DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N I, 14/ Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap BE3-LEO Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 14/ Tilsagnsbrev - Videreutdanning på masternivå for kommen som barnehagemyndighet EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering - Prosjektnr Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Levering fra Brønnøysundregistrene - Kvist Studentbedrift - tskrift av Brevrapporter - Registerutskrift fra SAKSYS FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 132 I, 14/ Lønnsinnplassering som stipendiat - HS Tilsettingssak vurdering av lønnsplassering Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Informasjon vedrørende fusjon- adressering og merking av faktura. - Høgskolen i Narvik fusjonerer med it Norges arktiske universitet Elektronisk faktura - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner Høgskolen i Narvik Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 139 I, 14/ Purring - Egenmeldt sykefravær 3.kvartal 2015 Egenmeldt sykefravær HiT rapportering - statistikk Statistisk sentralbyrå Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

2 I,, N, 14/ Påminnelse: Ny invitasjon til informasjons- og dialogmøte om fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold 13. november fra kl 08:30 til 11:30 Fusjonsprosessen mellom HBV og HiT 'Nikolai Boye' 'Irene Bordier Haukedal 'Jørund A. Ruud' 'Torgeir Straand' 'Erik Magnussen' Høgskolen i Telemark /Anita Dale Bø kommune Nome Kommune Skien kommune Sauherad kommune Seljord kommune Straumsnes barnehage Bamble kommune Siljan kommune Hjartdal kommune Herøya industripark AS /Thor Oscar Bolstad Telemark Technologies, Drangedal kommune Journaldato: Tilg. kode: Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015 I, 15/ Merknader til sakkyndig vurdering EFL - Fast stilling som professor i pedagogikk Elin Ødegård Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

3 I,, N I, 15/ Merknad til sakkyndig vurdering AF-Tilsettingssak - Professor/førsteamanuensis i klimaforsking % fast stilling Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tove Merete Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Ny prismodell og varsel om prisstigning for tjenester fra FSAT Fusjonering av databaser - Felles studentsystem Felles studieadministrativt tjenestesenter tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Retur av underskrevet arbeidsavtale - 100% stilling - 4-årig stipendiat med 25% undervisningsplikt EFL - Tilsettingssak: Stipendiat i læringsstrategier i H-sektoren Jarle Sten Olsen Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Svar fra Felles studiesdministrativr tjenestesenter - Disiplinærsak- mistanke om plagiering på BA-oppgave i historie- emnekode 3517 Felles studieadministrativt tjenestesenter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes Dok. dato: Arkivdel: Student 459, 15/ Begrunnelse for karakter på vurderingsoppgave 060-E8, 2. forsøk Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Mikrobiologi nderskrevet kontrakt - timelærer AF -INHM - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Tine Sørensen Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til orientering

4 I,, N I, 15/ Vanntema, undervisning - nderskrevet kontrakt - timelærer - Nov. 15 AF -INHM - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Tine Sørensen Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til orientering I, 15/ Retur av signert arbeidsavtale IT-tilsettingssak IT-veiledere ITgruppa-Bø Kristian Flygel Aspø Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - ønske om gjenopptakelse EFL Permisjon /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ HiT Bø, prosjekt leietilbud i fbm. ombygging av bibliotek Ombygging biblioteket i Bø Statsbygg, region sør Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031 N, 15/ Godkjenning av rapporterte data til DBH høsten 2015 Rapportering av studie-, doktorgrads- og studentdata til DBH høsten 2015 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly /Sissel Rønningsland Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 15/ TF - Godkjenning av rapporterte data til DBH høsten 2015 Rapportering av studie-, doktorgrads- og studentdata til DBH høsten 2015 tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

5 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing - Bachelor i Sykepleie deltid, fritak for emnekode 051-E2 Naturvitenskap 1 - HS Innpassing Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø 536 I, 15/ Retur av underskrevet arbeidsavtale - 100% vikariat - EFL Tilsettingssak midlertidig stilling i påvente av tilsetting i utlyst stilling som administrasjonssjef Britt Granseth Wien Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Lønnsmelding - 03 Endring - EFL Tilsettingssak midlertidig stilling i påvente av tilsetting i utlyst stilling som administrasjonssjef Senter for statlig økonomistyring Offl 25 fjerde led /Anne Marie Søvde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ / Svar på søknad om innpassing -Kliniske studier i sykehjem 050-E5 HS Innpassing Madeleine Hem Moslet Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø 536, 15/ Pensjonsmelding til SPK Drift - Oppsigelse / overgang til Avtalefestet pensjon Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 femte ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppsigelse av stilling Drift - Oppsigelse / overgang til Avtalefestet pensjon Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - Studieprogram Revisjon - AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ / Svar på søknad om utvidet studietid - EFL Tilrettelegging studie - Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Kilen 532, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode B.A. medievitenskap EFL Innpassing Journaldato: Tilg. kode: /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536 I, 15/ Klage og opplysninger i saken fra studenten - HS Praksisplass Fakultet for helse- og sosialfag /Anette Norborg Dok. dato: Arkivdel: Student 435 I, 15/ Avslutning av vegleiing masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avslutning på vegleiing masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst Birgit Vollen /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

7 I,, N I, 15/ Fullført program - Supervision completed the MA-Program EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fullført program - Supervision completed the MA-PROGRAM in traditional art EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avslutning av vegleiing masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avslutning av vegleiing masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avslutninga av veiledning masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avslutning av vegleiing masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

8 I,, N I, 15/ Avslutning av veiledning masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avslutning av veiledning masterprosjekt EFL masteroppgaver Tradisjonskunst /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på:15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode FB1012- begrunnelsen er oversendt faglærer TF Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedr permisjon fra PhD studiet TF Permisjon fra studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Bekreftelse på avslutning av PhD studiet - TF Permisjon fra studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Svar på Migrasjon og flyktningsituasjonen - hvordan møter universitetene og høyskolene denne situasjonen? Migrasjon og flytningsituasjonen - hvordan møter universitetene- og høgskolene denne situasjonen Kunnskapsdepartementet Rektor /Nils Kristian Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517

9 I,, N I, 15/ Brev fra HiT til Kunnskapsdepartementet - Migrasjon og flyktningsituasjonen Migrasjon og flytningsituasjonen - hvordan møter universitetene- og høgskolene denne situasjonen Kunnskapsdepartementet Rektor /Nils Kristian Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om innpassing AF Innpassing Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging - utvidet eksamenstid AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Syria er lagt i NOKTs landdatabase Vurdering vedrørende tillit til syriske dokumenter pr. 30. oktober 2015 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 460 I, 15/ Oppsigelse av stilling som mediekoordinator IT-tjenesten IT - Oppsigelse av stilling Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 I, 15/ Søknad om tilrettelegging - bruk av PC AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N I, 15/ HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student 531, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Oversender - HS Praksis - Chimene Neema Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435 I, 15/ Søknad om praksis plassen i høst.odt HS Praksis - Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på Søknad om praksis plassen i høst.odt - HS Praksis - Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435 I, 15/ Søknad om innpassing - emnekode 050-E10 HS Innpassing Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536

11 I,, N I, 15/ Ønsker rapportering over antall lisenser som er i bruk i organisasjonen Lisenser fra Software Innovation Software Innovation /Tove-Grete Solheim Journaldato: Tilg. kode: IT-tjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen Emnekode: AF - Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging eksamen Emnekode: AF - Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på avslag om plass på GLSM-studiet EFL Klage på opptak Journaldato: Tilg. kode: /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512, 15/ VurderingsskjemaKirurgiE11 Wenche.docx HS Praksisplass Wenche Malene Szymanski Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ber om synspunkter på forslagene - Høring - endring i læreplan for Vg2 brønnteknikk Høring - Endringer i læreplan for Vg2 brønnteknikk tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

12 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging under eksamen - emne 6088 og 6092 AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging under eksamen - emne 6088 og 6092 AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ VS: Søknad om vitnemål selvkomponert bachelor AF vitnemål - selvkomponert bachelor Sarah Ladefoged Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Helle Friis Knutzen Dok. dato: Arkivdel: Student 461 I, 15/ Søknad om tilrettelegging - AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging - AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging - ekstra tid og bruk av PC - emne 6033, 6002, 600 og 6001 AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, 15/ Praksis E11 høst 15 - HS Praksisplass Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435, 15/ Vurderingsskjema Kirurgi E11.docx HS Praksisplass Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435, 15/ Vedlegg til sluttevaluering E11.pdf HS Praksisplass Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435, 15/ Vurderingsskjema Kirurgi E11.pdf HS Praksisplass Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435, 15/ Om praksis E11 - HS Praksisplass Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Emnekode: 6048, 6011 og 6046 AF Tilrettelegging eksamen - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Emnekode: 6048, 6011 og 6046 AF Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av heimkunnskap i grunnskolelærerutdanningen EFL innpassing av fag /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing av heimkunnskap i grunnskolelærerutdanningen EFL innpassing av fag /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av hele studieprogrammet AF Tilrettelegging studie Mona Slokvik Bakkan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - AF Tilrettelegging studie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 532 I, 15/ Forslag om opphvelse av lov og endringer - Lov 22. mars 1946, lov 28. juni nr og lov 23.mars 1956 Høring - Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven Nærings og fiskeridepartementet tdanningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

15 I,, N I, 15/ Tilbud fra Amatec EFL Anskaffelse av Laserkutter / Lasergravere Amatec AS Institutt for folkekultur /Bodil Akselvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Praksis i utlandet - HS Praksisplass Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode håndball EFL Begrunnelse /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E7 Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E7 Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging - spes101 EFL Tilrettelegging eksamen Spes101 Journaldato: Tilg. kode: /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 4105N AF Begrunnelse - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Attest på fravær i studiet EFL Attest /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om utvidet studietid EFL Tilrettelegging studie /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utvidet studietid EFL Tilrettelegging studie /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 532 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av hele studieprogrammet TF Tilrettelegging studie Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 532 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av hele studieprogrammet TF Tilrettelegging studie Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 532

17 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging av hele studieprogrammet AF Tilrettelegging studie Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - emnekode: 060-E6 HS Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - emnekode: spes101 EFL Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode SRLE1 EFL Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - gass og energi a-vei TF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode SRLE EFL Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N I, 15/ VS: Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitesutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ NAV har midlertidig stanset refusjon av sykepenger - EFL Midlertidig stansing av refusjon av sykepenger /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Personal 239 I, 15/ Høringsbrev - Karriereveiledningsutvalgets delrapport Høring - Karriereveiledningsutvalgets delrapport Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ legeattest EFL Sykefravær /Bjørnar Kjelkenes Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om permisjon - GL 5-10 EFL Permisjon /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Institusjoners bruk av betegnelsen universitet i utlandet Institusjoners bruk av betegnelsen universitet i utlandet Kunnskapsdepartementet Rektor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002

19 I,, N I, 15/ Foreløpig tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 - fordeling av studieplasser i ppu Foreløpig tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 - fordeling av studieplasser i ppu Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 12 I, 15/ Høringsbrev - På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering Helse- og omsorgsdepartementet tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Attestasjon på sykdom - EFL Sykefravær /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ tviklingsplan for NOKTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse tviklingsplan for NOKTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410 I, 15/ Tilgang til kursplattformen STREAM Kursplattformen STREAM Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 519 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5

20 I,, N I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 060-E5 HS Klage på karakter I, 15/ Høringsbrev forslag til revidert læreplan for programfaget historie og filosofi Høring forslag til revidert læreplan for programfaget historie og filosofi tdanningsdirektoratet tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410 I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E13 HS Klage på karakter I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E13 I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 060-E5 HS Klage på karakter I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5

21 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E5 - I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5 I, 15/ Høring av utkast til overordnet strategi for en mer offensiv arbeidsgiverpolitikk Høring - tkast til overordnet strategi for en mer offensiv arbeidsgiverpolitikk Kommunal og Moderniseringsdepartement Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Ber om innspill til Hovedtariffoppgjøret 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E13

22 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 06-E6 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 4105N AF Begrunnelse , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 060-E5 HS Klage på karakter I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 4105N AF Klage på karakter

23 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E5 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode MAT501 EFL Begrunnelse /Hilde Bergendal I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode - I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode E13 HS Klage på karakter I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 060-E5 HS Klage på karakter

24 I,, N I, 15/ Søknad om innpassing - emnekode BIO324 AF Innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01595-25 Søknader om I-midler vår 2016 - søknader fra HS I-midler 2014-2016- Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01586-5 CPEASTIP-H2011/10484 - Euroasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport 2015 Eurasiaprogrammet - H2011/10484 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Anette Staaland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01580-111 Intensjonsavtale - Letter of Intent Erasmus+ bilaterale avtaler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Budapest Fo-seksjonen Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/01607-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01580-112 EFL+HS- niversity College CC- utvidelselse av avtale Erasmus+ bilaterale avtaler niversity College CC Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07, 14/01587-10

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01558-6 Bevaring og kassasjon - Søknad om å få godkjent foreliggende overordnet regelverk HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 25.10.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01612-3 Igangsetting av inntill 9 studieplasser 2015-2016, videreutdanning for barnehagemyndighetene EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling),

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01567-1 Søknad - Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: 02.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01583-4 Signert avtale med Islamic niversity of Gaza Samarbeidsavtaler i Asia og Oceania The Islamic niversity of Gaza Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01613-105 Anmodning om begrunnelse på karakter;fakultet for helse- og sosialfag, Emnekode:051-E8,emnenavn: Samfunnsvitenskap 2, eksamensdato:04.09.15-11.09.15, kandidatnr:24 TEST Kristina Breiland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-3 Søknad Strategiske partnerskap- Siv Roel Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 19.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01615-7 Avtale etterutdanning i naturfag 5-7 (2013-2016) EFP - EFL - Anbud diverse fra 2014 tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: 20.09.2013 Arkivdel: Sakarkiv 41 06.02.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01584-1 Signert Mo fra Makerere niversity, ganda Samarbeidsavtaler i Afrika niversity of Makerere Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 20.06.2015, Tatt til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01558-9 Vedtak for bevaring - fritak for kassasjon - 20.10.2014-18.12.2015 HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2012 -sak 14/12 tillingsomtaler for rektor viserektorer dekaner direktør nstitusjonell ledelse ved fra 1. august

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 23.09.2011 Tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving EFL Dekanvedtak- tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321. (enhet/initialer): EFL/AS HS/HMRØ. Dok.dato: Klassering: 436. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 321. (enhet/initialer): EFL/AS HS/HMRØ. Dok.dato: Klassering: 436. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 30.11.2011 amarbeid om videreutdanning i Tverrfaglig videreutdanning H Videreutdanning i tverrfaglig veiledning N 2010/1497-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10.

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 26.10.2011 nformasjon til organisasjoner uten plasstillitsvalgt ved HiT Lokale forhandlinger i 2011 etter pkt. 2.3.3 i hovedtariffavtalen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00545-5 Teknisk produksjon /Arvid Andresen Dok. dato: 24.04.2016 Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/00970-7 Ny mønsteravtale Mønsteravtale om kopiering ved universitet og høgskoler

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00575-4 Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/00963-22 16/1313 KHIO Akkreditering av Kunsthøgskolens deltakelse i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Dok.dato: 19.09.2011. Klassering: 436. (enhet/initialer): STUDIE/CGU EFL/CMN. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 112 ØKONOMI/TEØ DRIFT/MØ

Dok.dato: 19.09.2011. Klassering: 436. (enhet/initialer): STUDIE/CGU EFL/CMN. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 112 ØKONOMI/TEØ DRIFT/MØ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 EFL var på høringsnotat - Gjennomgang av rutinene for evaluering ved HiT Gjennomgang av rutinene for evaluering

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00071-10 Avgivelse av personell Avgivelse av personell til pågående etterforsking Politiets sikkerhetstjeneste Dok. dato: 13.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00037-28 Tilsyn Omgjøring av vedtak Arbeidstilsynet Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Personal I, 15/00052-2 Taushetserklæring noreply@samiskhs.no Journaldato: 01.07.2016 Tilg. kode: Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 52. (enhet/initialer): AF/IB. Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 212.1 PERSONAL/CHF. Dok.dato: 31.01.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 52. (enhet/initialer): AF/IB. Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 212.1 PERSONAL/CHF. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 07.02.2012 var på klage på eksamenskarakter - Emnekode 3309 AF tudentmappe 2011/2032-6 1217/2012 27.01.2012 AF/B aksbeh.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00214-8 Studierett i PhD-programmet ved NHH utløper / Your right to study in the PhD programme will expire og tilsetting i stipendiatstilling Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse, 14/00512-12

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011.

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.12.2011 nnvilget søknad om forlenget studietid EFL tudentmappe 2010/718-5 12365/2011 05.12.2011 EFL/AMBA Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): UTDANNING/ÅK REKTOR/KB. Dok.dato: 17.11.2011. Klassering: 116 ØKONOMI/TEØ HS/ENO

Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): UTDANNING/ÅK REKTOR/KB. Dok.dato: 17.11.2011. Klassering: 116 ØKONOMI/TEØ HS/ENO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.11.2011 Oppnevning av varamedlem for ett av studentmedlemmene Høgskolens klagenemnd 2011 - Oppnevning av medlemmer 2011/740-22

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01607-27 14/01607-25 - Høgskolen i Telemark - midler til oppdraget Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 2015-2019 EFP - EFL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL (ABF) - Prosjektnr

Detaljer