Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj."

Transkript

1 Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H. Fredheim Fag/Fagområde: Bygg Kontrollert av: Dag H. Normann Ansvarlig enhet: MC, Narvik Godkjent av: Jon Ingebrigtsen Emneord: Tilstandsrapport Sammendrag: AS har på oppdrag av fra PUNKTVEIEN BORETTSLAG utført en visuell tilstandsvurdering av fasadeplater utvendig, rundt vinduer for å prøve å finne årsaken til at det har oppstått lekkasjer og samtidig prøve å finne involverte parter i rehabiliteringsprosjektet. Ut fra kontakt med aktører kom det frem at Profil- fasade leverte utvendige fasadeplater, som igjen ble montert av Troms Byggmontasje. Det er ikke klart hvem som hadde byggeledelsen under utførelsen, men vi regner med at dette ble ivaretatt av montøren. Skifting av vinduer ble foretatt av BT- Bygg i forbindelse med kledning av fasaden. Under visuell kontroll av bygget ble det observert uheldige monteringsmetoder, spesielt i forbindelse med innsetting av vinduer. Det mangler skumming der det sannsynligvis har vært for trangt. Montering av vindusbeslag hadde en litt for åpen utførelse slik at vann/ fukt hadde tilgang til vindusfuge. Det var begynnende råte i vinduskarm. Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av AS, Narvik Fagernesveien 1 P.b Narvik Tel.: Fax:

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Generelt Mål Omfang GRUNNLAGSMATERIALE Utlevert materiale Beskrivelse av bygget TILSTANDSUNDERSØKELSE Generelt Involverte parter Visuell kontroll Tetting rundt vinduer Tilstandskontroll Skisser TILSTANDSVURDERING Generelt Fukt i isolasjon og rundt vinduer FORSLAG TIL TILTAK Generelt Tiltak Fasader Rundt vinduer Skisser REFERANSER...10 Vedlegg Vedlegg Fotodokumentasjon Side 2 av 10

3 1. INNLEDNING 1.1 Generelt AS har på oppdrag fra PUNKTVEIEN BORETTSLAG utført en visuell tilstandsvurdering med utredning og vurdering av fuktproblematikk og eventuelle lekkasjer rundt vinduer i Punktveien 1, i Narvik. Den visuelle befaringen ble gjort torsdag 05. juni Mål Målet med tilstandsvurderingen er generelt å: ٧ Gjennomgå eksisterende tilgjengelig prosjektmateriale. ٧ Innhente så mye opplysninger som mulig om involverte parter ved montering av eksisterende utvendige fasadeplater. ٧ Foreta en registrering av montasjeutførelse av utvendige panelplater og isolering. ٧ Prøve å lokalisere hva som kan være årsaken til at det forekommer fukt rundt enkelte vinduer. ٧ Utarbeide en rapport som beskriver dagens situasjon og foreslå løsninger. 1.3 Omfang Visuell kontroll, fotodokumentasjon og innhenting av nødvendig tilgjengelig data fra involverte parter. 2. GRUNNLAGSMATERIALE 2.1 Utlevert materiale Som grunnlag for gjennomføringen av tilstandsvurderingen har vi hatt tilgjengelig følgende tegninger: Fra Sivilingeniør Adolf Stoltenberg Narvik Årstall: BK.1 BK.2A/F BK. 3A/F BK. 4A/F BK. 5A BK. 5F BK. 6A BK. 6F BK. 7A BK. 8A BK. 9A BK. 10A BK. 11A BK. 12 Fundamentplan Gulv over underkjeller Gulv over kjeller Gulv over 1. etasje Gulv over 2. etasje Gulv over etasje Gulv over 3. etasje Gulv over 10. etasje Gulv over 4. etasje Gulv over 5. etasje Gulv over 6. og 7. etasje Gulv over 8. og 9.etasje Gulv over 10.etasje Gulv over loft Side 3 av 10

4 Fra Arkitekt Carsten Stengaard Narvik Årstall: Typisk etasjeplan Fasade mot vest Fasade mot øst Fasader mot nord og sør Plan av loftsetasje Fasade mot øst (byen) Fasade mot vest Fra Sivilarkitekt Thor Gaarden Årstall: Fasade vest 102 Fasade nord og syd 103 Fasade øst 2.2 Beskrivelse av bygget Generelt Følgende hovedopplysninger er funnet/ opplyst i forbindelse med dette prosjektet: ٧ Punktveien 1 er en boligblokk på 10 etasjer ٧ Bygget eies av Punktveien Borettslag ٧ Byggetidspunkt var på begynnelsen av 60 - tallet ٧ Opprinnelige arkitekter for tilgjengelige tegninger har vært: Rådgivende ingeniør for byggteknikk: Sivilingeniør Adolf Stoltenberg og Arkitekt Carsten Stengaard. Fasadetegninger i forbindelse med rehabilitering: Sivilarkitekt Thor Gaarden. Oppbygning av yttervegg. Byggets utvendige vegger er ifølge tegninger av 135 mm plasstøpt betong isolert på innsiden med 75 mm Durox. Senere ( ), ble ytterveggene etterisolert utvendig med ca. 10 cm glassvatt lagt mellom stendere av 48 x 98 mm og kledd med Snapp-panel. Informasjon fra opprinnelige tegninger og beskrivelser: Betongkvalitet er i følge tegninger fra B250 til B350, som i dag tilsvarer C20 C30. Det er ikke oppgitt stålkvaliteter for armering, men vi regner med at det er stål av typen KS40, dette stålet har en flytegrense på 400 N/mm 2. Side 4 av 10

5 3. TILSTANDSUNDERSØKELSE 3.1 Generelt Tilstandsanalysen er generelt utført i henhold til NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk [1] I henhold til NS 3424 er denne kontrollen utført etter Registreringsnivå 1. Det vil si tilstandsregistrering av generell art som består av visuelle observasjoner inkludert fotodokumentasjon, om nødvendig kombinert med enkle målinger. 3.2 Involverte parter Når det gjelder etterisoleringen og monteringen av fasadeplater utvendig på betong er det kommet frem følgende opplysninger: ٧ AT Consult var engasjert som prosjekterende i forbindelse med at flere bygg i Narvik fikk montert samme fasade. ٧ Profil Fasade leverte Snapp-panel som var produsert hos Nordisk Byggteknikk. ٧ Etterisoleringen og montering av fasadeplater ble utført av Troms Byggmontasje. ٧ Vinduene ble montert av BT- Bygg. Det kom ikke frem hvem som hadde byggeledelse med prosjektet. Det kan virke som dette ble ivaretatt av montøren selv, og / eller byggherren. AT Consult var behjelpelig med veiledning. 3.3 Visuell kontroll Den visuelle kontrollen ble foretatt ved hjelp av lift og montør fra ventilasjonsfirmaet T.Jespersen AS. Det ble sett på fasadeplatene. Sidebeslag og vannbrett under vindu ble demontert ved et vindu i 4. etasje. Dette for å kunne se hvordan montering av vinduer var utført, oppbygging av vegg og eventuelle lekkasjer. Dette ble fotografert (se vedlegg). 3.4 Tetting rundt vinduer Generelt. (Hentet fra Byggforskserien) Feil utførelse av monteringsfugen mellom karm og vegg gir ofte lekkasjer av luft og regnvann og fører lett til skader på selve vinduene og veggen omkring. Monteringsfugen må derfor utføres etter to-trinnsprinsippet som bygger på separat regn- og lufttetting. Mellom regnskjermen og lufttetningen skal det være et drenert hulrom på 8 10 mm som også virker som trykkutjevningskammer. Ved utjevning av vindtrykket mot veggen foran og bak skjermen vil eventuelt vann som passerer skjermen alltid renne ned på baksiden av skjermen uten å komme i forbindelse med lufttetningen. Side 5 av 10

6 3.5 Tilstandskontroll Definisjon Med tilstandskontroll menes en sammenligning mellom påvist tilstand og definerte krav. Resultat Vinduene var montert ved hjelp av fugeskum. Ifølge tilgjengelig informasjon er skummingen på enkelte steder ikke utført fordi det sannsynligvis var for trangt. Dette ser vi også rundt vindu i sokkeletasje (bilde nr. 4). Kiler brukt til montasje av vinduer var ikke fjernet. Fugingen var ikke utført etter to trinnsprinsippet. Snapp panel er en åpen fasadeløsning, som krever at alle gjennomføringer og papp er tett. Det ble opplyst at fukt var påvist i isolasjonen under tidligere utbedringer rundt vinduer. Dette ble ikke lokalisert under den visuelle kontrollen. 3.6 Skisser Skisse Skissen viser oppbygning av eksisterende vegg. Fugeskum mangler på enkelte steder. Side 6 av 10

7 Skisse Skissen viser snitt A-A Trekk og vann har fri vei inn til vinduskarmens bakside. 4. TILSTANDSVURDERING 4.1 Generelt Tilstandsvurderingen er utført i henhold til visuell kontroll, informasjon og vurderinger etter den visuelle kontrollen. I vedlegg nr. 1 Fotodokumentasjon fremgår oversikt over skader og skadeomfang som ble lokalisert ved befaringen. 4.2 Fukt i isolasjon og rundt vinduer Fukt i isolasjonen vil forekomme hvis ikke sammenføyninger og papp er tett. På dette bygget er det større flater hvor muligheten for utettheter kan oppstå. Derfor kan vi anta at det under kombinasjon av regn og vind vil kunne drive vann inn i isolasjonen. Utførelsen rundt vinduene må sies å være for svak for at trekk og fuktproblem ikke skal opptre. Viser her til uheldige løsninger med vindusbeslag og fugingen rundt vinduer. I tillegg kan ventilasjonssystemet produsere et vakuum i leilighetene, slik at vann og fukt som kommer inn til vinduskarm vil bli sugd inn. Side 7 av 10

8 5. FORSLAG TIL TILTAK 5.1 Generelt Ved vurdering av tiltak er det lagt til grunn at bygningskonstruksjonene i best mulig grad må kunne ivareta krav i byggforskriftene. Med henvisning til kapittel 4: Tilstandsvurdering, er vår konklusjon at: Det er rimelig å tro at det har og vil oppstå fuktproblemer i isolasjon og at det vil være problemer med trekk og inntrengning av vann rundt vinduer. Dette på grunn av svakheter i tekniske løsninger under etterisolering, montering av fasadeplater og spesielt innsetting av vinduer. 5.2 Tiltak Tiltak må sikre at byggets konstruksjonsdeler oppnår en tilfredsstillende funksjon og forlenget levetid Fasader Da det sannsynligvis er fukt i isolasjonen enkelte steder er et alternativ til løsning å åpne alle fasadeplatene for å legge ny papp og skifte ut fuktig isolasjon. Velges denne løsningen bør det legges pakninger der beslag rundt vinduer og hjørnebeslag ligger mot fasadeplatene. Det samme bør gjøres rundt vinduskarmene. Et annet alternativ vil være å fjerne fasadeplatene og rehabilitere betongen. Ved valg av denne løsningen vil man miste en del av isolasjonseffekten, og denne løsningen vil få forholdsvis høye kostnader Rundt vinduer Vinduene på bygget bør kontrolleres for hvor stor grad av vedlikehold som er nødvendig. Dette gjelder fuging, beslag, skraping og innsetting av fuktbestandig middel. Alle vinduene bør fuges mellom karm og betong. Beslagene rundt vinduene bør utstyres med pakning. Side 8 av 10

9 5.2.3 Skisser Skisse Vinduskarme med pakning og vanntett fugemasse. Skisse Pakning mellom Snapp- panel og beslag Side 9 av 10

10 6. REFERANSER [1] NS 3424, Tilstandsanalyse for byggverk, innhold og gjennomføring Side 10 av 10