Kombinasjonsbehandling: T4 + T3 ved hypotyreose

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kombinasjonsbehandling: T4 + T3 ved hypotyreose"

Transkript

1 PMU 2014 Endokrinologi Del 1 Kombinasjonsbehandling: T4 + T3 ved hypotyreose Lars Omdal Balderklinikken

2 Optimal T4-behandling Fortsatte hypotyreose symptomer? Mange responderer fint på standard substitusjons-behandling med T4 alene, men En del pasienter klager over fortsatte symptomer og nedsatt helse-relatert livskvalitet Vanlige symptomer ved hypotyreose: Uspesifikke, utbredte i befolkningen Kan ha en lang rekke andre årsaker Suboptimal T3-status hos undergrupper? Kombinasjons-behandling med T3: En mulighet?

3 T4/T3 metabolisme: T4 må transporteres inn i cellene og omdannes til T3 som må aktivere reseptorer i cellekjernen fig. fra: Dayan, Panicker V Novel insights into thyroid hormones from the study of common genetic variation Nature Rev. Endocrinol. 5, Transportører: OATP1C1 Viktig for T4 over blod-hjernebarrieren MCT8 T3 inn i nevroner Omdannere: D1 = Dejodinase 1: T4 T3 D2 = Dejodinase 2: T4 T3 D3 = Dejodinase 3: T4 rt3 Reseptorer THRα THRβ

4 T4 må aktiveres til T3: D1 - D2 En frisk skjoldbruskkjertel står for ca 20% av kroppens T3 behov Resten omdannes fra T4 rundt i kroppen Aktivt hormon På-knapp Dejodinase 1 og 2 T3 T4 Stoffskiftet : Et stort antall gener reguleres - forbrenning og varmeproduksjon, utvikling og vekst, nervesystem, m.m. Genvariasjoner D1-D2 Kalorimangel/sult Inflammasjon Sykdom Stress? Uttalt selen-mangel? Beta-blokkere høy dose Alvorlig sykdom: Lav tt3 syndrom (NTIS) Prehormon Av-knapp Dejodinase 3 rt3 Inaktivt Individuelle variasjoner i perifer T4 metabolisme Blir bortfallet av T3 fra thyreoidea adekvat kompensert for av D1-D2 ved T4-substituert hypotyreose? En mindre andel pasienter kan ha suboptimal T3 status i viktige organer som hjernen Økende oppmerksomhet siste årene: Forekomst og klinisk betydning av polymorfismer (genvariasjoner) - D1, D2, D3 - Dayan, Panicker, Nat Rev Endocr, Panicker et al, JCEM Bianco AC, Eur Thyroid J Verloop H et al; Eur J Endocrinol, 2014

5 Substitusjon med T4 alene: ft3/ft4-ratio 2,5-97,5 percentiler kontrollgruppe medianverdi kontrollgruppe Stor italiensk studie 1811 atyreote pasienter T4 alene Thyroidektomi ingen egenproduksjon TSH 0,4 4,0 ft4 og ft3 sammenlignet med 3875 eutyreote kontroller ~30% lav ft3/ft4-ratio Gullo D et al PLoS ONE 6(8): 22552

6 Fortsatte symptomer ved hypotyreose: CNS-triaden Hjernen og Thyreoidea: T3-status? Lite energi og overskudd Unormal kronisk tretthet og slitenhet Kognitive symptomer Hjernetåke / brain fog Hukommelse: ord, navn, etc Konsentrasjon og oppmerksomhet, fokus Mentalt tempo Psykiske symptomer Nedstemt, tung ( uten grunn ) Tiltaksløs, uten drive

7 Kliniske studier: Effekt av kombinasjonsbehandling med T3? Flere kontrollerte kliniske studier siste 15 årene: T4 vs T4+T3 Variable resultater mange negative studier Økt preferanse for T4+T3 i flere studier Store problemer med studiedesign Hvordan dosere T4 og T3 riktig? T4:T3 mcg ratio Meta-analyse: Grozinsky-Glasberg S et al 2006 JCEM, 91: Selekterte undergrupper? Respondere vs non-respondere: Symptomer tross adekvat T4 behandling spesielt kognitive symptomer Genetikk: Dejodinase polymorfismer Lab: ft4/ft3-ratio, T3/rT3-ratio ATA Guidelines Thyroid 2014 Future research into whether there are specific sub-groups of the population being treated for hypothyroidism who might benefit from combination therapy should be encouraged. (pkt. 9B)

8 Nye erkjennelser: T4 alene trolig ikke optimal behandling for alle JCEM 97; ; 2012 Eur J Endocrinol 161; ; 2009 *Nat Rev Endocrinol 10; ; 2014 Stor variasjon finnes mellom målorganer i ekspresjon og aktivitet av tyreoidea hormon transportører og dejodinaser, og i de relative bidragene fra lokalt generert og plasma-derivert T3 til reseptorbundet T3 (oversatt fra ref*)

9 ETA Guidelines for kombinasjonsbehandling T4+T3 En liten andel (5-10%) hypotyreose-pasienter kan ha fortsatte symptomer grunnet suboptimal T3 status på adekvat T4 dose med normal TSH. Begrenset med data tyder på at polymorfismer i gener forbundet med T4-T3-metabolisme (transport og dejodinering) kan innvirke på psyke / livskvalitet, og preferanse for T4+T3 vs T4 monoterapi. T3-tillegg i lave doser kan forsøkes som eksperimentell behandling. Ikke evidens for at T4+T3 generelt er bedre for hypotyreose-pasienter enn T4 mono. T4 mono bør forbli standard behandling av hypotyreose Wiersinga WM et al Eur Thyroid J 1; 55-71

10 Hvilke hypotyreose-pasienter er potensielle kandidater for T4+T3-behandling? Fortsatte symptomer tross adekvat T4-dose TSH i målområdet 0,5-1,5 Obs CNS-triaden Hypotyreose mistenkes å helt eller delvis kunne forklare de fortsatte symptomene Vurder andre mulige årsaker, bl.a. Tretthet/slitenhet, kognitive og psykiske symptomer Psykososiale forhold Stress, søvn Annen fysisk og psykisk sykdom Overvekt og problemer med å gå ned i vekt Fysisk aktivitet Kosthold Insulin-resistens / metabolsk syndrom

11 Adekvat T3 dosering: Lav dose! 10 mcg er typisk dags-dose 2-delt dose: 2 x 5 mcg 2 x 1/4 tbl Liothyronin Morgen og ettermiddag/kveld Opp til 15 mcg hos enkelte 10+5, evnt >15-20 mcg vanligvis for mye T3, assosiert med tendens til hyper-symptomer og supprimert TSH Liothyronin tabletter er høydoserte med 20 mcg T3 ¼ tbl er adekvat enkeltdosering Vi trenger et lavdosert T3-preparat 5 mcg tbl

12 Ved overgang fra T4 alene til T4+T3: Ikke senk T4-dosen for mye! T3 : T4 mcg styrkeforhold ~ 2,5 : 1 T3 10 mcg tilsvarer ca T4 25 mcg Enkel matematikk: T4 dose minus 25 mcg +T3 10 mcg

13 OBS-punkter ved T3-behandling T3-relaterte bivirkninger =Hypertyreote symptomer T3 er mer rett på sak enn T4 Hjertebank og høy puls Følelse av indre uro, overdrive Følelse av dirring i kroppen/brystet Lett tremor Søvnvansker Varmefølelse Stor individuell variasjon i toleranse for T3 T3 enkeltdose på 10 mcg - tendens til hyper-symptomer hos en del pasienter T3 enkeltdose på 5 mcg tolereres av de fleste (men ikke alle) Unngå supprimert TSH Lav T3 dagsdose 10 mcg 2-deling av dagsdosen Unngå for høye T3- spikes Kontraindikasjoner Arytmier (obs atrieflimmer), betydelig koronarsykdom, hjertesvikt Spesiell forsiktighet bør utvises ved: Osteoporose og osteopeni Lett-moderat koronarsykdom, hypertensjon Insulinresistens / metabolsk syndrom / diabetes 2 Stress-relatert problematikk / kronisk høyt stress-nivå Større psykiske problemer Avslutt behandlingen etter +/- 6 mnd hvis ikke åpenbar klinisk effekt

14 Desiccated Thyroid: Armour og Erfa Tørket skjoldbruskkjertel fra svin Lang historisk bruk: Opprinnelig behandling av hypotyreose skjoldbruskkjertlene fra dyr Gir både T4 og T3 Syntetisk Thyroxin-Na overtok som standard behandling på 60-tallet De siste årene økt etterspørsel av Thyroid fra pasienter Første og hittil eneste kliniske studie 2 x 10 uker cross-over, N=70 DTE (Armour) alene vs. T4 alene Ingen forskjell livskvalitet / symptomer Økt preferanse for DTE (48%) vs T4 (18%) Lav s-ft4 etter DTE-perioden Hoang TD et al JCEM 98;

15 Desiccated Thyroid: Armour og Erfa Tørket skjoldbruskkjertel fra svin For lite T4 i fh t T3 (4,2:1 ratio) Bør kombineres med en mindre dose ren T4 (Levaxin) Thyroid 60 mg tilsvarer ca T4 75 mcg i styrke 30 mg tbl inneholder T3 4,5 mcg og T4 19 mcg Typisk dosering: Thyroid 30 mg x 2 med Levaxin mcg Registreringsfritaks resept Ikke refusjon Månedlig utgift (60 mg/d): kr Nylig prisøkning fra en grossist 30 mg, no 100: 244,- / 412,- 60 mg, no 100: 266,- / 453,-

16 Resymé del 1 T3 og kombinasjonsbehandling Fortsatt mye uavklart vi trenger mer forskning. Har ikke alle T4-substituerte pasienter optimal T3-status? Se Utposten, nr T4 og T3 i kombinasjon ved hypotyreose et behandlingsalternativ? Sara Hammerstad, Lars Omdal Klinisk betydning av polymorfismer - dejodinasene og TH transportører? Klinisk respons hos selekterte undergrupper av hypotyreose-pasienter? Testbehandling med lav to-delt T3 dose for selekterte pasienter 5 mcg x 2 Dagsdoser over 15 mcg vil lett supprimere TSH og bør unngås Adekvat T4-dose: Reduksjon i T4-dose: 25 mcg for 10 mcg T3 Liothyronin tbl er høydoserte 20 mcg: Behov for lavdoserte T3 tbl 5 mcg Armour og Erfa Thyroid uregistrerte alternativ ved kombinasjonsbehandling Mest typisk klinisk respons: CNS-triaden, spesielt kognitive symptomer

17 PMU 2014 Endokrinologi Del 2 Hypotyreosepasienten - en helhetlig tilnærming Lars Omdal Balderklinikken

18 Helhetlig modell Vanlige kliniske mønstre Gjenværende symptomer tross optimal T4-behandling kan skyldes andre forhold enn selve hypotyreosen Individuelle mønstre Stress Økt sensitivitet Kronisk overload Søvnvansker Immunsystem Autoimmunitet Inflammasjon Oksidativt stress Mer enn hypotyreosen må ofte ivaretas i behandlingen Kostholds-faktorer Suboptimal vitamin/min. status B12, D-vit, selen, jern, sink, magnesium, jod, m.m. Hypotyreose-pasienten Psykisk Depresjon, angst Vanskelig oppvekst, traumer Metabolisme Overvekt Insulinresistens Metabolsk syndrom

19 Autoimmun Hypotyreose - Hashimoto s tyreoiditt: Anti-TPO Immunologi Vanligste årsak til hypotyreose TSH>10: 85% Anti-TPO+ Kvinner Menn Subklinisk Hypotyreose Hypertyreose Normalt Hypotyreose Bjøro T et al 2000 (HUNT) Eur J Endocrinol, 143,

20 Thyroidea & Autoimmunitet: Etiologi? Komplekst samspill: genetisk predisposisjon miljøfaktorer endogene faktorer Fortsatt mange unknowns... T lymfocytter innvaderer thyreoidea Thyreoideas follikkelceller endrer personlighet Oppregulering av proinflammatoriske gener Immun-angrep Inflammasjon Oksidativt stress Miljøfaktorer og mediatorer Er det er mulig å påvirke den autoimmune prosessen? Helhetlig tilnærming: -bedre klinisk respons? Figur hentet fra Saranac L et al 2011 (review) Why is the thyroid so prone to autoimmune disease? Horm Res Paediatr 75;

21 Thyreoidea & Oksidativt stress: Selen Schomburg, L. (2011) Selenium, selenoproteins and the thyroid gland: interactions in health and disease T4/T3 syntese i tyrocyttene fysiologisk oksidativt stress H 2 O 2 Hydrogen peroksid Flere endogene antioksidantsystemer feier opp Selenocystein: kritisk viktig byggesten i bl.a. GPx (Glutathion peroksidase) Optimal GPx aktivitet: S-Selen>1,2 µmol/l (øvre 50% av ref 0,6-1,8) Økt oksidativt stress pro-inflammatorisk lokalt klima Trigger / opprettholder den autoimmune reaksjonen ved Hashimoto og Graves? Selen-tilskudd & Anti-TPO Sprikende resultater (+/-) baseline Se-status? Selen & Grave s orbitopati Marcocci et al, NEJM 2011 Signifikant effekt subj+obj

22 Kosthold: Antioksidant-toppen Krydderurter Bær Frukt og grønnsaker Nøtter og frø Mørk sjokolade Kaffe Rødvin Paranøtter: 6-10 nøtter gir 200 mcg selen Rune Blomhoff 2008 Antioksidanter Den sanne historien Kagge forlag

23 Gluten & Autoimmunitet Relevans for Hypotyreose-pasienter? Cøliaki - mye vanligere ved autoimmun thyreoidea sykdom (AIT) enn i normalbefolkningen Obs Grave s orbitopati og gluten 13,3% av pasientene med Grave s orbitopati hadde cøliaki (tynntarmsbiopsi) i en større tysk studie publisert nylig Ponto KA, Kahaly G et al Clin Exp Immunol 2014, okt Gluten kan være involvert i den autoimmune reaksjonen hos undergrupper med AIT Duntas L: Does celiac disease trigger autoimmune thyroiditis? Nat Rev Endocrinol 5; 190; 2009 Obs: Non-cøliakisk gluten-sensitivitet Gluten-sensitivitet uten tarmtottforandringer Kan NCGS føre til en lang rekke uspesifikke symptomer? Eliminasjons-provokasjons testdiett over noen uker i regi av ernæringsfysiolog Problemet med diagnose: Subjektiv reaksjon på gluten/korn We should aim provide relief for those who really benefit from dietary restriction, without overtreating those who would benefit from more temporary interventions.

24 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Fortsatte symptomer Hypotyreose etter behandling for hypertyreose for 14 år siden Graves sykdom Høye TRAS antistoffer Struma Mikrocancer venstre thyreoidea-lapp Subtotal thyroidektomi, senere radiojod Orbitopati høyre øye etter radiojod-behandlingen Vært kontrollert av øyelege hvert 3.år Ikke indikasjon for kirurgisk behandling Autoimmunitet Inflammasjon Oksidativt stress

25 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Adekvat T4-substituert Substitusjons behandling med T4 (Levaxin) Så og si uendret dose siste 4 år 150 mcg 4/7 og 100 mcg 3/7 Optimale blodprøver, sist kontroll: TSH 1,25 og ft4 19 Stabilt i lengre tid Fortsatt forhøyet TRAS (antistoffer) Nylig avsluttet oppfølging hos endokrinolog Adekvat behandlet Fastlegen følger opp videre Fortsatte symptomer tross adekvat T4-dose. Hvorfor?

26 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Bred symptomprofil Vedvarende trett og sliten Ullen i hodet, brain fog Verking og sur følelse i muskulatur Betydelige fordøyelsesplager, IBS-lignende Ingen sex-lyst Væskeansamling Vektøkning Opp 14 kilo siste 10 årene til 83 kilo (BMI 28) Mye har lagt seg rundt magen Øyesymptomer: trykk-følelse bak høyre øye, lett exophtalmus Tidvis smertefullt og skjemmes utseendemessig Psykososialt bra forhold, lite psykiske symptomer Men sier hun kan bli deprimert av å føle at kroppen ikke samarbeider

27 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Klinisk kompleksitet Sammensatte årsaks-forhold Hva er relatert til hva? Selve stoffskiftet (TH status)? Autoimmunitet og inflammasjon? GI-plagene, IBS? Psykiske aspekter relatert til mange års sykehistorie, inkl. orbitopatien? Hva kan vi gjøre for denne kvinnen? Vurdere: Kombinasjonsbehandling med T3 Spesielt med tanke på kognitive symptomer og tretthet Kostholds-intervensjoner og antioksidant-støtte Spesielt med tanke på autoimmunitet, inflammasjon og oksidativt stress (obs orbitopatien), og GI-symptomene / IBS I klinisk praksis vil vi ofte være i en situasjon der det ikke eksisterer god nok dokumentasjon på hva som er riktig behandling for en pasient. Typisk pasient i denne kategorien er en kvinne med hypotyreose med sammensatte symptomer tross adekvat T4-behandling.

28 Kasuistikk Hypotyreosen - Kvinne 44 år Bred behandling Oppsøkte Balderklinikken for 3 år siden Flere behandlings-tiltak: 1. Kombinasjons-behandling med T3 Liothyronin i tillegg til Levaxin: T3 5 mcg x 2 og T4 100 mcg 7/7 Etter 2 mnd en liten bedring av kognitive symptomer, men ikke av tretthet eller andre symptomer 2. Kostholds-tiltak Eliminasjons-provokasjons-diett, ernæringsfysiolog-veiledet Anti-inflammatorisk kosthold Provokasjons-testing etter ca 1 mnd eliminasjonsdiett: Hvete, rug, melkeprodukter, sukker: GI-symptomer, muskelverk, tretthet 3. Tilleggsbehandling i perioder: Antioksidanter: Selen, N-Acetyl Cystein (NAC), Quercetin, C-vit Beta-glukaner, D-vitamin, Probiotika

29 Kasuistikk Hypotyreose - Kvinne 44 år Klinisk respons: Hva er hva? Status pr 3 år: Betydelig bedre av hele symptomprofilen Bra energi og overskudd, ikke lenger brain fog eller muskelverking Trener regelmessig GI-symptomene omtrent fraværende, men obs kosthold Vektnedgang 18 kg (til BMI 22) Mindre subjektive orbitopati-plager Stort sett stabile TH prøver og T4/T3 dosering Sist: TSH 0,68; ft4 13; ft3 4,3; TRAS ca halvert Regelmessig oppfølging videre, 2 ganger i året Klinisk respons - summen av behandlings-tiltakene? Større placebo-potensial ved helhetlig tilnærming

30 Resymé del 2 Hypotyreose helhetlig behandling Immunsystem Mange potensielle årsaker til fortsatte symptomer hos hypotyreose-pasienter Stress Hypotyreosepasienten Kostholdsfaktorer Er det mulig å påvirke den autoimmune reaksjonen? Antioksidanter som selen? Kosthold - gluten? Psykisk Metabolisme Helhetlig modell bedre pasient? Bredt fokus: Immunsystem Kostholds-faktorer - Metabolisme/insulinresistens Stress og psyke Fysisk aktivitet Evidens-basert medisin & Hypotyreose-pasienten med fortsatte symptomer Lite klare svar pr i dag Vi trenger mye mer forskning på dette området!

Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo:

Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo: Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo: RR: Bruker du andre metoder enn blodprøve for å finne ut om en pasient har hypotyreose? DS: TSH-blodprøvetesten er gullstandarden i konvensjonell

Detaljer

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypertyreose? Foran på halsen sitter skjoldbruskkjertelen,

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING Wai Joe Chan / Zahir Hussain Shah Kull H-00 2005 1 Innhold Forord... 3 Diabetes mellitus... 4 Prevalens av diabetes mellitus i Norge... 6 Mangelfull

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Eksamen ERN 3110. Fredag den 3. desember 2010, kl 0900 1500

Eksamen ERN 3110. Fredag den 3. desember 2010, kl 0900 1500 Eksamen ERN 3110 Fredag den 3. desember 2010, kl 0900 1500 -Oppgavesettet er på 8 (åtte) sider og består av 5 (fem) oppgaver som hver teller like mye. -Fem (5) av 5 (fem) oppgaver må være bestått for å

Detaljer

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Masteroppgave i klinisk ernæringsfysiologi Frida van Megen Avdeling for

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring

MASTEROPPGAVE. Samfunnsernæring MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2014 Toksiske og essensielle metaller, status hos gatenarkomane Renate Foss Skardal Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Forord Jeg skylder mange

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt og fedme hos barn og unge pedendony.qxp 01.06.2004 16:15 Side 4 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 6-23 Overvekt og fedme hos barn og unge Dagfinn Aarskog 1, Robert Bjerknes Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken,

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE).

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). Hva er det? Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som kan angripe ulike organer, spesielt hud, ledd,

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency (0) Refusjonsrapport - exenatid (Byetta) til behandling av diabetes type 2 i Oppsummering Formålet med denne rapporten er å vurdere om exenatid i kombinasjon med metformin ogleller

Detaljer

Seneffekter etter kreftbehandling

Seneffekter etter kreftbehandling Livet etter kreftbehandling Seneffekter etter kreftbehandling I Norge lever omtrent 130 000 kreftpasienter som fikk diagnosen for mer enn fem år siden. Hos om lag 15 % av dem følges vellykket kreftbehandling

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling.

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Brukerversjonen av Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS-1689 Heftet

Detaljer

Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor

Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor PEDENDO_SISTE_slutt.qxd 18.12.2003 21:20 Side 24 Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 26-33 Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor Eirik Vangsøy Hansen 1,2, Marianne Fredriksen 3, Pétur B.

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Helseeffekter av vegtrafikkstøy

Helseeffekter av vegtrafikkstøy RAPPORT Utbyggingsavdelingen nr: 2007/12 Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Miljøseksjonen Dato: 2007-05-29 Oppdragsgiver Oppdragstaker ISSN-nummer ISSN 1890-2472 Statens vegvesen Vegdirektoratet Revisjon

Detaljer