DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, 14/ Innsending av Erasmus-interimrapport Erasmus+-aktiviteter Fo-seksjonen /Espen Johansen I, 14/ Bekreftelse på mottatt interimrapport Erasmus+-aktiviteter Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Signert avtale med niversity of California, Berkeley Samarbeidsavtaler i Nord-Amerika (SA og Canada) niversity of California, Berkeley Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Signert avtale med Franklin College Samarbeidsavtaler i Nord-Amerika (SA og Canada) Franklin College Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Signert avtale med South Dakota School of Mines and Technology Samarbeidsavtaler i Nord-Amerika (SA og Canada) South Dakota School of Mines and Technology Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Innspill etter møte mellom Høgskolen i Telemark og telemark mållag Målrapportering til Språkrådet Telemark mållag Høgskolen i Telemark /Anita Dale , Tatt til etterretning

2 I,, N I, 14/ Formgiving, kunst og håndverk - nderskrevet sensorrapport EFL Sensorrapporter høsten våren 2015 Norges Tekniske Naturvitenskaplige univeritet /Sverre Krüger Institutt for forming og formgiving /Jostein Sandven , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor årsregnskap og god regnskapsskikk AF Godkjenning av sensor Høgskolen i Buskerud og Vestfold /Kjell Magne Baksaas Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor årsregnskap og god regnskapsskikk AF Godkjenning av sensor Handelshøyskolen BI /Roy K. Kristensen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor årsregnskap og god regnskapsskikk AF Godkjenning av sensor Sigfred Haugen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor rev 2 AF Godkjenning av sensor Høgskolen i Harstad /Roger Trøite Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor interdisciplinary Perspectives of Nature Qualities, Tourism, and Guiding AF Godkjenning av sensor Randy Gunnar Lange Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland 453

3 I,, N I, 14/ ndertegnet sensorkontrakt masterstudium i formgiving, kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter Annabeth Kolstø Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Bergendal , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet sensorkontrakt masterstudium i formgiving, kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter Marianne Thoresen Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Bergendal , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale BIB Tilsettingssak bibliotekleder Porsgrunn Ellen Hermanrud Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø , Tatt til etterretning, 14/ Svar på utsettelse av innlevering av oppgave EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. /Anne Margit Barstad Student 539, 14/ Svar på sykemelding EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. Institutt for folkekultur /Bodil Akselvoll Student 539 I, 14/ Søknad om utsettelse av oppgave EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. /Anne Margit Barstad Student , Besvart med utgående dokument

4 I,, N, 14/ Svar på søknad om utsettelse av oppgave EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. /Anne Margit Barstad Student 539 I, 14/ Høring - krav til relevant kompetanse Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m tdanningsdirektoratet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på stilling Overførte dokumenter tilsettingssak 2014/1366 i ephorte Offl 25 første led Bibliotektjenesten /Frode Bakken Personal I, 15/ Tilbakemelding fra Rune Nilsen - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Rune Nilsen Høgskolen i Telemark /Anita Dale , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbakemelding fra Elin Ødegård AF - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Elin Ødegård Høgskolen i Telemark /Anita Dale , Tatt til etterretning, 15/ Tilsetting som ekstrahjelp BiB - Tilsettingssak - Vikariat som konsulent biblioteket Rauland - Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø

5 I,, N I, 15/ Tar imot tilsetting som ekstrahjelp BiB - Tilsettingssak - Vikariat som konsulent biblioteket Rauland - Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø , Tatt til etterretning, 15/ Vedr. tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning 'Ingunn Dørve' tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby I, 15/ Vedr. tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Ingunn Dørve tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby , Tatt til etterretning, 15/ Midlertidig tilsetting som førstekonsulent innen studiearbeid og 30 % midlertidig stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark AF - Adm tilsetting innen studiearbeid og faglig arbeid - delt stilling som førstekonsulent og høgskolelektor Offl 25 første led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune , 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513

6 I,, N, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark- barnehagelærerutdanning EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513

7 I,, N I, 15/ Politisk kultur dokumenter til søknad 15/00652 AF- Tilsetting - Stipendiat i politisk kultur Offl 25 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tove Merete Kristoffersen , Tatt til orientering I, 15/ Søknad fra Skien kommune - HS kontakt K. Berntsen HS Samarbeidsmidler 2015 Karin Berntsen /Karin Berntsen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ TEKNOLOGI SOM STRKTRERENDE OG STRESSREDSERENDE HJELPEMIDDEL FOR ELEVER MED ATISME HS Samarbeidsmidler 2015 Mie Gullvik og Skien kommune /Mie Gullvik Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ Kommunale saksbehandleres erfaringer med bruk av MST HS Samarbeidsmidler 2015 Erik Sørsensen /Erik Sørensen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ Samarbeidstriangelet HS Samarbeidsmidler 2015 Erik Sørensen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ Tospannmodellen - ST HS Samarbeidsmidler 2015 Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument

8 I,, N I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Anaerobic digesttion of wastes for biogas production and environmental protection HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Towards the implementation of an environmentally friendly, cost effevtive treatment system for reject waters from food waste biogas plants HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Towards the implementation of an environmentally friendly, cost effevtive treatment system for reject waters from food waste biogas plants HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Towards the implementation of an environmentally friendly, cost effevtive treatment system for reject waters from food waste biogas plants HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning

9 I,, N I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Lokal oppfølging av fysisk aktivitet etter opphold i spesialisthelsetjenesten i telmark HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Lokal oppfølging av fysisk aktivitet etter opphold i spedialhelsetjenesten i Telemark HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Gener. miljø og/eller deltagelse i idrett? Faktorer i barne- og ungdomstiden som kan ha effekt på treningsog idrettsaktivitet som voksen HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering på mottatt søknad - Landskap og livskvalitet- Metodologi for brukerbasert stedsutvikling i distriktene, med lefoss som case HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning N, 15/ HS anbefaling om opprykk - HS - Opprykk til førstelektor Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Offl 25 Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Tatt til orientering I, 15/ tlysningstekst i sykepleie ved høgskolen i Molde HS - Opprykk til førstelektor Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Offl 25 første led Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Tatt til etterretning

10 I,, N I, 15/ Kommisjonsvurdering Bergen HS - Opprykk til førstelektor Høgskolen i Bergen Offl 25 første led Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Tatt til etterretning N, 15/ Styresak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna /Britt Granseth Wien , Tatt til etterretning, 15/ Tilsettingsbrev EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna , 15/ EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - Norsk historie etter AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student 443

11 I,, N I, 15/ Attest fra PPT - Pedagogisk - Psykologisk tjeneste AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Tatt til etterretning N, 15/ Førstelektorprogram - søknad om opptak fra høsten 2015 Ny ordning for kvalifisering til førstelektoropprykk Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune /Britt Granseth Wien Institutt for elektro, IT og kybernetikk /Randi Toreskås Holta Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Kvalifiseringsprogram til førstelektor Ny ordning for kvalifisering til førstelektoropprykk Marianne Hedlund Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Personal , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad om permisjon - EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Student 531 I, 15/ Søknad om permisjon - fødsel EFL Permisjon /Hilde Kilen Student 531

12 I,, N I, 15/ Signert Cotutelle-avtale Cotutelle i samarbeid med niversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Staaland Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 15/ avvikling av eksamen eksternt EFL-avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å avvikle eksamen eksternt EFL-avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 446 I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen eksternt EFL Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å avlegge eksamen eksternt EFL Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 443, 15/ AF mangelbrev Student

13 I,, N, 15/ AF - mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev

14 I,, N, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev

15 I,, N, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ Af mangelbrev

16 I,, N, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student

17 I,, N, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student I, 15/ Søknad om utvidet studierett EFL Tilrettekegging studie - søknad om utvidet studierett /Randi Skonseng Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utvidet studierett EFL Tilrettekegging studie - søknad om utvidet studierett /Randi Skonseng Student 532 I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen eksternt - Sfrs-plus-s pdf EFL Tilrettelegging eksamen - ekstern avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument

18 I,, N, 15/ Svar på søknad om å avlegge eksamen eksternt - 15/ Sfrs-plus-s pdf EFL Tilrettelegging eksamen - ekstern avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 446 I, 15/ Varsel om ikke bestått Emne 10.docx HS - Varsel om ikke bestått eksamen - Emne 10 Institutt for helsefag /Inger Åse Reierson Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Student 446, 15/ HiT - Forespørsel om utstyrskjøp under ninetts rammeavtale for AV-utstyr AV-utstyr IT-tjenesten /Paal Are Solberg , 15/ Tildelingsbrev konkurranse om videokamera og videomixer AV-utstyr 2015 Alex Wold Marius Martinsen Kaspar Strømme 'Jens-Petter Pettersen' IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Konkurranse Videomixer AV-utstyr 2015 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bjørn Ivar Nilsen Haugdal IT-tjenesten /Paal Are Solberg

19 I,, N I, 15/ Konkurranse, videokamera AV-utstyr 2015 IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Levering Minikonkurranse Mikser AV-utstyr 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Levering Minikonkurranse Kamera AV-utstyr 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Søknad om utsettelse på innlevering av eksamen EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Bergendal Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging grafisk design 1, visuelle kunstfag og design EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Bergendal 443 I, 15/ VS: Samarbeid om doktorgradsutdanning i 2014 Rapportering av samarbeid om doktorgradsutdanning 2014 tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning

20 I,, N, 15/ Samarbeid om doktorgradsutdanning i 2014 Rapportering av samarbeid om doktorgradsutdanning 2014 Fo-seksjonen /Kristine Langerød I, 15/ Søknad om tilrettelegging under eksamen - SPES307, F Sør-Øst EFL Tilrettelegging eksamen - SPES307 F Sør-Øst /Else Kasin Haugen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging under eksamen - SPES307, F Sør-Øst EFL Tilrettelegging eksamen - SPES307 F Sør-Øst /Else Kasin Haugen Student 443 I, 15/ Klage på karakter emne SPESP2-002 EFL-klage på eksamenskarakter /Linda Mowinckel Nilsen Student , Tatt til orientering I, 15/ Karakterutskrift - IMG_2433.JPG EFL-klage på eksamenskarakter /Linda Mowinckel Nilsen Student , Tatt til etterretning, 15/ Eksamensavgift for ikke bestått eksamen 10 stp. spesialpedagogikk-002 EFL-Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 443

21 I,, N I, 15/ Eksamensavgift for ikke bestått eksamen 10 stp. spesialpedagogikk-002 EFL-Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Stipend og treningsfond - mobilitetsprosjekter i høyere utdanning - FSS/EEA Exchange EFL Samarbeid med Nicolas Copernicus niversity i Polen Nicolaus Copernicus niversity /Dag Tov Aasland , Besvart med utgående dokument, 15/ Avtal - tvidelse av samarbeidet - Ber om at avtalene returneres underskrevet - Partner Interinstitutional Agreement - FSS/EEA Exchange EFL Samarbeid med Nicolas Copernicus niversity i Polen Nicolaus Copernicus niversity /Dag Tov Aasland I, 15/ Svar epost om ekstra informasjon - data needed EFL Samarbeid med Nicolas Copernicus niversity i Polen Nicolaus Copernicus niversity /Ewa Derkowska-Rybicka /Dag Tov Aasland , Tatt til orientering I, 15/ Høring - FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning Felles studentsystem SIT, niversitetet i Oslo tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen , Besvart med utgående dokument

22 I,, N N, 15/ Høring - FS-rutiner for forkurs ingeniør FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på høring - FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning Felles studentsystem SIT, niversitetet i Oslo tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen I, 15/ Søknad om å avlegge ekstern eksamen EFL- Tilrettelegging eksamen - avlegge eksamen eksternt /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å avlegge ekstern eksamen EFL- Tilrettelegging eksamen - avlegge eksamen eksternt /Linda Mowinckel Nilsen Student 446 I, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad NO01-KA Erasmus Pluss Høyere utdanning - Mobilitet i Europa Erasmus+-aktiviteter 2015/2016 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen, Tatt til orientering, 15/ tsettelse av rapportereingsfristen - Eurasia Limited Activities Reporting form available in Espresso Eurasiaprogrammet - CPEALA-2013/ biblioteksamarbeid Georgia/Kirgisistan Senter for internasjonalisering av utdanning /Bård Hekland Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas

23 I,, N I, 15/ CPEALA-2013/ SI godkjenner forlenging Eurasiaprogrammet - CPEALA-2013/ biblioteksamarbeid Georgia/Kirgisistan Senter for internasjonalisering av utdanning Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas I, 15/ Søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Legeerklæring HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utsatt eksamen - EFL - tsettelse på masteroppgaven - /Sissel Rønningsland Student 532, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utsatt eksamen - EFL - tsettelse på masteroppgaven - /Sissel Rønningsland Student 532 I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - norsk årsstudium AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument

24 I,, N I, 15/ Revisjon av forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt Høring - revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt - Miljødirektoratet Miljødirektoratet tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby , Tatt til etterretning, 15/ IT- Tilkoblingsavtale om bruk av HAD IT Avtaler med NINETT niversitetet i Oslo /Ola Ødegård IT-tjenesten /Paal Are Solberg 053 I, 15/ Vurdering av muligheter for søknad om professoropprykk EFL - Vurdering av mulighet for søknad om opprykk /Britt Granseth Wien Personal , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode BY4212 HS Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Anne Gro Semb Student , Tatt til etterretning I, 15/ Ber bedriften ta kontakt for å avtale gjennomføringen av prøven Melding til prøve - IKT-servicefag - Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune IT-tjenesten Porsgrunn Personal I, 15/ Søknad om permisjon - EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Student 531 Besvart med utgående dokument

25 I,, N I, 15/ Ber bedriften ta kontakt for å avtale gjennomføringen av prøven Melding til prøve - IKT servicefag - Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune IT-tjenesten Porsgrunn Personal I, 15/ Søknad om permisjon - EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Opplysninger for godkjenning av sensor HS Oppnevning av eksterne sensorer ved institutt for helsefag Høgskolen i Østfold /Marina Snipsøyr Sletten Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode E 5 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om å få dekket noen av utgiftene i forbindelse med studier ved niversitetet i Oslo våren 2015 HS Dekning av utgifter i forbindelse med studier Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - Ekstra tid EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Student , Besvart med utgående dokument

26 I,, N I, 15/ Søknad om permisjon - AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Bekreftelse på navnemelding EFL - Navneendring /Inger Anne Lindstad Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging - emnekode E6 HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student 445 Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste PO - Tilskudd NAV Forvaltning Telemark Direktør Personal I, 15/ Søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Personal 214 Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 2114 AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument

27 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981-E3 HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid , 6005, 6006 og 6007 AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging Bull1 EFL Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: /Gunn Anne Gyving Mork Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ tlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2016 tlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2016 niversitetet i Oslo Journaldato: Tilg. kode: Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981- E3 HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Student 445 Besvart med utgående dokument

28 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging - gass og energi teknologi TF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter emnekode 2118 AF Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E12 HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter- emnekode 051-E12 HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnkode 3533 AF Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart pr telefon I, 15/ Søknad om innpassing - emnekode Bull2, Stm EFL Innpassing Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Student 536 Besvart med utgående dokument

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01580-111 Intensjonsavtale - Letter of Intent Erasmus+ bilaterale avtaler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Budapest Fo-seksjonen Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/01607-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-3 Søknad Strategiske partnerskap- Siv Roel Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 19.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01595-25 Søknader om I-midler vår 2016 - søknader fra HS I-midler 2014-2016- Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01586-5 CPEASTIP-H2011/10484 - Euroasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport 2015 Eurasiaprogrammet - H2011/10484 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Anette Staaland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01615-7 Avtale etterutdanning i naturfag 5-7 (2013-2016) EFP - EFL - Anbud diverse fra 2014 tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: 20.09.2013 Arkivdel: Sakarkiv 41 06.02.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01567-1 Søknad - Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: 02.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01584-1 Signert Mo fra Makerere niversity, ganda Samarbeidsavtaler i Afrika niversity of Makerere Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 20.06.2015, Tatt til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01592-2 Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap - 2013-1-BE3-LEO04-07511 9 Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01583-4 Signert avtale med Islamic niversity of Gaza Samarbeidsavtaler i Asia og Oceania The Islamic niversity of Gaza Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07,

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01580-112 EFL+HS- niversity College CC- utvidelselse av avtale Erasmus+ bilaterale avtaler niversity College CC Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07, 14/01587-10

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2012 -sak 14/12 tillingsomtaler for rektor viserektorer dekaner direktør nstitusjonell ledelse ved fra 1. august

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01558-6 Bevaring og kassasjon - Søknad om å få godkjent foreliggende overordnet regelverk HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 25.10.2015

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 23.09.2011 Tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving EFL Dekanvedtak- tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01.

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Dokumenttype:,,,, tatus: J,A 26.01.2012 Møtereferat telefonmøte 14.12.11 A HR Arbeidsutvalg 2011-2012 2011/1781-3 12730/2011 15.12.2011 ØKOOM/BKJ

Detaljer

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL.

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 28.11.2011 Opphør av bistilling ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/1030-8 11401/2011 07.11.2011 AF/GN Høgskolen i

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10.

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.10.2011 TT-sak 41/11 EFL - stilling som førstekonsulent studieadminstrasjon - godkjenning av utlysingstekst EFL Tilsettingssak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01612-3 Igangsetting av inntill 9 studieplasser 2015-2016, videreutdanning for barnehagemyndighetene EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling),

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01558-9 Vedtak for bevaring - fritak for kassasjon - 20.10.2014-18.12.2015 HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten" - Bekreftelse på mottak av tilskudd

Tilsagn nr RDA 351/2007 Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten - Bekreftelse på mottak av tilskudd Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.5.2007-3.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.06.2007 Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i alten" -

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10.

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 26.10.2011 nformasjon til organisasjoner uten plasstillitsvalgt ved HiT Lokale forhandlinger i 2011 etter pkt. 2.3.3 i hovedtariffavtalen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2012-17.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2012 Oppnevning av dekaner som medlem og varamedlem i LMU Læringsmiljøutvalget 2011 2010/1771-36 9287/2011

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09.

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 13.10.2011 Organisering Arkivtjenesten HiT HiT Arkivplan 2 Egen organisasjon - Organisering, ansvar m.v. 2009/304-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 321. (enhet/initialer): AF/HØ. Dok.dato: 15.11.2011. Klassering: 52 HS/EN. Dok.dato: 16.11.2011.

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 321. (enhet/initialer): AF/HØ. Dok.dato: 15.11.2011. Klassering: 52 HS/EN. Dok.dato: 16.11.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 28.11.2011 Kontrakt på forprosjekt om klassifisering av krypsiv i Otra i 2011 Klassifikasjon av krypsiv i Otra i 2011 - forprosjekt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 24.10.2011 nnkalling til informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 24.10.11 HiT 2011 nformasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Høgskolen i Telemark RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Utarbeidet av Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning (lovverk) 2 Videresending

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2011. Klassering: 510. (enhet/initialer): TF/MCM UTDANNING/MV. Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 002 UTDANNING/ÅK

Dok.dato: 06.12.2011. Klassering: 510. (enhet/initialer): TF/MCM UTDANNING/MV. Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 002 UTDANNING/ÅK Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.12.2011 Forslag til retningslinjer for opptak til engelskspråklige masterstudier - intern høring Retningslinjer for opptak til

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666. (enhet/initialer): AF/NL. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 14.10.2011.

Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666. (enhet/initialer): AF/NL. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 14.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2011 Følgebrev Knut Kjeldstadli 2011/1605-41 10727/2011 13.10.2011 Mottaker Knut Kjeldstadli Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00517-3 Personal og organisasjon /Pia Minker 08.09.2015 Personal, 14/00554-5 Studier og forskning /Britt Wold Personal I, 14/00580-1 Bekreftelse på innlevert pensjonsskjema og oppsigelse 03.09.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 01.08.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): TF/EE. Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 221 TF/EE. Dok.dato: 07.10.2011.

Dok.dato: 01.08.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): TF/EE. Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 221 TF/EE. Dok.dato: 07.10.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.11.2011, Dokumenttype:,,,, tatus: J,A 07.11.2011 Bekreftelse TF tudentmappe ***** ***** ***** 2011/1714-1 8194/2011 01.08.2011 TF/EE Mottaker Til den det

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01571-15 Forskrift - revidert i tråd med S-sak 19/15 Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) tdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby 24.03.2015 20.05.2015,

Detaljer