Gründercamp med Energi for framtida

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gründercamp med Energi for framtida"

Transkript

1 Gründercamp med Energi for framtida Innhold: Innledning Forberedelser til Gründercamp m/energifokus Eksempler på forretningsideer 1. Innledning I skoleåret 2008/09 samarbeider Enova SF og Ungt Entreprenørskap om å gjennomføre Gründercamper med energifokus på regionalt og nasjonalt nivå. Det avholdes Gründercamper m/energifokus i fylkene i løpet av høsten Nasjonal Gründercamp m/energifokus avholdes januar 2009 i Trondheim. Temaet på Gründercampene er Energi for framtida. Elevene blir presentert for oppdrag (problemstillinger) knyttet til fornybar energi, energieffektivisering, ny energiteknologi, bærekraft og klimautfordringer. Energi og klima er et dagsaktuelt og relevant tema for ungdom. Det er global enighet om at vi står overfor store energi- og klimautfordringer i framtida. Som voksne vil elevene møte mange nye problemstillinger som verken foreldre eller besteforeldre måtte forholde seg til. Den stadig økende etterspørselen etter energi fører til globale utfordringer knyttet til miljø, fred, forsyningssikkerhet og økte energipriser. Et mer variert og miljøvennlig energisystem med fornybare energikilder, energieffektivisering, introduksjon av miljøvennlig teknologi og fleksibel energiforsyning er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. På Gründercampene skal elevene ta tak i disse utfordringene gjennom å presentere sine løsninger på det oppdraget (evt. flere oppdrag) Enova SF presenterer. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og energidepartementet. Enova SF har fått i oppdrag å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova SF har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Dette er miljøeffektiv energiomlegging: Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass Oppdragene (problemstillingene) på Gründercampene er knyttet til punktene overfor. Det vil derfor være viktig at elevene jobber med temaet energi og klima på forhånd. Dette vil gi dem bedre forutsetninger for å løse oppdraget (problemstillingen). I dette heftet vil dere få tips om relevante oppgaver som elevene kan gjøre i forkant av deltakelse på en Gründercamp m/energifokus. 1

2 2. Forberedelser til Gründercamp m/energifokus Forberedelser på skolen I forkant av en Gründercamp m/energifokus er det en fordel at elevene har opparbeidet seg kunnskaper om energi og klima. Filmserien Kraftskolen består av 16 småfilmer om energi, utfordringer og muligheter, og vil være et godt utgangspunkt for videre jobbing med temaet. Filmene er distribuert til alle ungdomsskoler og videregående skoler, men er også tilgjengelig på: Nettstedene og har flere aktuelle aktiviteter angjeldende energibruk og økonomi, energitjenester, energibærere og energikilder som kan brukes som forberedelse til grundercamp. Her er noen eksempler på aktiviteter: Energibruk og økonomi Hvor mye koster den energien vi bruker, og hva er det av det vi gjør som gir de største kostnadene? I denne oppgaven kan elevene både kartlegge kostnadene på skolen og i hjemmene. Energitjenester, energibærere og energikilder Hva vi mener med energitjenester, energibærere og energikilder? I denne aktiviteten kan elevene kartlegge energitjenester og energibærere som brukes på skolen og i hjemmet. Elevene kan også lage energikjedediagrammer, enten ved å tegne eller ved å bruke dataprogrammer. Etiske varer - et naturlig alternativ I globaliseringens tidsalder er det lett å tenke at utviklingen går sin gang uten at vi - som enkeltmennesker - har mulighet til å påvirke. Men økonomi og teknologi lever ikke sine egne liv - det er menneskene som styrer utviklingen gjennom holdninger og valg. Vi merker det som oftest ikke selv - men mange av produktene vi forbruker er belastende for mennesker (produsenter) og miljø. «Etiske» varer er produsert under menneskelige arbeidsforhold og er derfor et godt alternativ for de som ønsker å bruke sin forbrukermakt. Lag økoprofil for en bolig Økoprofil er en ny metode som er utviklet for å foreta miljøvurdering av næringsbygg og boliger. Undersøkelsesopplegget som presenteres her, er en forenklet versjon som kan benyttes for boliger. Velg ut en bolig og foreta en befaring der dere gir poeng ut fra punktene i det oppsatte befaringsskjemaet. Vurder deretter boligens økoprofil ved hjelp av beregningsskjemaet. Sjekk et produkt fra råvare til avfall Bærekraftsbegrepet inneholder tre indikatorer: En økologisk, en sosial og en økonomisk. Å følge produktet fra råvare til avfall innebærer å undersøke hvor råvaren kommer fra, miljøbelastninger 2

3 ved produksjonen og transport, mulighet for gjenbruk og om arbeidsforholdene har vært gode for produsentene. Dette er med å gi en indikasjon på om produktet er bærekraftig. Viten-programmet "Hydrogen - ren energi" Et hydrogendrevet skip havarerer i Antarktis og vil synke om 4 timer. Klarer elevene å skaffe skipet nok energi for å komme til havn? Programmet setter fokus på valg av et nytt og reinere energisystem. Hvorfor er det nødvendig med et nytt energisystem? Hvilke typer valg står en overfor? For å belyse dette er dagens energisystemer behandlet grundig gjennom ulike energikjeder for å vise noen av ufordringene man står overfor. Hydrogensamfunnet som et alternativ til Petroleumssamfunnet er neste trinn. Her blir det fokusert på de ulike måtene å produsere hydrogen på, hvordan kan hydrogenet transporteres og lagres, og hvordan kan hydrogenet brukes til å dekke behov for energi på ulike måter. Å klare seg uten gjenstander som bruker elektrisk energi Vurder om dere klarer dere uten en del gjenstander eller innretninger som bruker elektrisk energi. Hvordan finne fakta Det finnes flere kilder til info: et nettsted som gir en samlet oversikt over den teknologiske, økonomiske og markedsmessige utvikling innen fagfeltet fornybar energi. - Senter for fornybar energi, SFFE, koordinerer kompetansen v/ NTNU, SINTEF og IFE En nettavis med nytt fra forskningsfronten. Velg temaene kategori miljø, teknologi, naturvitenskap og velg aktuelle undertemaer. 3

4 3. En grønnere hverdag med teknologi - eksempler på forretningsideer fra Gründercamp i Sør-Trøndelag Under presenterer vi noen eksempler på forretningsideer som er utviklet av elever som deltok på Gründercamp i Sør-Trøndelag i mars 2008: Utnyttelse av energi fra treningsstudio: Utnytte energien som blir produsert i et treningsstudio til å varme opp lokaler og skaffe energi til belysning (XXX vgs) Power shoes sko som produserer strøm for hvert skritt man går (Selbu vgs) Utnyttelse av avfallsvann til oppvarming, av spesielt gulv (Orkdal vgs) Eksempel 1: Grønn trening; Utnyttelse av energi fra treningsstudio Trening på treningsstudio blir mer og mer i vinden. Nye treningsstudioer dukker opp overalt, og folk strømmer til. Her blir det produsert mye energi som ellers aldri ville komme til nytte. Forretningsideen er å utnytte den energien som blir produsert i et treningsstudio til å varme opp lokaler og skaffe energi til belysning. Ved å produsere en innretning som omdanner all den mekaniske energien til elektrisk energi, samt å utnytte varmen som produseres, har vi fått en kundegruppe som omfatter beboere rundt treningsstudioene. Innretningen kan videreføres til privatboliger under prinsippet alle monner drar. Treningsstudioet med spinningsal blir plassert i underetasjen i for eksempel ei boligblokk. Boligblokken er godt isolert i tak og vegger for å holde best mulig på varmen som blir produsert under trening i studioet. Varmen stiger fra underetasjen og oppover gjennom et ventilasjonssystem. Energien fra mekanisk energi fra spinningssyklene omformes til elektrisk energi i en generator og brukes til å forsyne blokka med elektrisitet til belysning samt til å drive vifter som frakter varm luft ut til hvert rom. Lagets produkt er ventilasjonssystemet som forsyner varme til blokka, og generatoren som omdanner den mekaniske energien fra syklene til elektrisk energi. Eksempel 2: Power Shoes - sko som produserer strøm for hvert skritt man går Lagets idé går ut på å nytte energien som blir skapt når vi går. Energien lagres som elektrisk energi i skoen, og dermed kan den for eksempel lade opp et batteri. Dette vil være en miljøvennlig løsning når man skal lade mobiltelefoner, GPS-er, radioer, MP3- spillere, walkietalkier, lommelykter og så videre. 4

5 Power shoes produserer den elektriske energien ved hjelp av nanoteknologi i sålen. Denne nanoteknologien er bitte små nanotråder av sinkoksid som kan bøye seg. Det er plass til rundt 200 nanotråder på hver kvadratmikrometer. Når nanotrådene blir beveget av mekanisk energi vil de bøye seg og komme i kontakt med en plate, og dermed få piezoelektriske kvaliteter, som vil si at de danner en svak spenning når nanotrådene blir utsatt for mekanisk stress. Strømmen går igjennom en spenningsregulator som omformer spenningen til 3,7 volt og deretter blir strømmen lagret i et 3,7 volts litiumionebatteri på 2000 mah. Deretter kan man bruke denne elektrisiteten til å lade/drive diverse elektriske apparater som mp3- spiller og mobiltelefon. Marked og kundegrupper: Turgåere/ Jegere Idrettsfolk Militær Japan/Kina Storbyer Den yngre garde i følge laget den største markedsgruppen Eksempel 3: Krafttak - energi fra variasjon i værforhold Laget vil utvikle et produkt som kan utnytte variasjon i værforhold. Ikke bare vil vi utnytte solenergi med solcellepanel, men også den kinetiske energien i regn med regnpanel. Dette kan spare både miljø og penger! Kundegruppen vår er grovt sett alle som har et tak og høyt forbruk av energi. Vi retter oss spesielt mot etablerte familier i egen husstand da de er samfunnsgruppen med høyest energiforbruk. Det er også et poeng å bruke dette i offentlige bygninger, der energiforbruket også er stort. I følge statistisk sentralbyrå er det per dags dato personer i aldersgruppen år som bor i en privathusholdning i Norge. En varmepumpe vil kunne dekke 60 % av oppvarmingen i en bolig og dersom 30 % av personene i målgruppen vår kjøper et krafttak vil det kunne spares mer enn 1,6 milliarder norske kroner. i løpet av et år på varmepumpa alene! Hvis man da kan se for seg at den ikke behøver strøm utenifra for å drive pumpa vil man spare enda mer strøm! Folk vil kunne være uavhengige av ytre strømformidlere til å varme opp huset noe som vil gi en positiv virkning på miljøet, strømregninga og kanskje humøret? 5

6 Om regnpanelet er produserbart avhenger av teknologiens utvikling. Vi må først finne et materiale som er lett og tøyelig nok til å skape store vibrasjoner, og samtidig er solid. I tillegg er det nødvendig å komme opp med nye teknologiske metoder for å utnytte energien fra regndråpene på en mer effektiv måte. Fra før av finnes det solcellepanel som kan brukes, men både disse og regnpanelet må forbedres og samkjøres for at dette skal bli en effektiv fornybar energikilde. For at man skal kunne utvinne energi fra dette Krafttaket må man se på den kinetiske energien vann har når det vil treffe materialet og samtidlig se på den fotoelektriske effekten i solcellene. Sett alt dette sammen vil vi ha det totale energiskapingen. Hvis Krafttaket skal fungere optimalt må vi ha variert vær; poenget er at vi kan hente energi fra både sol og regn. Da vil vi kunne utnytte begge funksjonene av produktet, og vi vil få et bedre resultat enn hvis vi bare hadde hatt solcellepanel. Med et stort nok areal, slik som et hustak, vil vi kunne skape mye energi og varme opp alt fra skoler, eneboliger og leilighetskomplekser! 6

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Oppdragsgiver: Enova SF OPPDRAG: Fremtidens skole Nasjonal Gründercamp 2014 Enova SF og Sør Trøndelag fylkeskommune skal bygge et energi- og klimaeffektivt

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper

Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper Oppdragsgiver: Enova SF OPPDRAG: Energirådgivning i industribedrifter Nasjonal Gründercamp 2013 Gruppen deres tilbyr energirådgivning til industribedrifter.

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

ElEv olen ersk 1 ak Regnm

ElEv olen ersk 1 ak Regnm Elev Regnmakerskolen 1 innhold Regnmakerskolen 03 Noen fakta om energi 07 Energikilder 14 Regnmakerskolen 15 Regnmakeraktivitet nr 1 Lese bøkene 21 Regnmakeraktivitet nr 2 Energioppgaver gjøre eksperimenter

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

ElEv en 1 akerskol gnm Re

ElEv en 1 akerskol gnm Re Elev Regnmakerskolen 1 innhold Regnmakerskolen 03 Noen fakta om energi 07 Energikilder 14 Regnmakerskolen 15 Regnmakeraktivitet nr 1 Lese bøkene 21 Regnmakeraktivitet nr 2 Energioppgaver gjøre eksperimenter

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg 10 Offentlige

Detaljer

Veileder for lokale energiutredninger

Veileder for lokale energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av NVE veileder nr 1 2005 Korrigert 25. august 2009 (side 37 og 38) 2 2009 V E I L E D E R Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport 2008

Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Resultat- og aktivitetsrapport 2008 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Innhold En enda sterkere drivkraft Enova som virkemiddelaktør Enova som virkemiddelaktør 3 En enda sterkere drivkraft 3

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Bilde: Eikrem. Tilgjengelig fra: http://www.tingvoll.kommune.no/ Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide Kommune

Lokal energiutredning. Eide Kommune Lokal energiutredning Eide Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer