DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016. EFL - Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet /Morten Skaug /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av undertegnet avtale Kopinor - Rettigheter til åndsverk Kopinor Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av underskrvet ardeidsavtale - EFL Kallelse - /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/ Levering fra Brønnøysundregisstrene - Registrering i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Kroppsøving - undertegnet kontrakt - timelærer EFL - Timelærere - Studieåret Torfinn Hansen Rjukan Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Invitasjon til å delta i pulje 3 i ngdomstrinn i utvikling EFL - ngdomstrinn i utvikling - satsing på ungdomstrinnet - tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002

2 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Kundenummer: Ny informasjon Elektronisk faktura - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner WEX Europe Services AS Journaldato: Tilg. kode: Økonomiseksjonen /Nina Sundet Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 139 Inngående eksternt produsert, 14/ Kundenummer: Ny informasjon Elektronisk faktura - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner WEX Europe Services AS Journaldato: Tilg. kode: Økonomiseksjonen /Nina Sundet Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 139 Inngående eksternt produsert, 14/ Virksomhetsoverdragelse fra Bring Cargo AS til Posten Norge AS - stykk- og partigods nasjon - spørsmål innen DRIFT Posten Norge AS Posten Norge AS - Logistikk v/crm Driftstjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 041 Inngående eksternt produsert, 14/ Virksomhetsoverdragelse fra Bring Cargo AS til Posten Norge AS - stykk - og partigods nasjon - spørsmål innen DRIFT Posten Norge AS Posten Norge AS - Logistikk v/crm Driftstjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 041 Inngående eksternt produsert, 14/ nderretning til klage - Grovt tyveri fra skole DRIFT Porsgrunn - Innbrud - tyveri Telemark Politidistrikt Driftstjenesten Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032 Inngående eksternt produsert, 14/ nderretning til klage - Grovt tyveri fra kontor DRIFT Porsgrunn - Innbrud - tyveri Telemark Politidistrikt Driftstjenesten Porsgrunn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032

3 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Helsesøsterpraksis Studentforhold - Institutt for helsefag /Mette K Ragnhildstveit Sætra Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 52 Inngående eksternt produsert, 14/ Studentsak - praksis Studentforhold - Fo-seksjonen /Kristine Langerød Institutt for helsefag /Mette K Ragnhildstveit Sætra Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 52 Inngående eksternt produsert, 14/ Studentsak - Studentforhold - Fakultet for helse- og sosialfag /Mette K Ragnhildstveit Sætra Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 52 Mottaker: tgående internt produsert, 14/ Vedr. autorisasjon som sykepleier Studentforhold - Institutt for helsefag /Mette K Ragnhildstveit Sætra Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 52 Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av undertegnet sensorkontrakt EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter Journaldato: Tilg. kode: /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ PROS - Retur av undertegnet sensorkontrakt EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter Tron Inglar Offl 25 /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

4 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ PEL 104 og PEL Retur av undertegnet sensorkontrakt EFL - Studieåret Sensoroppnevning og sensorkontrakter Hein Lindquist Offl 25 /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om regnskapsdokumentasjon Årsregnskap 2014 Riksrevisjonen Offl 18 Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker - Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - NAV Gamle Oslo /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , tgående internt produsert, 14/ Aktiv omsorg - Milepæl 16 Mottaker: HS - Aktiv Omsorg II - Senter for Omsorgforskning Sør - Opplæringsprogram - Oppdrag Helsedirektoratet /Anne Solsvik Fakultet for helse- og sosialfag /Ellen-Marit Asonze Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 Inngående eksternt produsert, 14/ Spørsmål Ref. 2014/ Revisjon av rapportering til DBH Revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Hans Jacob Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging - EFL Tilrettelegging Journaldato: Tilg. kode: /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: ,

5 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging - AF Tilrettelegging Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om Innpassing/fritak div emner AF Innpassing/fritak Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Helle Friis Knutzen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 532 Inngående eksternt produsert, 14/ Generell søknad på jobb - Generelle søknader på jobb / lærlingplass Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll fra 6. ord. styremøte 2014, SiTel SiTel 2014 / 2015 Styremøter, protokoller og innkallinger - Årsmelding og regnskap - Strategisk Plan Studentsamskipnaden i Telemark Journaldato: Tilg. kode: tdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) innspill om sammenslåing Fusjonsprosessen mellom HBV og HiT Kunnskapsdepartementet Rektor /Nils Kristian Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om Innpassing - HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 532 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging - AF Tilrettelegging Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443

7 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om Innpassing - EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 532 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging eksamen AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - EFL Klage på karakter /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av signert tilleggskontrakt nr og tilskuddsavtale for rehabilitering bygg E HiT Porsgrunn, Prosjekt DRIFT PORS - Rehabilitering av bygg E i Porsgrunn Statsbygg, region sør Driftstjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - EFL Klage på karakter /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter 051-E2 Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Referat fra møte Strategisk kundemøte mellom Høgskolen i Telemark og Statsbygg Statsbygg, region sør Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 03 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamenskarakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ nderskrevet kontrakt - Timelærer - AF - INHM - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Arne Myhre Offl 25 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Oversender bekreftelse - EFL Tilrettelegging Willeke Titia van der Heide /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 532

10 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Fritak/Innpassing av fag - /Sissel Rønningsland Arkivkode: 536 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E02 Anmodning om begrunnelse på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E2 Anmodning om begrunnelse på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student Mottaker: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Bekreftelsesbrev vedrørende videre studier - EFL Bekreftelse på videre studie /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 539 Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om nasjonale deleksamener - Prosjektplan Nasjonale deleksamener i lærer-, sykepleie- og revisjonutdanninger - Nokut Nokut tdanningsseksjonen /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 411 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Innpassing/fritak av emner - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Arkivkode: 536

11 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om fritak - innpasning av studier - emner - AF Fritak / Innpasning av studier / emner Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 536 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på eksamen - Klage på Bedriftsøkonomi eksamen ved AF Institutt for økonomi og informatikk /Aase Haukaas Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på karakter - emnekode 1014 Klage på karakter - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Inngående eksternt produsert, 14/ Fordringsprøving - Konkursbo nr KON-LARV - Opplev Larvik AS - Org nr Konkursbo - Opplev Larvik AS - nr KON-LARV - Org.nr Larvik-Advokatene Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - AF Anmodning om begrunnelse på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging - HS Tilrettelegging Arkivkode: , Besvart med nytt notat

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging - HS Tilrettelegging Arkivkode: , Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - HS Anmodning om begrunnelse på karakter , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse for karakter - HS Anmodning om begrunnelse på karakter , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Fravær - Fravær - /Anne Margit Barstad Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Legeerklæring Vedr. innleveringer - Legekontora i Vinje /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 539 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - tsettelse på innlevering - /Anne Margit Barstad Arkivkode: 539

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon om endring av rutiner - med henvisning til personopplysningsloven tsendelse av karakterutskrifter, læretid og fagprøver - Endring av rutiner - Telemark Fylkeskommune Telemark fylkeskommune tdanningsseksjonen /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 462 Inngående eksternt produsert, 14/ Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Legeerklæring - Fravær - Nes legekontor /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av underskrevet avtale Avtale - niversitetet i Tallinn og HiT - EEA/Norway Grants Scholarship Progtamme Tallinn niversity Institutt for folkekultur /Bodil Akselvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Spørsmål om eventuelt avkorting av tilleggsstipend EFL - Statens lånekasse Lånekassen /Hanne Kirsti Ljosland Waale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Vurdering av praksis - EFL - Vurdering av praksis Høgskolen i Telemark /Rolf Halvard Heimdal Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 534

14 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om begrunnelse på karakter - HS - Anmodning om begrunnelse på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Informasjon i forbindelse med innføring av elektronisk bestillingssystem Innkjøp - Innføring av Elektronisk bestillingssystem i Statsbygg Statsbygg Oslo Driftstjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 05 Inngående eksternt produsert, 14/ nderskrevet praksisavtale EFL Praksisavtale Offl 25 /Leif Rasmussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Fritak/Innpassing av fag - /Sissel Rønningsland Arkivkode: 536 Inngående eksternt produsert, 14/ Fravær fra undervisningen og Fravær - Seljord helsesenter /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon EFL - Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531

15 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad - Tilrettelegging eksamen - /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 532 Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av underskrevet ardeidsavtale - Overførte dokumenter fra tilsettingssak 14/01632 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer