Vil ha tryggere barselomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil ha tryggere barselomsorg"

Transkript

1 44 Norske kvinner:

2 Vil ha tryggere barselomsorg Norske kvinner krever bedre barselomsorg. De vil ikke lenger finne seg i jordmormangel, sommerstengte fødeavdelinger og dårlig oppfølging etter fødselen. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lover en bedring. Tekst: Tormod Halleraker og Silje Sjursen Skiphamn Foto: Erik Norrud Illustrasjon: Birgitte Kolbeinsen Dette viser resultatene fra Foreldre & Barns Svar & Vinn-undersøkelse om svangerskaps- og barselomsorg lesere har svart og sagt sin mening om temaet på Internett. Felles for mange som svarte var et ønske om bedre oppfølging etter fødselen. Vel 24 prosent mente de ikke fikk nok oppfølging av helsepersonell på sykehuset, og over 30 prosent hadde ikke fått etablert ammingen da de forlot sykehuset. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad jobber nå med en ny gjennomgang av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Målet er å styrke tilbudet til de fødende. F&B har spurt henne hvordan hun vil ta hensyn til problemene undersøkelsen avdekker. Trenger flere jordmødre I F&Bs undersøkelse kommer det fram at nærhet til bosted og kort reisevei er det aller viktigste når gravide skal velge fødested. Hva blir gjort for å hindre at fødestuer og små fødeavdelinger stenger på sommeren? Sommerstengte fødeinstitusjoner er i noen tilfeller lettvinte løsninger for å spare penger. Sånn skal vi ikke ha det. Jeg kommer til å følge opp dette i forhold til helseforetakene, spesielt i de tilfellene der det er lang vei til nærmeste fødested. Bedre informasjon til de fødende og en smartere ferieavvikling kan bidra til å unngå kaostilstander vi har sett ulike steder i landet. 10 prosent av kvinnene som svarte følte seg ikke trygge under fødselen, og 11 prosent mente at jordmoren ikke var nok samme med dem under fødselen. Hva vil dere gjøre for å sikre at det er nok jordmødre på fødeavdelingene? Norge er heldigvis et av verdens tryggeste land å føde i. Det er selvsagt viktig for kvinnens opplevelse av fødselen at noen er til stede når hun har behov for det. Kvinner bør ikke overlates til seg selv når de er i aktiv fødsel. Vi trenger flere jordmødre, og samkjøringen må bli bedre. Noe av problemet er vikarstafetter og for lite samkjøring mellom jordmødre og leger. Sykehussatsingen med 3,9 milliarder kroner i neste års statsbudsjett, vil bidra til å øke kapasiteten og skape bedre kontinuiteten på avdelingene. Far skal få være med Nær halvparten av dem som svarte hadde ikke anledning til å ha med far under hele fødselen og på barselavdelingen. 70 prosent skulle ønske de hadde hatt den muligheten. Hvordan vil regjeringen legge til rette for at far skal få være til stede for mor og barn fra dag én? Erfaringene med familierom og pasienthotell har vært gode, og vi satser på å utvide dette tilbudet. Å ha ansvaret for et nyfødt barn er overveldende. Større tilstedeværelse fra far vil skape økt trygghet og gjøre overgangen lettere når mor og barn skal hjem. Jordmor på hjemmebesøk 14 prosent kunne tenke seg å ligge på barsel lengre enn de fikk lov til. Mens Fakta om undersøkelsen 1825 av Foreldre & Barns lesere har deltatt i undersøkelsen på Internett. undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med Fødeaksjonen og magasinet GRAVID er kvinner og 90 er menn. De fleste er i alderen år. 58 prosent har ett barn, mens 35 prosent har to barn. 94 prosent fødte på sykehus, og fem prosent på fødestue. 45

3 For mange: 1,3% Vet ikke: 5,3% Vet ikke:8,7% Under 1 døgn 5,0% Over 4 døgn 9,2% For få: 38,1% Nei: 21,2% 1-2 døgn 34,3% Akkurat passe: 55,3% Ja: 70,1% 2-4 døgn 51,6% Hva synes du om antall kontroller i løpet av svangerskapet? Har du tatt eller planlegger du å ta ultralyd i tillegg til den alle får tilbud om rundt uke 18? Hvor lenge ønsker du å ligge på barsel etter fødselen? 33 prosent av kvinnene kunne tenke seg å reise hjem fra sykehuset tidligere hvis jordmor hadde kommet på hjemmebesøk etterpå. Hvor lenge bør nybakte mødre få være på sykehuset før de må reise hjem? Her er det mange faktorer som spiller inn. Hva slags fødsel det har vært, og hvilken situasjon barselkvinnen er i. Det er ønskelig med større fleksibilitet, slik at de som har behov for å ligge lengre, får anledning til det. Ser man tidlig i svangerskapet at det kan bli aktuelt, så burde det være mulig å planlegge ut fra dette. Ammingen var ikke etablert hos 30 prosent av kvinnene da de reiste hjem fra sykehuset, viser undersøkelsen. 24 prosent synes ikke de fikk god nok oppfølging av personalet på barsel. Hvordan vil regjeringen sikre nybakte mødre bedre oppfølging etter fødselen? Det finnes ikke ett svar som passer alle. Men etablering av flere ammepoliklinikker er en vei å gå. I tillegg kan bedre oppfølging fra helsestasjonen være et aktuelt tiltak. Er det aktuelt å innføre en slik ordning over hele landet? Ja, tilbudet til kvinnene etter hjemreise bør styrkes, for eksempel i form av hjemmebesøk fra jordmor fra fødeinstitusjon eller helsestasjon. Vil lytte til de gravide 17 prosent av kvinnene sier de har hatt en eller annen form for depresjon etter fødselen. Få av dem har søkt profesjonell hjelp. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at fødselsdepresjoner oppdages? Og hvilket behandlingstilbud bør kvinner med fødselsdepresjoner få? Det er viktig at helsepersonell som er i kontakt med gravide og kvinner som har født, er oppmerksomme på risikofaktorer og tegn på fødselsdepresjon. Disse må henvises videre til fastlege eller psykisk helsevern hvis nødvendig. Har gravide, fødende og foreldre i tilstrekkelig grad kommet til orde? Jeg føler at vi har lyttet til alles synspunkter. Men vi forholder oss til at det kan være et sprik mellom brukernes forventninger og helsetjenestens prioriteringer. At den fødendes rett til fritt valg av fødested ikke alltid stemmer overens med kravet om god kapasitetsutnyttelse, er bare ett eksempel på dette. Målsettingen vår er at ting skal forbedres, og i større grad tilpasses den enkeltes behov. Vi tar signalene fra Foreldre & Barns undersøkelse på alvor, og vil ha tilbakemeldingene med oss i det videre arbeidet. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad tror Norge er et godt land å føde i, men at det kan bli bedre. Hun ser at det mangler tilbud til kvinner som ikke får til ammingen med en gang. 46

4 Fødeaksjonen: Savner fokus på psyken Den «nye» barselomsorgen fokuserer for lite på fødselsdepresjoner og psykisk helse. Det mener Ingeborg Altern Vedal i Fødeaksjonen. Sammen med Siv-Lise Bendixen Stærk fronter hun Aksjon mot fødekaos, en ad-hoc-gruppe med småbarnsforeldre som arbeider for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. Aksjonen startet i februar 2006 som et opprop mot forholdene på Ullevål universitetssykehus, der mange fødende ble avvist på grunn av kapasitetsproblemer. Nå arbeider de for å forbedre tilbudet i hele landet. Kravet om omsorg, respekt og trygghet står sentralt. De er begge kritiske til det nye utkastet fra helse- og omsorgsministeren Det virker som det kun fokuseres på det medisinske, og ikke på å trygge mor i sin nye rolle. Noe av problemet er at folk blir sendt hjem etter to tre dager uten at ammingen er skikkelig i gang. Etterkontrollen er rutinepreget, og videre oppfølging av mor frem til seksukerskontrollen er fraværende, sier Altern Vedal. Hun mener dette skaper usikkerhet og bekymring, og er ikke overrasket over at så mange som 17 prosent av kvinnene i F&Bs undersøkelse sier at de har hatt en eller annen form for depresjon etter fødselen. Tilbake til husmorvikaren I en ideell verden skulle alle fødende få tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor og forholde seg til samme jordmor gjennom svangerskap, fødsel og barsel, mener Vedal. Hun tror en som har tid til å bli kjent med den fødende, lettere ville kunne fange opp signaler på fødselsdepresjon. Men nybakte mødre hadde også hatt behov for en god, gammeldags husmorvikar som lager middag og vasker huset, fortsetter hun. Ett av målene hennes er å starte et tilbud som både kan gi medisinsk oppfølging og avlaste Fødeaksjonen aksjon mot fødekaos jobber for at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker. startet våren 2006 i Oslo. De har kontakter i Alta, Narvik, Bjugn, Volda, Lærdal og Kristiansand De er en ad-hoc-gruppe, men de vurderer å starte organisasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt bl.a. fødeaksjonen om å representere brukerne. Aksjonen vil gjerne ha innspill om helsetilbudet for gravide og fødende fra andre brukere. nettside: Siv-Lise Bendixen Stærk og Ingeborg Altern Vedal i Fødeaksjonen ønsker å rette fokuset mot bedre jordmordekning og mer forutsigbarhet for den fødende. 47

5 mor og far den første tiden etter fødselen. Ideen kom da jeg oppdaget at dette er et etablert og velfungerende konsept i Belgia. Vedal synes Ammehjelpen er et kjempetilbud, og at det offentlige burde knytte tettere kontakter opp mot den frivillige organisasjonen. Ønsker en nasjonal standard Fødeaksjonen har også konkrete forslag til hvordan jordmordekningen kan økes. Slik det er nå, er det krav om jordmor i kommunene. Men det er ingen retningslinjer for dekningsgrad og stillingsprosent. Ved å tillegge jordmødrene flere oppgaver som å kunne ha henvisningsrett og rett til å skrive ut sykemelding, kan man få langt flere fulltidsstillinger. Det er forståelig at allmennlegene ikke vil gi slipp på disse oppgavene, men vi tror likevel dette er veien å gå. Dessuten må det gjøres noe med lønnen for å bedre rekrutteringen til jordmoryrket. For å løse underbemanningen på sykehusene, mener Stærk det i første omgang må defineres en nasjonal standard for hva som er tilstrekkelig kapasitet. Så lenge det er opp til hvert enkelt sykehus å definere dette, kan Ullevål fortsette å ta imot dobbelt så mange som St. Olavs Hospital selv om antallet fødestuer ligger på et sammenlignbart nivå. Ledelsen nedprioriterer uten at jordmødre og fødende sier ifra sterkt nok. Det ender med at overarbeidede jordmødre og fødselsleger må drive med brannslokking i stedet for å gi fødende tilstrekkelig tilstedeværelse og trygghet. Helsetilsynet må bli mer aktive og overvåke behandlingen av gravide, fødende og nybakte foreldre. Noe av utfordringen er at høysesongen for fødsler er i fellesferien. Men det skal være like trygt å føde en søndag i juli som resten av året, poengterer Stærk. Lytt til brukerne Fødeaksjonen mener Brustad i større grad må lytte til brukerne i arbeidet med den nye strategien. De skulle ønske at det ble foretatt en omfattende brukerundersøkelse om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Departementet sier de vil lytte til brukerne. Hvorfor støtter de seg da på et fåtall enkeltorganisasjoner og en legkvinnekonferanse som ble arrangert av Helsetilsynet i 1999? Da svarte kvinner at trygghet, nærhet og kontinuitet var viktig i svangerskaps- og barselomsorgen. På mange områder tror vi gravide er opptatt av det samme den gang som nå. Men statsråden må ta inn over seg at trygghet ikke bare har med det rent medisinske å gjøre, mener Stærk. En helt annen verden! 48 Tegn og vinn årskort for hele familien! Se konkurranseregler på Badelandene.no har 16 forskjellige store morsomme og klissvåte badeanlegg rundt i Norge og helt sikkert ett i nærheten av deg. Et skikkelig badeland har både barne- og voksenbasseng, minst en sklie og servering. Moro for barna, moro for voksne! Kort sagt; en helt annen verden som er åpen hver dag i uken. Badelandene Vi lover deg en helt annen verden

Aksjon mot fødekaosf. www.altern.no

Aksjon mot fødekaosf. www.altern.no f Statsråden sier at Norge er et av de tryggeste landene å føde i. Det er vi enige i og vi veit at det finnes svært mange suksesshistorier. Imidlertid er vi samla her i dag for å finne ut hva som kan gjøres

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

«Rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.»

«Rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.» Liv lagas kommentarer til «Rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.» Notat fra Barne- og likestillingsdepartementet Dette høringssvaret er sendt Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

VI OG BARNA. Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4. Barnepleierkonferansen. Urtehagen Grønland. 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10

VI OG BARNA. Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4. Barnepleierkonferansen. Urtehagen Grønland. 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10 VI OG BARNA fagblad for Null til atten n Nr. 3 2014 Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4 Barnepleierkonferansen 2014 Side 6 Urtehagen Grønland barnehage 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10 Jenter flinkere

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Jordmora. Er du en god veileder? nr. 1-2015 årgang 13. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Er du en god veileder? nr. 1-2015 årgang 13. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Gravid medarbeider Nytt helsekort Studenters læringsstrategier Jordmora nr. 1-2015 årgang 13 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Er du en god veileder? Nytt design! Nytt Nye og design!

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder»

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» ungdom og psykisk helse Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» 6 lørdag 20. juli 2013 - FÆDRELANDSVENNEN EN LEIR MED MENING: Adrian Severin Jensen, Anne Mai Robinson (i overkøya) og Martine

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken Påmelding til foreldreforberedelse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål Skriv

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

«Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv lagas høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner» Liv laga organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon

Detaljer

Når storken begynte å fly forbi Orkdal Perspektiver på en omstilling

Når storken begynte å fly forbi Orkdal Perspektiver på en omstilling Prosjektoppgave Når storken begynte å fly forbi Orkdal Perspektiver på en omstilling Hvordan kan lederen legge til rette for en gruppe nyansatte/omorganiserte medarbeidere slik at det blir en god prosess

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer