DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N I, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter;fakultet for helse- og sosialfag, Emnekode:051-E8,emnenavn: Samfunnsvitenskap 2, eksamensdato: , kandidatnr:24 TEST Kristina Breiland Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.1, Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om permisjon TEST Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.1, Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om permisjon TEST Arkivseksjonen /Tone Bergheim Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.1, 14/ Test arbeidsflyt TEST Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering i Enhetsregisteret - CAS-TECH Studentbedrift FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 132 I, 14/ Levering fra Brønnøysundregistrene - tskrift av Brevrapporter - FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Journaldato: Tilg. kode: Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 132

2 I,, N N, 14/ Søknad om opprettelse av emnet "Høyfjellsøkologi, naturveiledning og villrein" AF - INHM Studieplanarbeid tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 419 I, 14/ Egenmeldt sykefravær - 3. kvartal 2015, RA Egenmeldt sykefravær HiT rapportering - statistikk Statistisk sentralbyrå Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 208 N, 14/ VS: forskningsmidler Små driftsmidler 2015 Høgskolen i Telemark /Pål Augestad Fo-seksjonen /Kristine Langerød Journaldato: Tilg. kode: Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 66 I, 14/ Orientering om vedtak om tvangsmulkt. Ledige stillinger - 3. kvartal 2015 RA-0678 Kvartalvis undersøkelse om ledige stillinger for 4.kvartal 2014 og 1.kvartal 2015, RA Statistisk Sentrakbyrå Statistisk sentralbyrå Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Vedtak om tvangsmulkt. Ledige stillinger - 3. kvartal 2015 RA Kvartalvis undersøkelse om ledige stillinger for 4.kvartal 2014 og 1.kvartal 2015, RA Statistisk Sentrakbyrå Statistisk sentralbyrå Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Invitasjon til informasjons- og dialogmøte om fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fusjonsprosessen mellom HBV og HiT Høgskolen i Telemark /Anita Dale Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

3 I,, N I, 15/ Cello-timer - nderskrevet kontrakt - gjesteforeleser EFL - Institutt for folkekultur, Rauland - Kontrakt - Gjesteforeleser Helene Waage Offl 25 fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Lectures and seminars - underskrevet kontrakt - Gjesteforeleser - 1.oktober 2015 EFL - Institutt for folkekultur, Rauland - Kontrakt - Gjesteforeleser Veronika Glitsch /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ tfylt svarskjema, NKS Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ TILSYN VEDR. SAMARBEID MED EKSTERNE AKTØRER Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 N, 15/ Oppfølging vedr. tilsyn fra NOKT - tidligere eksterne samarbeidspartnere Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi /Tone Marit Tesdal Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Referat AF-ph.d.kultur-administrasjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tone Jøran Oredalen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nanna Løkka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

4 I,, N I, 15/ Invitasjon til NOKTs konferanse om utenlandsk utdanning Samlesak for invitasjoner til kurs, seminarer m.v. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274, Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 966DEPR EFL Klage på karakter /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ / Spørsmål vedr. tilrettelegging eksamen - Informasjonsbehandling AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing - AF Innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Attest - FA Attest tdanningsseksjonen /Hjørdis Hjukse Dok. dato: Arkivdel: Personal 224 N, 15/ Mastroppgave Cecilie Raasok emne 4317 INHM AF Masteroppgaver 2015 Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tove Merete Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 452

5 I,, N, 15/ Oppnevning av sakkyndig - Stipendiat i kulturpolitikk og kulturleiing - 2.utlysning AF - Tilsettingssak - Stipendiat i kulturpolitikk og kulturleiing - 2. utlysning - Kjell Ole /Kjell Ole Kjærland Olsen Offl 25 første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg - Stipendiat i kulturpolitikk og kulturleiing ( 2.utlysning) AF - Tilsettingssak - Stipendiat i kulturpolitikk og kulturleiing - 2. utlysning - Tore Helseth Offl 25 første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Svar på søknad om permisjon EFL - Permisjon - Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal 214, 15/ Vedr. søknad på stipendiatstilling i norsk med vekt på språkdidaktikk - stilling lyses ut på nytt EFL Tilsettingssak Stipendiatstilling i norsk med fokus på språkdidaktikk Institutt for lærerutdanningsfag /Line Sjøtun Helganger Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på vedtak Klagenemnda tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Behandling av klagesak i høgskolens klagenemnd Klagenemnda tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

6 I,, N, 15/ Vedr. klient - klage på vedtak - Klagenemnda Ad Arma Advokatfirma tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Tilsetting i stipendiatstilling i sosialt entreprenørskap HS Tilsettingssak stipendiatstilling i sosialt entreprenørskap Ann Kristin Larsgaard Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Tilsetting som førsteamanuensis innen habilitering/rehabilitering i vernepleie HS Tilsettingssak førsteamanuensis/førstelektor i vernepleie Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg HS Tilsettingssak fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i vernepleie Offl 25 første ledd Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sakkyndig vurdering HS Tilsettingssak fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i vernepleie Institutt for sosialfag /Hans A. Hauge Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Rapportering av studie-, student- og doktorgradsdata fra Høgskolen i Sørøst-Norge fra Fusjonering av databaser - Felles studentsystem Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.3

7 I,, N, 15/ Rapportering til Lånekassen fra Høgskolen i Sørøst-Norge Fusjonering av databaser - Felles studentsystem Statens lånekasse for utdanning tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.3, 15/ NOM-opptak for Høgskolen i Sørøst-Norge 2016 behov for overgangsordning Fusjonering av databaser - Felles studentsystem Samordna Opptak tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.3, 15/ HS samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark STHF HS samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark STHF Sykehuset Telemark HF Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081, 15/ Svar på søknad om permisjon EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Anmodning om ny vurdering av lønn - Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Personal 239, 15/ tvidet studierett - bekreftelse EFL Tilrettelegging studie - utvidet studietid /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student 532

8 I,, N, 15/ Søknad om tilbakebetaling av forskuddstrekk, pga. feil i lønnsutbetaling. Søknader om tilbakebetaling av forskuddstrekk, etter innføring av A-ordningen Kemneren i Grenland /Janet Bakke Økonomiseksjonen /Britt Elin Kjørholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedrørende søknad om tilbakebetaling av forskuddstrekk - Søknader om tilbakebetaling av forskuddstrekk, etter innføring av A-ordningen Skatteetaten - Oslo Økonomiseksjonen /Britt Elin Kjørholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ HS-Adm svar på søknad om å få dekket noen av utgiftene i forbindelse med studier ved niversitetet i Oslo høsten 2015 HS Dekning av utgifter i forbindelse med studier Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Dok. dato: Arkivdel: Personal 57, 15/ Innspill til høring - NESH Høringsrunde for NESH «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi» De nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode PEL 104 EFL Klage på karakter /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Tillatelse til å trekke ut data fra FS - Høgskolen i Telemark Studiebarometeret - nasjonal undersøkelse om studiekbvalitet NOKT - Kunnskapsdepartementet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT /Pål Bakken tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 409

9 I,, N N, 15/ Studiebarometeret praksis Studiebarometeret - nasjonal undersøkelse om studiekbvalitet NOKT - Kunnskapsdepartementet /Mona Evensen Moen Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 15/ / Studiebarometeret praksis Studiebarometeret - nasjonal undersøkelse om studiekbvalitet NOKT - Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Svar fra EFL Studiebarometeret praksis Studiebarometeret - nasjonal undersøkelse om studiekbvalitet NOKT - Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal /Mona Evensen Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ EFL - Studieprogram med veileda praksis - Studiebarometeret 2015 Studiebarometeret - nasjonal undersøkelse om studiekbvalitet NOKT - Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 445

10 I,, N, 15/ Svar på søknad om permisjon - EFL Permisjon /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage av eksamenskarakter i emne 45PD EFL Klage på karakter /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Korrigert pensjonsmelding - hel alderspensjon fra EFL - Pensjon Statens pensjonskasse /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 15/ / Klage på eksamenskarakter - emnekode PEL 504 EFL Klage på karakter /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Forlenget tilsetting og dispensasjon fra aldersgrensebestemmelsene EFL - Tilsettingssak: 50 % oppdragsstilling som førsteamanuensis i pedagogikk - Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Notat vedr. ferie , og oppstart jobb igjen AF Stipendiat i kulturstudier - permisjon Karolina Nikielska-Sekula Offl 25 første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

11 I,, N I, 15/ Vedtak - AF Stipendiat i kulturstudier - permisjon Institutt for kultur- og humanistiske fag /Karolina Nikielska-Sekula Offl 25 første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Innstilling på intern utlysning - NAF konferanse - AF- tilsetting- intern utlysning Offl 25 første ledd Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage av eksamenskarakter - emnekode BLL1 EFL Klage på karakter /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ EFL Disiplinærsak - tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Student 44, 15/ Konklusjon i sak om mulig overføring fra AF til EFL Forspørsel om overflytting til annet fakultet Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 209, 15/ Kontrakt studentassistent AF - ADM - Timelærere og gjesteforelesere høsten 2015 Offl 25 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

12 I,, N, 15/ Kontrakt studentassistent AF - ADM - Timelærere og gjesteforelesere høsten 2015 Feda Saric Offl 25 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Svar på klage av eksamenskarakter - emnekode Bull2 EFL Klage på karakter /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Svar på søknad om permisjon AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ / Søknad om tilrettelegging - Årsstudium i bedriftsøkonomi - ekstra tid AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter i EK4312 EL- Sikkerhet TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Valg av medlemmer til interimsstyret Valgstyret Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011

13 I,, N, 15/ VS-sak 04/11 Fastsetting av stemmesteder og tidsrom for avholdelse av valg til interimsstyret Valg av medlemmer til interimsstyret Valgstyret Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 15/ VS-sak 05/15 Fastsetting av skriftlig prosedyre for gjennomføring av valg til interimsstyret Valg av medlemmer til interimsstyret Valgstyret Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ Kjønnsbalanse i interimsstyret - med bakgrunn i valget blant teknisk/administrative ansatte Valg av medlemmer til interimsstyret Egil Ax Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ VS: Kjønnsbalanse i interimsstyret - med bakgrunn i valget blant teknisk/administrative ansatte Valg av medlemmer til interimsstyret Rektor /Nils Kristian Bogen Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 15/ / Svar på søknad om permisjon - fødsel HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Sammensetning av sakkyndig utvalg i forbindelse med ansettelse og opprykk i førstestillinger Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - sakkyndig utvalg Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune /Britt Granseth Wien Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

14 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing - HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på mottatt klage i FB2412 TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Svar på forespørsel om inntak til andre studieår - sykepleie høst HS Opptak i 2.klasse sykepleie høst 2015 Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 511, 15/ AF- krav etter HTA pkt Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Personal 23

15 I,, N N, 15/ Håndtering av rekruttering til ledige stillinger i 2015 og 2016 Håndtering av vakanser høst 2015 samt 2016 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tone Jøran Oredalen /Britt Granseth Wien Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Bibliotektjenesten /Frode Bakken Driftstjenesten /Morten Østby IT-tjenesten /Paal Are Solberg Fo-seksjonen /Pål Augestad tdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt Økonomiseksjonen /Mari Pran Arkivseksjonen /Atle Johansen Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Tilsettingsbrev - TF-sak 152/15 AF- Forlenget 30 % vikariat - høgskolelektor i friluftslivsfag Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Svar på søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing / fritak av studier / emner / GL1-7 EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536

16 I,, N I, 15/ Godkjenning av lærekontrakt - IT Pors - Tilsettingssak - lærling - Telemark fylkeskommune Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - Emnekode, Forskningsteori med metode og bachelor AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 15/ Svar på søknad om permisjon - AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om fritak / innpassing av fag i GL EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon/utsettelse av studie - AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, 15/ Svar på søknad om permisjon - Fødsel HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Orientering til ledere om nytt rekrutteringssystem Orientering om nytt rekrutteringssystem Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes /Britt Granseth Wien Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Driftstjenesten /Morten Østby IT-tjenesten /Paal Are Solberg Fo-seksjonen Arkivseksjonen /Atle Johansen tdanningsseksjonen Markeds- og kommunikasjonsenheten Bibliotektjenesten Økonomiseksjonen /Mari Pran Rektor Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ / Svar på søknad om fritak i emne 4 høsten 2015 HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ AF tvelgelse av studieprogram for intern evaluering av studieprogram 2015/2016 tvelgelse av studieprogram for internevaluering 2015/2016 tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

18 I,, N N, 15/ TF - tvelgelse av studieprogram for intern evaluering av studieprogram 2015/2016 tvelgelse av studieprogram for internevaluering 2015/2016 tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ / Svar på søknad om permisjon - fødsel HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om fritak / innpasning av flere emner HS Fritak / Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om innpassing av fag i GL. EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - Ekstra tid AF Tilrettelegging studie Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - bruk av ordbok HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om fritak / innpassing EFL Fritak / Innpassing Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 536 N, 15/ Søknad om etablering av nytt emne, E1315, Ledelse av eiendomsbaserte prosjekter Søknad om etablering av et nytt emne E1315 Ledelse av eiendomsbaserte prosjekter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 473, 15/ Svar på søknad om fritak / innpassing av fag - Prosjektmetodikk.pdf TF Fritak / Innpassing Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om innpassing av fag i GL 5-10 student EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Praktisk gjennomføring av nasjonal deleksamen - medarbeidere Nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 /Leif Rasmussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402

20 I,, N N, 15/ Informasjon fra NOKT vedr. nasjonal deleksamen for grunnskolestudenter Nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 /Hilde Bergendal tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Presiseringer vedrørende nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 Nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ / Svar på søknad om innpassing - Anatomi, Fysiologi og mikrobiologi HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om utvidet studietid/permisjon EFL Tilrettelegging studie /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode PRG112 TF Innpassing Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - bruk av PC AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, 15/ Svar på søknad om permisjon - EFL Permisjon /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ PhD-studiet - Bedømmelseskomite - Avslutning av studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student 59, 15/ PhD - studiet - Bedømmelseskomite - Avslutning av studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student 59, 15/ PhD-studiet - Bedømmelseskomite - Avslutning av studiet - Dag Eimer Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student 59, 15/ PhD-studiet - Bedømmelseskomite - Avslutning av studiet - Wenche Hennie Bergland Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student 59, 15/ Svar på søknad om innpassing - HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student 536

22 I,, N, 15/ Svar på søknad om permisjon - sykdom - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Faglig referanse EFL Faglig referanse /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student 59, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging for historie årsstudium AF Tilrettelegging studie Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 532 N, 15/ Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om fritak for vurdering på GL 1-7, sidemål EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging for studieprogrammet HS Tilrettelegging studie Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student 532

23 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing - AF Innpassing - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om innpassing av fag i Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ / Svar på søknad om utvidet studietid GL 107, Nor 104 EFL Tilrettelegging studie /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Søknad om /innvilgelse av 12 dager velferdspermisjon i perioden til Velferdspermisjon med lønn Hilde Solli Fakultet for helse- og sosialfag /Evy Olsnes Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.6, 15/ HS Velferdspermisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Evy Olsnes Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.6, 15/ Svar på søknad om permisjon EFL Permisjon /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student

24 I,, N, 15/ Svar på søknad om permisjon pga sykdom TF Permisjon Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Politiattest med bemerkning EFL Praksisplass tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby /Gro Benedikte Tveitan Dok. dato: Arkivdel: Student 435 N, 15/ Referat møte ang politiattest EFL Praksisplass tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby /Gro Benedikte Tveitan Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om innpasning av emne 050-E5 HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Innvilga søknad om avvikling av praksisperioden våren uke 9 og 10 - EFL Praksisplass /Mona Evensen Moen Dok. dato: Arkivdel: Student 435, 15/ Svar på Søknad om tilrettelegging for hele studiet - Plan og Infrastruktur TF Tilrettelegging studie Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 532

25 I,, N I, 15/ Påmelding til Samfunnssikkerhet 2016 Informasjon om konferansen Samfunnssikkerhet 2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og bedredskap Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 15/ Svar på søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på din søknad om generell tilrettelegging - ekstra tid TF Tilrettelegging studie Sara Rund Herum Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - Idrett årsstudium AF Tilrettelegging studie Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen - EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student

26 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing - GL 5-10, - EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Svar på søknad om fritatak for vurdering i nynorsk på GL EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om permisjon EFL Permisjon /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging - Elkraftteknikk, Y-VEI 1klasse TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing i PP utdanningen EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 532

27 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging under eksamen HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Angående søknad om tilrettelegging av eksamen - SPES 101 Spesialpedagogikk EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen for hele studieprogrammet - sykepleie deltid HS Tilrettelegging eksamen - Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Instituttleders anbefaling AF - tlysning av stilling førsteamanuensis/førstelektor innen entreprenørskap og innovasjon Offl 25 første ledd Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Forslag til utlysningstekst - førsteamanuensis/ førstelektor innen entreprenørskap og innovasjon AF - tlysning av stilling førsteamanuensis/førstelektor innen entreprenørskap og innovasjon Offl 25 Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Midlertidig funksjonstillegg HS Midlertidig funksjonstillegg Offl 25 fjerde led Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Dok. dato: Arkivdel: Personal 232

28 I,, N, 15/ Midlertidig funksjonstillegg HS Midlertidig funksjonstillegg Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal 232, 15/ Midlertidig funksjonstillegg HS Midlertidig funksjonstillegg Offl 25 første ledd Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Dok. dato: Arkivdel: Personal 232, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Idrettsfysiologi I og Klatring, praktisk fordypning I AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Angående søknad om tilrettelegging av eksamen for hele studieprogrammet - PP EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ tdanningskrav for autorisasjon som regnskapsfører - bekreftelse AK tdanningskrav autorisert regnskapsfører - bekreftelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student 49, 15/ tdanningskrav for autorisasjon som regnskapsfører - bekreftelse tdanningskrav autorisert regnskapsfører - Bekreftelse Karoline Skaret Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 49

29 I,, N, 15/ Innvilget søknad om velferdspermisjon EFL - Permisjon /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.6, 15/ Svar på din søknad om tilrettelegging eksamen for hele studieprogrammet - Plan og infrastruktur - TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Legeattest, som er mottatt i posthylla til TF- eksamenskontor og som ikke kom sammen med søknaden. TF Tilrettelegging eksamen Sykehuset Telemark HF Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Høringssvar fra HiT - Finansieringsmodell for Felles studentsystem og tilhørende applikasjoner Høring - Finansieringsmodell Felles studentsystem og tilhørende applikasjoner Felles studentsystem - Felles studieadministrativt tjenestesenter tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Permisjon - søknad og svar TF Permisjon Stephen Neba Fuh Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ VS: REK sør-øst Informasjon om vedtak(2015/1360-3) Forskningsetikk: godkjenning av forskningsprosjekter Fo-seksjonen /Kristine Langerød Journaldato: Tilg. kode: Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 65

30 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging - Samfunnsfag 1 - Hjemsted og Norge, trinn 1-7 EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing - Grunnskolelærer utdanning 1-7 EFL Innpassing - Journaldato: Tilg. kode: /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging for hele studieprogrammet - innvilget ekstra tid og eget rom TF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelor i sykepleie HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E8 Samfunnsvitenskap 2 - HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Gode helse- og omsorgstjenester til eldre i overgangen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste - prosjekt Gode helse- og omsorgstjenester til eldre i overgangen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste - prosjekt Porsgrunn kommune Fakultet for helse- og sosialfag /Sigrun Hvalvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016.2

31 I,, N I, 15/ Begrenset politiattest HS - Politiattest Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Bekreftelse på akademisk grad Bekreftelse på akademisk grad Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart pr telefon I, 15/ Gjelder bacheloroppgave på grunn av manglende metodekurs EFL - Gjelder bacheloroppgave på grunn av manglende metodekurs /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Information of the PhD program funding AF - Information of the PhD program funding Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Helga Veronica Tinnesand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 519 I, 15/ Nasjonale deleksamener: tillatelse til å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) Nasjonale deleksamener: tillatelse til å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging for eksamen - Studieprogram Eiendomsmegling - AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

32 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Bedriftsøkonomi AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Sykepleie HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E8 Samfunnsvitenskap 2 - HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om permisjon - ABL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning EFL Permisjon /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 4011 Generell kjemi - AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Elkraft, Y-Vei TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

33 I,, N I, 15/ Varsel om forurensningskontroll ved Høgskolen i Telemark - studiested Bø Varsel om forurensningskontroll ved Høgskolen i Telemark - studiested Bø Fylkesmannen i Telemark Driftstjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Varsel om forurensningskontroll ved Høgskolen i Telemark -studiested Porsgrunn Varsel om forurensningskontroll ved Høgskolen i Telemark -studiested Porsgrunn Fylkesmannen i Telemark Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - Studieprogram Barnevern i et flerkulturelt samfunn HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Barnevernspedagog,innføring i barnevernets arbeidsfelt (070-E1) HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Rutinemessig kontroll TF - Forespørsel om utdanning NAV Vestfold Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på forespørsel om utdanning TF - Forespørsel om utdanning NAV Vestfold Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student 509

34 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen E1 Innføring i barnevernets arbeidsfelt - HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - studieprogram Innføring i barnevernets arbeidsfelt HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - studieprogram Innføring barnevernets arbeidsfelt HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Krav til resept for utlevering av medisinske gasser - Ber om at resepten returneres HS Krav til resept for utlevering av medisinske gasser Air Liquide Norway AS Fakultet for helse- og sosialfag /Mette K Ragnhildstveit Sætra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 651 I, 15/ Søknad om tilrettelegging - Fritak fra svømming og livredning i fagene Idrettsaktiviteter 1 og 2 (1009 og 1010). AF Tilrettelegging studie Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging E1 Innføring i barnevernets arbeidsfelt - HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

35 I,, N I, 15/ Bekreftelse på utdanning TF Bekreftelse Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging - EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging - enkelteksamener 4006 Klima energi og miljø og 4105 Økologi - AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Kunnskap, kvalitet og omstilling Kunnskap, kvalitet og omstilling Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Høyring forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2016 Høyring forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2016 Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Taushetserklæring for studenter - Høgskolen i Telemark Taushetserklæring Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

36 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Økonomi og administrasjon emne 6000, 6001, 6002, 6003 AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E08 Samfunnsvitenskap 2 - HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Høyring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova Høyring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova Helse- og omsorgsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika ( ) Panorama: Strategi for samarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 15/ Samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark DPS HS Samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark DPS Sykehuset Telemark HF Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Godtgjørelse IT - naturalytelser i arbeidsforhold - Elektronisk kommunikasjon (EKOM) Sara Aljarroudi Journaldato: Tilg. kode: IT-tjenesten Bø /John Gjermund Smedsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 153

37 I,, N I, 15/ Nye anskaffelser invitasjon: Digital eksamen, LMS, Plagiatkontroll Nye anskaffelser invitasjon: Digital eksamen, LMS, Plagiatkontroll NINETT AS Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument I, 15/ Forvarsel om fakturering for tjenestene i 2016 fra NINETT Forvarsel om fakturering for tjenestene i 2016 fra NINETT NINETT AS Journaldato: Tilg. kode: IT-tjenesten /Paal Are Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 10 I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen Sykepleie, bachelor deltid - HS Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emne Samfunnsvitenskap 2 - HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging - Sykepleiestudiet deltid kull 051 HS Tilrettelegging studie Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 532 I, 15/ Signert arbeidsavtale - 100% fast stilling som Førsteamanuensis i mikrobiologi AF - Tilsettingssak - Førsteamanuensis i mikrobiologi Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 fjerde led Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

38 I,, N I, 15/ Statsbudsjettet 2016 Tildeling til Høgskolen i Sørøst-Norge Statsbudsjettet 2016 Tildeling til Høgskolen i Sørøst-Norge Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Økonomiseksjonen /Mari Pran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11 I, 15/ tlysning av oppdrag om å tilby videreutdanningstilbud i strategien «Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere frem mot tlysning av videreutdanningstilbud for lærere i ny strategi "Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 41 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Plan og infrastruktur - TF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel Helse- og omsorgsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 8 HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01586-5 CPEASTIP-H2011/10484 - Euroasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport 2015 Eurasiaprogrammet - H2011/10484 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Anette Staaland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01595-25 Søknader om I-midler vår 2016 - søknader fra HS I-midler 2014-2016- Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01580-111 Intensjonsavtale - Letter of Intent Erasmus+ bilaterale avtaler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Budapest Fo-seksjonen Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/01607-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01592-2 Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap - 2013-1-BE3-LEO04-07511 9 Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01580-112 EFL+HS- niversity College CC- utvidelselse av avtale Erasmus+ bilaterale avtaler niversity College CC Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07, 14/01587-10

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-3 Søknad Strategiske partnerskap- Siv Roel Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 19.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01612-3 Igangsetting av inntill 9 studieplasser 2015-2016, videreutdanning for barnehagemyndighetene EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling),

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01567-1 Søknad - Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: 02.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01558-6 Bevaring og kassasjon - Søknad om å få godkjent foreliggende overordnet regelverk HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 25.10.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01583-4 Signert avtale med Islamic niversity of Gaza Samarbeidsavtaler i Asia og Oceania The Islamic niversity of Gaza Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01584-1 Signert Mo fra Makerere niversity, ganda Samarbeidsavtaler i Afrika niversity of Makerere Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 20.06.2015, Tatt til

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01615-7 Avtale etterutdanning i naturfag 5-7 (2013-2016) EFP - EFL - Anbud diverse fra 2014 tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: 20.09.2013 Arkivdel: Sakarkiv 41 06.02.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01558-9 Vedtak for bevaring - fritak for kassasjon - 20.10.2014-18.12.2015 HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01558-3 Kvalitetssjekk av ekspederte dokumenter eget fakultet HiT Innføring og oppstart av Public 360 /Leif Rasmussen Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Fakultet for teknologiske

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01.

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Dokumenttype:,,,, tatus: J,A 26.01.2012 Møtereferat telefonmøte 14.12.11 A HR Arbeidsutvalg 2011-2012 2011/1781-3 12730/2011 15.12.2011 ØKOOM/BKJ

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2012 -sak 14/12 tillingsomtaler for rektor viserektorer dekaner direktør nstitusjonell ledelse ved fra 1. august

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Dok.dato: 01.08.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): TF/EE. Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 221 TF/EE. Dok.dato: 07.10.2011.

Dok.dato: 01.08.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): TF/EE. Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 221 TF/EE. Dok.dato: 07.10.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.11.2011, Dokumenttype:,,,, tatus: J,A 07.11.2011 Bekreftelse TF tudentmappe ***** ***** ***** 2011/1714-1 8194/2011 01.08.2011 TF/EE Mottaker Til den det

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 24.10.2011 nnkalling til informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 24.10.11 HiT 2011 nformasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 23.09.2011 Tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving EFL Dekanvedtak- tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2012-17.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2012 Oppnevning av dekaner som medlem og varamedlem i LMU Læringsmiljøutvalget 2011 2010/1771-36 9287/2011

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10.

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.10.2011 TT-sak 41/11 EFL - stilling som førstekonsulent studieadminstrasjon - godkjenning av utlysingstekst EFL Tilsettingssak

Detaljer

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL.

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 28.11.2011 Opphør av bistilling ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/1030-8 11401/2011 07.11.2011 AF/GN Høgskolen i

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01607-27 14/01607-25 - Høgskolen i Telemark - midler til oppdraget Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 2015-2019 EFP - EFL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL (ABF) - Prosjektnr

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal X, 14/02347-341 Komplett innkalling: ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl. () Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) HR

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer