Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter"

Transkript

1 Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1

2 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon av forskriftene Gjennomført høring Veien videre Annet regelverksarbeid Bakgrunn for forslaget Øke oversikten over alt arbeidsmiljøregelverk for virksomheten Slå sammen bestemmelser av samme innhold Språklige og tekniske endringer og forenklinger Foreta endringer som følge av ny aml fra

3 Regelforenkling Bakgrunn for forskriftsforslagene Strukturelle konsekvenser Seks hovedforskrifter Erstatter 47 HMS-forskrifter Åtte fellesforskrifter består FOR om Kullgruvene på Svalbard består Ni forskrifter om andre forhold enn HMS består Fasit: 24 forskrifter til arbeidsmiljøloven

4 Strukturelle konsekvenser Dagens forskriftsbestemmelser er fordelt på de nye forskriftene hvor de systematisk hører hjemme Forskrifter under revisjon tilpasses ny struktur (f. eks. om dykking) Enkelte forskrifter videreføres ikke Strukturelle konsekvenser Fordelingsskjema til hver gjeldende forskrift Gjenfinningsskjema til hver av de seks forskriftene Referanser til bestillingsnr. og paragraf Utarbeidelse av forskriftsspeil

5 Strukturelle konsekvenser Sammenslåing av bestemmelser Gjennomgående bestemmelser Virkeområdet utvidelse Hvordan finne frem? Presentasjon av de 6 nye HMS-forskriftene Forskrift om organisering, ledelse Forskrift og medvirkning om konstruksjon, Utforming og produksjon Forskrift om utforming og Av enkelte typer arbeidsutstyr Innretning av Arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om administrative Ordninger på Forskrift om utførelse av s område Forskrift om tiltaksverdier og Arbeid, bruk av utstyr og Grenseverdier for Tilhørende tekniske krav Fysiske og kjemiske faktorer I arbeidsmiljøet, Samt smitterisikogrupper for For biologiske faktorer

6 Organisering, ledelse og medvirkning Seksjon 1 Gjennomgående krav Seksjon 2 Særskilte krav Organisering, ledelse og medvirkning seksjon 1 Innledende bestemmelser Gjennomgående krav til organisering og ledelse av HMS-arbeidet Risikovurderinger ved ulike arbeidsoperasjoner Medvirkning Opplæring og kvalifikasjoner for utførelse av arbeid Personlig verneutstyr Krav til helseovervåking og førstehjelp Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

7 Organisering, ledelse og medvirkning seksjon 2 Valg tilpasning og vedlikehold av anlegg og utstyr og organisatoriske krav til bruken av det Organisatoriske krav til spesielle arbeidssituasjoner Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Gjennomgående krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet 5-1 krav om: Planlegging og kontrolltiltak Motvirke eller fjerne risikofaktorer Tilrettelegging for arbeidstakernes individuelle forutsetninger Ergonomiske prinsipper ved arbeidsstillinger og arbeidsplassen Sikkert arbeidsutstyr Helsefarlige kjemikalier og biologiske faktorer skal unngås eller reduseres Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

8 Gjennomgående krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet 5-1 krav om: Antall eksponerte arbeidstaker for kjemikalier eller biologiske faktorer er lavest mulig Arbeidstakerne beskyttes mot støy og vibrasjoner Sikker atkomst arbeidsplattform, stillas, stige. Vern av arbeidstakere som har adgang til faresoner Arbeidsplasser og lokaler skal holdes ryddige og rene Rømningsveier er åpne for fri ferdsel Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Organisatoriske krav til spesielle arbeidssituasjoner Prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeid Stoffkartotek Arbeid hvor kjemikalier utgjør en fare Asbestarbeid Varmt arbeid Eksponering for biologiske faktorer Fare for forplantningsskader Stråling Støy Vibrasjoner Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

9 Organisatoriske krav til spesielle arbeidssituasjoner Arbeid i høyden Høytrykksspyling Bergarbeid og gravearbeid Kontrollrom Kontroll og prøving av trykkluftflasker for pusteluft Arbeid med CO2 anlegg Havnearbeid Snøskredfare Sikkerhetsskilting ag signalgivning Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr Forskriften omhandler de overordnede og gjennomgående kravene til bruken av det arbeidsutstyret som arbeidsgiver stiller til rådighet. Forskriften sette også tekniske krav til arbeidsutstyret som arbeidsgiver må påse er oppfylt. De særskilte kravene rettes mot spesielle arbeidsoppgaver, f. eks. Asbest Varmt arbeid Mobilt arbeidsutstyr Løfting av last Stillaser Graving Dykking Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav

10 Arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskriften tar opp i seg gjeldende forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler De materielle kravene er fordelt på to deler: En for de gjennomgående kravene til hvordan arbeidsplassen skal innredes og innrettes herunder personalrom med mer, og En for kravene til arbeidsplasser hvor det gjelder særskilte forhold. Flere krav som følger av enkeltforskrifter, er omgjort til gjennomgående krav, f. eks. kravene til stol. Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Administrative ordninger Forskriften gjelder utøvelse og praktisering av myndighet [ AT ] administrering av ordninger for gjennomføring av krav [ RVO ] Krav til tredjepartsvirksomhet [ opplæring, sakkyndige ] Forskrift om administrative ordninger på s område

11 Administrative ordninger Forskriften omfatter blant annet: BHT RVO Tvisteløsning om VO og AMU for last- og lossearbeidere Sertifiseringsorganer, typeprøving og typegodkjenning Utstedelse av sertifikater Opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet Samtykke etter 18-9 Gebyrer og avgifter Forskrift om administrative ordninger på s område Tiltaksverdier og grenseverdier Tiltaksverdi støy, vibrasjoner og kjemikalier Grenseverdi støy, vibrasjoner, stråling og kjemikalier - samt bly i blod, sand, sement, pusteluft, anmerkning G i listen Takverdi kjemikalier Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer

12 Konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte typer arbeidsutstyr Forskriften omfatter bestemmelser som ikke er dekket i fellesforskriftene med andre etater Forskriften dekker produktkrav til Traktorer Førervern på gamle traktorer Boltpistoler Stillaser og stiger Dykkeutstyr Enkle trykkbeholdere Løselig seksverdi kromater i sement Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte typer arbeidsutstyr Regelverksprosjektet Veien videre 12

13 REGELVERKSPROSJEKTET Høringsfrist 15. oktober 2007 Forventet ikrafttredelse Veilednings- og informasjonsarbeid Høringsinnspillene 39 høringssvar mottatt Positive til struktur og forenkling Negative til omfang Finner ikke frem Etterlyser kommentarer, veiledninger og forskriftsspeil Uenighet om hvilke forskrifter som skal inkluderes eller tas ut

14 Veien videre for forskriftene Bearbeide og sammenfatte høringssvar Oversende reviderte forskrifter til AID for vedtagelse Notifikasjon til ESA Informasjon og opplæring Kommentarer/veiledninger til de nye forskriftene Samle grunnlag for kommentarer Utarbeide kommentarer Revidere veiledninger Utarbeide forskriftsspeil Tilpasse publikasjonene til det nye regelverket Oppdatere regelhjelp.no Oppdatere opplysninger på intranett og hjemmesidene Intern og ekstern opplæring og informasjon

15 Intern opplæring Informasjon og opplæring Ekstern opplæring I samarbeide med partene utarbeide en opplærings- og informasjonsstrategi for arbeidslivet [Regelverksforum] Egne AT-initiativ som f. eks. lokale eller regionale møter, seminarer, konferanser etc Regelverk Annet regelverksarbeid i 15

16 ANNET REGELVERKSARBEID i AT Nylig ikrafttredelse Del av dykkeforskriften; bestemmelser om samtykke ved forsøksdykking Endring i forskrift om barn og unge Avsluttet høring De 6 HMS forskriftene Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensinger i arbeidsatmosfæren Byggherreforskriften På høring Stillasforskriften Kommer på høring Dykkeforskriften Arbeidstid for sjåfører Pågående/kommende regelverksarbeid - Arbeid i tanker og på tankfartøy må revideres - Oppfølging av EØS-regelverket [f. eks. REACH, databladforskriften, maskinforskriften] - Nordisk gjensidig anerkjennelse av kompetansebevis skal implementeres - bransjeforskriften

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR HMS - Bruk av arbeidsutstyr Lærebok HMS Bruk av arbeidsutstyr ved Hans Chr. Elmholdt 2. utgave 2013 i-bok.no LSI www.lsi-bok.no Side 1 HMS - Bruk av arbeidsutstyr OPPHAVSRETT

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg.

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg. Universitetet i Stavanger AMU AMU 27/14: HMS-prosedyre "Byggesaker" - revisjon (2014/1161) Til tross for at UiS har hatt HMS-prosedyren «Byggesaker» i noen år, er det fortsatt noe som gjenstår før en kan

Detaljer

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian Veileder Verne- og miljøkurs Foto: Christopher Sebastian Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø INNHOLD Verne- og miljøkurs...3 Sjøfartens arbeidsmiljølovgivning de mest sentrale lover og forskrifter...4

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33

ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33 Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse 1. Bedriftsintern attføring / IA 2. Ergonomi 3. Fysisk arbeidsmiljø 4. Helseundersøkelser 5. Psykososialt arbeidsmiljø 6. Smittevern 7. Utvalgsarbeid 8. Kursvirksomhet

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 1 22.02.12

Detaljer

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2011-12-06-1360 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 2025

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1360.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1360.html FOR 2011-12-06 nr 1360: Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets o... Page 1 of 11 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1360: Forskrift om

Detaljer

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer