DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, 14/ Innsending av Erasmus-interimrapport Erasmus+-aktiviteter Fo-seksjonen /Espen Johansen I, 14/ Bekreftelse på mottatt interimrapport Erasmus+-aktiviteter Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Signert avtale med niversity of California, Berkeley Samarbeidsavtaler i Nord-Amerika (SA og Canada) niversity of California, Berkeley Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Signert avtale med Franklin College Samarbeidsavtaler i Nord-Amerika (SA og Canada) Franklin College Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Signert avtale med South Dakota School of Mines and Technology Samarbeidsavtaler i Nord-Amerika (SA og Canada) South Dakota School of Mines and Technology Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 14/ Innspill etter møte mellom Høgskolen i Telemark og telemark mållag Målrapportering til Språkrådet Telemark mållag Høgskolen i Telemark /Anita Dale , Tatt til etterretning

2 I,, N I, 14/ Formgiving, kunst og håndverk - nderskrevet sensorrapport EFL Sensorrapporter høsten våren 2015 Norges Tekniske Naturvitenskaplige univeritet /Sverre Krüger Institutt for forming og formgiving /Jostein Sandven , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor årsregnskap og god regnskapsskikk AF Godkjenning av sensor Høgskolen i Buskerud og Vestfold /Kjell Magne Baksaas Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor årsregnskap og god regnskapsskikk AF Godkjenning av sensor Handelshøyskolen BI /Roy K. Kristensen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor årsregnskap og god regnskapsskikk AF Godkjenning av sensor Sigfred Haugen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor rev 2 AF Godkjenning av sensor Høgskolen i Harstad /Roger Trøite Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale godkjenning av sensor interdisciplinary Perspectives of Nature Qualities, Tourism, and Guiding AF Godkjenning av sensor Randy Gunnar Lange Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland 453

3 I,, N I, 14/ ndertegnet sensorkontrakt masterstudium i formgiving, kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter Annabeth Kolstø Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Bergendal , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet sensorkontrakt masterstudium i formgiving, kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter Marianne Thoresen Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Bergendal , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale BIB Tilsettingssak bibliotekleder Porsgrunn Ellen Hermanrud Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø , Tatt til etterretning, 14/ Svar på utsettelse av innlevering av oppgave EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. /Anne Margit Barstad Student 539, 14/ Svar på sykemelding EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. Institutt for folkekultur /Bodil Akselvoll Student 539 I, 14/ Søknad om utsettelse av oppgave EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. /Anne Margit Barstad Student , Besvart med utgående dokument

4 I,, N, 14/ Svar på søknad om utsettelse av oppgave EFL - Tilrettelegging - mer tid på innleveringer o.l. /Anne Margit Barstad Student 539 I, 14/ Høring - krav til relevant kompetanse Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m tdanningsdirektoratet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på stilling Overførte dokumenter tilsettingssak 2014/1366 i ephorte Offl 25 første led Bibliotektjenesten /Frode Bakken Personal I, 15/ Tilbakemelding fra Rune Nilsen - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Rune Nilsen Høgskolen i Telemark /Anita Dale , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbakemelding fra Elin Ødegård AF - Ekstraordinært styremøte - Styresak sendt på sirkulasjon: S-sak 26/15 Strategisk satsning på e-læring HiT Styret Innkallinger, møtebøker, referatsaker Elin Ødegård Høgskolen i Telemark /Anita Dale , Tatt til etterretning, 15/ Tilsetting som ekstrahjelp BiB - Tilsettingssak - Vikariat som konsulent biblioteket Rauland - Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø

5 I,, N I, 15/ Tar imot tilsetting som ekstrahjelp BiB - Tilsettingssak - Vikariat som konsulent biblioteket Rauland - Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø , Tatt til etterretning, 15/ Vedr. tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning 'Ingunn Dørve' tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby I, 15/ Vedr. tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Ingunn Dørve tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby , Tatt til etterretning, 15/ Midlertidig tilsetting som førstekonsulent innen studiearbeid og 30 % midlertidig stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark AF - Adm tilsetting innen studiearbeid og faglig arbeid - delt stilling som førstekonsulent og høgskolelektor Offl 25 første led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune , 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513

6 I,, N, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark - barnehagelærerutdanningen EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513, 15/ Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Telemark- barnehagelærerutdanning EFL Overflytting fra annen høyskole/ universitet barnehagelærerutdanning /Anne Hegard Student 513

7 I,, N I, 15/ Politisk kultur dokumenter til søknad 15/00652 AF- Tilsetting - Stipendiat i politisk kultur Offl 25 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tove Merete Kristoffersen , Tatt til orientering I, 15/ Søknad fra Skien kommune - HS kontakt K. Berntsen HS Samarbeidsmidler 2015 Karin Berntsen /Karin Berntsen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ TEKNOLOGI SOM STRKTRERENDE OG STRESSREDSERENDE HJELPEMIDDEL FOR ELEVER MED ATISME HS Samarbeidsmidler 2015 Mie Gullvik og Skien kommune /Mie Gullvik Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ Kommunale saksbehandleres erfaringer med bruk av MST HS Samarbeidsmidler 2015 Erik Sørsensen /Erik Sørensen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ Samarbeidstriangelet HS Samarbeidsmidler 2015 Erik Sørensen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument I, 15/ Tospannmodellen - ST HS Samarbeidsmidler 2015 Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Besvart med utgående dokument

8 I,, N I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Anaerobic digesttion of wastes for biogas production and environmental protection HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Towards the implementation of an environmentally friendly, cost effevtive treatment system for reject waters from food waste biogas plants HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Towards the implementation of an environmentally friendly, cost effevtive treatment system for reject waters from food waste biogas plants HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Towards the implementation of an environmentally friendly, cost effevtive treatment system for reject waters from food waste biogas plants HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning

9 I,, N I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Lokal oppfølging av fysisk aktivitet etter opphold i spesialisthelsetjenesten i telmark HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Lokal oppfølging av fysisk aktivitet etter opphold i spedialhelsetjenesten i Telemark HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering for mottatt søknad - Gener. miljø og/eller deltagelse i idrett? Faktorer i barne- og ungdomstiden som kan ha effekt på treningsog idrettsaktivitet som voksen HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering på mottatt søknad - Landskap og livskvalitet- Metodologi for brukerbasert stedsutvikling i distriktene, med lefoss som case HiT 2015 Norges Forskningsråd Generelle saker tlysinger Søknader Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning N, 15/ HS anbefaling om opprykk - HS - Opprykk til førstelektor Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Offl 25 Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Tatt til orientering I, 15/ tlysningstekst i sykepleie ved høgskolen i Molde HS - Opprykk til førstelektor Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Offl 25 første led Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Tatt til etterretning

10 I,, N I, 15/ Kommisjonsvurdering Bergen HS - Opprykk til førstelektor Høgskolen i Bergen Offl 25 første led Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Tatt til etterretning N, 15/ Styresak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna /Britt Granseth Wien , Tatt til etterretning, 15/ Tilsettingsbrev EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna , 15/ EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Offl 25 første led Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale EFL - Tilsettingssak: Tilsetting ved kallelse i 20 % bistilling som førsteamanuensis II i naturfag Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - Norsk historie etter AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student 443

11 I,, N I, 15/ Attest fra PPT - Pedagogisk - Psykologisk tjeneste AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Tatt til etterretning N, 15/ Førstelektorprogram - søknad om opptak fra høsten 2015 Ny ordning for kvalifisering til førstelektoropprykk Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune /Britt Granseth Wien Institutt for elektro, IT og kybernetikk /Randi Toreskås Holta Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Kvalifiseringsprogram til førstelektor Ny ordning for kvalifisering til førstelektoropprykk Marianne Hedlund Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Personal , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad om permisjon - EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Student 531 I, 15/ Søknad om permisjon - fødsel EFL Permisjon /Hilde Kilen Student 531

12 I,, N I, 15/ Signert Cotutelle-avtale Cotutelle i samarbeid med niversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Staaland Fo-seksjonen /Espen Johansen , Tatt til etterretning I, 15/ avvikling av eksamen eksternt EFL-avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å avvikle eksamen eksternt EFL-avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 446 I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen eksternt EFL Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å avlegge eksamen eksternt EFL Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 443, 15/ AF mangelbrev Student

13 I,, N, 15/ AF - mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev

14 I,, N, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev

15 I,, N, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ AF mangelbrev, 15/ Af mangelbrev

16 I,, N, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student

17 I,, N, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student, 15/ AF mangelbrev Student I, 15/ Søknad om utvidet studierett EFL Tilrettekegging studie - søknad om utvidet studierett /Randi Skonseng Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utvidet studierett EFL Tilrettekegging studie - søknad om utvidet studierett /Randi Skonseng Student 532 I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen eksternt - Sfrs-plus-s pdf EFL Tilrettelegging eksamen - ekstern avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument

18 I,, N, 15/ Svar på søknad om å avlegge eksamen eksternt - 15/ Sfrs-plus-s pdf EFL Tilrettelegging eksamen - ekstern avvikling av eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 446 I, 15/ Varsel om ikke bestått Emne 10.docx HS - Varsel om ikke bestått eksamen - Emne 10 Institutt for helsefag /Inger Åse Reierson Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Student 446, 15/ HiT - Forespørsel om utstyrskjøp under ninetts rammeavtale for AV-utstyr AV-utstyr IT-tjenesten /Paal Are Solberg , 15/ Tildelingsbrev konkurranse om videokamera og videomixer AV-utstyr 2015 Alex Wold Marius Martinsen Kaspar Strømme 'Jens-Petter Pettersen' IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Konkurranse Videomixer AV-utstyr 2015 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bjørn Ivar Nilsen Haugdal IT-tjenesten /Paal Are Solberg

19 I,, N I, 15/ Konkurranse, videokamera AV-utstyr 2015 IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Levering Minikonkurranse Mikser AV-utstyr 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Levering Minikonkurranse Kamera AV-utstyr 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 IT-tjenesten /Paal Are Solberg I, 15/ Søknad om utsettelse på innlevering av eksamen EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Bergendal Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging grafisk design 1, visuelle kunstfag og design EFL Tilrettelegging eksamen /Hilde Bergendal 443 I, 15/ VS: Samarbeid om doktorgradsutdanning i 2014 Rapportering av samarbeid om doktorgradsutdanning 2014 tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning

20 I,, N, 15/ Samarbeid om doktorgradsutdanning i 2014 Rapportering av samarbeid om doktorgradsutdanning 2014 Fo-seksjonen /Kristine Langerød I, 15/ Søknad om tilrettelegging under eksamen - SPES307, F Sør-Øst EFL Tilrettelegging eksamen - SPES307 F Sør-Øst /Else Kasin Haugen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging under eksamen - SPES307, F Sør-Øst EFL Tilrettelegging eksamen - SPES307 F Sør-Øst /Else Kasin Haugen Student 443 I, 15/ Klage på karakter emne SPESP2-002 EFL-klage på eksamenskarakter /Linda Mowinckel Nilsen Student , Tatt til orientering I, 15/ Karakterutskrift - IMG_2433.JPG EFL-klage på eksamenskarakter /Linda Mowinckel Nilsen Student , Tatt til etterretning, 15/ Eksamensavgift for ikke bestått eksamen 10 stp. spesialpedagogikk-002 EFL-Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student 443

21 I,, N I, 15/ Eksamensavgift for ikke bestått eksamen 10 stp. spesialpedagogikk-002 EFL-Tilrettelegging eksamen /Linda Mowinckel Nilsen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Stipend og treningsfond - mobilitetsprosjekter i høyere utdanning - FSS/EEA Exchange EFL Samarbeid med Nicolas Copernicus niversity i Polen Nicolaus Copernicus niversity /Dag Tov Aasland , Besvart med utgående dokument, 15/ Avtal - tvidelse av samarbeidet - Ber om at avtalene returneres underskrevet - Partner Interinstitutional Agreement - FSS/EEA Exchange EFL Samarbeid med Nicolas Copernicus niversity i Polen Nicolaus Copernicus niversity /Dag Tov Aasland I, 15/ Svar epost om ekstra informasjon - data needed EFL Samarbeid med Nicolas Copernicus niversity i Polen Nicolaus Copernicus niversity /Ewa Derkowska-Rybicka /Dag Tov Aasland , Tatt til orientering I, 15/ Høring - FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning Felles studentsystem SIT, niversitetet i Oslo tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen , Besvart med utgående dokument

22 I,, N N, 15/ Høring - FS-rutiner for forkurs ingeniør FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning Fakultet for teknologiske fag /Dina Lundgren Kleiva tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på høring - FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning FS-rutiner for behandling av forkursstudenter til ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning Felles studentsystem SIT, niversitetet i Oslo tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen I, 15/ Søknad om å avlegge ekstern eksamen EFL- Tilrettelegging eksamen - avlegge eksamen eksternt /Linda Mowinckel Nilsen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å avlegge ekstern eksamen EFL- Tilrettelegging eksamen - avlegge eksamen eksternt /Linda Mowinckel Nilsen Student 446 I, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad NO01-KA Erasmus Pluss Høyere utdanning - Mobilitet i Europa Erasmus+-aktiviteter 2015/2016 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen, Tatt til orientering, 15/ tsettelse av rapportereingsfristen - Eurasia Limited Activities Reporting form available in Espresso Eurasiaprogrammet - CPEALA-2013/ biblioteksamarbeid Georgia/Kirgisistan Senter for internasjonalisering av utdanning /Bård Hekland Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas

23 I,, N I, 15/ CPEALA-2013/ SI godkjenner forlenging Eurasiaprogrammet - CPEALA-2013/ biblioteksamarbeid Georgia/Kirgisistan Senter for internasjonalisering av utdanning Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas I, 15/ Søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Legeerklæring HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utsatt eksamen - EFL - tsettelse på masteroppgaven - /Sissel Rønningsland Student 532, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utsatt eksamen - EFL - tsettelse på masteroppgaven - /Sissel Rønningsland Student 532 I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - norsk årsstudium AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument

24 I,, N I, 15/ Revisjon av forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt Høring - revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt - Miljødirektoratet Miljødirektoratet tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby , Tatt til etterretning, 15/ IT- Tilkoblingsavtale om bruk av HAD IT Avtaler med NINETT niversitetet i Oslo /Ola Ødegård IT-tjenesten /Paal Are Solberg 053 I, 15/ Vurdering av muligheter for søknad om professoropprykk EFL - Vurdering av mulighet for søknad om opprykk /Britt Granseth Wien Personal , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode BY4212 HS Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Anne Gro Semb Student , Tatt til etterretning I, 15/ Ber bedriften ta kontakt for å avtale gjennomføringen av prøven Melding til prøve - IKT-servicefag - Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune IT-tjenesten Porsgrunn Personal I, 15/ Søknad om permisjon - EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Student 531 Besvart med utgående dokument

25 I,, N I, 15/ Ber bedriften ta kontakt for å avtale gjennomføringen av prøven Melding til prøve - IKT servicefag - Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune IT-tjenesten Porsgrunn Personal I, 15/ Søknad om permisjon - EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Opplysninger for godkjenning av sensor HS Oppnevning av eksterne sensorer ved institutt for helsefag Høgskolen i Østfold /Marina Snipsøyr Sletten Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode E 5 HS Klage på karakter Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om å få dekket noen av utgiftene i forbindelse med studier ved niversitetet i Oslo våren 2015 HS Dekning av utgifter i forbindelse med studier Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Personal , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - Ekstra tid EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Student , Besvart med utgående dokument

26 I,, N I, 15/ Søknad om permisjon - AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Marit Skogli Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Bekreftelse på navnemelding EFL - Navneendring /Inger Anne Lindstad Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging - emnekode E6 HS Tilrettelegging eksamen Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student 445 Besvart med utgående dokument, 15/ Søknad om refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste PO - Tilskudd NAV Forvaltning Telemark Direktør Personal I, 15/ Søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Personal 214 Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 2114 AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument

27 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981-E3 HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid , 6005, 6006 og 6007 AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Student 445 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging Bull1 EFL Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: /Gunn Anne Gyving Mork Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ tlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2016 tlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2016 niversitetet i Oslo Journaldato: Tilg. kode: Fo-seksjonen /Kristine Langerød , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981- E3 HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Student 445 Besvart med utgående dokument

28 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging - gass og energi teknologi TF Tilrettelegging eksamen Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter emnekode 2118 AF Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E12 HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter- emnekode 051-E12 HS Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnkode 3533 AF Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Student , Besvart pr telefon I, 15/ Søknad om innpassing - emnekode Bull2, Stm EFL Innpassing Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Student 536 Besvart med utgående dokument

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.07.2014 Årsrapport studieutvalget TKD 2013-2014 Studieutvalg - Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-485 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Jan Helge Halleraker Dok. dato: 22.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-486 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer