Bokføringsregelverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokføringsregelverket"

Transkript

1 Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer praktisk rettet gjennomgang av bokføringsloven, bokføringsforskriften og utvalgte deler av god bokføringsskikk samt bokføringsstandardene. Det vil bli lagt vekt på hvordan regnskapsfører kan etablere praktiske rutiner for å tilfredsstille krav i lov, forskrift, skikker og standarder. Vi vil også ta for oss nyheter og endringer, samt uttalelser fra skattedirektoratet. Målet er å gjøre deltakerne kjent med loven, forskriften og skikkene/standardene slik at de skal kunne gi god veiledning til kunden, kunne etablere gode dokumentasjons-, bokførings- og rapporteringsrutiner tilpasset bokføringsregelverkets krav. Kurset vil benytte eksempler fra hverdagen. Torill Volden og Karl Jakob Enger. Begge er registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere, og partnere i Abacus Økonomitjenester AS 09:00 Innledning Bokføringsregelverket, grunnleggende om bokføringspliktige, bokføringsloven, bokføringsforskriften, skikker og standarder Bokføringsprinsipper- praktiske eksempler 10:00 Bokføringsloven og bokføringsforskriften En praktisk rettet gjennomgang Endringer i regelverket herunder lovbestemte spesifikasjoner 12:00 Lunsj 13:00 Bokføringsloven og bokføringsforskriften Dokumentasjon om kontantsalg Dokumentasjon av kjøp Dokumentasjon av lønn, reise- og oppholdsutgifter Dokumentasjon av balanse 14:00 Nyheter og endringer, uttalelser fra skattedirektoratet Gjennomgang av bokføringsstandardene Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer finansregnskap/ bokføringsregelverket

2 Odel konsesjon - jordlov Innføring i odelslov, konsesjonslov og jordlov. Målet er at kurset skal gi en grunnleggende kjennskap til de viktigste reglene innenfor angjeldende lovverk. Etter å ha tatt dette kurset vil du være i stand til å kunne svare på enkle og grunnleggende spørsmål fra kunder. Du trenger ikke være eierskifterådgiver for å ha nytte av dette kurset. Alle som fører regnskap for landbrukskunder bør ha en grunnleggende forståelse for disse rettsområdene. Kurset gir også en innføring i bruk av Bondelagets standardavtaler innen odel, konsesjon og jordlov. Kurset er det samme som ble arrangert i Regjeringen har varslet lovendringer på området, og vi tar derfor forbehold om endringer av innhold. Eventuelle endringer vil bli gjennomgått. Foreleser Advokat Erlend Stabel Daling, Bondelagets Servicekontor AS Innhold Arealgrenser for odelsrett/konsesjonsfrihet Odelsslekten Konsesjonsfritt erverv - slektskapsunntaket Boplikt o Landbrukseiendom o Boligeiendom Driveplikt og vanhevd o Leie/bortleie av jordbruksareal o Forpakting Kjøp av tilleggsjord Oversikt over prisfastsettelsesreglene o Odelsloven o Konsesjonsloven o Skifteloven o Ekspropriasjonserstatningsloven Tilbudsregelen Odelsløsning o Frist og fristavbrudd o Løsningsnektelse Etteroppgjør Bruk av Bondelagets standardavtaler innenfor kurstemaet Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer rettslære

3 Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven Praktisk utforming av finansregnskap og årsoppgjør, herunder fokus på den økonomiske situasjon i norsk næringsliv for tiden Kurset passer best for de litt erfarne medarbeiderne som jobber med regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven (regnskapspliktige selskap som aksjeselskap m.fl.). Innhold Kurset tar for seg praktiske problemstillinger regnskapsfører står overfor ved utarbeidelse av finansregnskap og årsoppgjør. Sentrale områder fra regnskapsteori og lovgivning vil berøres. Videre er det forventet endringer i regnskapsstandardene, og kurset vil belyse fremtidige konsekvenser av dette. Kurset vil være svært praktisk orientert, og det vil bli brukt tid på å gjennomgå eksempler som belyser sentrale problemstillinger. Kurset vil rette ekstra oppmerksomhet mot forhold som er belyst i uttalelser fra Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførerselskaper. Forelesere Tore Borge og Thore Kleppen, statsautorisert revisor fra KPMG. 09:00 10:15 Gjennomgang av sentrale endringer i NRS 8 Gjennomgang av planlagte endringer i regnskapsstandarder og konsekvenser av dette. Forventede endringer i NRS 8 Årsoppgjørsvurderinger knyttet til kunder, varelager, periodisering, varelager. Andre vurderingsposter som anlegg under utførelser, investeringer i driftsmidler, av og nedskrivninger, aktivering av kostnader/immaterielle eiendeler og internfortjeneste mellom nærstående. 12:00 Lunsj Spesielle poster i regnskapet, herunder fortsatt drift, usikrede pensjonsordninger, skatt, vurdering og verdsettelse av utsatt skattefordel, nedskrivninger inklusive impairment test og bruk av diskonteringsrente, og nedleggelse og nedbemanning

4 13:00 Egenkapitaltransaksjoner, herunder utbytte, konsernbidrag, kapitalinnskudd og fusjon. Øvrige tema, herunder spesielle noteopplysninger og krav, bruk av eksperter og drøfting av tilhørende dokumentasjons-krav, bruk av sjekklister, samarbeid med revisor i årsavslutningen. Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer finansregnskap

5 Innledning Forelesere Klar for tilsyn med ny GRFS Finanstilsynets erfaringer med vekt på praktiske løsninger GRFS har gjennomgått en omfattende revidering. Ny standard trer i kraft fra 1. januar Kurset vil gå gjennom viktige endringer i obligatoriske krav og drøfte disse med vekt på praktiske løsninger. Finanstilsynet vil gjennomgå erfaringer og reaksjoner i forbindelse med dokumentbaserte og stedlige tilsyn. Kurset vil ta for seg viktige punkter i regnskapsførerregelverket som vektlegges i forbindelse med tilsyn av regnskapsførervirksomheter. Målet for kurset er at de som arbeider i regnskapsførervirksomhetene får kunnskap om hvilke forutsetninger som må oppfylles for å påta seg regnskapsføreroppdrag og hva som normalt skal ligge til grunn som god praksis ved oppdragsutførelsen. Det vil bidra til god forståelse for nødvendigheten av etablering av felles klare og trygge rutiner. Deltakerne vil få kjennskap til hva Finanstilsynet vektlegger og gjøre deltakerne bevisste i forhold til egne rutiner. Tilsynsrådgiver i Finanstilsynet Bernt Jan Aaland og autorisert regnskapsfører Jon Baggetorp som er daglig leder ved Spydeberg Regnskapslag SA og medlem i bransjestandardstyre. 09:00 Finanstilsynets erfaringer Gjennomgang av Finanstilsynets erfaringer i forbindelse dokumentbaserte og stedlige tilsyn. 10:00 Hva legger Finanstilsynet vekt på i sine tilsyn Hvilken rutiner må være på plass i forbindelse med tilsyn. Hva vektlegges i forbindelse med rapporter. Hvilke reaksjoner har Finanstilsynet ved mangelfulle rutiner. 11:00 Regnskapsførerlovgivning Regnskapsførerloven Regnskapsførerforskriften 12:00 LUNSJ 13:00 Revidert GRFS Viktige endringer i ny GRFS Forutsetning for å påta seg regnskapsføreroppdrag Oppdragsgivers regnskapsmateriale 14:00 Revidert GRFS Oppdragsutførelse 15:00 Revidert GRFS Oppdragsdokumentasjon Kvalitetskontroll Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer regnskapsførerregelverket

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Katalog. Bedriftsøkonomi

Katalog. Bedriftsøkonomi Katalog Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå NY! September 2008: Verdens finansielle system stod på kanten av stupet. Investeringsbanken

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) Høringsutkast til standard, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014 Årsrapport 2014 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2014 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 2 Nærmere om publikasjoner

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no

Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no Kurskatalog 2013 skatt - avgift - regnskap - økonomi skatt.no 1 Om har over 16 000 medlemmer og jobber for en enklere skattehverdag for alle. Vi har i over 30 år holdt kurs for revisorer, regnskapsførere,

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Høsten 2007. Kurskatalog

Høsten 2007. Kurskatalog Høsten 2007 Kurskatalog Ernst & Young hever din kompetanse! Ernst & Young er en kunnskapsbedrift. Vi har solid erfaring og kompetanse og lever av å føre den videre til våre kunder. Vår kursvirksomhet er

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer