DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N I, 14/ Signert Mo fra Makerere niversity, ganda Samarbeidsavtaler i Afrika niversity of Makerere Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Godkjenning av NOMA års- og sluttrapport - Approval of NORMA Annual and Final report NOMA-prosjekt Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Signert kontrakt - NordFo - NordFo/ NPHE-2015/10058 Nordplus Nordplus Higher Education - Helsinki Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07, Tatt til etterretning N, 14/ EFL - Søknader om I- midler for høst 2015 I-midler Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Anette Staaland /Dag Tov Aasland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ TF - Søknad om I-midler for høst 2015 I-midler Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Anette Staaland Fakultet for teknologiske fag /nni Stamland Kaasin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ AF - Søknader om I-midler for høst 2015 I-midler Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Anette Staaland Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Lisa Ingrid Hjelmeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

2 I,, N I, 14/ TF - melding om at søknaden er ferdig behandlet av DI - Oppholdstillatelser for studenter tlendingsdirektorat Fo-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/ AF - midlertidig oppholdstillatelse - renewed temporary residence - Oppholdstillatelser for studenter tlendingsdirektorat Fo-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/ Signert personalutvekslingsavtale - Partnership Agreement - EEA Financial Mechanism EØS-midler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 07, Tatt til etterretning, 14/ ABL 2015 kan igangsettes med 14 kvalifiserte søkere EFP - EFL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL (ABF) - Prosjektnr 87026, 87038, Finansieringskilde dir /Bjørnar Kjelkenes /Eidbjørg Sandnes Hansson Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 14/ Samarbeid om entreprenørskap vår/høst Folkeuniversitetet og HiT - EFP - EFL - Samarbeid Folkeuniversitet fra vår (avtaler se ephorte) - Prosjektnr Finansieringskilde Folkeuniversitetene Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 41, 14/ Test - Godkjenning TEST Statens lånekasse for utdanning Arkivseksjonen /Tone Bergheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.1

3 I,, N, 14/ Pristilbud oppdrag lek - EFP - EFL - Eksterne små kurs/oppdrag/veiledning - Prosjektnr Finansieringskilde DIVERSE Marianne Dahlseng Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414 N, 14/ VS: Kursing i ipad - Kongsberg kommune - Efteløt skole /2016 EFP - EFL - Eksterne små kurs/oppdrag/veiledning - Prosjektnr Finansieringskilde DIVERSE /Tone Marit Tesdal Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ VS: Bekreftelse på henvendelse; Kursing i ipad - Kongsberg kommune - Efteløt skole EFP - EFL - Eksterne små kurs/oppdrag/veiledning - Prosjektnr Finansieringskilde DIVERSE Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414 N, 14/ Kongsberg kommune: Kursing i ipad - begynneropplæring innen norsk og matematikk trinn EFP - EFL - Eksterne små kurs/oppdrag/veiledning - Prosjektnr Finansieringskilde DIVERSE /Carl-Magnus Nystad Institutt for pedagogikk /Trond Waage Institutt for lærerutdanningsfag /Anders Davidsen Institutt for lærerutdanningsfag /Widar Madssen Offl 14 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Asker kommune: Bekreftet oppdrag om foredrag på foreldremøte september 2015 EFP - EFL - Eksterne små kurs/oppdrag/veiledning - Prosjektnr Finansieringskilde DIVERSE 'Inger Hennum Rasmussen' Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414

4 I,, N, 14/ Anbudssøknad, tilbudsbrev, Følgeevaluering Kompetanse for framtidens barnehage , dir EFP - EFL - Anbud diverse fra 2014 tdanningsdirektoratet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 41, 14/ Timelærerkontrakt spesialpedagogikk studieåret 2014/2015 EFL - Timelærere - Studieåret Ingibjørg Jonsdottir fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om stilling som timelærer ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Alf Howlid /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om stilling som timelærer ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Jarle Leirpold /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om stilling som timelærer ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Marek Podowski /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om stilling som timelærer ved Høgskolen i Telemark EFL - Timelærere - Studieåret Thomas Andre Timland /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, 14/ Oppnevning som fast medlem i Styret for Høgskolen i Telemark for høstsemesteret 2015 HiT Styret Medlemmer og varamedlemmer høst (fra nov 2014) Kai Arne Semb Sætre Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.2, 14/ Oppnevning som fast medlem i Styret for Høgskolen i Telemark for høstsemesteret 2015 HiT Styret Medlemmer og varamedlemmer høst (fra nov 2014) Martine Lifjeld Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011.2, 14/ Oppnevning som varamedlem i Styret for Høgskolen i Telemark for høstsemesteret 2015 HiT Styret Medlemmer og varamedlemmer høst (fra nov 2014) Michael Melbye Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 14/ Politikk for immaterielle rettigheter og endring i arbeidsavtalen Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune /Britt Granseth Wien Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Ny arbeidsavtale med korrigert stillingsstørrelse HS Tilsetting Professor i velferd og velferdsstatens profesjoner Sosialfag Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 14/ Fakturaadresse Elektronisk faktura - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner Watchcom Security Group AS Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 139

6 I,, N I, 14/ Informasjon om ny fakturaadresse i Sandefjord - Benytter et elektronisk faktuahåndteringssystem Elektronisk faktura - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner Folkeuniversitetet Sør-Øst Økonomiseksjonen /Nina Sundet Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 139 N, 14/ HS tkast høring - Forslag til ny autorisasjon for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høringsnotat - Forslag til ny autoriasasjon for helspersonell utdannet utenfor EØS tdanningsseksjonen /Kristin Midtbø Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 N, 14/ Søknad om godkjenning av endringer i vurderingsformer - IØI AF - Studieplanarbeid IØI 2015/2016 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Bergit Grivi Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Tone Jøran Oredalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ nderskrevet kontrakt mellom HS og Barn og nges Samfunnslaboratorium om delleveranse til Talenter for Fremtiden Talenter for framtida Barn og nges Samfunnslaboratorium /Karin Gustavsen Fakultet for helse- og sosialfag /Anette Norborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad forfatterbetaling Open Access BiB - Søknader om støtte til vitenskapelige publikasjoner - Open Access Roisin Campbell-Palmer Bibliotek Bø /Arild Skalmeraas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 14/ HS-mandat for utvikling av ny master ved Institutt for helsefag - rapport fra arbeidsgruppa HS-mandat for utvikling av master i helsefag Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411

7 I,, N I, 14/ Opplysningsskjema - HS Tilsetting i stilling som rådgiver første ledd Fakultet for helse- og sosialfag /Evy Olsnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Tilsetting i professorstipend i tradisjonskunst EFL - Professor/førsteamanuensis i tradisjonskunst Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilsettingsbrev AF Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i informasjonssystemer/informatikk første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 14/ Rapport - pulje 2 i EFP - EFL - Samarbeid om etter- og videreutdanning EV i region Sør-Vest Prosjektnr 87032, Finansieringskilde dir 'Hallvor Lyngstad' /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402, 14/ Regnskapsrapport: (Nytt prosjekt OF-10311) Tilskudd til koordinerende institusjon EV EFP - EFL - Samarbeid om etter- og videreutdanning EV i region Sør-Vest Prosjektnr 87032, Finansieringskilde dir Hallvor Lyngstad /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402, 14/ / Søknad om innpassing/fritak av studier/emner/realkompetanse - 15 ECTS Innpassing - Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Helle Friis Knutzen Dok. dato: Arkivdel: Student 536

8 I,, N, 14/ Innmelding av kvotestudenter for høsten 2015 Informasjon fra Lånekassen Statens lånekasse for utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57 N, 14/ Svar på søknad om stimuleringsmidler ekstern virksomhet til fylkeskonferansen om ungdom og helse Stimuleringsmidler til eksternfinansiert virksomhet Fakultet for helse- og sosialfag /Ramona Lorentsen Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 N, 14/ Svar på søknad om stimuleringsmidler eksternfinansiert virksomhet til utforming av hovedsøknad Oslofjordfondet Stimuleringsmidler til eksternfinansiert virksomhet Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Tilsetting i midlertidig kvalifiseringsstilling som førsteamanuensis EFL tilsettingssak: 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i norsk Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 22, 14/ Tilsetting i midlertidig kvalifiseringsstilling som førsteamanuensis EFL tilsettingssak: 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i norsk Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 22 N, 14/ Høring - Forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere utdanning Høring - Forslag til endring i forskrift til høyere utdanning Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Helle Friis Knutzen /Leif Rasmussen Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /nni Stamland Kaasin tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

9 I,, N N, 14/ EFL - Høringsuttalelse om forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere utdanning Høring - Forslag til endring i forskrift til høyere utdanning tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal /Leif Rasmussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Svar fra Høgskolen i Telemark - Forslag til endring i forskrift om kvalitet i utdanning Høring - Forslag til endring i forskrift til høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Svar fra Høgskolen i Telemark - Forslag til endring i forskrift om kvalitet i utdanning Høring - Forslag til endring i forskrift til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ tbetalingsanmodning VRI III - første kvartal 2015 Virkemidler for regional Fo og innovasjon (VRI) i Telemark Telemark fylkeskommune /Otto Christian Dahl Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Innvilget I-midler til Marianne Torve Martinsen Internasjonalt utvalg Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Godkjenning av utsettelse av reise til Konstanz for Synne Kleiven Internasjonalt utvalg Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, 14/ Oppnevning som medlem i Internasjonalt utvalg ved Høgskolen i Telemark for studieåret 2015/2016 Internasjonalt utvalg Emmanuel Okoye Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Oppnevning som medlem i Internasjonalt utvalg ved Høgskolen i Telemark for studieåret 2015/2016 Internasjonalt utvalg D.M. Susantha Chandana Dissanayake Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Oppnevning som varamedlem i Internasjonalt utvalg (I) ved Høgskolen i Telemark for studieåret 2015/2016 Internasjonalt utvalg Ambrose gwu Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Saksliste og dokumenter til I-møte mai 2015 Internasjonalt utvalg Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Kongelig resolusjon - sammenslåing av høgskolen i Buskerud og vestfold og Høgskolen i Telemark Fusjonsprosessen mellom HBV og HiT Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015 N, 14/ Reviderte retningslinjer for tdanningsprisen ved Høgskolen i Telemark Retningslinjer for tdanningspris ved Høgskolen i Telemark tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

11 I,, N, 14/ svar på Legeerklæring 982-E2 HS Tilrettelegging studie Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student 532 N, 14/02-3 Høring - Forslag til forskriftsendringer - krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m /Carl-Magnus Nystad tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ Opplysningsskjema Overførte dokumenter tilsettingssak - Fakultet for helse- og sosialfag /Evy Olsnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument N, 14/ Ekstraordinær tildeling, små driftsmidler Små driftsmidler 2014 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar fra klagenemnda i emne AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilsettingsbrev - Letter of employment TF - Stipendiatstilling innen gassifikasjon av biomasse Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, 15/ Korrigert arbeidsavtale TF - Stipendiatstilling innen gassifikasjon av biomasse Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6009 Makroøkonomisk teori og politikk AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ AF- IKH - TIMELÆRER KONTRAKT EMNE 2010 PRACTICAL ENGLISH AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 David Erland Isaksen fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ AF - IKH TIMELÆRER KONTRAKT EMNE 2031 INTRODCTION TO ENGLISH AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Pernille Margrethe Sørdal fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ AF-IKH Timelærerkontrakt 2028 African American Literature AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Kevin Steinmann fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ AF- Timelærerkontrakt EXPHIL høst 2015 AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Gunnar Berge første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, 15/ AF IKH - TIMELÆRERKONTRAKT EMNE 2600 NORWEGIAN LANGAGE BEGINNING LEVEL HØST 2015 AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Annette Winkelmann første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ AF IKH - Timelærerkontrakt EMNE 3363 fra antikken til 1600-tallet AF - IKH - Timelærerer og gjesteforelesere våren 2015 Gunnar Berge fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Rune Romnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om permisjon - Fødsel AF Permisjon Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Bekreftelse på gjeninntreden i stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark etter foreldrepermisjon - Søknad om permisjon - /Britt Granseth Wien Dok. dato: Arkivdel: Personal 214 I, 15/ Bø-sprinten - nderskrevet kontrakt- Gjesteforeleser AF - IFIF- Timelærere og gjesteforelesere våren 2015 Eirik Homleid Nyseth fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Bø-sprinten - nderskrevet Kontrakt - Gjesteforeleser AF - IFIF- Timelærere og gjesteforelesere våren 2015 Martina Schoder Moreno fjerde led Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, 15/ Kontrakt studentassistent AF - IØI - Timelærere og gjesteforelesere våren 2015 Steinar Lande Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Aud Stokland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Innstilling fra biblioteksjefen BIB Tilsettingssak vikariat i Rauland Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Tilsettingsbrev BIB Tilsettingssak vikariat i Rauland Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsettingsbrev - Letter of employment TF Stipendiatstilling - "Smart House Technology" Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Melding om lønnsopprykk - HiT 2015 Krav etter pkt i hovedtariffavtalen fjerde led Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 23 N, 15/ EFL - Høringssvar - Nasjonale deleksamener - endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning og rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal /Leif Rasmussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

15 I,, N, 15/ Høringssvar - Nasjonale deleksamener - endring i forskrift om rammeplan for grunnskoleutdanning, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning og rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Kunnskapsdepartementet tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Svar på søknad om overflytting fra stasjonær til nettstudiet EFL Søknad om overflytting - intern /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 15/ Forlenget fungering for personal- og organisasjonsdirektøren FA - Fungering for PO-direktør - Magne Hegna Magne Hegna Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 232.1, 15/ Leiekontrakt for idrettsanlegg på Sætre - HiTs behov Avtale om leie av idrettsanlegget på Sætre Notodden Kommune Driftstjenesten /Morten Østby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 035 N, 15/ Godkjenning av vitnemålstekster for bachelor i folkemusikk og folkekunst EFL Ny vitnemålsmal /Inger Anne Lindstad /Arild Hovland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Informasjon om eksamensavvikling 21. mai 2015 EFL Tilrettelegging eksamen - Naturfag 1 - /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student 443

16 I,, N, 15/ Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser - prosessen ved Høgskolen i Telemark NOKT - evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser - HiT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411, 15/ Orientering om overflytting og tidspunkt for opptak EFL Søknad om overflytting - svar fra 2013 /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 15/ Informasjon om overflytting til Høgskolen i Telemark EFL Søknad om overflytting - svar fra 2013 /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 513 N, 15/ Ny førstelektorordning - ansvar og oppfølging Ny ordning for kvalifisering til førstelektoropprykk /Britt Granseth Wien Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Antall TiB og PB studieplasser 2015/2016 EFP - EFL - Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PB) - Prosjektnr Finansieringskilde FmTe og dir Gunn Heidi Saltnes /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om innpassing - AF Innpassing Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø Dok. dato: Arkivdel: Student 536

17 I,, N, 15/ Innkalling til forhandlingsmøte om hvorvidt lønnsforskjeller skyldes kjønnsdiskriminering Forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt nr. 3 - NTL - Norsk Tjenestemannslag - HiT /Ellen Schrumpf Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3, 15/ svar på oppsigelse av stilling - pensjonering HS - Oppsigelse Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Høring og offentlig ettersyn av forslaget til regional plan for oppvekst og kompetanse for Telemark Livslang læring Høring og offentlig ettersyn av forslaget til regional plan for oppvekst og kompetanse for Telemark Livslang læring Telemark fylkeskommune tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter emnekode 2671 Politikarskulen AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Informasjon til studentene om forenklet søknadsprosedyre for autorisasjon av nyutdannet helsepersonell sommeren 2015 Autorisasjon av nyutdannet helsepersonell sommeren 2015 Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 49, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000 Bedøk. knr. 95 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000 Bedøk AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000 Bedøk AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000 Bedøk. knr. 74 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 341 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - emnekode 061-E6 HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - emnekode 061-E6 - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443

19 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - emnekode 061-E6 HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - emnekode 061-E6 - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 061-E5 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode E3 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 061-E5 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000 Bedøk. AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 317 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 070-E3 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 061-E5 HS Klage på karakter - Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Retningslinjer Retningslinjer ved kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske borgere - tenriksdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Personal- og organisasjonsseksjonen /Magne Hegna Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 309 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 310 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 061-E5 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Angående søknad om tilrettelegging eksamen EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Forlenget tilsetting EFL - Tilsettingssak: forlenget tilsetting i prosjektstilling Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging på eksamen TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på tilbudsforespørsel KS Fo-prosjekt nr Sosiale entreprenører - kommunale endringsagenter Forespørrsel om tilbud på KS Fo-prosjekt nr , Sosiale entreprenører - kommunale endringsagenter Kommunesektorens organisasjon Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helse- og sosialfag /Anette Norborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 514, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 061 E5 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

22 I,, N, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 102 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar søknad om tilrettelegging - eksamen på Torpomoen - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E2-AF - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 050E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

23 I,, N, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 113 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Rapporteringsfrist på NV-prosjekt P27/2013 Norgesuniversitetet - Prosjektmidler Institutt for elektro, IT og kybernetikk /Randi Toreskås Holta Fo-seksjonen /Mette Kammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 639 N, 15/ tlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet - Prosjektmidler Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Erik Aarnes Fakultet for helse- og sosialfag /Anette Norborg /Leif Rasmussen Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen tdanningsseksjonen /Hjørdis Hjukse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 109 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student

24 I,, N, 15/ Epost til KD- Oppdatering av beredskapsliste for H-sektoren HiT Beredskapsplan Personal- og organisasjonsseksjonen /Ingrid Kristina Reitan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004, 15/ Kunngjøring om midler til tiltak for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere - kap. 226 og 231 EFP - EFL - Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere - Prosjektnr 87024, Finansieringskilde tdanningsdirektoratet tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ / Resultat- og regnskapsrapportering - Veiledning av nyutdannede lærere EFP - EFL - Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere - Prosjektnr 87024, Finansieringskilde tdanningsdirektoratet Tove Margrethe Thommesen tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 I, 15/ Tilsagnsbrev - nettverk for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere EFP - EFL - Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere - Prosjektnr 87024, Finansieringskilde tdanningsdirektoratet tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

25 I,, N, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 5 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - bruk av PC HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 070-E3 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på ny henvendelse - søknad om ny karakter - 10.mars 2015 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 051 E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

26 I,, N, 15/ Tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelektor i byggtekniske fag TF Tilsettingssak midlertidig stilling som høgskolelektor i byggfag Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar fra klagenemnda i emne Knr. 323 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Forespørsel om et tredje eksamensforsøk på vegne av de 50% som strøk på konteeksamen i anatomi E2 - Tillitsvalgt henvender seg på vegne av studentene - HS - Tredje eksamensforsøk - flere studenter - emne 051-E2 Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 447, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 051-E2 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

27 I,, N, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 2 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - Emne 2 - Anatomi og Fysiologi HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E2 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter E2 - emne 2 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Retur av underskrevet arbeidsavtale - 100% fast stilling som supportmedarbeider IT - Tilsettingssak - nye stillinger IT-support mediekoordinator Marianne Lindstad Christiansen Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, 15/ Svar på søknad om vitnemål selvkomponert bachelor EFL Vitnemål - Selvkomponert bachelor /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 461, 15/ Svar på søknad om permisjon - EFL Permisjon /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Overføringsskriv fra medisinsk praksis E10 - HS Praksisoverføring Fakultet for helse- og sosialfag /Tove Kammen Dok. dato: Arkivdel: Student 435, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 2 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode E2 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

29 I,, N, 15/ Svar fra klagenemnda i emne 6000, knr. 10 AF Klage på karakter Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon - EFL Permisjon /Hilde Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging under eksamen - ekstra tid - FY1212, FY2012 og KJ TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Anne Gro Semb Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på søknad om permisjon NGL 5-10 EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Svar på søknad om permisjon GL 5-10 EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 070-E7 - HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode 050-E2 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om gjenopptak av barnehagelærerutdanning ved studiested Porsgrunn - EFL Gjenopptak av utdanning /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 511, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 982-E1 HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 443 N, 15/ Høring - forskrift om forvaltning av hjortevilt Høring - revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt - Miljødirektoratet Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Anette Norheim Fredly tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon - Fødsel EFL Permisjon /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 531

31 I,, N, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode E 5 HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ svar på søknad om å få dekket noen av utgiftene i forbindelse med studier ved niversitetet i Oslo våren 2015 HS Dekning av utgifter i forbindelse med studier Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Dok. dato: Arkivdel: Personal 57, 15/ Angående søknad om tilrettelegging eksamen - Ekstra tid Våren 2015 EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Tap av studierett HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student 530, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging under eksamen HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ DRIFT - Behov for vikar ved sentralbordet Drift Tilsettingssak vikariat sentralbordet Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

32 I,, N, 15/ Tilsettingsbrev Drift Tilsettingssak vikariat sentralbordet Personal- og organisasjonsseksjonen /Bente Sundbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forlenget tilsetting Drift Tilsettingssak vikariat sentralbordet Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Høring Forslag til ny utvalgsstruktur for forskning og forskerutdanning ved Høgskolen i Telemark Felles forskerutdanningsutvalg ved HiT Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø /Carl-Magnus Nystad Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen tdanningsseksjonen /Cecilia Guddal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 2114 AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981-E3 - HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid , 6005, 6006 og 6007 AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 443

33 I,, N, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981-E4 1 HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedr. behandling av disiplinærsak for Høgskolens klagenemnd EFL - Disiplinærsak, fusk tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 15/ Angående søknad om tilrettelegging - EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443 N, 15/ Olav Thon Stiftelsen tlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2016 Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø /Leif Rasmussen Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /Nina Martinsen Fo-seksjonen /Kristine Langerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter - emnekode 981- E3 - HS Begrunnelse Fakultet for helse- og sosialfag /Jane Asdal Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på anmodning om begrunnelse på karakter emnekode 2118 AF Begrunnelse Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student

34 I,, N, 15/ Svar på søknad om innpassing - emnekode Bull2, Stm EFL Innpassing /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Angående søknad om tilrettelegging eksamen - emnekode 30VTM - bruk av PC EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ E-poster vedr. eksamen i emne 051-E1 + høst 2015 tilrettelegging HS Tilrettelegging studieløp Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Svar på søknad om innpassing HS Innpassing Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 536, 15/ Svar på søknad om permisjon - HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - HS Tilrettelegging eksamen - emnekode 9203 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 443

35 I,, N N, 15/ TF - Økonomirapport 1. Tertial 2015 Økonomirapportering 2015 Økonomiseksjonen /Mari Pran Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Fakultet for teknologiske fag /Morten Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ IT Note 15 tertial Økonomirapportering 2015 Økonomiseksjonen /Mari Pran IT-tjenesten /Paal Are Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 15/ Svar på søknad om permisjon fra praksis høst 2015 EFL Permisjon fra praksisplass /Anne Marie Håseth Dok. dato: Arkivdel: Student 531 N, 15/ Høring - endringer i universitet- og høyskoleloven, samt egenbetalingsforskriften Høring - forslag til endring av universitets- og høgskoleloven og egenbetalingsforskriften Institutt for kultur- og humanistiske fag /Eline Flesjø /Carl-Magnus Nystad Fakultet for helse- og sosialfag /Runar Danielsen Fakultet for teknologiske fag /nni Stamland Kaasin tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument N, 15/ TFs svar på høring - endringer i universitet- og høyskoleloven, samt egenbetalingsforskriften Høring - forslag til endring av universitets- og høgskoleloven og egenbetalingsforskriften tdanningsseksjonen /Synnev Aas Aaby Fakultet for teknologiske fag /nni Stamland Kaasin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Angående søknad om tilrettelegging under eksamen - ekstra tid EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443

36 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging - tvidet studietid EFL Tilrettelegging studie /Inger Anne Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Student 532, 15/ Søknad om tilrettelegging eksamen - enkelteksamener - Pollenallergi - AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - hele studieprogrammet HS Tilrettelegging eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging under eksamen TF Tilrettelegging eksamen Fakultet for teknologiske fag /Amir Ebrahimi Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid - AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar: Forespørsel om sponsormidler til ungdomsbedrift fra Hjalmar Johansen videregående skole Sponsing av ungdomsbedrift - motivere til utdanning - Fudao B Fudao B tdanningsseksjonen /Jarle Tommy Bjerkholt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

37 I,, N, 15/ Svar på Søknad om tilrettelegging eksamen - internasjonal markedsføring AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Melding fra faglærar om tap av eksamensrett EFL Studierett /Anne Margit Barstad Dok. dato: Arkivdel: Student 449, 15/ Angående søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen - ekstra tid - AF Tilrettelegging eksamen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Svar på spørsmål vedrørende import av studiedata til Studyinnorway.no m.m. Import av studiedata - SI Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 504, 15/ Angående søknad om tilrettelegging eksamen - utvidet eksamenstid og bruk av ordbok EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443

38 I,, N, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging eksamen med legeerklæring EFL Tilrettelegging eksamen /Gunn Anne Gyving Mork Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Oppnevning som sakkyndig for 100 % fast stilling som førsteamanuensis i friluftslivsfag, kulturfag og entreprenørskap AF Førsteamanuensis i friluftslivfag, kulturfag og entreprenørskap % fast stilling - godkjenning av utlysingstekst Institutt for idretts- og friluftslivsfag /Nils Asle Bergsgard første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning som sakkyndig for 100 % fast stilling som førsteamanuensis i friluftslivsfag, kulturfag og entreprenørskap AF Førsteamanuensis i friluftslivfag, kulturfag og entreprenørskap % fast stilling - godkjenning av utlysingstekst første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning som sakkyndig for 100 % fast stilling som førsteamanuensis i friluftslivsfag, kulturfag og entreprenørskap AF Førsteamanuensis i friluftslivfag, kulturfag og entreprenørskap % fast stilling - godkjenning av utlysingstekst første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ tbetaling av reisetid pr tbetaling av reisetid Økonomiseksjonen /Britt Elin Kjørholt Direktør /John William Viflot Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om permisjon HS Permisjon Fakultet for helse- og sosialfag /Elin Nordbø Dok. dato: Arkivdel: Student 531

39 I,, N, 15/ Høgskolen i Telemarks representant i styret for Telemarksforsking Telemarksforsking Bø 2015 Stiftelsen Telemarksforsking Bø Høgskolen i Telemark /Anita Dale Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 640, 15/ Svar på klage på eksamenskarakter - emnekode HS Klage på karakter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av sakkyndig for 100 % fast stilling som førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark AF Førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag % fast stilling Institutt for idretts- og friluftslivsfag /Andre Horgen første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning av sakkyndig for 100 % fast stilling som førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark - AF Førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag % fast stilling første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning av sakkyndig for 100 % fast stilling som førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark AF Førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag % fast stilling første ledd Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Forlenget tilsetting EFL Tilsettingssak midlertidig stilling som høgskolelektor i samfunnsfag - forlenget tilsetting Personal- og organisasjonsseksjonen /Cathrine Haugen Fagerli Dok. dato: Arkivdel: Personal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01595-25 Søknader om I-midler vår 2016 - søknader fra HS I-midler 2014-2016- Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01558-6 Bevaring og kassasjon - Søknad om å få godkjent foreliggende overordnet regelverk HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 25.10.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-3 Søknad Strategiske partnerskap- Siv Roel Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 19.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01580-111 Intensjonsavtale - Letter of Intent Erasmus+ bilaterale avtaler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Budapest Fo-seksjonen Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/01607-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01558-9 Vedtak for bevaring - fritak for kassasjon - 20.10.2014-18.12.2015 HiT Innføring og oppstart av Public 360 Riksarkivet Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01615-7 Avtale etterutdanning i naturfag 5-7 (2013-2016) EFP - EFL - Anbud diverse fra 2014 tdanningsdirektoratet /Tone Marit Tesdal Dok. dato: 20.09.2013 Arkivdel: Sakarkiv 41 06.02.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01586-5 CPEASTIP-H2011/10484 - Euroasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport 2015 Eurasiaprogrammet - H2011/10484 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Anette Staaland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01567-1 Søknad - Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: 02.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01583-4 Signert avtale med Islamic niversity of Gaza Samarbeidsavtaler i Asia og Oceania The Islamic niversity of Gaza Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01592-2 Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap - 2013-1-BE3-LEO04-07511 9 Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01580-112 EFL+HS- niversity College CC- utvidelselse av avtale Erasmus+ bilaterale avtaler niversity College CC Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 27.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07, 14/01587-10

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01.

Dok.dato: 15.12.2011. Klassering: 053. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.12.2011. Klassering: 012 REKTOR/KB UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Dokumenttype:,,,, tatus: J,A 26.01.2012 Møtereferat telefonmøte 14.12.11 A HR Arbeidsutvalg 2011-2012 2011/1781-3 12730/2011 15.12.2011 ØKOOM/BKJ

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01612-3 Igangsetting av inntill 9 studieplasser 2015-2016, videreutdanning for barnehagemyndighetene EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling),

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 221. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 231.2

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 221. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: 231.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 03.11.2011 Lønnsmelding - fast tilsetting ***** ***** T Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2006/1925-16 10622/2011 11.10.2011

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01613-105 Anmodning om begrunnelse på karakter;fakultet for helse- og sosialfag, Emnekode:051-E8,emnenavn: Samfunnsvitenskap 2, eksamensdato:04.09.15-11.09.15, kandidatnr:24 TEST Kristina Breiland

Detaljer

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02.

Dok.dato: 27.01.2012. Klassering: 02. (enhet/initialer): STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 31.01.2012. Klassering: 02 STAB REKTOR/HH. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2012, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2012 -sak 14/12 tillingsomtaler for rektor viserektorer dekaner direktør nstitusjonell ledelse ved fra 1. august

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10.

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.10.2011 TT-sak 41/11 EFL - stilling som førstekonsulent studieadminstrasjon - godkjenning av utlysingstekst EFL Tilsettingssak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01564-1 Kort referat i forbindelse med nylig avholdt møte INHM & Statens vegvesen Landløpet Per Ole Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein 30.10.2014 I, 14/01580-4 Signert

Detaljer

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL.

Offentlig journal 2007/1030-8 11401/2011 28.11.2011 AF/MAA 2011/1347-3 11493/2011 24.11.2011 2011/1797-2 11759/2011 24.11.2011 EFL/IAL. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 28.11.2011 Opphør av bistilling ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/1030-8 11401/2011 07.11.2011 AF/GN Høgskolen i

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2012-17.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2012 Oppnevning av dekaner som medlem og varamedlem i LMU Læringsmiljøutvalget 2011 2010/1771-36 9287/2011

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 08.09.2011. Klassering: EFL/CMN. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212.2 PERSONAL/MH. Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 19.09.2011 nnvilget søknad om utsatt praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2011/1408-2 9461/2011 08.09.2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN

Dok.dato: 18.08.2011. Klassering: 212.2. (enhet/initialer): EFL/HB. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 52 HS/EN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 23.09.2011 Tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving EFL Dekanvedtak- tilsetting i anonymt vikariat i kroppsøving

Detaljer

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN

Dok.dato: 11.10.2011. Klassering: 014. (enhet/initialer): HS/EO HS/BMS TF/LEØ HS/EY EFL/AWN TF/USK EFL/HHA AF/IB DIREKTØR/JWV REKTOR/KB PERSONAL/BSUN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 24.10.2011 nnkalling til informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 24.10.11 HiT 2011 nformasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01558-3 Kvalitetssjekk av ekspederte dokumenter eget fakultet HiT Innføring og oppstart av Public 360 /Leif Rasmussen Fakultet for helse- og sosialfag /Erik Nordberg Fakultet for teknologiske

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 20.09.2011. Klassering: 52 EFL/EKH. Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 Referat fra L-møte 31.08.11 Likestillingsutvalget HiT 2011 - L 2011/112-9 9161/2011 13.09.2011 ERONAL/TDJ

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01607-27 14/01607-25 - Høgskolen i Telemark - midler til oppdraget Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 2015-2019 EFP - EFL - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL (ABF) - Prosjektnr

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 321. (enhet/initialer): AF/HØ. Dok.dato: 15.11.2011. Klassering: 52 HS/EN. Dok.dato: 16.11.2011.

Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: 321. (enhet/initialer): AF/HØ. Dok.dato: 15.11.2011. Klassering: 52 HS/EN. Dok.dato: 16.11.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 28.11.2011 Kontrakt på forprosjekt om klassifisering av krypsiv i Otra i 2011 Klassifikasjon av krypsiv i Otra i 2011 - forprosjekt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011.

Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMBA. Dok.dato: 12.12.2011. Klassering: 665 EFL/ST. Dok.dato: 12.12.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.12.2011 nnvilget søknad om forlenget studietid EFL tudentmappe 2010/718-5 12365/2011 05.12.2011 EFL/AMBA Høgskolen i Telemark

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09.

Dok.dato: 23.02.2009. Klassering: 02. (enhet/initialer): ARKIV/JPE. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 02 ARKIV/JPE. Dok.dato: 29.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.10.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 13.10.2011 Organisering Arkivtjenesten HiT HiT Arkivplan 2 Egen organisasjon - Organisering, ansvar m.v. 2009/304-1

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015.

Dok.dato: 12.11.2007. Klassering: 52. (enhet/initialer): EFL/AMH. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 666 AF/NL. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 015. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 07.12.2011 Diverse e-poster vedrørende møte 09.10.2007 - Angående praksis EFL tudentmappe ***** ***** ***** *****

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): UTDANNING/ÅK REKTOR/KB. Dok.dato: 17.11.2011. Klassering: 116 ØKONOMI/TEØ HS/ENO

Dok.dato: 06.10.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): UTDANNING/ÅK REKTOR/KB. Dok.dato: 17.11.2011. Klassering: 116 ØKONOMI/TEØ HS/ENO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.11.2011 Oppnevning av varamedlem for ett av studentmedlemmene Høgskolens klagenemnd 2011 - Oppnevning av medlemmer 2011/740-22

Detaljer