nevropsykologi ved psykoser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nevropsykologi ved psykoser"

Transkript

1 nevropsykologi ved psykoser funn fra TIPS og annen forskning wenche ten velden, stipendiat

2 oversikt hva er nevropsykologi hvorfor nevropsykologi ved psykoser metoder i nevropsykologi lokalsering av funksjoner og dysfunksjoner nevropsykologi ved psykoser mulige praktiske konsekvenser funn fra TIPS oppsummering

3 hva er nevropsykologi klinisk nevropsykologi er en tilpasset vitenskap om atferdsmessige uttrykk for hjernedysfunksjon (Lezak, 1995)

4 hvorfor nevropsykologi ved psykoser nevropsykologiske svikt er sentrale nevropsykologiske svikt er blant de første sykdomsmanifestasjonene nevropsykologiske svikt henger nært sammen med fungering i dagliglivet og livskvalitet

5 metoder i nevropsykologi tester

6 metoder i nevropsykologi nevropsykologiske tester penn og papir praktiske oppgaver datatester

7 metoder i nevropsykologi funksjonsområder: oppmerksomhet hukommelse eksekutiv funksjon

8 metoder i nevropsykologi oppmerksomhet hastighet av informasjonsprosessering fokusert oppmerksomhet selektiv oppmerksomhet delt oppmerksomhet vedvarende oppmerksomhet

9 metoder i nevropsykologi hukommelse sensorisk, deklarativt og prosedyralt minne sensorisk: umiddelbart (3-4 enheter) deklarativt: kunnskap, minner prosedyralt: ferdigheter

10 metoder i nevropsykologi visuell hukommelse auditiv hukommelse verbal hukommelse arbeidshukommelse

11 metoder i nevropsykologi eksekutive funksjoner planlegging, kontrollering og utføring av sammensatte ytre og indre handlinger planlegge komme i gang korrigere koordinere flere ideer eller operasjoner avslutte

12 illustrasjon: planlegging

13 lokalsering av funksjoner

14 Lillehjernen Sensorikk, årvåkenhet (oppmerksomhet), motorikk

15 Occipitallapper Occipitallapper: prosessering av visuell informasjon

16 Temporallapper Temporallapper: prosessering av auditiv informasjon, auditiv hukommelse, musikk Overlapp occipitallapper og temporallapper: visuell gjenkjenning av ord og mønstre

17 frontallapper tenkning, problemløsning, høyere og mer sammensatte kognitive funksjoner

18 lokalisering av funksjoner Kontralateral relasjon til sanser, med unntak av syn og hørsel Venstre: språk, analyse, detaljer, mer spesifikt organisert Høyre: spatial innsikt, ikke-verbal informasjon, intuisjon, helhet, emosjonell informasjon (persepsjon og uttrykk), mer diffust organisert

19 lokalitet til dysunksjoner ved psykose dorsolateral prefrontal cortex (gjennomgående funn) orbitofrontale områder caudate og anterior cingulate nuclei (særlig ved første episode) ved kronisk forløp: mer udifferensierte dystrofier i grå masse amygdala, thalamus

20 nevropsykologi ved psykoser svikt på flere områder allerede ved sykdomsstart forbedrer seg noe i løpet av første par år varierende resultater på lengre sikt uavhengig av medikamentell behandling

21 nevropsykologi ved psykoser dysfunksjon utvikler seg uavhengig av nivå på symptomer, både positive og negative; som en egen dimensjon

22 nevropsykologi ved psykoser oppmerksomhet hastighet: nedsatt i de fleste studier, men med lett tendens til forbedring over noe tid selektiv, delt, vedvarende oppmerksomhet: generelt nedsatt allerede ved sykdomsstart

23 nevropsykologi ved psykoser hukommelse verbal hukommelse (deklarativ): særlig innlæring arbeidshukommelse

24 nevropsykologi ved psykoser eksekutive svikt: set-shifting, perseverasjoner selvmonitorering stemmehøring: feilattribuering (korrelater i anterior cingulate og venstre temporallapp) sykdomsinnsikt (DLPFC)

25 mulige praktiske konsekvenser

26 mulige praktiske konsekvenser fungerer med litt nedsatt tempo må bruke mer tid til innlæring av ny kunnskap vansker med å koordinere flere ting på en gang vansker med selvkorrigering, endring av planen vansker med å komme i gang selv glemmer avtaler, virker demotivert

27 funn fra TIPS 3 publiserte artikler

28 funn fra TIPS Neurocognitive dimensions characterising patients with first-episode psychosis Friis, Sundet, Rund, Vaglum & McGlashan British Journal of Psychiatry, 181 (suppl.),2002

29 funn fra TIPS faktoranalyse N= 219 pasienter testet innen tre måneder, eller ved remisjon CVLT, BM, FT, WCST, COWA, TMT, DSDT, CPT-IP

30 funn fra TIPS 5 nevropsykologiske dimensjoner: arbeidshukommelse verbal læring/verbal hukommelse hastighet eksekutiv funksjon impulsivitet BM og TMT bidro ikke

31 funn fra TIPS menn hadde høyere hastighet enn kvinner antall år med utdanning hang sammen med arbeidshukommelse impusivitet: kan ha hengt sammen med andre ting. Pasienter var både langsommere og hadde flere faske alarmer på CPT en normgruppa. skårene på alle dimensjoner (unntatt hasighet) uavhengige av kjønn, alder, GAF, symptomnivå og diagnose

32 funn fra TIPS Neurocognitive Dysfunction in First-Episode Psychosis: Correlates with Symptoms, Premorbid Adjustment, and Duration of Untreated Psyhosis Rund, Melle, Friis, Larsen, Midbøe, Opjordsmoen, Simonsen, Vaglum, MvGlashan American Journal of Psychiatry, 161, 2004

33 funn fra TIPS N = 207 CVLT, BMT, FT, WCST, COWA, TMT, DSDT, CPI-IP

34 funn fra TIPS hovedfoki: sammenheng mellom DUP og nevropsykologisk fungering mellom premorbid fungering og nevropsykologisk fungering mellom symptomer og nevropsykologisk fungering

35 funn fra TIPS generelt: nedsatt fungering på alle de fem områder ved baseline menn høyere hastighet enn kvinner rus(mis)brukere høyere hastighet enn øvrige kvinner og venstrehendte bedre verbal hukommelse affektiv psykose: mer impulivitet

36 funn fra TIPS DUP: ingen sammenheng med nevropsykologisk fungering som mange andre studier internasjonalt, særlig nyere

37 funn fra TIPS premorbid skolefungering sammenheng med: IQ-estimat verbal hukommelse arbeidshukommelse premorbid sosial fungering: ingen

38 funn fra TIPS symptomnivå: ingen sammenheng med nevropykologisk fungering

39 funn fra TIPS The course of neurocognitive functioning in firstepisode psychosis and its relation to premorbid adjustment, duration to untreated psychosis, and relapse Rund, Melle, Friis, Johannessen, Larsen, Midbøe, Opjordsmoen, Simonsen, Vaglum, & McGlashan Schizophrenia Research 91 (2007)

40 funn fra TIPS longitudinell studie data 0, 1 og 2 år: N = 111 igjen samme testbatteri, samme 5 dimensjoner, + IQestimat

41 funn fra TIPS forløp nevropsykologisk fungering: forbedring arbeidshukommelse og verbal hukommelse ekstra uttalt for de med god premorbid skolefungering tendens til forbedring på andre områder også (særlig hastighet, for menn)

42 funn fra TIPS relasjon til premorbid fungering: relasjon mellom arbeidshukommelse, verbal hukommelse og premorbid skolefungering er dette trait? jo bedre fungering i utgangspunktet intellektuelt, jo mer forbedring over tid

43 funn fra TIPS relasjon mellom nevropsykologisk forløp og DUP: ingen altså: for forløpet nevropsykologisk sett har kort DUP ikke noe å si (ikke de første 2 årene i alle fall...)

44 funn fra TIPS tilbakefall: verbal hukommelse og arbeidshukommelse henger sammen med tilbakefall det første året

45 funn fra TIPS nevropsykologisk fungering er en stort sett stabil, DUPuavhengig dimensjon ved psykoselidelser, som sannsynligvis oppstår før manifestasjon av andre symptomer og som stort sett (med unntak av i noen grad negative -) utgjør sitt eget domene

46 oppsummering nevropsykologiske avvik utgjør en egen dimensjon ved psykoselidelser avvikene er stort sett stabile; noe forbedring på noen områder de første årene mye tyder på generelt nedsatt fungering snarere enn i spesifikke domener; dette forskes det på ennå

47 oppsummering en finner også i TIPS empirisk støtte til ideen om at nevropsykologiske avvik oppstår tidlig; før manifestasjon av overte symptomer i TIPS går særlig arbeidshukommelse og verbal hukommelse igjen billedteknikker i andre studier finner også nevrobiologiske korrelater til nevropsykologiske avvik; mer spesifikke ved første episode, mer diffuse etter hvert

48 oppsummering nevropskologi av betydning i jakten på etiologi nevropsykologi av betydning for fungering nevropsykologi av betydning for tilrettelegging av behandling og rehabilitering

49 Wenche prøver å overtale folk til å bli med på nevropsykologisk testing

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling PSY-2901: Hovedoppgave til graden cand. psychol. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Mai 2012 Skrevet av Mariken

Detaljer

SPECIALE- Kandidatstudiet i psykologi ved Århus Universitet

SPECIALE- Kandidatstudiet i psykologi ved Århus Universitet SPECIALE- Kandidatstudiet i psykologi ved Århus Universitet Review: Executive Dysfunction in Emotional Disorders: A Review of Existing Studies and Theories. Eksekutive vansker i psykiske lidelser: En gjennomgang

Detaljer

Klinisk nevropsykologi

Klinisk nevropsykologi Knut A. Hestad og Jens Egeland (red.) Klinisk nevropsykologi Undersøkelse av voksne pasienter Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2010 ISBN 978-82-519-2467-2 Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening oktober 2011 Årgang 14 nr. 2. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening oktober 2011 Årgang 14 nr. 2. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening oktober 2011 Årgang 14 nr. 2 The Changing Brain International Neuropsychological

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Avhengighet, motivasjon og hjerne

Avhengighet, motivasjon og hjerne Avhengighet, motivasjon og hjerne Egon Hagen Spesialrådgiver Korfor 1 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012 Kjemisk strategi for å søke gevinster Hvorfor stoff/alkohol/doping 2 Undervisning, Kafè Julie,

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Running head: tdcs SOM BEHANDLINGSMETODE VED ALZHEIMERS SYKDOM Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Psy 2901 Anna Dahl Myrvang

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose 5. årsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved universitetet i Tromsø Espen Frostmo MK 07 Veileder: Grigory Rezvy Førsteamanuensis ved UiTø

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1 leder Nevropsykologisk utredning og intervensjon

Detaljer

Nonverbale lærevansker (NLD)

Nonverbale lærevansker (NLD) Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak Av Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff STATPED SKRIFTSERIE NR. 20 Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske

Detaljer

DYSLEKSI og MOTORIKK

DYSLEKSI og MOTORIKK DYSLEKSI og MOTORIKK En undersøkelse av motoriske vansker hos barn med dysleksi av Karin Berg Hovedfagsoppgave i fysioterapi Institutt for samfunnsmedisinske fag Seksjon for fysioterapivitenskap Universitetet

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser 1 FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

Flytte hjemmefra OM FUNKSJONSHEMNING OG LØSRIVELSE

Flytte hjemmefra OM FUNKSJONSHEMNING OG LØSRIVELSE 1006 TORHILD BERNTSEN 2002 39 1006 1014 TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOGFORENING Flytte hjemmefra OM FUNKSJONSHEMNING OG LØSRIVELSE Torhild Berntsen Sunnaas sykehus Leaving home: Challenges for young disabled

Detaljer

Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak. Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge

Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak. Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge 1 Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge og Inger Marie Noone Barne Ungdoms Psykiatri (BUP) Karasjok,

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Siri Weider Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 02.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Kognitiv rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade.

Kognitiv rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade. Kognitiv rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade. av Egil Larsen, 1997. Liv som reddes - skal også leves, burde være et motto for de som arbeider med barn som overlever en hjerneskade. Det burde

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Dysleksi og selvoppfatning

Dysleksi og selvoppfatning Aina Sætre Dysleksi og selvoppfatning En kvalitativ intervjuundersøkelse Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, november 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

STRUKTURERT INTERVJU FOR PRODROMALSYDROMER I ET FENOMENOLOGISK PERSPEKTIV

STRUKTURERT INTERVJU FOR PRODROMALSYDROMER I ET FENOMENOLOGISK PERSPEKTIV STRUKTURERT INTERVJU FOR PRODROMALSYDROMER I ET FENOMENOLOGISK PERSPEKTIV 1. INNLEDNING I de senere år har det vært stor interesse for den tidlige fasen av schizofreni og andre psykotiske lidelser. I kjølvannet

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Helene Ersland Vår 2015 2 Veileder Anita Lill Hansen 3 Forord Jeg vil takke Universitet

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

UTE I NATUREN LEVER JEG!

UTE I NATUREN LEVER JEG! UTE I NATUREN LEVER JEG! Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering Live Skjeggedal Bentsen Veileder Berit Johannessen 8. november 2013 Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer