Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 LFWS del 1 diagnostisering og behandling av Lock-Foot. LFWS del 2 oppfølgingskurs rettet mot behandling av Whiplash. Kurspris kr. 3500,- - inkl. enkel servering - kursbevis - kompendium nå har du muligheten å lære deg behandlingsmetoden Lock-Foot Whiplash Syndromet Lock-Foot Whiplash Syndromet er en ortopedisk feilfunksjon, som forårsaker nevrologiske forstyrrelser i kroppen. LFWS 1: går på torsdag og fredag, Bergen februar, Trondheim 4 5 mars, Kristiansand april, Oslo september. LFWS 2: går på lørdag og søndag, Bergen februar, Trondheim mars, Kristiansand april, Oslo september. Påmelding Spørsmål kontakt: Robin Juberg tlf el Homøopraktikeren - 1/2009

3 Innhold Hovedartikler 4 NLH vant TFT saken 6 Momssaken 19 Alternativ.no skremmer 23 Homotoksikologi sidene 27 Fordøyelsesapparatet 37 Foreningsnytt 37 Årsmøte program Kjære Kollega! Vi vant Tankefeltterapi saken. Den 26. november 2008 har Helse og Omsorgsdepartementet sagt sitt. Helsedirektoratet kan ikke dirigere eller forandre de fagkrav utøverorganisasjonene setter, men John Hetlelid kun påse at der er fagkrav. Sosial og Helsedirektoratet ønsket en vurdering om NLHs fagkrav kunne være i strid med alternativloven 1, 7 og 9. De mente det kunne være materielt grunnlag for det og opprettholdt derfor avslaget på vår første søknad. Fra side 4 i denne homøopraktikeren kan dere lese hele denne spennende saken fra begynnelsen av. Videre kan dere lese kommentarer fra NLHs advokatfirma. NLH kan nå fortelle at Helse og Omsorgsdepartementet ikke bare har opphevet vedtaket fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har arbeidet på spreng og den formelle godkjenningen fikk NLH den 17. desember Det betyr at alle Tankefeltterapeuter som oppfyller de krav som er satt til registrering i utøverregisteret nå kan begynne å registrere seg der. Som om ikke dette skulle være nok, 17. desember 2008 kom det formelle vedtaket at Finansdepartementet fra 1. januar 2009 knytter momsen til utøverregisteret. Det betyr at alle som kan være medlem der, blir fritatt moms for de terapiformer de utøver. I dag er 9 terapiformer fritatt moms. Nå får de som utøver disse terapiformer, 2 år på seg til å tenke seg om og registrere seg i registeret. Helsepersonell er fritatt moms på alternativ behandling. Dere som er momsbelagt pr. i dag vil fortsatt være det inntil dere blir godkjent av en utøver organisasjon og kan registrere dere i utøverregisteret for alternative behandlere i Brønnøysund. For tankefeltterapeuter som ikke er helsepersonell eller praktiserer en godkjent terapiform i NLH, må ta kurs i VEKS fag. Slike kurs settes i gang i februar Av de 12 terapiformer NLH har søkt godkjenning for er det to som gjenstår. Det er Aromatisk fysiopati og Massasje. Søknadene ligger til behandling i Helsedirektoratet. NLH følger søknadene opp ukentlig. Oppfordringen fra NLH blir derfor: La det gå sport i å bli REG. Homøopraktiker eller REG. Tankefeltterapeut. Hvordan? Ring Linn, hun kan hjelpe deg, tlf eller / Homøopraktikeren 3

4 Som den første av SABORGs 19 medlems organisasjoner betalte NLH hele medlemskontingenten på kr ,- den 1. januar Det er helt nødvendig å være tidlige ute med medlemsavgiften slik at SABORG har likvider å drive videre med. Det er en henstilling fra NLH til alle andre medlemsorganisasjoner at de bidrar med mest mulig så tidlig som mulig. Da får SABORG arbeidsro, og kan konsentrere seg om å gjennomføre handlingsplanen til glede for oss alle. Bransjen med SABORG i spissen setter stadig høyere krav til vår faglige opptreden. Det er noe myndighetene liker å registrere. Det å være faglig oppdatert er en medlemsforpliktelse for alle NLHs medlemmer. Derfor skal vi også i år, mars 2009 ha fagseminar hvor alle medlemmer har noe å lære og fylle sin kunnskapskiste med. Det vil være mange spennende foredrag og en stor workshop med mange utstillere. Nå er det viktig at du er ditt ansvar bevisst og møter opp. Vi skal også ha generalforsamling, og med din stemme er du med å forme din egen fremtid i bransjen. Les mer om foredragholdere og detaljer om reservasjon med priser og lignende på side 36. Så klart, vi ses i Stavanger mars Du skal føle deg hjertelig velkommen. John Hetlelid Formann NLH VANT TFT SAKEN Etter to og et halvt års kamp vant NLH endelig over helsebyråkratene og rettferdighet kan skje fyldest. Allerede 20. juni 2004 søkte NLH Sosial og Helsedirektoratet om godkjenning som organisasjon for utøvere av alternativ behandling. Rot med titler blant Homøopatene som var den første godkjente utøverorganisasjon gjorde at Sosial og Helsedirektoratet måtte revidere hele registerordningen. NLH og andre organisasjoner måtte vente på denne revideringen i 2 år. Den 28. april 2006 søkte NLH på nytt. Den 25. juni 2006 fikk NLH godkjenning for den del av søknaden som omfattet utøvere med tittelen Homøopraktiker MNLH. Vi var helt frustrert hvorfor Tankefeltterapeuter ikke ble godkjent. Det viste seg at bestemte personer innen Sosial- og Helsedirektoratet mente at Tankefeltterapi ikke hadde noe med helse å gjøre, men var mer en velvære sak. NLH søkte på nytt 18. april Søknaden ble avslått i vedtak 18. oktober 2007 begrunnet 4 med at NLHs fagkrav til Tankefeltterapeuter kunne være i strid med registerordningens 1 og alternativloven 1, 7, 9. For NLH var dette svært alvorlig. Sosial- og Helsedirektoratet skulle på et vis bruke alle midler for å hindre en godkjenning av Tankefeltterapi. Saken ble ikke bedre med at Mats Uldal som innførte tankefeltterapi til Norge fikk et vedtak mot seg i Markedsrådet. Nå forlot Sosial- og Helsedirektoratet sin første begrunnelse og tok nå til orde for at tankefeltterapi tok sikte på å behandle alvorlige sykdommer som er forbudt, og at fagkravene som NLH har stilt til tankefeltterapeuter er i strid med registerordningen. Nå måtte NLH få tak i en god advokat. Adv. firma Steenstrup og Stordrange ved høyesteretts advokat Hege B. Erdal fikk saken. Nå måtte NLH på en måte starte på nytt. Homøopraktikeren - 1/2009

5 Det er første gang en slik sak tas opp og NLH måtte lære advokaten hvordan tankefeltterapi og alternativ medisin er. Det ble et voldsomt arbeid som ble lagt på skuldrene til noen i styret. Advokaten ga oss først råd og NLH sendte inn en egen klage på vedtaket 11. november Allerede den 14. november 2007 ble saken med nye kommentarer sendt fra Sosial- og Helsedirektoratet til Helse og Omsorgsdepartementet. Det tok altså kun 3 dager før Sosialog Helsedirektoratet ga oss et nytt avslag. De hadde fryktelig hastverk. Hva var nå det nye? Nå var det viktigste å få en definisjon av ordene behandling og lindring De ønsket en prinsipiell avklaring. De mente at det klart måtte fremgå at behandling ikke hadde helbredende eller behandlende hensikt Videre mente de om fagkrav at de måtte påse at de vedtekter som stiller faglig krav til medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter. Videre sier de sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er det etter Sosial og Helsedirektoratets mening et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Fagkravene finnes på dette grunnlag å være i strid med alternativlovens 1. Dette var tøft å svelge for NLH. Vi ble virkelig beskyldt for noe vi viste ikke var riktig. Da var det ikke annet å gjøre enn å engasjere vår advokat, og evt. ta den rettsaken som kunne komme. 6. januar 2008 sendte så advokaten det første av flere brev til Helse og Omsorgsdepartementet. På generalforsamlingen 12. april i 2008 fikk vi råd om å kjøre en forsonene tone til behandleren av saken i HOD. Den oppgaven fikk John Hetlelid. Det var ingen lett oppgave. Den 25. november 2008 ble NLH oppringt av avd. dir. Elisabeth Salvesen som opplyste at vedtaket fra 8. oktober 2007 ble opphevet og at NLH dermed vant saken. Den kvelden åpnet vi champagnen. HOD svarer på NLH s klagebrev vedrørende godkjenning av Tankefeltterapi - opphevelse av vedtak - Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets brev av 14. november 2007 hvor ovennevnte sak ble oversendt departementet for klagebehandling. Departementet beklager at saksbehandlingen på grunn av stor saksmengde har tatt lang tid. 1. Nærmere om sakens bakgrunn og Helsedirektoratets avslagsvedtak Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) søkte 20. juni 2004 Helsedirektoratet om at organisasjonen ble godkjent i henhold til den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling som er opprettet ved Brønnøysundregistrene. Registerordningen er nærmere regulert i 3 i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv., samt i forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling (registerforskriften). På bakgrunn av korrespondanse mellom NLH og Helsedirektoratet fremmet NLH 28. april 2006 fornyet søknad om godkjenning. Ved Helsedirektoratets vedtak av 25. juni 2006 ble NLH gitt godkjenning for den del av søknaden som omfattet utøvere med tittelen homøopraktiker MNLH. 1/ Homøopraktikeren 5

6 NLH søkte 18. april 2007 på nytt om godkjenning for de av organisasjonens medlemmer som benytter tittelen tankefeltterapeut MNLH. Ved vedtak av 8. oktober 2007 avslo Helsedirektoratet slik søknad. Direktoratet har begrunnet avslaget med at NLH s fagkrav kan være i strid med registerforskriftens 1 og lov om alternativ behandling av sykdom mv. 1, 7 og 9. Mer konkret er det vist til at søknaden fra NLH gir uttrykk for at tankefeltterapeutene i NLH har til hensikt å behandle sykdommer/lidelser i strid med lov om alternativ behandling 7 første ledd. Det er i den forbindelse vist til at flere av de psykiske tilstandene som NLH har opplistet i sin søknad er til dels alvorlige lidelser med progressivt forløp og med fare for prognosetap hvis effektiv behandling forsinkes eller forspilles. Sett i forhold til alvorlighetsgraden for flere av de lidelser som er omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er det etter direktoratets mening et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. I forlengelsen av dette er det også vist til at selv om sykdommen/lidelsen etter en konkret vurdering ikke finnes å være så alvorlig at den i henhold til lovens 7 vil være forbudt å behandle, så vil behandlingen etter en konkret vurdering kunne være straffbar etter lovens 9 andre ledd dersom den utsetter pasientens liv eller helbred for alvorlig fare. Direktoratet har videre lagt til grunn at et vedtak i NLH s styre om å gå inn for krav om obligatorisk faglig oppdatering ikke kan tillegges vekt som gyldig fagkrav i henhold til registerforskriften 3 nr. 1, idet det foreslåtte kravet om obligatorisk faglig oppdatering ikke var behandlet av forbundets årsmøte på vedtakstidspunktet, og slik sett ikke er et vedtektsfestet fagkrav som stilles som vilkår for medlemskap i NLH. Under henvisning til ovennevnte la derfor direktoratet etter en helhetsvurdering til grunn at NLH s fagkrav kunne være i strid 6 formålsbestemmelsene i lov om alternativ behandling av sykdom mv. og registerforskriften om ivaretakelse av pasientsikkerhet, jf. h.h.v. lovens og forskriftens 1. Direktoratet viste til at denne vurderingen ville gjelde uavhengig av om NLH skulle vedta ovennevnte krav om obligatorisk faglig oppdatering. Direktoratet la videre til grunn at behandlingsområdets alvorlighetsgrad tilsa at NLH s fagkrav kunne være i konflikt med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 om behandling av alvorlige sykdommer og lidelser og 9 om straff. 2. Klagers anførsler, Helsedirektoratets vurdering av disse og senere korrespondanse NLH ble innvilget forlenget klagefrist og har i sin klage av 11. november 2007 erkjent at det i den tidlige fasen av saksbehandlingen har vært operert med unyansert språkbruk og uheldige formuleringer, og at enkelte av disse kan gi inntrykk av at tankefeltterapi kan omfatte behandling av alvorlige depresjoner og smerter. Det presiseres imidlertid at tankefeltterapi ikke tar sikte på å behandle alvorlige psykiske lidelser i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 første ledd, slik direktoratet har lagt til grunn. Tankefeltterapi har kun til hensikt å lindre eller dempe symptomer på sykdom, jf. lovens 7 andre ledd. Det understrekes at tankefeltterapi ikke innebærer behandling av diagnosen i seg selv, men at man lindrer psykiske plager som kan følge av denne. Det vises i den forbindelse til at det av senere korrespondanse en rekke steder er inntatt beskrivelser eller formuleringer som underbygger dette, samt at det klart fremgår at tankefeltterapi skal utøves i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk. Det presiseres at alle medlemmer av NLH er forpliktet til å drive sin virksomhet i samsvar med relevant regelverk, herunder lov om alternativ behandling av sykdom mv. og registerforskriften. Homøopraktikeren - 1/2009

7 Dette vil innebære et forbud mot behandling av alvorlige sykdommer og lidelser omfattet av lovens 7 første ledd. Når det gjelder direktoratets henvisning til at behandlingen etter en konkret vurdering vil kunne være straffbar etter lovens 9 andre ledd dersom den utsetter pasientens liv eller helbred for alvorlig fare, er det vist til at dette synes å ha som premiss at tankefeltterapi tar sikte på å behandle alvorlige sykdommer og lidelser omfattet av 7 første ledd. Som nevnt har NLH presisert at man kun vil behandle alvorlige sykdommer og lidelser i samsvar med lovens 7 andre ledd, og at fagkravene slik sett ikke er i strid med straffebestemmelsen i lovens 9. Det er også vist til at direktoratet har foretatt en faglig vurdering av innholdet i NLH s fagkrav for tankefeltterapeuter, jf. ovenfor gjengitte uttalelse om at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av flere av de lidelser omfattet av Green Magma - DET GRØNNE PULVERET Supernæring Superenergi Superkraft for immunforsvaret Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress overgår alle de andre av nesten 200 planter i bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en svært rensende effekt. Mange problemer forårsakes av mangel på bredspektret næring. Prøv GREEN MAGMA mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen. Distrubueres av Vitalkost AS, 3157 BARKÅKER, Tlf: Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg Tlf: Mob: Fax: tankefeltterapiens behandlingsområde synes å være et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Det anføres i den forbindelse at direktoratet i henhold til registerforskriften ikke skal foreta en vurdering av fagkravenes innhold og at dette ikke kan vektlegges ved en vurdering av om organisasjonen skal godkjennes eller ikke. Ved Helsedirektoratets brev av 14. november 2007 har direktoratet oversendt NLH s klage over avslag på søknad om godkjenning til Helse og omsorgsdepartementet for behandling. Det fremgår her at direktoratet har foretatt en fornyet vurdering av NLH s anførsler i klagen. I den forbindelse uttales det bl.a.: Valget av ordlyden behandling som utelukkende har til hensikt å lindre i 7 annet ledd er så vidt strengt, at det ut fra Sosial- og helsedirektoratets tolkning klart må fremgå at behandlingen ikke har helbredende eller behandlende hensikt. En slik adekvat klargjøring av TFT s virksomhetsområde lindring, symptomdempninger eller styrking av immunforsvar, kan vanskelig finnes i NLH s søknad. Det er derimot klare holdepunkter for å kunne legge det faktum til grunn, at TFT synes å ta sikte på behandling av alvorlige lidelser, som vil omfattes av forbudet i alternativloven 7 første ledd. Under henvisning til enkelte sitater fra NLH s brev av 18. april 2007 har direktoratet videre uttalt: I forhold til den juridiske vurderingen er det realiteten som skal legges til grunn. Hvordan NLH velger å rubrisere grunnlidelse, behandling, symptom og lindring, må være uten betydning. Realiteten synes her å være at tilstandens grunnleggende årsak forsøkes fjernet ved hjelp av TFT. Dette synes etter direktoratets forståelse best å overensstemme med begrepet behandling slik det anvendes i alternativloven 7. 1/ Homøopraktikeren 7

8 Endelig er det vist til at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, etter direktoratets mening er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Fagkravene finnes på dette grunnlag å kunne være i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 1. I sin konklusjon uttaler direktoratet: Sosial- og helsedirektoratet finner etter en konkret vurdering at NLH s fagkrav kan være i strid med alternativloven 1, 7 og 9. Det er derfor materielt grunnlag til å opprettholde avslaget på søknad om godkjenning, jf registerforskriften 3 jf Merknader til forskrift 3 nr. 1. Etter at direktoratet oversendte klagen har departementet mottatt brev av h.h.v. 8. januar og 27. februar 2008 fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange hvor det fremføres enkelte kommentarer til direktoratets oversendelsesbrev. I brevet av 8. januar 2008 har advokat Ersdal presisert at NLH er av den oppfatning at terapeuter innenfor tankefeltterapi driver med lindring og ikke behandling. Det er vist til at regelverket på området er uklart når det gjelder grensen mellom lindring og behandling og at det derfor vil være urimelig å avslå NLH s godkjenningssøknad når direktoratet selv påpeker at grensen mellom lindring og behandling ikke er klar i regelverket. Det er i den forbindelse vist til at NLH har gitt klart uttrykk for at tankefeltterapi utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer, samt styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse i tråd med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 andre ledd. I forlengelsen av dette hevdes det at departementet ved klagebehandlingen må legge NLH s beskrivelse av virksomheten til grunn og ikke hvordan direktoratet oppfatter denne. Advokat Ersdal har videre vist til at direktoratet i oversendelsesbrevet har uttalt at NLH s 8 fagkrav kan være i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 1, 7 og 9. Under henvisning til at det av merknadene til registerforskriften 3 nr. 1 følger at direktoratet skal påse at vedtektene som stiller faglige krav for medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter, uttales det: Det er således ikke tilstrekkelig at det finnes en teoretisk mulighet for at fagkravene kan finnes lovstridige. Direktoratet har således gått utenfor sitt materielle hjemmelsgrunnlag når det har avslått søknad om godkjenning på bakgrunn av at NLHs fagkrav muligens kan være i strid med alternativloven. Det anføres videre at selv om man skulle legge til grunn direktoratets vurdering av NLH s fagkrav i denne forbindelse, så er det ikke rettslig grunnlag for å gi NLH avslag da direktoratet ikke har vurdert fagkravene slik at de er i strid med alternativloven. På bakgrunn av redegjørelsen i NLH s klage av 11. november 2007, samt anførsler som nevnt, har advokat Ersdal anført at direktoratets avslag må oppheves og at NLH s søknad om godkjenning som utøverorganisasjon for tankefeltterapeuter må innvilges. I advokatfirmaet Steenstrup Stordranges brev av 27. februar 2008 har advokatfullmektig Grandal vist til at direktoratet i sitt avslagsbrev av 8. oktober 2007 uttalte at et vedtak i NLH s styre om å gå inn for krav om obligatorisk faglig oppdatering ikke kunne tillegges vekt som gyldig fagkrav i henhold til registerforskriften 3 nr. 1, idet det foreslåtte kravet om obligatorisk faglig oppdatering ikke var behandlet av forbundets årsmøte på vedtakstidspunktet, og slik sett ikke var et vedtektsfestet fagkrav som stilles som vilkår for medlemskap i NLH. Grandal har til dette bemerket at NLH allerede har satt krav om obligatorisk faglig oppdatering som vilkår for medlemskap og at dette ville bli behandlet på NLH s årsmøte 12. april Homøopraktikeren - 1/2009

9 Utover dette gjentas at tankefeltterapi ikke behandler alvorlige sykdommer i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 første ledd. Det er vist til at i den opplæring som gis til terapeuter innen tankefeltterapi, er det et sentralt tema å lære å skille mellom de tilfeller som kan behandles og de tilfeller hvor pasienten må videresendes til helsepersonell. Dette skillet går i samsvar med lovens forbudsregel i 7 første ledd, samtidig som det presiseres at det ikke er mulig å oppstille en uttømmende liste over hvilke sykdommer som er å anse for alvorlige og at det heller ikke er mulig å oppstille en klar definisjon av alvorlige sykdommer. Det må derfor være opp til behandlerne å vurdere om man står overfor alvorlige eller ikke-alvorlige sykdommer. For ordens skyld vil departementet presisere at formann i NLH, John Hetlelid, i telefonsamtale har bekreftet at forbundets årsmøte 2008 vedtok å endre fagkravene slik at det nå gjelder krav om obligatorisk faglig oppdatering for tankefeltterapeutene. Dette fremgår også av NLH s nettside, 3. Departementets vurdering Det følger av 3 i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. at det skal opprettes en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. Slikt register er nærmere regulert i forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling (registerforskriften) og registeret er opprettet ved Brønnøysundregistrene. Av registerforskriftens 3 første ledd fremgår at Helsedirektoratet kan godkjenne utøverorganisasjoner i henhold til registerordningen dersom organisasjonen oppfyller nærmere bestemte krav, jf. bestemmelsens nr. 1 til nr. 9. I merknadene til 3 første ledd nr. 1 (om organisasjonens fagkrav til medlemmene) er det blant annet uttalt: Sosial- og helsedirektoratet skal kun påse at organisasjonene har vedtekter som stiller faglige krav til den som ønsker å bli medlem i organisasjonen. Det nærmere innhold av disse skal ikke være gjenstand for godkjenning av direktoratet, men direktoratet må påse at de vedtekter som stiller faglige krav for medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter, for eksempel lov om alternativ behandling av sykdom mv., konkurranselovgivningen osv. Under henvisning til ovenstående uttalelse i forskriftsmerknadene har som kjent Helsedirektoratet lagt til grunn at NLH s av fagkrav kan være i konflikt med lov om alternativ behandling av sykdom mv, og da nærmere bestemt lovens 7 første ledd som setter forbud mot behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Departementet legger videre til grunn at direktoratet er av den oppfatning at selv om utøvelse av tanketerapi etter en konkret vurdering ikke i seg selv vil være i strid med 7 første ledd, så vil utøvelse av tankefeltterapi i samsvar med NLH s fagkrav kunne være straffbart etter lovens 9, jf. direktoratets påpeking av at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Departementet er enig med direktoratet når det har lagt til grunn at en utøverorganisasjon kan nektes godkjent dersom organisasjonens fagkrav er i strid med relevante lover og forskrifter, i dette tilfellet lov om alternativ behandling av sykdom mv. og registerforskriften. Departementet er imidlertid av den oppfatning at direktoratet ved behandlingen av NLH s søknad har lagt til grunn en for streng fortolkning av registerforskriftens 3 første ledd nr. 1 med merknader. Departementet legger til grunn at dersom en utøverorganisasjons godkjenningssøknad 1/ Homøopraktikeren 9

10 skal avslås med henvisning til at fagkravene er i strid med lov og forskrift, så må dette fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig. Det må i den forbindelse også legges vekt på om fagkravene gjennomgående fremstår klart i strid med lov og forskrift eller om det kun er på enkelte spesifikke punkter at fagkravene fremstår som problematiske sett i forhold til lov og forskrift. I herværende sak er departementet enig med direktoratet i at det i godkjenningskorrespondansen med NLH finnes eksempler på ord og uttrykk som kan oppfattes slik at fagkravene legger opp til virksomhet som kan være i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 første ledd. Dette synes særlig å ha vært tilfelle i den tidligste fasen av saksbehandlingen. Departementet viser i forlengelsen av dette imidlertid til at NLH i senere korrespondanse har erkjent uheldige og upresise formuleringer, samtidig som de har understreket at fagkravene ikke skal forstås slik at deres medlemmer tar sikte på å utøve virksomhet i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. Det er også understreket i ovennevnte brev fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange at NLH s terapeuter innenfor tankefeltterapi driver med lindring og ikke behandling og det er i den forbindelse vist til at NLH har gitt klart uttrykk for at tankefeltterapi utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer, samt styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse i tråd med lov om alternativ behandling av sykdom mv. 7 andre ledd. Ved en godkjenningsvurdering av en organisasjons fagkrav vil det måtte foretas vurderinger som på mange måter sammenfaller med den vurdering man gjør når det er snakk om å vurdere en konkret behandlingssituasjon opp mot gjeldende regelverk. Departementet er imidlertid av den oppfatning at det også er klare forskjeller mellom disse to situasjonene. Ved vurdering av en behandlings situasjon 10 vurderer men konkrete hendelser som har funnet sted opp mot gjeldende regelverk. En slik vurdering vil ha som utgangspunkt hva en behandler rent faktisk har utført. Ved vurdering av om en organisasjons fagkrav skal sies å være i strid med gjeldende regelverk, vil vurderingen måtte bli mer teoretisk og fremtidsrettet. Etter departementets oppfatning tilsier også dette at det bør fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig at fagkravene er i strid med lov og forskrift, dersom dette skal brukes som begrunnelse for å avslå søknaden. Departementet vil også påpeke at uavhengig av hvordan den enkelte utøverorganisasjon har formulert sine fagkrav, så vil den enkelte utøver ha et selvstendig ansvar for å innrette sin virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk. Det fremgår av lov om alternativ behandling av sykdom mv. at forbudsbestemmelsene i 5-7 og straffebestemmelsen i 9 retter seg mot den enkelte utøver. Eventuell uklarhet knyttet til organisasjonens fagkrav i henhold til registerordningen vil ikke frita den enkelte utøver for dette ansvaret. Departementet vurderer det altså slik at NLH s fagkrav ikke gjennomgående kan sies å være så klart og uomtvistelig i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. at organisasjonen av den grunn ikke kan godkjennes i henhold til registerordningen. Departementet finner i den forbindelse også å måtte legge vekt på at regelverket på dette området nødvendigvis vil måtte fremstå som noe overordnet og mindre detaljert når det gjelder grensen mellom lovlig og ulovlig virksomhet. Som kjent følger det av 7 første ledd i lov om alternativ behandling av sykdommer mv. at behandling av alvorlige sykdommer og lidelser ikke skal utøves av andre enn helsepersonell. I lovens forarbeider er det redegjort for hva som i henhold til loven skal være alvorlige sykdommer og lidelser. Det er på det rene av at både somatiske og psykiske sykdommer/lidelser vil kunne være omfattet Homøopraktikeren - 1/2009

11 Norges av forbudet. I forarbeidene er det presisert at det er behov for visse begrensninger i forhold til hvem som skal kunne behandle de alvorligste formene for psykiske lidelser, såkalte alvorlige sinnslidelser. Det er i forarbeidene pekt på en rekke vurderingstemaer som vil være relevante i forhold til bestemmelsen, men det er ikke foretatt noen uttømmende opplisting av alvorlige sykdommer eller lidelser. En slik opplisting vil det ikke være mulig eller ønskelig å oppstille og det vil derfor måtte foretas en konkret vurdering fra sak til sak. I siste instans er dette også en vurdering som vil måtte foretas av domstolene. Likedan følger det av lovens system at grensen mellom behandling etter 7 første ledd som er forbudt og behandling etter 7 andre ledd som er tillatt, ikke vil være helt entydig og at også dette er noe som vil måtte vurderes konkret fra sak til sak. Ved behandling av en godkjenningssøknad i henhold til registerordningen bør man således ha klare holdepunkter for VESTFOLD AKUPUNKTURSKOLE 3-årig UNDERVISNING I TRADISJONELL KINESISK AKUPUNKTUR STARTER I TØNSBERG 22. AUGUST For mer informasjon se Liv Di Sansimone tlf Landsforbund av Homøopraktikere Wenche Kjølner tlf Godkjent av Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH at de beskrevne fagkrav klart vil medføre en virksomhet som faller innenfor forbudet etter 7 første ledd. En mer teoretisk mulighet for at fagkravene kan være i strid med regelverket kan ikke være tilstrekkelig i så måte. Departementet finner også grunn til å påpeke at det er noe uklart hvordan deler av direktoratets vedtak/begrunnelse skal forstås. Som nevnt ovenfor har direktoratet uttalt at det sett i forhold til alvorlighetsgraden av de lidelser omfattet av tankefeltterapiens behandlingsområde, er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Dersom dette skal forstås som en faglig vurdering av fagkravenes innhold og omfang, vil dette være en vurdering som ikke skal vektlegges i henhold til registerforskriftens godkjenningskrav i 3. Utover at direktoratet som nevnt skal påse at de vedtekter som stiller faglige krav for medlemskap ikke er i strid med relevante lover og forskrifter, skal det nærmere innhold av fagkravene ikke være gjenstand for godkjenning av direktoratet. 4. Vedtak Under henvisning til ovenstående finner Helse- og omsorgsdepartementet å måtte oppheve Helsedirektoratets (daværende Sosial- og helsedirektoratet) vedtak av 8. oktober 2007, jf. forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling 3 tredje ledd og forvaltningsloven 34 andre og fjerde ledd. Departementet har ikke funnet grunnlag for å treffe nytt vedtak i saken, jf. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Saken oversendes derfor Helsedirektoratet for videre behandling i tråd med departementets vedtak om opphevelse. Vi ber om at saken gis prioritet ettersom den allerede har vært til behandling i lang tid hos helsemyndighetene. NLH er informert om departementets vedtak ved brev av i dag, jf. vedlagt kopi. 1/ Homøopraktikeren 11

12 Advokatfirma Steenstrup og Stordrange gir oppsummering over Helse og Omsorgsdepartementet sitt vedtak av 26. november 2008 og hva det betyr ikke bare for tankefeltterapi, men for hele bransjen. 4. Kort om de rettslige problemstillinger i saken Hovedproblemstillingen i saken har vært hvorvidt NLH oppfyller de formelle vilkår i Registerforskriften 3: Godkjenning av utøverorganisasjoner. Nærmere bestemt om NLH i henhold til Registerforskriften 3 nr. 1 har: vedtekter som stiller faglige krav til den som ønsker å bli medlem. Det er ubestridt at NLH har vedtektsfestede fagkrav til TFT, men Direktoratet begrunnet sitt avslag med at fagkravene ikke var gode nok, og at de var i strid med relevant regelverk. Vi inntar her for ordens skyld Direktoratets konklusjon i klagebehandlingen (inntatt i Direktoratets oversendelsesbrev til Departementet den 14. november 2007): Sosial- og helsedirektoratet finner etter en konkret vurdering at NLH s fagkrav kan være i strid med alternativloven 1, 7 og 9. Det er derfor materielt grunnlag til å opprettholde avslaget på søknad om godkjenning, jf. registerforskriften 3 jf. Merknader til forskrift 3 nr. 1. De sentrale problemstillinger i saken har hovedsaklig vært: Sondringen mellom behandling lindring, jf. alternativloven 7 (1) og (2), og hvorvidt TFT driver lindring eller behandling av alvorlige sykdommer og lidelser. Direktoratets materielle hjemmelsgrunnlag til å vurdere innholdet av TFTs fagkrav. 5. Departementets rettslige vurderinger Departementet konkluderer på side 6, fjerde avsnitt med at Direktoratet i forbindelse med NLHs søknad har lagt til grunn en for streng fortolkning av registerforskriftens 3 første ledd nr.1 med merknader. Direktoratets vurdering av forholdet til alternativloven 7 første ledd (forbud mot behandling av alvorlige sykdommer og lidelser) og 9 (om straffansvar pga vesentlige misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang), har altså vært for streng. Departementet skriver videre at dersom en godkjenningssøknad skal avslås med henvisning til at fagkravene er i strid med lov og forskrift, så må dette fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig. Generelt sett betyr dette at en godkjenningssøknad kan avslås dersom fagkravene er i strid med regelverket, men at dette da forutsetter en klar motstrid. En slik lovforståelse er etter vår vurdering korrekt, og slik vi ser det har Departementet her lagt vår argumentasjon til grunn. Departementet skriver også at man i en slik vurdering av fagkravene må legge vekt på om det er tale om gjennomgående brudd på regelverket, eller om det kun er tale om enkeltpunkter i fagkravene som medfører brudd på regelverket. Vi forstår uttalelsen slik at i sistnevnte tilfeller bør utøverorganisasjonen gis anledning til å rette opp i forholdet, slik tilfellet har vært i denne saken. Vi finner grunn til å understreke at Direktoratet gis medhold i at det i godkjenningsproses- 12 Homøopraktikeren - 1/2009

13 sen har forekommet ord og uttrykk som kan oppfattes slik at fagkravene legger opp til behandling av alvorlige sykdommer i strid med alternativloven 7 (1), og da i særlig grad i den tidlige fasen av saksbehandlingen. Det siktes da til formuleringer som kan gi inntrykk av at TFT blant annet kan omfatte behandling av alvorlige depresjoner og smerter. Men Departementet synes å ha lagt til grunn NLHs og våre presiseringer og korrigeringer av fagkravene samt sondringen mellom behandling, lindring. Departementet vurderer det derfor slik (på side 7, siste avsnitt) at: NLH s fagkrav ikke gjennomgående kan sies å være så klart og uomtvistelig i strid med lov om alternativ behandling av sykdom mv. at organisasjonen av den grunn ikke kan godkjennes Departementet sier med andre ord at fagkravene ikke er så klart i strid med regelverket at det utgjør noen avslagsgrunn. Men denne uttalelsen er etter vår vurdering ikke helt klar, og den kan muligens også forstås slik at Departementet i dette tilfelle mener at det foreligger strid med regelverket i en viss grad, men at dette ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet om at dette må fremstå som forholdsvis klart og uomtvistelig. Vi finner det vanskelig å gi en sikker tolkning her, men uttalelsen lest i sammenheng med resten av Departements vurdering tyder etter vår oppfatning likevel på at de oppdaterte fagkravene ikke ble ansett for å være i strid med regelverket. Det vises videre til at grensen mellom behandling etter 7 (1) som er forbudt og behandling etter 7 (2) som er tillatt, ikke vil være helt entydig og vil måtte vurderes konkret fra sak til sak. Etter vår vurdering har Departementet her lagt til grunn vår argumentasjon om at usikkerhet omkring lovforståelsen ikke kan brukes i NLHs disfavør. Departementet skriver at det kreves klare holdepunkter for at de beskrevne fagkrav klart vil medføre en virksomhet som faller innenfor forbudet etter 7 (1), og at: 1/ Homøopraktikeren 13

14 En mer teoretisk mulighet for at fagkravene kan være i strid med regelverket kan ikke være tilstrekkelig i så måte. Det er interessant å merke seg at Departementet i denne sammenheng påpeker at det er uklart hvordan deler av direktoratets vedtak/ begrunnelse skal forstås hva gjelder anførselen om at det er et vesentlig misforhold mellom utdanningens lengde og behandlingens omfang. Departementet sier i klare ordlag at dersom Direktoratets anførsel skal forstås som en faglig vurdering av fagkravenes innhold og omfang, vil dette være en vurdering som ikke skal vektlegges i henhold til registerforskriftens godkjenningskrav i 3. Med andre ord synes det som om Direktoratet her har vektlagt utenforliggende hensyn. Også på dette punkt oppfatter vi det slik at Departementet har lagt til grunn vår argumentasjon om at Direktoratet har gått utenfor sitt materielle hjemmelsgrunnlag. 6. Oppsummering Etter vår oppfatning har Departementet på flere punkter lagt vår argumentasjon til grunn, og gitt støtte til den lovforståelse som NLH og vi i fellesskap har tatt til ordet for. I tillegg oppfatter vi at Departementet tar relativt klart avstand fra den vurdering som Direktoratet har lagt til grunn. Vi bemerker også for ordens skyld at to av de personene som har vært involvert i klagebehandlingen hos Departementet seniorrådgiver Kjetil Jonsbu og avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen også har skrevet kommentarutgaven til alternativloven. Det underbygger at Departementets vurdering har faglig tyngde og kan tillegges vekt når det gjelder fremtidig saksbehandling av registreringssøknader etter alternativloven. Vi antar at Direktoratet i sin fremtidige saksbehandling vil legge til grunn de retningslinjene som Departementet her har gitt. 14 Ved fremtidig registrering av NLHs medlemsorganisasjoner er det viktig å inngi en nøye gjennomtenkt beskrivelse av virksomheten både generelt sett og i forhold til fagkravene og å være seg bevisst grensedragningen mellom behandling - lindring i 7 (1) og (2). Dersom fagkravene ikke er i strid med regelverket, og de øvrige kravene i Registerforskriften 3 er oppfylt, vil registreringssøknaden som det klare utgangspunkt godkjennes. Direktoratet har da dersom vi legger Departementets vedtak til grunn ikke anledning til å foreta en faglig vurdering av fagkravenes innhold og omfang. Samlet sett mener vi det er grunn til å være godt fornøyd med Departementets vedtak/ vurdering, og vi håper at det arbeidet som er nedlagt i klageomgangen vil bidra til vesentlig å lette fremtidige søknadsregistreringer for NLHs medlemsorganisasjoner. For øvrig vil vi naturligvis være tilgjengelige for spørsmål eller kommentarer både til vedtaket og til eventuelle fremtidige problemstillinger. Til dere allerede registrerte medlemmer! Hvert år så lenge dere står i utøverregisteret må dere sende inn kopi av gyldig forsikringsbevis. Derfor er det viktig å ta være på forsikringsbevisene dere får tilsendt fra TrygVesta. Hvis ikke dere sender inn bevis på gyldig forsikring, vil dere bli slettet fra utøverregisteret i Brønnøysund.Dere kan enten sende inn kopi av gyldig forsikring på e-post: (husk å merk eposten med Registeret for utøvere av alternativ behandling) eller dere kan sende det inn via post til : Brønnøysundregistrene, Registeret for utøvere av alternativ behandling, 8910 BRØNNØYSUND. Homøopraktikeren - 1/2009

15 Sølvhaiolje er ikke bare godt for fordøyelsen men.. anbefales brukt ved lidelser som eksem, sår som ikke vil gro, sår hud, sår i mage tarm-systemet, lett forhøyet blodtrykk, lett forhøyet kolesterol og brannsår. Dosering: 1-2 kapsler daglig i 14 dager, deretter 1 kapsel daglig etter behov. Inneholder 60 stk. kapsler. Sølvhai, eller havmus, er en dypvannsfisk som lever på ca. 100 meters dybde. Pris kr. 220,- Tlf: , Fax: , Epost: Studentopptak 2009 i Tromø Fagområde omhandler teori på høyt nivå innen anatomi, fysiologi, sykdomslære, etikk mm. Praktisk massasjeteknikk, triggerpunktsbehandling, tøyeteknikker, etc. Helgebasert deltidsutdanning. Oppstart april 2009 Forløpende opptak. Alle kurshelger foregår i Tromsø. For mer informasjon kontakt: Vigdis Albrigtsen på telefon: eller se 1/ Homøopraktikeren 15

16 Momssaken er i boks! 17. desember 2008 fikk vi beskjeden vi har ventet på, at momsen blir knyttet til utøverregisteret for alternative behandlere. Alle som kan være medlem i en godkjent utøverorganisasjon f.eks. NLH og fyller NLHs fagkrav kan registrere seg der. Det som er svært positivt er at du blir momsfri både på den terapiform du er registrert under og andre helserelaterte terapiformer. NLH mener Finansdepartementet har gjort et godt stykke arbeid, det har også alle organisasjoner og ikke minst SABORG som har presset på for å få gjennomslag for ordningen. Her kommer det gledelige budskap: Finansdepartementet har foretatt en endring av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av alternative behandlingstjenester, jf. forskrift 15.juni 2001 nr. 682(Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester 2 nr. 4 og 5. Endringen trer i kraft 1. januar 2009, men med en overgangsordning på to år for de alternative behandlingstjenestene som fram til i dag har vært unntatt. Se vedlagte brev av 9. desember 2008 til Lovdata. Endringen innebærer at en registrering i utøverregisteret for alternative behandlere, jf. forskrift 11. desember 2003 nr om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling, heretter vil være en forutsetning for at alternative behandlingstjenester kan omsettes uten merverdiavgift. Et forslag om dette ble sendt på høring 30. juni Fordi prosessen med etableringen av registeret, herunder registrering av organisasjoner og utøvere i registeret, har tatt noe tid, har også den videre oppfølgning av forslaget tatt tid. Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for innholdet i forskriftsendringen. 16 Moms 1. Kort om endringsforslaget: Følgende alternative behandlingsformer har til nå vært unntatt fra merverdiavgift: Akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisinbehandling, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje. I tillegg er alle alternative behandlingstjenester unntatt hvis de utøves av helsepersonell med autorisasjon. Oppramsingen av hvilke tjenester som er unntatt har skapt flere avgrensingsspørsmål som har gjort regelverket vanskelig å praktisere. Bl.a. har det vært vanskelig å avgrense en bestemt behandlingsform i seg selv og å avgrense den i forhold til andre tilstøtende eller lignende behandlingsformer. Det anses derfor som hensiktsmessig å knytte unntaket for alternative behandlingstjenester til den registerordning for alternative behandlere som er opprettet i medhold av lov om alternativ behandling av sykdom mv. Helse- og omsorgsdepartementet støtter endringen. Det samme har et klart flertall av høringsinstansene gjort. Omleggingen har som siktemål å sikre større likebehandling av utøverne ved at unntaket baseres på et objektivt kriterium. Videre gir den mulighet for at flere behandlingsformer enn i dag kan unntas. Som det ble gitt uttrykk for i høringen, ser samtidig departementet at det kan være uheldig å knytte et unntak opp mot en ordning som i utgangspunktet er frivillig. Det kan føre til at enkelte som av ulike grunner egentlig ønsker å stå utenfor, følger seg presset til å la seg registrere. Det er likevel vanskelig å se at det i dag finnes andre anvendbare avgrensingskriterier for et slikt unntak. Kravet om registrering i utøverregisteret for alternative behandlere vil omfatte både utøvere som yter terapitjenester som har vært unntatt etter forskrift nr. 119 og utøvere som Homøopraktikeren - 1/2009

17 yter terapitjenester som fram til nå har vært avgiftspliktige. Forutsetningen for å bli omfattet av unntaket vil heretter bli om utøveren er registrert i registeret, ikke hvilken type terapi man driver. Det er imidlertid foreslått en overgangsordning på to år for de alternative behandlingsformene som fram til nå har vært unntatt fra merverdiavgiftsloven etter forskrift nr nr. 4, jf. nedenfor. 2. Behandlingsformer som i dag er unntatt: For behandlingsformer som per i dag er unntatt direkte etter forskrift nr nr. 4, det vil si akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisinbehandling, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje, betyr endringen at utøverne av slike tjenester må registrere seg i utøverregistret for fortsatt å kunne yte tjenestene uten merverdiavgift. Selv om dette vil kunne oppfattes som en viss innstramming av unntaksvilkårene, bør de krav som stilles for å være unntatt merverdiavgiftsplikten være de samme for samtlige som yter slike tjenester. Det gir like konkurranseforhold og gjør regelverket enklere å praktisere. saken Departementet vil imidlertid ta hensyn til at prosessen med godkjenning av organisasjoner og registrering av utøvere kan ta noe tid. Det er derfor foreslått at for slike tjenester skal forskriftsendringen først tre i kraft 1. januar 2011.Det betyr at utøverne av slike behandlingstjenester har to år på seg til å få registreringen i orden før det får konsekvenser for deres avgiftsstatus. 3. Behandlingsformer som i dag ikke er unntatt: Utøvere av alternative behandlingsformer som i dag er merverdiavgiftspliktige, vil fra 1. januar 2009 kunne yte sine tjenester uten å beregne merverdiavgift - dersom de på dette tidspunktet står registrert i utøverregisteret. En del av disse utøverne vil imidlertid ikke være registrert på dette tidspunkt. Det kan skyldes at de ennå ikke har funnet det formålstjenelig å være registrert. Det kan også skyldes at den organisasjon som vedkommende utøver er medlem i, ennå ikke er godkjent av Sosial- og helsedirektoratet. Da vil merverdiavgift fortsatt måtte beregnes inntil en ev. registrering finner sted. Det må gjelde selv om vedkommende utøver selv ønsker å være registrert. Bakgrunnen for omleggingen av regelverket på dette området er bl.a. et ønske om at unntaket skal bygge på objektive kriterier. Enkeltutøvere kan derfor ikke unntas dersom de ikke er registrerte. 4. Særskilt om autorisert helsepersonell: Et særskilt spørsmål har vært om det bør stilles krav om at også autorisert helsepersonell må registrere seg i utøverregisteret for å kunne fortsette å yte alternative behandlingstjenester uten merverdiavgift. I høringen ble det lagt fram to alternative forslag, et der autorisert helsepersonell omfattes av ordningen og et der de ikke gjør det. Prinsipielt mener Finansdepartementet at regelverket bør være det samme for alle utøvere av slike tjenester. Det gir like konkurransevilkår og gjør regelverket mer oversiktlig og enkelt å praktisere. Vi har imidlertid vektlagt Helse- og omsorgsdepartementets klare anbefaling om å holde denne gruppen utenfor. En viktig begrunnelse for dette standpunktet er at helsepersonell er underlagt offentlig tilsyns- og klageordning. Kravet om registrering omfatter dermed ikke autorisert helsepersonell som yter alternative behandlingstjenester. Disse vil som nå kunne tilby alternativ behandling uten plikt til å beregne merverdiavgift selv om de ikke er registret i utøverregisteret. Vi ber Skattedirektoratet gjøre forskriftsendringen og innholdet i dette brevet kjent. I den forbindelse kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med både Helsedir. og Saborg. 1/ Homøopraktikeren 17

18 - Gjorde ikke noe galt Fylkeslege Kristian Hagestad Homøopraktiker Magny Eikeland Homøopraktiker Magny Eikeland gjorde ikke noe ulovlig da hun ga råd om medisiner, mener Helsetilsynet. Nesten et år etter at NRK Sørlandet tok saken opp første gang bekrefter de frifinnelsen i beste sendetid på radio og på nettutgaven. Fylkeslegen i Vest Agder klaget Eikeland inn til Statens Helsetilsyn på grunn av medisinrådene. Helsetilsynet slår nå fast at Homøopraktikeren ikke gjorde noe galt. Jeg er glad og takknemlig for at det gikk så godt som det har gjort. Jeg visste at jeg ikke hadde gjort noe galt, men man kan aldri vite hva andre syns, sier Magny Eikeland. Trengte en avklaring Fylkeslege Kristian Hagestad er glad for at Helsetilsynet har komme med sin konklusjon. Vi synes dette var en sak der det var viktig å få en avklaring prinsipielt hvor grensene i loven går, og hvilke fakta som skal legge til grunn i en sånn sak og det har vi fått, sier Haugestad. Han mener legene bør være mer åpne for alternative behandlingsmetoder. Kanskje bør leger være mer åpne når pasienter tar kontakt og sier at de også har søkt alternativ behandling.kanskje bør man 18 ha en åpen dialog om eventuelle råd som har kommet fra den alternative behandleren sier Hagestad. Vil ha tilsyn Fylkeslegen har tidligere etterlyst tilsyn som kan kontrollere alternative behandleres aktivitet. Det kan gi personer som søker alternativ behandlingen trygghet. Det er et paradoks at vi har nøye tilsyn med det helsepersonell gjør, mens vi ikke har noe tilsyn med virksomheten til alternative behandlere. Har tilsyn NLH kan opplyse at det er tilsyn for de organiserte alternative behandlere. Enhver godkjent utøverorganisasjon må ha eget klageorgan, eksklusjonsregler og etisk råd. Dette har NLH hatt i 10 år. Saborg har i flere år arbeidet med og legger i 2009 frem sitt arbeid om et overordnet klageorgan, et slags Helsetilsyn for alternative behandlere. Dette viser at bransjen tar dette med pasientsikkerhet på alvor. NLH er glad for at Hagestad etterlyser dette og vi er glad for å fortelle hvor langt vi er kommet. NLH er ser positivt på at han ønsker dialog mellom utøvere og leger. Det er noe alternativloven og pasientrettighetsloven legger opp til. Homøopraktikeren - 1/2009

19 Alternativopplysningen.no skremmer alternative behandlere NLH har fått bekymringsmelding fra noen av våre medlemmer. Terapeuter opplever at Alternativopplysningen skremmer og feilinformerer om den nye momsordningen. De prøver å presse alternative behandlere til å være med i FAB, en folkeaksjon som vil undergrave det alternativ medisinen har oppnådd i en lang kamp fra De gjør inntrykk av å være alternative behandlere sin venn, men i virkeligheten vil de ødelegge det alternative behandlere har oppnådd gjennom mer enn 10 år. Alternativopplysningen prøver seg på lobbyvirksomhet og påvirker Helsedirektoratet til å omgjøre et gode for alternative behandlere. Er dette for å hjelpe bransjen eller kun seg selv? La oss se på noen fakta: Hvordan virker momsen fra 1. januar 2009 Er momsreformen urettferdig? Gagner registerordningen pasientsikkerheten? Er det knyttet fagkrav til registerordningen? Skaper ordningen falsk trygghet? Bør registerordningen fjernes? Er FAB noe å støtte? Hvordan virker momsen fra 1. januar 2009 Alle alternative terapiformer som har hatt momsfritak tidligere vil ha fritak i en overgangsperiode frem til 1. januar Alle alternative terapeuter som har praktisert terapiformer som til nå har vært momsbelagt skal betale moms inntil terapeuten er godkjent i registerordningen. Da er terapeuten også fritatt moms for alle andre helserelaterte virksomheter han bedriver. Helsepersonell er fritatt moms på alternative tjenester. Har autorisasjonen falt bort stiller helsepersonell på samme linje som andre alternative behandlere. Er momsreformen urettferdig? Det vil nok noen hevde. NLH mente det tidligere. Spesielt på grunn av organisasjonsfriheten. Finansdepartementet begrunner det slik: Det er likevel vanskelig å se at det i dag finnes andre anvendbare avgrensingskriterier for et slikt unntak. Slik vil politikere, HOD, Finansdepartementet og Saborg ha det. Gagner registerordningen pasientsikkerheten? Ja, det gjør den. Selv om registerordningen ikke borger for hva den enkelte terapeut kan i detalj, så kvalitetssikrer den viktige elementer som sikrer pasienten: organisatoriske fagkrav, etikk, taushetsplikt, organisatorisk journalplikt, klageordning, eksklusjonsmuligheter, pasientrettigheter, forsikringsordning og god forretningsskikk. Er det knyttet fagkrav til registerordningen? Ja, indirekte fordi Helsedirektoratet skal påse at godkjente utøverorganisasjoner setter fagkrav til sine medlemmer før de blir godkjent til registeret. NLH har i tillegg knyttet VEKS fag direkte til tankefeltterapeuter fordi utdannelsen i seg selv ikke er så omfattende. Saborg har vedtatt å knytte VEKS fag til registerordningen. Skaper ordningen falsk trygghet? Tvert imot. Ettersom det er lagt mye kvalitetsikring på godkjente utøverorganisasjoner som igjen stiller krav til sine medlemmer er dette en ordning som inngir trygghet både til pasienter og våre medlemmer. 1/ Homøopraktikeren 19

20 Bør registerordningen fjernes? Bør denne ordningen fjernes slik Alternativopplysningen ønsker? Hvilket alternativ kan de vise til som er bedre i dag? De opplyser at det finnes 200 forskjellige terapiformer. Tross henvendelser så vil de ikke opplyse NLH om hvilke det er. Politikerne ønsket et skille mellom seriøse og useriøse behandlere. Det har de nå fått. En kan mene mye om dette er en rettferdig ordning for dem som står utenfor. Noen har valgt det selv. Andre har ikke god nok kunnskap og må derfor oppdatere sin kunnskap. Dette har jo med pasientsikkerhet å gjøre, er da denne ordning urettferdig? Absolutt ikke. Dette handler ikke bare om moms, men et veiskille som gradvis over tid vil skille seriøse behandlere og useriøse behandlere. Er FAB noe å støtte? NEI mener NLH. Det denne folkeaksjonen står for undergraver alt det vi har oppnådd siden På sidene til Alternativopplysningen får en inntrykk av at denne aksjonen er noe helt nytt nå. Den har eksistert i ca 1 ½ år og kun fått med noen få støtteerklæringer. Etter at Alternativopplysningen gikk ut med uriktig skremselspropaganda har de fått noe mer støtte. Alle som leser dette bør gi kollegaer informasjon, slik at denne propaganda blir avslørt. Vi har i dag fått Europas mest liberale lov om alternativ behandling og en bra registerordning som vil bli enda bedre med årene. Skal vi skusle dette bort for et privat foretak som driver propaganda for egen nettside? Selvfølgelig ikke. Det Komplette Diagnose System MRT SYSTEMET MRT - HRV - Funksjon - EKG MRT - Meridian Resonanstest måler energien i meridian terminalpunkter i na. Denne målemetoden er objektiv og tilfører ingen fremmed strøm til kroppen. RT - Resonanstest måler motstanden som dannes i Databasert måleutstyr som har det meste kroppen ved provokasjon av digitalmedisin. Dette endrer motstandspotensialet og resulterer i høyere - Testen er objektiv uten mental innflytelse. motstand og lavere måleverdier. - Kausalkjeder, sykdomsfremkallende mønster og TCM digitalmedisiner med symptomregister. - Reproduserer medisiner på 30 sekund. - Pasient- og epikriseregister. Besøk vår stand mars 2009 på NLH s fagseminar i Stavanger. Tlf: Homøopraktikeren - 1/2009

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Bakgrunn for departementets arbeid på feltet alternativ behandling Forbruket

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Uttalelse - anonymisert versjon

Uttalelse - anonymisert versjon Til: Fra: Arshad Khan Dok. ref. Dato: 08/1345-11/SF-//AKH 23.02.2009 Uttalelse - anonymisert versjon UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 25. september

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige?

Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige? 12. mars 2012 Er alle ernæringsfysiologens tjenester avgiftspliktige? Orientering om lovverket vedrørende kostholdsveiledning og merverdiavgift. Seniorskattejurist Andrine K. Lund Er alle ernæingsfysiologens

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

Spørsmål om klagerett for nærmeste pårørende når pasienten er over 18 år og mangler samtykkekompetanse

Spørsmål om klagerett for nærmeste pårørende når pasienten er over 18 år og mangler samtykkekompetanse Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref 16/30943 Vår ref 16/6528 Dato 23.06.2017 Spørsmål om klagerett for nærmeste pårørende når pasienten er over 18 år og mangler samtykkekompetanse

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl Overlege, St. Olavs Hospital Ulike rettsgrunnlag for å kunne yte helsehjelp 1. Eget samtykke som baseres på samtykkekompetanse (Pasient og brukerrettighetsloven) 2.

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

1hetsepersonettnemnd. Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. rstatens 1hetsepersonettnemnd Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vårref Dato 14/322-2/008/GF 2. februar 2015 Høringsuttalelse ny autorisasjonsordning for helsepersonell

Detaljer

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rundskriv IK-20/2001 fra Statens helsetilsyn Til: Landets helsepersonell 20.12.2001 1. Innledning I spenningsfeltet mellom forbudet

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009 Helsedirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS- OG 0030 OSLO Deres ref.: Z u 15' J 6 :;:'1 -.)/Ami -- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 Dat 11.03.2009

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet Sosial- og helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200603704-/OB Saksbehandler: MAS Vår ref: 06/3454- Dato: 18.10.2006 Høring - Forskriftsendringer ifbm

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.08.2017 2017/36843 DERES DATO 18.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE Abot AS Wirgenes vei 3 3157 Barkåker Att. Arne Andre Freitag Avslag

Detaljer

Vedtekter for NLH. I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL

Vedtekter for NLH. I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL Vedtekter for NLH I Foreningens navn er: NLH - NORGES LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE II FORMÅL Norges Landsforbund av Homøopraktikere har som formål: - Samle Homøopraktikere i en felles forening. Foreningen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO.

MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO. MOTTATT 1 3 OKT2011 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/2494 200800923-/OS 10.10.2011 Uttalelse

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato:

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 19/ /10839 Dato: AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 19/2017-17/10839 Dato: 05.07.2017 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola Ø. Nisja

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING I kommunelovens 40 nr. 5 heter det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 9. november 2009 Ref. nr.: 09/14055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 88/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal.

Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder i forbindelse med en bestemt hogst langs Hortabekken i Stor-Elvedal. VEDTAK I SAK 2015/4 Klager: Innklaget: Naturvernforbundet i Hedmark Kiær Mykleby v/ Anders Kiær Rogner gård 2480 Koppang Saken gjelder Krav om å få opplyst hvem som er tømmerkjøper og sertifikatholder

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167

Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens 167 Kirsten Langseth Deres ref.: Saksbehandler: INM/ANMAR Vår ref.: 10/6077 Dato: 15.04.2011 Psykisk helsvernlovens anvendelse ovenfor pasienter plassert i psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/ /CBR 26. april 2012

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/ /CBR 26. april 2012 Norsk karkirurgisk register - NORKAR St Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 07/00382-12/CBR 26. april 2012 NORKAR - varsel om

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

V Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi - Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20

V Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi - Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20 V1998-33 22.05.98 Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi - Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20 Sammendrag: Etter en klage fra Interkraft og en redegjørelse

Detaljer

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V.

HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Lab Norge Laboratorieleverandørene Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Oslo 30.8.2017 HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR M.V. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL M.V. Vi viser til

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 6. april 2016 med vedlegg.

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 6. april 2016 med vedlegg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 161559-2 16/2458 - TJU 3.10.2016 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov Vi viser til

Detaljer