DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, 14/ Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering - Prosjektnr Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 41 I, 14/ Svar på rapport igangsettelse høsten Videreutdanning for barnehagemyndighet - Høgskolen i Telemark EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering - Prosjektnr Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Nytt favorittsøk i 360 TEST Raaum, Nora Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning, 14/ Tilbud om stilling som timelærer i norsk EFL - Timelærere - Studieåret Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.2, 14/ Tilbud om stilling som timelærer i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.2

2 I,, N, 14/ Tilbud om stilling som timelærer i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.2, 14/ Tilbud om stilling som timelærer i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.2, 14/ Tilbud om stilling som timelærer i kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 14/ Mediedesign - nderskrevet kontrakt - Timelærer - vår 2015 EFL - Timelærere - Studieåret Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering, 14/ Tilbud om stilling som timelærer i kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 14/ IFF KROK 1 - nderskrevet kontrakt - Timelærer - våren 2015 EFL - Timelærere - Studieåret Lillann lverud Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering

3 I,, N I, 14/ Kunst og håndverk - nderskrevet kontrakt - Timelærer - Våren 2015 EFL - Timelærere - Studieåret Lene Sørøy Neverdal Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 14/ Kunst og Håndverk - nderskrevet kontrakt - Timelærer - Våren 2015 EFL - Timelærere - Studieåret Karete Roksvåg Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering, 14/ Svar på forespørsel om ny lønnsvurdering HS Tilsettingssak vurdering av lønnsplassering Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 14/ Innkalling til møte vedrørende lønn i stipendiatstilling HS Tilsettingssak vurdering av lønnsplassering Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,sosionomer og vernepleiere Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering, 14/ Svar til møte vedrørende lønn i stipendiatstilling HS Tilsettingssak vurdering av lønnsplassering Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,sosionomer og vernepleiere Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.2

4 I,, N I, 14/ Svar av Innkalling til møte vedr. lønn i stipendiatstilling HS Tilsettingssak vurdering av lønnsplassering Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,sosionomer og vernepleiere Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering, 14/ Svar til FO Innkalling til møte vedrørende lønn i stipendiatstilling HS Tilsettingssak vurdering av lønnsplassering Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,sosionomer og vernepleiere Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.2, 14/ Svar på forespørsel om ny lønnsvurdering HS Tilsettingssak vurdering av lønnsplassering Fellesorganisasjonen (FO) Telemark Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: I, 14/ Søknad om læringspass i sikkerhetfaget Generelle søknader på jobb - lærlingplass Mesno Abebe Weldematiam Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 14/ Egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2015, RA Egenmeldt sykefravær HiT rapportering - statistikk Statistisk sentralbyrå Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2015, RA Egenmeldt sykefravær HiT rapportering - statistikk Statistisk sentralbyrå Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

5 I,, N I, 14/ Egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2015, RA Egenmeldt sykefravær HiT rapportering - statistikk Statistisk sentralbyrå Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2015, RA Egenmeldt sykefravær HiT rapportering - statistikk Statistisk sentralbyrå Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ OpenAccess Skjema: Shane Frank (Title: A "clearcut" case? Brown bear selection of coarse woody debris and carpenter ants on clearcuts) BiB - Søknader om støtte til vitenskapelige publikasjoner - Open Access Shane Frank Bibliotek Bø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 I, 14/ Søknad om innpassing Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om innpassing Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 536 I, 14/ nderskrevet avtale om Norskkurs høsten 2014 Norskkurs for internasjonale studenter Anne Mette Gangsøy /Dag Tov Aasland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering

6 I,, N, 14/ Svar på brev fra Riksrevisjonen om revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Riksrevisjonen tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 504 I, 14/ Fra Riksrevisjonen - Vedrørende revisjon av rapportering til DBH Revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Vevle, Victoria Offl 18 tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 14/ Vedrørende revisjon av rapportering til DBH Revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Riksrevisjonen Offl 18 tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 504 I, 14/ Tilrettelegging av eksamen AF Tilrettelegging Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ Legeattest AF Tilrettelegging Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging 3502 N AF Tilrettelegging Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443

7 I,, N N, 14/ Kallelsesak - AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Offl 25 første led Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering N, 14/ Internt notat kallelse, fra instituttleder AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Offl 25 første led Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering N, 14/ Stillingsomtale kommunal økonomi AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Offl 25 første led Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering N, 14/ CV - AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Offl 25 første led Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 14/ Dekans forslag - AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tone Jøran Oredalen Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

8 I,, N, 14/ Tilsettingsbrev AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:, 14/ AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 14/ nderskrevet arbeidsavtale - AF Styresak, Høgskolelektor II i økonomi og administrasjon/revisjon-kommunal økonomi - kallelse Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 211, 15/ Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler Høring - rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Mari Pran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008, 15/ Høring rapport om finansiering av universiteter og høgskoler Høring - rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Mari Pran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

9 I,, N I, 15/ Automatisk svar: Høring - rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill - Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Mari Pran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 I, 15/ Sensors begrunnelse AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Avtale - MO - Memorandum of nderstanding on Academic Cooperation.docx Avtale om samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Hokkaido niversity, Institute of low temperature science Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Synne Kleiven Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 6 N, 15/ Tilbakemelding fra AF - Mona Sæbø - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Høgskolen i Telemark /Anita Dale Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning N, 15/ Tilbakemelding fra BIB - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Høgskolen i Telemark /Anita Dale Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

10 I,, N N, 15/ Tilbakemelding fra EFL - Per Åsmund Omholt - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Høgskolen i Telemark /Anita Dale Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning N, 15/ Tilbakemelding fra Tor Lønnestad - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Høgskolen i Telemark /Anita Dale Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbakemelding fra Studentorganisasjonen - Camilla Berg Rindal - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Camilla Berg Rindahl Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbakemelding fra Kai Arne Sætre - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Kai Arne Semb Sætre Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbakemelding fra Anne Blaker - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Anne Margrete Blaker Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

11 I,, N I, 15/ Tilbakemelding fra Rune Nilsen - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Rune Nilsen Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbakemelding fra Ingerid Risland - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Ingrid Risland Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrevet arbeidsavtale - EFL - tilsettingssak - kallelse av professor II i pedagogikk Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ SV: Forslag til kandidater til divisjonsstyrene i Forskningsrådet Norges Forskningsråd - divisjonsstyrene -områdestyret Bjørn Skavlan Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Forslag til kandidater til divisjonsstyrene i Forskningsrådet Norges Forskningsråd - divisjonsstyrene -områdestyret Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 642 I, 15/ Søknad om innpassing - valgemner master 918 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

12 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 536 I, 15/ ndersøkelse om arbeidslivsrelevans - forespørsel om intervju ndersøkelse om arbeidslivsrelevans - forespørsel om intervju Jon Haakstad Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på forespørsel om intervju vedørende undersøkelse om arbeidslivsrelevans ndersøkelse om arbeidslivsrelevans - forespørsel om intervju Jon Haakstad Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Vedrørende undersøkelse om arbeidslivsrelevans og forespørsel om intervju ndersøkelse om arbeidslivsrelevans - forespørsel om intervju Jon Haakstad Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering N, 15/ Tilrettelegging av eksamen AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad TF Opptak til bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering

13 I,, N N, 15/ Vurdering av søknad TF Opptak til bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad TF Opptak til bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 45 I, 15/ Tilrettelegging av praksis - HS Praksisplass Fakultet for helse- og sosialfag /Randi K. Sandbakk Brækken Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad - HS Praksisplass Fakultet for helse- og sosialfag /Randi K. Sandbakk Brækken Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 539 I, 15/ Søknad TF Bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering N, 15/ Vurdering av søknad TF Bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering

14 I,, N, 15/ Svar på søknad TF Bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 45 I, 15/ Søknad og vurdering fra dekan TF Bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad TF Bacheloroppgave Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 45 I, 15/ Søknad om opptak - TF opptak til studie Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om opptak til PhD studiet - Fakultet for teknologiske fag TF opptak til studie Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 511 I, 15/ Sykmelding HS Sykefravær Fakultet for helse- og sosialfag /Randi K. Sandbakk Brækken Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531

15 I,, N I, 15/ Søknad om 4. forsøk på eksamen EFL 4. eksamensforsøk /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 447, 15/ Svar på søknad EFL 4. eksamensforsøk /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 447 I, 15/ Legeerklæring HS - Legeerklæring Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Varsel - HS Varsel - Fakultet for helse- og sosialfag /Randi K. Sandbakk Brækken Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 507 I, 15/ Midtevaluering - HS Varsel - Fakultet for helse- og sosialfag /Randi K. Sandbakk Brækken Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 507 I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn EFL - Permisjon /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering

16 I,, N N, 15/ Vedr. Søknad om permisjon uten lønn - EFL - Permisjon Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon uten lønn ut over sykelønnsperioden EFL - Permisjon Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214 I, 15/ Legeerklæring HS - Sykefravær - Legeerklæring Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Birgitte Møllerplass - ndertegner praksisavtale Tele-Tur A/S AF - IØI - Praksisavtaler 2015 Anne Gry Sturød Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Benedikte SImonsen Døhlen - undertegnet praksisavtale Lets Travel AF - IØI - Praksisavtaler 2015 Anne Gry Sturød Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet praksisavtale - Anna Verulidze AF - IØI - Praksisavtaler 2015 Anna Verulidze Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering

17 I,, N I, 15/ Praksisavtale - Nabel Ahmed AF - IØI - Praksisavtaler 2015 Nabeel Ahmed Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Årsrapport Bedriftshelsen 2014 Bedriftshelsen - Bedriftshelsetjeneste (BHT) for HiT Bedriftshelsen AS Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 I, 15/ Søknad om overflytting fra stasjonær til nettstudiet EFL Søknad om overflytting - intern /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513 I, 15/ Søknad om permisjon fra praksis EFL Permisjon /Gro Benedikte Tveitan Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på eksamenskarakter - 30SPES EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Oversendelse av klagesaker - Spesialpedagogikk EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N I, 15/ Sensors begrunnelse EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - 30SPES EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ EFL Klage på eksamenskarakter - 30SPES EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Oversendelse av klagesaker - Spesialpedagogikk EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Sensors begrunnelse EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - 30SPES EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N I, 15/ Klage på eksamenskarakter - 30SPES EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Oversendelse av klagesaker - Spesialpedagogikk EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Sensors begrunnelse EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - 30SPES EFL Klage på karakter - Spesialpedagogikk NKS Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad og karakterutskrift Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

20 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing - emnekode Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing - karakterutskrift Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N I, 15/ Søknad om innpassing Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing - VS: Attached Image Karakterutskrift Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing VS: Attached Image - Karakterutskrift emnebeskrivelser Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student

22 I,, N I, 15/ Søknad om innpassing - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Legeerklæring HS Sykefravær - Legeerklæring Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering

23 I,, N I, 15/ Dokumentasjon på utdanning AF Bekreftelse på studentstatus Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på studentstatus AF Bekreftelse på studentstatus Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 49 I, 15/ Bekreftele vedrørende betaling - AF Vedr. faktura - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ VS: Henvendelse AF Bekreftelse på studentstatus Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på studentstatus AF Bekreftelse på studentstatus Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 49 I, 15/ Søknad om overgang til deltid/evt. permisjon HS - Overflytting til vernepleie Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

24 I,, N, 15/ Svar på søknad om overflytting til Vernepleier fra Høgskolen i Østfold til Høgskolen i Telemark HS - Overflytting til vernepleie Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 52, 15/ Svar på søknad om overgang til deltid/evt. permisjon HS - Overflytting til vernepleie Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 52 I, 15/ Søknad om ny eksamensdato og egen prøve vår NA1M2 EFL Tilrettelegging eksamen - Naturfag 1 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Signert avtale CIESL Klasserominteraksjon - student lærling - CIESL - classroom interaction for enhanced student learning niversitetet i Stavanger Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ VIKTIG melding om eksamen i 3363N AF-IKH Bekreftelse - Lånekassen Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på studentstatus AF-IKH Bekreftelse - Lånekassen Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 57

25 I,, N I, 15/ Kvittering for mottat søknad - Horse, as agent of transmission of European cultural and natural heritage and Euroeanisasion HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Sponsor av russebil Forespørsel om sponsoravtale til russebil i 2015 Anita Dale Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 159 I, 15/ Sponsing av russebil/russevan Forespørsel om sponsoravtale til russebil i 2015 Markeds- og kommunikasjonsenheten /Ingvild Gjone Sildnes Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 159 I, 15/ Sponsor søknad Russen Porsgrunn videregående Forespørsel om sponsoravtale til russebil i 2015 Økonomiseksjonen /Britt Elin Kjørholt Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 159 I, 15/ Sponsor av russebil Forespørsel om sponsoravtale til russebil i 2015 Markeds- og kommunikasjonsenheten /Ingvild Gjone Sildnes Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 159 I, 15/ Russebil sponsor Forespørsel om sponsoravtale til russebil i 2015 Økonomiseksjonen /Britt Elin Kjørholt Markeds- og kommunikasjonsenheten /Mari Helle Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 159

26 I,, N I, 15/ Søknad om avvikling av tredje eksamen forsøk - emne 050-E4 HS tre eksamensavviklinger - emne 050-E4 Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på søknad om avvikling av tredje eksamen forsøk - emne 050-E4 HS tre eksamensavviklinger - emne 050-E4 Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Legeerklæring HS Sykefravær - Legeerklæring Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Legeerklæring HS Sykefravær - Legeerklæring Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om opprykk til stilling som førsteamanuensis EFL - Stillingsopprykk Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om endret stillingskode ved fullført doktorgrad EFL - Stillingsopprykk Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 222

27 I,, N, 15/ Svar på søknad om overflytting EFL Søknad om overflytting - svar fra 2013 /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513 I, 15/ Karakterutskrift EFL Søknad om overflytting - svar fra 2013 /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på overflytting til 3. studieår GL 1-7 EFL Søknad om overflytting - svar fra 2013 /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513 I, 15/ Legeerklæring HS Sykefravær - Legeerklæring Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Tildelingsbrev Pedagogisk utviklingsarbeid EFP - EFL - Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PB) - Prosjektnr Finansieringskilde FmTe og dir Kunnskapsdepartementet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Innovasjon Norge - søknad fra E Telemark Samarbeid med ngt Entreprenørskap Telemark Ann-Iren Haugen Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

28 I,, N I, 15/ nderskrevet arbeidsavtale - EFL Tilsettingssak 40 % midlertidig stilling som høgskolelektor i forming, kunst og håndverk Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - 15VRD1 EFL Klage på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Forespørsel om klagesensur - Vurdering EFL Klage på karakter - Institutt for pedagogikk /Merete Høgseth Kronstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Forespørsel om klagesensur EFL Klage på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Takk for at du tar oppdraget EFL Klage på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

29 I,, N N, 15/ Oversendelse av klagesak - Vurdering EFL Klage på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - 15VRD1 EFL Klage på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Svar fra Kunnskapsdepartementet på søknad om forlengelse av åremålsstillinger ved Høgskolen i Telemark Prolongering av åremålsstillinger Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Purring - Nasjonale deleksamener i bachelorstudiet regnskap og revisjon Nasjonale deleksamen i årsregnskap - NOKT og studieadministrasjon Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på eksamenskarakter - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Forespørsel og svar - klagesensur - SPES HBV EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, 15/ Oversendelse av klagesaker - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Informasjon klagebehandling - SPES305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Realfagskommuner - oppsummering fra møtet H-regionskoordinatorer og dir 24.februar 2015 EFP - EFL - Realfagskommuner fra Prosjektnr xxx - Finansieringskilde dir Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på eksamenskarakter - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Forespørsel og svar - klagesensur - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student

31 I,, N, 15/ Oversendelse av klagesaker - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Klage på eksamenskarakter - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - SPES 305 EFL Klage på karakter - SPES Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forlenget permisjon EFL - Permisjon /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon EFL - Permisjon Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 214 I, 15/ Søknad om fødselspermisjon - legeattest og epost AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

32 I,, N, 15/ Svar på søknad om fødselspermisjon AF Permisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 I, 15/ Søknad om innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 536 I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen eksternt EFL ekstern avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å avlegge eksamen eksternt EFL ekstern avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 446 I, 15/ Ny klage på eksamenskarakter - emnekode 050E2 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Endring - feil emne på begrunnelse og klage - HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

33 I,, N I, 15/ NV-prosjekt P27/2013 Norgesuniversitetet Norgesuniversitetet /Ida Grepperud Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 639 I, 15/ Klage på eksamenskarakter - HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om vitnemål selvkomponert bachelor EFL Vitnemål - Selvkomponert bachelor /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

34 I,, N I, 15/ Søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon - EFL Permisjon /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 2 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E7 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - sykdom HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

35 I,, N I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 6095 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ny henvendelse Klage på karakter emnekode 6095 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ninett ønsker høringsuttalelse - Høringsnotat - Ny betalings- og avtalemodell for statlige universiteter og høgskoler Høring - Ny betalings- og avtalemodell for statlige universiteter og høgskoler NINETT AS Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode MA4412 TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050E2 HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode E2 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

36 I,, N I, 15/ Bekrfetelse på navneendring - HS - Navneendring Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging - bruk av PC EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon fra praksis EFL Permisjon fra praksis /Anne Marie Håseth Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 I, 15/ Søknad om tilrettelegging - EFL Tilrettelegging studie - tsettels på prosjektoppgave /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av studie - utvidet studietid EFL Tilrettelegging studie - utvidet studietid /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 6000 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

37 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon - sykdom EFL Permisjon /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging - TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Anne Gro Semb Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging - EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Sykefravær - legeattest HS Sykefravær Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering

38 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon NGL 5-10 EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 3489 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon GL 5-10 EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode MA4412 TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode MA4212 TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student

39 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging K&H EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode voe 7 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E2 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode MA4412 TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode MA4412 TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om gjennopptak av utdanning - EFL Gjenopptak av utdanning /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

40 I,, N I, 15/ Søknad om lærlingplasse - HiT Lærlinger og intensjonsavtaler 2015 Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 276 I, 15/ Søknad om tilrettelegging - EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 982-E1 HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer