DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ AF tilrettelegging eksamen Tilrettelegging eksamen - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Mikrobiologi - Retur av underskrevet kontrakt - timelærer AF - INHM - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2014 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om permisjon - Permisjon - /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 214

2 I,, N tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om - ekstra tid på oppgave Tilrettelegging eksamen - /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ tfyllt skjema - 03 Endring av lønns- eller ans.forhold Tilsetting i 50 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i reiseliv ved Institutt for økonomi og informatikk Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ nderretning til klager om avgjørelser tatt før saken er avsluttet - Grovt tyveri fra kontor - Kjølnes Ring 56 DRIFT Porsgrunn - Innbrud - tyveri Telemark Politidistrikt Driftstjenesten Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om støtte til forfatterbetaling - Open Access Søknader om støtte til vitenskapelige publikasjoner - Open Access Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Presisering av at svarene blir unntatt offentlighet Digital sårbarhet - innspill til digitalt sårbarhetsutvalg - Lysneutvaleget Roger Kolbotn, Lysneutvalget Direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

3 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Legeerklæring - Legeerklæring 051HOEM4 4-1B - Sykehuset Telemark, Skien Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging eksamen - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Legeerklæring Legeerklæring - Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 52, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Klage - Klage på karakter - /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Flytteregning - Hesselberg Transport as AF -Flytteregning Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om vurdering / godkjenning av fag - vernepleier HS Vurdering / godkjenning av teoretisk og faglig status - Realkompetansevurdering Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

4 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Nye mønsteravtaler for bruk av kringkastingsprogram i undervisning Fjernsynsprogram / kringkastingsprogram i undervisningen - Norwaco Norwaco tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Ecophilosophy - nderskrevet Kontrakt - Timelærer AF - IKH - Kontrakt - Timelærer Per Ingvar Haukeland Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse: ndersøkelse om bruk av Evalueringsportalen Lansering av Evalueringsportalen - Statlige virksomheters medvirkning Direktoratet for økonomistyring Direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av innteksopplysninger TF - Inntektsopplysninger Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 23 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning av sensor - AF Godkjenning av sensor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 453

5 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning av sensor - AF Godkjenning av sensor Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 453 Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning av sensor - AF Godkjenning av sensor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 453 Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av underskrevet sensorkontrakt AF Godkjenning av sensor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 453 Inngående eksternt produsert, 14/ nderskrevet kontrakt AF - Russlandproskjetet Russian State niversity of Tourism and service /Alexander A Fedulin Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 073 Inngående eksternt produsert, 14/ tført arbeidspalssvurdering AF - Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde , Tatt til etterretning

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for kultur- og humanistiske fag /Øyvind Eikrem Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for kultur- og humanistiske fag /Øyvind Eikrem Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for kultur- og humanistiske fag /Øyvind Eikrem

7 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Fakultet for allmennvitenskapelige fag Institutt for kultur- og humanistiske fag /Øyvind Eikrem Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Institutt for kultur- og humanistiske fag /Øyvind Eikrem Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage - Klage på karakter - Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ HS Melding om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier Studentforhold - Helsetilsynet Institutt for helsefag /Mette K Ragnhildstveit Sætra Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 52 tgående internt produsert, 14/ midtevaluering - Studentsaker - Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 52 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilrettelegging Tilrettelegging - /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon vedr. verv - HS - Fagforeningsarbeid - Parat Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 229

9 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av undertegnet sensorkontrakt EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak - AF - Sykepenger - NAV NAV - Kongsberg Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 236 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsynsrapport - Imøteser oppfølging DRIFT - Branntilsyn - Høgskolen i Telemark - Stua-Storgata 39 - Notodden kommune Notodden Kommune Driftstjenesten Notodden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032 Inngående eksternt produsert, 14/ Forslag til endringer i barnehageloven - innføring av et uavhengig tilsyn med barnehagene mm. Høring - endring i barnehageloven Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på karakter - Klage på karakter - /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Støtte til studenthus på Kjølnes Nytt studenthus Porsgrunn Porsgrunn kommune Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

10 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Eksamen ved høgskolen i Østfold - Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 44 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage - Klage på karakter - /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering AF - Kartlegging - Dokumentasjon for utføring - Bedrifshelsen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering AF - Kartlegging - Dokumentasjon for utføring - Bedriftshelsen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering AF - Kartlegging - Dokumentasjon for utføring - Bedriftshelsen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune

11 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering AF - Kartlegging - Dokumentasjon for utføring - Bedrifshelsen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Inngående eksternt produsert, 14/ Kopi av brev til Høgskolen i Gjøvik. Svar på spørsmål om individuell klagerett ved gruppeeksamen Individuell klagerett ved gruppeeksamen - Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Permisjon - Fakultet for teknologiske fag /Anne Gro Semb Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Anmodning om begrunnelse på karakter - Offl 26 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Anmodning om begrunnelse på karakter - Offl 26 første ledd , Tatt til etterretning

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Anmodning om begrunnelse på karakter - Offl 26 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Anmodning om begrunnelse på karakter - Offl 26 første ledd Fakultet for helse- og sosialfag , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Emnekode PPPED Anmodning om begrunnelse på karakter - Offl 26 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Anmodning om begrunnelse på karakter - Offl 26 første ledd , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om bergrunnelse på karakter - Anmodning om bergrunnelse på karakter - Offl , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om begrunnelse - Avsluttet studie - Advokat Johan Tønnes Løchstøer /Anne Marie Håseth Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 409 Besvart med utgående dokument

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Gjennomføring av eksamen ved HiT - ITE1855 og ITE1854 Gjennomføring av eksamen ved annen institusjon - /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Dialogmøte - Dialogmøte - NAV, Notodden Institutt for folkekultur /Bodil Akselvoll Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 271 tgående internt produsert, 14/ tfyllt skjema - 01 Tilsetting av måneds - og timelønnete - Magne Stolpnesæter AF - Tilsetting av måneds- og timelønnete Senter for statlig økonomistyring Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Arkivkode: 23 tgående internt produsert, 14/ Fratredelse - Fratredelse - Senter for statlig økonomistyring Offl 23 første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 23 Inngående eksternt produsert, 14/ Nytt system for kvalitessikring av av GS-listen. Bakgrunn, forslagene fra NOKT og Departementets vurdering Nytt system for kvalitetssikring av GS-listen - Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Markeds- og kommunikasjonsenheten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053 Inngående eksternt produsert, 14/ innpassing/fritak av studier/emner/realkompetanse - Innpassing - Fakultet for allmennvitenskapelige fag Arkivkode: 536

14 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale med pensjonister om forlenget tilknytning til Høgskolen i telemark FA - Forlenget tilknytning ved HiT Fo-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Felles standard for doktorgradsutdanning i Europa Felles standard for doktorgradutdanning i Europa - Kunnskapsdepartemenetet Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Startstipend for våren 2015 Informasjon fra Lånekassen Statens lånekasse for utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Verifisering av vitnemål - Verifisering av vitnemål - Capus HR Management Capus HR Management Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 469 Inngående eksternt produsert, 14/ Kort spørsmål om gjennomføring og bruk av sanfunnøkonomiske analyser Samfunnøkonomiske analyser - Direktoratet for økonomistyring Direktoratet for økonomistyring Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 121 Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse - kort spørsmål om gjennomføringen og bruk av samfunnøkonomiske analyser Samfunnøkonomiske analyser - Direktoratet for økonomistyring Direktoratet for økonomistyring Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 121

15 I,, N tgående internt produsert, 14/ tfyllt skjema - 05 Fungering AF - Fungering Senter for statlig økonomistyring Offl 23 første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 23 tgående internt produsert, 14/ tfyllt skjema - 01 Tilsetting av måneds- og timelønnete AF - Tilsetting av måneds- og timelønnete Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 23 Inngående eksternt produsert, 14/ Naturalytelser - AF - Naturalytelser i arbeidsforhold - Elektronisk kommunikasjon (EK) Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 23 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage - Klage på karakter - /Hilde Bergendal Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilpassing - Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Permisjon - Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Arkivkode: 214.2

16 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Frokostseminar om høyere utdanning - Invitasjon og program Hseminar produktivitetskommisjonen 16.des. - kd.dep. Produktivitetskommisjonen Rektor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Taushetserkæring Taushetserklæring - Fakultet for helse- og sosialfag /Bjørg Megrund Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Ønsker å få tilsendt fag- og studieplan i forbindelse med forskningsprosjekt - Er sykepleietjenesten i Finnmark "Cultural safe" Forespørsel om fag- og studieplan for Bachelor i sykepleie Norges Arktiske niversitet Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Vurdering av praksis - EFL - Vurdering av praksis - Høgskolen i Telemark /Rolf Halvard Heimdal Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt - NMP-2013/10285 Joint Nordic Master in Cultural leadership AF - Joint Nordic master in Cultural Leadership - Prosjektnummer NMP-2013/ SI Senter for internasjonalisering av utdanning Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 tgående internt produsert, 14/ tfyllt skjema - 07 permisjon - Retur fra permisjon AF - Retur fra permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 23

17 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Anmodning om begrunnelse på karakter - Offl 26 første ledd Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Legeerklæring Legeerklæring - Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging - Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 14/ Innsynsbegjæring Tradisjonsmatstudiet Rauland - innsynsbegjæring - Vinje kommune Vinje kommune Institutt for folkekultur /Bodil Akselvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Inngående eksternt produsert, 14/ svar på innsynsbegjæring Tradisjonsmatstudiet Rauland - innsynsbegjæring - Vinje kommune Vinje kommune Institutt for folkekultur /Bodil Akselvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

18 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Dialogmøte 3 AF - oppfølging i sykemeldingsperioden NAV Bø Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Strukturmeldingen og styrets funksjonstid Innspill til arbeidet med fremtidig struktur i niversitet og Høyskolesektoren - Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Rektor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om Innpassing HS Innpassing Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ HS Søknad om tilrettelegging HS Tilrettelegging Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443 Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 14/ tfyllt skjema - 50 fratredelse - Overføring ferie AF - 50 Fratredelse - Overføring ferie Senter for statlig økonomistyring Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 252.3

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 23.09.2011 Tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving EFL Dekanvedtak- tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 12/1391-13 Sykmelding del C - 02.03.15-06.03.15 - Personalmappe - Journaldato: 10.03.2015 Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon 1 02.03.2015 221 Personalarkiv 10.03.2015,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer