DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, 14/ EFL+HS- niversity College CC- utvidelselse av avtale Erasmus+ bilaterale avtaler niversity College CC Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07, 14/ Bekreftelse på støtterett for to kvotestudenter på ph.d Kvoteprogrammet Statens lånekasse for utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57 I, 14/ Påminnelse om invitasjon til fagseminar oktober for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet Prosjektnr 87019, 87020, 87021, Finansieringskilde dir Morten Skaug /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Direktoratet bekrefter å ha mottatt regnskapsoversikten - Kompetanse for kvalitet 2015 EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet Prosjektnr 87019, 87020, 87021, Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Minner om frist for rapportering på antall studieplasser - høst ABL 2015 EFP - EFL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL (ABF) - Prosjektnr 87026, 87038, Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Meldingen er ikke godkjent - CTHELP Studentbedrift FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 132

2 I,, N I, 14/ nderskrevet kontrakt - Studieassistent - Høst - vår 2015/2016 EFL - Timelærere - Studieåret Nora Thoner Syvertsen /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Innvilget søknad om systembaserte tjenester - HiT - Forelesnin - Flerspråklighet og språk/kommunikasjonsvansker EFL Søknader til Statped - om forelesninger for studenter ved Høgskolen i Telemark Statped sørøst Institutt for pedagogikk /Trond Waage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432, 14/ Regnskapsrapport NY GiV 2014/2015 EFP - EFL - Ny GIV Oppfølgingsprosjektet ( ) - Prosjektnr Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet tdanningsdirektoratet /Morten Skaug Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 41 I, 14/ Direktoratet bekrefter å ha mottatt regnskapsoversikten EFP - EFL - Ny GIV Oppfølgingsprosjektet ( ) - Prosjektnr Finansieringskilde dir tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Bekreftelse på anmeldt forhold - Kjølnes Ring Porsgrunn - dato DRIFT Porsgrunn - Innbrud - tyveri Telemark Politidistrikt Driftstjenesten Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032 I, 14/ Bekreftelse på anmeldt forhold - anmeldelsesnummer Grovt tyveri DRIFT Porsgrunn - Innbrud - tyveri Telemark Politidistrikt Driftstjenesten Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032

3 I,, N, 14/ Søknad om støtte til forfatterbetaling - Open Access BiB - Søknader om støtte til vitenskapelige publikasjoner - Open Access Marte Sørebø Gulliksen Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 14/ Generell jobbsøknad innen helsesektoren Generelle jobbsøknader Murad Agha Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.9, 14/ Karakterbruk og kvalitet i utdanningen ved Høgskolen i Telemark - sluttrapport Karakterbruk og kvalitet i utdanningene ved HiT tdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 I, 14/ Avvikling av støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) Informasjon fra Lånekassen Kunnskapsdepartementet Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57, 14/ Informasjons- og dialogmøte om fusjonsprosessen mellom HiT og HBV Fusjonsprosessen mellom HBV og HiT Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015 I, 14/ Godkjenning av sluttrapport CPEALA-2014/ Approval of the final report AF Eurasiaprogrammet - CPEALA 2014/ bærekraftig turisme i Kyrgyzstan, Georgia og Norge - BAFE - TC -SI Senter for internasjonalisering av utdanning Journaldato: Tilg. kode: Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N N, 15/ Mangfolds workshop 2015 Samlesak for invitasjoner til kurs, seminarer m.v. /Leif Rasmussen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen /Leif Rasmussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Stand på Slottsfjell - nderskrevet kontrakt - studieassistent - 16, 17 og 18 juli 2014 AF - ADM/FELLES - Timelærere, gjesteforelesere og studentassistenter våren 2015 Helene Hørgård nsmo Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Svar på ny søknad om tildeling av samarbeidsmidler til prosjektet «Virksomheter for utviklingshemmede som arena for innovative praksisstudier for vernepleierstudenter» HS Samarbeidsmidler 2015 Anne Thronsen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69, 15/ SVAR På SØKNAD: TEKNOLOGI SOM STRKTRERENDE OG STRESSREDSERENDE HJELPEMIDDEL FOR ELEVER MED ATISME HS Samarbeidsmidler 2015 Mie Gullvik og Skien kommune /Mie Gullvik Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69, 15/ Svar på søknad: Kommunale saksbehandleres erfaringer med bruk av MST HS Samarbeidsmidler 2015 Erik Sørsensen /Erik Sørensen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69, 15/ Svar på Søknad fra Skien kommune - HS Samarbeidsmidler 2015 Karin Berntsen /Karin Berntsen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69

5 I,, N, 15/ Svar på søknad om «Samarbeidstriangelet» HS Samarbeidsmidler 2015 Erik Sørensen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69, 15/ Svar på søknad: Tospannmodellen - ST HS Samarbeidsmidler 2015 Anne Mari Sjåberg Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69 I, 15/ Trukket søknad HS Tilsettingssak fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i vernepleie Offl 25 første ledd Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ TF SØKNAD OM AKKREDITERING AV NY MASTERGRAD I ELKRAFTTEKNIKK TF - Søknad om akkreditering av ny mastergrad i Elkraftteknikk tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Sykemelding EFL Sykefravær /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Krav om sykepenger EFL Sykefravær /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

6 I,, N, 15/ Forlenget tilsetting EFL - Tilsettingssak: Førstekonsulent ved praksiskontoret - forlenget vikariat Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Tilsetting i 100 % vikariat som rådgiver EFL - Tilsettingssak: 100 % vikariat som rådgiver i studieadministrasjonen Bente Selliseth Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ AF IKH - Timelærerkontrakt ESSAY Writing 2011 N AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Kevin Steinmann Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ AF-IKH Timelærerkontrakt 3364 N Opplysningstiden AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Gunnar Berge Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Engelsk nderskrevet kontrakt - Timelærer - Høst 2015 AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Pernille Margrethe Sørdal Offl 26 femte ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrevet kontrakt - Timelærer - Høst 2015 AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Olav Solberg Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I,, N I, 15/ Spansk - underskrevet Kontrakt - Timelærer - Høst 2015 AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Lidun Hareide Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrevet kontrakt - Timelærer - 8 og 9 juli 2015 AF -INHM - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Kaja Christine Andersen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrevet kontrakt - Timelærer oktober 2015 AF -INHM - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Kaja Christine Andersen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrevet kontrakt - Timelærer AF -INHM - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Tine Sørensen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ nderskrevet kontrakt - timelærer - 8 og 9 juli 2015 AF -INHM - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Tine Sørensen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon - EFL Innpassing /Randi Skonseng Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N N, 15/ tsendelse av mal for HS rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2014/2015 Kvalitetsrapporten 2014/2015 tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 15/ TFs rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2014/2015 Kvalitetsrapporten 2014/2015 tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 N, 15/ AFs rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid for studieåret 2014/2015 Kvalitetsrapporten 2014/2015 tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402, 15/ HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner GL EFL Fritak / Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ PhD-studiet - Innstilling fra bedømmelseskomiteen Avslutning av studiet - Fakultet for teknologiske fag /Inger Johanne Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student 453

9 I,, N, 15/ Justert kontrakt HS Tilsettingssak midlertidig stilling: Vikariat som høgkskolelektor i sykepleiefag Offl 25 første ledd Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Svar på klage av eksamenskarakter - emnekode 45PD EFL Klage på karakter /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage av eksamenskarakter - emnekode 45PD EFL Klage på karakter /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 060-E8 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 2814N Festival and Event Management AF Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 2814N Festival and Event Management AF Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, 15/ Midlertidig funksjonstillegg i funksjonen som studieprogramansvarlig HS lønnsforhøyelse Offl 25 fjerde led Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Dok. dato: Arkivdel: Personal 23, 15/ Angående søknad om tilrettelegging - spesialpedagogikk, bachelor EFL Tilrettelegging studie /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode SPED spesialpedagogikk bachelor EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536 N, 15/03-2 Tilsyn fra NOKT vedr. utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Tilsyn med utdanningen barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 2814N Festival and Event Management AF Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536

11 I,, N, 15/ Søknad om nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning Invitasjon til å søke om nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning fra våren 2016 Kunnskapsdepartementet Institutt for lærerutdanningsfag /Carl-Magnus Nystad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 41, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode E8 Helserettet vernepleifaglig arbeid og rehabilitering - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om tredje forsøk Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Svar på søknad om innpassing av praksis fra IA EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Angående søknad om tilrettelegging spes.ped. 101 EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ AF-IKH - opprettelse av nye emner på bachelor i kulturledelse AF-IKH studieplanarbeid 2016/2017 tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 54

12 I,, N N, 15/ AF-IKH: Endringer i studieprogram Kuratorarbeid AF-IKH studieplanarbeid 2016/2017 tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 54 N, 15/ AF-IKH: Endringer på engelsk fordypning AF-IKH studieplanarbeid 2016/2017 tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 54, 15/ Svar på søknad om innpassing NHB1 - og skikurs EFL Innpassing /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode STM1 EFL Innpassing /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om innpassing GL årsenhet kroppsøving og trener studium EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om permisjon - ambulanseutdanning - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, 15/ / Søknad om permisjon - fødsel HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Høring vedrørende endringer i opplæringsloven Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen /Bente Selliseth Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - Samfunnsfag 1 - Hjemsted og Norge, trinn EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen for hele studieprogrammet - Sykepleie bachelor heltid HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tillatelse til å utføre et forskningsprosjekt i forbindelse med masteroppgave HS Søknad om tillatelse til å utføre et forskningsprosjekt i forbindelse med masteroppgave Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Dok. dato: Arkivdel: Student 530, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - utvidet tid på eksamen EFL Tilrettelegging eksamen /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, 15/ Svar på søknad om permisjon master i formgiving, kunst og håndverk EFL Permisjon /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen for hele studieprogrammet, Revisjon og regnskap - AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om fritak for vurdering i nynorsk - GL 1-7 EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode E HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen for hele studieprogrammet - Barnevernspedagog HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Gjennomføring av studiet EFL Tilrettelegging studie /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 532

15 I,, N, 15/ AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Plan for fullføring av GL-studiet EFL Tilrettelegging studie /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 532 N, 15/ Intern høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke bruk av tilstandsrapporter ved salg av bolig Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 N, 15/ Forhåndsinnmelding - studieporteføljen for 2016/2017 Studieporteføljen 2016/2017 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes /Leif Rasmussen Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 15/ EFL - Forhåndsinnmelding - studieporteføljen for 2016/2017 Studieporteføljen 2016/2017 tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby /Leif Rasmussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode 050-E2 Naturvitenskap 1 og Anatomi og fysiologi, - HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536

16 I,, N, 15/ Søknad om permisjon fra studiene EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ikke bestått Naturvitenskap E7-FAR - HS Studieavbrudd Dok. dato: Arkivdel: Student 449, 15/ Angående søknad om tilrettelegging 4969 EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Angående søknad om tilrettelegging Spes101 EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode 051-E10 Klinisk sykepleie - Medisin. Legemiddelregning - HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen EFL Tilrettelegging eksamen /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, 15/ Ikke bestått andre forsøk på bacheloroppgaven 051HOEM4-4-4B HS Studieavbrudd Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedr. anbefalingsbrev - Letter of recommendation Anbefalingsbrev - Letters of recommendation To whom it may concern Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57, 15/ Bekreftelse på oppsigelse av studieplass AF Studieavbrudd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på manglende oppmøte på forelesningene AF bekreftelse på manglende oppmøte på forelesningene - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av fag fra NTN EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på: Søknad om tilgang til studentdata fra Felles studentsystem Tilgang til studentdata fra Felles studentsystem niversitetet i Oslo tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 009

18 I,, N, 15/ Oppdragsbrev ombygging bibliotek Ombygging biblioteket i Bø Statsbygg, region sør Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031 N, 15/ Honorar for ledere i Studentorganisasjonen i Telemark Honorarer SOT Økonomiseksjonen /Britt Elin Kjørholt Offl 25 første ledd Direktør /John William Viflot Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 233, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen - studieprogram Barnehagelærer - EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene - sluttrapport HR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene Fakultet for helse- og sosialfag /Ramona Lorentsen tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på: Søknad om tilrettelegging av eksamen for hele studieprogrammet innvilget TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Svar på søknad om permisjon EFL Permisjon /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen E HS Tilrettelegging studie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på: Søknad om generell tilrettelegging eksamen - innvilget TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ / Svar på utsettelse av BA-oppgave pga manglende metodekurs EFL - Gjelder bacheloroppgave på grunn av manglende metodekurs Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Nasjonale deleksamener: tillatelse til å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) Nasjonale deleksamener: tillatelse til å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 409, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging for eksamen - Studieprogram Eiendomsmegling - AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ / Søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Bedriftsøkonomi AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Sykepleie - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon - ABL - EFL Permisjon Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Timeplaner for våren 2016 AF - Rom- og timeplaner for våren 2016 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Helle Friis Knutzen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Lisa Ingrid Hjelmeland Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Eline Flesjø Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tove Merete Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 4101 Generell kjemi - AF Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på: Søknad om tilrettelegging av eksamen - Elkraft, Y-Vei - innvilget TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - Studieprogram Barnevern i et flerkulturelt samfunn HS Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Barnevernspedagog,innføring i barnevernets arbeidsfelt (070-E1) HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen E1 HS Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen - studieprogram Innføring i barnevernets arbeidsfelt - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen - studieprogram Innføring barnevernets arbeidsfelt - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om tilrettelegging - Fritak fra svømming og livredning i fagene Idrettsaktiviteter 1 og 2 (1009 og 1010). - AF Tilrettelegging studie Thomas Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student 532

22 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging E1 - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på forespørsel om utdanning. TF Bekreftelse Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 40, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - enkelteksamener 4006 Klima energi og miljø og 4105 Økologi - AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Høring - Forslag til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2016 Høyring forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2016 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Økonomi og administrasjon emne 6000, 6001, 6002, AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Krav om endring av lønn etter HTA Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Offl 25 fjerde led tdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt Dok. dato: Arkivdel: Personal 23

23 I,, N, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging eksamen Sykepleie, bachelor deltid - HS Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på: Søknad om tilrettelegging av eksamen - Studieprogram Plan og infrastruktur - innvilget TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ / Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode farmakologi, Studieprogram Naturvitenskap 2 HS Klage på karakter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Studieprogresjon HS Studieavbrudd Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på: Søknad om tilrettelegging for studieprogrammet - Realfagskurs, forkurs matte og fysikk - innvilget TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Høring forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Høring forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

24 I,, N I, 15/ Tildeling av midler til region Oslofjordalliansen for samarbeid om etter og videreutdanning i 2015 Tildeling av midler til region Oslofjordalliansen for samarbeid om etter og videreutdanning i 2015 tdanningsdirektoratet tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om innpassing - HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Videre studieprogresjon for 2015/16 og 2016/17 - GL 5-10, Studieprogresjon /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student 507 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E7 Naturvitenskap 2 - HS Begrunnelse Trine Bakka Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging- Studieprogram Informatikk og automatisering TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om midler fra Wøyen stiftelsen 2016 Søknad om midler fra Wøyen stiftelsen 2016 Stiftelsen Wøyen, V/Kindem &Co Advokatkollegiet Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

25 I,, N I, 15/ Avtale om arbeidspraksis - DR Porsgrunn - Avtale om arbeidspraksis / praksisplass Reaktorskolen Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.9, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utsatt innlevering Innlevering av masteroppgave Borghild Traaen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Student 452 I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E7 Naturvitenskap 2 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E7 Naturvitenskap 2 - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E6 Sykepleievitenskap 2 - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E7 Patologi - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

26 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981-E4 Vitenskapsteori, forskningsmetode, forskningsetikk - HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om innpassing - emnekode Kliniske studier i sykehjem HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Avtale om praksisplass og arbeidsoppgaver AF Praksisplass Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging for eksamen språk og kommunikasjonsvansker - EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E 12 Sykepleievitenskap 3 - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

27 I,, N I, 15/ Karakterutskrift TF Karakterutskrift Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen Innføring i Linux - AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging eksamen Innføring i Linux AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E12 Integrert sykepleievitenskap - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 12 Integrert sykepleievitenskap 3 - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

28 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode BY3312 Konstruksjonslære II - TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode BY3312 Konstruksjonslære II - TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E-12 Sykepleievitenskap - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - Studieprogram Revisjon AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - Studieprogram Revisjon AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E-12 Sykepleievitenskap 3 - HS Begrunnelse Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

29 I,, N I, 15/ Legeerklæring EFL Sykefravær /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Ber om opplysnger vedr. tidligere ansatt Etterspør opplysninger fra tidligere arbeidsgiver - Föräkringskassans inlâsningscentral Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 15/ Avtale om praksisplass og arbeidsoppgaver AF Praksisplass Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale om praksisplass AF Praksisplass Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Høring på retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata Høring på retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata Miljødirektoratet tdanningsseksjonen /Håvard Brekke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050- E12 Sykepleievitenskap 3 - HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

30 I,, N I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E7 Patologi og sykdomslære - HS Klage på karakter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - Studieprogram Spesialpedagogikk EFL Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing - emnekode 050-E5 - HS Innpassing Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 1001 Idrettssosiologi AF Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E7 Naturvitenskap 2 - HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om innpassing av fag EFL Innpassing /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

31 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing av fag EFL Innpassing /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 536 I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - emne 4006 Klima, energi og miljø AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - emne 4006 Klima, energi og miljø AF Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Informasjon i forbindelse med bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret Informasjon i forbindelse med bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret Statens lånekasse for utdanning Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - Studieprogram Revisjon - AF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Saksbehandling - Saksbehandling - Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

32 I,, N, 15/ Studentsak - Saksbehandling - Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode FB1012 TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon EFL Permisjon Ane Caroline Bakke Mcaulay /Randi Skonseng Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode FB1012 TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging innovasjon og entreprenørskap AF Tilrettelegging eksamen Edvard Andreas lsnesvik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging NOR103 EFL Tilrettelegging eksamen Ina Cecilie Dahl Gulbranzen Arvesen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

33 I,, N I, 15/ Søknad om permisjon EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01586-5 CPEASTIP-H2011/10484 - Euroasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport 2015 Eurasiaprogrammet - H2011/10484 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Anette Staaland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01592-2 Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap - 2013-1-BE3-LEO04-07511 9 Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01595-25 Søknader om I-midler vår 2016 - søknader fra HS I-midler 2014-2016- Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01567-1 Søknad - Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: 02.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01580-111 Intensjonsavtale - Letter of Intent Erasmus+ bilaterale avtaler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Budapest Fo-seksjonen Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/01607-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01613-105 Anmodning om begrunnelse på karakter;fakultet for helse- og sosialfag, Emnekode:051-E8,emnenavn: Samfunnsvitenskap 2, eksamensdato:04.09.15-11.09.15, kandidatnr:24 TEST Kristina Breiland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01558-6 Bevaring og kassasjon - Søknad om å få godkjent foreliggende overordnet regelverk HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 25.10.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-3 Søknad Strategiske partnerskap- Siv Roel Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 19.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01583-4 Signert avtale med Islamic niversity of Gaza Samarbeidsavtaler i Asia og Oceania The Islamic niversity of Gaza Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01584-1 Signert Mo fra Makerere niversity, ganda Samarbeidsavtaler i Afrika niversity of Makerere Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 20.06.2015, Tatt til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01612-3 Igangsetting av inntill 9 studieplasser 2015-2016, videreutdanning for barnehagemyndighetene EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling),

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01558-9 Vedtak for bevaring - fritak for kassasjon - 20.10.2014-18.12.2015 HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01615-7 Avtale etterutdanning i naturfag 5-7 (2013-2016) EFP - EFL - Anbud diverse fra 2014 tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: 20.09.2013 Arkivdel: Sakarkiv 41 06.02.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01558-3 Kvalitetssjekk av ekspederte dokumenter eget fakultet HiT Innføring og oppstart av Public 360 /Leif Rasmussen Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Fakultet for teknologiske

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01.

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Dokumenttype:,,,, tatus: J,A 26.01.2012 Møtereferat telefonmøte 14.12.11 A HR Arbeidsutvalg 2011-2012 2011/1781-3 12730/2011 15.12.2011 ØKOOM/BKJ

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2012 -sak 14/12 tillingsomtaler for rektor viserektorer dekaner direktør nstitusjonell ledelse ved fra 1. august

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01564-1 Kort referat i forbindelse med nylig avholdt møte INHM & Statens vegvesen Landløpet Per Ole Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein 30.10.2014 I, 14/01580-4 Signert

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10.

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.10.2011 TT-sak 41/11 EFL - stilling som førstekonsulent studieadminstrasjon - godkjenning av utlysingstekst EFL Tilsettingssak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09.

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 13.10.2011 Organisering Arkivtjenesten HiT HiT Arkivplan 2 Egen organisasjon - Organisering, ansvar m.v. 2009/304-1

Detaljer

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 24.10.2011 nnkalling til informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 24.10.11 HiT 2011 nformasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Dok.dato: 19.09.2011. Klassering: 436. (enhet/initialer): STUDIE/CGU EFL/CMN. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 112 ØKONOMI/TEØ DRIFT/MØ

Dok.dato: 19.09.2011. Klassering: 436. (enhet/initialer): STUDIE/CGU EFL/CMN. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 112 ØKONOMI/TEØ DRIFT/MØ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 EFL var på høringsnotat - Gjennomgang av rutinene for evaluering ved HiT Gjennomgang av rutinene for evaluering

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 29.11.2011.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 29.11.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe 2007/1509-5 12259/2007 12.11.2007

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Offentlig journal. Sakkyndig utvalg-ekstern. AF Tilsettingssak Stipendiat i Kropp og kultur 2014/670-7 10516/2014 10.09.2014 AF/MAA 10.10.

Offentlig journal. Sakkyndig utvalg-ekstern. AF Tilsettingssak Stipendiat i Kropp og kultur 2014/670-7 10516/2014 10.09.2014 AF/MAA 10.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.10.2014-12.10.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 11.11.2014 nnhold: akkyndig utvalg-ekstern AF Tilsettingssak tipendiat i Kropp og kultur 2014/670-7 10516/2014

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01607-27 14/01607-25 - Høgskolen i Telemark - midler til oppdraget Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 2015-2019 EFP - EFL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL (ABF) - Prosjektnr

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00575-4 Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/00963-22 16/1313 KHIO Akkreditering av Kunsthøgskolens deltakelse i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00545-5 Teknisk produksjon /Arvid Andresen Dok. dato: 24.04.2016 Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/00970-7 Ny mønsteravtale Mønsteravtale om kopiering ved universitet og høgskoler

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer