Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv"

Transkript

1 Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1

2 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet Partene i arbeidslivet er våre eiere Finansiert over statsbudsjettet Initierer forsknings- og utviklingsprosjekter Pådriver-, koordinerings- og formidlingsrolle 2

3 Hvem står bak SSP: LO, NHO, Unio, KS, Akademikerne, YS, HSH, NITO, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, Finansnæringens Arbeidsgiverforening, Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, NAV Til sammen 30 tilsluttede organisasjoner 3

4 Mål for seniorpolitikk i arbeidslivet- SSPs samfunnsoppdrag Høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere. Seniorpolitikk som en integrert del av de fleste virksomheters personalpolitikk. Større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, i arbeidslivet og den enkelte. MER INFORMASJON PÅ: 4

5 Hvordan håndtere pensjonsreformen? 5 aktuelle problemstillinger: 1. Hva sier regelverket om rettigheter og plikter for den ansatte og bedriften? 2. Trenger vi seniorene? 3. Vil seniorene egentlig jobbe lenger? 4. Hva slags holdninger har vi til seniorarbeidskraften? 5. Hva slags seniorpolitikk har virksomhetene (eller har de egentlig noen seniorpolitikk..??) 5

6 Hvordan håndtere pensjonsreformen for ansatte: 1. Det er mulig å få utbetalt alderpensjon (både folketrygd og tjenestepensjon) t j helt eller delvis fra 62 år. 2. Arbeid og pensjon kan kombineres; man kan starte uttak av pensjon selv om man er i jobb. 3. Man tjener opp ytterligere pensjon ved å jobbe lenger. Gjelder både for folketrygd, tjenestepensjon og AFP. 4. Tidligere uttak gir lavere pensjon. Regelverket legger til rette for at det skal lønne seg å jobbe lenger! 6

7 Hvordan håndtere pensjonsreformen for virksomhetene: 1. Økt fleksibilitet og mulighet til å kombinere arbeid og pensjon, kan medføre økt interesse for redusert arbeidstid. 2. Fleksibelt uttak av pensjon er den ansattes valg. 3. Retten til redusert arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven. 4. Redusert arbeidstid: en skjønnsmessig vurdering av om det foreligger en vesentlig ulempe for bedriften. Det kan lønne seg for virksomhetene å ha en tydelig seniorpolitikk! 7

8 Vi trenger seniorer for å få jobben gjort 8

9 9

10 Veldig mange seniorer kan og vil arbeide lenger 10

11 Kan du tenke deg å fortsette tt i arbeid etter at du får rett til pensjon? **Andeler som svarer ja** Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning ALDER 60 ÅR OG ELDRE 53 % 67 % 64 % ALDER ÅR ALDER ÅR 37 % 34 % 39 % 46 % 48 % 43 % ALDER ÅR 33 % 40 % 44 % ALDER UNDER 30 ÅR 44 % 45 % 59 % TOTAL 38 % 45 % 50 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

12 Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? Hvor mange svarer ja i 2010? 54% av yrkesaktive nordmenn vil fortsette i jobben, også etter at de har fått rett til pensjon. 75% av yrkesaktive over 60 år vil fortsette i jobben etter at de har fått rett til pensjon Arbeidsglede- og lyst øker med alderen!

13 Vi lar oss påvirke av myter i stedet for fakta 13

14 Ved hvilken alder vil du anslå at folk begynner å bli regnet som eldre i arbeidslivet? Inntil 45 år: 5 % år: 17 % år: 19 % år: 35 % 61 år og eldre: 13 % Gjennomsnittlig anser man 56,7 år som eldre Norsk Seniorpolitisk Barometer (SSP 2010) 14

15 Som arbeidsgiver: når vil anslå at folk er eldre i arbeidslivet? Inntil 45 år: 7 % år: 21 % år: 27 % år: 36 % 61 år og elde: 8% De eldre blir stadig eldre! Gjennomsnitt: 55,6 år (økt fra 51,6 år i 2004) Norsk Seniorpolitisk Barometer (SSP 2010) 15

16 Begrepsmodning Hvordan få til en god seniorpolitikk hvis ingen vil være senior? Fra de andre til oss selv, endring i bruken av seniorbegrepet Kulturendring, holdningsendring, g, krever tid og rom for refleksjon Kilde: AFI / A I Hilsen 16

17 Mini -sjekkliste for virksomhetene kanskje første seniorpolitiske tiltak? Hva kan eldre ansatte bidra med i forhold til yngre, mer uerfarne kolleger hos oss? Hva kan yngre ansatte bidra med i forhold til eldre kolleger? Hva slags systemer for erfaringsoverføring mellom eldre, erfarne og yngre, nyutdannede finnes på vår arbeidsplass? 17

18 Bedre helse Lenger levetid Høyere utdanning Nye seniorbilder Ønsker opplevelser/oppleve nytt Ønsker større frihet og fleksibilitet Krever økt individualisering Mye sterkere som gruppe/politisk/forbrukere k Være med der det skjer/deltakelse/inkludert Krever like muligheter/likestilling 18

19 Seniorenes (mulige) sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne e Uttrykksevner Lederevner Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning 19

20 Eksempel -seniorkompetanse Kanskje et spørsmål om modenhet og Seniorpatruljen i Oslo: problemkompetanse?? Etablert sommeren 2009 Lang og variert erfaring fra politiet Patruljerer i beryktede områder for narkotikaomsetning Kan vise til gode resultater 20

21 Holdninger til seniorer og seniorpolitikk- også ett verdispørsmål? 21

22 Aldring = forandring - en naturlig livsprosess med vekst så vel som reduksjon 22

23 Seniorpolitikken ved et skifte? Fra et Til et arbeidsevne- ressursperspektiv perspektiv Kompetanse Fokus på helse, tilrettelegging og målinger Seniorer som en ressurs Seniorpolitikk som utvikling Et uutnyttet potensial? Kilde: AFI / A I Hilsen 23

24 Sørum kommune seniortiltak Utviklingssamtale - v/58 år: Innhold: hva som skal til for at de skal stå til 65 år Seniortillegg v/62 år, kr som et personlig tillegg Kompetanseutvikling - Seniorer inngår i opplærings- og kompetansetiltak på lik linje med andre Fleksibilitet - Gode muligheter for kombinasjon av arbeid og pensjon Tilrettelegging g - Tiltak for å unngå belastningslidelser Seniorkurs v/58 år, vekt på arbeidsglede og positive sider ved jobb Holdninger - Målrettet arbeid, ulike behov i forskjellige livsfaser Mangfold - bl.a. kjønns- og aldersmessig spredning Fadderordning - Erfarne medarbeiderne kan være fadder for yngre/nytilsatte y Rapportering - Resultatene rapporteres løpende i tertial- og årsrapportene 24

25 Seniortiltak- flere eksempler Aker Stord: Egne seniorsamlinger for 1-linjleledere og mellomledere om seniorpolitikk. Egne medarbeidersamtaler for seniorer. Egne motivasjonssamlinger for seniorer. Et systematisk kompetanseoverføringsprogram. DNV Maritime Rekrutteringskampanje rettet spesielt mot ingeniører med lang erfaring. I virksomheten får seniorene, på lik linje med yngre kolleger,utfordringer, har interessante oppgaver og gis mulighet til faglig utvikling. Senior-trainee-program for intern opplæring. 25

26 Sluttrapport fra livsfaseprosjektet i trydgdeetaten. Fortell meg at jeg er ønsket! Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb: 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket 34 %: Utvikling av kompetanse 34 %: Fleksibel arbeidstid AFI-rapport 2 /

27 Hvordan håndtere pensjonsreformen? 5 mulige konklusjoner? 1. Regelverket legger til rette for at det skal lønne seg å jobbe lenger. 2. Vi trenger seniorene for å få jobben gjort. 3. Mange seniorer vil gjerne jobbe lenger. 4. Myter og holdninger mer enn fakta, forhindrer forlenget yrkesdeltakelse k l for kompetente t og motiverte t seniorer. 5. Fleksibel pensjon og god seniorpolitikk = vinn-vinn for den ansatte og bedriften. 27

28 28

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET!

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! SCANPIX Veileder i seniorpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er seniorpolitikk? 4 3 Mål og strategi for seniorpolitikken i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Seniortiltakene vet vi hva som virker?

Seniortiltakene vet vi hva som virker? 30.mai 2012 Seniortiltakene vet vi hva som virker? Av Anne Inga Hilsen 1 og Tove Midtsundstad 2 Første nettmøte i serien «Spør forskerne» handler om Valg av seniortiltak - hva virker? Vet vi hva slags

Detaljer

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING

1. INNLEDNING. SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING Side 1 SENIORPOLITISK PLAN - versjon sept 06 revidert 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING 2. GRUNNLAGSDOKUMENTASJON/FAKTA Dokumentasjon Kommuneplanen IA-avtalen Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer

Detaljer

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? 29.11.2012 Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Av Anna Hagen Tønder 1 og Anne Inga Hilsen 2 Det er godt kjent at verden i dag står overfor store demografiske utfordringer. Befolkningen øker

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008 PER ERIK SOLEM REIDAR J. MYKLETUN

Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008 PER ERIK SOLEM REIDAR J. MYKLETUN Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008 PER ERIK SOLEM REIDAR J. MYKLETUN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 20/2009 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

seniorpolitikk i praksis ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA SENTER FOR SENIORPOLITIKK

seniorpolitikk i praksis ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA SENTER FOR SENIORPOLITIKK Norge rundt seniorpolitikk i praksis ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA SENTER FOR SENIORPOLITIKK SIDE 6 #1 AIBEL 10 gode historier om seniorpolitikk Norge rundt #2 SIDE 10 SKEDSMO KOMMUNE #3 SIDE 12 FRÆNA VGS

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

SENIORPOLITIKK. Sluttrapport 24.06.05. Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt.

SENIORPOLITIKK. Sluttrapport 24.06.05. Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. SENIORPOLITIKK Larvik 2004 PROSJEKTRAPPORT med FORSLAG TIL TILTAK Sluttrapport 24.06.05 Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. Ingrid Bergmann INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

«Jeg er glad i jobben min»

«Jeg er glad i jobben min» Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min» Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak Fafo-rapport 2015:03

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

1. Organisasjon... 2 1.1. Formell organisasjon... 2 1.1.1 Styret... 2 1.1.2 Tilsluttede organisasjoner... 3 1.2. Administrasjon... 3 1.2.

1. Organisasjon... 2 1.1. Formell organisasjon... 2 1.1.1 Styret... 2 1.1.2 Tilsluttede organisasjoner... 3 1.2. Administrasjon... 3 1.2. Årsrapport 2013 0 1. Organisasjon... 2 1.1. Formell organisasjon... 2 1.1.1 Styret... 2 1.1.2 Tilsluttede organisasjoner... 3 1.2. Administrasjon... 3 1.2.1 Ansatte ved SSP... 3 1.2.2 Budsjett og regnskap...

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser.

Hovedmål Nordre Land kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som fungerer på tilrettelegging og arbeidsglede for den ansatte i ulike livsfaser. Om prosjektet I desember 2001 ga administrasjonen ved rådmannen, en anbefaling til et prosjekt på temaet seniortiltak. Personal- og organisasjonsavdelingen tok ledelse i prosjektet, da temaet ligger under

Detaljer

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb nr. 5 - oktober 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Rolf Hansen er uvant med å ha så god tid. (Foto Tom Melby) Utålmodig etter ny jobb Rolf Hansen (56) i Bødø er litt utålmodig etter å komme

Detaljer

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs 11.556 personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang

Detaljer