DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N N, 14/ Søknader om I-midler vår søknader fra HS I-midler Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ Midler til internasjonaliseringstiltak - vedtak fordeling for våren 2016 I-midler Søknader, tildelinger og rapporter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Lisa Ingrid Hjelmeland /Dag Tov Aasland Fakultet for teknologiske fag /nni Stamland Kaasin Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Melding om bierverv Frank Testbruker (ansatt) Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ Vidar Holen Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Her kan du legge inn en offentlig tittel - Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument

2 I,, N I, 14/ Søknad om permisjon - Tone Bergheim Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Søknad om permisjon - ansatt Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ test for standardtekst Statens lånekasse for utdanning Arkivseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Søknad om tilrettelegging Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument I, 14/ Permisjon - Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 14/ test ekspedering Bamble kommune Strandgata Bofellesskap Journaldato: Tilg. kode: Arkivseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N N, 14/ EFL svar på Studieportefølje og opptaksmåltall , resultatkrav og kandidatmål for 2015 STDIEPORTEFØLJE tdanningsseksjonen /Kristin Midtbø /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 501 I, 14/ Spesialpedagogikk - underskrevt kontrakt - timelærer - Høst 2015 EFL - Timelærere - Studieåret Tone Ragnhild Mjøen Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Institutt for pedagogikk /Trond Waage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Fakturaadresse - Vedr. fusjon av Høgskolen i Narvik og it Norges arktiske universitet Elektronisk faktura - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner niversitetet i Tromsø Økonomiseksjonen /Nina Sundet Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Nye rutiner fakturamottak Elektronisk faktura - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner Bekkevollen barnehage AS Økonomiseksjonen /Nina Sundet Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Retur av signert tilleggskontrakt nr Prosjekt HIT Porsgrunn DRIFT - Nytt studenthus Porsgrunn - Kurantprosjekt Statsbygg, region sør Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031 I, 14/ ndersøkelse om ledige stillinger for 4. kvartal 2015, RA-0678 Kvartalvis undersøkelse om ledige stillinger for 4.kvartal 2014 og 1.kvartal 2015, RA Statistisk Sentrakbyrå Statistisk sentralbyrå Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N I, 14/ Protokoll fra 5. ordinære styremøte 2015 SiTel 2014 / 2015 Styremøter, protokoller og innkallinger - Årsmelding og regnskap - Strategisk Plan Studentsamskipnaden i Telemark tdanningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Invitasjon fra KMD til tariffkonferansen Samlesak for invitasjoner til kurs, seminarer m.v. Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/07-2 Oppfølging av tidstyvundersøkelsen Rapportering av tidstyver niversitets- og høgskolerådet Direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Retur av undertegnet arbeidsavtale og prøvetidsreglene EFL - Tilsettingssak - fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk Kristin Solli Schøien Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Retur av utfylt opplysningsskjema EFL - Tilsettingssak - fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Samarbeidsavtale Bø kommune - oppdatert og signert.pdf HS samarbeidsavtale med kommuner 2015 Bø kommune /rban Eriksen Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

5 I,, N, 15/ Ad prolongering av din åremålsperiode som dekan Prolongering av åremålsperiode som dekan - Morten Christian Melaaen Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Ytterligere to forskriftsbestemmelser - Høring - ny forskriftsbestemmelser i reglverket om offentlige anskaffelser Høring - forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Nærings og fiskeridepartementet Økonomiseksjonen /Bent Morten Kristensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Takker nei til tilbud om stilling IT tilsetting engasjement supportmedarbeider Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Spansk nderskrevet kontrakt - Timelærer Høst AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere høsten 2015 Fanny Dailis Offl 25 fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Fødselsattest AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Helle Friis Knutzen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad om fødselspermisjon AF Permisjon Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Helle Friis Knutzen Dok. dato: Arkivdel: Student 531

6 I,, N N, 15/ Informasjon vedr. oppfølging - Oppfølging av styresak - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes /Arild Hovland Journaldato: Tilg. kode: Offl 14 /Arild Hovland Dok. dato: Arkivdel: Personal 419, Sak avsluttet I, 15/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV TF Oppfølgingsplan NAV Skien Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Sakkyndig vurdering - EFL - Tilsettingssak: 100 % fast stilling som førstelektor/høgskolelektor i forming Christina M. Nygren-Landgärds Offl 25 /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsynsrapport etter gjennomført forurensningskontroll Varsel om forurensningskontroll ved Høgskolen i Telemark - studiested Bø Fylkesmannen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/04-3 Tildeling tprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen EFP - EFL - Anbud: tprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen (dir) tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 63, Tatt til orientering I, 15/ SAMKL-programmet: Ny programplan for tlysning av 100 mill. kr til nye forskerprosjekter SAMKL-programmet: Invitasjon til kommentarer til revidert programplan for perioden 2016 til 2020 Norges Forskningsråd Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I,, N I, 15/ Retur av underskrevet arbeidsavtale - andre midlertidige tilsettingsforhold, engasjement Tilsetting av studentrepresentant/studentambassadør til utdanningsmesser, skolebesøk m.m Tonje Ekrene Neshagen Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Retur av underskrevet arbeidsavtale - andre midlertidige tilsettingsforhold, engasjement Tilsetting av studentrepresentant/studentambassadør til utdanningsmesser, skolebesøk m.m Silje Trovi Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Retur av underskrevet arbeidsavtale - andre midlertidige tilsettingsforhold, engasjement Tilsetting av studentrepresentant/studentambassadør til utdanningsmesser, skolebesøk m.m Kim Nordtorp Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Retur av underskrevet arbeidsavtale - andre midlertidige tilsettingsforhold, engasjement Tilsetting av studentrepresentant/studentambassadør til utdanningsmesser, skolebesøk m.m Camilla Berg Rindahl Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ / Svar på søknad om permisjon EFL Permisjon Journaldato: Tilg. kode: /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Informasjon til alle kunder med tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet - tollfritak/tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

8 I,, N I, 15/02-2 Karakterutskrift BI AF Innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student 473, Tatt til etterretning I, 15/08-2 Opplæring av kursholder Lederkurs i offentlige anskaffelser Informasjon om offentlige anskaffelser på nettsidene til universitetene og høgskolene og kontaktpersoner for innkjøp ved H-institusjonene niversitets- og høgskolerådet Økonomiseksjonen /Bent Morten Kristensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Bekreftelse på studentstatus AF Bekreftelse studentstatus Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student 539, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode PED128, PED148, PED149, PED150 EFL Innpassing /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Tilbakemelding vedr. moduler - innpassing - emnekode PED128, PED148, PED149, PED150 - EFL Innpassing /Sissel Rønningsland , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på eksamenskarakter - HS Klage på karakter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

9 I,, N I, 15/ Oversender kontrollrapport I.FMTE - Høgskolen i Telemark studiested Porsgrunn - Håndtering av farlig avfall Kontrollrapport I.FMTE - Håndtering av farlig avfall - Studiested Porsgrunn Fylkesmannen i Telemark Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Praksisavtale - Training agreement - AF Praksisplass Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Nuno Alexandre N. Marques Dok. dato: Arkivdel: Student 435, Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om å få gå opp til eksamen Søknad om dispensajon til å avlegge eksamen /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student 446, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om å få gå opp til eksamen Søknad om dispensajon til å avlegge eksamen /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student 446 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

10 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning og begrunnelse på karakter - AF Begrunnelse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utsatt frist til eksamensoppgave Søknad om utsettelse på innlevering av eksamensbesvarelse /Hilde Bergendal , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om utsatt eksamen i digital mediedesign Søknad om utsettelse på innlevering av eksamensbesvarelse /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart pr telefon I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 060-E1 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

11 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 1012 AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karakter - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E6 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 061-E1 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 061-E1 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E061-1 Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N I, 15/ Ber om høringsuttalese - forslag til lærerplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 morormann Høring - forslag til lærerplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 motormann tdanningsdirektoratet tdanningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Ber om merknader - Høring - økte maksimalsatser for innskudd i faste beløp mv. Høring - økte maksimalsatser fir immskudd i faste beløp mv. Finansdepartementet Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Kostnader knyttet til opprydding etter riving av Silo-tavlehus på grensen HiT/SiTel (P4) Opprydding etter riving av Silo-tavlehus - Sitel Studentsamskipnaden i Telemark Driftstjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 039 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 050-E , Tatt til orientering I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 051-E2 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E1-061

13 I,, N I, 15/ Søknad om tilrettelegging Eksamen - Naturvitenskap emne 2 - ekstra tid HS Tilrettelegging eksamen , Besvart med utgående dokument I, 15/ Legeattest - EFL Sykefravær /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 070-E1 HS Klage på karakter , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode E HS Klage på karakter , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 6109 AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad , Besvart med utgående dokument

14 I,, N I, 15/ Høringsbrev Forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen Høring-Forslag til endring i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Høring - Forslag om ny forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser Høring - Forslag om ny forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser Direktoratet for byggkvalitet Driftstjenesten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter-emnekode E2 I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode E1 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ nderskrevet avtale EPF - AF - IØI - Kurs Skagerak Energi Skagerak Energi Skagerak Energi Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpas vårfordypning - AF Innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

15 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing AF Innpassing Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kirsten Wielandt Houe Dok. dato: Arkivdel: Student 536 I, 15/ Søknad om permisjon fra studier høsten AF IKH: Permisjon fra studier - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studier høsten 2015 AF IKH: Permisjon fra studier - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Kristin Midtbø Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om tilrettelegging - HS Tilrettelegging studie Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging - HS Tilrettelegging studie Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Oppsigelse av stilling Avslutning av arbeidsforhold /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

16 I,, N I, 15/ Innhenting av inntektsopplysninger - HS - Inntektssopplysninger - NAV Fakultet for helse- og sosialfag /Evy Olsnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Høring nye forskriftsbestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser Høring nye forskriftsbestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser Nærings og fiskeridepartementet Økonomiseksjonen /Bent Morten Kristensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på eksamenskarakter - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon EFL Permisjon /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Innsyn i personalmappe AF Innsyn i Personalmappe Kristian Ihle Hanto Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging - Eksamen - PPPED30 - Ordbok EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

17 I,, N I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode BT1112 TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode GL 5-10 EFL Klage på karakter /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E6 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode KJY1112 TF Begrunnelse Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Ønsker tilbakemeldinger - høring fra Arbeidstilsynet - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Vold og trussel om vold på arbeidsplassen Høring - av forslag til endring i arbeidsmiljøforskriftene - Vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om godkjenning av bacelorgrad - Tidligere student Godkjenning av bacelorgrad /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 46

18 I,, N I, 15/ Ønsker tilbakemelding - Høring: Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning Høgskolene Høring - Evaluering av virkemiddelappatatet for kommersialisering av offentlig finansiert forkning Kunnskapsdepartementet Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Etterspør regnskapsdokumnetasjon - Regnskap og årsavslutning 2015 for Høgskolen i Telemark Offl 5 Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Skatt og avgift - Dekning av skatt og avgifter Oslo kemnerkontor Økonomiseksjonen /Britt Elin Kjørholt Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på eksamenskarakter - emnekode FJY1112 TF Klage på karakter Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 4208 AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01558-6 Bevaring og kassasjon - Søknad om å få godkjent foreliggende overordnet regelverk HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 25.10.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-3 Søknad Strategiske partnerskap- Siv Roel Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 19.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01584-1 Signert Mo fra Makerere niversity, ganda Samarbeidsavtaler i Afrika niversity of Makerere Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 20.06.2015, Tatt til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01580-111 Intensjonsavtale - Letter of Intent Erasmus+ bilaterale avtaler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Budapest Fo-seksjonen Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/01607-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01615-7 Avtale etterutdanning i naturfag 5-7 (2013-2016) EFP - EFL - Anbud diverse fra 2014 tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: 20.09.2013 Arkivdel: Sakarkiv 41 06.02.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01586-5 CPEASTIP-H2011/10484 - Euroasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport 2015 Eurasiaprogrammet - H2011/10484 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Anette Staaland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01558-9 Vedtak for bevaring - fritak for kassasjon - 20.10.2014-18.12.2015 HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01592-2 Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap - 2013-1-BE3-LEO04-07511 9 Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen

Detaljer

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01.

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Dokumenttype:,,,, tatus: J,A 26.01.2012 Møtereferat telefonmøte 14.12.11 A HR Arbeidsutvalg 2011-2012 2011/1781-3 12730/2011 15.12.2011 ØKOOM/BKJ

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01583-4 Signert avtale med Islamic niversity of Gaza Samarbeidsavtaler i Asia og Oceania The Islamic niversity of Gaza Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07,

Detaljer

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 221. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 231.2

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 221. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 231.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 03.11.2011 Lønnsmelding - fast tilsetting ***** ***** T Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/1925-16 10622/2011 11.10.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01567-1 Søknad - Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: 02.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01580-112 EFL+HS- niversity College CC- utvidelselse av avtale Erasmus+ bilaterale avtaler niversity College CC Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07, 14/01587-10

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2012 -sak 14/12 tillingsomtaler for rektor viserektorer dekaner direktør nstitusjonell ledelse ved fra 1. august

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01612-3 Igangsetting av inntill 9 studieplasser 2015-2016, videreutdanning for barnehagemyndighetene EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling),

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01613-105 Anmodning om begrunnelse på karakter;fakultet for helse- og sosialfag, Emnekode:051-E8,emnenavn: Samfunnsvitenskap 2, eksamensdato:04.09.15-11.09.15, kandidatnr:24 TEST Kristina Breiland

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10.

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.10.2011 TT-sak 41/11 EFL - stilling som førstekonsulent studieadminstrasjon - godkjenning av utlysingstekst EFL Tilsettingssak

Detaljer

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 24.10.2011 nnkalling til informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 24.10.11 HiT 2011 nformasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL.

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 28.11.2011 Opphør av bistilling ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/1030-8 11401/2011 07.11.2011 AF/GN Høgskolen i

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00108-27 810210 og 820210 NHH Likviditetsrapport for tidsrommet 01.02.2016-29.02.2016 Likviditetsrapporter for 2013, 2014, 2015 Direktoratet for økonomistyring - seksjon for regelverk og

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01558-3 Kvalitetssjekk av ekspederte dokumenter eget fakultet HiT Innføring og oppstart av Public 360 /Leif Rasmussen Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Fakultet for teknologiske

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01607-27 14/01607-25 - Høgskolen i Telemark - midler til oppdraget Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 2015-2019 EFP - EFL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL (ABF) - Prosjektnr

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2012-17.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2012 Oppnevning av dekaner som medlem og varamedlem i LMU Læringsmiljøutvalget 2011 2010/1771-36 9287/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 19.09.2011. Klassering: 436. (enhet/initialer): STUDIE/CGU EFL/CMN. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 112 ØKONOMI/TEØ DRIFT/MØ

Dok.dato: 19.09.2011. Klassering: 436. (enhet/initialer): STUDIE/CGU EFL/CMN. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 112 ØKONOMI/TEØ DRIFT/MØ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 EFL var på høringsnotat - Gjennomgang av rutinene for evaluering ved HiT Gjennomgang av rutinene for evaluering

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10.

Dok.dato: 17.10.2011. Klassering: 231.2. (enhet/initialer): PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 17.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 26.10.2011 nformasjon til organisasjoner uten plasstillitsvalgt ved HiT Lokale forhandlinger i 2011 etter pkt. 2.3.3 i hovedtariffavtalen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 23.09.2011 Tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving EFL Dekanvedtak- tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011.

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.12.2011 nnvilget søknad om forlenget studietid EFL tudentmappe 2010/718-5 12365/2011 05.12.2011 EFL/AMBA Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 116. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ AF/AHO. Dok.dato: Journaldato: 17.11.2011. Klassering: 221 PERSONAL/BMK

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 116. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ AF/AHO. Dok.dato: Journaldato: 17.11.2011. Klassering: 221 PERSONAL/BMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 18.11.2011 nnhold: Uttalelse fra AF vedr. høringsnotat statsbudsjettet for 2012 - budsjettfordeling Statsbudsjettet 2012

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09.

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 13.10.2011 Organisering Arkivtjenesten HiT HiT Arkivplan 2 Egen organisasjon - Organisering, ansvar m.v. 2009/304-1

Detaljer

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 321. (enhet/initialer): AF/HØ. Dok.dato: 15.11.2011. Klassering: 52 HS/EN. Dok.dato: 16.11.2011.

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 321. (enhet/initialer): AF/HØ. Dok.dato: 15.11.2011. Klassering: 52 HS/EN. Dok.dato: 16.11.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 28.11.2011 Kontrakt på forprosjekt om klassifisering av krypsiv i Otra i 2011 Klassifikasjon av krypsiv i Otra i 2011 - forprosjekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Dok.dato: 26.08.2014. Klassering: AF/EAA ARKIV/ATJ. Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 212.1 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 04.09.2014.

Dok.dato: 26.08.2014. Klassering: AF/EAA ARKIV/ATJ. Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 212.1 PERSONAL/BSUN. Dok.dato: 04.09.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 25.09.2014 nnhold: Kurs i ublic 360 Kurs ublic 360 høsten 2014 N 2014/632-20 9894/2014 26.08.2014 ARKV/ATJ

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-17 Statsregnskapet 2016 - Første leveranse fra DFØ til bekreftelse og oppfølging Journaldato: 31.01.2017 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00071-10 Avgivelse av personell Avgivelse av personell til pågående etterforsking Politiets sikkerhetstjeneste Dok. dato: 13.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321. (enhet/initialer): EFL/AS HS/HMRØ. Dok.dato: Klassering: 436. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 321. (enhet/initialer): EFL/AS HS/HMRØ. Dok.dato: Klassering: 436. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 30.11.2011 amarbeid om videreutdanning i Tverrfaglig videreutdanning H Videreutdanning i tverrfaglig veiledning N 2010/1497-4

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00430-19 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.9.16.- 15.12.16 i stilling som universitetslektor Dok. dato: 11.11.2016 Arkivdel: Personal 212.14, Tatt til etterretning, 14/00979-19

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/01692-14 som studentassistent i MET3 - høst 2017 organisasjonsutvikling /Lisa Åse Institutt for strategi og ledelse /Elaine Pettersen 14.06.2017 16.06.2017, Tatt til etterretning, 14/02346-41

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01564-1 Kort referat i forbindelse med nylig avholdt møte INHM & Statens vegvesen Landløpet Per Ole Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein 30.10.2014 I, 14/01580-4 Signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): UTDANNING/ÅK REKTOR/KB. Dok.dato: 17.11.2011. Klassering: 116 ØKONOMI/TEØ HS/ENO

Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): UTDANNING/ÅK REKTOR/KB. Dok.dato: 17.11.2011. Klassering: 116 ØKONOMI/TEØ HS/ENO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.11.2011 Oppnevning av varamedlem for ett av studentmedlemmene Høgskolens klagenemnd 2011 - Oppnevning av medlemmer 2011/740-22

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2011. Klassering: 552. (enhet/initialer): EFL/LR. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 212.9 PERSONAL/MH. Dok.dato: 22.09.

Dok.dato: 16.09.2011. Klassering: 552. (enhet/initialer): EFL/LR. Dok.dato: 22.09.2011. Klassering: 212.9 PERSONAL/MH. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.9.2011, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 27.09.2011 nnhold: Bekreftelse EFL - tudentrådssaker 2011/1343-2 9750/2011 16.09.2011 EFL/GAM 5 Mottaker Til den det

Detaljer