DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N I, 14/ Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 14/ tvidet påmeldingsfrist - fellessamling for pulje 3 i ngdomstrinn i utvikling EFP - EFL - ngdomstrinn i utvikling, satsing på ungdomstrinnet - Prosjektnr 87023, Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002, 14/ tbetaling Ny GIV EFP - EFL - Ny GIV Oppfølgingsprosjektet ( ) - Prosjektnr Finansieringskilde dir Bjarne Øygarden /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 41 I, 14/ tbetaling NY GIV høsten 2014 EFP - EFL - Ny GIV Oppfølgingsprosjektet ( ) - Prosjektnr Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning, 14/ /4929: Videreutdanningstilbud for Ny GIV Oppfølgingstjenesten 2015/2016 EFP - EFL - Ny GIV Oppfølgingsprosjektet ( ) - Prosjektnr Finansieringskilde dir Bjarne Øygarden /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 41 I, 14/ Søknad om opptak til Ph.D studiet - Application for admission to PhD programme Søknad om opptak til Ph.D. studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: ,

2 I,, N I, 14/ Søknad om opptak - Application for admission to the PhD programme Søknad om opptak til Ph.D. studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: ,, 14/ Svar på søknad om opptak - Letter of admission to the PhD programme Søknad om opptak til Ph.D. studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621 I, 14/ ndderretning til klager - Grovt tyveri - seksjon 3 DRIFT Porsgrunn - Innbrud - tyveri Telemark Politidistrikt Driftstjenesten Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering, 14/ Oversendelse av signerte avtaler Talenter for framtida Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69 I, 14/ SV: Signert avtale Talenter for framtida Talenter for framtida Holte, Elisabeth Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69, 14/ Foreldrepenger - bekreftelse på avviklet ferie Foreldrepermisjon - /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214.2

3 I,, N I, 14/ Vedtak søknad om utsettelse av foreldrepenger Foreldrepermisjon - /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Ny tilbakemelding på tilbud om stilling som rådgiver ved HS HS Tilsetting i stilling som rådgiver Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Politikerskolen - nderskrvet sensorkontrakt - Godkjenning av semsor AF Godkjenning av sensor Ådne Erling Stafseth Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Re: Svar på søknad om støtte til ka i Grenland 2014 Sponsormidler - Støtte til ka i Grenland Studentsamfunnet sig19 Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering, 14/ Orientering om vedtak Vedr. innpassing av emner på PP- utdanningen tdanningsseksjonen /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 432 I, 14/ Oppsigelse av stilling IT - Oppsigelse av stilling Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning

4 I,, N I, 14/ HS Sykefravær Fakultet for helse- og sosialfag /Charlotte Robertson Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 I, 14/ Geologi og Landskap - nderskrevet kontrakt - Timelærer AF - INHM - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Benedicte Broderstad Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 14/ Botanikk og zoologi - nderskrevet kontrakt - Timelærer AF - INHM - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 John Gunnar Brynjulvsrud Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 14/ Geologi og landskap - nderskrevet kontrakt - Timelærer mai AF - INHM - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Kristine Olaussen Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Vedtak fra NAV om gradert foreldrepermisjon FA Permisjon - gradert foreldrepermisjon Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om ttvidet studierett AF Tilrettelegging studie - utvidet studierett Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: ,

5 I,, N, 14/ Svar på søknad om utvidet studierett AF Tilrettelegging studie - utvidet studierett Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 532 I, 14/ Studieprogresjon - EFL - Vurdering av praksis Høgskolen i Telemark /Rolf Halvard Heimdal Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Legeattest Tilrettelegging eksamen - /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om tilrettelegging eksamen Tilrettelegging eksamen - /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Vedrørende praksisplasser for sykepleierstudenter ved Sykehuset Telemark HF Praksisplasser for sykepleierstudenter ved Sykehuset Telemark HS Sykehuset Telemark HF Fakultet for helse- og sosialfag /Ramona Lorentsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 435 I, 14/ Overdragelse av rettigheter - SV: Y.Ref.: P24010NO00 - Yara ref. no.: P Patent Application in Norway No Assignment of rights Patentoverdragelse Anita Nyland Journaldato: Tilg. kode: Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 613

6 I,, N I, 14/ Søknad om innpassing AF Innpassing Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 536 I, 14/ tsette start på idehistorie til høsten 2015 AF Permisjon Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 I, 14/ Søknad om innpassing AF innpassing Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: ,, 14/ Svar på søknad om innpassing AF innpassing Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 536 I, 14/ Karakterbegrunnelse for kandidat 185 i emne 6010 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 14/ Begrunnelse fra faglærer Dok. dato: Arkivdel: Student

7 I,, N I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn i 60 % av stillingen TF Permisjon Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon TF Permisjon Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214 I, 15/ Sakkyndig vurdering av søkerne EFL Tilsettingssak: 100 % stipendiatstilling i kroppsøving Institutt for lærerutdanningsfag /Lise Kjønniksen Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering, 15/ Tilsetting som stipendiat i kroppsøving EFL Tilsettingssak: 100 % stipendiatstilling i kroppsøving Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Legeerklæring HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Bruk av pc under eksamen studieåret 2014/15 HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443

8 I,, N I, 15/ Svar på merknader fra søker til sakkyndig vurdering EFL - Tilsettingssak -100 % fast stilling som professor i kulturdidaktikk, kulturproduksjon og estetisk praksis Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering, 15/ Tilsettingsbrev EFL - Tilsettingssak -100 % fast stilling som professor i kulturdidaktikk, kulturproduksjon og estetisk praksis Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.1, 15/ EFL - Tilsettingssak -100 % fast stilling som professor i kulturdidaktikk, kulturproduksjon og estetisk praksis Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Forespørsel om ny lønnsvurdering EFL - Tilsettingssak -100 % fast stilling som professor i kulturdidaktikk, kulturproduksjon og estetisk praksis Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Svar på forespørsel om ny lønnsvurdering EFL - Tilsettingssak -100 % fast stilling som professor i kulturdidaktikk, kulturproduksjon og estetisk praksis Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Søknad om innpassing av emner Innpassing av emner - Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: ,

9 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner Innpassing av emner - Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 536 I, 15/ Frafaller saken AF Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbygg, påbygg - Ferdigattest sendt fra Porsgrunn Kommune tvidet bibliotek, nytt auditorium og ny kafe i Porsgrunn Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om forlengelse av innleveringsfrist TF - Tilrettelegging studie - utsettelse innlevering master Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart pr telefon, 15/ Svar på søknad om ny innleveringsfrist for master thesis TF - Tilrettelegging studie - utsettelse innlevering master Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 532 I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 15MA1F1 EFL Klage på karakter - Matematikk 1 /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student ,

10 I,, N N, 15/ Forespørsel om klagesensur - intern sensor EFL Klage på karakter - Matematikk 1 /Else Kasin Haugen /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ SV: Forespørsel om klagesensur - ekstern sensor EFL Klage på karakter - Matematikk 1 /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad SoPro-konferansen Sopro-konferansen Karina Korsmo Myrdahl Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: ,, 15/ Svar på søknad om dekking av konferanseavgift for studenters deltakelse på SoPro-konferansen Sopro-konferansen Karina Korsmo Myrdahl Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 I, 15/ Søknad om praksisplass HS Praksisplass Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 435 I, 15/ EFL - Klage på eksamenskarakter - 15MA1F1 EFL Klage på karakter - Matematikk 1 /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student ,

11 I,, N, 15/ EFL - Svar på klage på eksamenskarakter - 15MA1F1 EFL Klage på karakter - Matematikk 1 /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 3532 Dok. dato: Arkivdel: Student ,, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ VS: Søknad om tilrettelegging i undervisning og fritak for oppmøte undervsing EFL - tilrettelegging for undervisning i fagdidaktikk engelsk fremmedspråk på PP /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 6010 Dok. dato: Arkivdel: Student ,, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 6009 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 3532N Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: ,, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 432 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 6057 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: ,, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 432 I, 15/ Bekrfetelse på mottatt søknad NO01-KA Erasmus Pluss Høyere utdanning - Global mobilitet Erasmus+-aktiviteter 2015/2016 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering

13 I,, N I, 15/ nderskrevet avtale med pensjonister om forlenget tilknytning til Høgskolen i Telemark AF - Forlenget tilknytning til Høgskolen i Telemark Offl 25 Institutt for idretts- og friluftslivsfag /Frode Telseth Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E2 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E2 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på karakter - emnekode 060-E6 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student , I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E2 Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student , I, 15/ Søknad om permisjon - Sykdom EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode EE4312 TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050E2 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E2 Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid opg bruk av PC AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , I, 15/ Høring - av lovforslag om endring i plan- og bygningsloven - Endringer i den sentrale godkjenningsordningen Høring - av lovforslag om endring i plan- og bygningsloven Kommunal og Moderniseringsdepartement Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Høring om endring i gradsforskriften - master i rettsvitenskap Høring - endring i forskrift om krav til masterrad - bachelor og master i rettsvitemskap 3+2 Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 I, 15/ Handlingsplan for Inn på tunet i Telemark tkast Høring - Handlingsplan for Inn på tunet i Telemark Fylkesmannen i Telemark Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

16 I,, N, 15/ Retur av undertegnet avtale om samarbeid og tilgjengeliggjøring av elektronisk materiale via Digitale telemarkskilder - DT - mellom HiT og Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum BIB - Digitale telemarkskilder Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum Bibliotektjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 044 I, 15/ Forespørsel om et tredje eksamensforsøk på vegne av de 50% som strøk på konteeksamen i anatomi E2 - Tillitsvalgt henvender seg på vegne av studentene HS - Tredje eksamensforsøk - flere studenter - emne 051-E2 Lars Tore Kaupang Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 447 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode HOEM4-4-1b Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode Voe7 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - mer tid og bruk av PC EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , I, 15/ Innkalling til dialogmøte Dialogmøte - IT-tjenesten Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilskudd til dekning av merutgifter i forbindelse med praksis HS - Merutgifter i forbindelse med praksis Fakultet for helse- og sosialfag /Evy Olsnes Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 57 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

18 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - EFL Begrunnelse /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær under eksamen - Bekreftelse fra lege HS Sykefravær eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på eksamenskarakter - TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

19 I,, N I, 15/ Sluttrapport Telemark Historie - Prosjektet Telemark historie Styringsgruppa for Telemark Historie /Lars Bjaadal og Nanna Løkka Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nanna Løkka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E2 HS Klage på karakter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014

Offentlig journal. Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015. HS Fakultetsinterne FoU-søknader 2014-2015 2014/669-63 6352/2014 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 16.6.2014-22.6.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 08.07.2014 Hilde Larsen Damsgaard -søknad om Fou-ressurser 2014-2015 H Fakultetsinterne Fo-søknader 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering:

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 02.01.2014 øknad om permisjon ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** N 2006/1041-59 14850/2013

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011.

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 / 2012

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer