Ingris web Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingris web Brukerveiledning"

Transkript

1 Ingris web Brukerveiledning

2 Innhold Oppstart Pålogging... 4 Besetningstype, brukervalg og besetningsopplysninger Planopplysninger/vaksineoppsett Besetningsinndeling Kunderegister... 6 Oversiktsbilder Purkeoversikt... 7 Oversikt over tilvekstde... 7 Purkekort... 7 Aktive dyr... 7 Registrering Purker Innmelding av dyr... 8 Bedekning... 8 Grising... 9 Avvenning... 9 Kasting... 9 Tap av spedgris... 9 Kullutjevning... 9 Merking av smågris Helse Drektighetskontroll Utmelding Status på antall Tilvekst Gris inn og ut Slakt Fôrforbruk Helse Kostnader Status Søk på tidligere registreringer Sletting og endring av registreringer styringslister og Detaljrapporter Produksjonsrapporter Redigering av skjermbilder informasjon... 18

3 Velkommen som bruker av Ingris web Ingris web er verdens første webbaserte styringsverktøy for svineprodusenter. Ingris web ble lansert i februar Det er et fullverdig on-line internettprogram med direkte registrering på den sentrale databasen. Ingris web er et brukervennlig og fleksibelt program som oppleves enklere og bedre enn windowsprogrammet for brukerne. Norge ligger dermed i verdenseliten for datahjelpemidler i landbruket. Som Ingrisbruker, er du og 800 andre svinebønder med på utviklingen. I Ingris kan du registrere data om din besetning og få hjelp til å styre produksjonen, enten du driver med purker/smågris eller slaktegris. Ingris web har et mer fleksibelt og brukervennlig oppsett og som du kan tilpasse dine behov. Det gjør Ingris til et unikt verktøy i den daglige driften. 3 Ingris web gir deg et enklere og raskere verktøy Alt du trenger er en PC, tilgang til internett og et passord. Du slipper å installere et eget program og irriterende datatrøbbel. Ingris web er enklere å bruke enn den gamle bondeversjonen. Dukker det opp problemer, er brukerstøtten bare en telefon unna. Og det aller beste når du har registrert dataene, leveres de automatisk til Ingris sin sentrale database. Registrert er levert! Ingris bidrar til at de daglige gjøremålene dine går raskere. Du får: enklere registrering færre dataproblemer god opplæring rask brukerstøtte alltid oppdaterte data automatisk overføring av data om livdyr fra selgerbesetningen automatiske sikkerhetskopier automatisk innsending av data og overføring av slaktedata bedre styring Ingris gjør det lett å holde oversikt over driften. Du kan lett tilpasse Ingris web dine behov. Med noen få tastetrykk legger du inn data for besetningen og får ut nyttige resultatrapporter og praktiske arbeidslister, enten det handler om inseminering, grising eller vaksinasjon. Ingris gir deg rett og slett bedre styring i hverdagen! Du får: bedre oversikt som gjør det enklere å planlegge nyttige arbeidslister over hva som skal gjøres dag for dag rapporter med resultater og statistikk mulighet til å tilpasse skjermoppsettet dine behov bedre lønnsomhet Dataene du og mange andre sender inn, blir brukt til å lage mer treffsikre prognoser nasjonalt. Alle data blir behandlet konfidensielt. Bedre prognoser gjør at vi kan oppdage faresignalene for over- og underproduksjon og sette inn tiltak i tide. Ingris er styrings- og prognosevektøyet som bidrar til en mer forutsigbar framtid! Du får: full anonymitet når du sender inn data en mer forutsigbar framtid mer stabile kjøttpriser oversikt over ditt forbedringspotensialet

4 Oppstart Det er lett å komme i gang med Ingris web. Du kan registrere selv, eller du kan la en rådgiver gjøre jobben for deg. Alt du trenger for å starte opp, er: 4 En PC med internett-tilknytning. ADSL/Bredbånd. ISDN linje fungerer, men er ikke å anbefale pga hastigheten. Internett Explorer med norsk bokmål, Mozilla firebox eller Opera med norsk bokmål. Adobe Acrobat Reader for å kunne «kjøre» rapporter. Rapportene kan også åpnes i Excel. Brukernavn og passord. Brukernavnet er produsentnummeret ditt, mens passord får du hos Norsvin. Brukernavn og passord For å logge inn i Ingris web må du ha et brukernavn og et passord. Brukernavn er produsentnummeret ditt, 8 siffer. Passord består av bokstaver og tall. Du får passordet hos brukerstøtten på Norsvin på telefon eller Bruk brukernavn (produsentnummeret ditt) og passord (fra Norsvin) for å logge deg inn på Ingris web. Pålogging: 1. Start Internett Explorer eller en annen nettleser. 2. Gå til 3. Skriv inn brukernavn og passord og klikk på Logg inn. Da er du logget inn på Ingris web og kan bruke programmet.

5 Besetningstype I åpningsbildet etter pålogging vil du finne dette bildet, som viser hvilke deler av programmet som du har mulighet å registrere i. Den delen av programmet du arbeider i, vises med en mørkere farge. Besetningsopplysninger/brukervalg Her ligger en del opplysninger forhåndsutfyllt. Det er viktig at du sjekker og eventuelt retter opp eller supplerer opplysningene. Legg gjerne inn e-postadressen din og mobilnummeret ditt. 5 Det er viktig at du fyller ut feltet brukertype. Feltet bestemmer hvilke skjermbilder og rapporter som vil være tilgjengelig i den videre registreringen. Dersom du registrerer fôrforbruk enten på purker, smågris eller slaktegris, merk av om dine data kan videreformidles i bearbeidet tilstand til din fôrleverandør. Det samme gjelder hvis du tillater at din rådgiver fra slakteriet skal ha tilgang til dine data. Avlsbesetninger og de bruksbesetninger som individmerker spedgris kan velge om programmet selv skal foreslå fra til nummer ut fra antall levendefødte i kullet. Ved å bekrefte her vil programmet lete etter første ledige nummerserie. Her velger du brukertype som er utgangspunkt for hvilke skjermbilder du får i registreringsbildet. Husk å lagre eventuelle endringer før du går videre. Planopplysninger I dette bildet fyller du inn hvilke ønsker og mål du har for din produksjon gjennom året. Disse tallene vil vises i en kolonne i produksjonsrapporten slik at du kan følge med på hvordan de faktiske resultater er i forhold til dine mål. Du bør registrere alder ved første bedekning på rekrutteringspurker, dager for første brunstkontroll og antall dager til første drektighetskontroll. Disse opplysningene er viktige i forhold til når purkene vises i purkeoversikten, og for å kunne hente ut styringslister for disse hendelsene. Daglig tilvekst Smågris gram. Slaktegris gram. Slakteprosent ligger fast på 68 prosent. Det er like viktig å legge inn planopplysninger i både purkedelen og tilvekstdelen.

6 Vaksineoppsett I dette bildet oppretter du de vaksinene du bruker i din besetning. Dette forenkler registreringen i forhold til vaksinasjon av puljer. Fremgangsmåte er beskrevet under Helse. 6 Her kan du lage ditt eget vaksineoppsett. Lag ny og velg vaksinetype. Velg rediger og sett inn de korrekte intervallene. Når du har opprettet de vaksinene du ønsker, kan du slette de oppsettene du ikke trenger. Husk å lagre. Besetningsinndeling Alle dyr som er innmeldt i Ingris web, tilhører en enhet av programmet etter hvilken besetningstype du er. Under purker har du en mulighet til å opprette puljenummer. Hvilke purker som tilhører de ulike puljene, bestemer du i den videre registreringen. Tilvekstdelen gir deg mulighet til å opprette avdelinger. Ønsker du å registrere både smågris og slaktegris, opprettes alle avdelinger her. Klikk på Lag ny og angi puljenummer. I tilvekstdelen navngir du avdelingen. Gjenta hvis du har flere puljer eller avdelinger. Husk å lagre før du går videre. Kunderegister kan redigeres ved å klikke på medlemsnummeret. Kunderegister Alle livdyrselgende besetninger og nav i purkeringer kan opprette kunderegister med oversikt over sine kunder. I tillegg til opplysninger som medlemmsnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, er det mulig å legge inn beskrivelse av leveranse og kundetype. Medlemsnummer må tastes inn, men er kunden Ingris medlem, hentes de andre opplysningene fra brukervalg. Kunder kan opprettes uavhengig av om de er Ingris medlemmer. Dette oppsettet er standard for skjermoppsettene Avl, Kombinert/FTS /Avlsbesetning avansert og Purkering nav.

7 Oversiktsbilder Purkeoversikt Purkeoversikten er besetningens speilbilde. Purkene vises i kolonner etter hvor i syklusen de befinner seg. Purker med kortest tid til neste hendelse vises øverst i bildet. Det er også mulig å klikke på headingen i kolonnen for å sortere dyrene f.eks etter individnummer. Ved å klikke på knappen Velg felt, kan du selv bestemme hvilke opplysninger som skal vises sammen med purkenummeret. Det er også et felt som viser eventuelle kommentarer skrevet i purkekortet for den aktuelle purka. 7 Har ei purke hatt omløp, er vaksinert eller medisinbehandlet vil, denne vises med et merke etter individnummeret. Ved å peke på tegnforklaringer vil du få frem et bilde med oversikt over de ulike merkene. Purkekort Hver purke får ved innmelding eget kort med avstamnings og kullopplysninger. Det er mulig å gjøre registreringer/endringer her. Husk bare å trykke på knappen lagre. Purkekortet aktiveres enten via knappen purkekort, ved å dobbeltklikke på purkenummeret i purkeoversikten eller ved å markere purkenummeret i registreringsbildet og via høyre musetast velge purkekort. 1. Ved å trykke på knappen vis gjennomsnittsverdier, vil gjennomsnitt av purkas kull og reproduksjonsopplysninger vises. 2. Er dette ei purke du skal slakte etter neste kull kan du legge inn kullnummer her, og purka vil få et merke i purkeoversikten. 3. Er det purker i besetningen som har mista individnummer, og du har registrert tidligere Individnummer, kan du søke opp dyret her.

8 Registrering i purkedelen 8 I de fleste registreringsbildene finnes en «rullgardinmeny» med koder. Klikk i høyre hjørnet på feltene, og du vil få frem alternativene. Ved å klikke på headingen i kolonnen, vil du kunne sortere/endre rekkefølgen på f.eks individnummer og dato. 1. Den eksisterende: Nummeret purka skal ha i din besetning, legger du inn her. 2. Her henter du frem tidligere innmeldte dyr, enten per individ, begrenset på dato eller puljenummer. Det er også felt for å søke frem tidligere individnummer. De fleste registreringsbilder gjelder for alle typer registreringer. Hver gang du har registrert en linje, må du huske å trykke Enter for å lagre. Du kan bruke stjernetasten ( * ) for å kopiere en registrert hendelse fra samme feltet på linjen over slik at du slipper å taste f.eks samme bedekningsdato to linjer etter hverandre. For å kunne lage en produksjonsrapport og ha nytte av registreringen, må du registrere et minimum av hendelser. Disse er: Innmelding av dyr Registrering av bedekning, grising, kasting og avvenning Registrering av helsedata Registrering av utmeldte, solgte og døde purker Innmelding av dyr Purker du har kjøpt fra andre webbrukere, overføres automatisk til ditt program og vil vises når du åpner dette bildet. Det du må gjøre, er å legge inn det nummeret dyret skal ha i din besetning og eventuelt puljenummer den skal inn i. Resterende opplysninger som avstamning, tidligere individnummer og besetningsnummer følger dyret over i purkekortet. Det gjør også opplysninger om bedekning og eventuell vaksinering som er registrert hos selger. Egenrekrutterte purker som ikke er merket som smågris, skal også meldes inn her. Rekrutteringspurker og bedekte ungpurker skal meldes inn med kullnummer 0. Egne råner Besetninger som bruker egen råne til bedekning, legger rånen inn her med opplysningene som trengs. Dette gjelder også «leieråne» fra Norsvin. 1. I dette registreringsbildet fordeler du purkene i de aktuelle puljene. Husk også de purkene som av en eller annen årsak skifter pulje. Puljenummer kan enten forhåndsutfylles, hentes fra rullgardinmeny ved å klikke på pila i høyre hjørnet i feltet Puljenr eller taste puljenr direkte. 2. Her er det mulig å forhåndsutfylle felt slik at f.eks puljenummer og bedekningstype kommer automatisk opp i de aktuelle feltene ved linjeskiftet. Bedekning Purker som er avvent, vil vises i dette bildet. Du kan registrere bedekninger etter den rekkefølgen purkene er listet opp i. Ønsker du å registrere fortløpende etter dine egne noteringer, bruker du knappen Blank ut skjema. Da får du et blankt ark å registrere i. Dobbeltbedekninger registrerer du etter hverandre på samme linje. Det kommer da opp forslag på bedekningsdato 2 og råne slik at du bare kan bekrefte.

9 Grising Alle purker som har en bedekningsdato, vises her med forventet grisingsdato. Grisinger hvor drektighetstiden er kortere enn 100 dager eller over 125 dager, godtas ikke. Da må du enten registrere kasting (fra 108 dager i eget felt) eller justere bedekningsdato. Ved merking av smågris i avlsbesetninger, eller ved egen rekruttering har du et skjermbilde som inneholder feltene fra nr til nr. Nummerserie foreslås hvis du har valgt dette i besetningsopplysninger/brukervalg. Ønsker du å registrere grisingene etter egen rekkefølge, bruk denne knappen for å få et blankt skjema. 9 Avvenning Alle purker med registrert grising blir listet opp her. Du må selv registrere avvenningsdato og antall. Vektregistrering er frivillig. Men: skal du registrere tilvekstdel, må det foreligge en avvenningsvekt på kullet sammen med hvilken avdeling smågrisen skal til. Hvis purka skal brukes som ammepurke, skal du registrere hennes eget kull som foreløpig avvent ved å trykke Ja. Ved å forhåndsutfylle dato trenger du ikke registrere annet enn antall og evt. vekt osv. Det finnes også et kombinert bilde hvor du kan registrere grising og avvenning i samme operasjon. Her vises ingen purkenumre ved åpning av bildet, men ved å aktivere knappen Vis purker vil de aktuelle dyra bli synlige. Dette bildet kan være greit å bruke hvis du registrerer etter hver pulje. Kasting Dette er aborter som skjer frem til 108 dag i drektighetstiden og registreres i et eget felt i grisingsbildet eller i purkekortet på den aktuelle purka. Tap av spedgris Her registrerer du dato for død og årsak. Dette er en frivillig registrering. Kullutjevning Her registrerer du flytting av spedgris mellom purker. Dette er en frivillig registrering.

10 Merket smågris Dette er kartoteket hvor den merkede smågrisen fra grisingsbildet listes opp. Avlsbesetningene legger inn vekt fra tre ukers veiing og spenetall her. Tap av spedgris skal også registreres i dette bildet. Rekrutteringspurker eller purker som meldes ut i forbindelse med livdyrsalg, fjernes fra listen. 10 Helse Dette skjermbildet er todelt. Ett er for registrering på individnivå, og ett er for puljer. På individnivå registrerer du all medisinbehandling, også egenbehandling. Her registrerer du også behandling av spedgris før avvenning. I bruksbesetninger registrerer du dette på purkas individnummer, mens i avlsbesetninger skal all helseregistrering gjøres på det aktuelle individ. Her har alle dyr sitt individnummer. Vaksiner og annen puljevis behandling kan du registrere i nedre felt. 1. Helsekodene er direkte overførbare fra helsekortet og kan tastes rett inn. Klikk nederst i høyre hjørne, så vises kodene. 2. Det samme gjelder registrering av defekter. Vaksinene kan registreres på Pulje nr. Vaksineoppsettene hentes under vaksinekode. Klikk nederst i høyre hjørne. Velg vaksinetype og trykk Enter. Registrerer alle purkene i pulja som vaksinert på ei linje.

11 Drektighetskontroll Har du registrert tidspunkt for drektighetskontroll i planopplysninger, vil du få frem de aktuelle purkene når du åpner drektighetstestbildet. Du kan velge å registrere drektighetskontroll for hver enkelt purke, eller hele puljen under ett. Velg pulje, fyll ut dato for dr.kontroll og avslutt med Lagre. Nå registreres alle purkene i puljen som drektige og listes opp i registreringsbildet. De tomme registreres om fra drektig til tomme og linjen lagres ved å trykke Enter. Velg hva som er enklest og mest hensiktsmessig for deg. Husk å trykke Lagre før du går videre. 11 Utmelding I dette bildet melder du ut purkene fra besetningen. De ulike kodene for utmelding er slaktet, døde, solgt eller solgt drektig. Ved salg fra avlsbesetning til bruksbesetning hentes opplysningene om ny eier fra kunderegisteret. 1. Utmeldingskoder og årsaker finner du ved å klikke i høyre hjørne i feltene. 2. Kunderegisteret finner du ved å klikke i høyre hjørne i feltet ny eier Rapporten aktive avlsdyr som du finner under Rapporter (se kapitlet Rapporter og Styringslister), kan være et hjelpemiddel å ta med seg i fjøset. Rapporten lister opp dyrene i de ulike dyregruppene som etter dine registreringer skal befinne seg i fjøset per dato. Sammenlign denne mot dine notater og meld ut dyr som ikke lenger befinner seg i fjøset. Status antall Registrerer du fôrforbruk på purker, må du legge inn dyrestatus før du kan beregne produksjonsrapport. Dette gjøres i bildet status. Programmet vil selv foreslå antall dyr i de ulike puljene på dagens dato. Du kan velge å trykke enter og godkjenne hver linje, eller du kan velge blank ut skjema og legge inn de datoer og antall dyr du etter det. Feil status vil gi feil i produksjonsresultatene. Selv om programmet selv foreslår en status, er det derfor viktig at du teller opp dyrene i besetningen.

12 Registrering i tilvekstdelen Husk å opprette slakteriforbindelse og kraftfôrleverandør i brukervalg. Husk å opprette avdelinger, se under pkt. Besetningsinndeling Tilvekstdelen omfatter perioden fra avvenning til salg, innkjøp til slakt eller fra avvenning til slakt. Fôrliste Før du begynner å registrere fôrinnkjøp eller fôrforbruk i tilvekstdelen må du opprette egen liste over de fôrmidlene som benyttes i besetningen. Dette gjøres via: Her finner du en liste med assortementet til de vanligste fôrleverandørene Du velger fra listen ved å merke ut det aktuelle fôrslaget og flytte det ved hjelp av pilen mot høyre. Fjernes ved å benytte pil mot venstre. 2. Det er disse fôrslagene som nå vises i rullgardin menyen i bilde fôrinnkjøp og fôrforbruk. Sluttstatus dyr og fôr er automatisk åpningsstatus for neste periode. Status Status dyr og fôr kobles sammen og registreres i bilde status. Registreringsbildet er todelt. Øvre del er dyrestatus og nedre del er fôrstatus. Korriger mengde fôr på lager og klikk på lagre Nedre del av bildet viser fôrstatus for den samme datoen det er registrert dyrestatus. Trykk på se detaljer i dyrestatus og du vil få frem alle opplysninger om fôrtype/ene som er brukt i besetningen i perioden. For at fôrtypene skal vises, må det ha vært registrert minst ett innkjøp av hver fôrtype. FEn /kg og pris blir beregnet ut fra verdiene på siste innkjøpte fôrlass.

13 Gris inn/ut Her melder du inn alle dyr i besetningen enten via avvenningsbildet eller via hent fra slakteriet. Dette gjelder per i dag kun leverandører til Nortura. Solgt eller innkjøpt smågris via slakteriet vises i dette bildet først etter at knappen hent fra slakteri er aktivert i bildet slakt. De samme opplysningene finner du på avregningen fra ditt slakteri. Slakt Dette bildet er todelt. Det øvre gir deg en oversikt over alle slakt i leveransen. Det nedre sier noe om hvert levert individ. Nortura-leverandører kan her hente inn slakteopplysninger. 1. Søk frem innkjøp eller overføringer i perioden du skal beregne. 2. Er det opprettet flere avdelinger fordeler du innkjøpene eller overføringene til de aktuelle avdelingene her. 3. Smågris som dør underveis i oppfôringsperioden, er med i tilvekstberegning, og må derfor meldes ut her med dato, antall og vekt. 13 Er det opprettet flere avdelinger og leveransene tilhører forskjellige, endrer du det her. Her kan du også søke frem slakteoppgjør fra tidligere perioder. Fôrinnkjøp I dette bildet kan du registrere fôrinnkjøp fortløpende fra fakturaene. En linje per fôrtype og avdeling. Husk å korrigere fôrenhetskonsentrasjon og pris slik at disse til enhver tid er riktig. Husk å trykke enter etter hver linje for å lagre.

14 Husk å registrere statusdato før du legger inn fôrforbruk. Dette da fra til dato er koblet opp mot dyrestatus. Fôrforbruk Fôrforbruk beregnes automatisk hvis du registrerer fôrinnkjøp og status. Beregnet fôrforbruk merkes med ja i bildet fôrforbruk. 14 Ønsker du å registrere forbrukt mengde fôr i perioden, f.eks avlest mengde fra fôringsanlegg, må dette gjøres etter at dyrestatus er registrert. Kostnader Variable kostnader er utgifter som varierer med produksjonen. Det kan være strø, medisiner og veterinær. Kostnadene rigistreres fortløpende. Helse Medisinbehandling registrerer du ved å legge inn dato, avdeling, dyregruppe og helsekode. Har du bingenummer, kan du henvise til dette i fritekst feltet.

15 Produksjonsrapport Produksjonsrapporten viser deg viktige nøkkeltall for din besetning og forteller mye om hvordan driften er. Rapporten er også et viktig redskap for rådgiveren i jobben med å finne eventuelle forbedringsområder i produksjonen. For å beregene en mest mulig riktig produksjonsrapport bør/må du gjøre følgende: Purker: Kjør ut en aktiv avlsdyrliste og kontrollere listen opp mot dyren du har i fjøset. Sørg for å melde ut de som ikke skal være med lenger. Smågris/slaktegris: Åpne registreringsbildet status, enten foreslå status eller legg inn egen status etter opptelling i fjøset. Husk å trykke enter. Beregn mengde fôr på lager og legg inn restmengde i bildet fôrstatus. 15 Gå til P-rapport og velg dyregruppe du skal lage rapport for. Følg deretter beskrivelsen nedenfor. Velg dyregruppe du skal ha rapport for. 1. Velg om du vil lage rapport per pulje eller for purker. 2. Velg periode fra og til fra kalenderfunksjon. 3. Det er mulig å velge å vise inntil 4 perioder på samme rapport. Bruk knappen ny periode Tilvekst har en tilsvarende mulighet for å lage rapport på avdelingsnivå: 1. Foreslått til og fra dato hentes fra status. Det er også her mulig å vise 4 perioder. 2. Ønsker du utdypende økonomisk tabell markerer du her.

16 Søke på tidligere registrerte data I alle registreringsbildene kan du søke frem tidligere hendelser. Fyll ut de aktuelle feltene og trykk Søk. Puljenummer finner du i «rullgardinmenyen» som kommer frem når du klikker på pilen. 16 Sletting og endring av tidligere registreringer Skal du endre, søk opp registreringen i det aktuelle registreringsbilde, klikk i feltet og skriv så på nytt. Husk å trykke enter for å lagre. I purkekortet søker du opp den aktuelle purka, markerer hendelsen du skal rette, gjør endringer og trykker lagre. Skal du slette f.eks en utmelding av feil dyr, søk opp dyret i utmeldingsbildet, marker individnummeret, høyreklikk på musa og deretter slett rad. Husk å trykke enter for å lagre. I purkekortet gjør du følgende: Merk utmeldingsdatoen og fjern denne. Klikk på pilen ved siden av utmeldingskoden og velg det blanke feltet over koden avlivet, og teksten blir borte. Gjør det samme i feltet for utmeldingsårsak. Husk å trykke lagre.

17 Styringslister og detaljrapporter Rapportene og styringslistene i Ingris web gir deg god oversikt over de ulike delene av din besetning. Hver del av programmet har sine rapporter og styringslister som du finner ved å velge knappen Rapporter. Hvilke rapporter og styringslister du vil kunne benytte er styrt ut fra skjermoppsettet du har valgt i brukervalg. Rapportene kan lages per pulje ved å legge inn puljenr som søkekriterie i tillegg til datoer. Dette gjelder alle styringslister og rapporter. Velg hvilken rapport eller styringsliste du ønsker og fyll inn opplysninger og kriterier som trengs. 17 Eksempel på styringsliste Styringslistene og rapportene kan skrives ut/lagres i PDF el exel format. Redigering av styringsliste 1. Rapporter og styringslister kan redigeres ved å trykke på juster kolonner. 2. Dette bildet viser hvilke kolonner som er synlig i dagens liste/rapport og hvilke som er tilgjengelig. Marker teksten og trykk på fjern eller bruk. 3. Det er også mulig å redigere kolonnene innbyrdes ved å markere teksten og trykke på opp eller ned.

18 Redigering av skjermbilder I de ulike skjermbildene har du selv mulighet til å velge kolonner til og fra slik at registreringen blir mest mulig funksjonell for deg og ditt bruk. Klikk her og du vil få frem alternativer til felter. 18 Finn feltet og klikk på Rediger. Da vil du få opp bilde med spørsmål om du vil legge til eller fjerne feltet. Velg ditt alternativ og trykk Lagre. Når du går tilbake til registreringsbildet, er nå dette feltet enten lagt til eller fjernet. Finn ønsket, velg og klikk på Rediger. Velg ditt alternativ og klikk på Lagre.

19 Informasjon Ingris er et samarbeid mellom Animalia og Norsvin. Den sentrale administrasjon og daglige driften av Ingris er lagt til Norsvin, mens slakteriorganisasjonene er ansvarlige for den lokale gjennomføringen. Brukerstøtte: Norsvin tilbyr brukerstøtte på tlf: sammen med din lokale slakterirådgiver. Kurs og opplæring: Kontakt din lokale slakterirådgiver, Norsvin eller Animalia, og vi er behelpelige med å arrangere kurs. Animalia Animalia har som mål å være et av Norges ledende fagmiljøer innen egg-, kjøtt- og fjørfeproduksjon. Animalia jobber både med husdyrfaglige og kjøttfaglige spørsmål. Vi tilbyr norsk egg-, kjøtt- og fjørfebransje og norske bønder kunnskap og kompetanse gjennom oppdrag, forsknings- og utviklingsprosjekter, husdyrkontroller og helsetjenester. Vårt fokus er å være best fra forskning til praksis og tilby gode verktøy basert på solid kunnskap. 19 Norsvin Norsvin er en landsomfattende organisasjon som bygger på personlig medlemsskap, og medlemmene er organisert i fylkeslag og / eller lokallag. Norsvins formål er å sikre økonomien for norske svineprodusenter og bidra til at medlemmene produserer svinekjøtt av rett kvalitet. Norsvin skal lede og koordinere tiltak innen avlsarbeidet og den produksjonstekniske sektor og for øvrig ivareta medlemmenes interesser.

20 Design og produksjon: Gazette AS Tekst: Mari-Janne Rasmussen, Solveig Kongsrud, Dyre -Johan Haug 20 Telefon: Telefaks: Postboks 396 Økern, 0513 Oslo Besøksadresse Lørenveien 38 Tlf Norsvinsenteret Pb Hamar

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Mamut datax Software. Introduksjon til Mamut datax Software

Mamut datax Software. Introduksjon til Mamut datax Software Mamut datax Software Introduksjon til Mamut datax Software 2002 Mamut. Alle rettigheter. Mamut er registrert varemerke av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Hva er Best Practice?

Hva er Best Practice? Brukerhåndbok Hva er Best Practice? Best Practice er verktøyet for deg som ønsker å gjøre organisasjonen din mer effektiv og verdiskapningen mer gjennomsiktig. Fordeler med Best Practice: Du får oversikt

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg Mamut Academy // Grunnkurs Kunde og salg Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer