For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de opplysninger som er registrert i kontrollen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de opplysninger som er registrert i kontrollen."

Transkript

1 Forord Reglene for Ingris er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter medlemmene har i forhold til medlemskapet. Reglene definerer også ansvarsforholdene i drift av kontrollen. For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de opplysninger som er registrert i kontrollen. Vi oppfordrer derfor til å bruke reglene slik at alle som deltar i arbeidet med Ingris som medlem, rådgiver eller ansatt i Ingris administrasjon, gjør sin del av jobben. Reglene er utarbeidet og vedtatt av: SAMARBEIDSRÅDET FOR INGRIS den Spørsmål om reglene rettes til In-Gris administrasjon. Adresse: Norsvin Animalia Boks 504 Boks 396 Økern 2304 Hamar 0513 Oslo Telefon:

2 Innhold 1 Hva er Ingris Formålet med Ingris 1.2 Datakilder 2 Ansvar og myndighet Omfang av reglene Medlemmets rettigheter, ansvar og plikter Medlemskap 4.2 Grunntilbudet 4.3 Innrapportering av data 4.4 Merking av dyr 5 Rådgivers ansvar og plikter Registrering av opplysningene 5.2 Opplæring av medlem 5.3 Innrapportering av data til sentralt lager 5.4 Rådgivning 5.5 Kvalitetssikring av sentrale beregninger 6 Opplæring i bruken av programmet Opplæring av rådgiver 6.2 Opplæring av medlemmer 7 Pris på medlemsskapet Abonnementsavgift 7.2 Andre tjenester 8 Personvern i forhold til Ingris data Eiendomsrett til opplysningene.11 2

3 1 HVA ER INGRIS 1.1 Formålet med Ingris Ingris er et medlemsbasert informasjonssystem for svineprodusenter som på bakgrunn av hendelser registrert i besetningen skal: Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen besetning som grunnlag for planlegging, styring og kontroll av produksjonen. Være basis for faglig og økonomisk rådgivning. Gi fellesskapet data til forskning og utvikling innen avl, fôring, stell og drift av svinebesetninger, samt til prognoser for produksjonsutvikling. Fullstendig utfylt vil det tilfredsstille norske merkeforskrifters krav til dyreholdsjournal og helsekort. 1.2 Datakilder Opplysningene i Ingris kan bl.a hentes fra medlemmets besetning, slakteoppgjør, Norsvins avlsdatabase og andre kilder som er i brukernes interesse for godt planleggings og prognoseverktøyverktøy. 2 ANSVAR OG MYNDIGHET Samarbeidsrådet for Ingris er Ingris styrende organ, og har ansvar for å godkjenne reglene for Ingris. Rettighetene til Ingrisprogrammet eies av Animalia. Slakteriene er ansvarlig for lokal drift av Ingris, mens Norsvin og Animalia har ansvar for den sentrale administrasjonen. 3 OMFANG AV REGLENE Reglene for Ingris omfatter de instrukser som er nødvendige for å kvalitetssikre registreringene i besetningen. Videre gir reglene en oversikt over hvilke andre opplysningskilder som finnes, regler for bruk av opplysningene, og rettigheter og plikter som følger med medlemskap i Ingris. 3

4 Reglene omfatter ikke rådgivning. 4. MEDLEMMETS RETTIGHETER OG PLIKTER 4.1 Medlemsskap Alle norske svineprodusenter har rett til å bli medlem i Ingris. Bare medlemmer har rett til å levere besetningsdata til den sentrale databasen. Alle medlemmer plikter å følge reglene for Ingris, og punktene som er beskrevet i avtalen for medlemsskapet som returneres Animalia i underskrevet form. Innmelding skjer til det slakteriet som er ansvarlig for drift av Ingris i området eller Ingris-administrasjonen sentralt. Nye medlemmer kan melde seg inn gjennom hele året. Utmelding skjer til Animalia, og etter de vilkår som er beskrevet i avtalen. 4.2 Grunntilbudet Ingris deles produksjonen inn i 2 deler: 1. Purker (avlsdyr og spegris fram til avvenning) 2. Tilvekst (fra avvenning til smågrissalg eller slakt) Medlemmet skal fritt kunne velge hvilke deler av Ingris han/hun ønsker å delta i. Hver av disse delene inneholder et sett hendelser, som det er obligatorisk å registrere. Medlemmet vil hvert år motta Ingris årsstatistikk. 4.3 Innrapportering av data Medlemmet plikter å melde inn alle dyr i de deler av systemet han/hun deltar i. Medlemmet har ansvar for at opplysningene er fullstendige og korrekte. 4

5 Medlemmet plikter å foreta statusopptegnelse pr hvert år. (Slaktegrisprodusenter bør ha statusopptegnelse nærmest mulig ) Medlemmets data er tilgjengelig for rådgiver, men hvert enkelt medlem har mulighet for å reservere seg for innsyn. Rådgiver plikter å medlemmet beskjed dersom det gjøres endringer i datagrunnlaget. Medlemmer i Ingris plikter å rapportere inn sine data til den sentrale databasen på Norsvin minst en gang pr år innen fastsatt frist. Innrapportering av data fra medlemmet kan enten skje i Ingris web, fra bondens PC-program til sentralt lager eller ved hjelp av noteringer via rådgiver Andre rapporteringssystem Registreringer kan også skje via andre dataprogrammer som tilfredsstiller krav satt av Samarbeidsrådet for Ingris. For Bondeversjoner eller dataprogram som kan levere data til Ingris, skal denne oversendelsen skje elektronisk til sentralt lager i Norsvin. 4.4 Merking av dyr Alle avlsdyr i besetningen skal ha et unikt individ nummer. Dersom øremerket mistes, skal det erstattes med et øremerke med samme individnummer. Avlsdyrene skal identifiseres i henhold til offentlige merkeforskrifter. Avlsdyr som rekrutteres i egen besetning skal merkes før kull blandes. Dyr som eventuelt merkes senere, skal registreres med ukjent avstamning. 5

6 5. RÅDGIVERS ANSVAR OG PLIKTER 5.1 Registreringer av opplysninger Rådgiver skal bistå medlemmene med brukerstøtte for at opplysningene registreres riktig. Opplysninger som rådgiver mottar fra medlem, skal uten unødig opphold registreres av rådgiver i Ingris eller overføres til sentralt lager. 5.2 Opplæring av medlem Rådgiver plikter å gi nødvendig opplæring i de arbeidsoppgaver som medlemmet skal utføre. Medlemmet har krav på at rådgiveren gir rettledning i bruk av rapporter og oversikt over hvilke tjenester Ingris kan tilby. 5.3 Innrapportering av data til sentralt lager Rådgiver påser at medlemmer i sitt område rapporterer inn data innen gitte frister. Rådgiver plikter å registrere utmeldinger av medlemmer. 5.4 Rådgivning Faglig rådgivning omfattes ikke av regelverket. 5.5 Kvalitetssikring av sentrale beregninger Rådgivere skal bistå og har ansvar for å kvalitetssikre rapporter som sendes på høringer. 6. OPPLÆRING (SLAKTERIET) 6.1 Opplæring av rådgiver 6

7 Slakteriet som arbeidsgiver er ansvarlig for å gi de ansatte den nødvendige opplæringen. Ingris administrasjonen tilbyr opplæring av rådgivere. 6.2 Opplæring av medlemmer Slakteriet har ansvar for å lære opp nye medlemmer og etablere brukerstøtte for sine medlemmer. 7. PRISER 7.1 Abonnementsavgift Abonnementsavgift fastsettes av Samarbeidsrådet for Ingris. Medlemmene faktureres fra Animalia. 7.2 Andre tjenester Pris på andre tjenester fastsettes av det slakteriet som utfører Ingris lokalt. Det innbefatter registreringsarbeid og eventuelt gårdsbesøk. Rådgivning og ytterligere tilbud er opp til det enkelte slakteri. 8. PERSONVERN Det enkelte medlem eier sine egne opplysninger i både lokal og sentral Ingris. Opplysninger i In-Gris inneholder ikke sensitive personopplysninger og trenger derfor ikke konsesjon fra Lov om behandling av personopplysninger. Databasen inneholder imidlertid personlige opplysninger om drift og økonomi og dette setter begrensninger på hvordan opplysningene i Ingris kan innhentes, brukes, kobles og videresendes til andre registre. Dataene i In-Gris skal ikke kobles med andre registre enn: - Produsentregisteret - Svineholdsregister i Mattilsynet - Norsvins database - Biobank 7

8 Dersom medlemmet gir tillatelse til det, kan medlemsdata utleveres til medlemmets slakteri og fôrfirma. Avkryssing for tillatelse merkes av i Ingris Brukervalg. 9. EIENDOMSRETT TIL OPPLYSNINGENE Personell som arbeider med Ingris må ikke informere uvedkommende om oppnådde resultater, eller andre forhold om det enkelte medlem de får kjennskap til gjennom sitt arbeid. Offentliggjøring av resultater eller andre forhold som kan knyttes til den enkelte medlem, krever medlemmets samtykke. Anonymisert og sammenstilte resultater eies av Ingris. Indirekte eller direkte kommersiell bruk, skal avgjøres av Samarbeidsrådet for In-Gris. Ved salg av data til kommersielt bruk, skal inntektene gå til Ingris. 8

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLaR for sauekontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Sauekontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter for medlemmene. Reglene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING

RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Serviceboks 1, Ullevål Stadion 0840 Oslo RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING Bransjeregler for Idrett 1. FORMÅL Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE MELLOM. Org.nr (heretter kalt Distributør) OG. Org.nr (heretter kalt Leverandør) 1 DEFINISJONER Avtale Distributør Leverandør Denne avtale med

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO Dato: [31.7.2014 ] 1. Om SPiD og LINIO.NO LINIO.NO er en markedsplass hvor ulike selgere kan markedsføre og selge sine varer. SPiD er en tjeneste som tilbyr innloggings- og

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

NMFs Etiske Regler Innledning

NMFs Etiske Regler Innledning NMFs Etiske Regler Innledning Effektiv kommunikasjon mellom leverandører og forbrukere av varer og tjenester i enhver forstand er av avgjørende betydning for ethvert moderne samfunn. Økende grad av internasjonale

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 20.12.2013 Side 1 av 116 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer