Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)"

Transkript

1 Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: , Faks: NORGES Hjemmeside: LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial- og Helsedirektoratet Avd. for Sosial- og Helsepersonell v/anne Solsvik Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Stavanger, Vedr.: Søknad om godkjenning som utøverorganisasjon og godkjenning av tankefeltterapeuter I deres brev datert 27. juni 2006 fremgår det at Norges Landsforbund av Homøopraktikere godkjennes som utøverorganisasjon, slik at homøopraktikere kan registrere seg i registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Det fremgår av deres brev at den andre gruppen av medlemmer, tankefeltterapeutene, skal vurderes senere. Det forutsettes i deres brev at organisasjonens fagkrav, slik de er beskrevet i ovennevnte brev av 28. april 2006, behandles på NLHs neste årsmøte, på en slik måte at beskrivelsene får formell status som NLHs fagkrav jf. registerforskriften 3 punkt 1 med merknader. Referat fra vedtak på årsmøte er sendt dere i mail Det fremgår ikke av deres brev hvorfor tankefeltterapeutene ikke ble vurderte. Fagkrav for tankefeltterapeuter er tidligere innsendt sammen med den øvrige dokumentasjon. Vi velger å ettersende tilleggsinformasjon om denne terapiformen og hvordan organisasjonen ivaretar denne gruppens faglige utvikling. Vi vil i det følgende presentere: 1.En generell utfyllende beskrivelse av tankefeltterapeutenes stilling innen NLH. NLH søker om at kun de tankefeltterapeutene som består avsluttende prøve ved faglig oppdatering får mulighet til å registrere seg med tittelen tankefeltterapeut. 2.En utfyllende beskrivelse av tankefeltterapi 3.En kortfattet beskrivelse for faglig oppdatering av våre tankefeltterapeuter. 4.Presisering av våre retningslinjer og vedtekter (endelig vedtatt av styret ) 1

2 1. Om tankefeltterapeuter innen Norges Landsforbund av Homøopraktikere Kravet om faglig oppdatering har blitt beskrevet tidligere, blant annet i tillegget fra 28. april 06, men vi vil her presisere at alle medlemmer, også tankefeltterapeuter som vil registrere seg forplikter seg til å delta i videreutdanningen og faglig oppdatering. Vi arbeider med etterutdanning som passer for de ulike terapeutene, og har tidligere beskrevet faglig oppdatering spesielt tilpasset tankefeltterapeutene. Vi skal presentere det videre opplegget som er spesielt rettet mot tankefeltterapeuter, men vil understreke at de også deltar i annen videreutdanning og faglig oppdatering. De senere årene har NLHs tilbud om faglig oppdatering og etterutdanning vært omfattende, 225 antall timer siste tre år, og hatt stor oppslutning. Eksempelvis hadde NLH sist samling i mars, 188 deltakere. Den overordnede målsettingen med den faglige oppdateringen er den samme for begge våre terapeutgrupper: den skal sikres at medlemmene på forsvarlig og mest effektiv måte skal kunne ta syke i kur noe som ikke bare innebærer å arbeide for en bedring/lindring i helsetilstand, men også innebærer å ivareta pasientenes behov for informasjon, trygghet og sikkerhet. Vi er opptatt av at terapiformen bør videreutvikles av et organisert fagmiljø, der terapeuter kan delta i kritiske diskusjoner for å utvikle seg som terapeuter og der de også er underlagt et regelverk som sikres en etisk god og forsvarlig praksis. I tillegg til at NLH tilbyr et miljø som stimulerer til utvikling av terapeutene, er kravene som stilles strengere enn de som stilles fra myndighetene sin side. I vår søknad ble de henvist til at Mats Uldal er en av landets mest erfarne tankefeltterapeuter. Dette må imidlertid ikke tolkes dit hen at han har en særstilling innen NLH. Våre medlemmer forholder seg til retningslinjer for å sikre høy etisk standard, og NLH tar sikte på å stadig videreutvikle dette hos den enkelte terapeut. Det undervises i skolemedisinske og naturmedisinske fag, så vel som etikk, kommunikasjon og forsvarlighet. I tillegg fokuseres det på aktuelle problemstillinger på faglige samlinger og gjennom artikler i Homøopraktikeren for å sikre faglig utvikling og refleksjon om etikk, kommunikasjon, og juridiske retningslinjer for Homøopraktikeres arbeid. Mange medlemmer av NLH bruker TFT (og EFT) som støtteterapi, og mange bruker det som hovedterapiform. På bakgrunn av erfaringer blant medlemmene har NLH hatt en intern diskusjon om tankefeltterapi som metode, med hensyn til dokumentasjon av metodens muligheter, medlemmers erfaringer med metoden, dens begrensninger, og ikke minst behovet for etterutdanning av terapeuter som i hovedsak arbeider med denne metoden og særskilte 2

3 regler for å sikre forsvarlighet. Tankefeltterapeuter som er medlemmer av NLH er underlagt det samme regelverket som øvrige medlemmer, med etiske retningslinjer i tillegg til vedtekter. Det innføres nå retningslinjer som vil bli lagt frem som forslag til presiseringer av vedtekter ved neste landsmøte. De generelle etiske retningslinjene setter krav som går ut over det som kreves i henhold til lov om alternativ behandling. Det kreves at alle terapeuter fører journal. Det kreves også at terapeutene sikrer at de er faglig oppdaterte og deltar i etterutdanning i regi av NLH. Tankefeltterapeuter har blitt tatt opp i NLH på bakgrunn av de fagkrav som ble beskrevet i søknaden av 28. april Styret har imidlertid vedtatt strengere krav til tankefeltterapeuter som ønsker å registrere seg i register for alternative behandlere. NLH søker nå om at tankefeltterapeuter som består avsluttende prøve ved bestemte kurs for faglig oppdatering, i tillegg til grunnleggende fagkrav, får registrere seg i register for alternative behandlere. NLH ønsker på denne måten å understøtte hensikten med registerordningen, ved at bare kvalifiserte terapeuter som har bestått får adgang til å registrere seg. Som nevnt i søknaden og brev av 28. april 2006 har NLH arrangert kurs for faglig oppdatering sist I kommende årsmøteperiode (07/08) vil det bli utarbeidet obligatorisk kurs for tankefeltterapeuter som ønsker å registrere seg i register for alternative behandlere i Brønnøysund. 2. Utfyllende beskrivelse av behandlingsformen tankefeltterapi Tankefeltterapi er som nevnt i tillegget datert 28. april 2006 en alternativ behandlingsform som bygger på prinsipper fra kinesiologi, kognitiv teori, samt meridianlæren (om kroppens energibaner) fra kinesisk medisin. Vi nevnte at kroppens energibaner ble stimulert ved fingerbanking på meridianenes start/endepunkter i en bestemt rekkefølge. Vi kan utdype dette. Det er et premiss i kinesisk medisin så vel som i mange former for alternativ medisin at kroppen er omgitt av et energifelt som også går gjennom kroppen. Dette energifeltet betraktes som et organiserende prinsipp som forbinder ulike nivåer av den menneskelige organismen, som det følelsesmessige, det mentale og det fysiske nivået. Flyten av energi langs energibaner/meridianer er i følge tradisjonell kinesisk medisin avgjørende for individenes helsetilstand, både mentalt, følelsesmessig og fysisk. Blokkeringer eller ubalanse i flyten av energi gir svekkelser og sykdomstilstander. Blokkeringer eller svekkelser i energien kan oppstå på grunn av ulike former for påvirkning, både fysisk, følelsesmessig og mental påvirkning innvirker på energiflyt og helsetilstand (se også beskrivelse av dette under 3

4 akupunktur i vårt tillegg til søknaden datert 28. april 2006). Tankefeltterapi bygger som nevnt på meridianlæren fra tradisjonell kinesisk medisin, der det beskrives hvordan ubalanser i de ulike energibanene også kan føre til endringer på mentalt eller følelsesmessig nivå. Det er i hovedsak ved slike tilstander TFT anvendes, og i mindre grad for å bedre fysiske tilstander. På samme måte som i tradisjonell kinesisk medisin betrakter man innen TFT bestemte mentale eller følelsesmessige problemer som ubalanser i bestemte energimeridianer. TFT brukes også en del ved smertetilstander, fordi disse gjerne er knyttet til spenninger som følge av mentale og følelsesmessige tilstander. Innen Kinesiologi (se beskrivelse i tillegget datert 28. april 2006), betrakes også god energibalanse som forutsetning for god helsetilstand. Innen kinesiologi fokuseres det på musklenes evne til livsenergigjennomstrømning. På samme måte som innen tankefeltterapi betrakter man innen kinesiologi kroppens energisystem som et lager av minner som virker inn på energiflyt og helsetilstand. Innen kinesisk medisin har ikke minner og følelsesmessig påvrikning like stor plass som kinesiologi og tankefeltterapi. Det er også en del viktige forskjeller på bruken av meridianene i tradisjonell kinesisk medisin og innen kinesiologi, og måten meridianlæren er knyttet til TFT. TFT-terapeuter bruker bare fingerbanking for å stimulere energiflyten i energibanene, aldri nåler. Ved TFT-behandling er det mest start eller endepunktene på meridianene som brukes, i alt 14, mens det innen kinesisk medisin brukes flere hundre punkter som kombineres på et stort antall måter. Det tar altså kort tid for terapeuter å lære hvilke punkter som skal stimuleres for å behandle mentale og følelsesmessige tilstander, ettersom det er samlebegrepet følelser som behandles, og fordi TFT er basert på teknisk enkle og standardiserte metoder, samt prinsippet om at kroppen kan reparere seg selv når den blir stimulert på riktig måte. Ettersom TFT-terapeuter stort sett anvender start/endepunktene på meridianene, behøver de ikke kjenne til meridianene i samme utstrekning som eksempelvis akupunktører. Heller enn å forholde seg til meridianene i sitt praktiske virke, så forholder TFT-terapeuter seg til bruken av enkelte punkter i en bestemt rekkefølge (algoritmer) som velges ut fra flere tiår med erfaring og intervju med pasienten. TFT bygger som nevnt også på enkelte metoder fra kinesiologi som også er beskrevet i brevet datert 28. april 06. TFT-terapeuter har således lært å bruke en avgrenset og enkel teknikk, basert på at pasienter har erfart at dette kan være til hjelp ved visse tilstander. 4

5 Forståelse av årsakssammenhenger knyttet til behandling av tankefeltet Tankefeltterapeuter forsøker å fjerne den grunnleggende årsaken eller roten til pasienten problem. I TFT er ikke lenger hjernen det grunnleggende, men den informasjonen som hjernen til enhver tid forholder seg til: Tankefeltet. Årsaken til problemet slik det forstås i TFT, er ikke at det er feil informasjon, men at informasjonen er tilstede/tilgjengelig på feil tid og/eller sted. På den måten kan det forstås at alle følelser er naturlige og viktige for å oppleve livet i seg selv, men på feil tid og/eller sted ødelegger det gleden ved å leve. Årsaken til mental uro (kalt perturbasjon innen tankefeltterapi) kan betraktes som en isolerbar informasjonskapsel innen tankefeltet. Tankefeltterapeuter arbeider med ulike former for mental uro som ikke lenger har en funksjon, men bare følger individet som en lidelse. Mange ganger går uro, frykt og lignende over av seg selv, ved at organismen selv har deaktivert denne følelsen når behovet ikke lenger er tilstede. Et problem eller lidelse som oppstår ved at følelser fortsetter å sitte igjen i tankefeltet (og kroppen) etter at situasjonen som utløste følelsen er overstått, kan betraktes som en kodet informasjon i tankefeltet. Denne kodete informasjonen kan dekodes gjennom å banke lett på de rette punktene i riktig rekkefølge (algoritmer), noe som resulterer i at perturbasjonen kollapser/deaktiveres. På denne måten spiller TFT på lag med organismens selvhelbredende krefter og bidrar til å rette opp en ubalanse slik naturen selv burde ha gjort. Vi vil gi et konkret jordnært eksempel for å vise hvordan tankefeltet kan fungere. Alle landlevende dyr med ryggvirvel inkl. fugler, utvikler høydeskrekk like etter fødselen som en naturlig og viktig beskyttelsesmekanisme som skal verne oss før vi mestrer miljøet vi skal leve i (før fuglen kan fly) og/eller forstår hvilken fare en høyde representerer. På et senere tidspunkt, når fuglen kan fly og mennesket forstår hva en høyde innebærer, er det like viktig at denne informasjonen deaktiviseres, så høydeskrekk ikke skal bli en hindring for videre livsutfoldelse. Hva møter pasienten? NLH vil utarbeide en informasjonsfolder som skal gis til alle pasienter som bruker TFT. I tillegg til å gi en saklig og nøktern beskrivelse av prinsippene for behandlingsformen og hva pasienter kan forvente under behandlingen, og etter behandlingen, vil den gi telefonnummer 5

6 til den aktuelle terapeuten og et sentralt nummer til NLH. I denne folderen vil det også fremgå at pasienten har klagemuligheter. Innen tankefeltterapi forholder terapeuten seg til at tanker og følelser ser ut til å sitte lagret i et energifelt som oppstår når vi tenker. Terapeutene forholder seg til punkter på meridianene, men dette vil være unødvendig informasjon for de fleste pasienter. Vi vil i vår informasjonsfolder legge vekt på at energibanene er del av det energifelt, som ikke er synlig. Det kan forklares at terapeuten arbeide med energifeltet eller tankefeltet, fordi det inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, og informasjon som skaper den tilhørende følelsen. Heller enn å gå inn i klassiske filosofiske forklaringsmodeller fra kinesisk medisin, vil vi beskrive tankefeltterapi slik det gjøres i moderne terminologi. Med moderne terminologi kan man beskrive energi som viberasjonsfrekvenser, og i alle viberasjonsfrekvenser kan det oppstå informasjonsbrist, eller blokkeringer. Både mentale og følelsesmessige tilstander som angst, traumer, avhengighet, panikkanfall, fobier, sinne, sjalusi og depresjoner kan forstås som informasjonsbrist som har oppstått i informasjonen i tankefeltet. Hjernen oppfatter informasjonsbristen, og sender ut signaler til kroppen som skaper eksempelvis angst, uro eller søvnproblemer. En person som har fobi eller angst for slanger, vil føle ubehag og frykt bare ved tanken på en hoggorm mens en annen person kan stå og se på en orm helt uten angst. Både følelsesmessige, mentale og fysiske påkjenninger kan forstyrre informasjonen i vårt tankefelt. TFT setter i gang kroppens eget reparasjonssystem og den fungerer samtidig som en metode til selvhjelp. Terapeuten lever seg inn i klientens situasjon, og møter denne som et medmenneske på alle plan. Ved hjelp av TFT-teknikken assisterer terapeuten klienten, slik at hun kan lære seg å tenke på det hun frykter eller opplever som vanskelig på en ny måte. Samtidig som klienten gjør dette, stimuleres noen punkter (på energibanenene) ved hjelp av banking med fingrene (akupressur), slik at informasjonen i tankefeltet gis en mulighet til å endres. Terapeuten lærer klienten å bruke denne teknikken selv, til selvhjelp ved senere anledninger. TFT handler i stor grad om pasientopplæring. Alle mennesker har opplevelser og minner av ubehagelig art. En TFT-terapeut tror ikke at det alltid er de store, traumatiske opplevelsene 6

7 som sitter i energi-tankefeltet, det kan like gjerne være opplevelser i barndommen som man sett med den voksnes øyne synes er helt ubetydelig (eksempelvis tapet av en leke). TFT er en metode som viser at kroppen kan forandre det som har ført til irrasjonelle følelser eller irrasjonelle intensiteter av følelser. Når disse er blitt borte vil den enkelte bedre være i stand til å forstå hvordan disse kan være oppstått. Både kropp og tanker betraktes ut fra et energiperspektiv. Ved å løse opp i informasjons-blokkeringer får kroppen muligheten til å dempe følelsene som har blokkert normaladferd. Vi vil fortsatt føle frykt eller angst eller avsky, men kan lære å kvitte oss med intensiteten i følelsene, slik at vi kan se tilbake på hendelser på en ny måte og møte lignende situasjoner i fremtiden på en mer positiv måte. TFT-teknikken kan være en stor hjelp resten av livet, siden den kan brukes av den enkelte når som helst man måtte ønske det. I tillegg er teknikken til stor hjelp for personer som ønsker å endre innarbeidede vaner eller mønstre som for eksempel røyking, trøstespising, depressive shoppingvaner etc. I tillegg innebærer den ingen smertefulle intervensjoner eller fare for ikke ønskede virkninger, forutsatt at teknikken praktiseres i henhold til våre retningslinjer. 3. Obligatorisk faglig oppdatering for tankefeltterapeuter som ønsker rett til å registrere seg i registeret for alternative behandlere 1. Hvordan identifisere personer og tilstander som ikke bør behandles? Det er flere målsettinger med å undervise om dette temaet. I grunnutdanningen lærer terapeutene om hvilke tilstander som kan behandles med TFT, men i denne modulen blir det vektlagt at terapeuter må kjenne både metodens og sine egne begrensinger. TFT er ikke egnet til behandling av alle tilstander. Det blir gjennomgått metoder for å identifisere tilstander, både psykiske og fysiske, som terapeuten ikke har forutsetninger for å behandle. Terapeutene skal videreutvikle sin evne til å reflektere rundt ansvaret for klienten og å kjenne igjen tilfeller de av ulike grunner ikke bør behandle, eventuelt bare skal behandle i samarbeid eller samråd med lege, psykolog eller andre samarbeidspartnere. Undervisningen tar opp muligheter for at klienter kan ha andre grunner til sin lidelse enn det de selv er klar over (ved noen av de vanlige grunnene til å oppsøke tankefeltterapeut, som ubehag, tretthet eller nedstemthet, kan også alvorlige fysiske lidelser som kreft være en underliggende årsak). Det undervises for å gi terapeuten kunnskap om tilfeller der pasienten bør anbefales å oppsøke 7

8 lege for videre undersøkelse for å utelukke alvorlige lidelser, samtidig som pasientens opplevelse av trygghet skal ivaretas. 2. Hvordan følge opp pasienter etter behandlingen? Målsettingen er todelt: å sikre terapeutens forståelse av forsvarlighet og å videreutvikle terapeutens evne til å bidra til pasientopplæring. Ved forklaring av energimessige og psykologiske mekanismer understrekes behovet for å følge opp pasienter som kan ha spørsmål eller reaksjoner etter behandlingen. Forsvarlighet med tanke på reaksjoner kan ikke utelukkende sikres ved å identifisere personer og tilstander som ikke bør behandles, men må også ivaretas gjennom gode rutiner for oppfølging. Det tas også opp hvordan terapeuter best mulig kan bidra til at metoden blir brukt av pasienten til videre selvhjelp. Pasienten kan ved hjelp av metoden lære å bruke enkle teknikker. Denne pasientopplæringen er en viktig del av TFT behandling av en rekke lidelser. 3. Reaksjoner ved spørsmålsstilling og behandling Her skal terapeutene både få økt kompetanse med hensyn til å vurdere etiske problemstillinger, samt bedre innsikt i fysiske og psykologiske utslag av energimessige prosesser som blir iverksatt under spørsmålsstilling. Eksempelvis har fenomener som ulike former for stemmebruk, kroppsspråk, pust og så videre både energimessige, fysiologiske og følelsesmessige aspekter. Terapeuene skal både utvikle evnen til å kjenne dette igjen, forstå hva dette kan innebære for pasientens prosesser, så vel som grenser og integritet, og hvilke muligheter og begrensinger terapeuten har. 4. Samarbeid med etablert helsevesen Målsettingen er å sikre forsvarlighet og samarbeid til beste for pasienten, ved å oppfordre pasienten til å oppsøke andre terapeuter når dette er tilrådelig. Denne modulen skal understøtte NLH sitt arbeid for økt samarbeid mellom alternative terapeuter og helsevesenet, og sikre at pasienter får den hjelpen de har behov for. Tankefeltterapeuter møter eksempelvis pasienter som ikke tidligere har vært i kontakt med den psykiske helsetjenesten og forteller om traumer for første gang. Terapeuter skal kjenne til signaler på at pasienten trenger profesjonell hjelp når dette viser seg gjennom konsultasjonen. Det er et siktemål å sette terapeutene i stand til å håndtere en balansegang der de ikke bidrar til sykeliggjøring av mennesker som har hatt vanskelig opplevelser i livet, samtidig som de skal se når det er nødvendig å oppfordre pasienten til å oppsøke adekvat hjelp. I denne modulen vil det bli gitt oversikt over eksisterende institusjoner og deres arbeid, med sikte på at terapeutene skal 8

9 kjenne til muligheter for samarbeid og pasientens mulighet til å få hjelp fra ulike instanser (eksempelvis fastlege, psykiatrisk legevakt, voldtektsmottak, incestsenter, senter for torturofre osv.). Det blir undervist om ulike former for samarbeid, både ulike rutiner, jus (eksempelvis regler for utveksling av pasientopplysninger m.m.) samt aktuelle problemstillinger rundt pasientkommunikasjon ved samarbeid mellom flere terapeuter. 5. Lovverk, inkludert markedsføring Alle våre medlemmer forplikter seg til å følge NLH s og statlige lover og regler. Målsettingen her er å gi en god innsikt i hvordan lover og forskrifter skal tolkes i praksis, blandt annet forskrift om markedsføring. Fordi tankefeltterapi har sin opprinnelse i USA som har en annen lovgivning enn den norske, er det spesielt viktig at de norske terapeutene forstår forskjellen. Dette har eksempelvis konsekvenser for bruk av oversatt materiale ved markedsføring. Deltakerne skal gjennom praktiske øvelser knytte forståelsen av lovverk til refleksjoner rundt etikk. Gjennomføring og omfang av faglig oppdatering Undervisningsopplegget utarbeides av kvalifiserte forelesere i samarbeid med NLH, blant annet psykolog. Den obligatorisk faglige oppdateringen som er rettet mot tankefeltterapeuter vil bestå av 15 undervisningstimer (det er i tillegg beregnet 22 timer til selvstudium), med avsluttende prøve. Denne undervisningen vil som tidligere bli gjennomført av godt kvalifiserte forelesere. Tidligere har blant annet Professor i sosialmedisin Per Fuggeli, leder ved NAFKAM professor Vinjar Fønnebø, og leder i SABORG Christel Gundelach i samarbeid med psykolog, undervist om forsvarlighet, etikk og kommunikasjon for våre medlemmer. Vi har som nevnt i brevet datert 28.april 06 også hatt egne undervisningsmoduler om kommunikasjon innen TFT for våre medlemmer. Undervisningen rundt de overnevnte temaene vil bestå både av forelesninger og praktiske oppgaver. Utøvere som ønsker å kalle seg registrerte tankefeltterapeuter MNLH må være kvalifiserte terapeuter som har bestått avsluttende prøve. 4. Etisk regelverk Det innføres retningslinjer vedtatt av styret, som vil bli lagt frem som forslag til presiseringer av vedtekter ved neste landsmøte. 9

10 Det presiseres at Terapeuter tilknyttet NLH skal ikke gi løfte om lindring eller helbredelse. Dette er en presisering i tråd med lov om alternativ behandling. Styret har ikke mandat til å innføre vedtektsendringer, men innfører dette som retningslinjer. Tematikken er også sentral i den faglige oppdateringen. Styret er trygge på at landsmøtet til neste år vil gi sin tilslutning til en slik presisering av vedtektene. En slik endring av vedtektene er i organisasjonens ånd og del av prosessen der vi fokuserer på terapeutenes forståelse av forsvarlighet og pasientsikkerhet. Oppsummering 1. NLH ønsker å sikre forsvarlig virksomhet blant tankefeltterapeuter gjennom at de deltar i et fagmiljø som sikrer kritiske diskusjoner, fagutvikling og faglig oppdatering gjennom organisasjonen. 2. Det blir utarbeidet informasjon til pasienter om terapiformen TFT, hva de kan forvente seg under behandlingen, hvilke rettigheter og klagemuligheter de har og aktuelle telefonnummer til organisasjonen og terapeuten. 3. NLH vil gjennomføre obligatorisk faglig oppdatering spesielt tilpasset tankefeltterapeuter, med avsluttende eksamen. Dette kommer i tillegg til den ordinære undervisningen som tilbys NLH sine medlemmer for faglig oppdatering og etterutdanning. 4. NLH søker om at kvalifiserte tankefeltterapeuter som har bestått eksamen etter den obligatoriske faglige oppdateringen får anledning til å registrere seg i Brønnøysund registeret under tittelen tankefeltterapeut. Vi anmoder direktoratet om å godkjenne gruppen tankefeltterapeuter under forutsetning av at gjeldende tilleggsoppdatering er gjennomført som er vedtatt av styret Dersom direktoratet allerede gjennom tidligere brev har fått tilstrekkelig informasjon til å kunne godkjenne tankefeltterapeutene, så kan dere gjerne se på dette som et brev til informasjon om vår prosess frem mot økt kvalitet hos våre medlemmer. Vi håper at direktoratet finner beskrivelsene tilstrekkelig utfyllende og tilfredsstillende til også å kunne godkjenne tankefeltterapeutene. Dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon, står vi selvfølgelig til disposisjon. 10

11 Vi imøteser Deres snarlige og positive svar. Med vennlig hilsen For Norges Landsforbund av Homøopraktikere John Hetlelid Lindi Lein Gustav Varhaug Leder Leder Etisk Råd Styremedlem Linn Hetlelid Sekretær NLH 11

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon

Svar på spørsmål knyttet til skjerming/ kontinuerlig observasjon v2.2-18.03.2013 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Sogn og Fjordane 6977 BYGSTAD Deres ref.: Vår ref.: 14/2907-9 Saksbehandler: Fredrik Bergesen Dato: 07.10.2014 Svar på spørsmål knyttet

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

TENK OM.. TENK HVIS. Fra tvil til angst fra angst til mestring

TENK OM.. TENK HVIS. Fra tvil til angst fra angst til mestring TENK OM.. TENK HVIS. Fra tvil til angst fra angst til mestring Alle kan tenke : Tenk om. tenk hvis? Det er helt vanlige tanker som handler om våre fantasier. Det er nyttige tanker som kan hjelpe oss i

Detaljer

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Intuitiv coach utdannelsen er en utdanning med høyt nivå av selvutvikling og der du lærer å veilede andre gjennom deres åpning og transformasjon.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB

Angst og depresjon. Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB Angst og depresjon Tor K Larsen professor dr med Regionalt senter for klinisk psykoseforskning SuS/UiB plan hva er symptomene på angst & depresjon? utbredning behandling oppsummering men først hva er den

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet.

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet. Selvskading Selvskading innebærer at en person påfører seg selv fysisk eller psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en vanskelig relasjon (Øverland 2006). Noen former for selvskading

Detaljer

Avklaring av spørsmål knyttet til overføring av pasient, jf. psykisk helsevernloven (phvl.) 4-10

Avklaring av spørsmål knyttet til overføring av pasient, jf. psykisk helsevernloven (phvl.) 4-10 Deres ref: Saksbehandler: VHE Vår ref: 06/1965-7 Dato: 03.10.2007 Avklaring av spørsmål knyttet til overføring av pasient, jf. psykisk helsevernloven (phvl.) 4-10 Sosial- og helsedirektoratet viser til

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no.

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no. Vold kan føre til: Akutt traume Vedvarende traumatisering Varig endring av selvfølelse og initiativ Endring av personlighet og følelsesliv Fysisk og psykisk sykdom Akutt krise, traumatisering Sterk emosjonell

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier

De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier De nanopsykologiske og nanoterapeutiske utsagnskategorier 1 Introduksjon 2 Hvorfor gi en oversikt over de ulike utsagnstyper? Hensikten med denne del er å bli bevisst hvilke utsagnstyper som inngår i nanoterapi

Detaljer

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent

DEPRESJON. Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent DEPRESJON Åpent Foredrag M44, 13 mars 2014. Nina Amdahl, Jæren DPS akutteam Laila Horpestad Erfaringskonsulent Depresjoner er vanlig: Mellom 6 og 12 prosent har depresjon til enhver tid i Norge. Betydelig

Detaljer

Hjelper - kjenn deg selv

Hjelper - kjenn deg selv Hjelper - kjenn deg selv Noen ganger treffer den som trenger hjelp ømme og uforløste punkter i hjelperen. Etter ti års terapierfaring, opplevde psykiater Heidi Ranvik Jensen nettopp dette. Enhver hjelper

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM

Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM Har alternativ behandling utviklet seg slik man sa for seg i Aarbakkeutvalget? Vinjar Fønnebø NAFKAM Vurderingene og forslagene skal munne ut i en anbefaling og arbeidet skal ned- felles i en utredningsrapport.

Detaljer

Erfaringer med alvorlig syke barn og unge med CFS/ME Minimal sequence intervention Stavanger 2. November 2016

Erfaringer med alvorlig syke barn og unge med CFS/ME Minimal sequence intervention Stavanger 2. November 2016 Erfaringer med alvorlig syke barn og unge med CFS/ME Minimal sequence intervention Stavanger 2. November 2016 Overlege Stein Førde Spesialpedagogisk rådgiver Ingrid Grasdal Seksjon for psykosomatikk og

Detaljer

Posttraumatisk stressforstyrrelse. Resick

Posttraumatisk stressforstyrrelse. Resick Posttraumatisk stressforstyrrelse Resick Kunnskap I kognitiv prosesseringsterapi bør terapeuten ha kunnskap om psykiske og sosiale problemene hos pasienter med posttraumatisk stressforstyrrelse. Terapeuten

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

TankeFeltTerapi Eksamen Av Lena Garstad Bergen Oktober 2009 Del 1 eksamensbesvarelse Del 2 pasienthistorier / 6

TankeFeltTerapi Eksamen Av Lena Garstad Bergen Oktober 2009 Del 1 eksamensbesvarelse Del 2 pasienthistorier / 6 TankeFeltTerapi Eksamen Av Lena Garstad Bergen Oktober 2009 Del 1 eksamensbesvarelse Del 2 pasienthistorier / 6 Side 1 Del 1 Eksamensbesvarelse En nygammel vei til vårt indre! Roger Callahan fokuserer

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006

Rammeplan. for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplan for utdanning av kliniske pedagoger Revidert utgave april 2006 Rammeplanen beskriver innhold og omfang i spesialistutdanningen for kliniske pedagoger. 1. Målsetting for utdanningen Utdanningen

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1785 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE Rådmannens innstilling: Rask psykisk helsehjelp videreføres i samme omfang fra 2017.

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Likemannsarbeid i krisesituasjoner

Likemannsarbeid i krisesituasjoner Likemannsarbeid i krisesituasjoner Følelsesmessige reaksjoner i forbindelse med sykdom og funksjonshemning Kjennskap til diagnosen Progredierende funksjonstap 1 Følelsesmessige reaksjoner i forbindelse

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Veileder til forpraksissteder PSYC4400

Veileder til forpraksissteder PSYC4400 Veileder til forpraksissteder PSYC4400 Vedlagt følger Veileder for PSYC4400 Forpraksis med voksne klienter i 7. semester. Emneansvarlig: Anne-Kari Torgalsbøen Praksiskonsulent: Simen Gudbrandson Praksiskoordinator:

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 St.prp. nr. 1 (2007-2008) fra Helse- og omsorgsdeparmentet Norsk Manuellterapeutforening (NMF) viser

Detaljer

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser

Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr. Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Fagakademiet i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilbyr Etterutdanning innen boligsosialt arbeid rus og psykiske lidelser Målgruppe Ansatte i kommuner og andre virksomheter som har fullført og bestått

Detaljer

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA Psykolog Marianne Straume Senter for Krisepsykologi Copyright Straume 2012 Återställa psykisk och fysisk hälsa Utfordringer/utmaningar når barn dør av cancer: Integrere

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Fra www til zzz: Nettbehandling av insomni Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel om å delta i en forskningsstudie for å prøve ut effekten av et internettbasert

Detaljer

Hukommelsesvansker ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Fana kulturhus Bergen 29. august 2013

Hukommelsesvansker ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Fana kulturhus Bergen 29. august 2013 Hukommelsesvansker ved depresjon Psykolog Torkil Berge Fana kulturhus Bergen 29. august 2013 Depresjon gir problemer med detaljert hukommelse Mange deprimerte har vansker med detaljert selvbiografisk hukommelse

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres.

Datatilsynet slutter seg til en tilnærming hvor kjernejournalen gradvis innføres. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 200902492-/STL 11/00288-2 /MOF 5. april 2011 Kommentarer til forprosjektrapport om nasjonal

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Smertemestring Smerter ved ryggbrudd (sammenfallsbrudd i ryggen) Selve sykdommen osteoporose gir ingen smerter. Det er først når det

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com Sosial-

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Anvendelsesområder for MI Motiverende intervju er en profesjonell samtale Mi er en samtale om endring og om motivasjon

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre.

Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Forord Tromøy Frivilligsentral har sammen med to erfarne instruktører tilbudt forebyggende trening i Qigong for pensjonister og uføre. Qigong er et flere tusen år gammelt helbredende treningssystem som

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Angst BOKMÅL. Anxiety

Angst BOKMÅL. Anxiety Angst BOKMÅL Anxiety Angst Flere typer angst Angst er et naturlig og nødvendig signal om fare. Den gjør at kroppen og sinnet ditt raskt forbereder seg på en utfordring eller en trussel. Den naturlige angsten

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013

Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013 Trening i detaljert selvbiografisk hukommelse ved depresjon Psykolog Torkil Berge Seminar Diakonhjemmet Sykehus 23 januar 2013 Tre nivåer i hukommelsen Minner om perioder av livet (den tiden jeg gikk på

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de som pasienten oppgir som sin(e) pårørende, familie

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Læreplan Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Læreplan Brannvern ved utførelse av varme arbeider Læreplan Brannvern ved utførelse av varme arbeider Fastsatt av Norsk brannvernforening den 26. november 2012 Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Generelt... 4 Utvikling av kompetanse... 4 Temaer i opplæringen...

Detaljer

«Når sjela plager kroppen»

«Når sjela plager kroppen» «Når sjela plager kroppen» Om forholdet mellom psykiske lidelser, somatisk sykdom og forventet levetid v/ Olav Elvemo 10.05.2017, side 1 Psykiske lidelser og forventet levetid Psykisk syke menn har 20

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer