Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 LFWS del 1 diagnostisering og behandling av Lock-Foot. LFWS del 2 oppfølgingskurs rettet mot behandling av Whiplash. Kurspris kr. 3500,- - inkl. enkel servering - kursbevis - kompendium nå har du muligheten å lære deg behandlingsmetoden Lock-Foot Whiplash Syndromet Lock-Foot Whiplash Syndromet er en ortopedisk feilfunksjon, som forårsaker nevrologiske forstyrrelser i kroppen. LFWS 1: går på torsdag og fredag, Bergen februar, Trondheim 4 5 mars, Kristiansand april, Oslo september. LFWS 2: går på lørdag og søndag, Bergen februar, Trondheim mars, Kristiansand april, Oslo september. Påmelding Spørsmål kontakt: Robin Juberg tlf el Homøopraktikeren - 1/2009

3 Innhold Hovedartikler 4 NLH vant TFT saken 6 Momssaken 19 Alternativ.no skremmer 23 Homotoksikologi sidene 27 Fordøyelsesapparatet 37 Foreningsnytt 37 Årsmøte program Kjære Kollega! Vi vant Tankefeltterapi saken. Den 26. november 2008 har Helse og Omsorgsdepartementet sagt sitt. Helsedirektoratet kan ikke dirigere eller forandre de fagkrav utøverorganisasjonene setter, men John Hetlelid kun påse at der er fagkrav. Sosial og Helsedirektoratet ønsket en vurdering om NLHs fagkrav kunne være i strid med alternativloven 1, 7 og 9. De mente det kunne være materielt grunnlag for det og opprettholdt derfor avslaget på vår første søknad. Fra side 4 i denne homøopraktikeren kan dere lese hele denne spennende saken fra begynnelsen av. Videre kan dere lese kommentarer fra NLHs advokatfirma. NLH kan nå fortelle at Helse og Omsorgsdepartementet ikke bare har opphevet vedtaket fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har arbeidet på spreng og den formelle godkjenningen fikk NLH den 17. desember Det betyr at alle Tankefeltterapeuter som oppfyller de krav som er satt til registrering i utøverregisteret nå kan begynne å registrere seg der. Som om ikke dette skulle være nok, 17. desember 2008 kom det formelle vedtaket at Finansdepartementet fra 1. januar 2009 knytter momsen til utøverregisteret. Det betyr at alle som kan være medlem der, blir fritatt moms for de terapiformer de utøver. I dag er 9 terapiformer fritatt moms. Nå får de som utøver disse terapiformer, 2 år på seg til å tenke seg om og registrere seg i registeret. Helsepersonell er fritatt moms på alternativ behandling. Dere som er momsbelagt pr. i dag vil fortsatt være det inntil dere blir godkjent av en utøver organisasjon og kan registrere dere i utøverregisteret for alternative behandlere i Brønnøysund. For tankefeltterapeuter som ikke er helsepersonell eller praktiserer en godkjent terapiform i NLH, må ta kurs i VEKS fag. Slike kurs settes i gang i februar Av de 12 terapiformer NLH har søkt godkjenning for er det to som gjenstår. Det er Aromatisk fysiopati og Massasje. Søknadene ligger til behandling i Helsedirektoratet. NLH følger søknadene opp ukentlig. Oppfordringen fra NLH blir derfor: La det gå sport i å bli REG. Homøopraktiker eller REG. Tankefeltterapeut. Hvordan? Ring Linn, hun kan hjelpe deg, tlf eller / Homøopraktikeren 3

4 Som den første av SABORGs 19 medlems organisasjoner betalte NLH hele medlemskontingenten på kr ,- den 1. januar Det er helt nødvendig å være tidlige ute med medlemsavgiften slik at SABORG har likvider å drive videre med. Det er en henstilling fra NLH til alle andre medlemsorganisasjoner at de bidrar med mest mulig så tidlig som mulig. Da får SABORG arbeidsro, og kan konsentrere seg om å gjennomføre handlingsplanen til glede for oss alle. Bransjen med SABORG i spissen setter stadig høyere krav til vår faglige opptreden. Det er noe myndighetene liker å registrere. Det å være faglig oppdatert er en medlemsforpliktelse for alle NLHs medlemmer. Derfor skal vi også i år, mars 2009 ha fagseminar hvor alle medlemmer har noe å lære og fylle sin kunnskapskiste med. Det vil være mange spennende foredrag og en stor workshop med mange utstillere. Nå er det viktig at du er ditt ansvar bevisst og møter opp. Vi skal også ha generalforsamling, og med din stemme er du med å forme din egen fremtid i bransjen. Les mer om foredragholdere og detaljer om reservasjon med priser og lignende på side 36. Så klart, vi ses i Stavanger mars Du skal føle deg hjertelig velkommen. John Hetlelid Formann NLH VANT TFT SAKEN Etter to og et halvt års kamp vant NLH endelig over helsebyråkratene og rettferdighet kan skje fyldest. Allerede 20. juni 2004 søkte NLH Sosial og Helsedirektoratet om godkjenning som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Rot med titler blant Homøopatene som var den første godkjente utøverorganisasjon gjorde at Sosial og Helsedirektoratet måtte revidere hele registerordningen. NLH og andre organisasjoner måtte vente på denne revideringen i 2 år. Den 28. april 2006 søkte NLH på nytt. Den 25. juni 2006 fikk NLH godkjenning for den del av søknaden som omfattet utøvere med tittelen Homøopraktiker MNLH. Vi var helt frustrert hvorfor Tankefeltterapeuter ikke ble godkjent. Det viste seg at bestemte personer innen Sosial- og Helsedirektoratet mente at Tankefeltterapi ikke hadde noe med helse å gjøre, men var mer en velvære sak. NLH søkte på nytt 18. april Søknaden ble avslått i vedtak 18. oktober 2007 begrunnet 4 med at NLHs fagkrav til Tankefeltterapeuter kunne være i strid med registerordningens 1 og alternativloven 1, 7, 9. For NLH var dette svært alvorlig. Sosial- og Helsedirektoratet skulle på et vis bruke alle midler for å hindre en godkjenning av Tankefeltterapi. Saken ble ikke bedre med at Mats Uldal som innførte tankefeltterapi til Norge fikk et vedtak mot seg i Markedsrådet. Nå forlot Sosial- og Helsedirektoratet sin første begrunnelse og tok nå til orde for at tankefeltterapi tok sikte på å behandle alvorlige sykdommer som er forbudt, og at fagkravene som NLH har stilt til tankefeltterapeuter er i strid med registerordningen. Nå måtte NLH få tak i en god advokat. Adv. firma Steenstrup og Stordrange ved høyesteretts advokat Hege B. Erdal fikk saken. Nå måtte NLH på en måte starte på nytt. Homøopraktikeren - 1/2009

5 Det er første gang en slik sak tas opp og NLH måtte lære advokaten hvordan tankefeltterapi og alternativ medisin er. Det ble et voldsomt arbeid som ble lagt på skuldrene til noen i styret. Advokaten ga oss først råd og NLH sendte inn en egen klage på vedtaket 11. november Allerede den 14. november 2007 ble saken med nye kommentarer sendt fra Sosial- og Helsedirektoratet til Helse og Omsorgsdepartementet. Det tok altså kun 3 dager før Sosialog Helsedirektoratet ga oss et nytt avslag. De hadde fryktelig hastverk. Hva var nå det nye? Nå var det viktigste å få en definisjon av ordene behandling og lindring De ønsket en prinsipiell avklaring. De mente at det klart måtte fremgå at behandling ikke hadde helbredende eller behandlende hensikt Videre mente de om fagkrav at de måtte påse at de vedtekter som stiller faglig krav til medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter. Videre sier de sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er det etter Sosial og Helsedirektoratets mening et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Fagkravene finnes på dette grunnlag å være i strid med alternativlovens 1. Dette var tøft å svelge for NLH. Vi ble virkelig beskyldt for noe vi viste ikke var riktig. Da var det ikke annet å gjøre enn å engasjere vår advokat, og evt. ta den rettsaken som kunne komme. 6. januar 2008 sendte så advokaten det første av flere brev til Helse og Omsorgsdepartementet. På generalforsamlingen 12. april i 2008 fikk vi råd om å kjøre en forsonene tone til behandleren av saken i HOD. Den oppgaven fikk John Hetlelid. Det var ingen lett oppgave. Den 25. november 2008 ble NLH oppringt av avd. dir. Elisabeth Salvesen som opplyste at vedtaket fra 8. oktober 2007 ble opphevet og at NLH dermed vant saken. Den kvelden åpnet vi champagnen. HOD svarer på NLH s klagebrev vedrørende godkjenning av Tankefeltterapi - opphevelse av vedtak - Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets brev av 14. november 2007 hvor ovennevnte sak ble oversendt departementet for klagebehandling. Departementet beklager at saksbehandlingen på grunn av stor saksmengde har tatt lang tid. 1. Nærmere om sakens bakgrunn og Helsedirektoratets avslagsvedtak Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) søkte 20. juni 2004 Helsedirektoratet om at organisasjonen ble godkjent i henhold til den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling som er opprettet ved Brønnøysundregistrene. Registerordningen er nærmere regulert i 3 i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv., samt i forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling (registerforskriften). På bakgrunn av korrespondanse mellom NLH og Helsedirektoratet fremmet NLH 28. april 2006 fornyet søknad om godkjenning. Ved Helsedirektoratets vedtak av 25. juni 2006 ble NLH gitt godkjenning for den del av søknaden som omfattet utøvere med tittelen homøopraktiker MNLH. 1/ Homøopraktikeren 5

6 NLH søkte 18. april 2007 på nytt om godkjenning for de av organisasjonens medlemmer som benytter tittelen tankefeltterapeut MNLH. Ved vedtak av 8. oktober 2007 avslo Helsedirektoratet slik søknad. Direktoratet har begrunnet avslaget med at NLH s fagkrav kan være i strid med registerforskriftens 1 og lov om alternativ behandling av sykdom mv. 1, 7 og 9. Mer konkret er det vist til at søknaden fra NLH gir uttrykk for at tankefeltterapeutene i NLH har til hensikt å behandle sykdommer/lidelser i strid med lov om alternativ behandling 7 første ledd. Det er i den forbindelse vist til at flere av de psykiske tilstandene som NLH har opplistet i sin søknad er til dels alvorlige lidelser med progressivt forløp og med fare for prognosetap hvis effektiv behandling forsinkes eller forspilles. Sett i forhold til alvorlighetsgraden for flere av de lidelser som er omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er det etter direktoratets mening et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. I forlengelsen av dette er det også vist til at selv om sykdommen/lidelsen etter en konkret vurdering ikke finnes å være så alvorlig at den i henhold til lovens 7 vil være forbudt å behandle, så vil behandlingen etter en konkret vurdering kunne være straffbar etter lovens 9 andre ledd dersom den utsetter pasientens liv eller helbred for alvorlig fare. Direktoratet har videre lagt til grunn at et vedtak i NLH s styre om å gå inn for krav om obligatorisk faglig oppdatering ikke kan tillegges vekt som gyldig fagkrav i henhold til registerforskriften 3 nr. 1, idet det foreslåtte kravet om obligatorisk faglig oppdatering ikke var behandlet av forbundets årsmøte på vedtakstidspunktet, og slik sett ikke er et vedtektsfestet fagkrav som stilles som vilkår for medlemskap i NLH. Under henvisning til ovennevnte la derfor direktoratet etter en helhetsvurdering til grunn at NLH s fagkrav kunne være i strid 6 formålsbestemmelsene i lov om alternativ behandling av sykdom mv. og registerforskriften om ivaretakelse av pasientsikkerhet, jf. h.h.v. lovens og forskriftens 1. Direktoratet viste til at denne vurderingen ville gjelde uavhengig av om NLH skulle vedta ovennevnte krav om obligatorisk faglig oppdatering. Direktoratet la videre til grunn at behandlingsområdets alvorlighetsgrad tilsa at NLH s fagkrav kunne være i konflikt med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 om behandling av alvorlige sykdommer og lidelser og 9 om straff. 2. Klagers anførsler, Helsedirektoratets vurdering av disse og senere korrespondanse NLH ble innvilget forlenget klagefrist og har i sin klage av 11. november 2007 erkjent at det i den tidlige fasen av saksbehandlingen har vært operert med unyansert språkbruk og uheldige formuleringer, og at enkelte av disse kan gi inntrykk av at tankefeltterapi kan omfatte behandling av alvorlige depresjoner og smerter. Det presiseres imidlertid at tankefeltterapi ikke tar sikte på å behandle alvorlige psykiske lidelser i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 første ledd, slik direktoratet har lagt til grunn. Tankefeltterapi har kun til hensikt å lindre eller dempe symptomer på sykdom, jf. lovens 7 andre ledd. Det understrekes at tankefeltterapi ikke innebærer behandling av diagnosen i seg selv, men at man lindrer psykiske plager som kan følge av denne. Det vises i den forbindelse til at det av senere korrespondanse en rekke steder er inntatt beskrivelser eller formuleringer som underbygger dette, samt at det klart fremgår at tankefeltterapi skal utøves i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk. Det presiseres at alle medlemmer av NLH er forpliktet til å drive sin virksomhet i samsvar med relevant regelverk, herunder lov om alternativ behandling av sykdom mv. og registerforskriften. Homøopraktikeren - 1/2009

7 Dette vil innebære et forbud mot behandling av alvorlige sykdommer og lidelser omfattet av lovens 7 første ledd. Når det gjelder direktoratets henvisning til at behandlingen etter en konkret vurdering vil kunne være straffbar etter lovens 9 andre ledd dersom den utsetter pasientens liv eller helbred for alvorlig fare, er det vist til at dette synes å ha som premiss at tankefeltterapi tar sikte på å behandle alvorlige sykdommer og lidelser omfattet av 7 første ledd. Som nevnt har NLH presisert at man kun vil behandle alvorlige sykdommer og lidelser i samsvar med lovens 7 andre ledd, og at fagkravene slik sett ikke er i strid med straffebestemmelsen i lovens 9. Det er også vist til at direktoratet har foretatt en faglig vurdering av innholdet i NLH s fagkrav for tankefeltterapeuter, jf. ovenfor gjengitte uttalelse om at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av flere av de lidelser omfattet av Green Magma - DET GRØNNE PULVERET Supernæring Superenergi Superkraft for immunforsvaret Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress overgår alle de andre av nesten 200 planter i bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en svært rensende effekt. Mange problemer forårsakes av mangel på bredspektret næring. Prøv GREEN MAGMA mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen. Distrubueres av Vitalkost AS, 3157 BARKÅKER, Tlf: Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg Tlf: Mob: Fax: tankefeltterapiens behandlingsområde synes å være et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Det anføres i den forbindelse at direktoratet i henhold til registerforskriften ikke skal foreta en vurdering av fagkravenes innhold og at dette ikke kan vektlegges ved en vurdering av om organisasjonen skal godkjennes eller ikke. Ved Helsedirektoratets brev av 14. november 2007 har direktoratet oversendt NLH s klage over avslag på søknad om godkjenning til Helse og omsorgsdepartementet for behandling. Det fremgår her at direktoratet har foretatt en fornyet vurdering av NLH s anførsler i klagen. I den forbindelse uttales det bl.a.: Valget av ordlyden behandling som utelukkende har til hensikt å lindre i 7 annet ledd er så vidt strengt, at det ut fra Sosial- og helsedirektoratets tolkning klart må fremgå at behandlingen ikke har helbredende eller behandlende hensikt. En slik adekvat klargjøring av TFT s virksomhetsområde lindring, symptomdempninger eller styrking av immunforsvar, kan vanskelig finnes i NLH s søknad. Det er derimot klare holdepunkter for å kunne legge det faktum til grunn, at TFT synes å ta sikte på behandling av alvorlige lidelser, som vil omfattes av forbudet i alternativloven 7 første ledd. Under henvisning til enkelte sitater fra NLH s brev av 18. april 2007 har direktoratet videre uttalt: I forhold til den juridiske vurderingen er det realiteten som skal legges til grunn. Hvordan NLH velger å rubrisere grunnlidelse, behandling, symptom og lindring, må være uten betydning. Realiteten synes her å være at tilstandens grunnleggende årsak forsøkes fjernet ved hjelp av TFT. Dette synes etter direktoratets forståelse best å overensstemme med begrepet behandling slik det anvendes i alternativloven 7. 1/ Homøopraktikeren 7

8 Endelig er det vist til at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, etter direktoratets mening er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Fagkravene finnes på dette grunnlag å kunne være i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 1. I sin konklusjon uttaler direktoratet: Sosial- og helsedirektoratet finner etter en konkret vurdering at NLH s fagkrav kan være i strid med alternativloven 1, 7 og 9. Det er derfor materielt grunnlag til å opprettholde avslaget på søknad om godkjenning, jf registerforskriften 3 jf Merknader til forskrift 3 nr. 1. Etter at direktoratet oversendte klagen har departementet mottatt brev av h.h.v. 8. januar og 27. februar 2008 fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange hvor det fremføres enkelte kommentarer til direktoratets oversendelsesbrev. I brevet av 8. januar 2008 har advokat Ersdal presisert at NLH er av den oppfatning at terapeuter innenfor tankefeltterapi driver med lindring og ikke behandling. Det er vist til at regelverket på området er uklart når det gjelder grensen mellom lindring og behandling og at det derfor vil være urimelig å avslå NLH s godkjenningssøknad når direktoratet selv påpeker at grensen mellom lindring og behandling ikke er klar i regelverket. Det er i den forbindelse vist til at NLH har gitt klart uttrykk for at tankefeltterapi utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer, samt styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse i tråd med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 andre ledd. I forlengelsen av dette hevdes det at departementet ved klagebehandlingen må legge NLH s beskrivelse av virksomheten til grunn og ikke hvordan direktoratet oppfatter denne. Advokat Ersdal har videre vist til at direktoratet i oversendelsesbrevet har uttalt at NLH s 8 fagkrav kan være i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 1, 7 og 9. Under henvisning til at det av merknadene til registerforskriften 3 nr. 1 følger at direktoratet skal påse at vedtektene som stiller faglige krav for medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter, uttales det: Det er således ikke tilstrekkelig at det finnes en teoretisk mulighet for at fagkravene kan finnes lovstridige. Direktoratet har således gått utenfor sitt materielle hjemmelsgrunnlag når det har avslått søknad om godkjenning på bakgrunn av at NLHs fagkrav muligens kan være i strid med alternativloven. Det anføres videre at selv om man skulle legge til grunn direktoratets vurdering av NLH s fagkrav i denne forbindelse, så er det ikke rettslig grunnlag for å gi NLH avslag da direktoratet ikke har vurdert fagkravene slik at de er i strid med alternativloven. På bakgrunn av redegjørelsen i NLH s klage av 11. november 2007, samt anførsler som nevnt, har advokat Ersdal anført at direktoratets avslag må oppheves og at NLH s søknad om godkjenning som utøverorganisasjon for tankefeltterapeuter må innvilges. I advokatfirmaet Steenstrup Stordranges brev av 27. februar 2008 har advokatfullmektig Grandal vist til at direktoratet i sitt avslagsbrev av 8. oktober 2007 uttalte at et vedtak i NLH s styre om å gå inn for krav om obligatorisk faglig oppdatering ikke kunne tillegges vekt som gyldig fagkrav i henhold til registerforskriften 3 nr. 1, idet det foreslåtte kravet om obligatorisk faglig oppdatering ikke var behandlet av forbundets årsmøte på vedtakstidspunktet, og slik sett ikke var et vedtektsfestet fagkrav som stilles som vilkår for medlemskap i NLH. Grandal har til dette bemerket at NLH allerede har satt krav om obligatorisk faglig oppdatering som vilkår for medlemskap og at dette ville bli behandlet på NLH s årsmøte 12. april Homøopraktikeren - 1/2009

9 Utover dette gjentas at tankefeltterapi ikke behandler alvorlige sykdommer i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 første ledd. Det er vist til at i den opplæring som gis til terapeuter innen tankefeltterapi, er det et sentralt tema å lære å skille mellom de tilfeller som kan behandles og de tilfeller hvor pasienten må videresendes til helsepersonell. Dette skillet går i samsvar med lovens forbudsregel i 7 første ledd, samtidig som det presiseres at det ikke er mulig å oppstille en uttømmende liste over hvilke sykdommer som er å anse for alvorlige og at det heller ikke er mulig å oppstille en klar definisjon av alvorlige sykdommer. Det må derfor være opp til behandlerne å vurdere om man står overfor alvorlige eller ikke-alvorlige sykdommer. For ordens skyld vil departementet presisere at formann i NLH, John Hetlelid, i telefonsamtale har bekreftet at forbundets årsmøte 2008 vedtok å endre fagkravene slik at det nå gjelder krav om obligatorisk faglig oppdatering for tankefeltterapeutene. Dette fremgår også av NLH s nettside, 3. Departementets vurdering Det følger av 3 i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. at det skal opprettes en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. Slikt register er nærmere regulert i forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling (registerforskriften) og registeret er opprettet ved Brønnøysundregistrene. Av registerforskriftens 3 første ledd fremgår at Helsedirektoratet kan godkjenne utøverorganisasjoner i henhold til registerordningen dersom organisasjonen oppfyller nærmere bestemte krav, jf. bestemmelsens nr. 1 til nr. 9. I merknadene til 3 første ledd nr. 1 (om organisasjonens fagkrav til medlemmene) er det blant annet uttalt: Sosial- og helsedirektoratet skal kun påse at organisasjonene har vedtekter som stiller faglige krav til den som ønsker å bli medlem i organisasjonen. Det nærmere innhold av disse skal ikke være gjenstand for godkjenning av direktoratet, men direktoratet må påse at de vedtekter som stiller faglige krav for medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter, for eksempel lov om alternativ behandling av sykdom mv., konkurranselovgivningen osv. Under henvisning til ovenstående uttalelse i forskriftsmerknadene har som kjent Helsedirektoratet lagt til grunn at NLH s av fagkrav kan være i konflikt med lov om alternativ behandling av sykdom mv, og da nærmere bestemt lovens 7 første ledd som setter forbud mot behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Departementet legger videre til grunn at direktoratet er av den oppfatning at selv om utøvelse av tanketerapi etter en konkret vurdering ikke i seg selv vil være i strid med 7 første ledd, så vil utøvelse av tankefeltterapi i samsvar med NLH s fagkrav kunne være straffbart etter lovens 9, jf. direktoratets påpeking av at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Departementet er enig med direktoratet når det har lagt til grunn at en utøverorganisasjon kan nektes godkjent dersom organisasjonens fagkrav er i strid med relevante lover og forskrifter, i dette tilfellet lov om alternativ behandling av sykdom mv. og registerforskriften. Departementet er imidlertid av den oppfatning at direktoratet ved behandlingen av NLH s søknad har lagt til grunn en for streng fortolkning av registerforskriftens 3 første ledd nr. 1 med merknader. Departementet legger til grunn at dersom en utøverorganisasjons godkjenningssøknad 1/ Homøopraktikeren 9

10 skal avslås med henvisning til at fagkravene er i strid med lov og forskrift, så må dette fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig. Det må i den forbindelse også legges vekt på om fagkravene gjennomgående fremstår klart i strid med lov og forskrift eller om det kun er på enkelte spesifikke punkter at fagkravene fremstår som problematiske sett i forhold til lov og forskrift. I herværende sak er departementet enig med direktoratet i at det i godkjenningskorrespondansen med NLH finnes eksempler på ord og uttrykk som kan oppfattes slik at fagkravene legger opp til virksomhet som kan være i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 første ledd. Dette synes særlig å ha vært tilfelle i den tidligste fasen av saksbehandlingen. Departementet viser i forlengelsen av dette imidlertid til at NLH i senere korrespondanse har erkjent uheldige og upresise formuleringer, samtidig som de har understreket at fagkravene ikke skal forstås slik at deres medlemmer tar sikte på å utøve virksomhet i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. Det er også understreket i ovennevnte brev fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange at NLH s terapeuter innenfor tankefeltterapi driver med lindring og ikke behandling og det er i den forbindelse vist til at NLH har gitt klart uttrykk for at tankefeltterapi utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer, samt styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse i tråd med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 andre ledd. Ved en godkjenningsvurdering av en organisasjons fagkrav vil det måtte foretas vurderinger som på mange måter sammenfaller med den vurdering man gjør når det er snakk om å vurdere en konkret behandlingssituasjon opp mot gjeldende regelverk. Departementet er imidlertid av den oppfatning at det også er klare forskjeller mellom disse to situasjonene. Ved vurdering av en behandlings situasjon 10 vurderer men konkrete hendelser som har funnet sted opp mot gjeldende regelverk. En slik vurdering vil ha som utgangspunkt hva en behandler rent faktisk har utført. Ved vurdering av om en organisasjons fagkrav skal sies å være i strid med gjeldende regelverk, vil vurderingen måtte bli mer teoretisk og fremtidsrettet. Etter departementets oppfatning tilsier også dette at det bør fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig at fagkravene er i strid med lov og forskrift, dersom dette skal brukes som begrunnelse for å avslå søknaden. Departementet vil også påpeke at uavhengig av hvordan den enkelte utøverorganisasjon har formulert sine fagkrav, så vil den enkelte utøver ha et selvstendig ansvar for å innrette sin virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk. Det fremgår av lov om alternativ behandling av sykdom mv. at forbudsbestemmelsene i 5-7 og straffebestemmelsen i 9 retter seg mot den enkelte utøver. Eventuell uklarhet knyttet til organisasjonens fagkrav i henhold til registerordningen vil ikke frita den enkelte utøver for dette ansvaret. Departementet vurderer det altså slik at NLH s fagkrav ikke gjennomgående kan sies å være så klart og uomtvistelig i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. at organisasjonen av den grunn ikke kan godkjennes i henhold til registerordningen. Departementet finner i den forbindelse også å måtte legge vekt på at regelverket på dette området nødvendigvis vil måtte fremstå som noe overordnet og mindre detaljert når det gjelder grensen mellom lovlig og ulovlig virksomhet. Som kjent følger det av 7 første ledd i lov om alternativ behandling av sykdommer mv. at behandling av alvorlige sykdommer og lidelser ikke skal utøves av andre enn helsepersonell. I lovens forarbeider er det redegjort for hva som i henhold til loven skal være alvorlige sykdommer og lidelser. Det er på det rene av at både somatiske og psykiske sykdommer/lidelser vil kunne være omfattet Homøopraktikeren - 1/2009

11 Norges av forbudet. I forarbeidene er det presisert at det er behov for visse begrensninger i forhold til hvem som skal kunne behandle de alvorligste formene for psykiske lidelser, såkalte alvorlige sinnslidelser. Det er i forarbeidene pekt på en rekke vurderingstemaer som vil være relevante i forhold til bestemmelsen, men det er ikke foretatt noen uttømmende opplisting av alvorlige sykdommer eller lidelser. En slik opplisting vil det ikke være mulig eller ønskelig å oppstille og det vil derfor måtte foretas en konkret vurdering fra sak til sak. I siste instans er dette også en vurdering som vil måtte foretas av domstolene. Likedan følger det av lovens system at grensen mellom behandling etter 7 første ledd som er forbudt og behandling etter 7 andre ledd som er tillatt, ikke vil være helt entydig og at også dette er noe som vil måtte vurderes konkret fra sak til sak. Ved behandling av en godkjenningssøknad i henhold til registerordningen bør man således ha klare holdepunkter for VESTFOLD AKUPUNKTURSKOLE 3-årig UNDERVISNING I TRADISJONELL KINESISK AKUPUNKTUR STARTER I TØNSBERG 22. AUGUST For mer informasjon se Liv Di Sansimone tlf Landsforbund av Homøopraktikere Wenche Kjølner tlf Godkjent av Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH at de beskrevne fagkrav klart vil medføre en virksomhet som faller innenfor forbudet etter 7 første ledd. En mer teoretisk mulighet for at fagkravene kan være i strid med regelverket kan ikke være tilstrekkelig i så måte. Departementet finner også grunn til å påpeke at det er noe uklart hvordan deler av direktoratets vedtak/begrunnelse skal forstås. Som nevnt ovenfor har direktoratet uttalt at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Dersom dette skal forstås som en faglig vurdering av fagkravenes innhold og omfang, vil dette være en vurdering som ikke skal vektlegges i henhold til registerforskriftens godkjenningskrav i 3. Utover at direktoratet som nevnt skal påse at de vedtekter som stiller faglige krav for medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter, skal det nærmere innhold av fagkravene ikke være gjenstand for godkjenning av direktoratet. 4. Vedtak Under henvisning til ovenstående finner Helse- og omsorgsdepartementet å måtte oppheve Helsedirektoratets (daværende Sosial- og helsedirektoratet) vedtak av 8. oktober 2007, jf. forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling 3 tredje ledd og forvaltningsloven 34 andre og fjerde ledd. Departementet har ikke funnet grunnlag for å treffe nytt vedtak i saken, jf. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Saken oversendes derfor Helsedirektoratet for videre behandling i tråd med departementets vedtak om opphevelse. Vi ber om at saken gis prioritet ettersom den allerede har vært til behandling i lang tid hos helsemyndighetene. NLH er informert om departementets vedtak ved brev av i dag, jf. vedlagt kopi. 1/ Homøopraktikeren 11

12 Advokatfirma Steenstrup og Stordrange gir oppsummering over Helse og Omsorgsdepartementet sitt vedtak av 26. november 2008 og hva det betyr ikke bare for tankefeltterapi, men for hele bransjen. 4. Kort om de rettslige problemstillinger i saken Hovedproblemstillingen i saken har vært hvorvidt NLH oppfyller de formelle vilkår i Registerforskriften 3: Godkjenning av utøverorganisasjoner. Nærmere bestemt om NLH i henhold til Registerforskriften 3 nr. 1 har: vedtekter som stiller faglige krav til den som ønsker å bli medlem. Det er ubestridt at NLH har vedtektsfestede fagkrav til TFT, men Direktoratet begrunnet sitt avslag med at fagkravene ikke var gode nok, og at de var i strid med relevant regelverk. Vi inntar her for ordens skyld Direktoratets konklusjon i klagebehandlingen (inntatt i Direktoratets oversendelsesbrev til Departementet den 14. november 2007): Sosial- og helsedirektoratet finner etter en konkret vurdering at NLH s fagkrav kan være i strid med alternativloven 1, 7 og 9. Det er derfor materielt grunnlag til å opprettholde avslaget på søknad om godkjenning, jf. registerforskriften 3 jf. Merknader til forskrift 3 nr. 1. De sentrale problemstillinger i saken har hovedsaklig vært: Sondringen mellom behandling lindring, jf. alternativloven 7 (1) og (2), og hvorvidt TFT driver lindring eller behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Direktoratets materielle hjemmelsgrunnlag til å vurdere innholdet av TFTs fagkrav. 5. Departementets rettslige vurderinger Departementet konkluderer på side 6, fjerde avsnitt med at Direktoratet i forbindelse med NLHs søknad har lagt til grunn en for streng fortolkning av registerforskriftens 3 første ledd nr.1 med merknader. Direktoratets vurdering av forholdet til alternativloven 7 første ledd (forbud mot behandling av alvorlige sykdommer og lidelser) og 9 (om straffansvar pga vesentlige misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang), har altså vært for streng. Departementet skriver videre at dersom en godkjenningssøknad skal avslås med henvisning til at fagkravene er i strid med lov og forskrift, så må dette fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig. Generelt sett betyr dette at en godkjenningssøknad kan avslås dersom fagkravene er i strid med regelverket, men at dette da forutsetter en klar motstrid. En slik lovforståelse er etter vår vurdering korrekt, og slik vi ser det har Departementet her lagt vår argumentasjon til grunn. Departementet skriver også at man i en slik vurdering av fagkravene må legge vekt på om det er tale om gjennomgående brudd på regelverket, eller om det kun er tale om enkeltpunkter i fagkravene som medfører brudd på regelverket. Vi forstår uttalelsen slik at i sistnevnte tilfeller bør utøverorganisasjonen gis anledning til å rette opp i forholdet, slik tilfellet har vært i denne saken. Vi finner grunn til å understreke at Direktoratet gis medhold i at det i godkjenningsproses- 12 Homøopraktikeren - 1/2009

13 sen har forekommet ord og uttrykk som kan oppfattes slik at fagkravene legger opp til behandling av alvorlige sykdommer i strid med alternativloven 7 (1), og da i særlig grad i den tidlige fasen av saksbehandlingen. Det siktes da til formuleringer som kan gi inntrykk av at TFT blant annet kan omfatte behandling av alvorlige depresjoner og smerter. Men Departementet synes å ha lagt til grunn NLHs og våre presiseringer og korrigeringer av fagkravene samt sondringen mellom behandling, lindring. Departementet vurderer det derfor slik (på side 7, siste avsnitt) at: NLH s fagkrav ikke gjennomgående kan sies å være så klart og uomtvistelig i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. at organisasjonen av den grunn ikke kan godkjennes Departementet sier med andre ord at fagkravene ikke er så klart i strid med regelverket at det utgjør noen avslagsgrunn. Men denne uttalelsen er etter vår vurdering ikke helt klar, og den kan muligens også forstås slik at Departementet i dette tilfelle mener at det foreligger strid med regelverket i en viss grad, men at dette ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet om at dette må fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig. Vi finner det vanskelig å gi en sikker tolkning her, men uttalelsen lest i sammenheng med resten av Departements vurdering tyder etter vår oppfatning likevel på at de oppdaterte fagkravene ikke ble ansett for å være i strid med regelverket. Det vises videre til at grensen mellom behandling etter 7 (1) som er forbudt og behandling etter 7 (2) som er tillatt, ikke vil være helt entydig og vil måtte vurderes konkret fra sak til sak. Etter vår vurdering har Departementet her lagt til grunn vår argumentasjon om at usikkerhet omkring lovforståelsen ikke kan brukes i NLHs disfavør. Departementet skriver at det kreves klare holdepunkter for at de beskrevne fagkrav klart vil medføre en virksomhet som faller innenfor forbudet etter 7 (1), og at: 1/ Homøopraktikeren 13

14 En mer teoretisk mulighet for at fagkravene kan være i strid med regelverket kan ikke være tilstrekkelig i så måte. Det er interessant å merke seg at Departementet i denne sammenheng påpeker at det er uklart hvordan deler av direktoratets vedtak/ begrunnelse skal forstås hva gjelder anførselen om at det er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Departementet sier i klare ordlag at dersom Direktoratets anførsel skal forstås som en faglig vurdering av fagkravenes innhold og omfang, vil dette være en vurdering som ikke skal vektlegges i henhold til registerforskriftens godkjenningskrav i 3. Med andre ord synes det som om Direktoratet her har vektlagt utenforliggende hensyn. Også på dette punkt oppfatter vi det slik at Departementet har lagt til grunn vår argumentasjon om at Direktoratet har gått utenfor sitt materielle hjemmelsgrunnlag. 6. Oppsummering Etter vår oppfatning har Departementet på flere punkter lagt vår argumentasjon til grunn, og gitt støtte til den lovforståelse som NLH og vi i fellesskap har tatt til ordet for. I tillegg oppfatter vi at Departementet tar relativt klart avstand fra den vurdering som Direktoratet har lagt til grunn. Vi bemerker også for ordens skyld at to av de personene som har vært involvert i klagebehandlingen hos Departementet seniorrådgiver Kjetil Jonsbu og avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen også har skrevet kommentarutgaven til alternativloven. Det underbygger at Departementets vurdering har faglig tyngde og kan tillegges vekt når det gjelder fremtidig saksbehandling av registreringssøknader etter alternativloven. Vi antar at Direktoratet i sin fremtidige saksbehandling vil legge til grunn de retningslinjene som Departementet her har gitt. 14 Ved fremtidig registrering av NLHs medlemsorganisasjoner er det viktig å inngi en nøye gjennomtenkt beskrivelse av virksomheten både generelt sett og i forhold til fagkravene og å være seg bevisst grensedragningen mellom behandling - lindring i 7 (1) og (2). Dersom fagkravene ikke er i strid med regelverket, og de øvrige kravene i Registerforskriften 3 er oppfylt, vil registreringssøknaden som det klare utgangspunkt godkjennes. Direktoratet har da dersom vi legger Departementets vedtak til grunn ikke anledning til å foreta en faglig vurdering av fagkravenes innhold og omfang. Samlet sett mener vi det er grunn til å være godt fornøyd med Departementets vedtak/ vurdering, og vi håper at det arbeidet som er nedlagt i klageomgangen vil bidra til vesentlig å lette fremtidige søknadsregistreringer for NLHs medlemsorganisasjoner. For øvrig vil vi naturligvis være tilgjengelige for spørsmål eller kommentarer både til vedtaket og til eventuelle fremtidige problemstillinger. Til dere allerede registrerte medlemmer! Hvert år så lenge dere står i utøverregisteret må dere sende inn kopi av gyldig forsikringsbevis. Derfor er det viktig å ta være på forsikringsbevisene dere får tilsendt fra TrygVesta. Hvis ikke dere sender inn bevis på gyldig forsikring, vil dere bli slettet fra utøverregisteret i Brønnøysund.Dere kan enten sende inn kopi av gyldig forsikring på e-post: (husk å merk eposten med Registeret for utøvere av alternativ behandling) eller dere kan sende det inn via post til : Brønnøysundregistrene, Registeret for utøvere av alternativ behandling, 8910 BRØNNØYSUND. Homøopraktikeren - 1/2009

15 Sølvhaiolje er ikke bare godt for fordøyelsen men.. anbefales brukt ved lidelser som eksem, sår som ikke vil gro, sår hud, sår i mage tarm-systemet, lett forhøyet blodtrykk, lett forhøyet kolesterol og brannsår. Dosering: 1-2 kapsler daglig i 14 dager, deretter 1 kapsel daglig etter behov. Inneholder 60 stk. kapsler. Sølvhai, eller havmus, er en dypvannsfisk som lever på ca. 100 meters dybde. Pris kr. 220,- Tlf: , Fax: , Epost: Studentopptak 2009 i Tromø Fagområde omhandler teori på høyt nivå innen anatomi, fysiologi, sykdomslære, etikk mm. Praktisk massasjeteknikk, triggerpunktsbehandling, tøyeteknikker, etc. Helgebasert deltidsutdanning. Oppstart april 2009 Forløpende opptak. Alle kurshelger foregår i Tromsø. For mer informasjon kontakt: Vigdis Albrigtsen på telefon: eller se 1/ Homøopraktikeren 15

16 Momssaken er i boks! 17. desember 2008 fikk vi beskjeden vi har ventet på, at momsen blir knyttet til utøverregisteret for alternative behandlere. Alle som kan være medlem i en godkjent utøverorganisasjon f.eks. NLH og fyller NLHs fagkrav kan registrere seg der. Det som er svært positivt er at du blir momsfri både på den terapiform du er registrert under og andre helserelaterte terapiformer. NLH mener Finansdepartementet har gjort et godt stykke arbeid, det har også alle organisasjoner og ikke minst SABORG som har presset på for å få gjennomslag for ordningen. Her kommer det gledelige budskap: Finansdepartementet har foretatt en endring av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av alternative behandlingstjenester, jf. forskrift 15.juni 2001 nr. 682(Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester 2 nr. 4 og 5. Endringen trer i kraft 1. januar 2009, men med en overgangsordning på to år for de alternative behandlingstjenestene som fram til i dag har vært unntatt. Se vedlagte brev av 9. desember 2008 til Lovdata. Endringen innebærer at en registrering i utøverregisteret for alternative behandlere, jf. forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling, heretter vil være en forutsetning for at alternative behandlingstjenester kan omsettes uten merverdiavgift. Et forslag om dette ble sendt på høring 30. juni Fordi prosessen med etableringen av registeret, herunder registrering av organisasjoner og utøvere i registeret, har tatt noe tid, har også den videre oppfølgning av forslaget tatt tid. Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for innholdet i forskriftsendringen. 16 Moms 1. Kort om endringsforslaget: Følgende alternative behandlingsformer har til nå vært unntatt fra merverdiavgift: Akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisinbehandling, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje. I tillegg er alle alternative behandlingstjenester unntatt hvis de utøves av helsepersonell med autorisasjon. Oppramsingen av hvilke tjenester som er unntatt har skapt flere avgrensingsspørsmål som har gjort regelverket vanskelig å praktisere. Bl.a. har det vært vanskelig å avgrense en bestemt behandlingsform i seg selv og å avgrense den i forhold til andre tilstøtende eller lignende behandlingsformer. Det anses derfor som hensiktsmessig å knytte unntaket for alternative behandlingstjenester til den registerordning for alternative behandlere som er opprettet i medhold av lov om alternativ behandling av sykdom mv. Helse- og omsorgsdepartementet støtter endringen. Det samme har et klart flertall av høringsinstansene gjort. Omleggingen har som siktemål å sikre større likebehandling av utøverne ved at unntaket baseres på et objektivt kriterium. Videre gir den mulighet for at flere behandlingsformer enn i dag kan unntas. Som det ble gitt uttrykk for i høringen, ser samtidig departementet at det kan være uheldig å knytte et unntak opp mot en ordning som i utgangspunktet er frivillig. Det kan føre til at enkelte som av ulike grunner egentlig ønsker å stå utenfor, følger seg presset til å la seg registrere. Det er likevel vanskelig å se at det i dag finnes andre anvendbare avgrensingskriterier for et slikt unntak. Kravet om registrering i utøverregisteret for alternative behandlere vil omfatte både utøvere som yter terapitjenester som har vært unntatt etter forskrift nr. 119 og utøvere som Homøopraktikeren - 1/2009

17 yter terapitjenester som fram til nå har vært avgiftspliktige. Forutsetningen for å bli omfattet av unntaket vil heretter bli om utøveren er registrert i registeret, ikke hvilken type terapi man driver. Det er imidlertid foreslått en overgangsordning på to år for de alternative behandlingsformene som fram til nå har vært unntatt fra merverdiavgiftsloven etter forskrift nr nr. 4, jf. nedenfor. 2. Behandlingsformer som i dag er unntatt: For behandlingsformer som per i dag er unntatt direkte etter forskrift nr nr. 4, det vil si akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisinbehandling, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje, betyr endringen at utøverne av slike tjenester må registrere seg i utøverregistret for fortsatt å kunne yte tjenestene uten merverdiavgift. Selv om dette vil kunne oppfattes som en viss innstramming av unntaksvilkårene, bør de krav som stilles for å være unntatt merverdiavgiftsplikten være de samme for samtlige som yter slike tjenester. Det gir like konkurranseforhold og gjør regelverket enklere å praktisere. saken Departementet vil imidlertid ta hensyn til at prosessen med godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere kan ta noe tid. Det er derfor foreslått at for slike tjenester skal forskriftsendringen først tre i kraft 1. januar 2011.Det betyr at utøverne av slike behandlingstjenester har to år på seg til å få registreringen i orden før det får konsekvenser for deres avgiftsstatus. 3. Behandlingsformer som i dag ikke er unntatt: Utøvere av alternative behandlingsformer som i dag er merverdiavgiftspliktige, vil fra 1. januar 2009 kunne yte sine tjenester uten å beregne merverdiavgift - dersom de på dette tidspunktet står registrert i utøverregisteret. En del av disse utøverne vil imidlertid ikke være registrert på dette tidspunkt. Det kan skyldes at de ennå ikke har funnet det formålstjenelig å være registrert. Det kan også skyldes at den organisasjon som vedkommende utøver er medlem i, ennå ikke er godkjent av Sosial- og helsedirektoratet. Da vil merverdiavgift fortsatt måtte beregnes inntil en ev. registrering finner sted. Det må gjelde selv om vedkommende utøver selv ønsker å være registrert. Bakgrunnen for omleggingen av regelverket på dette området er bl.a. et ønske om at unntaket skal bygge på objektive kriterier. Enkeltutøvere kan derfor ikke unntas dersom de ikke er registrerte. 4. Særskilt om autorisert helsepersonell: Et særskilt spørsmål har vært om det bør stilles krav om at også autorisert helsepersonell må registrere seg i utøverregisteret for å kunne fortsette å yte alternative behandlingstjenester uten merverdiavgift. I høringen ble det lagt fram to alternative forslag, et der autorisert helsepersonell omfattes av ordningen og et der de ikke gjør det. Prinsipielt mener Finansdepartementet at regelverket bør være det samme for alle utøvere av slike tjenester. Det gir like konkurransevilkår og gjør regelverket mer oversiktlig og enkelt å praktisere. Vi har imidlertid vektlagt Helse- og omsorgsdepartementets klare anbefaling om å holde denne gruppen utenfor. En viktig begrunnelse for dette standpunktet er at helsepersonell er underlagt offentlig tilsyns- og klageordning. Kravet om registrering omfatter dermed ikke autorisert helsepersonell som yter alternative behandlingstjenester. Disse vil som nå kunne tilby alternativ behandling uten plikt til å beregne merverdiavgift selv om de ikke er registret i utøverregisteret. Vi ber Skattedirektoratet gjøre forskriftsendringen og innholdet i dette brevet kjent. I den forbindelse kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med både Helsedir. og Saborg. 1/ Homøopraktikeren 17

18 - Gjorde ikke noe galt Fylkeslege Kristian Hagestad Homøopraktiker Magny Eikeland Homøopraktiker Magny Eikeland gjorde ikke noe ulovlig da hun ga råd om medisiner, mener Helsetilsynet. Nesten et år etter at NRK Sørlandet tok saken opp første gang bekrefter de frifinnelsen i beste sendetid på radio og på nettutgaven. Fylkeslegen i Vest Agder klaget Eikeland inn til Statens Helsetilsyn på grunn av medisinrådene. Helsetilsynet slår nå fast at Homøopraktikeren ikke gjorde noe galt. Jeg er glad og takknemlig for at det gikk så godt som det har gjort. Jeg visste at jeg ikke hadde gjort noe galt, men man kan aldri vite hva andre syns, sier Magny Eikeland. Trengte en avklaring Fylkeslege Kristian Hagestad er glad for at Helsetilsynet har komme med sin konklusjon. Vi synes dette var en sak der det var viktig å få en avklaring prinsipielt hvor grensene i loven går, og hvilke fakta som skal legge til grunn i en sånn sak og det har vi fått, sier Haugestad. Han mener legene bør være mer åpne for alternative behandlingsmetoder. Kanskje bør leger være mer åpne når pasienter tar kontakt og sier at de også har søkt alternativ behandling.kanskje bør man 18 ha en åpen dialog om eventuelle råd som har kommet fra den alternative behandleren sier Hagestad. Vil ha tilsyn Fylkeslegen har tidligere etterlyst tilsyn som kan kontrollere alternative behandleres aktivitet. Det kan gi personer som søker alternativ behandlingen trygghet. Det er et paradoks at vi har nøye tilsyn med det helsepersonell gjør, mens vi ikke har noe tilsyn med virksomheten til alternative behandlere. Har tilsyn NLH kan opplyse at det er tilsyn for de organiserte alternative behandlere. Enhver godkjent utøverorganisasjon må ha eget klageorgan, eksklusjonsregler og etisk råd. Dette har NLH hatt i 10 år. Saborg har i flere år arbeidet med og legger i 2009 frem sitt arbeid om et overordnet klageorgan, et slags Helsetilsyn for alternative behandlere. Dette viser at bransjen tar dette med pasientsikkerhet på alvor. NLH er glad for at Hagestad etterlyser dette og vi er glad for å fortelle hvor langt vi er kommet. NLH er ser positivt på at han ønsker dialog mellom utøvere og leger. Det er noe alternativloven og pasientrettighetsloven legger opp til. Homøopraktikeren - 1/2009

19 Alternativopplysningen.no skremmer alternative behandlere NLH har fått bekymringsmelding fra noen av våre medlemmer. Terapeuter opplever at Alternativopplysningen skremmer og feilinformerer om den nye momsordningen. De prøver å presse alternative behandlere til å være med i FAB, en folkeaksjon som vil undergrave det alternativ medisinen har oppnådd i en lang kamp fra De gjør inntrykk av å være alternative behandlere sin venn, men i virkeligheten vil de ødelegge det alternative behandlere har oppnådd gjennom mer enn 10 år. Alternativopplysningen prøver seg på lobbyvirksomhet og påvirker Helsedirektoratet til å omgjøre et gode for alternative behandlere. Er dette for å hjelpe bransjen eller kun seg selv? La oss se på noen fakta: Hvordan virker momsen fra 1. januar 2009 Er momsreformen urettferdig? Gagner registerordningen pasientsikkerheten? Er det knyttet fagkrav til registerordningen? Skaper ordningen falsk trygghet? Bør registerordningen fjernes? Er FAB noe å støtte? Hvordan virker momsen fra 1. januar 2009 Alle alternative terapiformer som har hatt momsfritak tidligere vil ha fritak i en overgangsperiode frem til 1. januar Alle alternative terapeuter som har praktisert terapiformer som til nå har vært momsbelagt skal betale moms inntil terapeuten er godkjent i registerordningen. Da er terapeuten også fritatt moms for alle andre helserelaterte virksomheter han bedriver. Helsepersonell er fritatt moms på alternative tjenester. Har autorisasjonen falt bort stiller helsepersonell på samme linje som andre alternative behandlere. Er momsreformen urettferdig? Det vil nok noen hevde. NLH mente det tidligere. Spesielt på grunn av organisasjonsfriheten. Finansdepartementet begrunner det slik: Det er likevel vanskelig å se at det i dag finnes andre anvendbare avgrensingskriterier for et slikt unntak. Slik vil politikere, HOD, Finansdepartementet og Saborg ha det. Gagner registerordningen pasientsikkerheten? Ja, det gjør den. Selv om registerordningen ikke borger for hva den enkelte terapeut kan i detalj, så kvalitetssikrer den viktige elementer som sikrer pasienten: organisatoriske fagkrav, etikk, taushetsplikt, organisatorisk journalplikt, klageordning, eksklusjonsmuligheter, pasientrettigheter, forsikringsordning og god forretningsskikk. Er det knyttet fagkrav til registerordningen? Ja, indirekte fordi Helsedirektoratet skal påse at godkjente utøverorganisasjoner setter fagkrav til sine medlemmer før de blir godkjent til registeret. NLH har i tillegg knyttet VEKS fag direkte til tankefeltterapeuter fordi utdannelsen i seg selv ikke er så omfattende. Saborg har vedtatt å knytte VEKS fag til registerordningen. Skaper ordningen falsk trygghet? Tvert imot. Ettersom det er lagt mye kvalitetsikring på godkjente utøverorganisasjoner som igjen stiller krav til sine medlemmer er dette en ordning som inngir trygghet både til pasienter og våre medlemmer. 1/ Homøopraktikeren 19

20 Bør registerordningen fjernes? Bør denne ordningen fjernes slik Alternativopplysningen ønsker? Hvilket alternativ kan de vise til som er bedre i dag? De opplyser at det finnes 200 forskjellige terapiformer. Tross henvendelser så vil de ikke opplyse NLH om hvilke det er. Politikerne ønsket et skille mellom seriøse og useriøse behandlere. Det har de nå fått. En kan mene mye om dette er en rettferdig ordning for dem som står utenfor. Noen har valgt det selv. Andre har ikke god nok kunnskap og må derfor oppdatere sin kunnskap. Dette har jo med pasientsikkerhet å gjøre, er da denne ordning urettferdig? Absolutt ikke. Dette handler ikke bare om moms, men et veiskille som gradvis over tid vil skille seriøse behandlere og useriøse behandlere. Er FAB noe å støtte? NEI mener NLH. Det denne folkeaksjonen står for undergraver alt det vi har oppnådd siden På sidene til Alternativopplysningen får en inntrykk av at denne aksjonen er noe helt nytt nå. Den har eksistert i ca 1 ½ år og kun fått med noen få støtteerklæringer. Etter at Alternativopplysningen gikk ut med uriktig skremselspropaganda har de fått noe mer støtte. Alle som leser dette bør gi kollegaer informasjon, slik at denne propaganda blir avslørt. Vi har i dag fått Europas mest liberale lov om alternativ behandling og en bra registerordning som vil bli enda bedre med årene. Skal vi skusle dette bort for et privat foretak som driver propaganda for egen nettside? Selvfølgelig ikke. Det Komplette Diagnose System MRT SYSTEMET MRT - HRV - Funksjon - EKG MRT - Meridian Resonanstest måler energien i meridian terminalpunkter i na. Denne målemetoden er objektiv og tilfører ingen fremmed strøm til kroppen. RT - Resonanstest måler motstanden som dannes i Databasert måleutstyr som har det meste kroppen ved provokasjon av digitalmedisin. Dette endrer motstandspotensialet og resulterer i høyere - Testen er objektiv uten mental innflytelse. motstand og lavere måleverdier. - Kausalkjeder, sykdomsfremkallende mønster og TCM digitalmedisiner med symptomregister. - Reproduserer medisiner på 30 sekund. - Pasient- og epikriseregister. Besøk vår stand mars 2009 på NLH s fagseminar i Stavanger. Tlf: Homøopraktikeren - 1/2009

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA VEDTAK Sak nr.: 14/1115 Dato: 01.12.2014 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA og Anne Harila, c/o Laserklinikken

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Fafo-notat 2009:19 Fafo

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer