UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima"

Transkript

1 UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima

2 Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Tlf.: Ungt Entreprenørskap Akershus Pb 1200 Sentrum, 0107 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Buskerud Kreftings gate Drammen Tlf.: Ungt Entreprenørskap Finnmark Tollbugata 16 Banken Boks 183, 9811 Vadsø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Hedmark Parkgata 64, 2325 Hamar Tlf.: Ungt Entreprenørskap Hordaland NHO Hordaland Postboks 694 Sentrum, 5807 Bergen Tlf.: / Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke v/aure Fylkeshuset, 6404 Molde Tlf.: / Ungt Entreprenørskap Nordland Postboks 343, 8001 Bodø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Oppland Oppland fylkeskommune Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf.: Ungt Entreprenørskap Oslo Essendrops gate 3 Pb 7173 Majorstua, 0307 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Rogaland Jens Zetlitz gate Stavanger Tlf.: Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane NHO Sogn og Fjordane Postboks 217, 6901 Florø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Telemark Søve videregående skole 3830 Ulefoss Tlf.: t Ungt Entreprenørskap Troms Postboks Tromsø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Trøndelag c/o NTFK, Postboks Steinkjer Tlf: E-post: Ungt Entreprenørskap Vestfold Postboks Stavern Tlf.: Ungt Entreprenørskap Østfold Postboks 220, 1702 Sarpsborg Tlf.:

3 Energi og klima

4 FORORD Dette heftet gir en innføring i energi, framtidige energiutfordringer og nye løsninger. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen år, som gjennom Ungt Entreprenørskap deltar på en Gründercamp med energifokus eller starter sin egen ungdomsbedrift. Energi og klima er et dagsaktuelt og relevant tema. Vi står overfor store energi- og klimautfordringer i framtida, og det vil dukke opp mange nye problemstillinger som verken foreldrene eller besteforeldrene våre måtte forholde seg til. Det er en kraftig økning i etterspørsel etter energi. Det fører til globale utfordringer knyttet til miljø, fred, forsyningssikkerhet og økte energipriser. En forutsetning for at vi skal få en bærekraftig utvikling, vil være å utvikle et mer variert og miljøvennlig energisystem. Det innebærer økt fokus på fornybare energikilder, energieffektivisering, introduksjon av miljøvennlig teknologi og fleksibel energiforsyning. Energi er en ressurs vi må lære å utnytte mer effektivt for å sikre miljøet på jorda. Energi i framtida handler blant annet om å finne nye energikilder. I tillegg må vi bruke energien smartere enn før. Den mest miljøvennlige kilowattimen er den vi ikke bruker! Dette heftet skal inspirere deg til selv å finne metoder for å redusere energibruken, til å utvikle bedre metoder for å utnytte energi på og/eller til å ta i bruk eller utvikle fornybar energi. I tillegg håper vi at heftet vil gi motivasjon til at du vurderer en yrkeskarriere innenfor et av de viktigeste fagfeltene i verden i dag! Ungt Entreprenørskap takker Enova SF for utvikling av heftet. Deres kompetanse og erfaringer har gjort heftet svært relevant for elever som deltar på Gründercamp eller starter ungdomsbedrift. Enova SF eies av Olje- og energidepartementet og har fått i oppdrag å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova SF ønsker å bidra til at neste generasjon tar smarte og effektive energivalg! 4

5 INNHOLD 1. Innledning 6 2. Energidesign 7 Hva er energidesign? 7 Energidesign i ungdomsbedriften 7 3. Energieffektivisering, energiledelse, energibruk og energipåvirkning 8 Energieffektivisering 8 Energiledelse 8 Energibruk og energipåvirkning 9 4. Energikilder fornybare og ikke-fornybare 10 Ikke-fornybare energikilder 10 Fornybare energikilder Framtidas energiutfordringer Ordliste Energibegreper Les mer kilder 15 5

6 1. INNLEDNING Energi er det som får noe til å skje. Den er over alt og finnes i ulike former. Den kan ikke forsvinne, bare overføres og endre form. Likevel synes mange at det er for lite av den. Hvordan kan vi mangle noe som det finnes så mye av? Bruker vi energien riktig? Eller bruker vi rett og slett ikke riktig energiform? Når nye produkter utvikles er det viktig å ta hensyn til både teknologi og design. Og uansett hva vi produserer bruker vi energi. Vi må lære å utnytte energi mer effektivt i framtida, og dette stiller nye krav til produkter. I framtida blir energibruk og klimapåvirkning enda viktigere for bedriftene, også pga kostnader og profilering i markedet. Derfor er det viktig å sette fokus på energi og klima også i arbeidet med ungdomsbedrift og Gründercamp. 6

7 2. ENERGIDESIGN Gjennom EU er det nå et krav at energiforbrukende produkter skal designes slik at produktene får lavest mulig miljøbelastning gjennom hele produktets livssyklus. Hensikten er å få redusert energiforbruket til produksjon og drift av produkter som bruker mye energi. Det er nedfelt i et EUdirektiv; økodesigndirektivet. Det settes et minimumskrav til energieffektivitet for alle energirelaterte produkter som skal selges på EUs marked (CE-merket). Dersom et nytt produkt skal klare disse nye kravene, må energieffektivitet være i fokus allerede i designfasen. Alle boliger som skal selges eller leies ut må energimerkes. Alle hvitevarer selges med energimerking. Produktene er merket etter hvor energieffektive de er, noe som vil kunne påvirke forbrukerens valg. Å utvikle produkter som er energieffektive eller bidrar til mer effektiv energibruk, kan være både spennende og lærerikt. Produktene kan baseres på å bruke fornybare energikilder direkte, eller det kan være produkter som bruker energien effektivt. Hva er energidesign? Design refererer til utseendet og formen til et produkt. I utviklingen av produktets design tar designeren hensyn til energibruk på lik linje med kvalitet, teknologi, estetikk, ergonomi etc. Energidesign innebærer å finne designløsninger som gjør at produktet forårsaker lavere energibruk totalt sett. Produktet kan være en vare, en tjeneste eller en produksjonsprosess. Energidesign i ungdomsbedriften I framtida blir det viktig å redusere behovet for energi, spesielt der vi oppholder oss mest; i våre egne boliger, der vi går på skole eller der vi arbeider. Det vil være et stort behov for utviking av ny teknologi innenfor både energieffektivisering og energiproduksjon, og å produsere elektrisitet og varme fra fornybare energikilder. Å etablere en ungdomsbedrift med energitema er svært relevant og fremtidsrettet. en kan enten videreutvikle de varene, tjenestene eller produksjonsprosessene som allerede finnes, eller utvikle nye. Energidesign blir da en viktig komponent i produktet. Det er mange mulige produkter en ungdomsbedrift eller elever som skal i gang med en Gründercamp kan ta utgangspunkt i. Her er noen eksempler: Varer: en vare som direkte medfører lavere energiforbruk, en vare som inspirerer til lavere energiforbruk, en vare som fremmer fornybar energi eller et dataprogram som gjør det enklere for en bedrift/husholdning å spare strøm. Tjenester: energirådgivning, montasje av energieffektiviserende produkter (sparedusj, tetningslister o.l) eller utforming av sparekampanje/holdingskampanje. Produksjonsprosess: en produksjonsmetode som medfører lavere energiforbruk eller som tar i bruk fornybar energi. Som en inspirasjonskilde, kan det være nyttig å se eksempler på produkter som er svært energieffektive! Sjekk ut: 7

8 3. ENERGIEFFEKTIVISERING, ENERGILEDELSE, ENERGIBRUK OG ENERGIPÅVIRKNING Energieffektivisering Miljø- og klimakravene fra samfunnet øker. Både private og offentlige virksomheter møter stadig hardere krav fra regulerende myndigheter, marked og forbrukere. Miljøvennlig energieffektivisering lønner seg, både på kort og lang sikt. Det er mye å tjene selv på enkle tiltak. Virksomheter som gjør noe finner fort ut at det er penger å spare, selv uten store investeringer. Virksomheter som tar samfunnsansvar ved å gjennomføre energieffektiviseringstiltak oppnår også bedre omdømme. Dette gir muligheter for positive økonomiske og politiske resultater, enten virksomheten er privat eller offentlig. Å vise energi- og klimaansvar kan dermed også bli et konkurransefortrinn for virksomheten. Energiomlegging og energieffektivisering kan bidra til å bremse global oppvarming. Når man sparer energi tenkes det globalt og handles lokalt. er kan bidra lokalt. I en husholdning, skole eller et næringsbygg er det normalt mellom 10 og 20 aktuelle sparetiltak som kan gjennomføres uten for store investeringer. Eksempler på enkle sparetiltak er: Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 C. Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder. Sørg for riktig isolering av hus. Innstaller f.eks. vinduer med lavt varmetap, eller hvis en ikke har råd til nye vinduer; montér gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører. Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk. Hold innetemperaturen på C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks 2 timer. Denne type tiltak kan gi store besparelser for skolen, husholdningen eller bedriften som gjennomfører tiltakene. en bør tenke gjennom hvor mye energi den trenger, f.eks. i produksjonsprosessen. Er det noen tiltak dere kan gjøre for å redusere energiforbruket eller for å ta i bruk fornybar energi? Energiledelse Energiledelse er en viktig del av bedriftens energi- og klimastrategi. Ledelsen i bedriften må ta ansvar for bedriftens energibruk gjennom kontinuerlig oppfølging. Energiledelse er et styringssystem på linje med personalledelse og økonomiledelse. Det er alltid lønnsomt å drive med energiledelse. Likevel er det få bedrifter som har det på dagsorden. Begrepet energiledelse er forholdsvis nytt, og det er kanskje ikke lett å forstå at det skal være nødvendig med nok et styringssystem i en bedrift. Særlig ikke i et land som Norge som tilsynelatende har overflod av energi. Men nettopp på grunn av denne overfloden blir energi ofte oppfattet som en fast kostnad. En kostnad vi tror vi har kontroll over, i hvert fall så lenge energibruken holder seg på et jevnt nivå fra et år til det neste. Det bedriftene ikke oppdager, er at energikostnadene ofte er % høyere enn de bør være, både fordi energi brukes feil og fordi prisene på energi varierer mye. Dermed betaler de fleste bedrifter for energi som de verken trenger eller gjør seg nytte av. Gjennom energiledelse er det mulig å ta tak i denne gevinsten og realisere den rett og slett skaffe firmaet større overskudd ved at utgiftene går ned. I tillegg vil de fleste oppnå andre fordeler, særlig når det gjelder innemiljø og bedriftens generelle miljø- og klimaprofil. Energiledelse betyr at ledelsen tar ansvar for at bedriften effektiviserer energiforbruket, inkludert energi til produksjon. Dette skjer gjennom at det settes konkrete energimål (mål for redusert energibruk og/eller mål for overgang til mer fornybar energi) og at ledelsen sammen med ansatte gjennomfører tiltak som skal bidra til å nå målene. Tiltakene kan være energioppfølging, dvs. løpende kontroll med energibruken og sjekk av 8

9 inn- og utkoblingstidspunkt for ventilasjon, lys og varme. I tillegg bør det kontrolleres at varmeveksleren i ventilasjonsanlegget virker slik som den skal. I ungdomsbedriften bør man også innføre energiledelse, sette seg mål og gjennomføre tiltak. Energibruk og energipåvirkning er som har et energifokus har et bevisst forhold til sin egen energibruk og energipåvirkning. I delårs- og årsrapporten kan ungdomsbedriften gi en kort beskrivelse som forklarer energibruk og energipåvirkning i ungdomsbedriften, og for selve produktet. Rapportering av energibruk og energipåvirkning i ungdomsbedriften en skal rapportere på energiforbruket i lokalene, arbeidet med energiledelse (mål/tiltak) og arbeidet med å skape en energiog klimaprofil. en skal sette opp en kort beskrivelse som viser hvordan energiforbruket har vært i lokalene som ungdomsbedriften har benyttet gjennom skoleåret. Slukkes for eksempel lysene i lokalene/klasserommet etter bruk? Finnes det sentralstyrt varme som senkes om natten i klasserommene? Kartlegg hvorvidt skolen har tatt i bruk lokal og miljøvennlig energi som fjernvarme, bioenergi eller varmepumpe, eller om skolen kun bruker strøm og olje til oppvarming. Et tips kan være å ta en prat med vaktmesteren for å få mer informasjon om dette. Rapportering av energibruk og energipåvirkning for produktet Rapporteringen skal vise hvordan ungdomsbedriftens produkt har bidratt til å redusere energiforbruket. Det er også viktig å tenke gjennom måten produktet har blitt produsert på er dette gjort på en energieffektiv måte? Gi en kort beskrivelse av hvordan ungdomsbedriftens produkt er energieffektivt og hvordan produktets energibruk er. Bruker produktet fornybar energi? Fremmer det holdninger blant folk? Et eksempel på rapportering Dusj mindre UB gjennomfører en holdningskampanje i bygda for å få folk til å redusere tiden i dusjen. Dusj mindre UB holder foredrag og selger timeglass som forteller maks tid (4 min) en person bør dusje hver dag. Dette skriver de i sin rapport: Vi i Dusj mindre UB har solgt 1000 timeglass i løpet av skoleåret. Gjennom en enkel spørreundersøkelse blant de som kjøpte timeglasset har vi avdekket at hver person dusjer i gjennomsnitt 6 minutter en gang per dag. Dusjtida går i gjennomsnitt ned fra 6 til 4 minutter per dusj. Man sparer dermed vann og oppvarming av vann for 2 minutter per dusj, per person som har kjøpt timeglass, hver eneste dag. I tillegg fremmer produktet energivennlige holdninger blant kundene våre. Et annet moment er at timeglassene er produsert lokalt. Fabrikken som har produsert timeglassene for oss benytter vannkraft som energikilde. På denne måten har vi klart å holde energibruken totalt sett på produksjon og frakt nede, og vi sørger for minimal forurensning ved frakt av produktet. 9

10 10 4. ENERGIKILDER - FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. Alle troverdige undersøkelser og analyser de siste tretti årene peker i samme retning: Bruken av fossile brensel i transportsektoren og energiforsyningen bør ikke fortsette som i dag. For år siden var det en økende erkjennelse av at jordens ressurser er begrenset og at verdens avhengighet av fossile energikilder må reduseres. I dag er klimaproblematikken dukket opp på den politiske dagsorden. Mange mener at de menneskeskapte klimaendringene globalt sett er den største utfordringen menneskeheten står ovenfor. Norge baserer allerede det alt vesentlige av vår stasjonære energiproduksjon på en fornybar energikilde storskala vannkraft. Vi har dessuten store uutnyttede vind- og bølgeenergiressurser langs den lange kysten vår. Høsten 2006 la Lavutslippsutvalget frem sin analyse av hvordan Norge best kan redusere sine utslipp av klimagasser. Her ble det pekt på det store potensialet som ligger i å øke utnyttelsen av bioenergi, både til fjernvarmeanlegg og som råstoff for bioetanol, og i å utnytte de enorme vindressursene langt til havs ute i Nordsjøen. Ikke-fornybare energikilder I størsteparten av verden har ikke-fornybare energikilder (også kalt fossil energi) dannet grunnlaget for den industrielle utvikling. Med fossil energi mener vi kull, olje og naturgass. Dette er rester av planter og dyr som har levd for mange millioner år siden (fossilt materiale), og har blitt lagret i jordskorpa i millioner av år. Fossile brennstoff regnes som ikke-fornybar energi fordi vi bruker ressursene mye raskere enn det tar for naturen å bygge opp nye reserver. I tillegg til dette frigjør forbrenning av fossilt brennstoff store mengder CO2 til atmosfæren, og har fått mye av skylden for global oppvarming. Fornybare energikilder I Norge er vi for avhengige av elektrisitet til oppgaver som kan løses ved hjelp av andre typer energi. En omlegging til mer fornybar energi vil på sikt kunne redusere de globale utslippene av CO2. I Norge er vi så heldige at vi produserer mye elektrisitet fra vannkraft. Hvis vi kan øke produksjonen av fornybar energi, for eksempel vindenergi, bølgeenergi, solenergi, bioenergi, vil vi kunne eksportere dette til andre land som da kan erstatte elektrisitet fra kullkraftverk. Vi kan bruke bioenergi som et eksempel: Et stort drivhus bruker mye energi både til oppvarming og til lys. Ved å la planterester råtne og slik lage biogass kan drivhuset brenne biogassen og lage varme til oppvarming av huset, i tillegg trenger plantene i drivhuset CO2 for å kunne vokse. Ved å mate inn den CO2 man får fra å brenne biogassen, får plantene den CO2 de trenger og man reduserer CO2-utslippet til atmosfæren. CO2-regnskapet for dette drivhuset vil da være negativt siden CO2-utslipp fra bioenergi er CO2- nøytralt, og her er ingen utslipp. Det eksisterer mange kilder til fornybar energiproduksjon. Fornybar energiproduksjon vil si at ressursene ikke blir brukt opp slik som olje og gassressursene blir. EU har definert fornybar elektrisitet som en produksjonsform som ikke benytter seg av fossile brennstoff eller kjernekraft. Fornybar energi kan enten produseres som varme eller som strøm (elektrisk energi). Fornybar energi kan produseres fra mange kilder: fra vann som er i bevegelse; vår tradisjonelle vannkraft fra elver/fosser. fra vind som er luft i bevegelse kalt vindenergi (vindkraft). fra solstråler enten i form av elektrisitet eller varme. fra havet gjennom vann og luft i bevegelse: bølgeenergi, tidevannsenergi eller vindenergi til havs. fra havet langs ved kysten gjennom saltenergi, bølgeenergi, tidevannsenergi eller vindenergi til havs. Saltenergi(saltkraft) fås ved at saltvann og ferskvann møtes på hver sin side av en membran. Gjennom osmose går ferskvann over til saltvann noe som gjør at trykket på saltvannssiden øker og at man kan bruke trykkoppbyggingen til energiproduksjon. fra avfall ved hjelp av forråtning av organisk avfall eller ved fremstilling av olje fra vekster som raps, solsikke, mais, etc. Dette kalles bioenergi og kan brukes både til å fremstille varme og elektrisitet fra varme i bakken; sender vann ned i bakken for oppvarming brukes deretter til oppvarming av hus dette kalles geotermisk varme, noen ganger vil den kunne hentes ut direkte på jordoverflaten også som varme kilder slik de har mye av på Island.

11 Figuren under viser verdens energipotensial for forskjellige energikilder. Globale vannkraftressurser på verdensbasis er det beregnet at det totale vannkraftpotensialet som er teknisk mulig å utnytte er om lag TWh/år. Det totale teoretiske ressursgrunnlaget for utnyttelse av vannkraft i Norge er beregnet til ca. 600 TWh/år. På grunn av økonomi og miljøhensyn er det ikke mulig å utnytte hele dette potensialet. Det totale teknisk/økonomiske utbyggbare vannkraftpotensialet ble i 2005 beregnet til 205 TWh/år. Omtrent en prosent av innstrålt solenergi går med til å sette luften i bevegelse. For hele kloden tilsvarer dette en energimengde på rundt 100 ganger verdens energiforbruk, men kun en liten del av dette er mulig å utnytte i praksis. Verdens årlige energibehov Påviste gassreserver Påviste oljereserver Påviste kullreserver Utnyttbar vannkraft Årlig solenergi 11

12 5. FRAMTIDAS ENERGIUTFORDRINGER Det internasjonale energibyrået IEA peker ikke bare på fornybare energikilder som klimavennlige tiltak i framtidas samfunn. I rapporten World Energy Outlook 2006 peker de på at forbruket av fossile brensler med overveiende sannsynlighet kommer til å øke, uansett hvor optimistiske scenariene er. Dette skyldes at hoveddelen av økningen kommer i Kina og India, som kommer til å basere sin forbruksøkning i det alt vesentligste på kull. Derfor peker IEA på CO2-fangst og -deponering som en viktig metode for å redusere klimagassutslippene. Også kjernekraft blir holdt frem som et vesentlig bidrag. Det er all grunn til å være bekymret for utviklingen. Etter hva vi vet i dag (2010), kan utslippene av klimagasser føre til store problemer for befolkningen over hele kloden. IEA tror imidlertid det er mulig å unngå at vi kommer i en slik vanskelig situasjon ved hjelp av ny energiteknologi [ IEA, 2006a]. Fornybare energikilder spiller en vesentlig r olle i et slikt scenario, selv om byrået også baserer sine fremskrivinger på en betydelig mengde ny kjernekraft og innfanging og deponering av CO2 fra fossilfyrte kraftverk. Til tross for økt interesse for fornybar varmeproduksjon, står utviklingen av varmemarkedet overfor flere utfordringer. Derfor ønsker norske myndigheter at om lag to tredeler av Enovas årlige midler skal gå til fjernvarme og energisparing. Dette er en økonomisk ramme som kan åpne for en større utbygging av fjernvarme enn tidligere. 12

13 Ordliste: ENERGIBEGREPER CE-merking CE-merket skal benyttes som synlig tegn på at produktet er utformet i samsvar med økodesignkravene. Generelt baseres merkingen på egenerklæringer fra produsent eller leverandør, uten involvering fra en tredje part. Når produktet bærer CE-merket, kan det slippes inn på EØSmarkedet. Design Design er et internasjonalt begrep som betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgiving og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen. Energi Energi er det som får ting til å skje. Ordet energi kommer fra det greske εργον (ergon) som betyr arbeid, livskraft, styrke. Det er overalt og finnes i ulike former. Energi kan ikke forsvinne, bare overføres og endre form. Energiform Energi opptrer egentlig bare i to former; bevegelsesenergi og stillingsenergi, eller i en kombinasjon av disse. Ethvert legeme som er i bevegelse har bevegelsesenergi/kinetisk energi, mens et legeme som er i ro (for eksempel en spent fjær, strikk eller streng) har et potensial for bevegelse og derved stillingsenergi/potensiell energi. Energikilder Vi henter energi fra energikilder. Eksempel på energikilder er vann, vind, bioenergi (ved, flis, planterester, avfall), sol, olje, kull og gass. Energikvalitet Begrepet energikvalitet sier noe om nyttiggjøringsgraden av energien når den går over fra en form til en annen. Ofte er mulighetene for omvandling begrenset. I Norge bruker svært mange av oss elektrisitet til oppvarming. Elektrisitet lar seg lett omforme til varme i en panelovn, men det lar seg ikke gjøre å snu denne prosessen slik at vi lager elektrisitet fra varme med omgivelsestemperatur. Dette skyldes at elektrisitet er en høyverdig form for energi som er svært anvendelig. Varmeenergi er en lavverdig form for energi med begrenset anvendelighet. Energiforbruk/Energibruk Egentlig et misvisende ord, ettersom energi ikke kan forbrukes, kun brukes. Men bestemte energiformer kan forbrukes og derigjennom gå over i en annen form. Man kan for eksempel forbruke elektrisk energi (som da oftest går over til varmeenergi). Energieffektivisering Å bruke energi riktig. Dette betyr å ikke bruke mer energi enn nødvendig til ulike formål. Det betyr også å bruke riktig energi på riktig sted. Energiledelse Betyr at ledelsen tar ansvar for at bedriften har effektiv energiforbruk. Energitjeneste All aktivitet, samme hva slag, forutsetter bruk av energi. De ulike varene og tjenestene som vi på ulike måter kan nyte godt av og som er tilgjengelig. Disse varene og tjenestene kalles med et samlenavn for energitjenester. 13

14 Energibærer En energibærer er det stoffet eller mekanismen energitjenesten leveres ved hjelp av. Alt vi kan få lagret energi i og senere å ta ut av, kaller vi energibærere. Energibæreren holder på energien for at den senere kan benyttes på et annet sted til senere tid. For eksempel vil energitjenesten varme kunne leveres i form av oppvarmet vann i radiatorer, forbrenning av ved eller olje i kamin eller i form av strøm i panelovner. Energioppfølging Metode eller opplegg for å ha oversikt over energibruk. Man kan for eksempel finne ut om energiforbruket en uke er høyere enn det burde vært. Erfaringer viser at bare med å starte opp med energioppfølging så får man redusert energiforbruk. Energioppfølging kan gjøres helt manuelt, delvis automatisert eller helautomatisk. Ved helautomatisk energioppfølging er det viktig at man ikke overlater alt til datamaskinene, men foretar ukentlig sjekk av innkomne data. Ellers vil mye av hensikten med energioppfølging forsvinne. Energimål Som en del av energiledelsen bør bedriftsledelsen sette seg mål for bedriftens energibruk. Målet kan for eksempel være å redusere forbruket i eksisterende bygg med 15 %, nye bygg skal ikke ha mer energiforbruk enn 150 kwh pr kvadratmeter, varmepumper skal levere kwh varme til erstatning for oljekjeler m.m. EU-s økodesigndirektiv Økodesigndirektivet ble implementert i Norge i Direktivet danner et rammeverk for fastsettelse av krav om økodesign for energirelaterte produkter. Rammedirektivet omfatter i prinsippet alle energirelaterte produkter som skal selges på EUs-marked. Med energirelaterte produkter menes energibrukende produkter og produkter som indirekte påvirker energibruken når de brukes. Eksempler på det siste kan være isoleringsmaterialer, vinduer, dører og dekk. Kjøretøyer for personog varetransport omfattes ikke. Alle energikilder er dekket, spesielt elektrisitet og brensler i fast, flytende eller på gassform. Innovasjon En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier. Varme mer enn elektrisitet I Norge bruker vi elektrisk energi til oppvarming i langt større grad enn ellers i verden. Dette skyldes at Norge har hatt rikelig og rimelig tilgang på vannenergi (vannkraft). Begrepet varme og oppvarming har derfor tradisjonelt vært forbundet med bruk av elektrisitet og ved (bioenergi). I 2005 brukte husholdningene 35 TWh elektrisk energi, og 41 prosent av dette gikk til oppvarming. Tilsvarende tall gjelder for næringsbygg. Det har altså ikke vært vanlig å benytte vannbåren varme til oppvarming i Norge. Vannbåren varme er varme som overføres gjennom oppvarmet vann. Vannet varmes opp i en varmesentral og distribueres ut til brukerne. Økodesign Miljøvennlig design som har til hensikt å redusere apparaters og produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus. 14

15 7. LES MER - KILDER Dersom du ønsker å lese mer om temaene som er berørt i dette heftet, kan du se på: Dersom du ønsker å lese mer om fornybar energi, så se på vedlegget - del 1. Dersom du ønsker å lære hvordan man lager elektrisitet, så se på vedlegget - del 2. 15

16 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og utdanningssystemet stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Brønnøysundregistrene Hovedorganisasjonen Virke Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Utdanningsforbundet Kommunesektorens organisasjon (KS) Finans Norge (FNO) Nordea Ferd ManpowerGroup Enova A/S Norske Shell NorgesGruppen Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Jobbskygging En dag i arbeidslivet

Jobbskygging En dag i arbeidslivet ELEVHEFTE Jobbskygging En dag i arbeidslivet Arbeidsbok elever 8. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 8 TRINN Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Norsk industri - potensial for energieffektivisering

Norsk industri - potensial for energieffektivisering Norsk industri - potensial for energieffektivisering EnergiRike Haugesund 8. august 2012 Øyvind Leistad, Enova SF Energibruken i Norge har vokst, men produksjonen har vokst enda mer Energibruk, GWh Produksjonsverdi,

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse ELEVHEFTE Jobbskygging Arbeidsdeltagelse Arbeidsbok elever 9. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 9 TRINN Arbeidsark 1 VI BRUKER SØT-MODELLEN Det du lærer på skolen på 9. trinn, vil du få nytte av og ta med

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder:

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Gründercamp med Energi for framtida

Gründercamp med Energi for framtida Gründercamp med Energi for framtida Innhold: Innledning Forberedelser til Gründercamp m/energifokus Eksempler på forretningsideer 1. Innledning I skoleåret 2008/09 samarbeider Enova SF og Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Lærer, supplerende informasjon og fasit Energi- og klimaoppdraget Antilantis

Lærer, supplerende informasjon og fasit Energi- og klimaoppdraget Antilantis Lærer, supplerende informasjon og fasit Energi- og klimaoppdraget Antilantis VG1-VG3 Her får du Informasjon om for- og etterarbeid. Introduksjon programmet, sentrale begreper og fasit til spørsmålene eleven

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag

Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Energi for framtiden på vei mot en fornybar hverdag Tellus 10 10.trinn 2011 NAVN: 1 Hvorfor er det så viktig at nettopp DU lærer om dette? Det er viktig fordi.. 2 Energikilder bare noen varer evig s. 207-209

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Tekna 18. mars 2009 Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) Utgangspunkt: Klimatrusselen Trusselen om menneskeskapte klimaendringer og konsekvenser

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Naturgass i et klimaperspektiv Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Skal vi ta vare på isbjørnen, må vi ta vare på isen 2 3 Energiutfordringen 18000 Etterspørsel

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger.

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. Til Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. I det etterfølgende gis, på vegne av Norsk, kommentarer og uttalelser

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Energiutredning for Andebu 2011

Energiutredning for Andebu 2011 Energiutredning for Andebu 2011 Lokal energiutredning: En utredning nettselskapet er pålagt å utarbeide. -Stasjonært energiforbruk (GWh) -Nett-situasjonen, kapasiteter -Lokale energiressurser -Alternative

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

1268 Newton basedokument - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 33

1268 Newton basedokument - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 33 1268 Newton basedokument - Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Side 33 Emneprøve Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning av kulebanen på Newton-rommet. Kula som

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011 Varmepumper og fornybardirektivet Varmepumpekonferansen 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Europas mål og virkemidler Klimapakken EU 20-20-20 20 % fornybar energibruk -Fornybardirektivet 20 % reduserte

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Energi for Norge. Hva kan vi velge?

Energi for Norge. Hva kan vi velge? Tekna Hedmark og Oppland Energi i ledninger Energi i rør Hvordan utnytte begge deler best mulig Energi for Norge. Hva kan vi velge? Gjøvik 28. september 2011 Hans H. Faanes 1 Energipolitikken må balansere

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia Valg av energikilde for grunnlast i et fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia 1. Potensial for fjernvarme 2.

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15.

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15. Fra: Ole Johnny Bråten Sendt: 13. mars 2015 16:12 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 Høring nye energikrav til bygg/ TEK-15 Vedlegg: Innspill til TEK-15.pdf; Eliaden 2014 Elvarme

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Den grønne ledertrøya det fornybare Norge. Energi- og klimapolitikk mot EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Den grønne ledertrøya det fornybare Norge. Energi- og klimapolitikk mot EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Den grønne ledertrøya det fornybare Norge. Energi- og klimapolitikk mot 2050 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Seminar 4. mai 2009 18 16 14 Alle land

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat nve@nve.no Att: Olav Isachsen Oslo, 1. oktober 2009 Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger Bakgrunn Det vises til høringsbrev fra Norges

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger Deres referanse Vår referanse Dato 13.10.2009 NVE Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer