Kursmodul. Modul. Homeopati 2 og phytoterapi. på Heilpraktikerutdannelsen. Cellesaltterapi. Homeopati for heilpraktikere. Isoterapi / immunterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursmodul. Modul. Homeopati 2 og phytoterapi. på Heilpraktikerutdannelsen. Cellesaltterapi. Homeopati for heilpraktikere. Isoterapi / immunterapi"

Transkript

1 Kursmodul Homeopati 2 og phytoterapi Modul på Heilpraktikerutdannelsen Alle kurs i modulen kan og tas som enkeltkurs Cellesaltterapi Isoterapi / immunterapi Pasientpsykologi Homeopati for heilpraktikere Phytoterapi (urtemedisin)

2 Bli heilpraktiker ved Norsk Heilpraktikerskole Heilpraktikerskolen tilbyr udannelse og kurs i naturmedisin. 3 ½ års utdannelse til heilpraktiker på deltid ½ års enkeltmoduler / kurspakker Enkeltfag / kurs Nettkurs / webinar Kurs på DVD. Les mer på vår hjemmeside Heilpraktikerutdannelsen gir en bred og grunnleggende utdannelse i naturmedisin. Utdannelsen er en deltidsutdannelse og består av totalt 7 kursmoduler på hver 1/2 år. Pluss noen tileggsfag og eksterne fag som ikke inngår i de 7 modulene. Etter å ha fullført Heilpraktikerskolens 7 moduler + tileggsfagene skal du ha tilegnet deg tilstrekkelig med kunnskap til å kunne avlegge heilpraktikereksamen. Pensum i medisinske fag (anatomi, fysiologi og tilpasset patologi) samt Veks fag og førstehjelpskurs kommer i tilegg til de 7 kursmodulene. Eksempler på fag som inngår i heilpraktikerutdannelsen Klassisk homeopati, Homotoxikologi, Biologisk medisin, Isoterapi, Immunoterapi, Auto-sanguisterapi, Cellesaltterapi,, Phytoterapi (urtemedisin) Funksjonell medisin, Psyko-neuroendokrinologi, Pasientpsykologi, Ernæring og kosthold, Matvareintoleranser, Orthomolekylær medisin, Fotsoneterapi, Auriculo terapi (øreakupunktur) Kopping terapi, Dorn-metoden, Biokjemi, Farmakologi, Visuell diagnostikk, Irisanalyse. mm. 3 fullførte moduler på heilpraktikerutdannelsen kvalifiserer for den naturmedisinske delen or medlemskap i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere. NLH tilbyr blant annet egen forsikringsordning for terapeuter og årlige faglige oppdateringsseminar. Gjennom medlemskap i NLH er du kvalifisert for oppføring i Brønnøysund registeret over alternative utøvere, er nødvendig for å slippe å betale moms på behandling. Moduler Homeopatiske terapier 1 Homeopatiske terapier 2 + Phytoterapi Homotoxikologi biologisk regulasjonsmedisin Fysiske terapier Ernæringslære, biokjemi og farmakologi Analyse Eksamensforberedelse + HP eksamen Utdannelsen til Heilpraktiker er basert på følgende studieformer: - Selvstudium, nettbaserte studier (nettkurs), kurs på DVD - Klasseromsundervisning i Oslo og Bjerringbro DK - Skriftlig hovedoppgave - Skriftlig hjemmeeksamen etter hver modul - Avsluttende Heilpraktikereksamen i Tyskland / Danmark Er du allerede terapeut? Oppdater dine kunnskaper, få ny kompetanse av Nordens beste forelesere på sine områder Ønsker du ikke å ta hele Heilpraktikerutdannelsen, kan du ta enkelt moduler eller enkeltfag / kurs kursbevis fra skolen etter hver fullførte modul.

3 Modul: Homeopati 2 / phytoterapi I denne modulen fortsetter studiet i homeopati, og dypere inn i forståelsen av de mekanismer, som kan ligge til grunn for at sykdom manifesterer seg i kroppen.du vil også lære om den meget effektive immun og isoterapi, som gir deg et redskap til å behandle terapiresistente pasienter og til å omstemme kroppens eget immunforsvar til et sykdomsavvisende miljø. Videre inneholder denne modulen utdannelse i Phytoterapi (urteterapi) I denne modulen lærer du om Scüsslers cellesalter, Bach blomstermidler, urtemedisin midler fra Sanum, Spenglersan og Allergica mm. Modulen inneholder Cellesaltterapi Isoterapi og immunterapi / midler fra Sanum og polysan Trinn i og Trinn 2 Pasientpsykologi Trinn 1 Homeopati for heilpraktikere 3 Diverse tema. Phytoterapi (urtemedisin) Totalt 76 undervisningstimer over 19 undervisningsdager Undervisere: Homeopat og Homøopraktiker Lars Steinar Haugen Heilpraktiker Kenn Øhlenschlæger Urteterapeut Rolv Hjelmstad Heilpraktiker og psykoterapeut Henrik Prien Med flere Kursbevis fra skolen etter fullført modul (alle kurs er obligatoriske for å få godkjent modulen) Mer informasjon om heilpraktikerutdannelsen finner du på Vi tar forbehold om endringer i kursplanen

4 Cellesaltterapi Nettkurs 8 timer Alle sykdommer oppstår gjennom mangel på et bestemt livsnødvendig mineralstoff Dette er den første av 4 læresætninger, som Dr. med. Wilhelm H. Schüssler fremsatte allerede på 1800-tallet. Dr. Schüssler er grundlegger av cellesalt-terapien, som han også kalte En forenklet terapi. Cellene har bruk for mineralstoffer til alle sine mange prosesser. Mangler mineralstoffene, kan celleoppbygningen ikke foregå normalt. Det påvirker hele kroppen og dens selvhelbredende mekanismer og kan føre til ubalanser og sykdom. Når vi tilfører de rette mengder av mineralstoffer, vil cellen igjen begynne å fungere optimalt og kroppens selvhelbredende mekanismer kan igjen tre i kraft. Eller som Dr. Schüssler sier i sin annen læresætning: Ved tilførsel av det manglende mineralstoff vil helbredelse inntreffe. På bakgrunn av denne forståelsen utviklet Dr. Schüssler 12 homeopatisk potenserte cellesalter. Han baserte hele sin terapi på disse 12 midlene, hvor mineralstoffene tas opp direkte i blodet gjennom munnens slimhinner. Siden har andre lagt til flere cellesalter og forskjellige kombinasjonsmidler. Og den dag i dag benyttes cellesaltene fortsatt av mange heilpraktikere og andre behandlere som en sentral del av et behandlingsopplegg. Undervisningen omfatter: Hvem var Dr. Schüssler? Hva er et cellesalt? Cellesaltenes dosering og virkning De grunnleggende mennesketyper og cellesalter Homeopatiens aggregattilstander sol, gel og durus De 12 grunnleggende cellesalter De nye cellesaltene og kombinasjoner Inflammasjonsprosessen og cellesalter Syre/base balansen og cellesalter Anamnesen og cellesalter Irisanalyse og cellesalter Underviser: Lars Steinar Haugen Leder av Norsk Heilpraktikerskole, homeopat og homøopraktiker bachelorgrad i biokjemi og utdannet legemiddelkonsulent

5 Phytoterapi (urteterapi) Nettkurs 24 timer Hvorfor være syk, når du har salvie i din hage? spurte Hippokrates. Urter har vært brukt som medisin, så lenge det har vært mennesker på jorden. Naturfolk har sannsynligvis brukt urter rent instinktivt eller kanskje tilfeldig oppdaget visse planters magiske kraft til å helbrede. I arkeologiske funn har man identifisert pollen fra planter, som også i dag anvendes i medisinen. Noen av funnene er datert år tilbake i tiden. Det er kun i de siste de år at man har gått bort i fra naturlige legemidler og begynt å fremstille medisin syntetisk. Men fortsatt er noen av de sterkeste legemidler, vi kjenner, fremstilt av legeplanter. Hjerte -medisinen Digitalis er i dag den viktigste kilden til de hjerteaktive glykosider. Kurare som brukes i narkose stammer fra en Indiansk pilegift. Morfin, som er den sterkeste smertestillende medisin, tas fra Opiumsvalmuen. De har i de senere år skjedd en fantastisk utvikling innen for phyto- eller urteterapi. Og det forskes som aldri før over hele verden. På dette kurset får du den grunnleggende, og oppdaterte kunnskapen omkring bruk av urter i den naturmedisinske behandling. Vi går igjennom en rekke av de mest effektive og mest brukte urter til behandling av ulike lidelser, som f,eks fordøyelsesproblematikker, kretsløpsforstyrrelser, inflammasjoner, eksemer, stress og utbrenthet, osv. Kurset inkluderer et omfattende kompendium, som du kan bruke som oppslagsverk i klinikken Undervisningen omfatter bl.a: Hva er urteterapi? Metoder til fremstilling av urter Urtenes innholdsstoffer (alkaloider, bitterstoffer, flavonoider, etc.) Gjennomgang av de viktigste urter, som vi anvender i behandlingen av en lang rekke lidelser, som f,eks fordøyelsesproblematikker, kretsløpsforstyrrelser, inflammasjoner, eksemer, stress og utbrenthet osv. Underviser: Rolv Hjelmstad Rolv Hjelmstad vil under hele kurset øse av sin enorme erfaring med urter og urters medisinske virkninger.

6 Iso- og immunterapi med Spenglersan og Enderlein - Trinn 1 Nettkurs 12 timer Sykdom oppstår pga. forstyrrelser i kroppens miljø, ikke pga angrep av f,eks bakterier utenfra. Det er den primære teorien bak Spenglersan- og Enderleinmidlene, som dette kurset handler om. Spenglersan-terapi er homeopatisk immunterapi. Midlene kan brukes direkte eller ut fra den spesielle Spenglersan - blodtesten. På kurset gjenomgås de 8 Spenglersan midlenes hovedindikasjoner Du vil også lære hvordan du kan anvende Spenglersan midlene til å søke etter skjulte sykdoms-fokus, i f,eks bihuler, tenner, osv. Enderlein-terapien tar utgangspunkt i Bechamps teori om pleomorfisme: At bakterier kan finnes i forskjellige utviklingsstadier, og at sykdom oppstår pga. forstyrrelser i kroppens miljø - ikke pga. angrep av bakterier utenfra, som det er beskrevet i Pasteurs monomorfisme. De homøopatiske, isopatiske Enderlein- midlene stimulerer kroppen til en tilbakeutvikling mot tidligere stadier. Kurset gjennomgår teoriene og de ulike Enderlein-midlenes indikasjoner. Enderlein- og Spenglersan-terapiene brukes ofte i kombinasjon. De er noen av de mest effektive og dyptgående terapier, heilpraktikeren benytter til både akutte og kroniske tilstander. Undervisningen omfatter: Hvem var Carl Spengler? Prinsippene bak aktiv og passiv immunisering Gjennomgang av de 8 Spenglersan midlenes hovedindikasjoner Spenglersan-blodtesten Fokus(störfelt)-søkning med Spenglersan D og Dx Dosering og ordinasjon av Spenglersan- midlene Hvem var Günther Enderlein? Teoriene om mono- og pleomorfisme. Prinsipperne bak isopati. Hva er endobionten? Gjennomgang av de viktigste Enderlein-midlenes hovedindikasjoner. Dosering og ordinasjon av Enderlein- midlene Underviser: Kenn Øhlenschlæger Utdannet heilpraktiker fra 1995 med egen klinikk siden Leder og underviser på Heilpraktikerskolen i Christiansfeld fra Supplerende utdannelse i bl.a. homotoxikologi, massasje, soneterapi, kinesiologi og. akupunktur. Underviser og på heilpraktikerskolen i Danmark. Gjennom hele kurset fokuserer han på, hvilken betydning teoriene bagk Spenglersan- og Enderlein-midlene har for vår oppfattelse av sykdom og sunnhet generelt. Også i forbindelse med andre terapi- og behandlingsmetoder

7 Iso- og immunterapi med Spenglersan og Enderlein - Trinn 2 Nettkurs 12 timer På dette kurset fortsetter vi med Sanum og spenglersan - midlene og tar vi for oss ulike behandlings- strategier ved ulike sykdommer / lidelser med bruk av disse midlene. Vi innfører på dette kurset et helt nytt konsept Ved at vi kobler sammen Sanum / Spenglersan midlene med homotoxikologiens teori og 6 fase-tabell/ Diseas Evolution Table som utgangspunkt for behandlingsstrategien. Krav for deltagelse: At du har deltatt på Iso- og immunterapi trinn 1 eller har tilsvarende grunnleggende kunnskaper i Enderlein / Sanumterapi fra tidligere. Det er og en fordel å ha grunnleggende kunnskaper om homotoxikologi. Underviser: Kenn Øhlenschlæger Utdannet heilpraktiker fra 1995 med egen klinikk siden Leder og underviser på Heilpraktikerskolen i Christiansfeld fra Supplerende utdannelse i bl.a. homotoxikologi, massasje, soneterapi, kinesiologi og akupunktur. Underviser og på heilpraktikerskolen i Danmark.

8 Pasientpsykologi Trinn 1 Nettkurs 12 timer Som behandler, eller når man studerer til å bli behandler, kan man enkelte ganger oppleve tanker som: Hvordan takler jeg det ansvaret det er, å ha med mennesker å gjøre? Hva gjør jeg hvis en pasient / klient bryter sammen under behandlingen? Hvordan griper jeg det an hvis jeg selv blir berørt? Hva gjør jeg hvis jeg har det vanskelig med en pasient og vedkommende ikke er fornøyd? Hvordan takler jeg min egen usikkerhet? Dette og mye mer vil vi gå igjennom på dette kurset. Utover det å kunne beherske forskjellige alternative behandlingsteknikker, så er det også viktig som behandler, å vite hvordan du best møter og hjelper det enkelte mennesket. Her er pasient psykologien meget praktisk orientert og tilpasset din rolle som behandler. Målet med undervisningen er, at du får den kunnskap og de redskaper som skal til for, at du kan håndtere den enkelte pasient på et følelsesmessig plan, slik at denne får den beste hjelpen som mulig og blir så tilfreds som mulig. Endelig handler pasient- psykologi også om, at du skal bevarer ditt overskudd, gleden og empatien. Utdannelsen i pasientpsykologi består av to trinn fem kursmoduler Trinn 1 12 undervisningstimer Modul 1: Sinnets landskap og dynamikk. Modul 2: Empati, overskudd og bevarelsen av ditt personlige indre rom. Modul 3: Behandler -pasient relasjonen. Vi ser bl.a. på: Hvordan undgår du å bli stresset, utmattet og utbrendt i arbejdet med pasientene og i stedet kan passe på dig selv slik at du kan bevare gleden og nysgerrigheten? Hvordan takler du vanskelige pasienter og de vanskelige situasjoner man typisk kan komme ut for som behandler? Hvordan afkoder du de signaler pasienten sender ut, slik at det kan bli brugt i deres relasjon? Hvilke spørsmål og redskaper er gode å bruge til hvem og når? Underviser: Henrik Prien Heilpraktiker, psykoterapeut og coach Utdannet Heilpraktiker i 2002 og har drevet egen klinikk siden Underviser også på Heilpraktiker skolen i Danmark i menneskekunnskap og klientpsykologi, noe han har gjort i over 10 år. Er etterutdannet i bl.a. kroppsterapi, sjokk-traume terapi og i bruken av klient feedback.

9 Homeopati for heilpraktikere diverse tema Nettkurs 12 timer Flere delkurs med ulike tema innen homeopati. Mer informasjon kommer

Kursmodul Fysiske terapier

Kursmodul Fysiske terapier Kursmodul Fysiske terapier på Heilpraktikerutdannelsen Alle kurs i modulen kan og tas som enkeltkurs Innføring i Østens medisinske filosofi Soneterapi Dornmetoden Kroppsdiagnostikk og behandling Auriculoterapi

Detaljer

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014

Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Studieplan Biopati Revidert og godkjent i styremøte 16. desember 2014 Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Hva er biopati?... 7 1.2 Hva består biopatiutdanningen av?... 7 1.3 Hva er naturmedisin?... 8 2 Overordnet

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for september 2008 HVA ER DET MED ENERGIARBEID SOM GJØR DET SÅ SPENNENDE? Første gang jeg selv opplevde

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for november 2008 Kan man være et uperfekt vanlig menneske og en god ILIANA Livsveileder? Det kan være vanskelig

Detaljer

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk!

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk! Kurskatalog BODY WORK SCHOOL Utdannelse/kurs Våren 2015 En tallerken medisin takk! ANIMAL MASSAGE SCHOOL Hjernen trenger også hvile Hva smarttelefoner og sosiale medier gjør med oss Alt handler om balanse

Detaljer

Kurs- katalog Utdannelse/kurs

Kurs- katalog Utdannelse/kurs Kurs- BODY WORK SCHOOL katalog Utdannelse/kurs Høsten 2014 ANIMAL MASSAGE SCHOOL Personlig trener med fokus på helheten Et mangfold av massasje - finn metoden som passer deg Risikogruppe ble Frisk-gruppe

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2007 - 3. årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober 2007. Norges Landsforbund

Detaljer

Massør. Studieplan 2015

Massør. Studieplan 2015 Massør Studieplan 2015 Massør Studieplan 2015 INNHOLD Fakta om Axelsons Body Work School... 3 Historie Svensk massasje... 3 Idag massasje og massasjeterapier... 3 Hvorfor en Axelsons utdannelse...3 Massøryrket...

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

ILIANA akademiet. God jul! Nyhetsbrevet for desember 2011 og litt om 2012. Etisk veileder. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør?

ILIANA akademiet. God jul! Nyhetsbrevet for desember 2011 og litt om 2012. Etisk veileder. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid God jul! Nyhetsbrevet for desember 2011 og litt om 2012 Etisk veileder Jeg er i ferd med å utdannet til å bli etiske

Detaljer

AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE

AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE Invitasjon Vi inviterer deg til å delta på en spennende reise inn i akupunkturtradisjonens mysterier. Denne kunnskapen er forankret i en dyp forståelse

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar 2009 TILSTEDEVÆRELSE

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar 2009 TILSTEDEVÆRELSE ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for februar 2009 TILSTEDEVÆRELSE SELVutvikling sett gjennom ILIANA modellen dreier seg om å øke evnen til

Detaljer

Antroposofisk medisin

Antroposofisk medisin Antroposofisk medisin Arne Enge Skolemedisinens utvikling Skal en prøve å gi en skisse av hva antroposofisk medisin er, eller rettere sagt: kan være, bør en kanskje først se litt på hvor den «vanlige medisin»

Detaljer

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Leadership by Heart Coachutdannelse går over 10 måneder. Vi har som målsetning å sette deg i stand til å løfte andre igjennom deres utviklingsprosess.

Detaljer

Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse.

Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse. Om personlig trening Trenings- og helseindustrien er i dag en multimilliard- industri og interessen for personlig trening vokser sammen med økningen i interessen for helse og de aspekter knyttet til forbedringen

Detaljer

NATUR- MEDISIN. Alt du bør vite om. guide! Stor

NATUR- MEDISIN. Alt du bør vite om. guide! Stor Alt du bør vite om Stor guide! NATUR- MEDISIN Plantebaserte legemidler, urter og kosttilskudd Hva er egentlig hva, og hvordan vet du at det virker? Møt fire damer som har gode erfaringer med naturpreparater

Detaljer

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA

Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Rapport Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA Et studie i effekten av tverrfaglig behandling innen komplementær behandling. 1995-2000 1 Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids, THHA består av Prosjektleder:

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram Mål og visjoner for naturmedisinsk utdanning Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 2004 Forord Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut

Detaljer

Fra indre kaos til IndreRo

Fra indre kaos til IndreRo Fra indre kaos til IndreRo På et lite kontor i Sandvika arbeider iranskfødte Keyhan Ighanian (51) med en metode han kaller IndreRo, som skal hjelpe klientene å bli kvitt følelsesmessige blokkeringer fra

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer