Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009"

Transkript

1 Naturgass i et klimaperspektiv Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009

2 Skal vi ta vare på isbjørnen, må vi ta vare på isen 2

3 3 Energiutfordringen Etterspørsel etter primærenergi (Mtoe) % Fornybar % p.a % p.a % p.a Annen fornybar Biomasse Hydro Kjernekraft Gass Olje Kull Kilde: IEA WEO Referansebanen

4 4 Utslippsutfordringen Energirelaterte CO 2 -utslipp i Referansebanen (Gt) Kilde: IEA WEO Referansebanen

5 5 Hvor kommer utslippene fra? Andre gasser 1,1% N2O 7,9% Bygninger 7,9% Avfall 2,8% Metan (CH4) 14,3% Transport 13,1% Energiforsyning 25,9% CO2 skog og bio 17,3% CO2 energibruk 56,6% Landbruk 13,5% Industri 19,4% CO2 annet 2,8% Skog 17,4% Klimagasser* Sektorer* Kilde: IPCC Climate Change 2007: Synthesis Report *) Alle gasser omregnet i forhold til 100 års oppvarmingspotensiale (GWP)

6 6 Yoichi Kaya s ligning for karbonutslipp CO2-utslipp = Karboninnholdet i energien x Energiinnholdet i økonomien x Produksjon per person x Befolkning Vi må anta at befolkningen i verden fortsetter å øke Vi må også anta at produksjon per person vil øke Energiintensiteten i økonomien har gått ned i en rekke industriland, og kan sikkert reduseres ytterligere Hovedløsningen er likevel å redusere karboninnholdet i den energien vi bruker Kilde: Japanese Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE)

7 7 Metan (CH 4 ) den viktigste komponenten i naturgass Ett karbonatom og fire hydrogenatomer Ett metanmolekyl forbrennes med to oksygenmolekyler, og danner karbondioksid (CO 2 ) og vann (H 2 O) CH O 2 CO H 2 O Sammen med vanndamp kan metan også omdannes til syntesegass, karbonmonoksid (CO) og hydrogen (H 2 ) CH 4 + H 2 O CO + 3 H 2 Sammenlignet med olje og kull danner gass langt mindre CO 2 og andre avfallsstoffer per varmeenhet

8 8 Naturgass en allsidig energibærer Gass kan erstatte alle andre energibærere: Kraftproduksjon Transportsektoren Varme- og kjøleformål Føde til kjemisk industri Husholdningssektoren Produksjon av hydrogen

9 9 Kraftsektoren er kritisk for å få til reduserte utslipp Kraftsektoren står for de største CO 2 utslippene i verden Nesten all vekst i utslipp fra kraftproduksjon skjer i ikke-oecd land Andelen kullkraft forventes å øke fra 41% til 44% i 2030 Utslippsveksten fra kraftsektoren i OECDlandene mellom 2006 og 2030 er mindre enn veksten i utslippene i Kina de siste to årene Kraftsektorens andel av energirelaterte CO 2 utslipp (%) Kilde: IEA WEO Referansebanen

10 10 Overgang fra kullkraft til gasskraft gir store utslippskutt Opp mot 2/3 reduksjon i utslipp er mulig ved bruk av helt konvensjonell teknologi Gass inneholder mindre karbon Ny kullkraft Gasskraft er mer energieffektivt enn kullkraft Teoretisk kan overgang fra kullkraft til gasskraft redusere globale CO 2 utslipp med mer enn 5 gigatonn (nesten1/5 av alle energirelaterte utslipp) Utslipp fra etablert kullkraft Overgang fra kull til gass Utslipp fra ny gasskraft (CCGT) Kilde: Deutsche Bank 2008, International Gas Union 2009

11 11 Fleksibel gasskraft er nødvendig for å øke andelen fornybar kraft Etterspørselen etter elektrisitet øker sterkere enn etter energi generelt Å øke andelen utslippsfri kraftproduksjon er derfor viktig Mye utslippsfri kraftproduksjon som vindkraft er periodisk, og leverer typisk full kapasitet i10-20% av tiden Når innslaget av periodisk kraft øker må systemet gjøres mer robust Krever reservekapasitet Krever stor fleksibilitet Krever ofte tilgang til lager

12 12 Kraftsektoren i EU27-2 C scenarioet 450 Netto kapasitet (GW) 1400 Netto generering (TWh) Kull Gass Fornybar Kull Gass Fornybar Kilde: Europakommisjonen, Joint Research Centre % kutt i utslipp fra 1990-nivå i 2020

13 13 Naturgass i transportsektoren Forventet økning fra 7 til 65 millioner gassdrevne kjøretøyer fram mot 2020 Gir vesentlig lavere utslipp Mer enn 90% reduksjon av kullos Om lag 25% reduksjon av CO 2 Mellom 30-60% reduksjon av NO x Ingen utslipp av partikler LNG et aktuelt alternativ i deler av maritim sektor (ferger, supplybåter, Kystvakten, LNG frakt) Kilde: The Contribution of the Natural Gas Industry to Climate Change Mitigation, International Gas Union 2009

14 14 På vei mot hydrogen Fornybar kraft Fossil energi med CCS Biogass Naturgass Hydrogen Hydrogen kan enten forbrennes direkte eller konverteres til elektrisitet i en brenselscelle Hydrogen kan benyttes både stasjonært og i transportsektoren Hydrogen kan lagre ikke-nyttbar elektrisitet lokalt fra periodisk kraftproduksjon Hydrogen kan brukes til å dekarbonisere naturgass Hydrogen gir ikke andre utslipp enn vann (H 2 O)

15 15 Naturgassens bidrag i klimapolitikken Kraftproduksjon og direkte anvendelser Samspill med fornybar, periodisk kraftproduksjon I transportsektoren På veien mot hydrogen

16 16 Europa er sterkt avhengig av gassimport 400 Regionale gassbalanser i 2030 (BCM) Nord Amerika EU OECD Stilleh. Kina India Russland Midt Østen Afrika Latin Amerika Kilde: IEA WEO Referansebanen

17 17 Norge er avgjørende for gassforsyningen til Europa Gassimport til EU27 i 2007 Norge har store potensielle reserver men behøver flere funn Russland (38%) Norge (25%) Algerie (16%) Nigeria (5%) Andre (16%) Reserver Ressurser i felt Ressurser i funn Prospekter 1875 bcm 2302 bcm 1875 bcm 2302 bcm 424 bcm 296 bcm 424 bcm 296 bcm Kilde: Eurostat 2008, Oljedirektoratet 2008

18 18 Verden trenger mer olje og gass selv i et 450 ppm scenario Etterspørsel etter primærenergi fossil energi (Mtoe) % gjennomsnitt årlig vekst 0.3 % gjennomsnitt årlig vekst Gass Olje Kull % gjennomsnitt årlig vekst Kilde: IEA WEO Lavutslippsscenarioet

19 19 Konklusjoner Naturgass bidrar allerede i dag til å begrense klimautslipp Gasskraft er nødvendig for å sikre innføring av fornybar kraftproduksjon Naturgass kan spille en større rolle i å begrense utslipp fra transport Gass fra norsk sokkel er et viktig bidrag for å nå miljømålene i Europa

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

FREMTIDENS ENERGISYSTEM

FREMTIDENS ENERGISYSTEM FREMTIDENS ENERGISYSTEM Monica Havskjold, Dr.ing MBA Energiseminar 2012, 25. mars 2012 No. 1 89% 283 33% 3300 EMPLOYEES... WITHIN RENEWABLES IN EUROPE RENEWABLE ENERGY POWER AND DISTRICT HEATING PLANTS

Detaljer

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON:

NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: RAPPORT 04/2011 NORSK OLJE- OG GASSPRODUKSJON: Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland Rapporten er skrevet av SSB på bestilling fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 27. februar 2007 Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Greenpeace benytter herved anledningen til å avgi høringsuttalelse

Detaljer

Gode utsikter, Globale utfordringer

Gode utsikter, Globale utfordringer Gode utsikter, Globale utfordringer konjunkturrapport 2012 1 Verdensøkonomiens utvikling 06 1.1 Intro...08 1.2 Eurolandene...09 1.3 USA...12 1.4 Asia... 14 1.5 Kina... 15 1.6 India... 16 1.7 Globalt...

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter Utslipp av klimagasser 1990-2010 Trender og drivkrefter TA 3022 2013 Forord Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 trender og drivkrefter, er en rapport som presenterer utslippsutviklingen i Norge

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Innhold Dagens energisituasjon i Afrika Hvorfor nås ikke målene? Er sol fremtidens løsning? Hva som situasjonen

Detaljer

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007 Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv Rapport 11/2007 . Forsidefoto: Norges Naturvernforbund/Torhildur Fjola Kristjansdottir ISBN: 978-82-7478-260-0 Oslo, 05.09.2007 Torhildur Fjola Kristjansdottir tfk@naturvern.no

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer