seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb"

Transkript

1 nr. 5 - oktober 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Rolf Hansen er uvant med å ha så god tid. (Foto Tom Melby) Utålmodig etter ny jobb Rolf Hansen (56) i Bødø er litt utålmodig etter å komme i gang igjen. På grunn av nedbemanning måtte han nylig slutte i virksomheten han begynte i for 39 år siden. Det er viktig at han presenterer seg som en erfaren arbeidstaker når han nå søker nye jobber. Sjansen er større for at han vil bli i en ny jobb i minst ti år framover sammenlignet med en på 30 år. De yngre er det større sjanse for at bytter jobb igjen i løpet tre til fem år, sier Erik Dalen, direktør i Synovate som utarbeider det årlige Norsk seniorpolitisk barometer for Senter for seniorpolitikk. Barometeret viser at norske ledere i større grad vurderer å innkalle arbeidstakere til intervju når de har minst ti år igjen i arbeidslivet, framfor dem med kortere tid. Tall fra NAV viser at mulighetene bør være gode. Av de åringene som var arbeids ledige i januar i år, er 69 prosent tilbake i jobb seks måneder senere. Dette er en høyere andel enn i andre aldersgrupper, sier rådgiver Johannes Sørbø i NAV. Se side 2, 4, 5 og 6. Hold deg oppdatert om seniorpolitikk Bestill SSPs nyhetsbrev på e-post: Norsk seniorpolitisk barometer 2010

2 2 Smilerynker: Unge og eldre Jeg tar en stappfull buss til og fra jobben hver dag, og etter 25 år jeg blitt svært god på passasjerstrategi. Det handler om å bane seg vei til en ståplass halvveis mellom midtre og bakre utgangsdør. Der kan jeg holde meg fast i en stang og lese avisen min til en annen fast reisende skal gå av og overlater sin plass til meg. Men, her om dagen var det en ung kvinne med hvit hijab som reiste seg for meg og sa: «Vær så god sitt!» Min første tanke var selvfølgelig at nå ser jeg sååå gammel ut. I stedet for å bli sur, smilte jeg, takket henne og sa det var hyggelig gjort, men at jeg tross alt baaare er 56 år og at jeg fint kunne klart å stå. «Det så så vanskelig ut å stå og lese den avisen», sa hun diplomatisk. På bussen hjem den samme dagen endte jeg i baksetet ved siden av en gutt og ei jente som jeg antar går siste året på videregående. Plutselig hører jeg henne si: «Det var så trist å se Einar Lunde for siste gang på TV i går. Han er så kul og har gjort så mye spennende». Gutten svarer: «Jeg tror det er jævlig kjedelig å være pensjonist, så jeg håper han klarer å finne på noe kult likevel!» Lunde er bare 70, så det håper og tror jeg også. Tora Herud «Det er klart at i kunnskapsintensive yrker er det ingen grunn til å gi seg ved fylte 60, 62, 65 eller 67 år, snarere tvert imot.» Paul Chaffey, adm. direktør i Abelia 1 Arbeidsledigheten blant eldre arbeidstakere er lav, men når én over 60 år først blir ledig, tar det lengre tid før hun eller han kommer seg tilbake til jobb. Hvorfor tror du det er slik? Jeg tør nesten ikke spekulere i årsaken, men det kan jo ha noe med at mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette eldre arbeidstakere. Det har de ingen grunn til. 2 Folketrygdloven sier at det kan ytes dagpenger til arbeidsledige fra fylte 64 år og uavbrutt fram til fylte 67 år, men denne ordningen foreslår regjeringen å fjerne fra 1. januar Begrunnelsen er at: «Eldre bør ikke gjennom særregler stimuleres til å tilpasse seg passive ytelser før pensjoneringsalder». Er dette riktig eller galt? Jeg er enig i at det ikke burde være slike særregler for seniorer. 3 4 Hva er det viktigste ledere kan gjøre for holde på eldre medarbeidere? Norsk seniorpolitisk barometer 2010: For to år siden svarte 73 prosent av arbeidstakere som er 60 år og eldre at de alltid gledet seg til å gå på jobben. I år er denne andelen økt med hele ti prosentpoeng, og er det høyeste resultatet for aldersgruppen noensinne. Arbeidsglede er en forutsetning for at eldre arbeidstakere velger å spørsmål om seniorpolitikk Fleksibilitet tror jeg er helt avgjørende. Pluss å behandle eldre medarbeidere som en ressurs, ikke en potensiell belastning. Er det noe ledere bør være spesielt oppmerksomme på når de får søknader fra eldre arbeidssøkere? Rekordhøy arbeidsglede Ingen trives bedre i jobben enn arbeidstakere i 60-årene. Det viser årets resultat av Norsk seniorpolitisk barometer, der åtte av ti eldre arbeidstakere svarer at de alltid gleder seg til å gå på jobben. fortsette i jobben. Skal vi lykkes med å nå målet om at flere skal jobbe lengre, holder det ikke bare å snakke om økonomi. Til syvende og sist handler fortsatt deltakelse i yrkeslivet om livskvalitet, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud. Mestrer arbeidet best Totalt svarer 68 prosent av de spurte arbeidstakerne at de alltid gleder seg til å gå på jobben. Resultatet er omtrent på linje med tidligere år. Spesielt arbeidstakere med lederansvar gleder seg over arbeidet. Blant toppledere og mellomledere er det henholdsvis 81 og 71 prosent som svarer at de alltid gleder seg. Totalt er det kun fire prosent som svarer at de sjelden eller aldri gleder seg til arbeidsdagen. Norsk seniorpolitisk barometer viser videre at eldre arbeidstakere ikke kommer

3 3 Torbjørn Røe Isaksen (32) Stilling: Stortingsrepresentant Høyre Arbeids- og sosialkomiteen (Foto Høyre) Nei, egentlig ikke. De bør først og fremst se på kompetanse og erfaring, og til hvordan vedkommende vil passe inn på laget man har på arbeidsplassen. Fleksibilitet er kanskje litt viktigere for mange seniorer enn andre, men i utgangspunktet burde ledere alltid forsøke å legge opp arbeidet slik at de ansatte trives og vil fortsette. 5 6 Hva er det viktigste arbeidstakere over 50 år kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere? Ha et yrke de trives med, passe på seg selv, for eksempel trene litt for å unngå belastningsskader, og forsøke å jobbe med den friske delen i stedet for å fokusere på å være hjemme med den syke delen. Hvilke råd vil du gi en person som har sendt mange jobbsøknader uten å få napp? Det må du nesten spørre noen andre om. Som politiker er jeg ikke kvalifisert til å gi folk jobbsøkertips. 7 Regjeringen ønsker å stimulere til at folk tar mer utdanning og står lenger i arbeid. Er det ikke da et paradoks at nettopp disse får høyere skatt som pensjonister? Jo, det er et paradoks. Og utdanning blir også i for liten grad belønnet gjennom pensjonssystemet. 8 9 Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning? Folk har forskjellig kompetanse og egenskaper. Mange seniorer har erfaring og kunnskap som en del unge kanskje mangler. Jeg tror mangfold skaper godt lagarbeid. Hva må til å for å få flere godt voksne til ta etter- og videreutdanning? En skikkelig etterutdanningsreform, pluss, selvfølgelig, arbeidsgivere som er villige til å gi både tid og noen økonomiske midler til etterutdanning. Av Tora Herud ANDRE VIKTIGE FUNN n Oppfatningen av hvor gammel en «senior» er skiller seg stort mellom bransjer. En industriarbeider regnes som «senior» når vedkommende er 53 år gammel. Til sammenligning er en helsearbeider 57 år gammel når vedkommende regnes som «senior». n Grensen for å regnes som «senior» i det private næringslivet er i gjennomsnitt 54,9 år. Til sammenligning er grensen i statlig sektor 55,4 år og i kommunal sektor 57,6 år. n Personer som norske ledere regner som «eldre» i arbeidslivet blir stadig eldre. I gjennomsnitt regnes en person på 55,6 år som «eldre». Dette er ett år høyere enn holdningen var i 2009 og hele fire år høyere enn i Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger holdninger på det seniorpolitiske området i arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid. Undersøkelsen er utført av Synovate på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP) yrkesaktive og ca 850 bedriftsledere deltar. seniorpolitikk.no/fakta/ statistikk Fra venstre Kari Østerud, direktør i SSP, Erik Dalen, direktør i Synovate og Per Erik Solem, forsker i NOVA. (Foto SSP) til kort i forhold til arbeidsoppgavene. Seks av ti i gruppen 60 år og eldre mener de mestrer arbeidsoppgavene meget godt, og ingen andre aldersgrupper har like høy andel. Eldre arbeidstakere representerer høy verdi og nødvendig kompetanse. De er også en mer stabil arbeidskraft enn de yngre. Eldre fungerer godt i jobben og opplevelsen av mestring og stor arbeidsglede er uttrykk for dette, sier Østerud. Trivselen til eldre arbeidstakere synes også å påvirke deres planlagte pensjons alder. Barometeret viser at over halvpart en av befolkningen ønsker å fortsette i jobben også etter at de har nådd pensjons alderen. De siste fire årene har andelen eldre (60 år og eldre) som ønsker å jobbe etter at de får rett til pensjon økt fra 56 til 75 prosent.

4 4 Etter Rolf Hansen fikk altfor god tid, trener han fire dager i uken. (Foto Tom Melby) Søker ny jobb 39 år etter at Rolf Hansen (56) i Bodø gikk fra ungdomsskolen til sin første jobb, er han jobbsøker på nytt. Tiden mellom søknadene fyller han med trening på helsestudio. Den neste arbeidsgiveren skal i hvert fall få en mann i form. Av Tora Herud Det er gått litt over to måneder siden Rolf Hansen måtte slutte i den gamle jobben i IT-bransjen på grunn av nedbemanning. Da fikk han en sluttpakke, som består av lønn i 16 måneder og kurs og coaching i regi av bemanningsselskapet Right Management. På webinar hjemmefra Kurset var et såkalt «webinar» der jeg satt hjemme og hadde møter via web og telefon med kursleder i Stavanger og 4-6 deltakere andre steder i landet. Kurset gikk over to slike møter per uke i 5-6 uker. I tillegg til kurset dekker tidligere arbeidsgiver 25 timer med coach, som følger meg opp. Hun hjelper meg blant annet med å sette opp CV, noe jeg aldri har hatt behov for før, sier Hansen. Innholdet på webinaret var: n Introduksjon n Bevisstgjøring og kartlegging n CV-utvikling n Markedsarbeid n Kvalitetssikring av CV n Intervju og forhandlinger n Personlighetstest Kontakten med Nav Nav inviterte Rolf Hansen til et møte klokka ni om morgenen en måned etter at han sluttet. Å stå i kø utenfor hos Nav minnet meg om russisk brødkø. Saksbehandleren kom kvart over ni og møtet varte i 30 minutter. Det handlet mest om mine personopplysninger, og hva de eventuelt kunne tilby, hvis det ikke gikk rette veien. Ellers foretar ikke NAV seg noe før det er gått en tre måneders tid, sier han. Men Hansen begynte å søke jobb samme dag som han fikk med beskjeden om at han måtte slutte, en måned før siste arbeidsdag. Jeg har søkt annonserte jobber, kontaktet bedrifter og registrert CV-en min hos Nav. Jeg skal også registrere CV-en hos vikarbyråer. I tillegg har jeg begynt å trene og går på helsestudio fire dager i uken for å få tiden til gå. Ellers snakker jeg med alle jeg møter om at jeg ser etter ny jobb, men så langt er det ingen napp, sier Rolf Hansen utålmodig. Les mer på seniorpolitikk.no Målet er å få folk i arbeid Vi gir arbeidssøkere veiledning ut fra den enkeltes situasjon, der de er, og i forhold til arbeidsmarkedet. Seniorer har de samme rettighetene og pliktene som andre, sier May Britt Christoffersen, seksjonssjef i NAV fagstab tjenester.

5 5 CV på nett: For jobbsøkere født i går? Utdanningssystemene endres. Høyskoler blir universiteter. Fagskoler blir høyskoler. Cand. mag. er forlengst blitt bachelor. Og hva er nå et fordums grunnfag? De fleste CV-systemene på nett tar heldigvis høyde for denne utviklingen. Men ikke alle. Av Astri Vannebo De elektroniske CV-systemene jeg har testet, fungerer greit både på FINN, NAV, Jobb- Norge, Stepstone og Easycruit. Litt småplukk her og der, men i hovedsak tilfredsstillende. CV-en til rekrutteringssystemet HR Manager, som blant andre Kreftforeningen benytter, opplevde jeg som litt tynn, men mange oppdragsgivere foretrekker kanskje litt kortere info i første omgang. Til gjengjeld kunne jeg legge ved min egen CV. Mange seniorer, også jeg, har multikompentanse. Ved bare én opsjon på nedtrekksmenyen for utdanning, som i HR Managers system, må jeg foreta et valg. Presenterer jeg meg som journalist? Eller ved min Master of Management? Vinneren i klassen blir for meg som CV-eier systemet WebCruiter. Annet, annet og annet Den underligste opplevelsen var møtet det første elektroniske møtet med rekrutteringsbyrået «Hammer & Hanborg», hvor jeg støtte på et elektronisk CV-system som ikke ga meg rom for å registrere hele fem av mine seks høyere utdanninger med deres rette navn. Mitt ferskeste tilskudd på utdanningsporteføljen en «Master of Management» fra BI i 2007 utgjorde det hederlige unntaket. Sekretærskolen fra Oslo Handelsgymnas i 1971, et grunnfag i musikk fra 1973 og lærerskolen i Trondheim fra 1975 hadde systemet derimot ikke noen opsjon for i nedtrekksmenyen. Jeg måtte velge TEST En tankevekkende øvelse Astri Vannebo (59) har på oppdrag for senior politikk.no testet CV-systemer, dels innenfor ulike rekrutteringsbyråer og dels systemer benyttet av organisasjoner som selv tar seg av rekruttering av nye medarbeidere. Valgene foretok hun selv, ut fra hva som framsto som mest tilgjengelig og/eller attraktivt for henne, i sin rolle som senior og frilansjournalist. «annet». Det meste kom følgelig ut på CV-en som «annet». Det samme gjorde et par senere utdanningstilskudd, etter at jeg hadde vært ute i arbeidslivet noen år. En halvårsenhet i mediekunnskap, et deltidsstudium i regi av Folkeuniversitetet i Oslo og Høgskolen i Volda, kom ut som «annet». Det gjorde også mine to studieår ved daværende Norsk Journalisthøgskole, hvor jeg ble uteksaminert i «Hammer og Hanborg» er et rekrutteringsbyrå som har spesialisert seg på feltene kommunikasjon, informasjon og markedsføring, og som også ofte bistår bedrifter med mer tidsbegrensede oppdrag. I utganspunktet ganske så relevant for undertegnede; en frilanser med journa listikk, språk, tekst og kommunikasjon i hjertet av kjernekompetansen. Hadde jeg unnlatt å gå løs på masteren i 2004, hadde min CV kun vist «annet» hva utdanning angår. Ønsker de kanskje ikke seniorer i sin midte? Rom for forbedringer Vi har ingen ønsker om å holde seniorene utenfor og anser overhodet ikke tidligere utdanninger som utdatert kompetanse, understreker Trine Larsen i «Hammer & Hanborg», og framhever, at selv om enkelte utdanninger bare framgår som «annet» i overskriften, vil kandidaten jo kunne skrive mer utfyllende i kommentarfeltet under. For henne, som rekrutterer, har dette ikke vært noen problemstilling, siden hun alltid setter seg grundig inn i alle kandidatenes samlede kompetanse. «Hammer & Hanborg» benytter CVsystemet webtemp, som er utviklet over en periode på seksten år. Saken fortsetter på neste side

6 6 Det funker fint for oss, og vi anser stadig dette som det beste, sier hun. Et annet problem jeg støtte på, som CV-eier, var at den ferskeste utdanningen og arbeidserfaringen la seg nederst i listen, til tross for at alle CV-råd tilsier at en skal angi ferskvarene øverst. Hos dere legger det seg automatisk helt motsatt. Hvorfor? Dette er heller ikke noe problem for oss. Når vi tar opp CV-ene her hos oss, snus rekkefølgen, slik at de ferskeste elementene alltid kommer øverst. Dere mangler også den funksjonen som alle de andre i testgruppen min har, nemlig den at kandidaten selv kan sjekke, via en egen funksjonsknapp, hvordan CVen vil se ut «på trykk», altså i den andre enden. Hadde jeg selv kunnet sjekke, ville jeg ha sett at det forholder seg slik du sier. Hvorfor har dere ikke denne funksjonen? Vi har ingen av de tingene du trekker fram, ganske enkelt fordi ingen har reagert på dette før. Og fra vår side sett, har det jo ikke vært noe problem, sier Trine Larsen. Vi ønsker å forbedre oss «Hammer & Hanborg» formidler kommunikasjonskompetanse til bedrifter i Norge og Sverige, og legger stor vekt på nære og personlige relasjoner til både kandidater og oppdragsgivere. Vi skiller oss nok ut fra en del andre rekrutteringsbyråer gjennom vår aktive Erik Spade, salgs- og markedsdirektør i WebCruiter AS. bruk av databasen vår. Kandidater i dette nettverket vil alltid bli vurdert når det dukker opp stillinger og oppdrag som matcher den innlagte profilen, sier hun, idet hun understreker at en ikke blir en del av dette nettverket gjennom kun å legge inn CV-en. Først når CV og bakgrunn er sjekket og funnet attraktiv for deres nisje innenfor kommunikasjon, får kandidaten en plass i varmen. Men vi ønsker selvfølgelig å framstå best mulig også overfor kandidatene våre, og vil nå se nærmere på de forholdene du har påpekt. WebCruiter best i test? Det opplegget som fungerte best for meg, var altså WebCruiter, utviklet og drevet av et uavhengig norsk IT-selskap, etablert i 2003, med tjue medarbeidere og mer enn 250 kunder med brukere spredt over 40 land. Her i Norge brukes det eksempelvis av flere av departementene. Selv la jeg inn min CV i dette systemet via Manpower Professional Executive, og oppdaget senere at det samme systemet også benyttes av Adecco. WebCruiter er en såkalt SaaSløsning, kort for «Software as a Service». Kundene våre leier tilgang, har fullt eierskap til egne data og deler ikke informasjon seg imellom. Kundene får tilgang til kandidatenes CV via internett, forteller Erik Spade, salgs- og markedsdirektør i WebCruiter AS. WebCruiter hadde alle de funksjonene og valgene som jeg dels kunne savne hos andre aktører. Jeg fikk lagt inn alle utdanningene, og all arbeidserfaring, på en korrekt og fyllestgjørende måte. De nyeste la seg automatisk på toppen. Jeg kunne legge inn kurs, verv og språk. For språk kunne jeg også angi på hvilket nivå jeg anså meg for å ligge. Det var rom for litt tilleggsopplysninger, både i eget felt og innenfor det avsluttende feltet, hvor jeg ble invitert til å angi bransje, fagfelt og rolle for selve ønskejobben åringene raskest tilbake i jobb Av de åringene som var arbeidsledige i januar i år, er 69 prosent tilbake i jobb seks måneder senere. Dette er en høyere andel enn i andre aldersgrupper, sier rådgiver Johannes Sørbø i NAV. Ifølge Johannes Sørbø er antall arbeids ledige i alderen år og over 60 år nesten stabilt. I den første gruppen er det en svak økning på 40 ledige personer siden september i fjor, og i den andre gruppen en økning på 30 ledige personer. Arbeidsledigheten er lavest for de over 50 år. Blant 50-åringene er 1,7 prosent av arbeidsstyrken registrert som ledige, mens dette gjelder 1,9 prosent av de over 60 år. Dette er klart under gjennomsnittet sammenlignet med resten av befolkningen, sier han. Langtidsledige seniorer Antall langtidsledige er høyest blant unge er langtidsledige i aldersgruppen 25 til 29 år, noe som utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. Det er lavest antall langtidsledige, personer, i aldersgruppen år, noe som utgjør 0,6 prosent av denne gruppen arbeidstakere. Tallet er litt høyere for langtidsledige over 60 år, der ledige utgjør 1,0 prosent i denne gruppen. De over 60 har en svært lav ledighet, LEDIGE SENIORER Blant de arbeidsledige over 50 år, er dette yrkene med flest ledige: Industri ledige Kontorarbeid ledige Bygg og anlegg ledige Litt lenger ned på listen ligger: Ingeniører og IKT-fag 800 ledige Og blant yrkene med lavest ledighet i denne aldersgruppen finner vi: Undervisning 400 ledige Helse- og omsorg 600 ledige men når de først blir ledige, tar det lenger tid før de kommer tilbake i jobb. Andelen langtidsledige, som er nesten dobbelt så høy for 60-åringer som for 50-åringer, kan forklares med at mange ledige over 62 år kan motta dagpenger fram til de er 67 år. Dette kan påvirke deres motivasjon til å søke arbeid, samtidig med at mange kan oppleve det som vanskeligere å få jobb når de runder 62 år, sier Johannes Sørbø.

7 7 Håkon Larsen ved en plakat som forteller at én av fire nordmenn har lese- og skrivevansker. Gir tryggere medarbeidere Det er vanskeligere å skjule lese- og skrivevansker nå enn før. Vi har 600 voksne på lese-, skrive- og matematikkurs med data gjennom BKA-programmet. Jeg kaller det kurs for ikke å trigge gamle og vonde minner om skole, sier studiekonsulent Håkon Larsen i AOF Hordaland. Tekst og foto Tora Herud Midlene til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) økes med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 til 81 millioner kroner. Pengene fordeles via Vox til virksomheter som søker om å sette i gang kurs. I 2009 ble 15 av 60 søknader fra Hordaland innvilget. Syke av større ansvar Det virker som om det er lettere, særlig for seniorer, å melde seg på kurs når det inneholder dataopplæring, men så viser det seg når de kommer til datamaskinen, at de har slitt med lese- og skrivevansker hele livet. Også tillitsvalgte innrømmer av og til at de har litt å skjule, sier Håkon Larsen. Han mener nye arbeidsoppgaver og større ansvar ofte fører til at folk blir syke, fordi de er redde for å bli avslørt. I dag får mange med lav utdanning ansvar som tidligere kanskje var blant ingeniørenes oppgaver. Mange bruker fortsatt ikke e-post, til tross for at de faktisk får lønnsslippen sin tilsendt på den måten, sier han. På kursene sørger han for at alle som ønsker det også får opprettet profiler på Facebook. Friske opp kunnskap «Et pluss for medarbeiderne et pluss for bedriften» kaller Vox BKA-tilbudet. De fleste kursene AOF har ansvaret for er søkt om fra virksomhetene, både offentlige og private. Der midlene er på plass holder jeg gjerne et informasjonskurs for nøkkelpersoner i virksomhetene, ledere, mellom ledere og tillitsvalgte, der jeg informerer om lese- og skrivevansker, og forteller om undervisningsmetodene i forhold til å styrke lese- og skriveferdigheter, hverdagsmatematikken eller data og den digitale kompetansen. Noen dager etter kurset henger jeg opp plakater der ansatte tar pauser eller der det står kaffekopper. Noen dager etter dette igjen legges det brosjyrer med bilde av meg i de ansattes posthyller, om at jeg skal holde informasjonsmøte om BKA-kursene. Ofte blir jeg kontaktet før jeg har holdt dette møtet, sier Larsen. 50 kurs for Posten Posten har fått 5,3 millioner i BKA-midler og samarbeider med AOF om et pilotprosjekt. Det gjelder 50 kurs for Posten i hele landet og med rundt 500 deltakere. Vi er i gang med kurs i Stavanger og Bergen og som er av 100 timers varighet. Snittalderen på deltakerne hos oss er litt over 50 år, og kursene er en kombinasjon av hverdagsmatematikk, lesing, skriving og data, sier Håkon Larsen. Tiden til kursene dekkes av Posten med 40 prosent og av deltakerne med 60 prosent. Mer om BKA-kurs

8 8 Øker ansattes kompetanse Våre ansatte leser 1,2 millioner bestillingslinjer med tekst hvert år, og da er det viktig at vi forstår hva vi leser, sier logistikksjef John Elter ved Spar Kjøp AS i Bergen. Bedriften driver blant annet med postordresalg av klær og sko, og det er gjort store investeringer i digitalisering. Tekst og foto Tora Herud Spar Kjøp AS er en av virksomhetene som fikk midler over regjeringens program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i år. Programmet administreres av Vox, som er et nasjonalt fag organ for kompetansepolitikk. Regjeringen ønsker med dette å bedre muligheten til opplæring på arbeidsplassen og bidra til å kvalifisere folk til et yrkesliv som stadig endres. Etter et informasjonsmøte om kurs i lesing, skriving, regning og data på jobben i regi av AOF, meldte 60 av 90 frammøtte i Spar Kjøp seg på kurs samme ettermiddag. Bedre leser, mindre sliten Halvparten av de ansatte på lageret er over 50 år og har arbeidet i bedriften i mer enn 20 år. Det er naturlig at kravene har endret seg med årene. I dag er data en naturlig del av hverdagen til alle ansatte i Spar Kjøp. Hos oss er det viktig å lese riktig for å unngå å gjøre feil til kunden. Desto mer trent du er på å lese, desto mindre sliten blir du i løpet av en dag, sier John Elter. Behov for å friske opp kunnskap Før var det vanlig å begynne i arbeid rett fra folkeskolen. For flere er dette mange år siden og kravet til kompetanse bare øker. Det kan være tøft selv å ta initiativet til å melde seg på kveldskurs for å holde seg oppdatert. Nå tar de ansatte og bedriften et spleiselag. Bedriften gir 1 time arbeidstid til kurs på slutten av arbeidsdagen og den ansatte bruker 3 timer av fri tiden sin. Kursene holdes på arbeidsplassen og deltakerne går sammen med kollegaer, noe som skaper trygghet, sier Elter. Brevet fra administrerende direktør «De som vinner konkurransen er de som har de beste menneskene over tid», «Vi ønsker medarbeidere som er rustet for endringer i arbeidslivet» og «Bedriften vokser når medarbeiderne vokser», står det i invitasjonen til informasjonsmøtet om kursene, og som alle ansatte fikk fra administrerende direktør i Spar Kjøp, Tom Eide Knudsen. John Elter understreker hvor viktig det var å få frem at vi

9 9 Spar Kjøp har innredet et eget rom for kurs med data. Data privat og på jobben Eli Ruud (66) bruker håndterminalen PDA og trykkterminaler med touchskjerm i den daglige jobben sin som avdelingsleder på postordre i Spar Kjøp AS i Bergen. På kurset har jeg lært mer om datamaskiner, og jeg har til og med kjøpt meg en hjemme, sier hun. Modellbilder fra postordrekataloger pryder veggen bak logistikksjef John Elter i Spar Kjøp AS møterom. Tidligere har jeg vært litt skeptisk til å lære meg data, men nå tenkte jeg at jeg ville benytte anledningen med dette kurset, sier hun. Det er nest siste kursdag og til nå har hun blant annet lært excell og word i Office-pakken, Windows, bildebehandling, litt tegning, bruk av nettbank og epost. Jeg er helt avhengig av å bruke data på jobben for å kunne se om vi har varer på lager og hvor de ligger, sier hun. Eli Ruud har ansvaret for ansatte som plukker klær og sko i dameavdelingen, og pakker dette i esker som skal med Posten til kundene. Gradvis nedtrapping 32 år er gått siden Eli Ruud begynte å pakke varer i Spar Kjøp i Jeg har greie kolleger og det er en kjempegod arbeidsplass. De siste fire årene har jeg tatt ut 20 prosent AFP og redusert den daglige arbeidstiden min, slik at jeg kan slutte litt tidligere hver dag. Jeg bor på Sotra og har litt lang reisevei, sier hun. Eli Ruuds plan er å gå av når hun fyller 67 år. Selv om det bare er et år til, synes logistikksjef John Elter at det er riktig å gi en god medarbeider gjennom mange år mulighet til å gå på datakurs. har kunnskapen, vi må bare friske den opp og tilføre litt nytt. Spar Kjøp har lagt opp til tre typer kurs med en varighet på 50 timer: n Videreutvikling av lese- og skriveferdigheter med data n Hverdagsmatematikk n Digital kompetanse Men seniorpolitikken, da? Gjennomsnittsalderen for kursdeltakerne er 49 år og den eldste er 66 år. Vi gir medarbeiderne en sjanse til å holde seg oppdatert. En trygg medarbeider, er en solid medarbeider. Kursene gjør dessuten den enkelte i stand til for eksempel å hjelpe barn og barnebarn med lekser og å løse andre oppgaver privat. Vi skal være en trygg og solid arbeidsplass. Ansatte har AFP-avtale og bedriften strekker seg langt for å tilpasse arbeidstid og arbeidsoppgaver. Vi har flere ansatte som har arbeidet som ekstrahjelp til de er 75 år. Vi har ordnede forhold og trygge rammer. Det er mitt ansvar at det er nok folk på jobb og at det blir så lite overtid som mulig. Den enkelte arbeidstaker må selv ta ansvar for å løfte riktig og variere arbeids oppgavene så langt det lar seg gjøre, sier John Elter. Redusert sykefravær I avdelingen som har deltakere på BKAkurs, har Elter registrert en klar nedgang i sykefraværet som i 2009 lå på 9,3 prosent. Kursene startet i vår, og i 2010 har sykefraværet gått ned: 1. kvartal: 9,3 prosent 2. kvartal: 7,1 prosent 3. kvartal: 5,3 prosent Nå er nok ikke hele reduksjonen i sykefraværet knyttet til BKA-satsingen, men det er hyggelig at positivt fokus på medarbeiderne gir resultater, sier han. BKA-MIDLER Les mer om Program for basiskompetanse i arbeidslivet på

10 10 Hjerneforskeren: Jobb og hold deg i form Jeg arbeidet med eksperimentell hukommelsesforskning ved Universitetet i Oslo fram til jeg fylte 70 år, sier Arild Lian (76). Nå organiserer han et prosjekt rettet mot barn med lære- og språk vansker på Bredtvet kompetansesenter. Tekst og foto Tora Herud Lian leder et utvalg som arbeider med event related potensials (ERP) for de statlige pedagogiske sentrene i østlandsområdet. Det vil si planer for opprettelse av et eget EEG/ERP-laboratorium, som skal benyttes til diagnostikk, utredning og evaluering av tiltak overfor barn med ulike former for lære- og språkvansker. Moderne forskning har vist at denne teknikken muliggjør diagnostikk av for eksempel språkvansker, sier Lian. Han er FAKTA 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven Vern mot usaklig oppsigelse (4) Oppsigelse med fratreden før fylte 70 år som alene skyldes at arbeidstaker har nådd pensjonsalder etter folketrygdloven, skal ikke anses å være saklig begrunnet. Arild Lian ved Bredtvet kompetansesenter i Oslo a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd. (Kilde: lovdata.no)

11 11 FoU-midler: også med i et forskningsprosjekt i Bergen, som tar sikte på å vise hvordan barn med språkvansker lærer språk. Arbeidet er det viktigste Arild Lian arbeider delvis på honorarbasis, delvis frivillig. Jeg er faglig interessert i feltet og har lenge brent for å drive forskning på dette. De siste årene på Blindern arbeidet jeg med et prosjekt om arbeidshukommelse og språkvansker, men jeg måtte fratre min stilling da jeg fylte 70 år, og på et tidspunkt da det gjensto 6 måneder for å fullføre prosjektet. Heldigvis ble jeg kontaktet av Tove Lindquist som tilbød meg å jobbe videre her ved Bredtvet. Det er jeg svært godt fornøyd med, sier han. Aldersgrenser er litt gammeldags Arild Lian bekrefter at aldersgrenser er litt gammeldags og at vi ikke bør innrette arbeidslivet etter slike rigide grenser. Han bekrefter også hvor viktig det er å behandle folk som individer og ikke som grupper. Jeg tror det er feil dersom vi baserer oss mer på myter enn på fakta når det gjelder seniorer i arbeidslivet, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP). Hukommelsesforskeren Det Arild Lian først og fremst arbeidet med i sine 42 år ved UiO var kognitiv psykologi med vekt på hukommelsesforskning. Han forklarer ordet kognitiv som en samlebetegnelse for tenkning, hukommelse, oppmerksomhet og problemløsning, eller kortere fortalt; det å bruke hodet sitt. Både den kognitive helsen og den mentale helsen er viktig for å kunne fortsette i arbeid. Selv om du vet alderen på et menneske, vet du lite om dette menneskets kognisjon, særlig hvis vedkommende er i årsalderen. Forskjellen mellom 70-åringer er større enn mellom 50-åringer, sier han. Å opprettholde kognitiv status Det å opprettholde sin kognitive status krever ifølge hukommelsesforskeren: n Kognitive utfordringer n Arbeidsutfordringer n Generell aktivitet i arbeidslivet n Engasjement Blir et menneske isolert vil det raskt gå utover de kognitive funksjonene. Noen spesielle sykdommer som Alzheimer og andre demenssykdommer, men også sykdommer som fører til at en person mister Seniorpolitiske fremtidsbilder vi trenger mer kunnskap Vi vet ganske mye om de demografiske fremskrivningene i Norge de neste 20 årene, og at den yrkesaktive delen av befolkningen i Norge vil bestå av stadig flere personer i gruppen over 50 år. Vi tror imidlertid at vi trenger mer kunnskap om implikasjonene av de demografiske fremskrivningene for seniorer i arbeidslivet. En god seniorpolitikk må bygge kunnskap om og innsikt i hvordan samfunnsutviklingen vil påvirke seniorenes plass i et framtidig arbeidsliv. Vi ønsker derfor å få vite mer om hvordan en samfunns utvikling i ulike retninger vil kunne påvirke fremtidens seniorpolitikk og tiltaksstrategier. På denne bakgrunn har Senter for seniorpolitikk (SSP) lagt ut en prosjektkonkurranse kalt seniorpolitiske fremtidsbilder. Målet med prosjektet er å få et tydeligere bilde av de mest aktuelle fremtidsscenarioer i et bredt perspektiv og langt frem i tid. Prosjektet skal utvikle ulike fremtidsbilder som på ulik måte beskriver seniorenes plass i arbeidslivet fremover. Fremtidsbildene skal utvikles med bakgrunn i de utfordringer og drivkrefter som kan tenkes sin mobilitet, kan selvfølgelig sette et menneske ut av spill, sier Arild Lian. Hjernen vår påvirkes Desto eldre vi blir, desto lengre tid tar det før hjernen vår kommer over en belastning, for eksempel etter litt for mange glass vin før en arbeidsdag, ifølge hjerneforskeren. Det er viktig å lytte til kroppens signaler, og enda viktigere blir det med alderen. Det er nødvendig å være i aktivitet fysisk, mentalt og kognitivt. Jeg er i arbeid. Jeg skriver på et manuskript og er av og til medforfatter på andres. To ganger i uken trener jeg på helsestudio og ellers går jeg mye. Når jeg tar toget fra Drammen, der jeg bor, går jeg ofte av en holdeplass før å prege utviklingen fremover på ulikt vis, og med ulike konsekvenser for seniorene i arbeidslivet. Vi håper også at et slikt prosjekt kan gi et bedre grunnlag for å utvikle langsiktige seniorpolitiske mål, strategier og tiltaksområder. Vi ønsker bl.a. å se på hvordan faktorer som n demografi n arbeidsmarked n kulturelle og sosiale forhold n syn på arbeid og fritid n pensjonsregelverk n teknologi n økonomiske konjunkturer n politisk utvikling vil kunne påvirke seniorenes posisjon i arbeidslivet fremover. Vi inviterer relevante miljøer til å utforme forslag til et prosjekt, med de muligheter og begrensninger de finner relevante og interessante. Mer informasjon finnes på DOFFIN doffin.no. Tilbudsfristen er 28. oktober. Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk jeg kommer hit til Bredt vet, slik at jeg får meg 3/4 times spasertur. Jeg går dessuten mye i fjellet, sier han. Språk- og lærevansker vedvarer Lian arbeider med prosjekter rettet mot barns språkvansker, men for mange vil vanskene vedvare «Det skulle vært en menneskerett å få lov til å arbeide videre så lenge man er arbeidsfør og har arbeidslyst.» Arild Lian og få konsekvenser i voksen alder. Dette er et kjempespennende fagområde. Mange vil venne seg til å leve med språkvanskene sine, selv om de bedriver mye unngåelsesatferd for å skjule det. Konsekvensene kan være så mangeartede og vi skjønner oss ikke godt nok på det, avslutter Arild Lian. Han utelukker ikke at lettere psykiske problemer kan være utløst av språk- og lærevansker.

12 Returadresse: SSP, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Gro Tynning, HR-leder, OCH Ortopedi: Det kommer litt an på når de er født. Jeg anbefaler dem som er i tvil om å be om serviceberegning fra NAV, og å benytte pensjonskalkulatorene hos Norsk Pensjon på norskpensjon.no og Din pensjon på nav.no. Men pensjoneringstidspunkt handler om mer enn penger, det handler også om interesser, fritid, sosialt fellesskap og venner. Jeg anbefaler aldri noen å gå av eller å ikke gjøre det. på pensjonsseminar i Vital om hva slags råd de gir ansatte som nærmer seg 62 år og vurderer om de skal fortsette i jobb eller pensjonere seg. Tekst og foto Tora Herud Jan W. Holst, personalsjef, Smurfit Norpapp: Jeg møter mange som vil ta ut full folketrygd, full AFP og fortsette i full stilling. Det gir en økning på prosent i inntekt. Jeg råder folk til å vente med å ta ut Folketrygden til de fyller 67 år. Hvis ikke vil de fleste bruke opp pengene med en gang. Det er også viktig å huske på toppskatten når inntekten blir så høy. Å jobbe deltid og ta ut delvis folketrygd, kan derimot var OK. Juliane Remvik, HR-konsulent, Xellia Pharmaceuticals: Det har vært få forespørsler foreløpig, men jeg ber de som kommer om å sjekke pensjonskalkulatoren til NAV. Jeg har en ansatt på 65 år som fortsetter i jobb, men som tar ut folketrygden. Ingen trenger å informere arbeidsgiver om en slik løsning, så det fikk jeg vite ved at jeg som representant for arbeidsgiver måtte fylle ut et skjema på Altinn. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. n SSP: Research conference 2010: olderworkers.seniorpolitikk.no St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Tlf: Fax: E-post: Internett: Direktør: Kari Østerud Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgivere: Åsmund Lunde og Roger Moen Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 14. oktober 2010

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning nr. 1 - februar 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Stadig flere gjør som Trond Evensen og Johnny Asp, tar ut pensjon og fortsetter å jobbe. Tidligere jobbet Trond

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere nr. 2 - april 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ruth Berg og Synnøve Wetal (Foto Tora Herud) Mobile medarbeidere Da vi var på jobbintervju, fikk vi en opplevelse av at ingenting var umulig.

Detaljer

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage.

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage. nr. 3 - juni 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Sporer opp førskolelærere i fleng I desember 2008 manglet det 4.395 personer med førskolelærerutdanning i Norge. Det gjelder å jobbe ut mot

Detaljer

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk nr. 4 - september 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Aktiv for eget og andres beste Fysisk aktivitet er viktig for å få energi til jobben, for velvære og for kondi sjon til idretten min,

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård.

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. nr. 2 - april 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. (Foto Tora Herud) Fra generasjon til generasjon

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009:

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009: nr. 5 - oktober 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Fra venstre: Terje Haugstad (54), Tommy Bruland (54), Trond Skaarud (57), Geir Bing (57), Øyvin J. Herstad (54), Torger Røhmesmo (53) bak,

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!»

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!» nr. 3 - mai 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Jobbmentor Britta Becker-Haverbier og direktør Jürgen Brandt i RegioVision i Tyskland. (Foto Tora Herud) Vi driver jobbformidling

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG India utdanner 405.000 ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter.

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Digital Inklusjon i Norge

Digital Inklusjon i Norge Digital Inklusjon i Norge Av Kolbjörn Aarstein, VOFO Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Rapporten er tredelt 1. Stat, region, lover og offentlig finansiering 2. Det sivile samfunnet og

Detaljer