket skjoldbruskkjertel fra svin Lang historisk bruk: Opprinnelig behandling av hypotyreose skjoldbruskkjertlene fra dyr Gir både T4 og T3 Syntetisk Thyroxin-Na overtok som standard behandling på 60-tallet De siste årene økt etterspørsel av Thyroid fra pasienter Første og hittil eneste kliniske studie 2 x 10 uker cross-over, N=70 DTE (Armour) alene vs. T4 alene Ingen forskjell livskvalitet / symptomer Økt preferanse for DTE (48%) vs T4 (18%) Lav s-ft4 etter DTE-perioden Hoang TD et al JCEM 98;

15 Desiccated Thyroid: Armour og Erfa Tørket skjoldbruskkjertel fra svin For lite T4 i fh t T3 (4,2:1 ratio) Bør kombineres med en mindre dose ren T4 (Levaxin) Thyroid 60 mg tilsvarer ca T4 75 mcg i styrke 30 mg tbl inneholder T3 4,5 mcg og T4 19 mcg Typisk dosering: Thyroid 30 mg x 2 med Levaxin mcg Registreringsfritaks resept Ikke refusjon Månedlig utgift (60 mg/d): kr Nylig prisøkning fra en grossist 30 mg, no 100: 244,- / 412,- 60 mg, no 100: 266,- / 453,-

16 Resymé del 1 T3 og kombinasjonsbehandling Fortsatt mye uavklart vi trenger mer forskning. Har ikke alle T4-substituerte pasienter optimal T3-status? Se Utposten, nr T4 og T3 i kombinasjon ved hypotyreose et behandlingsalternativ? Sara Hammerstad, Lars Omdal Klinisk betydning av polymorfismer - dejodinasene og TH transportører? Klinisk respons hos selekterte undergrupper av hypotyreose-pasienter? Testbehandling med lav to-delt T3 dose for selekterte pasienter 5 mcg x 2 Dagsdoser over 15 mcg vil lett supprimere TSH og bør unngås Adekvat T4-dose: Reduksjon i T4-dose: 25 mcg for 10 mcg T3 Liothyronin tbl er høydoserte 20 mcg: Behov for lavdoserte T3 tbl 5 mcg Armour og Erfa Thyroid uregistrerte alternativ ved kombinasjonsbehandling Mest typisk klinisk respons: CNS-triaden, spesielt kognitive symptomer

17 PMU 2014 Endokrinologi Del 2 Hypotyreosepasienten - en helhetlig tilnærming Lars Omdal Balderklinikken

18 Helhetlig modell Vanlige kliniske mønstre Gjenværende symptomer tross optimal T4-behandling kan skyldes andre forhold enn selve hypotyreosen Individuelle mønstre Stress Økt sensitivitet Kronisk overload Søvnvansker Immunsystem Autoimmunitet Inflammasjon Oksidativt stress Mer enn hypotyreosen må ofte ivaretas i behandlingen Kostholds-faktorer Suboptimal vitamin/min. status B12, D-vit, selen, jern, sink, magnesium, jod, m.m. Hypotyreose-pasienten Psykisk Depresjon, angst Vanskelig oppvekst, traumer Metabolisme Overvekt Insulinresistens Metabolsk syndrom

19 Autoimmun Hypotyreose - Hashimoto s tyreoiditt: Anti-TPO Immunologi Vanligste årsak til hypotyreose TSH>10: 85% Anti-TPO+ Kvinner Menn Subklinisk Hypotyreose Hypertyreose Normalt Hypotyreose Bjøro T et al 2000 (HUNT) Eur J Endocrinol, 143,

20 Thyroidea & Autoimmunitet: Etiologi? Komplekst samspill: genetisk predisposisjon miljøfaktorer endogene faktorer Fortsatt mange unknowns... T lymfocytter innvaderer thyreoidea Thyreoideas follikkelceller endrer personlighet Oppregulering av proinflammatoriske gener Immun-angrep Inflammasjon Oksidativt stress Miljøfaktorer og mediatorer Er det er mulig å påvirke den autoimmune prosessen? Helhetlig tilnærming: -bedre klinisk respons? Figur hentet fra Saranac L et al 2011 (review) Why is the thyroid so prone to autoimmune disease? Horm Res Paediatr 75;

21 Thyreoidea & Oksidativt stress: Selen Schomburg, L. (2011) Selenium, selenoproteins and the thyroid gland: interactions in health and disease T4/T3 syntese i tyrocyttene fysiologisk oksidativt stress H 2 O 2 Hydrogen peroksid Flere endogene antioksidantsystemer feier opp Selenocystein: kritisk viktig byggesten i bl.a. GPx (Glutathion peroksidase) Optimal GPx aktivitet: S-Selen>1,2 µmol/l (øvre 50% av ref 0,6-1,8) Økt oksidativt stress pro-inflammatorisk lokalt klima Trigger / opprettholder den autoimmune reaksjonen ved Hashimoto og Graves? Selen-tilskudd & Anti-TPO Sprikende resultater (+/-) baseline Se-status? Selen & Grave s orbitopati Marcocci et al, NEJM 2011 Signifikant effekt subj+obj

22 Kosthold: Antioksidant-toppen Krydderurter Bær Frukt og grønnsaker Nøtter og frø Mørk sjokolade Kaffe Rødvin Paranøtter: 6-10 nøtter gir 200 mcg selen Rune Blomhoff 2008 Antioksidanter Den sanne historien Kagge forlag

23 Gluten & Autoimmunitet Relevans for Hypotyreose-pasienter? Cøliaki - mye vanligere ved autoimmun thyreoidea sykdom (AIT) enn i normalbefolkningen Obs Grave s orbitopati og gluten 13,3% av pasientene med Grave s orbitopati hadde cøliaki (tynntarmsbiopsi) i en større tysk studie publisert nylig Ponto KA, Kahaly G et al Clin Exp Immunol 2014, okt Gluten kan være involvert i den autoimmune reaksjonen hos undergrupper med AIT Duntas L: Does celiac disease trigger autoimmune thyroiditis? Nat Rev Endocrinol 5; 190; 2009 Obs: Non-cøliakisk gluten-sensitivitet Gluten-sensitivitet uten tarmtottforandringer Kan NCGS føre til en lang rekke uspesifikke symptomer? Eliminasjons-provokasjons testdiett over noen uker i regi av ernæringsfysiolog Problemet med diagnose: Subjektiv reaksjon på gluten/korn We should aim provide relief for those who really benefit from dietary restriction, without overtreating those who would benefit from more temporary interventions.

24 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Fortsatte symptomer Hypotyreose etter behandling for hypertyreose for 14 år siden Graves sykdom Høye TRAS antistoffer Struma Mikrocancer venstre thyreoidea-lapp Subtotal thyroidektomi, senere radiojod Orbitopati høyre øye etter radiojod-behandlingen Vært kontrollert av øyelege hvert 3.år Ikke indikasjon for kirurgisk behandling Autoimmunitet Inflammasjon Oksidativt stress

25 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Adekvat T4-substituert Substitusjons behandling med T4 (Levaxin) Så og si uendret dose siste 4 år 150 mcg 4/7 og 100 mcg 3/7 Optimale blodprøver, sist kontroll: TSH 1,25 og ft4 19 Stabilt i lengre tid Fortsatt forhøyet TRAS (antistoffer) Nylig avsluttet oppfølging hos endokrinolog Adekvat behandlet Fastlegen følger opp videre Fortsatte symptomer tross adekvat T4-dose. Hvorfor?

26 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Bred symptomprofil Vedvarende trett og sliten Ullen i hodet, brain fog Verking og sur følelse i muskulatur Betydelige fordøyelsesplager, IBS-lignende Ingen sex-lyst Væskeansamling Vektøkning Opp 14 kilo siste 10 årene til 83 kilo (BMI 28) Mye har lagt seg rundt magen Øyesymptomer: trykk-følelse bak høyre øye, lett exophtalmus Tidvis smertefullt og skjemmes utseendemessig Psykososialt bra forhold, lite psykiske symptomer Men sier hun kan bli deprimert av å føle at kroppen ikke samarbeider

27 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Klinisk kompleksitet Sammensatte årsaks-forhold Hva er relatert til hva? Selve stoffskiftet (TH status)? Autoimmunitet og inflammasjon? GI-plagene, IBS? Psykiske aspekter relatert til mange års sykehistorie, inkl. orbitopatien? Hva kan vi gjøre for denne kvinnen? Vurdere: Kombinasjonsbehandling med T3 Spesielt med tanke på kognitive symptomer og tretthet Kostholds-intervensjoner og antioksidant-støtte Spesielt med tanke på autoimmunitet, inflammasjon og oksidativt stress (obs orbitopatien), og GI-symptomene / IBS I klinisk praksis vil vi ofte være i en situasjon der det ikke eksisterer god nok dokumentasjon på hva som er riktig behandling for en pasient. Typisk pasient i denne kategorien er en kvinne med hypotyreose med sammensatte symptomer tross adekvat T4-behandling.

28 Kasuistikk Hypotyreosen - Kvinne 44 år Bred behandling Oppsøkte Balderklinikken for 3 år siden Flere behandlings-tiltak: 1. Kombinasjons-behandling med T3 Liothyronin i tillegg til Levaxin: T3 5 mcg x 2 og T4 100 mcg 7/7 Etter 2 mnd en liten bedring av kognitive symptomer, men ikke av tretthet eller andre symptomer 2. Kostholds-tiltak Eliminasjons-provokasjons-diett, ernæringsfysiolog-veiledet Anti-inflammatorisk kosthold Provokasjons-testing etter ca 1 mnd eliminasjonsdiett: Hvete, rug, melkeprodukter, sukker: GI-symptomer, muskelverk, tretthet 3. Tilleggsbehandling i perioder: Antioksidanter: Selen, N-Acetyl Cystein (NAC), Quercetin, C-vit Beta-glukaner, D-vitamin, Probiotika

29 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Klinisk respons: Hva er hva? Status pr 3 år: Betydelig bedre av hele symptomprofilen Bra energi og overskudd, ikke lenger brain fog eller muskelverking Trener regelmessig GI-symptomene omtrent fraværende, men obs kosthold Vektnedgang 18 kg (til BMI 22) Mindre subjektive orbitopati-plager Stort sett stabile TH prøver og T4/T3 dosering Sist: TSH 0,68; ft4 13; ft3 4,3; TRAS ca halvert Regelmessig oppfølging videre, 2 ganger i året Klinisk respons - summen av behandlings-tiltakene? Større placebo-potensial ved helhetlig tilnærming

30 Resymé del 2 Hypotyreose helhetlig behandling Immunsystem Mange potensielle årsaker til fortsatte symptomer hos hypotyreose-pasienter Stress Hypotyreosepasienten Kostholdsfaktorer Er det mulig å påvirke den autoimmune reaksjonen? Antioksidanter som selen? Kosthold - gluten? Psykisk Metabolisme Helhetlig modell bedre pasient? Bredt fokus: Immunsystem Kostholds-faktorer - Metabolisme/insulinresistens Stress og psyke Fysisk aktivitet Evidens-basert medisin & Hypotyreose-pasienten med fortsatte symptomer Lite klare svar pr i dag Vi trenger mye mer forskning på dette området!

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege HYPERTYREOSE høyt stoffskifte Lene Kristine Seland Overlege Skjoldkjertelen - tyreoidea Høyt stoffskifte - symptomer Varme, svette, lett feber Uro, angst, søvnproblem Skjelvinger, irritabilitet, kort lunte

Detaljer

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Lågt stoffskifte hypotyreose Normund Svoen ved SMS http://www.legegruppa-sms.no/ Anatomi og fysiologi Definisjon Tyreoidea = skjoldbruskkjertelen Tyreoideahormoner

Detaljer

Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner.

Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner. Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner. VIKTIG KJERTEL Stoffskiftet påvirker alle cellene i kroppen.

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

Lykke til! God sommer! Er du klar for en temaquiz som dreier seg om stoffskiftet?

Lykke til! God sommer! Er du klar for en temaquiz som dreier seg om stoffskiftet? Er du klar for en temaquiz som dreier seg om stoffskiftet? Quizen er underholdende, og en fin måte å lære litt på. Leser du Thyra, har du snappet opp kunnskap - kanskje mer enn du tror? Spørsmålene i Stoffskifteforbundets

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll:

Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll: Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll: RR: På pakkseddelen til Levaxin står det at den ikke skal gis til personer med nedsatt binyrefunksjon. Hvilke

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege HYPOTYREOSE Lene Kristine Seland Overlege Hypothyreose Regulering av tyreoidea Definisjon av hypotyreose Primær hypotyreose Symtpomer TSH > 10 mie/l, FT4 under 8 pmol/l Mild hypotyreose Latent hypotyreose

Detaljer

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki og livskvalitet Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki Samuel Jones Gee (f.1839) Engelsk barnelege Den første moderne beskrivelse av cøliaki og betydningen av diett

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

om stoffskiftet A Armour Preparat av tørket skjoldbruskkjertel STOFO-guide STOFO-guide

om stoffskiftet A Armour Preparat av tørket skjoldbruskkjertel STOFO-guide STOFO-guide A- Å Endelig en oversikt fra A-Å om stoffskiftet! Meld fra om ord/uttrykk du savner, guiden vil oppdateres hver januar. Guiden er skrevet av Lars Omdal fra Stoffskifteforbundets Faglig råd. A Armour Preparat

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling. Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling

Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling. Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling Forekomst hypothyreose Forekomst øker med alderen Kvinner/menn: 5/1 HUNT: kvinner menn hypothyreose

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypertyreose? Foran på halsen sitter skjoldbruskkjertelen,

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Tyreoidea - scintigrafi Prinsipp: Spormengder av 99 m Tc / 131 Jod taes opp i aktivt kjertelvev.vesentlig mindre opptak i cyster og cancervev Normalt opptak

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Cøliaki. Sonja E. Steigen Overlege dr. med Diagnostisk klinikk klinisk patologi Universitetssykehuset Nord-Norge

Cøliaki. Sonja E. Steigen Overlege dr. med Diagnostisk klinikk klinisk patologi Universitetssykehuset Nord-Norge Cøliaki Sonja E. Steigen Overlege dr. med Diagnostisk klinikk klinisk patologi Universitetssykehuset Nord-Norge Prevalens Kaukasoide rase 1:70? Variasjon innen Europa Ca 20 % får diagnosen etter fylte

Detaljer

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hyperthyreose Pétur B. Júlíusson, Overlege/Postdoktor Barneklinikken/Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus PJUL UIB PedEndoKurs 2014 Hyperthyreose

Detaljer

Hvorfor er hypotyreose så vanskelig? Pål I. Holm Med. Avd. FSS

Hvorfor er hypotyreose så vanskelig? Pål I. Holm Med. Avd. FSS Hvorfor er hypotyreose så vanskelig? Pål I. Holm Med. Avd. FSS To sentrale spørsmål: 1. Jeg har typiske symptomer på hypotyreose, men legen sier prøvene er normale. Kan man ha hypotyreose med normale prøver?

Detaljer

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH - analytiske og kliniske faktorer som påvirker prøvesvarene Arne Åsberg, St. Olavs Hospital, september 2016 1 Normal regulering av thyreoidea-funksjonen 2 Forventet sammenheng

Detaljer

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypothyreose Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypofysehormoner Tyroksin og trijodtyronin Tyrosin Tyreoperoxidase TSH

Detaljer

Graves sykdom. ta til. Behandlingen kan være tyrostatika Neo-Mercazole, radioaktiv behandling eller kirurgi.

Graves sykdom. ta til. Behandlingen kan være tyrostatika Neo-Mercazole, radioaktiv behandling eller kirurgi. Høyt stoffskifte Graves sykdom Legens møte med en pasient kan enkelte ganger bære preg av at pasienten er rastløs, har et klamt håndtrykk og hvor pasienten oppgir å være lett irritabel og sliten. Vedkommende

Detaljer

Intensiv trening ved spondyloartritt

Intensiv trening ved spondyloartritt Intensiv trening ved spondyloartritt Diakonhjemmet Sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering Silje Halvorsen Sveaas 29. april 2015 Disposisjon Introduksjon Risiko for hjerte-og

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 INNHOLD: Analysenytt Endret metode for påvisning av thyreoidea autoantistoffer (TRAS, anti-tpo og anti-tg) Endret referanseområde for hcg hos gravide Bestemmelse av jod

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB Angst og depresjon Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB plan hva er symptomene på angst & depresjon? utbredning behandling oppsummering men først hva er den

Detaljer

Energi for maksimal ytelse

Energi for maksimal ytelse Energi for maksimal ytelse Det er bevist at øker livskvaliteten hos eldre hunder, ved å sørge for en forbedret og mer aktiv livsstil. Propentofyllin, virkestoffet i, øker oksygentilførselen til cellene,

Detaljer

Årskontroll. Andre sykdommer som kan oppstå fordi du har diabetes. Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg

Årskontroll. Andre sykdommer som kan oppstå fordi du har diabetes. Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg Hva vi ser på ved årskontrollene og hvorfor det er viktig for deg Årskontroll En gang per år gjør vi noen ekstra undersøkelser på sykehuset for å finne tegn til mulige andre sykdommer eller komplikasjoner

Detaljer

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Overskrifter Hovedpunkt Årsaksforhold. Sårbarhet, stress og vedlikehald Sensitivisering,

Detaljer

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning.

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle Femarelle 0735 Ingen forbindelse Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle kan gi deg en trygg og naturlig løsning på problemene

Detaljer

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12

B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 B-vitaminmangel? Folsyre, vitamin B 6 og B 12 Trenger du et tilskudd av disse vitaminene? Gjennom klinisk undersøkelse og måling av blant annet vitaminnivåer/homocystein i blodet, kan din lege avgjøre

Detaljer

Hovedpine, træthet og tristhet hvordan er linket mellom Lupus/SLE og hjernen? Anne Bolette Tjensvoll, Overlege, Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Forskningsprogrammet Revmatisk sykdom

Detaljer

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese. Medfødt hyperthyreose - Klinikk

Hyperthyreose. Hyperthyreose - Årsaker. Medfødt hyperthyreose - Patogenese. Medfødt hyperthyreose - Klinikk U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hyperthyreose Pétur B. Júlíusson, Overlege/Postdoktor Barne- og ungdomsklinikken/universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus Hyperthyreose - Årsaker Medfødt

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2013 November 2013 INNHOLD: Informasjon Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden 25.01.11 10.06.13 Klinikk Diagnostikk av vanlige stoffskiftesykdommer Testosteron

Detaljer

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus.

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus. Blir vi syke av maten vi spiser eller ikke spiser? Berit Nordstrand Overlege LAR-Midt Spesialist i Klinisk Farmakologi 07.09.10 Helsedirektoratet : Utviklingen i norsk kosthold 2009 For mye mettet fett

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Referanse 5 Alemo Munters et al. New insights into the benefits of exercise for muscle health in patients with idiopathic inflammatory myositis. Curr Rheum Rep. 2014;16(7):4 29. Samleskjema for artikler

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

«State of the art» knyttet til effektive tiltak innen fysisk aktivitet

«State of the art» knyttet til effektive tiltak innen fysisk aktivitet «State of the art» knyttet til effektive tiltak innen fysisk aktivitet KreftREHAB 28.april 2017 Lene Thorsen Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft, Avdeling for kreftbehandling og Avdeling

Detaljer

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 1 Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det

Detaljer

Overvekt og mat. Utsikten hotell Kvinesdal. Mandag 12. desember 2011

Overvekt og mat. Utsikten hotell Kvinesdal. Mandag 12. desember 2011 Overvekt og mat Utsikten hotell Kvinesdal Mandag 12. desember 2011 Det må være balanse mellom energiinntak og energiforbruk Energiforbruk = Forbrenning Forbrenning Brennbart materiale Oksygen Forbrenning

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag

EQ EVERYDAY det du trenger hver dag It s in our nature For oss i Eqology er naturen en essensiell drivkraft i og omkring oss en kraft som inspirerer oss til å oppnå store ting. Vi kaller det Naturally Driven. Basert på denne filosofien har

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Veterinærmedisin - til nytte for hund og menneske? Martine Lund Ziener Spesialist i hund og kattesykdommer Phd student

Veterinærmedisin - til nytte for hund og menneske? Martine Lund Ziener Spesialist i hund og kattesykdommer Phd student Veterinærmedisin - til nytte for hund og menneske? Martine Lund Ziener Spesialist i hund og kattesykdommer Phd student Hvorfor blir vi syke? Hvorfor blir vi syke? Arv: Gener som gir risiko eller trygghets

Detaljer

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Sykelig overvekt Diagnostikk og utredning Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Hva er fedme? Overvekt (2 av 3 nordmenn over 20 år iflg HUNT) Kroppsmasseindeks

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag Med hjerte for diabetes type 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Hjerte og blodårer annet i de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene. Diabetes type 2 gir

Detaljer

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for:

Fatigue usynlig og utfordrende. Mestring av fatigue. Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Mestring av fatigue Spesialfysioterapeut Adnan Heric-Mansrud Usynlige symptomer kan ha stor betydning for: Livskvalitet Hverdagsmestring Sosial fungering Utbytte av helsetjenester Jobbdeltakelse Utbytte

Detaljer

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Fatigue Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Hva er fatigue Det er beskrevet som det mest stressende og plagsomme symptomet som pasienten opplever Et av de mest vanlige og meste sammensatte

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)?

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)? Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse 1985 Professor dr. med. Roald Bahr Norges idrettshøgskole Ukjent

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hvilke typiske helseproblemer har LAR-pasientene? Får pasientene den behandlingen de bør ha krav på? Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Kirsten Muri Boberg Seksjon for fordøyelsessykdommer Avd. for transplantasjonskirurgi OUS, Rikshospitalet Mai 2015 Forekomst av PSC, PBC, og AIH 130 000 innbyggere

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling Franklin BA et al. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2014 Hvilke hjerte- og karsykdommer

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer

Geir E. Tjønnfjord. Avdeling for blodsykdommer Geir E. Tjønnfjord Avdeling for blodsykdommer Avdeling for blodsykdommer En samlet avdeling på Rikshospitalet Seksjon for stamcelletransplantasjon Et sengeavsnitt Seksjon for generell hematologi Et sengeavsnitt

Detaljer

Vibeke Juliebø Delirium. - Forebygging og behandling

Vibeke Juliebø Delirium. - Forebygging og behandling Vibeke Juliebø 04.11.10 Delirium - Forebygging og behandling Disposisjon Hva er delirium og hvem rammes? Patofysiologiske teorier Hvorfor bør delirium forebygges og behandles? Strategier for forebygging

Detaljer

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Nasjonalt diabetesforum Gardermoen, 26. april 2017 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Psykiske aspekter ved CFS/ME

Psykiske aspekter ved CFS/ME Psykiske aspekter ved CFS/ME Elin Strand PhD, psykologspesialist, Helsepersonell kurs, Oslo 7. og 8. november 2013, ME/CFS-Senteret, OUS Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS. Hvordan kan psyken

Detaljer

Hjelpe deltageren i forhold til

Hjelpe deltageren i forhold til Psykisk helse Mitt innlegg Hvordan få psykologhjelp? Hva er psykisk helse? Bevare god psykisk helse De vanligste psykiske lidelsene Lærerens rolle i forhold til deltageres psykiske helse Psykisk helse

Detaljer

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Emnekurs i diabetes, 24.- 25. september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege Diabetes Tilstand med hyperglykemi forårsaket av redusert insulinsekresjon og/eller

Detaljer

Frisk og kronisk syk. Lokalsykehuskonferanse Voss, 5. mars 2013

Frisk og kronisk syk. Lokalsykehuskonferanse Voss, 5. mars 2013 Frisk og kronisk syk Lokalsykehuskonferanse Voss, 5. mars 2013 1 Diakonhjemmet sykehus NBRR Nasjonal Behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering NKRR Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk

Detaljer

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent DEPRESJON Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent Depresjoner er vanlig: Mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid i Norge. Betydelig

Detaljer

Kasuistikker. Lene Kristine Seland Overlege. og forebyggende medisin OUS

Kasuistikker. Lene Kristine Seland Overlege. og forebyggende medisin OUS Kasuistikker Lene Kristine Seland Overlege Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin OUS KASUISTIKK 1 Kvinne født 22 Gift, bor med mannen i leilighet. Selvhjulpen. Dag 1 Tidligere

Detaljer

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold SYKDOMSFORLØP BARIATRISKE (FEDME) OPERASJONER Gastrisk

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Medikamenter mot osteoporose. Og hvor effektive er de? Lars Grøvle

Medikamenter mot osteoporose. Og hvor effektive er de? Lars Grøvle Medikamenter mot osteoporose Og hvor effektive er de? Lars Grøvle Osteoporose gir i seg selv ingen symptomer Alt dreier seg om å forhindre brudd Relativ risikoreduksjon (RR) Absolutt risikoreduksjon Number

Detaljer

Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna

Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna 1 Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna Eugen Gravningen Sørmo, Forsker, Dr scient Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt for biologi, Realfagsbygget,

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Kjønnsforskjeller etter hjertekirurgi. Kari Hanne Gjeilo, PhD, Forsker /1. amanuensis Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital og HIST

Kjønnsforskjeller etter hjertekirurgi. Kari Hanne Gjeilo, PhD, Forsker /1. amanuensis Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital og HIST Kjønnsforskjeller etter hjertekirurgi Kari Hanne Gjeilo, PhD, Forsker /1. amanuensis Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital og HIST Kjønnsforskjeller i befolkningen 2009: kvinner 83 år, menn 78,5

Detaljer

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi

Detaljer

Viten på lørdag: Kreft og kosthold Kostholdets betydning for kreftpasienter

Viten på lørdag: Kreft og kosthold Kostholdets betydning for kreftpasienter Viten på lørdag: Kreft og kosthold Kostholdets betydning for kreftpasienter Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Astma hos voksne Behandling

Astma hos voksne Behandling Astma hos voksne Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Mål for astmabehandling (GINA) Oppnå og opprettholde symptomkontroll Normalt aktivitetsnivå, inkludert fysisk aktivitet Lungefunksjon

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer