NS 3424 Tilstandsanalyse av byggberk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 3424 Tilstandsanalyse av byggberk"

Transkript

1 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggberk Innlegg på kurset Tilstandsanalyse av bygninger FoU-ansvarlig, professor II Svein Bjørberg Multiconsult AS Dato: Copyright Multiconsult Side: 1

2 Innhold Historikk og definisjoner Registreringsnivåer Sviktbegrepet Gjennomføring av et oppdrag Byggeskader / byggefeil - erfaringer og omfang Dato: Copyright Multiconsult Side: 2

3 Norsk standard, anvisningsnivå og arbeidsbøker NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk Tre og overflater Bygg og tekn inst. Boligområde Vedlikehold. Betongkonstruk. Byggsertifikat Broer Vegdir. Eierskifte Dato: Copyright Multiconsult Side: 3

4 Bruk av NS 3424 Bygningens egenskaper Bruker- og og Myndighetskrav Vurdering Tiltak Tiltak Oppgaver: Ombygningsarbeider Vedlikeholdsplanlegging Enkeltskader Antikvarisk dokumentasjon Verdivurdering/Taksering Overtakelse Skavanker, inngrep, konsekvenser Kort og lang sikt Tvister, forsikringer Fredning, bevaringsverdighet Spesielle skjulte feil og mangler, oppgradering/utviklin Ferdigbefaring, reklamasjon Dato: Copyright Multiconsult Side: 4

5 Tilstands- og konsekvensgrad Tilstandsgrad Tilstandsgrad 0: 0: Ingen Ingen symptomer symptomer Konsekvensgrad Konsekvensgrad 0: 0: Ingen Ingen konsekvenser konsekvenser Tilstandsgrad Tilstandsgrad 1: 1: Svake Svake symptomer symptomer Konsekvensgrad Konsekvensgrad 1: 1: Små Små konsekvenser konsekvenser Tilstandsgrad Tilstandsgrad 2: 2: Middels Middels kraftige kraftige symptomer symptomer Konsekvensgrad Konsekvensgrad 2: 2: Mid. Mid. store store konsekvenser konsekvenser Tilstandsgrad Tilstandsgrad 3: 3: Kraftige Kraftige symptomer symptomer Konsekvensgrad Konsekvensgrad 3: 3: Store Store konsekvenser konsekvenser Konsekvensvurderinger: Sikkerhet (f.eks. bæreevne/brann) Helse (f.eks. luftkvalitet, støynivå) Estetikk (f.eks. overflater) Økonomi (f.eks. vedlikehold,utskifting) Svikt og skjulte feil/mangler: Ikke registerert svikt Registrert svikt Mulig skjult svikt Risiko: Liten, middels, stor Dato: Copyright Multiconsult Side: 5

6 Forventningsavvi k Begrep innen FDVU - tilstand Byggefeil/ska de Kvalitet / Funksjo n Nye krav -Offentlig -Marked -Virksomhet Bærekrafti g bygging Ref.: S. Bjørberg Multiconsult Utvikling Oppgraderin g TG 0 Påvirkningsmulighet Utskiftin g Periodisk vedlikehold TG 1 Reparasjon Utbedring TG 2 Akkumulert vedlikeholdsbehov TG 3 Idé, Program Ferdigstillelse TG = Tilstandsgrad iht NS 3424 Dato: Copyright Multiconsult Side: 6

7 Databaseprogram; fra unnfangelse til reinkarnasjon Tilstandsanalyser over tid Selger Megler Kjøper ef.: S. Bjørberg ulticonsult Omsetting Næringseiendom - Due Dillegence - Sertifikat - Profil Omsetting Boligeiendom -Takst - Tilstand -- sertifikat Operatør Operatør Operatør -POE -Verdi -Profiler -- nøkkeltall RIF/NPA Databaseprogram Takstmenn Forsikring -Skader Eier/Forvalter Ferdig befaring - Sertifisering EU - Direktiver Utbygger Forsikringsselskap Bank Myndigheter Grunnlag: RIF, Byggsertifisering, ØkoProfil, nfb, mm Grunnlag: RIF, Byggsertifisering, ØkoProfil, nfb, mm Dato: Copyright Multiconsult Side: 7 Behov: Samkjøring, Penger Behov: Samkjøring, Penger

8 KS av prosjektering og bygging Hvor kan vi bruke Byggsertifisering? Kvalitet / Funksjo n Utløp av garantitid Ref.: S. Bjørberg Multiconsult Kjøp og salg TG 0 Overtagelse TG 1 TG 2 TG 3 Idé, Program Ferdigstillelse TG = Tilstandsgrad iht NS 3424 Dato: Copyright Multiconsult Side: 8

9 Kostnadsutvikling om preventivt vedlikehold utsettes Følgeskade Følgeskade Utskift Mindre rep Store repar. Prev. vedl. Prev. vedl. TG=0 TG=1 TG=2 TG=3 Dato: Copyright Multiconsult Side: 9

10 Nivå 1: Tilstandsregistrering av generell/overordnet art. Visuell kombinasjon med enkle målinger. Grovt mengdeoverslag om kostnader skal angis. Dato: Copyright Multiconsult Side: 10

11 Utstyr ved registrering nivå 1 Generelt - målebånd / meterstokk, syl, hammer - lommelykt, kamera, blitz, film, - skrivesaker, vater (rettholdt), - poser for prøver Oppmåling - målebåmnd > 20, teleskopisk målestav, (enkel elektronisk avstandsm.) Bærekonstr. - enkelt borutstyr, meisel, risslupe - overdekningsmåler, gipspulver, - fenolftalinoppløsning Lydforhold - enkel dba-måler Temp., fukt - enkel fuktmåler Dato: Copyright Multiconsult Side: 11

12 Nivå 2: Generell art, men mer detaljert enn nivå Omfatter gjennomgang av av underlagsdata som tegninger, beskrivelser etc. Evt. mer omfattende målinger for for å kartlegge oppbygning og og tilstand når symptomer eller formål tilsier dette. Dato: Copyright Multiconsult Side: 12

13 Utstyr ved registrering nivå 2 (tillegg til nivå 1) Oppmåling - nivelleringsutstyr Bærekonstr. - kjernebor, måleur (setninger), - kloridmåleutstyr, slaghammer - videokamera, fiberoptisk utstyr Lyd - trinn- og luftlydsutstyr Temp., fukt - termohydrograf, varmestrømsmåler Lys - lysstyrkemåler Tetthet, vent. - termografi, tetthetsmåling, mengdemåling, CO2-måler Antikvarisk reg. - plastelina, skyvelær, profilm. Dato: Copyright Multiconsult Side: 13

14 Nivå 3: Registrering av av spesiell art. Vil Vil normalt bare omfatte bestemte bygnings-, anleggsdeler, delprodukter eller spesielle problemstillinger. Omfatter også laboratorieprøving. Kan innebære destruktive måle-/prøvemetoder. Dato: Copyright Multiconsult Side: 14

15 Definisjoner (NS 3424) Tilstandsanalyse samlebegrep fra programmering til rapportering Tilstandsregistrering undersøkelse og nedtrgning av tilstand på et gitt tidspunkt Tilstandsvurdering utredning av tiltak i forhold til registrert og stilte krav Dato: Copyright Multiconsult Side: 15

16 Definisjoner (NS 3424) Symptom Svikt Konsekvensgrad indikator for tilstand negativt avvik fra referansenivå uttrykk for alvoret av konsekvenser Dato: Copyright Multiconsult Side: 16

17 Sviktbegrep Ikke svikt Mulig skjult svikt svikt er ikke registrert og det er dokumentert riktig utførelse manglende dokumentasjon for å fastslå om det er svikt eller ikke Svikt hvis dokumentasjon viser feil løsning eller utførelse Dato: Copyright Multiconsult Side: 17

18 Konsekvenser ved skade LITEN RISIKO Små MIDDELS STOR RISIKO Stor STOR RISIKO Stor Liten Sannsynlighet for skade Dato: Copyright Multiconsult Side: 18

19 Angivelse av vurdering TG 3, KG 2S Tilstandsgrad 3 med tilhørende konsekvensgrad 2 relatert til sikkerhet Dato: Copyright Multiconsult Side: 19

20 Teknisk levetid Materialtekniske egenskaper E-modul, styrke etc Design Prosjekterende Utførelse Håndverksmessig Miljø Fysisk, kjemisk etc Vedlikehold Preventivt Dato: Copyright Multiconsult Side: 20

21 Forslag til levetidsbetegnelser for bygninger, bygningsdeler og delprodukter Betegnelse /Klasse FL 0 Avtalt tid < 10 år Ikke permanente anlegg, brakker, utstillingsbygg FL 10 Minimum 10 år Midlertidige klasserom, bygninger for tidsbegrensede industriprosesser, bygninger for salg og lagring Levetid Eksempler bygninger Eksempler bygningsdeler/delprodukter FL 30 Minimum 30 år Mesteparten av industribygninger Kontorinnredning, overflater, VVS installasjoner, elektrisk utstyr Boligutredning/innredning FL 60 Minimum 60 år Nye helse og undervisningsbygg, nye boliger, generelle næringsbygg FL 120 Minimum 120 år Nye offentlige bygg og andre bygg med høy kvalitet (monumentalbygg) Høy kvalitetsinnredning av offentlige bygg FL står for forutsatt levetid. Dato: Copyright Multiconsult Side: 21

22 Livsløpsplanlegging Tidshorisont må velges Endret lov om offentlige anskaffelser ISO Service Life Planning Bygg: 10, 15, 25, 60, 100, 150, uendelig Komponenter: som bygget: utilgjengelig, kostbar utskifting som bygget: bygget < 25 år min 40 år: hovedkomp. når bygget > 40 år min 25 år: tekn. Anlegg når bygget > 40 år Dato: Copyright Multiconsult Side: 22

23 Levetidskategori Levetid Eksempler 1 Tilgjengelig for inspeksjon og utskifting Kortere levetid enn bygningen og utskifting kan forutses ved prosjektering Gulvbelegg, overflatebehandlinger, normale dører og vinduer, innredning, installasjoner 2 Tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold 3 Ikke tilgjengelig. Holdbar i bygningens levetid Skal vare i bygningens levetid (med vedlikehold) Skal vare i bygningens levetid (uten vedlikehold) Utvendige kledninger, dører og vinduer av høy standard Fundamenter, konstruktive deler Dato: Copyright Multiconsult Side: 23

24 Andre levetidsbegrep Funksjonell levetid Økonomisk levetid Estetisk levetid Dato: Copyright Multiconsult Side: 24

25 Ulike kriterier for bestemmelse av tilstandsgarder Tilstandsgrad TG TG = 0 TG = 1 TG = 2 TG = 3 Beskrivelse Topp! / Meget brabrukbar / bra Tvilsom Uakseptabel Teknisk basert på symptomvurdering (S) Ingen symptomer Svake symptomer Middels kraftige symptomer Kraftige symptomer inkl funksjonssvikt Egenskapsvurdering (E) Levetidsvurdering (L) Forskriftsvurdering (F) Meget god design / utførelse, meget gode materialer, vedlikeholdsvennlig (basert på dagens brukernivå) < 1/3 av forventet levetid Tilfredsstiller TF 97 med veiledning Normalt god design / utførelse, normalt gode materialer, normalt godt vedlikehold og / eller små påkjenninger Mer enn 1/3 av forventet levetid. Overskredet forventet levetid, men spesielle forhold tilsier lengre levetid enn normalt (Begrunnes) Tilfredsstiller BF 85 / 87 med veiledning Dårlig design / utførelse, dårlige materialer, dårlig vedlikehold og / eller store påkjenninger Overskredet forventet levetid og ingen spesielle forhold som tilsier lengre levetid enn normalt Tilfredsstiller eldre forskrift som gjaldt ved byggetidspunktet Tilfredsstiller ikke forskrift som gjaldt ved byggetidspunktet Dato: Copyright Multiconsult Side: 25

26 Hovedfaser Definering av oppgaven Planlegging Tilstandsregistrering Vurdering Rapportering Dato: Copyright Multiconsult Side: 26

27 Definering av oppgaven Formål - vedlikehold, utbedring, ombygging, skadevurdering, takst etc Omfang / nivå - område / bygning / anlegg / bygningsdel. Nivå avh. av formå - stikkprøver (antall eller %) - kosnadskalkyle av tiltak? Analysekostn. - Egne og kjøpte tjenester Dato: Copyright Multiconsult Side: 27

28 Planlegging Grunnlagsmatr. - tegninger, beskrivelser, - tidl. tilstandsdokumentasjon Registr.opplegg - systematikk, utvelgelse hjelpemidler (utstyr, skjema) Plan - befaring, møter, informasjon, adkomst Dato: Copyright Multiconsult Side: 28

29 Tilstandsregistrering Undersøkelse - symptomer Tilstandsgradering - beskrivelse av tilstand Dokumentasjon - formålstjenlig, foto Dato: Copyright Multiconsult Side: 29

30 Vurdering Tilstandskontroll - krav fra myndighet, byggherre og bruker Svikt - avvik fra ref.nivå, manglende dokumentasjon Konsekvenser - rev. reg.omfang, konsekvensgrader Risiko - vurderes for tiltak Tiltak - anbefale, prioritere, kalkulere Dato: Copyright Multiconsult Side: 30

31 Rapportering Innledning - formål, objekt, omfang / nivå, tid, involverte parter Konklusjon - hovedkonkl. / sammendrag, tilstand, kostander, anbefalinger Hovedrapport - mer dyptgående gjennomgang av hele oppdraget Vedlegg - grunnlagsmateriale, suppl. matr., tegninger, foto, video etc Dato: Copyright Multiconsult Side: 31

32 Erfaringer Byggskade: Skade som følge av gal design, gal utførelse etc Byggefeil: Gal utførelse dvs avvik fra gitte forutsetninger Økende problem til tross for mange gode tiltak Kunnskap om tidligere byggskikk / -metoder er generelt dårlig De fleste feil har banale årsaker Antall materialer / komponenter økt fra ca 50 (1900) til ca (2000) Dato: Copyright Multiconsult Side: 32

33 Erfaringer Hovedgrupper gamle bygg fordi de er gamle (teknisk levetid) nye bygg manglende kunnskap om nye materialer / komponenter, klimaforutsetninger ombygde bygg endringer i bygningsfysiske forhold (etterisolering, puss, maling, bruk) Dato: Copyright Multiconsult Side: 33

34 Omfang Hva med det som ikke oppdages før senere??? Byggefeil: ca 5 mrd kr/ år som blir oppdaget (kfr NBI) RIF-prosjekt: ca 420 byggskader over ett år Ca 50 % var på småhus, dvs feltutbygging boliger og mindre offentlige bygg. Ca 50 % har årsak i fuktighet NOU 2003: 24 20% byggherrens rammebetingelser 20% feil i prosjektering 20% prosjekteringsunnlatelser 10% feil på materialer / komponenter 30% feil under bygging Dato: Copyright Multiconsult Side: 34

35 Typiske skadesteder Fundamenter / kjeller: horisontale riss jordtrykksproblem skråriss setningsproblem vertikalriss utglidning, svinn mugglukt høy RF, dårlig lufting, dyr avskalling yttervegg ved utvendig nedløp? dårlig drenering, fall mot vegg kalkutslag på mur fuktvandring (pos ved treflåter) høy RF kuldegrader vinterstid innside innredet multielement, fukt i bunnsvill Dato: Copyright Multiconsult Side: 35

36 Typiske skadesteder Kjøkken Rørgjennomføringer fukt ved rør, spes ved oppvaskbenk Oppholdsrom skråriss setninger glippe mellom list/gulv råte i bjelker (kryperom) riss peis / pipemur svikt i bjelkelag Dato: Copyright Multiconsult Side: 36

37 Typiske skadesteder Bad rørgjennomføringer fukt sprekk i horis fuge over gulv nedbøyning bj.lag (tung påstøp?) grå-brune skjolder maling uten soppmiddel høyt fuktnivå dårlig lufting overganger elastisk fugemasse vinylbelegg skjøter, oppbrett fliser generelt bom avskalling naborom høy fukt i vegg Dato: Copyright Multiconsult Side: 37

38 Typiske skadesteder Loft skjolder fukt; lekkasje sopphyfer spes ekte hussopp avskalling på pipe uisolert Tak mosegroing, stor sugeevne, jord under neglene løv, tett under lekter deformasjon forankring, små dimensjoner ising lufting, luftlekkasjer, vindsperre rustvann beslag, åpne skjøter fuktskjolder undertak kondens (spes ved overgang bjelker / sperrer), kalde kneloft Dato: Copyright Multiconsult Side: 38

39 Typiske skadesteder Yttervegger horisontale / oppadpekende vannbord råte i syllstokk avflassing ved nedløp lekkasje (obs ekte hussopp) heng på balkong defekte bjelker, råte avskalling av puss / maling for tett eller gal maling (kalde rom på innside) armeringskorrosjon karbonatisering / prefab sprekk i panelender fuktoppsug sprekk i tegl temperatur / svinn / detaler Dato: Copyright Multiconsult Side: 39

40 Typiske skadesteder Vinduer / dører utstående hjørejern råte i ramme skjolder på glass punktering avflassing av maling gal maling, råte Dato: Copyright Multiconsult Side: 40

41 Spesielt om betong Armeringskorrosjon som følge av karbonatisering og / eller kloridinnhold overdekning, tetthet (sementmengde), alder prefab (60-70 årene): ofte klorider sjekk kritiske konstruksjoner: balkonger, søyler, bjelker (P-hus) Dato: Copyright Multiconsult Side: 41

42 Spesielt om setninger Gir alltid skråriss aktiv eller passiv: sjekk med gipsplombe Årsak: ulik dybde til fjell utdrenering (aktiviteter i nærområdet) råte i flåte, telehiv Utbedring kostbart Dato: Copyright Multiconsult Side: 42

43 Spesielt om fukt Se på spesielle steder (kjøkken, bad, nedløp, kalde rom, overganger mellom bygningsdeler) vurder årsak / årstid sjekk om det har vært ombygginger Fuktskade over tid: sjekk inneklima Dato: Copyright Multiconsult Side: 43

44 Krav til kompetanse eldre forskrifter og lover eldre byggeskikk, konstruksjonsprinsipper bygningsfysikk og materialteknologi spesielt om overflatebeandlinger erfaringer fra byggeprosjekter innen eksisterende bygg eldre håndtverk Dato: Copyright Multiconsult Side: 44

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/

Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forelesningsnotat torsdag 29.april 2004 elektronisk versjon finnes på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt databaser Max Ingar Mørk Kirkens

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skareveien 301 4812 KONGSHAVN Gnr 221 Bnr 540 Kommune: 906 ARENDAL Befaringsdato: 27032014 Rapportdato: 31032014 RAPPORTANSVARLIG: Erik Sørensen

Detaljer

Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring

Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring Veien til riktig utførte bygg RUB Oslo, oktober 2007 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Bilder fra nøkkelferdig bolig hvor bare nøkkelen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Nei, det er ikke. Men det er stort. Eksisterende bygg fra 1974. FoU-aktiviteter. Professor II ved NTNU fra 1992 (ombygging, BEF)

Nei, det er ikke. Men det er stort. Eksisterende bygg fra 1974. FoU-aktiviteter. Professor II ved NTNU fra 1992 (ombygging, BEF) Veien til Riktig Utførte Bygg (RUB) NBEF-kurs 23. oktober 2008 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Bilder fra nøkkelferdig bolig hvor bare nøkkelen var ferdig Foto: E. Flydal Innhold

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

FASADEREHABILITERING 2009

FASADEREHABILITERING 2009 2 FASADEREHABILITERING 2009 Fasaderehabilitering 2009 Mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong - en håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening FASADEREHABILITERING 2009 3 Fasaderehabilitering

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Stavern Taksering AS Gnr 58 Bnr 1 Torbjørn Johansen Kommune: 702 Holmestrand William Sverdrups gate 5,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer